Probrané učivo

10.6.
PŘV - PS 43/1, 2 + 44/ celá + 45/celá + 47/celá + kontrola úplnosti cvičení od s. 4 po str. 47

9.6.
ČJ - diktát, PS 36/1 + a)
M - nerovnice PS 38/2, 4, opakování PS 43 (celá)

7.a8..6.
ČJ - Věta jednoduchá a souvětí, PS 34
M - rovnice, uč. 48/1,2 (do malého sešitu), nerovnice, PS 38/1,3, opakování PS43/1,2, umimeto - DÚ

3.6.
PŘV - přečíst učebnici str. 81-84, vypracovat PS str. 46/1, 2 + cvičení 3 vypracovat do školního sešitu.

pátek 4.6. - SHRNUTÍ TÝDNE
M - opakování uč. 39 (celá), římské číslice uč. 47, PS 37
GEOM - opravy PS 31-39. Opravené sešity k vyzvednutí na tř. schůzách.
ČJ - číslovky, PS 24, PL 54-55 (k vyzvednutí), dokončit DÚ na umimeto.
VL - tvorba projektů k zemím EU
AJ - Unit 6A, 6B - PS str. 52,53, 69
V pátek jdeme ven.
Sraz v 7:50 před školou. S sebou blok, tužku, deku, svačinu, pití. Repelenty prosím použijte doma:-).

pátek 28.5. - SHRNUTÍ TÝDNE
M - záporná čísla, uč. 37-38, PS 31-32
GEOM - geometrická tělesa, uč. 48 - 49, PS 36 - 37, síť krychle a povrch krychle, uč. 50-51, PS 38 - 39
ČJ - číslovky, uč. 112 - 115, PS 21 - 22 + 23/1, opakování - shoda přísudku s několikanásobným podmětem
VL - tvorba projektů k zemím EU (skupinová práce)
27.5. PŘV (pro chybějící): uč. 73-74 + PS 41/1,2 a 42/celá

25.5.
PŘV (pro chybějící): uč. str. 71 + 72, PS str. 39/8 + 40/9, 10

20.5.
PŘV - dokončit PS 39/7; pro chybějící - zdravý životní styl - přečíst uč. 68-70 + PS 37/1, 2a + 38/3a, 4 + 38/6 + 39/7

čtvrtek 13.5.
M - procenta, uč. MC 36, PS 29/4, 30 celá, DÚ - dokončit.
ČJ - přísudek několikanásobný, uč. MC 128, PS 30/1,2.

středa 12.5.
VL - skupinová příprava prezentací k jednotlivým zemím Evropy, DÚ - kdo nestihl, dokončit.
ČJ - přísudek slovesný, uč. MC 127, PS 29/1,2,3, DÚ - PS 29/4.
PŘV - na zítřek si přečtete učebnici str. 65-66 a úterní zápis Rozmnožovací soustava

úterý 11.5.
M - uč. MC 34 ČJ - příprava na test, opakování.

pondělí 10.5.
M - opakování výpočet části z celku, nové učivo procenta, uč. MC 35/4,5, PS 29/1,2,3. DÚ - umimeto (odhad teček)
ČJ - podmět holý, rozvitý, několikanásobný, uč. MC 126, PS 28/1,2, DÚ 28/3.

pátek 7.5.
M - osová souměrnost, uč. MC 44/2. rámeček (video Matýskova matematika), PS 33/3,4,5,6.
ČJ - příprava knížky Moje první škola, sběr zážitků za 1. stupeň, slohové ztvárnění na Disku. DÚ - opravte si na Disku starý sloh i nové zápisky vzpomínek.

čtvrtek 6.5.
ČJ - opakování gramatických jevů probíraných v 5. třídě.
M - části z celku, uč. MC 33 ( na volný list)

středa 5.5.
VL - státy Evropy - umime fakta (slepé mapy - test), vlajky - procvičit ZDE, DÚ - umimeto NÁSTĚNKA (státy - těžké).
M - části z celku - uč. MC 32/3,4, PS 28/5-8

úterý 4.5.
ČJ - několikanásobný podmět, uč. MC 125/2, PS 28/2, DÚ - umimeto (s/z)
M - část z celku, uč. MC 32/1-4, PS 28/1-4.
PŘ - dnešní zápis PŘV5_Hormonální s. + imunita.pdf; do příštího úterý zkonrolovat úplnost PS PŘV5_PS_Člověk a jeho zdraví.pdf
Dnes odpoledne nebo zítra ráno prosím přineste do školy pracovní sešit ČJ.

pondělí 3.5.
ČJ - Podmět několikanásobný, uč. MC 125/1, PS 28/1. DÚ - dokončit 28/1, připravit se na test.
M - části z celku uč. MC 31 (zbytek stránky), PS 27/3-7.
Geom - osová souměrnost, uč. MC 44 (polovina), PS 33/1,2, umimeto (obsahy mnohoúhelníků).
Rozvrh na tento týden:
út - PŘ, AJ, ČJ, M
st - VL, ČJ, AJ, M
čt - ČJ, AJ, M, ČT
pá - ČJ, M, ČT, TH

pátek 30.4.
ČJ - pracovní list 3. písemná práce (příprava na test na příští týden). DÚ - dokončit
M - PS 25 (celá). DÚ - dokončit
Přv - ra jsme probrali smyslovou soustavu, vyplněný zápis najdete na Skypu, DÚ: PS str. 34/20, 22; v úterý 11.5. si napíšeme minutku na trávicí a vylučovací soustavu (stavba, funkce, živiny, zuby)
PŘV info: do konce roku si napíšeme ještě 2 testy (trávicí+vylučovací soust., nervová+smyslová soust.), dále si napíšete SP na Rozmnožovací soust. a v PS dokončíme kapitolu Člověk a jeho zdraví, kterou Vám ohodnotím (máte-li vypracována zadaná cvičení)

čtvrtek 29.4.
ČJ - přísudek jmenný se sponou, shoda ps + Po, PL 66.
M - sčítání zlomků, uč. MC 32/1,2, PS 27/1,2.

středa 28. 4. ČJ - podmět nevyjádřený, uč. MC 124, PS 27.
VL - Evropa - státy, umimeto - slepá mapa (střední), puzzle Evropy.

úterý 27.4.
ČJ - diktát podle přípravy PL 27, procvičování podmět a přísudek, přísudek slovesný a jmenný se sponou, podmět vyjádřený dalšími slovními druhy. Zopakovat můžete podle učebnice MC 123. Pracovní list najdete v chatu na Discordu i s řešením.
M - osová souměrnost - uč. MC 43/3 a video, PS 32/3,4, 31/3, 21/1.
PŘV - DÚ PS str. 35/24; pro chybějící: doplňte si zápis nervová soustava a vlepte do sešitu: PŘV5_Nervová soustava_zápis.pdf

pondělí 26.4.
ČJ - přísudek slovesný a jmenný se sponou, PS 26. DÚ - příprava na diktát PL 27.
M - osová souměrnost, uč. MC 43/1,2 + video. PS 32/1,2, 31/2.

pátek 23.4.
ČJ - slohová práce - popis činnosti. DÚ - napsanou práci si po sobě přečtěte, zkontrolujte pravopis, oddělování vět a potom pěkně přepište do finální podoby. Můžete zvolit psanou formu nebo ji vytvořit na Disku ve své složce. Přidejte obrázek (obrázky). Práce si potom vystavíme.
Pěkný víkend a těším se na vás v pondělí.

čtvrtek 22.4.
GEOM. - konstrukce diagramů, uč. 42., video, PS 30/3,4, DÚ PS 31/1.
ČJ - základní větné členy, podmět uč. 123, uč. 123/2 (jen podměty), PS 26/2 (jen podměty), DÚ - umimeto (koncovky ovi/ovy).

středa 21.4.
M - výpočet části z celku, uč. MC 30, PS 26, DÚ - PS 26 dokončit.
ČJ - podmět a přísudek, uč. MC 123/1, PS 26/1, DÚ umimeto (po + ps)
VL - státy Evropy, uč. MC 45, slepé mapy, DÚ umimeto (slepé mapy a doplňovačka).

pátek 16.4.
M - PS 21/3-6, 22/3-6, 23/3-6.
Č - PS 17, 19

čtvrtek 15.4.
M - převody jednotek s desetinnými čísly (délka, objem, hmotnost, čas), PS 21/1,2, 22/1,2, 23/1,2.
ČJ - diktát, zájmena mi/my, mě/mně, sebou/s sebou. PS 18/5,6. DÚ - příprava na test, PS 17.
PŘ - dnešní téma (pro chybějící): PŘV5_Vylučovací soustava.pdf, PS str. 32/16

středa 14.4.
M - převody jednotek s desetinnými čísly (délka, objem, hmotnost, čas), uč. 23, 25, 26, 27. DÚ - PS 20/1,2. ČJ - opakování, zájmena sebou/s sebou VL - Praha, PS 32 - 34

úterý 13.4.
M - převody jednotek, procvičování, uč. 22/2,4,6 (interaktivní cvičení), DÚ - umimeto (jednotky a násobení desetinných čísel). Pomůcka zde.
ČJ - opakování konc. podst. jm, příd. jm. a shoda v diktátu. DÚ - opravy v malém sešitu a PS.
HV - You raise me up, choreografie k Money, money.
PŘV5 (pro chybějící): dnešní téma Zuby, zásady správné výživy.pdf - přečtěte si zápis Zuby, vybarvěte si chrup, dopište počty jednotlivých zubů; přečtěte si zápis Zásady správné výživy, v něm si podtrhněnte barevně základní živiny (bílkoviny, tuky, cukry) a ty se naučte a zapamatujte.
PŘV5 (všichni): DÚ - PS PŘV str. 31/12, 13, 14a + str. 32/15 + dát si do pořádku zápisy ve školním sešitě, které se týkají lidského těla - pokud Vám nějaký chybí, najdete ho tady: PRV5_zápisy_od 5.2.21.pdf nebo tady: PŘV5_zápisy_od 9.4.21.pdf

pondělí 12.4.
M - převody jednotek, uč. 22, PS 19.
ČJ - uč. 104 (sebou/s sebou a on, ona, ono), PS 18/3, 4. DÚ - umimeto (mě/mně).

pondělí 12.4.
A je to tady! Zítra se konečně setkáme ve škole.

1) Sraz páté třídy v pondělí ráno v 7:40 u starého vchodu. Děti ať prosím čekají o kousek výš u křížku vedle kapličky, ať se všichni nemícháme. Děti si vyzvedneme. Celá třída funguje pohromadě, nedělíme se na žádné skupiny.
Děti mají mít chirurgickou roušku (+náhradní v aktovce) nebo nanoroušku či respirátor.
Půjdeme společně rovnou do tělocvičny, kde se otestujeme. Nemějte strach, děláme stěr jen z kraje nosu, všichni současně a každý testuje sám sebe. Určitě to zvládneme s úsměvem na tváři, tak ať se nikdo nestresuje předem:-). Vaše přítomnost u testování určitě není potřeba, kdyby si to však někdo z vás přál, může.
Potom si zahrajeme hru v tělocvičně, abychom si patřičně užili, že jsme zase spolu.
Na další hodiny se přesuneme do třídy a vše bude pokračovat, jak jsme zvyklí.

2) Rozvrh na prezenční týden:
PO - úvodní hodina, AJ, ČJ, M, TV
ÚT - ČJ, AJ, M, HV, PŘ, INF (1/2)
ST - VL, M, AJ, ČJ, TV, INF (1/2)
ČT - ČJ, AJ, M, ČT, PŘ
PÁ - ČJ, M, ČT, VV, PČ
Na TV budou chodit děti s panem učitelem do tělocvičny, kde budou hrát hry a procvičovat učivo. Mohou si vzít nějaké pohodlné oblečení, ale není nutné mít sportovní převlečení.
Prosím, aby si děti připravily do pouzdra své přihlašovací údaje na umimeto (stačí od úterý).

3) Obědy mají děti přihlášené automaticky.

4) Odpolední kroužky se stále konají online, zatím jsme nedostali povolení k prezenční činnosti.

Přeji vám klidný týden. Já už se na děti moc těším a věřím, že všechno společně zvládneme.

pátek 9.4.
Jupí! Čeká nás pěkný víkenda pak už se uvidíme ve škole!
Postupně přechroupu potřebné informace a v neděli je budete mít připraveny na stránkách a v emailu. Ještě ladíme, na organizaci není mnoho času.

