Projekty

Zapojení školy do projektů ve školním roce 2020/2021

 1. Od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 je naše škola realizátorem projektu „Projekt pro rozvoj ZŠ a MŠ Bosonohy II“ (plakát) s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013552, který je spolufinancován Evropskou unií (logo). Projekt je zaměřen na zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a na zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.
 2. Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817. Odkaz na popis projektu na stránkách města Brna, plakát s informacemi o projektu zde.
 3. Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně, registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013630. Odkaz na popis projektu na stránkách města Brna., plakát s informacemi o projektu zde.
 4. Projekt Statutárního města Brna: Síť brněnských otevřených škol - link na web.
 5. Projekt Statutárního města Brna: Technické mateřské školy, Technické základní školy - odkaz.
 6. Projekt registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005647 Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách - plakát, odkaz na web OŠMT MMB

Zapojení školy do projektů minulých let

 • EU peníze školám
 • Výzva 51
 • Výzva 56 - publicita, plakát
 • Projekt mentoři - odkaz
 • Projekt registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000092 Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně - odkaz.
 • Projekt evidenční číslo: PLAV-02-0949/2018 Výuka plavání ZŠ Bosonohy
 • Projekt registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004310 Projekt pro rozvoj ZŠ a MŠ Bosonohy. Plakát k projektu.
 • Projekt spolufinancován Evropskou unií v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod "Relaxační a pohybové prostory ZŠ, Bosonožské náměstí 44, včetně technického a sociálního zázemí" – v rámci projektu byla vybudována přístavba budovy školy, ve které se nachází sál pro pohybové aktivity sloužící jak žákům ZŠ, tak veřejnosti. Více informací o projektu naleznete zde.
 • Projekt registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0003126 Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně
 • Projekt registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244 Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně
 • Projekt registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008211 KaPoDaV – Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji.