Aktuality

29. 11. 2023 Stanovení úplaty za mateřskou školu od 1. 1. 2024

Vážení rodiče,
v tomto dokumentu vás seznamujeme se stanovením úplaty za mateřskou školu do konce školního roku 2023/2024.
Důležité je to, že se pro vás nyní nic nemění.

21. 11. 2023 Oznámení ředitele školy o stávce 27. 11. 2023

Vážení rodiče,
přijměte prosím stanovisko k plánované stávce a k uzavření mateřské školy v pondělí 27. 11. 2023.

TŘÍDNÍ SCHŮZKY - ZAHÁJENÍ

Vážení rodiče,
termín konání třídní schůzky k zahájení nového školního roku 2023/2024 je 7.9. v 16.30 hod.
ve třídě Motýlků. Těšíme se na setkání s Vámi.

Pokyny k platbě stravy a školkovného dostanou nově přijaté děti v prvním zářijovém týdnu.

Provoz MŠ začíná 4.9. 2023 - v pondělí!

19. 6. 2023 Stanovení úplaty za mateřskou školu od 1. 9. 2023

Vážení rodiče,
měsíční úplata za mateřskou školu zůstává na stejné výši jako v končícím školním roce.
Více v tomto dokumentu.

TŘÍDNÍ SCHŮZKY V MŠ

Ve středu 21.6. v 16:30 bude ve třídách Motýlci a Včeličky schůzka pro rodiče nově přijatých dětí. Ve třídě Berušky se uskuteční schůzka s rodiči budoucích předškoláků. Účast nutná, prosíme bez dětí. Děkujeme.

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

Ve středu 14.6. v 16:00, bude na zahradě Mš slavnostní rozloučení s předškoláky, kteří odchází do ZŠ. Děti s sebou budou mít aktovku. Mohou si přinést i drobné občerstvení (sladké, slané, ovoce,...) Srdečně zveme rodinné příslušníky všech předškoláků.

VÝLET DO ZOO HODONÍN

V úterý 30.5. pojede naše MŠ na celodenní výlet do Zoo Hodonín. Odjezd: 8:30 Návrat: cca 14:00 - 14:30 S sebou: vhodné oblečení a obuv dle počasí, batůžek s pláštěnkou, pitím a kapesníky. Svačina a oběd jsou zajištěny z mš. Pokud bývá někomu v autobusu špatně, dejte dětem ráno léky a nahlaste p. učitelce. Děkujeme.

12. 5. 2023 Prázdninový provoz MŠ

Vážení rodiče,
v této příloze naleznete rozhodnutí o prázdninovém provozu mateřské školy.
Rozhodnutí o přerušení provozu bylo projednáno s Radou městské části.
Děkuji za pochopení. Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

Bosonožský běh

V pátek 28.4. půjdou všechny děti z MŠ na "Bosonožský běh" pod myslivnou. Prosíme, aby děti měly sportovní obuv a oblečení, batůžek s pitím a pláštěnkou. Svačinu dostanou z MŠ. Předškoláci budou odcházet již v 8:15 ! Přiveďte, prosíme, děti včas. Děkujeme.

ZÁPIS DO MŠ

Vydávání přihlášek - 1.4. - 30.4. na webových stránkách - www.zapisdoms.brno.cz

Kdo nemá možnost vytisknout přihlášku, je možné toto učinit v mš Konopiska 6 - ve středu 5.4. a ve čtvrtek 6.4., vždy 10 -11hod,nebo po tel. domluvě s p. Zemanovou.

Sběr žádostí - s vyplněnou, lékařem potvrzenou přihláškou, s občanským průkazem a rodným listem dítěte se osobně dostavte do mš Konopiska v tyto uvedené dny: středa - 3.5., 9-11hod, 13.30-15hod čtvrtek - 4.5., 10-12hod, 15-16hod

27. 3. 2023 Pozvánka na Den otevřených dveří v základní škole

Milí rodiče předškoláků,
zveme vás na Den otevřených dveří ve čtvrtek 20. dubna 2023 do základní školy.
Budeme vám k dispozici a můžete přijít i s vašimi dětmi hlavně odpoledne podívat se, co všechno ve škole děláme.
Budeme se na vás těšit.

DOD_2023

20. 2. 2023 Vyhlášení ředitelského volna pro žáky ZŠ, informace o přerušení provozu MŠ

Vážení rodiče,
z důvodu potřeby společného vzdělávání pedagogů školky a školy vás informuji o vyhlášení ředitelského volna pro žáky ZŠ a o přerušení provozu MŠ ve čtvrtek 23. 3. 2023.
Více informací v tomto dokumentu.
Děkuji za pochopení. Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

14. 2. 2023 Nové bankovní účty školy

Vážení rodiče,
od dnešního dne přecházíme na nové bankovní účty školy.
Platby školkovného, družiny, kroužků, učebních pomůcek, výletů a podobně posílejte na účet 2902473500/2010.
Platby školní jídelny posílejte na účet 2102473481/2010.
Děkujeme.

PŘEDSTAVENÍ V ORLOVNĚ

V pondělí 16.1. půjde celá MŠ do orlovny na pohádku "Bílá paní zasahuje". Odchod z MŠ v 8:30. Přiveďte prosím děti včas. Děkujeme.

PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY MEZI VÁNOČNÍMI SVÁTKY

Více o přerušení provozu mateřské školy o Vánocích v tomto dokumentu.

ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU

V neděli 27.11. se naše MŠ zúčastní rozsvěcování vánočního stromečku na Bosonožském náměstí. Přijďte se svými dětmi podpořit vánoční atmosféru a poslechnout si vánoční písničky, které zazpívají děti z MŠ i ZŠ. Sraz v 15:50 pod Základní školou.

ADVENTNÍ TVOŘENÍ

Zveme maminky na tradiční adventní tvoření ve čtvrtek 24.11. od 16:30 , ve třídě Motýlků. K dispozici budou větve na adventní věnce, svícny, apod. a tavné pistole. Ostatní potřeby si každý přinese sám. Prosíme bez dětí.

Lampionový průvod, uspávání broučků

Čtvrtek 3.11. v 17 hod. - sraz u Orlovny.
V případě nepříznivého počasí bude akce zrušena a náhradní termín bude upřesněn.

12.9. 2022 Schůzka rodičů

16:30 proběhne v MŠ ve třídě Motýlků schůzka pro rodiče všech dětí MŠ. Účast nutná, prosíme bez děti.

28. 6. 2022 Úplata za mateřskou školu od 1. 9. 2022

Úplata za mateřskou školu ve školním roce 2022/2023

Třídní schůzka v MŠ

Třídní schůzka se koná 23.6. 2022 v 16:30 - pro rodiče nově přijatých dětí i pro rodiče stávajících dětí.

Představení v Divadle Bolka Polívky

V pátek 13.5. pojedou předškoláci do Divadla Bolka Polívky objednaným autobusem.
Odjezd z ulice Ostopovická v 7:45. Z MŠ odcházíme v 7:35. Děti budou mít s sebou batůžek s pitím. Svačinu dostanou z MŠ.

26. 4. 2022 Omezení provozu MŠ - hlavní prázdniny

prázdninový provoz MŠ

ZÁPIS DO MŠ PRO ŠK. ROK 2022/2023

ZÁPIS DO MŠ 2022/2023

PRO PŘEDŠKOLÁKY:

Ve středu 2.3. v 9:45, půjdou všichni předškoláci do ZŠ, kde navštívíme tělocvičnu a polytechnickou učebnu. Další návštěva ZŠ nás čeká v úterý 15.3. v 9:45, s předškoláky se podíváme do 1. třídy. V obou případech budou mít děti batůžek s pitím, případně pláštěnku.

18. 2. 2022 Karanténa ve třídě Motýlci

From: Lucie Rezacova lucie.rezacova@khsbrno.cz
Sent: Friday, February 18, 2022 7:16 AM
To: skricka@skolabosonohy.cz
Subject: MŠ Bosonohy Motýlci

Dobrý den, pane řediteli,
vzhledem k tomu, že vyhodnocené děti Vaší školy Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace, třídy Motýlci MŠ byly do dne 16.2.2022 v kontaktu s osobou, která je COVID-19 pozitivní, byly u Vámi sdělených kontaktů epidemiologickým šetřením shledány důvody pro karanténní opatření minimálně na 5 dní od data posledního kontaktu. Povinnost podrobit se karanténě se vztahuje i na osoby, kterým uplynulo nejméně 14 dní od ukončení očkování. Karanténa se nenařizuje osobě, která prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů, přičemž tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni provedení tohoto testu.

Karanténní opatření:
Karanténní opatření stanovené ve smyslu § 2 odst. 7 písm. a) z. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, se nařizují v minimální délce 5 dní od data posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou. Karanténní opatření zahrnují: domácí karanténu minimálně po dobu 5 dnů, tedy do 21.2. 2022 včetně (dle data posledního kontaktu).

KHS osobě s nařízenou karanténou ukončí karanténu nejdříve po 5 dnech ode dne zahájení karantény. Osoba, u které byla karanténa ukončena po 5 dnech, monitoruje svůj zdravotní stav a je jí doporučeno nosit respirátor min. třídy FFP2 bez výdechového ventilu, a to následujících 5 dní od ukončení karantény nad rámec mimořádného opatření pro ochranu dýchacích cest, v případě projevu příznaků onemocnění covid-19 v průběhu 14 dní od posledního kontaktu s potvrzeným případem onemocnění covid-19 se této osobě nařídí absolvovat RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 a v případě pozitivního výsledku tohoto testu se jí nařídí izolace podle čl. I. písm. a).
Na poskytnuté telefonní číslo byla odeslána automatická SMS. Pro osoby, kterým je nařízena karanténa, je zde odkaz na sebetrasující formulář.
S pozdravem

Mgr. Lucie Řezáčová
odborný rada oddělení hygieny dětí a mladistvých
KHS JMK se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno

16. 2. 2022 Edukační skupinky - 3. lekce

V pořadí již 3. lekce se uskuteční příští týden v úterý 22. 2. 2022.
Tato lekce je jako náhrada za neuskutečněné skupinky z důvodu karantény.

Vzhledem ke krizové situaci v MŠ (nemocnost učitelek), prosíme rodiče - kteří mohou, aby si nechali děti doma. Děkujeme za pochopení a ochotu.

31. 1. 2022 Edukační skupinky

Vážení rodiče,
z důvodu karantény ve třídě Berušek se Edukační skupinky v úterý 1. 2. 2022 neuskuteční.
Příští setkání bude opět v úterý 15. 2. 2022.