Chtěla bych vás pochválit za to, jak jste se dnes zhostili sami práce, když měli učitelé zpoždění. Bylo to úžasné!
ČJ - mě/mně, PS 18/1,2. DÚ - umimeto (zájmena mě/mně).
ČT - vyprávění o včerejších zážitcích, DÚ - kdo některý úkol nestihl nebo neuložil na Disk, prosím dokončete to přes víkend.
HV - You raise me up

čtvrtek 8.4.
Jak již bylo řečeno, zítra nebude probíhat online vyučování.
Využijeme tento den a pokusíme se tentokrát jako překvapení zpříjemnit den rodičům.

Váš dnešní rozvrh se bude skládat ze speciálních 4 úkolů:
1) Snídaně do postele pro maminku a tatínka (klidně zaměňte za odpolední svačinu nebo večeři). Pokuste se domluvit, co by bylo vhodné připravit. Tento úkol prosím zdokumentujte a nahrajte na disk do své složky.
2) Pusťte se do úklidu svého pokoje. Záleží na vás, co všechno uklidíte. Můžete si třeba udělat pořádek ve školní skříni nebo cokoli dalšího. Na Disku vytvořte 1 soubor, do kterého zapíšete, co jste uklidili. Povinnou částí úklidu je úklid podlahy (vysát nebo umýt), kdy současně spočítáte obsah podlahy v cm2, zaokrouhlíte je na statisíce a převedete na m2.
3) Napište rodičům pěkný dopis, ve kterém je pochválíte. Napište jim, čeho si na nich vážíte, proč je máte rádi, co pěkného jste spolu prožili. Vytvořte povídání na upravený papír, vyzdobte jej a můžete ho vložit třeba pod polštář jako překvapení.
4) Na závěr dne si připravte pro rodiče masáž hlavy. Posílám vám video. Dobře si jej prostudujte, abyste věděli, jak postupovat. Zkuste vytvořit příjemnou atmosféru třeba i s relaxační hudbou.

Všechny aktivity si zkuste naplánovat tak, abyste rodičům den usnadnili a poděkovali jim tak za pomoc v náročném období.
Z vaší práce nezapomeňte uložit na Disk fotodokumentaci vytvořené snídaně, seznam úklidových prací v pokojíku. Když budete chtít, můžete doplnit cokoliv dalšího nebo nám v pátek říci, jak se vám celý den podařil.
Přeji vám příjemný čtvrtek.

středa 7.4.
ČJ - určování zájmen ve větách, PS 16, DÚ - PS 16 (dokončit).
M - soustava souřadnic, PS 29/4, DÚ 30/1,2.
VL - opakování ČR, PS 31, DÚ PS 31 (dokončit).

úterý 6.4.
ČJ - určování zájmen, opakování.
M - násobení desetinných čísel, násobení 10, 10, .., soustava souřadnic, uč. MC 40-41 (IC), PS 29/1,2. DÚ dokončit + umimeto (římské číslice).
Ve čtvrtek kvůli odstávce vody nebude probíhat distanční výuka. Děti se ve středu dozví, jaký úkol je čeká.
Ve čtvrtek je také plánovaný termín hovorových hodin. Vzhledem k tomu, že v současné době nemáme k případnému návratu do školy o nic více informací než vy, vypisuji pouze klasické hovorovky jednotlivců. Přihlásit se můžete v tabulce. Jakmile budu vědět více, napíši vám vše do emailu.

Co vás čeká příští týden?
Od úterý vysílají učitelé znovu ze školy. Všechny opravené sešity vezmu tam. Vyzvedněte si je v úterý po vyučování.
Pozitivní zprávu má v úterý Bea.
Z nových písniček se tento týden můžete těšit na You raise me up. Ve sborovém podání ji najdete zde.

středa 31.3.
ČJ - určování druhů zájmen.
M - dělení desetinných čísel desítkami, MC uč 21/3,4, PS 18 (celá).
VL - opakování ČR, PS 30.
Ve středu prosím odevzdejte PS VL a M, malý sešit ČJ a M.

úterý 30.3.
ČJ - slovesný způsob (umimeto), slovní druhy ohebné MC uč 52 (tabulka) - skloňování a časování, zájmena (definice 101), druhy zájmen - názvy (tabulka 102), DÚ - vyjmenovat druhy zájmen.
M - násobení desetinných čísel desítkami, MC uč 21 /1,2 + IC 21/1,2, DÚ umimeto (desetinná čísla na číselné ose).
HV - Optimista, John Williams, najdi správný rytmus, DÚ - poslechové skladby (název a skladatel).

pondělí 29.3.
ČJ - koncovky mix
M - test (obor velkých čísel, obvod a obsah), desetinná čísla (sčítání a odčítání), PS 17, DÚ - PS 17 dokončit.
Dnes si prosím přijďte pro sešity.

Víkendové shrnutí za týden 22 . - 26. března

 1. Zakončili jsme naši hru Město budoucnosti. Moc se mi líbily vaše závěrečné souboje a smyls pro to si hru užít. I když vám kostky zbyly, s úsměvem jste z nich vytvořili stavby pro pobavení. To je důležité. Hráli jsme přece pro radost. Výhra je příjemná, ale přenechat někomu prvenství s takovou noblesou, to je opravdu kouzelné.
 2. Mám také dobrý pocit z procvičeného učiva (jak ze sloves, tak s obsahu trojúhelníka).
 3. Pozitivní zprávy - těší mě, že jste se je naučili povídat sami, bez čtení, a pro nás posluchače je to takto mnohem přirozenější.
 4. Z nové písničky máte radost, najdete ji třeba zde.
 5. V pátek jsme vyhlásili vítěze nejkrásnějších fotografií. Jsou to Ríša, Kája, Anežka a Matěj. Mám tu pro ně drobné ceny. Až si půjdete pro sešity, zazvoňte, ať vám je mohu předat.
 6. Také jsou tu ještě připraveny odměny za soutěž Kešek - vítězové Jirka, Tom T., Ríša, Verča, Lucka, Denča, Matěj a Maty D., navíc také Maruška Topinková.

Na příští týden si připravte:
Testíky nás čekají, jako obvykle, M - po, ČJ - út, VL - st.
V pondělí vyhodnotíte výsledky Města budoucnosti. Děkuji Matějovi, že přišel čísla počítat za všechny skupiny!
Pozitivní zprávy zadáme ráno a na první den připravím já.
V pondělí odpoledne si vyzvedněte sešity.
Z vašich návrhů jsem vám připravila novou písničku Optimista. Zde jsou slova a noty. Další návrhy můžete stále vkládat ZDE. Nezapomeňte také na písničky české, budeme je s anglickými střídat.
Tentokrát nás čekají pouze tři dny a pak už se můžete těšit na Velikonoce!

pátek 26.3.
M - obsah trojúhelníka, konstrukční úlohy, PS 28/1,2 (3 dobrovolné).
Dnes prosím přineste PS ČJ a geometrie, malý sešit ČJ. Vyzvednout si je můžete klidně až v pondělí.

čtvrtek 25.3.
ČJ - podmiňovací způsob, PS 13, DÚ PS 13/1 (dole).
M - konstrukce, obvod trojúhelníka, PS 26, DÚ - dokončit.

středa 24.3.
ČJ - rozkazovací způsob, PS 12/2,3. DÚ - učebnice MC 95/2 (přepis do sešitu).
M - desetinná čísla na číselné ose - uč. MC 20/1,2 (IC), konstrukce trojúhelníka, PS 25/1,2,3.
VL - řeky ČR, PS 25/6, 29/5,6, DÚ - naučit z PS + 30/3 (čtyřsměrka) + umime fakta (řeky ČR).

úterý 23.3.
ČJ - test, slovesný způsob, DÚ - PS 12/1.
M - obsah trojúhelníka, MC uč. 37/1, 4, DÚ - umimeto - NÁSTĚNKA - 2 CVIČENÍ NAHOŘE (obsah na mřížce + obsah: trojúhelníky a čtyřúhelníky)

pondělí 22.3.
Můžete hlasovat, které z fotografií jarních květin se vám nejvíce líbí.
ČJ - slovesný způsob, PS 8/1,2. DÚ - PS 8/2 dokončit + umimeto NÁSTĚNKA (slovesný způsob).
M - opakování + a - desetinných čísel (umimeto), zaokrouhlování (uč. 19), informace v grafech (umimeto - porozumění), sl. úlohy (uč. 19), DÚ - umimeto (poznávání zlomků lehké).
Dnes si vyzvedněte PS geometrie, budeme ho zítra potřebovat. A nezapomeňte s sebou vzít nějak to geometrické těleso na hrací plán!

PŘV5 zápisy na následující týdny: PŘV5_zápisy_od 9.4.21.pdf

Víkendové shrnutí za týden 15. - 19. března
Podařila se nám řada věcí. Mohu vás pochválit za:

 1. V matematice pracujete velmi samostatně, skoro je mi líto, že všichni chcete pracovat sami :-). Je skvělé, že si takto troufáte zvládnout každý úkol. Těší mě, když najdete chybu i v učebnici a nedáte se a trváte na svém výsledku.
 2. Trochu jsme zpomalili a procvičili slovesa, už se lépe orientujete a dokážete slovesné tvary obměňovat.
 3. Pozitivní zprávy - dozvěděli jsme se o svítícím malování na kůži a také o zelených krajnicích. U toho jsme trochu probrali čistý vzduch ve městech.
 4. Naučili jsme se novou písničku Naše cesty. Pokud budete chtít ještě nějakou přidat - můžete do souboru NOVÉ PÍSNIČKY.
 5. Chválím většinu dětí za vzorné opravy v pracovních sešitech!
 6. V pátek jsme si užili také pracovní činnosti v geometrii, když jste stavěli pyramidy ze sněhu. Ještě vám přidám obrázek, až ho zpracuji.
 7. Připravili jsme si novou hru - pravidla hry MĚSTO BUDOUCNOSTI a vše, co potřebujete najdete zde.
 8. Dnes je termín pro splnění matematického Klokana. Pro zájemce přikládám zadání a excelovou tabulku. Na práci si nastavte 60 minut. Vytvořte si kopii tabulky, výsledky zaznačte a uložte do složky se svým jménem na Disku do dnešního večera. Dejte mi prosím vědět sms, že jste se účastnili.

Na příští týden si připravte:
Pozitivní zprávy - Filip, Verča, Standa, Natka Č., Miška
Hra MĚSTO BUDOUCNOSTI se již rozjela. Mrkněte na fotky a zaberte. Modří jedou ve velkém, ale nic ještě není ztraceno!
Nezapomeňte si v pondělí vyzvednout geometrii, budete ji potřebovat tento týden již od úterka.

pátek 19.3.
geom. - obsah trojúhelníka - uč. 36 (nebo Matýskova matematika 36), PS 27 (celá, DÚ - dokončit PS 27.
PČ - stavba pyramidy ze sněhu, plášť tělesa.
ČJ - pravidla nové hry pro příští týden.
PŘ - DÚ: PS str. 30/celá; příští pátek (26.3.) bude bez minutky ;o)

čtvrtek 18.3.
M - odhad výsledku, PS 15. DÚ - dokončit strany 13 - 15 a odevzdat sešit.
ČJ - opakování, DÚ - PS 14/3, opravy a odevzdat sešit + malý sešit.
Koumák - osová souměrnost.

středa 17.3.
VL - test Česká repulika, povrch ČR (PS 25/5 a 28/4), DÚ - naučit z PS a cvičení na umimeto (ČR hory).
M - práce s cílem týdne, měli byste mít určitě 2 stránky. Zítra budeme pracovat str. 15 + Koumák. DÚ - volíte sami. Doplňte tabulku.
ČJ - opakování slovesa (mluvnické kategorie, složené tvary), vyhledávání chyb textu, PS 7/3, DÚ - uč. MC 94/4 (přepsat do malého sešitu celé věty a podtrhnout vložená slovesa).
Zítra budu chtí odevzdat Čj (malý sešit i PS) a M PS.

úterý 16.3.
ČJ - test (slovesa + opakování), slovesa v minulém čase, uč. 93-94/tabulky, PS 11/2,3, DÚ PS 11/1.
HV - Naše cesty, P. I Tchaikovskyj - poslech Labutí jezero a Louskáček. Vše ke skladatelům najdete v tabulce.
Na zítřek se nezapomeňte připravit na test VL PS 24.

pondělí 15.3.
Třídnická hodina - shrnutí kontroly sešitů, vyhodnocení soutěže s Keškami, průběžné hodnocení soutěže Jarní lov květin, Klárčina narozeninová hra, zápis známek do ŽK.
M - Opakování - test (násobení a dělení do mld.)
M - Cíl týdne - početní operace se závorkami, odhad výsledku, zápis velkých čísel v textu (vče v oboru do mld). MC UČ - 14, 16, 17, 18, PS 13 - 15 (práce na týden), doplňujte průběžně v tabulce.
Lovit květiny můžete ještě v průběhu týdne. Sdílejte je na Disk, pokud to neumíte, pošlete mi to třeba na Whats App. Můžete se zatím podívat, co ulovili ostatní kamarádi. Až budou fotky pohromadě, uděláme hlasování.
Výherci soutěže o kešky se stávají Ríša, Jirka, Tom T., Lucka, Verča a Maruška Trojanová. Gratuluji a v krabici budete mít připravenou odměnu. Napíšu vám, který den.

