Probrané učivo

8.1.
M - numerace do 1000000, skládání čísel, čtení číselnoho zápisu.
Čj - Podstatná jména, rod a číslo. PSSD - 5 / 10, 6 / 13
HV - Stupnice, tónina, hra na ukulele

7.1.
M - numerace do 1000000. Skládání čísel pomocí nastříhaných kartiček. Tvoření čísel, čtení číselného zápisu.

6.1.
Čj - opakování I/Y, výjimky i/y, ú/ů, slovní druhy, předpony od, nad, roz, bez, ob, v
M - geometrie - opakování, opakování písemné početní operace

16. - 19.12.
Čj - číslovky (základní, řadové, druhové, násobné), slovesa (určování osoba, číslo, čas), příslovce, předožky, spojky, částice, citoslovce. Učebnice 52 - 59, PSSD - 14 / 1, 3, 16/rámeček, 17/3, 21/1 + rámeček, 24/1, 2 + rámeček, 26/1, 3 + rámeček
M - opakování do 10000 - test uč 55, GEOMETRIE - str. 9 - 13 celé, uč. Tři oříšky str. 57 - 59

9. - 11.12.
Čj - Podstatná jména - PSSD (slovní druhy) - 2 / 1, 3 + naučit žlutý rámeček, 4 / 6, dál přídavná jména PSSD - 7 / 1, 2 + naučit žlutý rámeček, 8 / 3, 4 a zájmena - PSSD 11 / 1 + žlutý rámeček
M - opakování písemného násobení a dělení - uč. str. 48 - 49, zaokrouhlování na 1000 - uč. str. 40, písemně 40 / 1

4.-6.12.
Čj - opakování vyjm. slov, shrnutí, diktát, slovní druhy - úvod dle uč. str. 60 (ohebné, neohebné, skloňování, časování - jen pojmenovat)
M - písemné násobení a dělení do 10000, slovní úlohy do 10000, Koumák str. 108 - 109
Hv - nota hes (B), tón hes na flétně

3.12.
Čj - opakování - vyjmenovaná slova po Z, PS procvičování - str 26
M - písemné sčítání a odčítání do 10000. uč. str 41 - 42

29.10.
Čj - opakování vyjmenovaná slova B, L, M, P, S, V
Čt - Koumák - Jak se dá ovlivnit, jací jsme (chybějící si doplňte na ofoceném listu) Pč - papírová kostka (chybějící vyrobte doma - budeme s ní ještě pokračovat, tak ať se to příští týden nemusíte teprve učit od začátku). Celý postup najdete ZDE. Vyrobte si cvyčně jen jednu kostku.

28.10.
M - Dnes jsme kontrolovali pochopení a procvičení učiva - numerace, porovnávání a pamětné sčítání a odčítání do 10000. Pokud si někdo z dětí odnesl jinou známku než 1, znamená to, že má mezery, které je potřeba doma procvičit. Příští týden už pokračujeme s písemným +, - . a : Učivo můžete procvičovat z učebnice po str. 38 nebo zábavně ZDE. a ZDE.
Čj - K dnešnímu dni máme probcvičena vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S, V. Cvičte z učebnice po str. 45 nebo zábavne ZDE.

11.10.
M - slovní úlohy 14 - 16 / všechny, geometrie str. 2 (dokončení)

10.10.
Čj - sdfsf
M - geometrie PS 2 celá

9.10.
M - dělení mimo obor násobilky ( př. typu 396 : 4)

7.10.
Čj - synonyma, opozita, uč. 19 M - dělení mimo obor násobilky (36:3, 72:6)
Čtení - Čtení s porozuměním PS 8-9

1.10.
Čj - slovní druhy - ohebné - neohebné, určování, mluvnické kategorie. Ústně uč. 16 - 17. M - polovina, čtvrtina, třetina, uč. 10 / 54, ústně 11 / 56, 57

30.9.
Čj - řady vyjmenovaných slov, PS 5 - 6 (celá) M - písemné sčítání a odčítání (opakování), násobení mimo obor, uč. 10 / 48 písemně

27.9.
Čj - řady vyjmenovaných slov, PS 2 / 3, 4 / 3 a 7 / 3 M - slovní úlohy

26.9.
Čj - výjimky i / y po tvrdých souhláskách (opakování), výjimky ů / ú, vlastní jména, diktát M - opakování + a - do 1000, zaokrouhlování, násobilky, písemné + a -, opakovací test

25.9.
Čj - Opakování - vlastní jména, stavba slova, ú / ů - výjimky

19.9.
Čj - opakování - dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě M - násobení a dělení 10 a 100, uč. 5

18.9.
Čj - opakování - tvrdé a měkké slabiky M - názvy početních operací, násobilka, uč. 4

17.9.
Čj - opakování - věta, slova, hlásky, hlásková stavba slova, abeceda, základní skladební dvojice (podmět a přísudek), test
M - malá násobilka, sč. a odč. do 2000, slovní úlohy, zápis rovnice a výpočet

9.9.
Čj - uč. 7 a 9 - věta, slovo, hláska, tvrdé a měkké souhlásky
M - uč. 3 - 4 - porovnávání do 1000, zaokrouhlování na 10 i 100, sčítání a odčítání do 1000, slovní úlohy (tvoření otázek, zápisu a rovnice)