18. 11. 2021, karanténa pro děti ze třídy Včeličky

Vzhledem k tomu, že jedno dítě ze třídy Včeličky bylo pozitivně testováno na covid (naposledy bylo v MŠ 12. 11.), musí se podrobit karanténě všichni z této třídy, kteří byli 12. 11. ve třídě a to na dobu 7 dnů. Výjimku z karantény mají všichni, kteří mají ukončené očkování nebo prodělali nemoc do 180 dní.
KHS již nevydává rozhodnutí o uzavření třídy, pouze zaslalo mailové sdělení, které má sloužit jako podklad pro rodiče žáků pro ČSSZ k vyřízení OČR. Žádost o ošetřovné připojujeme v příloze.
Kontakty rodičů dětí byly předány KHS, která je bude kontaktovat ve věci objednání dětí na testy. Otestované děti s negativním výsledkem a bez příznaků budou moci jít do školky v pondělí 22. 11.

15. 11. 2021, rozhodnutí KHS - Berušky

Rozhodnutí KHS - Berušky

10. 11. Přerušení provozu MŠ během Vánoc

Vážení rodiče,
oznamuji vám, že provoz MŠ bude ve dnech 23. až 31. 12. 2021 přerušen.
Více o přerušení provozu MŠ v tomto dokumentu.

3. 11. 2021, rozhodnutí KHS - Motýlci

Rozhodnutí KHS

VÁNOČNÍ FOCENÍ

"Vánoční fotografování" se přesouvá ze 3.11. na 22.11.

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ

Akce "Uspávání broučků" je přesunuta na termín 11.11. z důvodu nepříznivého počasí.

1. 11. 2021, 18:00 hodin, Karanténa ve třídě Motýlků

Vážení rodiče,
vzhledem k pozitivnímu testu paní učitelky Jitky, je podle sdělení KHS nutné, aby do karantény nastoupily děti, které byly v její třídě ve středu 27. 10. 2021, nebo se na ně vztahuje některá z výjimek. Karanténa končí ve středu 3. 11. Pokud budou děti bez příznaků a budou mít negativníPCR test, můžou do školky nastoupit ve čtvrtek 4. 11. Kontakty na rodiče budou v nejbližší době předány KHS. Rozhodnutí o karanténě zatím z KHS nepřišlo, jakmile jej budeme mít, zveřejníme jej.
Mrzí nás to, ale nic s tím nenaděláme.

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ V MŠ

Ve čtvrtek 4.11. proběhne v MŠ tradiční akce "Uspávání broučků". Sraz rodičů s dětmi a s paními učitelkami je v 17:00 na konci ulice Ostopovická - nad Bosou. Odtud půjdeme průvodem na zahradu MŠ. Lampionky velmi vítány :). Při nepřízni počasí bude akce přesunuta na jiný termín.

ZAHAJOVACÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKA

9.9. ve čtvrtek se v 16:30 uskuteční třídní schůzka v MŠ. Účast nutná. Prosíme bez dětí.

29. 6. 2021 Konec školního roku

Vážení rodiče,
zítra vašim dětem skončí náročný školní rok a začnou zasloužené prázdniny. Školní rok nebyl náročný jen pro děti, ale i pro učitele a i pro všechny rodiče. Všichni jsme si toho vědomi a moc děkujeme za veškerou pomoc, kterou jste svým dětem při vzdělávání, ať prezenčním, nebo distančním, poskytli. Moc děkuji z tohoto místa všem pedagogům i provozním zaměstnancům. Pedagogům za obrovské nasazení při vzdělávání dětí, provozním za udržení kvality stravy a čistoty ve škole a školce. V neposlední řadě děkuji i vám všem rodičům, kteří jste nás jakkoliv pochválili, ocenili a poděkovali za velké či malé věci, které jsme dělali. Moc rádi čteme pochvalné maily, protože nám dávají zpětnou vazbu a motivují nás pro další činnost ve prospěch Bosonoh a vašich dětí.
Přeji vám všem klidné léto, mnoho zdraví a budu se těšit na začátek nového školního roku ve středu 1. září.
Děkuji za veškerou vaši přízeň.
Váš ředitel školy

Zábavné dopoledne ke "Dni dětí"

2.6. proběhne na zahradě MŠ zábavné dopoledne pro děti - soutěže, hry, tanec...
Děti mohou přijít v maskách/kostýmech.

SCHŮZKA PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ

Zveme rodiče nově přijatých dětí na schůzku do mateřské školy Konopiska 6: (zahradní altánek), ve čtvrtek 3.6. 2021 v 16:00 hodin.
Účast nutná, prosíme bez dětí.

NÁVŠTĚVA PŘEDŠKOLÁKŮ V ZŠ

19.5. ve středu dopoledne navštíví předškoláci ZŠ Bosonohy.
S sebou: batůžek (do kterého si děti dají přezůvky) a roušku.
Akce se týká pouze předškoláků, kteří nastoupí v září do 1. třídy. Děti s OŠD zůstanou v MŠ.

Fotografování v MŠ

V pátek 14.5. proběhne ve školce fotografování dětí na společnou - třídní fotku.
Předškoláci, kteří nastoupí po prázdninách do 1. třídy se budou fotit na tablo.