Víkendové shrnutí za týden 8. - 12. března
Chválím vás za práci v tomto týdnu. Líbilo se mi následující:

 1. Pěkně jste pracovali v matematice s cílem týdne. Naučili jste se kontrolovat výsledky, a to nejenže pomůže mně při opravování, ale okamžitá zpětná vazba pro vás je mnohem lepší.
 2. Už se lépe orientujete v koncovkách přídavných jmen, zvládli jsme slovesa a navíc jsme si ještě pohráli se šiframi.
 3. Pozitivní zprávy - slyšeli jsme zprávu o botách, které se samy nazouvají a o výrobě nových cihel z recyklovaného plastu. V pondělí opět vybereme tři z vás na další zprávy. Můžete se zatím podívat, co by se vám líbilo. Pozitivní zprávy najdete zde.
 4. Vrátili jsme se znovu k rannímu zpívání. Dostala jsem od vás několik návrhů na nové písničky. Pokud budete chtít ještě nějakou přidat - můžete do souboru NOVÉ PÍSNIČKY.
 5. Chválím většinu dětí za vzorné opravy v pracovních sešitech!
 6. Klárka pro vás připravila narozeninovou hru. Je to skvělý způsob, jak oslavit narozeniny a dodržet u toho pravidla. Informace, které Klárka poskytla jsem vám překopírovala do souboru NAROZENINOVÁ HRA.
 7. Našli jsme také novou hru, kterou si můžete vyzkoušet s rodiči nebo svými kamarády a naprogramovali si ji na matematiku. I vy si můžete vytvořit svoji vlastní sadu obrázků v této hře. Hra Cartic.io.
 8. V pondělí nás čeká vyhlášení vítěze KEŠEK.

Na příští týden si připravte:
ČJ - zvládli jsme násobení a dělení v oboru velkých čísel. Učivo najdete na MC učebnice 85 - 91, PS 8 - 10. Procvičovat na pondělní shrnutí můžete např. zde: URČOVÁNÍ SLOVES, SLOVESNÁ OSOBA, SLOVESNÝ ČAS, STŘÍLEČKA URČOVÁNÍ SLOVES, TETRIS SLOVESNÁ OSOBA, TETRIS SLOVESNÁ ČAS.
M - zakončili jsme násobení a dělení v oboru velkých čísel. Učivo najdete na MC učebnice 13 - 13, PS 9 - 12. K procvičování na pondělní test můžete využít interaktivní cvičení v učebnici. Pokud vám něco nebude jasné, nezapomeňte na Matýskovu matematiku.
Šifra - nezapomeňte doluštit morseovku a splnit úkol, který ukrývá.
Vyzvedněte si sešity a udělejte opravy.

pátek 12.3.
ČJ - Jak vznikly šifry (práce s Koumákem), DÚ - doluštěte si morseovku v souboru JARNÍ LOV a splňte úkol, který vám vyjde.
GEOM - opakování konstrukce, obvod a obsah čtverce a obdélníka, trojúhelník - úvod, PS 22 a 24. DÚ - dokončit str. 22.
PŘ - příští týden minutka Svalová soustava, PS str. 31/11
Dnes mi prosím přineste GEOMETRII, vyzvednětě si ČJ a M.

čtvrtek 11.3.
ČJ - ovi / ovy - rozdíl mezi koncovkami podst. jmen a př. jm. přivlastňovacími, procvičit můžete zde, slovesa - budoucí čas (tvar jednoduché a složené), DÚ - dokončit PS 10.
M - násobení a dělení velkých čísel, práce ve skupinách, práce s cílem týdne (PS 9 - 12). Nezapomínejte na výukoává videa Matýskova matematika. DÚ - dokončit blok po str. 12.
Dnes prosím odevzdejte PS ČJ, M a VL. Vyzvedněte si geometrii.

středa 10.3.
VL - test ČR města, Co víme o naší vlasti - PS 24, MC uč. 6 a 36, DÚ - PS 24.
HV - test skladatelé, malování hudebních nástrojů a hudebních značek, DÚ - zopakovat si skladatele na opravu testu.

úterý 9.3.
ČJ - diktát (přídavná jména), slovesa - úvod, MC 87, DÚ - PS 8/1.
M - opakování písemné dělení jednociferným i dvojciferným činitelem, slovní úlohy v oboru do mld., práce ve skupinách nebo s učitelem, DÚ - volitelný v PS 9 - 12.

pondělí 8.3.
Třídnická hodina - pozitivní zprávy, diář, vyrávění, test ČJ.
M - cíl týdne - Násobení a dělení v oboru velkých čísel + přednost početních operací MC 12-13, PS 9-12. Práci zaznamenáváme opět v tabulce.

pátek 5. 3.
GEOM. - obvody a obsahy čtverce a obdélníka, konstrukce, PS 17/4, 18/4, 19/3,4, DÚ - dokončit 18/4.
VV - hádáme obrázky. Odkaz na hru Gartic.io
Nezapomeňte mi dnes všichni donést PS geometrie a vyzvednout si PS ČJ a M.
V pondělí test přídavná jména a sčítní a odčítání do miliardy. O víkendu máte poslední možnost dokončit kešku.
Pěkný víkend!

čtvrtek 4. 3.
ČJ - přídavná jména Ryšavá a Ryšavá 2, PS str. 6/1, 2, 1, DÚ - dokončit PS 6/1,2,1
M - PS 6-8 (podle vlastního tempa - dokončení), Koumák str. 150 (dobrovolné - odkaz z tabulky).
Dnes prosím přineste ke mně PS M a PS ČJ (obojí dokončené).
Zítra budu chtít PS geometrie a vrátím vám ČJ a M.
V pondělí test přídavná jména a sčítní a odčítání do miliardy.

středa 3. 3.
ČJ - přídavná jména přivlastňovací, uč. MC 79 (tabulka a žutý rámeček), do sešitu 80/2, DÚ - umimeto (druhy přídavných jmen)
VL - města ČR, PS 28/3, ukázky měst.
DÚ * PS 15 - vystřihnout a zahrát si

 • pustit si videa měst a zapamatovat si nejdůležitější informace. Seznam informací i odkazy najdete v souboru VÝZNAMNÁ MĚSTA ČR.
 • umimeto (ČR města)
  HV - připravit se na test - SKLADATELÉ ...

úterý 2. 3.
Třídnická hodina - diář na nový týden, kontrola páteční hry, pondělní práce a přečtených knih. Vysvětlení pracovní tabulky k matematice.
M (2 hodiny) - cíl na tento týden (mimo pátek) - sčítání a odčítání do mld. Učebnice MC str. 8 - 10, PS str. 6 - 8, DÚ - dle vlastního uvážení pracovat na zadání. Nezapomeňte zaznamenat do tabulky.
PRV - Dobrý den, na páteční hodinu si projděte části lidského těla, napíšeme si krátkou minutku přes gooole formulář.

pondělí 1. 3.
Dobrý den!

1) V pondělí 1. 3. budou žáci pracovat samostatně beze mne. Učitelé se potřebují sejít ve škole a domluvit na dalším postupu (Práci na pondělí najdete na stránkách). Od úterý bude výuka páťáků probíhat jako obvykle, jen učitelé budou vysílat z domu. Těžko říci, jestli to naše spojení vylepší nebo zhorší:-).

2) Nakladatelství Nová škola, u které máme interaktivní učebnice, vytváří na stránkách další doplňky. Chtěla bych dětem zadat novou licenci na vlastivědu v Media Creator. Potřebuji k tomu od každého žáka email, pod kterým je v MC přihlášen. Prosím o zaslání emailu obratem.

3) Na lednových schůzkách jsem vás informovala o menší aktivitě dětí při společné práci. Vaší domluvou a drobnou úpravou metod práce se situace zlepšila. Děkuji vám za spolupráci a chtěla bych udělat další krok v tomto směru. Děti budou během týdne pracovat, stajně tak jako ve škole, na určitém cíli (např. koncovky přídavných jmen, sčítání do mld.). Budou mít větší možnost posouvat se samy nebo ve dvojici dopředu a větší volbu práce. Ti, kteří budou rychlí, se dostanou k nástavbovým úkolům, ti, kteří budou potřebovat více pomoci, budou pracovat více se mnou a paní asistentkou. Základní učivo musí zvládnout všichni. Kontrolní práce budou v rozsahu tohoto základu.
Žádám vás tedy o pomoc - abyste znovu promluvili s dětmi a probrali s nimi vlastní aktivitu při práci. Někteří se spokojí pouze se základem. Motivujte je, pochvalte je, když zvládnou více. Promluvte si o případném "schovávání se" za monitorem a o tom, čeho chtějí dosáhnout.

4) Prosím o kontolu a podpisy v ŽK, známky zapisujeme pravidelně.

Práce na pondělí

 • Prosím, aby si všechny děti vyzvedly pracovní sešity ráno ve škole. Opravovaní zabralo mnoho hodin. Hodnocení jejich práce najdete v sešitech. V týdnu si jej pak zapíšeme do ŽK. Kdo není z Bosonoh, zkuste se se mnou spojit v neděli a můžeme si sešity předat. Pokud by to nešlo, ozvěte se prosím, ať se domluvíme.
 • Prvním úkolem na pondělí je poctivá oprava všech chyb v sešitu (opravit, zažlutit jako obvykle).
 • Druhý úkol dostanou děti ve škole při vyzvednutí sešitů - pracovní list do matematiky. Práci najdou také v MC str. 11. Tuto práci v pondělí vypracují. Jedná se o opakování po prázdninách. Mohou klidně pracovat ve dvojicích na Discordu.

Mrzí mě, že se situace nelepší a nemohu se s dětmi potkat.
Přeji všem, aby se vám dařilo. Snad už nám brzy počasí umožní aspoň více vyrážet ven.

pátek 19.2.
DOMA - Ti, kteří s námi nehráli venku, mají zpracovat listy z Koumáka. Vypracované uloží na Disk do složky se svým jménem.
HRA - Nezapomeňte vyluštit hádanku z kót a poslat mi ji do sms. Kdo nemá všechny otázky, najde je ZDE. Kdo si nebude vědět rady, zavolá mi.
Krásné prázdniny!!!

čtvrtek 18.2.
ČJ - přídavná jména měkká, PS 5/4, 5.
GEOM. - PS 16/1,3, 17/3, 18/3, 19/1, 2.

středa 17.2.
ČJ - přídavná jména měkká, MC 77 (kontrola DÚ), PS 5 / 1, 2, 3, DÚ - dokončit PS 5/1,2,3 + umimeto (koncovky přídavných jmen)
VL - prezentace českých nej..., DÚ - naučit se informace poznamenané na papíru z prazentací ostatních spolužáků a informace ze hry v PS 5 + umimeto (pexeso).

úterý 16.2.
ČJ - pozitivní zprávy - shrnutí textu, umimeto - korektor (hledání chyb - 3 emaily), MC 77/1 a rámeček, koncovky přídavných jmen, DÚ - MC 77 / 2 (9 vět do malého sešitu).
M - opakování (vypracovat zbylá cvičení ze stránky), DÚ - umimeto (zaokrouhlování velkých čísel).
HV - Johan Sebastian Bach - poslech Menuet in G (naučit se tleskat oba rytmy současně), přečíst si povídání o životě. Vše najdete v odkazech ZDE.

pondělí 15.2.
ČJ - opakování tvrdá přídavná jména, uč. MC str. 75 / 7, 8 (písemně do malého sešitu), test přídavná jména, DÚ - MC 75 / 8 (písemně do malého sešitu) + umimeto (bajky - vypracovat 3 bajky na plný počet diamantů).
M - test písemné dělení, opakování (vypracovat 3 cvičení ze stránky).
V pátek bude první hodina online, pak bude probíhat individuální výuka venku. Pravidla se dozvíte v první hodině. Ti, kteří nebývají v Bosonohách, zařiďte si to prosím tak, abyste tu v pátek byli. Kdo nemá jinou možnost, přijde první hodinu na konzultaci do třídy. Předem mi ale dejte vědět.

neděle 14.2.
Zadání KEŠKY na další týden. Tentokrát díky Tomovi T. za vytvoření a umístění šifry!
Nové zadání v tabulce, mapa pro ty, kteří jdou bez dat. Hodně zdaru!

pátek 12.2.
GEOM - čtverec a obdélník, konstrukce, obvod a obsah - uč. MC 23-24, 26-27, PS 15, 17/1,2 a 18/1,2.
V pondělí testík na písemné dělení. Pokud ještě někdo tápe - video ZDE.

