Školní poradenské pracoviště

výchovná poradkyně: Mgr. Květoslava Hladká
školní metodik prevence: Mgr. Markéta Smejkalová

Konzultační hodiny ve školním roce 2023/2024:

I. pololetí
čtvrtek 21. září 2023 od 15.00 do 17.00
čtvrtek 23. listopadu 2023 od 15.00 do 17.00
čtvrtek 11. ledna 2024 od 15.00 do 17.00

II. pololetí
čtvrtek 11. dubna 2024 od 15.00 do 17.00
čtvrtek 6. června 2024 od 15.00 do 17.00

Individuální termín je možné dohodnout na telefonním čísle 547 227 171.