6. 5. 2021 Oznámení PČR

Vážení rodiče,
všechna média přinesla oznámení Policie ČR o neurčité hrozbě na některou z mateřských škol v ČR.
Nemáme od Policie žádnou informaci, že by se mělo jednat zrovna o naši mateřskou školu a nemáme ani žádné podrobnosti o hrozbě.
Záleží na vás, jak s uvedeným oznámením naložíte. O vaše děti se stále staráme s nejvyšší opatrností a maximálně je chráníme.
Věříme, že se ve školce budou vždy cítit dobře.

5. 5. 2021 Otevření školky pro všechny děti

Vážení rodiče, podle nařízení, které jsme dnes dostali do datové schránky, se otevírá školka pro všechny děti od pondělí 10. 5. 2021.
Pokud vaše děti v pondělí nenastoupí, je potřeba odhlásit je ze stravování.
Dobrá zpráva je ta, že se děti již nebudou testovat.
Na všechny se těšíme.

19. 4. 2021 Přerušení provozu MŠ dne 28. 4. 2021

Vážení rodiče,
na základě oznámení přistupuji k přerušení provozu MŠ z důvodu opravy vodovodu.
Rozhodnutí o přerušení provozu je v tomto dokumentu.

11. 4. 2021 Testování i jinými testy

Rodiče, kteří nechtějí využít testy dodané do školy, si mohou obstarat jiné testy a donést je k testování dětí ve škole.
Seznam schválených testů je zde: seznam Ministerstva zdravotnictví.

9. 4. 2021 Upřesnění provozu MŠ od 12. 4.

 • V pondělí 12. 4. přijdou všechny děti nejlépe do 8.15 hodin do školky.
 • Rodiče dětí z vybraných profesí dodají do úterý 13. 4. potvrzení zaměstnavatele.

Testování bude probíhat následovně:

 • Děti se budou testovat sami výtěrem z nosu za pomoci svého rodiče.
 • Rodiče mohou využít video návod pro nám dodané testy Singclean na webu MŠMT: video.

Testování není povinné pro ty:

 • kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hodin, a pokud žáci nemají příznadky onemocnění Covid-19, nebo
 • kteří absolvovali z důvodu onemocnění Covid-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného MO MZ upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí žák (jeho rodič) prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě), nebo
 • kteří mají provedené očkování všemi dávkami a uplynulo nejméně 14 dní od poslední dávky.

8. 4. 2021 Informace k provozu MŠ od 12. 4. 2021

Vážení rodiče,
obecné informace k provozu MŠ hledejte prosím na aktualitách pro ZŠ.
Zde budeme postupně vkládat pouze doplňující a zpřesňující informace, které se budou týkat výhradně dětí MŠ.

Informace k zápisu do MŠ na školní rok 2021-2022

Informace k zápisu do MŠ na školní rok 2021-2022

26. 2. 2021, čas 22.00, Opatření vlády od 1. 3. 2021

Vážení rodiče,
dosud nemáme oficiální podrobná stanoviska, jen to, co je v médiích.
Od pondělí 1. 3. 2021 budou všechny školy a školky uzavřeny.
Pro předškoláky budou během týdne připraveny vzdělávací materiály od paní učitelky.
Nemáme z nastalé situace radost a věříme, že toto omezení bude po co nejkratší dobu.
Děkuji. Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

25. 2 2021 Co bude příští týden?

Vážení rodiče,
s napětím sledujeme jednání našich politiků a to, co vymyslí od příštího týdne.
Veškeré informace jsou prezentovány v médiích, do školy se vše dostane oficiální cestou s několikahodinovým zpožděním.
Sledujte prosím tedy informační sítě, abyste věděli, co bude příští týden platit.
Jsme připraveni školku otevřít, ale stále nemáme všechny zaměstnankyně uzdravené.
Počítáme s provozem všech tříd dopoledne a spojení do dvou tříd odpoledne.
Děkuji za pochopení. Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

POTVRZENÍ O "ŠKOLKOVNÉM" K DANI

Potvrzení o výši úplaty za MŠ k vyřízení daně, si můžete vyzvednou v MŠ od 22.2.- 26.2., vždy v dopoledních hodinách.
Od 1.3. si toto potvrzení můžete vyzvednout v běžné provozní době MŠ.

19. 2. 2021 Mateřská škola se ještě neotevře

Vážení rodiče,
chápeme váš zájem o umístění dětí do školky, ale nemáme podle počtu přihlášených dětí dostatečné personální kapacity na uspokojení vašeho zájmu.
Paní učitelky a provozní jsou stále na neschopence a příští týden ještě budou.
Proto musím oznámit pokračování přerušení provozu z důvodu nepředvídatelného onemocnění většího počtu zaměstnanců v souvislosti s COVID-19.
Rozhodnutí o přerušení provozu je zde, formulář na ošetřovné je zde.
Doufám, že v pondělí 1. 3. 2021 již školka otevře.
Děkuji za pochopení. Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

17. 2. 2021 (odpoledne) Další paní učitelka je pozitivní

Bohužel, dnes máme další pozitivní test paní učitelky.
Školka se možná neotevře.

17. 2. 2021 (dopoledne) Otevření školky od 22. 2. 2021

Vážení rodiče,
zatím to vypadá tak, že bude možné školku otevřít od pondělí 22. 2. Ovšem stále ne v plném počtu zaměstnanců. Pravděpodobně dojde ke spojování tříd.
Z důvodu objednání potravin potřebujeme od těch z vás, kteří ještě nepošlou děti do školky, abyste odhlásili vaše dítě ze stravování.
Prosíme tedy, abyste co nejdříve zavolali na telefonní číslo 797 972 031 a odhlášku nahlásili.
Děkujeme.

