Probrané učivo

17.3.
Některé příběhy mě opravdu pobavily. Přečtěte si je také, abyste se mohli příště inspirovat! Jména dětí neuvádím, i když si myslím, že je to pro ně velká pochvala!!!
A rada pro vás - vyprávění či příběh pište v minulém čase. Zní to potom opravdověji.

  1. Všichni sedí v kroužku a přemýšlí co teď bude za hodinu. Nevěděli co bude za předmět, když každý chtěl něco jiného. Tak se rozhodli že budou losovat. Vyhrála výtvarka. Pat, Mat, oslík a pejsek běželi pro kufříky s výtvarkou. Pat a Mat nachystali barvy, štětce a ubrus. A už zvonilo že zbývá do hodiny pět minut. Pat a Mat upozornili zvířatka že zbývá pět minut. Všechna zvířátka honem běžela smotat koberec. A jejda Mat se zamotal do koberce. Pat se ho snaží vytáhnout ale marně. Pat poprosil kamarády jestli mu pomůžou. Zvířátka řekla že jo tak vší silou všichni táhli a táhli až ho vytáhli. A najednou zazvonilo na hodinu všichni šli do lavic a těšili se co budou vyrábět. A namalovali koronavirus.
    K tomuto příběhu patří také obrázek, který vám přiložím do emailu.

  2. Je pondělí a plyšáčci se dívají, co bude za předmět. „Co teďka bude?“ ptají se plyšáčci. „Bude výtvarka“ říká chytrá opička. Pat, Mat, Oslík a Maxipes Fík si vyndali kufříky ze skříněk a přichystali si věci na výtvarku. „Už jsme připravení na výtvarku!“ řekli Pat a Mat. „Vy jste ale popletové, ještě musíme srolovat koberec!“ řekl Oslík. „Koberec sroluji já! Jsem nejsilnější!“ řekl had „Ne! Já jsem nejsilnější!“ ozval se medvídek. „STOP!“ zasáhla paní učitelka Cucka „Co kdyby, jste to udělali společně?“ „To nás nenapadlo.“ řekli plyšáčci a tak srolovaly koberec. Ale mezitím si na koberec lehl Mat a tak srolovaly i Mata. „Pomóc!“ zavolal Mat. „Kdo to tady volá o pomoc?“ říkali si plyšáčci a tak začali hledat kdo to je. Nakonec Mata našel Pat. Plyšáčci pak rozmotali koberec aby Mata vyprostili (bohužel pak museli koberec zase srolovat). Aspoň máme ponaučení, že: máme spolupracovat, nemáme se vytahovat a nemáme se flákat.

  3. Bylo pondělí 16. 3. Zvířátka měla 4. a 5. hodinu výtvarnou výchovu. Všichni se sešli v kroužku na koberci. Paní učitelka vysvětlila dnešní plán. Nejprve si museli nachystat pomůcky. Všichni spolupracovali, měli jeden cíl, připravit si věci a srolovat koberec. Zvířátka se pustila do rolování koberce. Mat tam strkal ruku, až ho zvířátka zamotala. Koberec srolovali i s Matem. Pat se ho snažil, jako jeho velký kámoš, vyprostit. A víte, jak to dopadlo? Pat tahal Mata vší silou, až se ten koberec zase celý rozmotal. Zvířátka se naštvala a nakonec tam zamotali i Pata.

Dostala jsem ještě další pěkné příběha, ale ne všechny sem jdou zkopírovat. Některé jsou psané ručně, některé jako obrázek. Ale děkuji za všechny, protože jsem se u nich také zasmála!

10.-14.2.
M - písemné násobení dvojciferným činitelem, uč. str. 36, procvičování - sl. úlohy 26/7, pamětné sčítání a odčítání do 1000000, PL 11, 12, geometrie - str. 20, 21 - obvod a obsah čtverce a obdélníka.
Čj - Koncovky podst. jmen rodu mužského - vzory pán, hrad, pomocné vzory hoch, les, uč. 84 - 86, PL 42 - 44, vyjm. slova - PSPP 27 (str. 14 - 27) by měly mít děti hotové všechny.
Čt - PS 20 - 21

3.-5.2.
M - písemné násobení a dělení do 1000000 ( uč. 26/8 a 27/14), + a - do 1000000 (PL 9), slovní úlohy (uč. 31/10 a 32/14, 15), geometrie PS 16 - 19 celé (konstrukce čtverce je v uč. na str. 43) Čj - Podstatná jména rodu ženského - koncovky, PL 38 - 41

8.1.
M - numerace do 1000000, skládání čísel, čtení číselnoho zápisu.
Čj - Podstatná jména, rod a číslo. PSSD - 5 / 10, 6 / 13
HV - Stupnice, tónina, hra na ukulele

