Probrané učivo

ČJ - uč.str. 99 souvětí, větné vzorce
M - 2. díl uč.str.30 počítání s nulami, grafický součet a rozdíl úseček G str.38
VL - průmysl ČR uč.str. 39
AJ - uč. str.48, PS str.61 , slov. PS 97 unit 7
HV - rytmus můžete procvičit zde: rytmus 1, rytmus 2, rytmus 3, rytmus opakování
Poslechněte si tuto písničku, budeme ji zpívat.

PŘV
POLE - materiály k poznávačce
PŘV4_Ekosystém POLE.pdf
ŽIVOČICHOVÉ - kvíz, krabice, spojovačka
ROSTLINY - kvíz, krabice, spojovačka

LOUKA - materiály k poznávačce
Kvíz: Louka 1, Louka 2, Louka 3, Louka 4
Spojovačka: L1, L2, L3, L4
Ekosystém LOUKA_obrázky k poznávačce.pdf

Les - živočichové:
2_Ekosystém LES - živočichové obrázky.pdf - obrázky k poznávačce č. 2 (úterý 2.4.2024)
Kvíz: LES_Ž1, LES_Ž2, LES_Ž3, LES_Ž4
Krabice: LES_Ž1, LES_Ž2, LES_Ž3, LES_Ž4

1_Ekosystém LES_HR_obrázky.pdf - obrázky k poznávačce/testu 1
Krabice: Les1, Les2, Les3, Les4
Kvíz: Les1, Les2, Les3, Les4