Aktuality

22. 10. 2020 Technický problém s internetem

Z důvodu zatím nezjištěných příčin nemáme připojení k internetu.
Fungujeme na omezených mobilních datových službách.
Děkujeme za pochopení.

19. 10. 2020 Žáci se mohou stravovat ve školní jídelně

Vážení rodiče,
chybou ve čtení vládních opatření ohledně zavření škol jsme přestali stravovat žáky ve školní jídelně. Nyní stav chceme napravit.
Od úterý 20. 10. 2020 žáci opět můžou obědvat ve školní jídelně. Je nutné ale obědy přihlásit na stravovacím portálu, nebo telefonicky v kuchyni.
Omlouváme se za potíže tímto způsobené.
Obědy se budou vydávat od 11.30 do 12.30 hodin a obědvající žáci se budou v šatně přezouvat. Roušky s sebou.
Stravování bude možné do pátku 23. 10. a potom od 2. 11. Během prodloužených podzimních prázdnin se žáci ve škole nestravují.
Apelujeme na zdravý rozum všech - do školy nechoďte prosím vy, kteří jste v karanténě nebo pozitivní.
Děkujeme.

16. 10. 2020 Nedostupnost služeb jazykové učebny

Z důvodu probíhajících úprav na učebně Robotel, není momentálně možné přistupovat k úkolům učebny.
Změní se způsob přihlašování uživatelů i grafická podoba učebny.
Mějte prosím trpělivost. Děkujeme.

15. 10. 2020 Jak je to s ošetřovným?

V příloze vám postupujeme stanovisko MPSV k ošetřovnému. Škola žádný dokument nemá, ministerstvo má vytvořit nový jednodušší, který prý bude do konce měsíce.
Stanovisko MPSV k ošetřovnému.

15. 10. 2020 Velké poděkování všem rodičům

Milí rodiče,
moc děkuji za vaše nasazení ve zpřístupňování skypového připojení pro žáky. Zvládáte to v rámci svých možností skvěle.
I všichni učitelé dělají momentálně maximum podle svých možností, tak vás prosím o shovívavost, pokud se vše nepodaří na první dobrou.
Děkuji, děkuji, děkuji. Stanislav Skřička

14. 10. 2020 Organizace online výuky od 15. 10. 2020

Vážení rodiče,
přinášíme časový rozvrh pro online výuku vašich dětí. Jsme v testovacím období, systém se musí zaběhnout a tam, kde bude potřeba, upravit.
Zvolili jsme krátké 20 minutová každodenní setkávání v hlavních předmětech. V přiložené tabulce máte časy pro spojení, pokud jsou v buňce rozepsané dny nebo předměty, upřesní vám vyučující, jaký předmět ve kterém dni bude.
Věříme, že se společně naučíme těchto časů využívat k setkáním a nezahltíme systém ani děti.
Za všechny pedagogy přeji hodně sil. Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

14. 10. 2020 Obědy pro žáky ZŠ jsou odhlášeny

Obědy pro žáky ZŠ jsou v době uzavření školy automaticky odhlášeny.
Cizí strávníci mohou objednané obědy vyzvednout ve stanovených časech.

13. 10. 2020 Aktuality k času 17.00 hodin

Děkuji všem rodičům, kteří již vyplnili dotazník - je vás víc než polovina. Vaše komentáře jsou velmi přínosné, i když nebudeme moci vyhovět všem.
Ve středu 14. 10. neočekávejte žádnou online výuku. Musíme zkontrolovat funkčnost nových notebooků a připravit je na reálný provoz.
Také budeme finalizovat podobu rozvrhu hodin - bude nastaven systém pro více krátkých spojení každý den přes skype.
Pokud byste potřebovali pomoci s technikou, můžete se na mě obrátit mailem, telefonicky či skypem.
Společně uděláme maximum pro to, aby se nám s dětmi dařilo.
Stanislav Skřička

13. 10. 2020 Nařízení vlády od středy 14. 10. 2020

Vážení rodiče,
je to nemilé, ale je to tak. Musíme přejít na omezené vzdělávání na dálku a doufáme, že bude pouze do konce října.
Prozatím volíme stejné komunikační cesty, jaké jsme používali na jaře, nic nového nepřidáváme.
V přiloženém dotazníku nám prosím sdělte vaše aktuální možnosti a potřeby.
Dovoluji si připomenout, že změnou školského zákona vznikla povinnost žáků na vzdělávání na dálku a hodnocení práce žáků školou.
Školská rada projedná 15. 10. 2020 změnu školního řádu a pravidel pro hodnocení, ve kterých jsou tyto změny uvedeny. Schválené dokumenty budou zveřejněny.
Moc děkuji dopředu všem vám, kteří i přes nepříjemnosti s uzavřením škol budete dohlížet na vzdělávání svých dětí. Z vlastní zkušenosti vím, že to není jednoduché.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

9. 10. 2020 Nová opatření pro školy

Vážení rodiče,
dnešním dnem vstupují v platnost nová opatření pro školy.
Naší školy se týkají tato:

 • nemožnost pronajmout si tělocvičnu cizím subjektem (všichni nájemci byli informováni),
 • dočasné přerušení činnosti všech kroužků,
 • úprava stravování žáků ve školní jídelně,
 • spojení podzimních prázdnin s vyhlášenými dny volna - celý týden 26. - 30. 10. 2020 (pouze pro ZŠ),
 • třetí třída nebude mít plavání, ale běžnou tělesnou výchovu.