7.1.
M - numerace do 1000000. Skládání čísel pomocí nastříhaných kartiček. Tvoření čísel, čtení číselného zápisu.

6.1.
Čj - opakování I/Y, výjimky i/y, ú/ů, slovní druhy, předpony od, nad, roz, bez, ob, v
M - geometrie - opakování, opakování písemné početní operace

16. - 19.12.
Čj - číslovky (základní, řadové, druhové, násobné), slovesa (určování osoba, číslo, čas), příslovce, předožky, spojky, částice, citoslovce. Učebnice 52 - 59, PSSD - 14 / 1, 3, 16/rámeček, 17/3, 21/1 + rámeček, 24/1, 2 + rámeček, 26/1, 3 + rámeček
M - opakování do 10000 - test uč 55, GEOMETRIE - str. 9 - 13 celé, uč. Tři oříšky str. 57 - 59

9. - 11.12.
Čj - Podstatná jména - PSSD (slovní druhy) - 2 / 1, 3 + naučit žlutý rámeček, 4 / 6, dál přídavná jména PSSD - 7 / 1, 2 + naučit žlutý rámeček, 8 / 3, 4 a zájmena - PSSD 11 / 1 + žlutý rámeček
M - opakování písemného násobení a dělení - uč. str. 48 - 49, zaokrouhlování na 1000 - uč. str. 40, písemně 40 / 1

4.-6.12.
Čj - opakování vyjm. slov, shrnutí, diktát, slovní druhy - úvod dle uč. str. 60 (ohebné, neohebné, skloňování, časování - jen pojmenovat)
M - písemné násobení a dělení do 10000, slovní úlohy do 10000, Koumák str. 108 - 109
Hv - nota hes (B), tón hes na flétně

3.12.
Čj - opakování - vyjmenovaná slova po Z, PS procvičování - str 26
M - písemné sčítání a odčítání do 10000. uč. str 41 - 42

29.10.
Čj - opakování vyjmenovaná slova B, L, M, P, S, V
Čt - Koumák - Jak se dá ovlivnit, jací jsme (chybějící si doplňte na ofoceném listu) Pč - papírová kostka (chybějící vyrobte doma - budeme s ní ještě pokračovat, tak ať se to příští týden nemusíte teprve učit od začátku). Celý postup najdete ZDE. Vyrobte si cvyčně jen jednu kostku.

28.10.
M - Dnes jsme kontrolovali pochopení a procvičení učiva - numerace, porovnávání a pamětné sčítání a odčítání do 10000. Pokud si někdo z dětí odnesl jinou známku než 1, znamená to, že má mezery, které je potřeba doma procvičit. Příští týden už pokračujeme s písemným +, - . a : Učivo můžete procvičovat z učebnice po str. 38 nebo zábavně ZDE. a ZDE.
Čj - K dnešnímu dni máme probcvičena vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S, V. Cvičte z učebnice po str. 45 nebo zábavne ZDE.

11.10.
M - slovní úlohy 14 - 16 / všechny, geometrie str. 2 (dokončení)

10.10.
Čj - sdfsf
M - geometrie PS 2 celá

9.10.
M - dělení mimo obor násobilky ( př. typu 396 : 4)

7.10.
Čj - synonyma, opozita, uč. 19 M - dělení mimo obor násobilky (36:3, 72:6)
Čtení - Čtení s porozuměním PS 8-9

1.10.
Čj - slovní druhy - ohebné - neohebné, určování, mluvnické kategorie. Ústně uč. 16 - 17. M - polovina, čtvrtina, třetina, uč. 10 / 54, ústně 11 / 56, 57

30.9.
Čj - řady vyjmenovaných slov, PS 5 - 6 (celá) M - písemné sčítání a odčítání (opakování), násobení mimo obor, uč. 10 / 48 písemně

27.9.
Čj - řady vyjmenovaných slov, PS 2 / 3, 4 / 3 a 7 / 3 M - slovní úlohy

26.9.
Čj - výjimky i / y po tvrdých souhláskách (opakování), výjimky ů / ú, vlastní jména, diktát M - opakování + a - do 1000, zaokrouhlování, násobilky, písemné + a -, opakovací test

25.9.
Čj - Opakování - vlastní jména, stavba slova, ú / ů - výjimky

19.9.
Čj - opakování - dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě M - násobení a dělení 10 a 100, uč. 5

18.9.
Čj - opakování - tvrdé a měkké slabiky M - názvy početních operací, násobilka, uč. 4

17.9.
Čj - opakování - věta, slova, hlásky, hlásková stavba slova, abeceda, základní skladební dvojice (podmět a přísudek), test
M - malá násobilka, sč. a odč. do 2000, slovní úlohy, zápis rovnice a výpočet

9.9.
Čj - uč. 7 a 9 - věta, slovo, hláska, tvrdé a měkké souhlásky
M - uč. 3 - 4 - porovnávání do 1000, zaokrouhlování na 10 i 100, sčítání a odčítání do 1000, slovní úlohy (tvoření otázek, zápisu a rovnice)