čtvrtek 11.2.
ČJ - opakování druhy přídavných jmen a koncovky PJ tvrdých, DÚ - umimeto (mluvený diktár Víla Otylka - jen 1 diktát)
M - zaokrouhlování do 1 000 000 000, PS2 - 5, DÚ - dokončit PS2 - 5 + umimeto (opakování dělení)
Nezapomeňte si dnes dole vyzvednout všechny pracovní sešity a taky nový PS do vlastivědy!

středa 10.2.
ČJ - přídavná jména tvrdá - cvičit můžete skloňování ZDE DRUHY, ZDE SKLOŇOVÁNÍ, PS2 - 4, DÚ - PS2 - 4 (dokončit) + umimeto (psaní s/z).
M - numerace do 1 000 000 000, možno procvičit na Media Creator str. 5, PS2 - str. 4, DÚ - PS2 - 4 (dokončit).
VL - kraje ČR, DÚ - PS str. 4 (zahrát si s rodiči hru) + str. 21 (doplnit názvy krajů). Sešit bude k vyzvednutí ve čtvrtek.
Na příští středu naučit kraje. Procvičit můžete v MC uč. str. 6 (přístupový kód pošlu do emailu) nebo na umimeto (umime fakta) - zadejte si do vyhledávače ČR kraje.
Na Disu vytvořit 1 soubor ve složce se svým jménem - napsat 1 větu a vybrat 1 místo, které je v ČR v něčem nejlepší, nejvyšší, nej ...
Ve čtvrtek si prosím všichni vyzvedněte ve škole všechno, co máte v krabici.

úterý 9.2.
ČJ - druhy přídavných jmen, umimeto - rozřazovačka, PS 3/1, 4/1, DÚ - umimeto (druhy přídavných jmen - 1x).
M - numerace do 100 000 000, PS str. 3 celá, DÚ - umimeto (spojnicové grafy) - TENTOKRÁT NA NÁSTĚNCE (do úkolů nelze zadat).
HV - Johannes Brahms - naučit se o životě + flétna. Všechny odkazy najdete v tomto dokumentu.

pondělí 8.2.
ČJ - diář na tento týden, přídavná jména tvrdá, uč. MC 73, PS2 - 4/1, 2, DÚ - umimeto.
M - numerace do 100 000 000, uč. MC2 - str. 3, PS2 - str. 2 celá, DÚ - dokončit PS2 - 2.
GEOM - opakování mnohoúhelníky, jejich obvod a obsah, uč. MC str. 21 - 22, DÚ - umimeto.
TV - zadání nové kešky ZDE. Správnou odpověď vám napíšu v pondělí.
Kdo neměl v sešitech v pátek něco v pořádku, doneste sešit do vchodu odpoledne.

pátek 5.2.
geometrie - uč. MC 17 - 20, PS 13 - 14.
Pěkný víkend a nezapomeňte na kešky!

čtvrtek 4.2.
ČJ - test určování pádů ve větách, přídavná jména úvod, PS2 - str. 2, DÚ - PS 2 dokončit.
M - numerace v oboru velkých čísel (do miliardy), MC 2. díl str. 1, DÚ - PS2 - str. 1 (celá)
ČT - Písnička Přísloví, DÚ - připravit si zadané přísloví pantomimicky.
V pátek vás budu čekat mezi 13:00 - 15:00 u starého vchodu, kde předvedete PS-M, PS-geo a složku vlastivědy. Nechoďte po skupinách.

středa 3.2.
Třídnická hodina - Práce s diářem, denním rozvrhem, plnění úkolů, práce s vlastní chybou, založení známek na 2. pololetí v ŽK.
M - práce s grafy a diagramy, MC 38, PS 27 celá, DÚ - dokončit str. 27 + umimeto.
VL - zkontrolujte všechny nalepené obrázky + ke keždému 2 věty z příslušných stran, doplněnou pověst o dobývání Brna Švédy.
Nezapomeňte si opravit ČJ - Disk - přímá řeč.

Postupně doplňujte písemné dělení 34 - 35.
Předložte rodičům svůj týdenní plán (diář) ke kontrole - kromě úkolů si do něj doplňte své kroužky, doučování, trénování na hudební nástroje, pohybové aktivity (vycházky, lovení kešky, ...).
Předložte rodičům ŽK.
V pátek se bude vybírat: PS matematika, PS geometrie, Složky vlastivědy, kdo má - dvojlist Bezpečné Vánoce.
Na oplátku dostanete pracovní sešit Čtení s porozuměním a nový pracovní sešit do Vlastivědy.

úterý 2.2.
ČJ - přímá řeč, DÚ - opravit rozhovor.
M - grafy a diagramy, MC 37, PS 26, DÚ - dokončit PS 26 + umimeto interpretace tabulek.
PŘV5 - zde a na Skypu najdete pracovní zápisy na přibližně dalších 6 týdnů (jak dlouho bude trvat distanční výuka zatím nikdo neví, tak jsem jich nachystala víc...): PRV5_zápisy_od 5.2.21.pdf - zápisy si vytiskněte, v pořadí jakém jsou naskenovány si vlepte do přírodovědného sešitu. V pátek 5.2. mějte nachystaný zápis Ochrana přírody. Kdo doma tisknout nemůže, má zápisy nachystány ve vstupu do školy (týká se 5 dětí - dnes hlásily paní asistentce; pokud bude potřebovat ještě někdo další, napište mi zprávu na Skypu a nachystám Vám je...).

pondělí 1. 2.
ČJ - podstatná jména (shrnutí), PS 38 - 40, DÚ - dokončit PS a odnést do školy, PS 2 byste měli mít doma.
M - písemné dělení, PS 34 - 35, DÚ - dokončit práci.
HV - nezapomeňte se připravit na skladby a názvy jejich interpretů - odkazy minulé úterý...
TV - geocaching - více info rodiče v emailu a na Disku
Zadání z Koumáka pro ty, kteří se připravují na přijímačky - ZDE.

středa 27.1.
Dnes úkoly nejsou.
Prosím připravte si na zítřek k předávání vysvědčení slušné oblečení a nezapomeňte si také nachystat připojení přes video, ať si vysvědčení můžeme předat.
Navíc vás čeká rozhovor a s kamarády, bude potřeba připojení na Disk.
Těším se na vás!

úterý 26.1.
ČJ - koncovky podstatných jmen, PS 37, DÚ - umimeto (DOMÁCÍ ÚKOLY) podmět a přísudek
M - písemné dělení - nesprávně odhadnuté podíly - uč. MC 44, PS 33/1, 2, DÚ - umimeto - DOMÁCÍ ÚKOLY číselná osa
HV - projít si odkazy na POP zpěváky, poslechnout skladby a naučit se jména interpretů. KVÍZ - Ed Sheeran, Megan Trainor, Bobby Mc Ferrin, Michael Jackson, Aretha Franklin, Adele, Elvis Presley, Shakira, James Brown, Freddie Mercury

pondělí 25.1.
ČJ - podstatná jména - PS 35 celá, 37/3, umimeto - nástěnka, DÚ - umimeto (DOMÁCÍ ÚKOLY) stavba slova
M - písemné dělení - nesprávně odhadnuté podíly - uč. MC 44, PS 33/1 (3 příklady), umimeto na DOMÁCÍCH ÚKOLECH - písemné dělení, DÚ - umimeto - DOMÁCÍ ÚKOLY výhodné počítání

pátek 22.1.
ČJ - číslo podstatných jmen - PS 34 celá, vysvětlení najdete ZDE. Online si tuto novou látku můžete procvičit ZDE. Vytisknout pdf procvičení ZDE.
M - opakování všehochuť - PS 48 (kromě cv. 2) a PS 39 (kromě cv. 7).
indicie, se kterými jsme soutěžili najdete tady.
V pondělí test na písemné dělení dvojciferným dělitelem - procvite si ZDE

VL - přikládám vám nové listy do vlastivědy. Kdo si je nemůže vytisknout, má je ve vchodu školy.

čtvrtek 21.1.
M - dělení dvojciferným dělitelem PS 32,římské číslice PS 47, DÚ - dokončit str. 32 celá a 47/1-6.

středa 20.1.
ČJ - podstatná jména - pády, PS 33 (zkontrolovat podle Media Creator), DÚ - umimeto
VL - knížka Renesance - 51-51 Rudolf II, 52 - 53 Pražská defenestrace, 54 - 55 Bitva na Bílé hoře.
Učte se tentokrát z bílých listů, knížku si prolistujte, najděte nějaké zajímavosti, prohlédněte obrázky, povídejte si s rodiči, co na nich je. Zajímavější pro vás bude text psaný menším písmem.
Nemusíte se učit žádná další jména z knihy.

 • shrnutí (z tohoto bude test) - bílý pracovní list 3 - České země v době renesance a 4 - Třicetiletá válka (jen po Bílou horu - včetně)
 • nalepit obrázky ze všech tří dvojstránek (Rudolfův dvůr, bitva na Bílé hoře a defenestrace)

úterý 19.1.
ČJ - podstatná jména, PS 32, DÚ - umimeto . -n-, -nn-
M - písemné dělení dvojciferným dělitelem, vysvětleno MC (Media Creator) učebnice str. 42 (2. polovina stránky), PS 30, DÚ - umimeto - zlomky
PŘV - všechny doplněné pracovní zápisy si nalepte do školního sešitu v pořadí 1-2-3. Vypracujte PS str. 21, 22 a 23 (buď do úterý 2.2. nebo do pátku 5.2. - podle toho, jestli půjdeme do školy... ale budete-li mít hotovo co nejdříve, nebudete muset na úkol myslet).

pondělí 18.1.
ČJ - slovní druhy, PS 31 celá, umimeto - nástěnka Pro ty co chyběli) - psaní s/z na začátku slova, DÚ - umimeto - Psaní ě: mix
M - dělení dvojciferným dělitelem, MC 40/žlutý rámeček nahoře, PS 31 celá, DÚ - umimeto - Víceciferné dělení
Zítra je upraven rozvrh - Př Aj Čj M. Pokud bych od lékaře nestihla dojet do 10:00, počítejte prosím s časovým posunem. V tom případě bychom začali Čj až 10:55 a M 11:50.

pátek 15.1.
ČJ - slovní druhy, PS 28 + 29/1
M - dělení čísel dvouciferným dělitelem, MC 42, PS 29

čtvrtek 14.1.
Třídní schůzky zítra v 17:00 na Discordu - hromadná informace (dostanete také emailem písemně).
Na konzultační hodiny se prosím hlaste ZDE.
PŘV: nabídka konzultačních hodin v případě potřeby: emailem (simandlova@skolabosonohy.cz) nebo Skype/telefonicky (547 227 171): pátek 12:15-13:00, pondělí 12:15-12:50. S pozdravem Lenka Simandlová.
ČJ - slovní druhy, PS 29/1,2, domácí úkol na umimeto
M - dělení dvojciferným činitelem, vysvětleno na Medi Creator 42/horní rámeček a cvičení 1, PS 28/1, 3, 4, domácí úkol na umimeto

středa 13.1.
ČJ - opakování, diktát
VL - Renesance - věda a lékařství. V knížce renesance přečíst a prohlédnout str. 44 - 47, shrnutí je na bílém listu ve složce - body 7 a 8. K tématu lékařství nalepit obrázek a zapsat 2 věty, které téma shrnují.

ÚTERÝ 12.1.
ČJ - povídání o klavíru - použijte připravený zápis v tabulce Práce pátek na Disku. Každá skupina si tu v záložce se svým číslem připravila věty z povídání. Využijte věty své skupiny, cizí nekopírujte. Pokud máte pocit, že jste si toho moc nezapamatovali, můžete si celé vyprávění přečíst v souboru KLAVÍR. Do souboru vložte jeden obrázek.
M - desetinná čísla - umimeto - DOMÁCÍ ÚKOLY.
Nezapomeňte se připravit do vlastivědy. Minule jsme si povídali o tisku knih a doplnit si máte ještě část školství.

pátek 8.1.
D.Ú. - umimeto - matematika DOMÁCÍ ÚKOLY - souřadnice bodů.
Pozitivní zprávy - pokud jste špatně nahráli na Disk úkol ze čtvrtka, opravte jej.

Určitě se s námi o víkendu zapojte do sčítání ptáčků. Všechny informace máte na Disku ve složce Škola Bosonohy - pozitivní zprávy. Budete-li odesílat hlášení, pošlete jej v kopii prosím i na mě, ať vás mohu za tuto aktivitu odměnit hvězdičkou na stěnu.

