Probrané učivo

19.6.
ČJ - uč.str.175 - přímá řeč
M - 3. díl str.53, násobení a dělení des. čísel přirozenými, povrch krychle a kvádru, složené obrazce
AJ - uč. str.74 revision, PS str.64, sl. zásoba PS 84 6D Clothes
VL - uč. str.40-41, zápis: Evropa.docx

VL - 4.4. - zápisy k probraným krajům: Liberecký kraj.docx, Královéhradecký kraj.docx, Pardubický kraj.docx, Vysočina.docx, Jihomoravský kraj.docx

3.4. si florbalisté přinesou do školy dresy a teplákové soupravy, co měli na turnaji.

25.1. VL - Vodstvo Česká republika - vodstvo.docx, Podnebí, Zemědělství, Ner. suroviny Podnebí, Zemědělství, Ner. suroviny.docx

18.1. VL - zápis Česká republika - povrch Česká republika - povrch.docx

VL - Česká republika Česká republika.docx

20.12.
VL - uč. str.42,43, zápis Události posledních let.docx