11. 2. 2021 Ošetřovné - potvrzení pro rodiče

10. 2. 2021 Přerušení provozu MŠ

Vážení rodiče,
je nám to moc líto, ale nejsme schopni zajistit provoz MŠ do uzdravení dostatečného počtu zaměstnanců.
Chápeme vaše nářky - jak těch, kteří potřebují jít do práce, tak těch, kteří již dlouho mají děti doma z důvodu obavy z nákazy.
Snažili jsme se co nejdéle vydržet, ale už to opravdu nejde.
Protože KHS neeviduje žádný nový případ pozitivit u pedagogů nebo dětí MŠ, nemůže vyhlásit karanténu.
Jedinou možností je přerušení provozu z důvodu nepředvídatelného onemocnění většího počtu zaměstnanců v souvislosti s COVID-19, což jsem po poradě s panem starostou udělal.
Doufáme, že doba 11 dnů bude dostačující pro uzdravení nemocných zaměstnanců a děti se budou moci do školky vrátit v pondělí 22. 2.
Samozřejmě nám plány může zmařit ještě testování zdravých zaměstnanců. Budeme vás informovat.
V této souvislosti děkuji paní Novákové, která mi upřesnila možnosti, za kterých může rodič žádat ošetřovné - viz přiložený dokument MPSV.
Děkuji za pochopení. S. Skřička

9. 2. 2021 Pozitivita paní kuchařky

Vážení rodiče,
oznamuji vám pozitivitu jedné paní kuchařky na covid.
Podle sdělení KHS zatím žádné opatření nepodnikáme.
Děkuji za pochopení. S. Skřička

8. 2. 2021 Poděkování

Vážení rodiče,
moc děkuji všem, kteří posílají do školky jen zdravé děti.
Moc děkuji všem, kteří vyslyšely naši prosbu a mohou si po nezbytně nutnou dobu nechat děti doma.
Moc děkuji všem za slova podpory pro všechny ve školce - paní učitelky i provozní.
Paní učitelka z Motýlků je negativní, ale nemocná zůstává doma.

Milé paní učitelky, milé ostatní provozní,
moc děkuji za vaše nasazení při práci.
Moc děkuji za to, že jste to ještě nezabalily ze strachu z nákazy.
Moc děkuji za trpělivost a úžasný přístup.

Držím vám pěsti. Vydržte.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

7. 2. 2021 Nemoc paní učitelky z Motýlků

Dnes byla oznámena nemoc paní učitelky. Zítra jde na test.
Budeme vás informovat.

5. 2. 2021 Znovuotevření třídy Berušek a Včeliček

Vážení rodiče,
po konzultaci s KHS jsme obdrželi rozhodnutí o ukončení protiepidemických opatření v mateřské škole - otevření od 8. 2. 2021. Rozhodnutí zde.
Situace ale stále není ideální, protože máme některé paní učitelky nemocné.
Museli jsme přijmout následující opatření:

 • budou otevřené všechny třídy,
 • rodiče při prvním příchodu dětí po karanténě odevzdají čestné prohlášení,
 • je možné, že z organizačních a personálních důvodů budeme odpolední třídy spojovat.

Velmi vás prosíme o zvážení, zda nutně potřebujete v této těžké době, než se nám vrátí nemocné paní učitelky, umístit vaše dítě do školky.
Děti samozřejmě rádi uvidíme, ale naše síly a možnosti nejsou nekonečné.
V případě, že si necháte vaše dítě doma, odhlaste prosím stravu na příslušném telefonním čísle.
Děkuji.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

3. 2. 2021 Plán na otevření třídy Berušek a Včeliček

Vážení rodiče,
moc rádi bychom otevřeli školku v plném rozsahu a děláme pro to maximum.
Skutečnost je ale taková, že nejméně do 12. 2. nám budou chybět dvě paní učitelky, které jsou nemocné. Ostatní paní učitelky jsou ochotné i protáhnout svoje pracovní směny, ale nemůžeme si dovolit další nemoci. Moc vás prosíme o to, abyste do uzdravení paní učitelek do školky posílali děti vy, kteří to nutně potřebujete. Budeme komunikovat s KHS tak, aby ve školce byly otevřeny všechny třídy od pondělí 8. 2. 2021. Pokud to nebude provozně nutné, nebudeme třídy při menším počtu dětí spojovat.

Všem dětem všech tříd bude automaticky od 8. 2. přihlášena strava. Vy, rodiče, odhlásíte vaše dítě z MŠ odhlášením stravy na telefonu 797 972 031.

Nutným předpokladem pro příchod vašeho dítěte do školky (z uzavřených tříd) je čestné prohlášení rodičů o tom, že byla dodržena karanténa, že dítě mělo negativní test a nemělo v posledních 3 dnech příznaky covid.
Formulář čestného prohlášení rodičů.
V příštím týdnu nebude angličtina a tanečky.