V pondělí nás čeká hra venku. Můžete se těšit na práci s mapou, matematické výpočty, souřadnice bodů, poznávání ptáčků a luštění šifry. Více pošlu během víkendu v emailu rodičům.

ROZVRH NA PONDĚLÍ: AJ hra hra hra (Ráno máte AJ a pak přijďte do parku ke škole. Tam budu čekat, předám vše potřebné a pustíte se do hry.)
Nezapomeňte si nechat podepsat souhlas, že se smíte po Bosonohách pohybovat sami (ve dvojici) a pořádně se oblečte (oteplovačky, bundy, čepice, rukavice, něco na krk)!

PŘV - zde naleznete materiály k biomům světa (zápisy, kdo potřebuje nějaké vytisknout, prezentace k doplnění zápisů)
zápisy1_Děštné lesy, Savany, Pouště, Tvrdolistá lesy.pdf
zápisy2_Stepi, lesy, tajga, tundra, pol.pustiny, moře a oceány, shrnutí.pdf
Pouště a polopouště.pdf
Tvrdolisté lesy.pdf
Mírný pás, Stepi.pdf

čtvrtek 7.1.
ČJ - opakování bje, vje, mně, ... PS 21 dokončit a 22 / 6.

 • DÚ - pozitivní zprávy - pročíst si a dvěma větami popsat obsah zprávy o počítání ptáků o víkendu. Zápis udělat na google Disk do nového dokumentu ve složce se svým jménem.
  M - opakování dělení se zbytkem, PS 28 celá.

středa 6.1.
ČJ - mě/mně na rozhraní kořene a přípony, pokud jste chyběli, nastudujte si v Media Creator STR. 39 nebo na umimeto, udělejte si PS 21/4,5 a na umimeto na NÁSTĚNCE CVIČENÍ.
VL - probrali jsme z naskenované knihy str. 38 - 39 Jak se tiskly knihy a částečně 40 - 41 Školy, žáci a učitelé.
Domácí úkol: dočíst Školy, nalepit obrázek, zapsat 2 věty o tématu.
Učit se: Bílý papír - bod 6 - knihy a školství
Výsledky testu děti znají.

úterý 5.1.
ČJ - opakovní párové hlásky - umimeto (párové souhlásky mix), PS 20/4
M - opakování dělení se zbytekem - umimeto (3 cvičení na nástěnce a 1 cvičení v domácích úkolech - všichni dokončit)
HV - poznávání hudebních nástrojů - můžete si procvičit ZDE.
PŘ - ve vchodu do školy naleznete pracovní zápisy do přírodovědy (secvaknuté 3 papíry) - mějte je nachystané v pátek se školním sešitem, děkuji ;o) Na pátek si také přečtěte učebnici str. 35 - 37 (subtropický pás, mírný pás, step)

Tento týden budeme pracovat podle klasického školního rozvrhu s malými změnami:
PO ...... AJ ČJ M (dnes) případně dále ČJ AJ M M
Út ČJ AJ M HV
ST VL VL AJ ČJ
ČT M AJ ČJ ČT
PÁ ČJ M ČT PŘ
Mějte vždy připravené PS, sešit, Media Creator a umimeto.

pondělí 4.1.
Dnešní domácí úkol - ČJ - PS 20/1,2,3

Zdravím vás všechny v novém roce! Nezačínáme úplně, jak bychom si přáli, ale snad se to co nejdříve změní. Posílám vám pro začátek informace, které jsou platné prozatím do 10. ledna.
Prosím zkontrolujte si, zdali máte vše nastaveno (Discord, Skype, Disk, Media Creator, umimeto) - zkontrolujte si, máte-li nastavená hesla - nebo připravená.
Připravte si ČJ, M, AJ - sešity, pracovní sešity, aj učebnice

Výuka v pondělí
V 8:00 budu připravena, potkáme se, zkontrolujeme spojení na Discordu a přivítáme se stejně jako ve škole nějakou písničkou. Povíte mi, co budete potřebovat. Pokud potřebujete půjčit počítač ze školy, zastavte se ráno, pan ředitel vám ho znovu zapůjčí. (Nejlépe, kdybyste poznali, který jste měli, ať nemusíme nastavovat vše znovu.)
8:55 začíná první hodina podle rozvrhu - tedy AJ. Vše bude probíhat tak, jak jste zvyklí.
10:00 - 10:45 ČJ
10:55 - 11:40 M

Informace ke stravování najdete na stránkách školy v aktualitách.
Informace ke kroužkům - do 10. ledna kroužky nepojedou, doučování, robotika a čtenářský klub pravděpodobně ano, ale čekejte informace od vyučujících.
Muzikantské kroužky, u kterých to jde (muzikál - po 14 - 15, flétna pokročilí - po 15 - 16, ukulele čt) pojedou online dle emailů od vedoucích.

Přeji vám co nejklidnější rok 2021 a už se na vás těším!
Vaše paní učitelka

pondělí 14.12.
Shrnutí učiva za minulý týden:
ČJ - psaní s/z v předponách, Media Creator str. 32 - 35, písemně do sešitu 33/6,7, 34/8, 35/14, pracovní sešit str. 19, opakování souhláskových skupin na rozhraní předpony a kořene, opakování koncovky podst. jm., shoda, vlastní jména, skupina bje-, vje-. Procvičovat můžete na umimeto.org, rysava nebo skolakov.
M - rovnice Media Creator str. 17 - 18, pracovní sešit str. 9, dále užití matematických vědomostí str. 19 - písemně.
Vl- RENESANCE - viz níže.

pátek 11.12.
Oprava - pracovní sešit český jazyk
Příprava na vlastivědu - na začátku hodiny si vždy napíšeme rychlý testík. Skládá se z vysvětlení tří podtržených pojmů na volném listu a povídání o vybraných tématech. K těm si stačí připravit vždy 2 věty, které vystihují, o čem se v textu mluvilo.
1) Vystřihnout a nalepit do časové osy obrázek k tématu Cestování, připsat 2 věty z tématu
2) Pročíst a naučit informace z volného listu - život ve městech
3) Připravit si informace z témat Cestování, Život ve městech, O řemeslech.

čtvrtek 3.12.
HV - flétna - Carol of the Bells (Libera) - noty ZDE - naučit takty 1 - 25, 55 - 62.
M - PS 24 dokončit
VL - zpracovat téma móda v době RENESANCE - pročíst v knížce na str. 18 - 19, do časové osy nalepit obrázek a zezadu doplnit 2 věty shrnující obsah dvojstrany.

1.12.
PŘV5 - ve čtvrtek 3.12. si napíšeme samostatnou práci s textem na Vesmír (při práci budete pracovat s Vašimi zápisy ve školním sešitě, tak pozor, ať je máte v pořádku...); DÚ - doplnit s učebnicí (str. 30) zápis Počasí a podnebí (vlepeno ve školním sešitě)

pondělí 30.11.
Ráno má 5. třída sraz před školou v 7:45. Společně půjdeme do šatny.
Po vyučování je možné drobné zdržení kvůli dodržení všech hygienických podmínek.
Družina pro 5. třídu není. Dlaší info na školních stránkách.
Do TV v pondělí nepotřebujete nic zvláštního.
Nezapomeňte opravit všechny PS a vzít si roušku.
Těším se na vás!

27.11. PŘV5
zde najdete souhrn naší online výuky: PŘV5_souhrn online výuky.pdf - najdete zde informace, co mít vlepeno ve školním sešitě a co mít vypracované v pracovním sešitě. S pozdravem LSi.

pátek 27.11.
Dobrý den, pár důležitých pokynů na úvod:
1) Nezapomeňte si dnes vyzvednout pracovní sešity ve škole. Dostanete se sem, než skončí družina. Pokud víte, že to nestihnete, můžu je vzít k sobě, ale dejte mi vědět.
2) Během víkendu máte za úkol opravit všechny opravy a zažlutit je.
3) Zkontrolujte si vyplněná cvičení v DÚ na umimeto.
4) Také se podívejte přes víkend, jestli na stránkách nepřibyla nějaká organizační informace (např. ohledně TV či kroužků). Vše ještě zítra projednám a napíšu.

A TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ :-)!
Součet bodů na Media Creator uzavírám v pátek přesně ve 12:00. Pak už si užijte volný víkend.

ČESKÝ JAZYK - SAMOSTATNĚ

 • Dnes máte na umimeto 2 práce. ČTENÍ S POROZUMĚNÍM a určování PODMĚTU A PŘÍSUDKU ve větě.
 • Pak už si můžete doplňovat, jaká cvičení chcete. Nezapomeňte, že bojujete za sebe i za skupinu.

MATEMATIKA - SAMOSTATNĚ

 • Dnes si zopakujte římské číslice. Pusťte si výuková videa na Matýskově matematice - str. 62.
 • V malém sešitu si rozdělte stránku na 10 sloupečků. Zapište do nich (vždy po desíti na řádek) postupně římskými číslicemi všechna čísla od 1 do 120. Vyjde vám to tedy na 12 řádků. Pište pěkně do sloupců, kdo z toho udělá guláš, bude vařit znova:-).
 • Na stránce umimeto máte v DOMÁCÍCH ÚKOLECH dvě cvičení na římské číslice. Nezapoměňte si kliknout správnou záložku.

10:00 přírodověda SIMANDLOVÁ

čtvrtek 26.11.
Dnes po vyučování prosím přineste oba pracovní sešity do školy do ukončení družiny v 17:00. Tentokrát, před příchodem do školy, prosím VŠICHNI.
Vyzvednete si je v pátek do 17:00. Pokud si pro něj chce někdo přijít ke mně, dejte mi vědět předem.

ČESKÝ JAZYK - SAMOSTATNĚ

 • umimeto - vypracujte dvě cvičení na DOMÁCÍCH ÚKOLECH - vyjmenovaná slova po S, V a Z. Ti, kteří mají již vypracováno, udělají opět PRÁCE S TEXTEM - KŘÍŽOVKY - křížovky po S, V a Z.
 • Pracovní sešit 26/8 (aspoň 9 slov). Vypracovaná cvičení si prosím zkontrolujte vždy podle řešení v Media Creator. Pište pěkně! Pod cvičení se podepište zeleně, že jste ho kontrolovali podle PC.

MATEMATIKA - SAMOSTATNĚ

 • V pracovním sešitu vypracujte str. 44 / 4, 5. Dále 25 / 1, 2, 3 a 7. U slovních úloh nezapomeňte na zápis, výpočet s neznámou x a odpověď. Výsledky si prosím zkontrolujte podle řešení ma Media Creator. Nezapomeňte - dole se dá rozkliknout i pracovní sešit k učebnici. Za zkontrolovaným cvičením se podepište zelenou pastelkou, abych věděla, že jste kontrolovali.
 • Na stránce umimeto máte v DOMÁCÍCH ÚKOLECH dvě cvičení. Nezapoměňte si kliknout správnou záložku.

10:00 angličtina Nádvorníková ONLINE
11:00 angličtina Skřička ONLINE

středa 25.11.
ČESKÝ JAZYK - SAMOSTATNĚ

 • umimeto - vypracujte dvě cvičení na DOMÁCÍCH ÚKOLECH - vyjmenovaná slova po M a P. Ti, kteří mají již vypracováno, udělají opět PRÁCE S TEXTEM - KŘÍŽOVKY - křížovky po M a P.
 • Pracovní sešit 26/5 + a), dále 27/6 + a), b). Vypracovaná cvičení si prosím zkontrolujte vždy podle řešení v Media Creator. Pište pěkně! Pod cvičení se podepište zeleně, že jste ho kontrolovali podle PC.

MATEMATIKA - SAMOSTATNĚ

 • V učebnici MC nebo na Matýskově matematice si pusťte výuková videa k písemnému sčítání desetinných čísel.
 • V pracovním sešitu vypracujte str. 44 / 1, 2, 3. U slovní úlohy nezapomeňte na zápis, výpočet s neznámou x a odpověď. Výsledky si prosím zkontrolujte podle řešení ma Media Creator. Nezapomeňte - dole se dá rozkliknout i pracovní sešit k učebnici. Za zkontrolovaným cvičením se podepište zelenou pastelkou, abych věděla, že jste kontrolovali.
 • Na stránce umimeto máte v DOMÁCÍCH ÚKOLECH dvě cvičení. Nezapoměňte si kliknout správnou záložku. Kdybyste něco nemohli najít, zavolejte mi.
  Ať se vám daří!

