Probrané učivo

    1. 2018
     ČJ: učebnice po stranu 23
     M: učebnice po stranu 22
     VL: učebnice po stranu 16

8, -12. 10. 2018
ČJ: učebnice po stranu 19
M: učebnice po stranu 17
VL: učebnice po stranu 14

    1. 2018
     ČJ: učebnice po stranu 17
     M : učebnice po stranu 14
     VL: učebnice po stranu 11
     HV: délky not, stupnice C dur, písně: Kozel, Pasáček krav, Jak jdou noty za sebou, Máme doma obludu