Děkujeme moc za pochopení. Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

28. 1. 2021 Údaje na formuláře ošetřovného

Údaje o škole pro ošetřovné
Obecný návod na vyplnění ošetřovného

28. 1. 2021 Jak při karanténě

Karanténa a izolace
Vážení rodiče,
vaše děti (a naše paní učitelky) ze třídy Berušek a Včeliček podle nařízení KHS mají projít testováním, na které je máte přes své dětské lékaře objednat.
Prosíme, objednejte se zavčas na test, který má být pro Berušky mezi 30. 1. a 1. 2. a pro Včeličky mezi 31. 1. a 2. 2.
V karanténě jsou pouze děti a paní učitelky, ostatní jsou považováni za kontakty kontaktů a nevztahuje se na ně karanténa ani povinnost testování.
Podle doporučení KHS budeme vyžadovat pro nástup dětí zpět do MŠ čestné prohlášení vás rodičů o bezinfekčnosti dítěte.
Děkujeme.

28. 1. 2021 Rozhodnutí KHS

Rozhodnutí o uzavření třídy Včeliček

27. 1. 2021 Oznámení o uzavření třídy Včeliček

Vážení rodiče,
bohužel, paní učitelka třídy Včeliček je pozitivní na covid.
Zítra rozhodne KHS o uzavření třídy včeliček od 28. 1. 2021. Byli jste telefonicky informováni o této skutečnosti, proto nevoďte děti již ve čtvrtek do školky.
Moc nás mrzí problémy, které vám tímto vzniknou.
Budeme se těšit na dobu, až karanténa skončí a budeme se moci opět vídat.
Děkujeme za pochopení.

27. 1. 2021 Rozhodnutí KHS

Rozhodnutí o uzavření třídy Berušek

27. 1. 2021 Karanténa třídy Berušek

Vážení rodiče,
vzhledem k nařízené karanténě ve třídě Berušek z rozhodnutí KHS (pozitivní dítě), musíme třídu na nezbytně nutnou dobu uzavřít.

Cituji z e-mailu:
Vzhledem k tomu, že některé děti a paní učitelky byly v kontaktu s osobou, která je COVID-19 pozitivní, budou u Vámi sdělených kontaktů epidemiologickým šetřením shledány důvody pro karanténní opatření do odvolání.
Karanténní opatření stanovené mimořádným opatřením MZ ČR aktuálně zahrnují: domácí karanténu minimálně po dobu 10 dnů a vyšetření výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne. Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z odběru bude negativní, karanténa končí po uplynutí min. 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.
V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou z důvodů hodných zvláštního zřetele (jedná se o výjimečnou situaci, kdy provedení testu brání překážka např. v podobě nedostatečné kapacity laboratoří apod.), se karanténní opatření asymptomatických osob (tj. bez příznaků) ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Mimořádné opatření nepřipouští možnost volby a individuálního rozhodování u koho test provést a u koho nikoli.

Seznam odběrových míst včetně pravidel pro návštěvu odběrového místa naleznete zde: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci. Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci viz: http://www.szu.cz/tema/prevence/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu

Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat informaci o probíhající karanténě.

Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví pediatr/praktický lékař elektronicky (kontaktujte svého lékaře telefonicky), na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce. Odběr je jen jeden a je bezplatný. Doporučení vztahující se k výsledkům testů viz: https://koronavirus.mzcr.cz/materialy-ke-stazeni/

Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s danou pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ti se považují za „kontakty kontaktů“ a pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by byla činěna další opatření i u nich.

Z důvodu včasného zabránění dalšího šíření infekce COVID-19 ve společnosti Vás prosím o předání tohoto sdělení osobám, které jste uvedl jako rizikový kontakt.
Konec citace.

Vážení rodiče,
nikoho netěší tento stav, ale musíme jej respektovat.
Jakmile budeme mít další a v budoucnu i radostnější zprávy, budeme vás informovat.
Děkuji za pochopení. Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

Edukativně stimulační skupinky

Edukativně - stimulační skupinky.doc

Přerušení provozu MŠ - Vánoce

Přerušení provozu MŠ - Vánoce.pdf

Vánoční nadílka v MŠ

16.12. v dopoledních hodinách proběhne v MĚ "vánoční nadílka", pohoštění pro děti letos zajistí školka.

24. 11. 2020

Vážení rodiče,
jistě již víte, že jsme měli podezření na možnost onemocnění covid.
Podezření se neprokázalo, test byl negativní. Školka funguje dál bez omezení.
Nicméně vás žádám a požaduje to i paní Makovská z KHS Brno, aby do školky chodily děti, které nemají žádné příznaky - tedy ani rýmu nebo kašel.
Věřím, že společně zvládneme toto období, které není lehké pro děti, pro vás ani pro paní učitelky a provozní zaměstnance.
Děkuji. Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

4. 11. 2020 Nemocnost učitelek MŠ

Vážení rodiče,
vzhledem k nemocnosti dvou paní učitelek (prakticky jedna třída mimo provoz) vás moc prosíme, kdo může nechat děti doma alespoň do konce týdne, ať tak učiní. Uděláme, co je v našich silách.
Děkuji. Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

Uspávání broučků

Vzhledem k vládním opatřením se ruší tradiční akce "uspávání broučků" , která měla proběhnout 27.10. 2020 na zahradě MŠ.

SCHŮZKA S RODIČI

Schůzka s rodiči k začátku školního roku proběhne 3.9. 2020 v 16:30 v MŠ.

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

Milí rodiče předškoláků,
letos bohužel neproběhne tradiční "Rozloučení s předškoláky" společně s rodiči.
S dětmi se však se školkou rozloučíme bez rodičů, 19.6. dopoledne. Děti si mohou přinést aktovku i s pouzdrem. Pokud bude počasí nepříznivé, přesuneme zábavné dopoledne na další týden - datum bude popřípadě upřesněno.
Děkujeme za pochopení.