úterý 24.11.
Tento týden budete pracovat sami, jsem nemocná. Ale nebojte, do pondělí se dám do kupy, nehodlám zmeškat váš návrat! Nečeká Vás nic těžkého, budeme opakovat. Věřím, že to všichni zvládnete, protože mám ty nejšikovnější děti. Učivo vám budu psát klasicky na den dopředu. Ať se dílo daří!

8:00 angličtina Skřička ONLINE
10:00 angličtina Nádvorníková ONLINE

ČESKÝ JAZYK - SAMOSTATNĚ

 • Kontrolovala jsem nástěnku NA UMIMETO a polovina dětí nemá splněná tři zadaná cvičení. Řekla bych, že tu došlo k nějakému nedorozumění. Vím, že jsme se domluvili, že na NÁSTĚNCE JE PROCVIČOVÁNÍ a na DOMÁCÍCH ÚKOLECH JSOU HODNOCENÉ PRÁCE. Bohužel, ne všechna cvičení tam jdou zadat, proto prosím vždy zdůrazním, bude-li povinná práce na nástěnce.
 • umimeto - DOMÁCÍ ÚKOLY - 2 cvičení na vyjm. slova po B a L. Ten, kdo cvičení již splnil dříve, má v poznámkách zadanou náhradní práci ( křížovky - VS po B 4x, po L 3x).
 • Pracovní sešit 26/3,4. Vypracovaná cvičení si prosím zkontrolujte vždy podle řešení v Media Creator.
 • Dokončete nesplněná cvičení na NÁSTĚNCE na umimeto - všechna tři!

MATEMATIKA - SAMOSTATNĚ

 • Učebnice MC (Media Creator) str. 53/3,4. Pusťte si výuková videa ke cvičením.
 • Vypracujte v PS na str. 42 vše, co vám chybí. Vypracovaná cvičení si prosím zkontrolujte vždy podle řešení v Media Creator.

Aj Sk 24. 11.
Hodina angličtiny bude v úterý 24. 11. přesunuta na 8.00 ráno. Stanislav Skřička

pondělí 23.11.
Dobré ráno, broučci, bohužel dnes musím neplánovaně k lékaři. Věřím, že práci zvládnete sami, připravila jsem vám opakování.
Jestli se u toho chcete sejít na Discordu a pracovat po skupinkách, klidně můžete, nechávám rozhodnutí na rodičích. Prosím ale, abyste vše poctivě udělali.

Během pátku jsme s paní asistentknou zkontrolovaly sešity a bylo tam hodně chyb. Věřím, že jste vše poctivě opravili tak, abyste si hlavně chyby ujasnili sami.
Původně jsem vám psala, abyste opravené sešity přinesli už v pondělí k nové kontrole. Jelikož nevím, zdali budu v úterý ve škole, nechejte si je zatím u sebe. Dám vám vědět. Pozor, dnes není volno - dnes je samostudium :-)! Přeji, ať se vám práce daří.

SAMI ČESKÝ JAZYK

 • učebnice Media Creator str. 45 - přečtěte si cvičení 1 a odpovězte si na otázky.
 • zopakujte si všechna vyjmenovaná slova
 • Potom si vypracujte v pracovním sešitu str. 25.
 • V pátek jste měli vypracovat na nástěnce 3 cvičení. Řada z vás je neudělala. Dokončete je, budu je hodnotit. Kdo je splnil, má o práci méně nebo si je může vylepšit. Cvičení můžete opakovat, pokud se vám nepodaří. Tím se daný jev učíte.

SAMI MATEMATIKA - už umíme desetiny, setiny a ještě menší jsou tisícíny. Už jsme o nich trochu mluvili, ale kdo si není jistý, pustí si nejprve video - je to v učebnici MC 51/1. V odkaze máte video přímo.

 • Pak si vypracujte v pracovním sešitu str. 40. Všichni si zkontrolujte výsledky na Media Creator (MC). Píši zkontrolujte, ne opište. Většinu z vás by to ani nenapadlo, ale při kontrole sešitů jsem zjistila, že i takoví vykukové se dva našli. Škoda, takto se nic nenaučí, navíc mě to u nich velmi mrzí.
 • Pokud něčemu nebudete rozumět, vraťe se do učebnice na str. 51 a projděte si videa k nim. Úkoly jsou tam obdobné.

10:00 angličtina Nádvorníková ONLINE
11:00 angličtina Skřička ONLINE

20.11.
PŘV5: DÚ - PS str.10/ cv. 11, 12.
Info: v pondělí 30.11. bychom se měli opět vrátit do školy, proto Vás již nyní upozorňuji, že po našem návratu si budu vybírat Vaše školní a pracovní sešity. Připomínám, že ve školním sešitě budu kontrolovat, zda máte vlepeny všechny zápisy a zda jsou vyplněny a podtrhány (zápisy od září); a v pracovním sešitě budu kontrolovat vypracované úkoly, které jsem Vám průběžně zadávala...

pátek 19.11.

 • 8:00 - 8:45 ČESKÝ JAZYK - pravopis odvozený od stavby slova - umimeto. Vypracujte si cvičení na umimeto - nástěnka.
 • 9:00 - 9:45 MATEMATIKA - desetinná čísla - umimeto. Učebnice Media Creator 53/1,3 + 54/2,3,6, dále pracovní sešit 42/1,4,6.
  Sešity vyzvednout dnes 12:00 - 17:00 ve škole. Kdo nestihne, zavolá mi.
  V pondělí budou všechny pracovní sešity vzorně doplněné, opravené a zažlutěné. Dnes byl v pořádku pouze jeden sešit. Velká pochvala Jirkovi v matematice a Natálce Čoupkové v češtině!

čtvrtek 18.11.

 • 8:00 - 8:45 ČESKÝ JAZYK - přípony -ský, -ští, interaktivní učebnice str. 30, PS 15/1,2 + domácí úkol na umimeto.org.
 • 9:00 - 9:45 MATEMATIKA - desetinná čísla (setiny), interaktivní učebnice str. 52 / 4, 5, 6, pracovní sešit 41 / 4, 5, 6.
  Nezapomeňte mi dnes přinést pracovní sešity z matematiky i z českého jazyka.

středa 17.11.

 • 8:00 - 8:45 ČESKÝ JAZYK - připravte si umimeto.
 • 9:00 - 9:45 MATEMATIKA - připravte si pracovní sešit a umimeto.
 • 10:00 VLASTIVĚDA - připravte si umimeto.

pondělí 16.11.
8:00 - sraz na Discordu pro ty, kteří chtějí bodovat a soutěžit na umimeto. Záleží na vás, jak se domluvíte a kolik času tu strávíte.

pátek 13.11.
Připomínám úkoly na tento týden (důležité termíny máte také ZDE).
Zkontrolujte si úkoly na umimeto (Jsou to hodnocené práce.) a nezapomeňte na vytvoření zkušebního dokumentu na DIsku ve složce se svým jménem.
Dnes po vyučování si vyzvedněte do 14:00 pracovní sešity nebo později můžete u mě doma. Budou v něm opravy.
V pondělí nevysíláme. Věnujte prosím čas opravám sešitů - vzorně!
ALE - můžete se sejít v 8:00 na umimeto. Nachystám vám tam nějaká cvičení a hry a můžete bodovat do naší soutěže. Je to dobrovolné, kdo nechce - nemusí. Jinou práci vám nedávám.
V úterý je státní svátek, takže se potkáme ve středu.

 • 8:00 - 8:45 ČESKÝ JAZYK - připravte si umimeto.
 • 9:00 - 9:45 MATEMATIKA - připravte si umimeto.
 • 10:00 přírodověda Simandlová

PŘV5:
1) vypracovat cvičení v PS: 8/3,5; 9/6,8; 10/9,10 (při práci využijte dnešní zápis Horniny a učebnici str. 11-15)
2) na příští hodinu si v učebnici přečíst téma Půda (uč. str. 16-17)
3) info: s pracovním sešitem z M dostanete také zápisy na příští a přespříští online hodinu přírodovědy (půda, atmosféra, počasí a podnebí) - nalepte si do školního sešitu
4) P.S.: na skypu jsou k dispozici zápisy, které jste třeba ztratili apod., jen si je musíte doplnit...
Kdyby jste cokoliv potřebovali, dejte vědět...
Mějte se hezky a příští pátek naslyšenou ;o) LSi.

12. 11. Aj Sk
Zkontrolovali jsme si cvičení v hellosmart z minulé hodiny a rozdali jedničky. Společně jsme prošli cvičení v U 17/6 a v PS 13/4 a 5. Na konci hodiny jsme opět v hellosmart vypracovali test na sloveso TO BE.
Příští on-line hodina bude až ve čtvrtek 19. 11. Dokončete všechny úkoly. Děkuji.

čtvrtek 12.11.
Připomínám úkoly na tento týden (důležité termíny máte také ZDE).
Zkontrolujte si úkoly na umimeto (Jsou to hodnocené práce.) a nezapomeňte na vytvoření zkušebního dokumentu na DIsku ve složce se svým jménem.
Dnes po vyučování nebo zítra do 7:45 mi prosím přineste do školy pracovní sešit matematiky. Vyzvedněte si ho v pátek do 13:00 nebo později můžete u mě doma. Budou v něm opravy, které si přes víkend dejte do pořádku.

 • 8:00 - 8:45 ČESKÝ JAZYK - připravte si PS str 16.
 • 9:00 - 9:45 MATEMATIKA - připravte si PS 43/1,2,5, učebnici str. 56/1,3,4.
 • 10:00 angličtina Nádvorníková
 • 11:00 angličtina Skřička

středa 11.11.
Připomínám úkoly na tento týden (důležité termíny máte také ZDE).
Nezapomeňte si zkontrolovat domácí úkol na umimeto.

 • 8:00 - 8:45 ČESKÝ JAZYK - připravte si PS 16.
 • 9:00 - 9:45 MATEMATIKA - připravte si PS 41 a umimeto + DOMÁCÍ ÚKOL na umimeto (slovní úlohy se zlomky).
 • 10:00 angličtina Nádvorníková
 • 11:00 angličtina Skřička

úterý 10.11.
Připomínám úkoly na tento týden (důležité termíny máte také ZDE):
1) Prosím, pořiďte si k práci sluchátka s mikrofonem.
2) Kdo nedodal pokus Duha na Disk, nechť tak učiní, jinak má hodnocen sloh nedostatečně.
3) Od tohoto týdne budem na umimeto dělat hodnocené práce - diktáty a mluvnická cvičení. Nevypisujte si prosím diktáty dopředu.
4) Pracovní sešity z matemtiky odevzdejte ve čtvrtek po vyučování nebo v pátek před 8:00.
5) Chybí mi ještě několik knížek - termín končí dnes 9. 11.
6) Za minulý týden máte hodnoceno: samostatnou práci (značeno jako DÚ) na umimeto, slohy, knížky a jedničky za aktivitu v hodinách.

 • 8:00 ZMĚNA - angličtina Nádvorníková
 • 9:00 - 9:45 MATEMATIKA - připravte si PS 38 / 4 - 7 a umimeto + DOMÁCÍ ÚKOL na umimeto (písemné násobení).
 • 10:00 - 10:45 ČESKÝ JAZYK - připravte si PS 14 / 4
 • 11:00 angličtina Skřička

9. 11. Aj Sk
Zopakovali jsme slovíčka Unit 2A a přehled gramatiky PS 72/2.1 až 2.3.
Prošli jsme cvičení v U 16/3 a 4. Zadali jsme si DÚ PS 12/1, 2, 3.
Opět jsme zkoušeli slovíčka přes www.hellosmart.com a v chatu skypu je článek ke čtení.

9. 11.
Na stránce aktualit máte nabídku na soutěž pro žáky Bobřík informatiky.
Soutěž není těžká a není rozhodující míra ovládání počítače žáky. Ještě před zavřením škol jsme měli možnost se s žáky na soutěž připravit.
Vše je popsáno na stránkách, pokud byste měli dotazy, dejte mi vědět.
Soutěž probíhá pouze tento týden.
Děkuji. Stanislav Skřička

pondělí 9.11.
Nezapomněli jste na Disk nahrát pokus Duha?

 • 8:00 Český jazyk - čekají nás předpony a zdvojené souhlásky, připravte si pracovní sešit 14 / 1, 2 a umimeto.
  Čeká nás hodnocený diktát naumimeto. Nejasnosti s hodnocením z pátku jsme vyřešili, vysvětlím vám je.
 • 9:00 Matematika - tento týden se ještě podíváme znovu na zlomky a pak nás čekají slíbená desetinná čísla. Připravte si pracovní sešit 38 / 1, 2, 3 a umimeto.
 • 10:00 - ANGLIČTINA Nádvorníková
 • 11:00 - ANGLIČTINA Skřička

6.11.
PŘV5
Projít si ještě jednou dnešní zápis Minerály a vypracovat si, co si k tématu pamatovat a naučit se.
PS str. 7 / cv. 1, 2
Na příští týden si pročíst učebnici str. 11-15.

pátek 6.11.

