SBOŠ

SBOŠ - Síť brněnských otevřených škol

Projekt SBOŠ je projektem Statutárního města Brna, ve kterém je naše škola zakládajícím členem. Projekt si klade za cíl otevírat školy veřejnosti pořádáním společných akcí pro žáky, rodiče, prarodiče a širší veřejnost v lokalitě školy.

Naše škola pořádá díky projektu SBOŠ tyto aktivity:

 • Cesta za poznáním
 • Vánoční dílny
 • Bosonožský běh
 • Koncert rodin
 • Sportovní kroužky: Lidové tance, Sportovní kroužek, Atletika
 • Kroužek deskových her
  Všechny kroužky jsou pro žáky školy zdarma, v kroužku Atletika, který pořádáme ve spolupráci s atletickým klubem, platí žáci snížené členské příspěvky.

Dále se žáci školy zúčastňují soutěží škol zapojených do SBOŠ:

 • Liga deskových her
 • Plavání
 • Forbal
 • Sudoku

Díky projektu vybavujeme školu pomůckami potřebnými na realizaci kroužků a hradíme materiální a personální výdaje spojené s akcemi.