25. 5. 2020 nabídka pro vrácení přeplatků za MŠ, ŠD a ŠJ

Vážení rodiče,
vydal jsem Rozhodnutí ŘŠ o úplatě v nouzovém stavu.pdf, ve kterém popisuji možnosti, jak můžete využít již dříve zaplacené prostředky za úplatu v mateřské škole, školní družině nebo prostředky na stravné. Dokument je dvoustránkový, vyplněný formulář doručte do školy obvyklým způsobem. Věřím, že si vyberete tu variantu, která vám nejvíce vyhovuje.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Od 25.5. bude fungovat běžný systém odhlašování obědů na tel. čísle 797 972 031.

KROUŽKY V MŠ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU

Probíhat budou pouze kroužky: Polytechnický, logopedie a keramika.
Kdo by již neměl zájem, peníze budou vráceny.

Edukativně-stimulační skupiny pro předškoláky

Z důvodu uzavření ZŠ proběhne 9. lekce v MŠ.
V pondělí 18.5. - 15:30 - 16:30
V úterý 19.5. - 15:30 - 16:30

6. 5. 2020 Termín pro znovuotevření mateřské školy

Vážení rodiče,
na základě informace 1. náměstka primátorky by se mohla mateřská škola znovu otevřít v pondělí 18. 5. 2020. Záleží na tom, zda bude k 17. 5. ukončen nouzový stav vyhlášený Vládou ČR. V přiložených souborech budete mít informace o podmínkách pro znovuotevření školky: Metodická příručka MŠMT, Podmínky pobytu dítěte v MŠ, Čestné prohlášení o bezinfekčnosti dítěte.
Pokud vaše dítě do školky od 18. 5. 2020 nastoupí, oznamte tuto skutečnost nejpozději do 15. 5. 2020, 8.00 hodin mailem na: bendova@skolabosonohy.cz z důvodu zajištění provozu a stravování.
Děkuji. Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

30. 4. 2020 Prázdninový provoz MŠ

Prázdninový provoz MŠ 2020

Edukativně stimulační skupiny pro předškoláky

Z důvodu uzavření ZŠ i MŠ neproběhne 8. lekce.
Materiály 8. lekce si můžete od pondělí 4. května vyzvednout v ZŠ.
Vypracované materiály předchozích lekcí můžete odevzdat v ZŠ.

Edukativně stimulační skupina pro předškoláky.

Z důvodu uzavření ZŠ i MŠ neproběhne 7. lekce.
Materiály 7. lekce si můžete od pondělí 20. dubna vyzvednout v ZŠ.
Vypracované materiály předchozích lekcí můžete odevzdat v ZŠ.

Elektronický zápis do MŠ 2020

Zápis do MŠ 2020.doc
Zápis MŠ Čestné prohlášení o trvalém bydlišti nespádového dítěte.pdf
Zápis MŠ Čestné prohlášení - očkování - vzor.pdf

6. 4. 2020 Informace k odkladům povinné školní docházky

Vážení rodiče,
žádáte-li odklad a máte-li tento odklad projednán s paní učitelkami naší mateřské školy, musíte navštívit Pedagogicko-psychologickou poradnu.
Podle sdělení Dr. Štěpánkové, se kterou jsem dnes mluvil, je poradna pro veřejnost uzavřena minimálně do konce dubna.
Jakmile bude provoz PPP obnoven, prioritně vyřídí odklady povinné školní docházky.
Vy, kteří o odklad budete žádat, vyčkejte s podáním žádosti o odklad do otevření poradny.
Vyhneme se tak byrokratické nepříjemnosti v podobě lhůt ve správním řízení.
Děkuji za spolupráci. Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

Edukativně stimulační skupiny pro předškoláky

Z důvodu uzavření ZŠ i MŠ neproběhne 6. lekce.
Materiály 6. lekce si můžete od pondělí 6. dubna vyzvednou v ZŠ.
Vypracované materiály předchozích lekcí můžete odevzdat v ZŠ.

Zápis do 1. tříd

Vážení rodiče, více informací o zápisu hledejte v příslušné záložce v části základní školy.

Edukativně stimulační skupina pro předškoláky

Z důvodu uzavření ZŠ i MŠ neproběhne 5. lekce.
Materiály 5. lekce si můžete vyzvednout v ZŠ.
Vypracované materiály předchozích lekcí můžete odevzdat v ZŠ.

Rodičům i dětem našich předškoláků – jak účelně strávit čas

Pro předškoláky

17. 3. 2020 aktualizovaný formulář pro ošetřovné MŠ

Vzhledem k usnesení Rady města Brna z 16. 3. 2020 jsem aktualizoval formulář pro rodiče dětí MŠ.
Formulář pro MŠ.

16. 3. 2020 nařízení Statutárního města Brna o přijetí krizového opatření

Oznámení o uzavření mateřských škol.