 • 8:00 Český jazyk - Discord - učebnice 34 a PS 12. Připravte si umimeto.
 • 9:00 Matematika - učebnice 34 (výpočet dílů) a PS 22 - 23 (výpočet dílů).
 • 10:00 - Přírodověda Simandlová
 • 11:00 - Informatika???

Aj Sk 5. 11.
Nová slovíčka Unit 2A - PS 81 (dvě části). Zkoušeli jsme překlad slovíček přes aktivitu www.hellosmart.com (Class ID: 249904).
Nová Unit 2A - U 16/1. Hráli jsme hru skupin na počítání anglicky.
V jazykové učebně jsou úkoly, které je potřeba vypracovat. Budou hodnoceny.

čtvrtek 5.11.

 • 8:00 Český jazyk - Discord - učebnice 19 a PS 11.
 • 9:00 Matematika - učebnice 33 (výpočet dílů) a PS 22/1, 3, 4 (výpočet dílů). Připravte si umimeto.
 • 10:00 - ANGLIČTINA Nádvorníková
 • 11:00 - ANGLIČTINA Skřička

středa 4.11.

 • 8:00 Matematika 1 - Discord - učebnice 24 a PS 14. Dokončit je potřeba PS 14 / 1 - 4.
 • 9:00 Matematika 2 - učebnice 25 a PS 15. Dokončit je potřeba PS (celá strana).
 • 10:00 - Pokusy online. Na pokus si připravte 3 skleničky, voda, 2 potravinářské barvy (tentokrát mohou být i práškové) a papírové utěrky. Máte-li doma řapíkatý celer, připravte si také ten, ale není to nutné.
  Po provedení zapište opět pokus na list papíru a nasdílejte prosím do složky se svým jménem na google Disku. Můžete použít TENTO FORMULÁŘ nebo se pouze inspirujte a vytvořte si svůj popis.
  Postup najdete také ZDE. Pokus popište svými slovy. Tento sloh bude známkovaný.
  Nejlépe zpracované pokusy z minula si můžete prohlédnout ZDE.
  Zítra po výuce (nebo ve čtvrtek ráno) si ve vchodu vyzvedněte sešit ČJ, abyste s ním mohli pracovat.
  Pěkný den!

úterý 3.11.
Včera už se nám na Discordu podařilo všem sejít, takže dnes se přihlaste rovnou tam.

 • 8:00 Český jazyk - učebnice 18 a PS 10.
 • 9:00 Matematika - učebnice 26 a PS 13. Kdo che nakopírované stránky z učebnice k práci (špatně se mu pracuje v interaktivní učebnici), vyzvedněte si je ve vchodu. Zvoňte na kancelář, otevře vám paní hospodářka.
 • 10:00 - ANGLIČTINA Nádvorníková
 • 11:00 - ANGLIČTINA Skřička

Zítra po výuce (nebo ve středu ráno) mi prosím všichni přineste do vchodu školy svůj pracovní sešit z ČJ. Ve středu budeme mít celý den matematiku a Čj si mezitím opravíme. Ve středu po skončení výuky si je zase vyzvednete. Takto to uděláme 1x týdně. Příští týden si zase vyberu matematiku.

PŘIPOMÍNÁM!
Všichni dokončí DÚ na umimeto z obou předmětů. Nebojte se mi zavolat - klidně i odpoledne nebo navečer, když něco nemůžete najít. Chápu, že pokynů je mnoho.

V pondělí nás čeká:

 • 8:00 - 8:30 ČESKÝ JAZYK na Skype. Budeme se věnovat stavbě slova - interaktivní učebnice str. 17. Připravte si také pracovní sešit str. 9.
 • 8:30 Vyzkoušíme si společně prostředí Discordu.
 • 9:00 - 9:45 MATEMATIKA na Discordu. MC (Media Creator) str. 23. Hotoví mají další práci na nástěnce na umimeto.
 • 10:00 - ANGLIČTINA Nádvorníková
 • 11:00 - ANGLIČTINA Skřička

2. 11 Aj Sk
Pročetli jsme slovíčka Unit 1 - PS 80, 81 (první sloupec). Podívali se na gramatiku Unit 1 - PS 71, 72 vlevo nahoře. Kontrolovali cvičení v PS 10 a 11.
Domácím úkolem je cvičení PS 11/ I can a dále jsou úkolem vypracovat cvičení v jazykové učebně. Přístupy byly zaslány na skype před prázdninami.

2.11. PRV 5 - na páteční hodinu si prosím prěčtěte učebnici, téma Minerály (nerosty) s. 8-10 LSi.

pondělí 2.11.
Dobrý den. Je mi líto, že se zatím do školy vrátit nemůžeme. Pokračujeme tedy online.

Nejprve bych vám chtěla připomenout knížku, kterou máte dočíst během září a října. Věřím, že někteří teď třeba zapomněli. Termín dokončení tedy posuneme na pondělí 9. 11. Do tohoto data se spojte s paní asistentkou a knížku jí odprezentujte. Zapište si ji do sešitu a zápis mi uložte na Disk.
Abyste měli jasno v různých termínech, připravila jsem vám na Disku přehlednější tabulku termínů.

Pokud jste ještě někdo nenainstalovali Discord, návod najdete ZDE.

Dostala jsem moc pěkné obrázky od Anežky. Na jaře jste na konci stezky získali semínka ředkviček, hrášků a fazolí. Ředkvičky a hrášek jste sklidili brzy, ale fazoledorostly teprve nadávno. Jestlipak máte také zajímavé fotografie, jak vým úroda dozrála? Anežce za dokumentaci posílám 30 bodů!

V pondělí nás čeká:

 • 8:00 - 8:30 ČESKÝ JAZYK na Skype. Budeme se věnovat stavbě slova - interaktivní učebnice str. 17. Připravte si také pracovní sešit str. 9.
 • 8:30 Vyzkoušíme si společně prostředí Discordu.
 • 9:00 - 9:45 MATEMATIKA na Discordu. MC (Media Creator) str. 23. Hotoví mají další práci na nástěnce na umimeto.
 • 10:00 - ANGLIČTINA Nádvorníková
 • 11:00 - ANGLIČTINA Skřička

pátek 23.10. SHRNUTÍ A INFORMACE PŘES PRÁZDNINY
V prvé řadě vám přeji krásné prázdniny!

Ti, kteří za tento týden zvládli vše, co měli si žádný úkol neodnáší. Ti, kteří mi ještě něco nedodali, dokončete resty co nejdříve. Raději zde shrnu vše pro vaši kontrolu:
1) na umimeto.org máte z pátku zadané 1 cvičení v Čj a 1 cvičení v M jako domácí úkol. Pracovali jsme na nich již v hodině. Tato cvičení jsou povinná. Odkaz na ně vám přišel i ve čtvrtek (22. 10.) do emailu.
2) Do středy 21. 10. jste měli možnost odeslat mi pokus se solí a reproduktorem. Pokud jste tak udělali, získali jste pro skpinu penízky, pokud ne, už mi ho neposílejte.
3) Do čtvrtka 22. 10. jste měli odevzdat SLOH - Popis pokusu s ohňostrojem (nadpis, potřeby, popis přípravy a průběhu). Toto je klasifikovaná práce, kdo nezvládl z časových důvodů odeslat, udělejte tak nejpozději do 25. 10.
4) Díky všem, co už se přihlásili na Discord. Chybí nám ještě 4 žáci. Kdyby vám to nešlo, zavolejte, pomůžu ... snad:-).
5) Nový zápis do knihy zážitků mi posílat nemusíte, ale založte si ho doma. Po návratu do školy ho budu chtít.
6) Dnes jsme jsi ještě ukázali, jak lze využívat Google Disk k nahrávání vašich prací. Ti, kteří nemáte, prosím založte si google účet a pošlete mi gmailovou adresu. Přidám si vás do sdílené složky a můžete mi vše posílat rovnou tam.

23.10.
PŘV - kdo si nestihl doplnit zápis nebo není na Skypu: PRV5_podmínky života.pdf + cvičení v pracovním sešitě str. 6 / cv. 1

pátek 23.10.
Připojení ve škole už je opravené, snad už bude v pořádku. Moc mě těší, jak jste se zhostii práce i beze mě. Je vidět, že jste sehraná parta a mám radost, že se umíte takto domluvit. Taky mě moc potěšila zpráva od Matěje na Skype, kde mi píše, jak jste to zvládli!

Dostala jsem už řadu zpracovaných pokusů s ohňostrojem. Hodně jsem jich také nedostala, tak věřím, že Ti, kteří je třeba nezvládli s rodiči odeslat, to zvládnou v pátek a budu mít všechny zápisy. Určitě práci doplňte, je to sloh, který si poznačím do známek. Abyste se mohli podívat, jak se dařilo vašim spolužákům, posílám vám odkaz přímo do složky na můj google Disk, kde jsou pokusy uloženy. Tam si je můžete prohlédnout. Také vám je připravím ve škole na nástěnku.

 • 8:00 - ČESKÝ JAZYK - připravte si učebnici MC - učebnice MC str. 16 a PS 8/3. Další cičení na www.umimwto.org.
 • 9:00 - MATEMATIKA - můžete si připravit učebnici MC, dnes nás čeká v učebnici str. 23 (celá).
  Během výuky, pokud jste hotovi, můžete procvičovat na umimeto.org. Tentokrát vyzkoušíme novinku - 1 cvičení v Čj i v M jsem vám zadala do DOMÁCÍCH ÚKOLŮ. Je to proto, že se mi tak lépe kontrolují výsledky. Toto cvičení prosím udělejte všichni, i ti, kteří ho nestihnou v hodině. Je to pro mne kontrola, jak jste učivo zvládli. Doporučuji, abyste ho splnili ještě v pátek nebo sobotu, příští týden jsou prázdniny a pak učivo pozapomenete.
 • 10:00 - PŘÍRODOVĚDA - připravte si sišit s nalepeným zápisem ze školy.

22. 10. Aj Sk
Slovíčka PS 80 část 1D a dále Culture.
Cvičení v PS 10 a 11.
Cvičení v jazykové učebně - nové přístupy byly zaslány přes účty skype.

čtvrtek 22.10.
SOUTĚŽ NA UMIMETO
Pro zajímavost jsem vám připravila průběžné výsledky na www.umimeto.org. Můžete se podívat, kdo zatím sedí na prvních místech. Je to pěkný boj, jste šikovní.
Připomínám, že dort získává nejlepší skupina v součtu výsledků čj i m. Dort pro jednotlivce si rozdělí nejlepší matematik a nejlepší češtinář.
POZOR! Nebudeme hodnotit celková čísla, nýbrž počet bodů, které jste získali od 14. října. Výsledky v tabulce jsou zatím od založení naší třídy.
A ještě jedno upozornění - všichni hrají fér, vyplňují jen žáci naší třídy.

Posílám vám další ukázky prvního pokusu.... Maty D., Maty K. a To[]()m T. získávají 30 bodů pro svoji skupinu.

A máme tu už i ukázku druhého pokusu od Peti, Izy a

Co nás dnes čeká?

 • 8:00 - ČESKÝ JAZYK - připravte si učebnici MC - učebnice MC str. 16 a PS 8/1, 2. Další cičení na www.umimwto.org.
 • 9:00 - MATEMATIKA - můžete si připravit učebnici MC, pokud chcete mít na očích pomůcku pro převody jednotek délky - str. 22. Pracovat budeme dnes v PS str. 12 (celá).
 • 10:00 - ANGLIČTINA Nádvorníková
 • 11:00 - ANGLIČTINA Skřička

středa 21.10.
SHRNUTÍ - Pokus, který jsme prováděli, zapište. Na A4 vypracujte popis. Bude obsahovat - NADPIS, POTŘEBY, POPIS PŘÍPRAVY I PRŮBĚHU, OBRÁZEK (malovaný nebo vytičtěný - jak chcete). Tento popis mi prosím pošlete do emailu (nebo na Skype). Je to naše slohová práce. Nejhezčí popisy vystavím na nástěnku. POZNÁMKA - Dnes mi někteří utekli z Čj dříve. Pokud některé odešlu na umimeto, neznamená to ještě, že jsme skončili. Konec výuky oznamuji:-).

středa 21.10.
Posílám vám ukázky prvního pokusu.... třeba se ještě zvládnete přidat. Denča, Petr a Anežka získávají 30 bodů pro svoji skupinu.

Úkoly, které vám píši na stránky zpracováváme v hodinách společně. Nevypracovávejte si je dopředu:-).

 • 8:00 - ČESKÝ JAZYK - připravte si učebnici MC - učebnice MC 14/rámeček a PS 7/4, 5, 6. Další cičení na www.umimwto.org.
 • 9:00 - MATEMATIKA - vysvětlíme si zápis včerejšího úkolu PS 11/6. Pak se spustíme do převodů jednotek délky. Učebnice 22 celá.
 • 10:00 - PŘÍRODOVĚDA - pokusy. Připravte si potravinářské barvivo, teplou vodu, olej a sklenici. Můžete si připravit i jiné kapaliny, např. mléko, sirup, med, ...
  Nový pokus - ohňostroj ve sklenici.

20. 10. Aj Sk
Slovíčka PS 80 1D (How do you spell that?), pročtěte si i další slovíčka.
PS 9/5 opravit věty podle obrázku, PS 10/1 použít správně a/an, PS 10/3 správný slovosled, PS 11/5 podle nahrávky v chatu skypu.

úterý 20.10.
Úkoly, které vám píši na stránky zpracováváme v hodinách společně. Nevypracovávejte si je dopředu:-).

 • 8:00 - ČESKÝ JAZYK - připravte si učebnici MC - učebnice MC 13/3 a PS 7/3. Další cičení na www.umimwto.org.
 • 9:00 - MATEMATIKA - připravte si učebnici MC str. 21/3, 4, 5 a PS str. 11/4, 5, 6. Další na umimeto.
 • 10:00 - ANGLIČTINA Nádvorníková
 • 11:00 - ANGLIČTINA Skřička
  Pokud jste zvládli pokus se zvukem, můžete mi ho poslat na Skype nebo do emailu či na Whats up. Vše hromadně zkontroluji ve středu.

19. 10. Aj Sk
Děkuji všem, nikdo nám dnes nechyběl.
Začali jsme básničkou - U 9/11, kontrolovali cvičení - PS 6, 7, 8.
V jazykové učebně jsou cvičení na výslovnost P1-1B-vocabs, P1-numbers-vocabs. Dále básnička na trénink výslovnosti P1-1C-This old man 1 a 2. Poslední jsou cvičení na slovíčka P1-1D-vocabs a nahrávky z pracovního sešitu P1-1D-AB-8/3 a P1-U1-P-AB11/5.
Vyzkoušejte si je, budou tam jen dočasně, protože se nám změní systém učebny.
Domácí úkol - PS 9/6 - napište 3 další věty pod obrázek A a B - rozdíly mezi oběma obrázky.

pondělí 19.10.
Úkoly, které vám píši na stránky zpracováváme v hodinách společně. Nevypracovávejte si je dopředu:-).

 • 8:00 - ČESKÝ JAZYK - připravte si učebnici MC - učebnice MC 13/1,3 a PS 7/2.
 • 9:00 - MATEMATIKA - připravte si učebnici MC str. 21/1, 2 a PS str. 11/1, 2, 3.
 • 10:00 - ANGLIČTINA Nádvorníková
 • 11:00 - ANGLIČTINA Skřička
  Pokud to bude ve vašich silách, kupte si potravinářské barvivo (třeba žlutá, modrá, červená). Budeme dělat další pokusy. Stačí, když to zvládnete do středy.

SHRNUTÍ PÁTKU:
a) doučit vyjm. slova s bje-, vje- POVINNÉ!
b) soutěž o dort na umimeto.org - vyhodnocení soutěže na konci karantény. Vyhodnotíme skupinu i jednotlivce!
c) 1 příběh do knihy zážitků - POVINNÉ!
d) pokus se zvukem + fotografie - DOBROVOLNÉ (foto posílejte do středy)

pátek 16.10.

 • 8:00 - Čj - opakování BJE-, VJE-, zopakujte si vyjmenovaná slova s BJE-, VJE-, společný diktát s opakováním i/y po VS a v koncovkách
 • 9:00 - M - zlomky - smíšená čísla, uč. 20 (dokončit), PS 10 (dokončit).
  Na www.umimeto.org máte vždy na třídních nástěnkách práci, která se má procvičovat. Jste-li hotovi, pracujte zde.
  Pokud již cvičení máte a zopakujete si ho, přibudou vám další ohodnocení.
 • 10:00 - Přírodověda - překvapení - Zkusíme si společně pokus se zvukovými vlnami. Pokud se ho poté rozhodnete zrealizovat také doma, návod k pokusu zde. Pokud se vám vydaří, zkuste mi poslat fotku, ať si ji můžeme ve škole vystavit. Foťte zblízka. Za zaslané fotky vám ve škole přidám penízky na nástěnku.
  Seznam písniček, které můžete využít k fyzikálnímu pokusu (pomohou vám membránu dobře rozvibrovat):
  písnička 1, písnička 2, písnička 3, písnička 4.
 • Snad se vám o víkendu podaří vyrazit někam ven. Třeba tam potkáte něco pěkného, co by stálo za zapsání do našich 50 zážitků s přírodou. Můžete také přidat některý z našich zážitků ze školy v přírodě. Skákali jsme do rybníka, hledali se v kukuřičném bludišti, hráli si s housenkami, jezdili na loďkách na rybníku, plácali se v blátě, opékali špekáčky, pozorovali noční oblohu a mnoho dalšího. Nový příspěvek sepište o víkendu a pošlete mi ho k vytištění. Připravím vám ho do knihy zážitků a na školní nástěnku. Přikládám vám původní seznam nápadů do knihy, ale můžete přidávat jakýkoli vlastní.

čtvrtek 15.10.
Od čtvrtka už můžeme pracovat společně. Učitelé jsou ve škole a připraveni na online práci.
Nejprve si poznačte ROZVRH HODIN, který bude stálý:
8:00 - 8:45 Český jazyk (pokud bude mít sourozenec hodinu od 8:30, pak se odhlásíte)
9:00 - 9:45 Matematika
dále
po 10:00 (20 - 30 min.) Angličtina p. uč. Nádvorníková 11:00 (20 - 30 min.) Angličtina p. ředitel Skřička
út 10:00 (20 - 30 min.) Angličtina p. uč. Nádvorníková 11:00 (20 - 30 min.) Angličtina p. ředitel Skřička
st 10:00 - 10:45 Vlastivěda
čt 10:00 (20 - 30 min.) Angličtina p. uč. Nádvorníková 11:00 (20 - 30 min.) Angličtina p. ředitel Skřička
pá 10:00 - 10:45 Přírodověda

Ve čtvrtek ráno budu tedy připravena na prozatím Skype. Připravte si v počítači Media Creator a www.umimeto.org

Dnes budeme tvořit:
Čj - zopakujeme si shodu podmětu s přísudkem, BJE-, VJE- a budeme pracovat s rybičkou. V učebnici je to str. 11.
M - strana 20 - zlomky - opakování. Zopakujeme si společně uč. str. 20/1, 2, 3 (ofocený list nebo MC) a PS 10/1, 2, 3.

středa 14.10.
Dobré ráno, broučci!
Dnes je práce na vás a já vím, že jste opravdu šikovní a zvládnete to.
Čj - pracovní sešit 5 / 7, 8. Zkontrolovat můžete v Media Creator.
M - učebnice Media Creator - str. 16. Všechna řešení najdete přímo v programu. Nezapomeňte, že videa ke každému cvičení najdete v Matýskově matematice!
Během dne všem ještě napíšu email a vysvětlím, jak bude vše probíhat dále. Přeji hodně štěstí!

úterý 13.10.
AJ Sk: samostatná práce pro žáky - čtení textů v učebnici Unit 1 po str. 15, ústně cvičení. Dokončit PS po stranu 7 včetně. Děti dostaly papír z časopisu - pročíst, přeložit s pomocí slovníku, vypracovat cvičení. O tomto článku se budeme bavit při online hodině.

pátek 18.9.
Geometrie - uč. geometrie (fialová) str. 2 - 7, PS str. 1 - 4. Učivo najdete také v Matýskově matematice - videa geometrie.

pátek 18.9.
ČJ - stavba slova, int. uč. str. 10 / 17, 19 na papír
M - písemné násobení víceciferným činitelem, interaktivní učebnice 11 / 3 do sešitu, písemné dělení jednociferným činitelem int. uč. 12 / 1, 2.

Škola v přírodě
Zítra v 7:40 vybíráme před školou spacák s prostěradlem do auta, aby děti nemusely nést všechno. Prostě radla jsem se pokusila objednat, jak jsme se domluvili, bohužel pan správce nabídku přehodnotil ... nemá.
Kladete-li si otázku, co se ŠVP, tak s ní počítáme. Je možné, že některé z dětí bude nemocné a nebude s námi moci jet. Bohužel se nám letos od začátku roku rozmohla ve třídě nějaká viróza, kterou si děti předávají. Mohu jen doporučit pořádnou dávku spánku a vitamínů. Snad se nás sejde co nejvíce.
Sraz platí - v sobotu v 9:00 ve vestibulu hlavního nádraží s rouškou. Dezinfekci klidně přibalte, vezmu také. První jídlo na místě - odpolední svačina.

Školní družina
Platby za školní družinu ve výši 1000,-/rok posílejte na stejný účet jako pomůcky či švp.

čtvrtek 17.9.
ČJ - opakování - stavba slova (kořen, předpona, přípona, slova příbuzná), zdvojená písmena v předponách od-, nad-, pod-, roz-, bez- , dále bje-, vje-. Zopakovat vyjmenovaná slova s bje-, vje-. Z interaktivní učebnice vypracovat str. 9 / 15, 16.
M - kontrola dokončení PL 10, vysvětlení hodnotícího systému, zápis a zhodnocení vlastních výsledků.

 • orientační test ze zopakovaných témat (uč. str. č - zaokrouhlování, 5 - pamětné sč. a odč., 8 - písemné sč. a odč., 9 - přednost početních operací, 10 - velká násobilka). Podle výsledků zadání D. Ú. - procvičení učiva z příslučné strany.
  ČT - spisovná a nespisovná čeština, nářečí, brněnský hantec, text písničky Betelná koc. Vysvětlit nářeční výrazy. Zpíváme.
  PŘ -

středa 16.9.
Sportovní den

úterý 15.9.
ČJ - interaktivní učebnice str. 9/14 (do sešitu), procvičit tvoření správných tvarů slov podle zadaných pádů
M - interaktivní učebnice str. 10 (celá)
HV - procvičit noty c1 - d2

pondělí 14.9.
ČJ - interaktivní učebnice str. 8 celá
M - interaktivní učebnice str. 9 (celá)

pátek 11.9.
ČJ - pracovní sešit str. 3/2 a str. 4 + procvičit učivo z intraktivní učebnice str. 7 (nová učebnice)
M - sčítání a odčítání, int. učebnice str. 8 + PS 4/3 - 7 (Pracovní sešit s řešením máte v Media Creator také.). Výuková videa k učebnici si otevřete přímo odkazem ze stránky nebo je najdete ZDE.
Čtení s porozuměním - str. 32 - 33.
Př - Vesmír - pročíst učebnici s. 19 - 22
dokument k tématu: Země z vesmíru (shlédnutí nepovinné ;o)

čtvrtek 10.9.
ČJ - pracovní sešit str. 3/1 + intraktivní učebnice str. 6
M - sčítání a odčítání, int. učebnice str. 7 + PS 3/ 5 - 6 + PS 4/ 1 - 2 (Pracovní sešit s řešením máte v Media Creator také.). Výuková videa k učebnici si otevřete přímo odkazem ze stránky nebo je najdete ZDE.
Čtení s porozuměním - str. 30 - 31.

středa 9.9.
ČJ - interktiavní učebnice str. 4 - 5 - projít, odpovědět, doplňovačky na papír.
M - sčítání a odčítání, int. učebnice str. 6 + PS 3/ 1 - 4 (Pracovní sešit s řešením máte v Media Creator také.). Výuková videa k učebnici si otevřete přímo odkazem ze stránky nebo je najdete ZDE. ČT - čtení s porozumění 34 - 35.

úterý 8.9.
ČJ - Čtení s porozuměním dvojstrana 28 - 29
M - sčítání a odčítání, interaktivní učebnice MATÝSKOVA MATEMATIKA str. 5 + PS 2/3 - 6. Výuková videa k učebnici si otevřete přímo odkazem ze stránky nebo je najdete ZDE.

pondělí 7.9.
ČJ - Čtení s porozuměním dvojstrana 38 - 39
M - orientace na číselné ose, rozvinutý zápis čísla, zaokrouhlování čísel, interaktivní učebnice MATÝSKOVA MATEMATIKA (používali jsme doma) - str. 2 - 4. Odkaz na výukové video je dole na stránce (kamera) nebo ZDE.