16. 3. 2020 preventivní opatření školy proti šíření infekcí

Přerušuji činnost mateřské školy od úterý 17. 3. do pondělí 23. 3. 2020 včetně.
Více informací v této příloze.
Předvyplněná žádost o ošetřovné pro rodiče dětí MŠ je v této příloze.
Děkuji za pochopení. Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

15. 3. 2020, 22:30, možné přerušení provozu mateřské školy

Vážení rodiče,
vzhledem k očekávanému vývoji událostí a chystané karantény, kterou by měla vyhlásit vláda ČR, vás chci upozornit na možnost přerušení provozu naší mateřské školy. Evidujeme v mateřské škole výrazně nižší počty dětí a dosud jsme školku nezavírali proto, aby ti z vás, kteří potřebují chodit do práce, mohli služeb školky využít. V pátek bylo přítomno 28 dětí z celkového počtu 75 dětí. Pokud mně vláda, bezpečnostní rada města Brna nebo vedení městské části doporučí školku uzavřít, prosím, počítejte s tím, že to udělám. Vím, že to může způsobit problémy v chodu rodin a vašich zaměstnavatelů. Musím ale také chránit nejen děti, ale i zaměstnance školky, aby vám a vašim dětem mohli sloužit, až karanténa bude zrušena.
Děkuji za pochopení. Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

13. 3. 2020 Provoz MŠ v následujícím týdnu

Vážení rodiče,
po poradě s vedením městské části nepřerušujeme provoz mateřské školy v příštím týdnu.
Zároveň vás moc prosíme, neposílejte děti do mateřské školy s příznaky jakéhokoliv onemocnění.
Pokud se situace změní, budeme vás neprodleně informovat.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

6. 3. 2020 Opatření školy proti šíření nemocí

Vážení rodiče,
vzhledem k nárůstu virových onemocnění v ČR a možných obav o vaše děti vás chceme ujistit, že máme dostatek čisticích a dezinfekčních prostředků.
Denně dochází k řádnému úklidu všech prostor, děti mají k dispozici hygienické potřeby ve třídách i na záchodech.
Nevíme o nikom, kdo by v minulých dnech navštívil virem zasažené oblasti nebo se setkal s nemocným a mohl by tak ohrozit zdraví všech ve škole.
Budeme rádi, když podpoříte úsilí učitelů při budování hygienických návyků u dětí. Věřte, že to není pro všechny děti samozřejmé.
Omezení provozu školy nyní není na pořadu dne, ale pokud by se situace tímto směrem vyvinula, budeme vás informovat.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

Brouk Pytlík - 13.2.

Ve čtvrtek 13. 2. jedou střední a předškolní děti, které nelyžují s Lemurem, do Divadla Bolka Polívky na představení Brouk Pytlík.
Odjezd autobusem od MŠ již v 7:30 hodin.
Svačina a pití zajištěno!

EDUKATIVNĚ – STIMULAČNÍ SKUPINKY PRO PŘEDŠKOLÁKY

Zájemci se zapíší jna přiložený papír na stolku u vchodu do MŠ.

Nabídka pro rodiče dětí před vstupem do základní školy:

 • jedná se o přípravu na práci s vaším dítětem pro 1. třídu ZŠ
 • nutná účast jednoho rodiče s dítětem
 • budou probíhat v ZŠ 1x za 14 dnů, bližší informace na schůzce
 • pod vedením p. učitelky Mgr. K. Hladké
 • informativní schůzka bude v mateřské škole
 • zápis a platba (cca 450,-kč) – možno při informativní schůzce v MŠ.

První informativní schůzka v MŠ bude ve středu 15. 1. 2020 v 15:30 hodin ve třídě Berušek.

Mikulášský koncert

V úterý 10.12. pojedou předškoláci na "Mikulášský koncert" do konventu Milosrdných bratří.
Odchod z mš v 8:20 ! Přiveďte děti včas , jedeme MHD.
Návrat: na oběd
Pití a svačina zajištěna.

7.11. 2019 přijede na zahradu mateřské školy "Záchranná stanice Ptačí centrum".

Dětem představí výstavu ze života zařízení pro volně žijící zvířata. Na výstavce se představí celá řada savců a ptáků, zvířat z přírody - pacienti, zvířátka nechtěná, opuštěná a uprchlá z domácích chovů.
Děti mohou na akci přinést tvrdé pečivo, mrkve, jablíčka, piškoty, ovesné vločky apod.

31.10. 2019 proběhne tradiční "Uspávání broučků" s lampionovým průvodem.

Sraz je v 17:00 pod Základní školou na Bosonožském nám..
Půjdeme s rozsvícenými lampiony na zahradu mateřské školy, kde symbolicky "uložíme přírodu" k zimnímu spánku.
Zváni jste všichni!

25. 10. 2019 Přerušení provozu během Vánoc

Vážení rodiče,
provoz mateřské školy bude přerušen. Mateřská škola bude fungovat naposledy 20. 12. 2019 a otevře se znovu ve čtvrtek 2. 1. 2020.
Více informací v přiloženém dokumentu.
Děkuji za pochopení.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

ORIENTAČNÍ LOGOPEDICKÉ VYŠETŘENÍ

Ve středu 9.10. 2019 proběhne v Mš "logopedická depistáž". Toto orientační logopedické vyšetření provede PhDr. Zuzana Širmerová PhD. ze SPC Veslařská. Vyšetření bude probíhat individuálně v kanceláři Mš, při běžném dopoledním provozu, bez přítomnosti rodičů. Se závěrem vyšetření budou rodiče obeznámeni. Týká se oslovených a zapsaných dětí.

22. 7. 2019 Dokumenty ke školní jídelně

V záložce jídelny naleznete informace o stravování v novém škoním roce a přihlášku ke stravování pro nové strávníky - nové děti.