Co bude platit?
Mateřská škola funguje nadále bez jediného omezení.
Základní škola funguje nadále bez omezení, kromě toho, že se nesmí zpívat. Náboženství bude.
Školní družina funguje nadále bez jediného omezení.

Doufáme, že se co nejdříve vrátíme k běžnému stavu.
Vzhledem k tomu, že již víme o pozitivních případech nákazy u rodinných příslušníků žáků, je na zvážení vás rodičů, zda budete chtít, aby vaše děti používaly roušky i během vyučování.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

2. 10. 2020 Zítřejší Turistický pochod

Všechny vás zveme - přihlášené i ty, kteří se rozhodnou na poslední chvíli - na Turistický pochod. Přiložená mapka ukazuje trasu a obsazení kontrol zapojenými školami. Věříme, že si pochod užijete. Pokud chcete využít objednaný svozový autobus, který vás dopraví na start do Soběšic, předpokládaný odjezd od školy v Bosonohách je v 8.35 hodin.

30. 9. 2020 Zítřejší Cesta za poznáním

Cesta za poznáním, která se uskuteční zítra, ve čtvrtek 1. 10. 2020, bude začínat v parku pod školou od 16.30 do 16.45 hodin.
Účastníci si vyzvednou startovní karty a půjdou po fáborky vyznačené cestě. Na konci cesty dostanou sladkou odměnu, ale tradiční opékání špekáčků kvůli hygienickým opatřením nebude.
Těšíme se na vás.

22. 9. 2020 Na co se můžeme těšit

Vážení rodiče,
vzhledem k prohlášením nového ministra zdravotnictví neplánuji vyhlášení ředitelského volna na kterýkoliv den. Nemám pro vyhlášení žádný zákonný důvod.
Naopak, chci vás všechny pozvat na dvě akce:

 • První z nich je Turistický pochod v sobotu 3. 10. 2020. Bližší informace v příloze (mapka, oznámení a návratka). Návratku na něj prosím dávejte třídním učitelům.
 • Druhou a pro nás důležitější akcí je Cesta za poznáním, kterou plánujeme na čtvrtek 1. 10. 2020. Vzhledem k výstavbě kanalizace zatím není stanovena trasa, ale čas je jasný - od 16.30 do 18.00 hodin. Třídní učitelé vás budou ještě informovat.

Budeme se na vás těšit.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

15. 9. 2020 Logická olympiáda

Zpráva pro všechny příznivce logického myšlení.
Na stránce www.logickaolympiada.cz je možné registrovat vaše děti (již od mateřské školy) do této soutěže.
Využijte tak pro vaše děti jedinečné šance, kterou pro vás připravila Mensa ČR.

9. 9. 2020 Stav k času 23:00 hodin

Stále nedošla žádná oficiální informace ohledně nošení roušek.
Nicméně na webu Ministerstva zdravotnictví je zveřejněné Mimořádné opatření, které přikazuje nošení roušek ve vnitřních prostorách škol (chodby, záchody) od 10. 9. 2020.

9. 9. 2020 Stav k času 15.00 hodin

Vzhledem k tomu, že dosud nedorazila oficiální cestou žádná zpráva ve věci nošení/nenošení roušek, nestanovuji zatím žádné nové podmínky pro žáky nebo zaměstnance školy.
Nicméně prosím rodiče, prarodiče a návštěvníky školy o dodržování zákazu vstupu do prostor školy, pokud k němu nejsou vyzváni některým zaměstnancem školy.
Děkuji. Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

9. 9. 2020 Aktuální informace - třídní schůzky, roušky

Vážení rodiče,
jak jste byli informováni prostřednictvím žákovských knížek, uskuteční se ve čtvrtek 10. 9. 2020 třídní schůzky - 2. A, 2. B, 3. a 4. třída.
Schůzky začínají v 17.00 hodin ve škole.
S ohledem na aktuální zprávy, které dosud oficiálně nedorazily do školy, bude nutné mít s sebou roušky.
Ač si o smysluplnosti můžeme myslet svoje, je potřeba tato nařízení dodržet.
Děkuji vám. Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy.

4. 9. 2020 Výzva k podání nabídky - počítače ZŠ

Výzva, Příloha 1, Příloha 2

2. 9. 2020 Nabídka zájmových aktivit v novém školním roce

Vážení rodiče,
děti dnes dostávají nabídku kroužků školy.
Jsme rádi, že naše nabídka je tak bohatá, navíc díky zapojení školy do projektů jsou mnohé kroužky zdarma.
Přihlašování do kroužků probíhá zásadně přes mailové přihlášení konkrétním vedoucím, což umožňuje sledovat pořadí přihlášených, neboť kroužky mají omezený počet účastníků.
Některé kroužky začínají dříve než od měsíce října, prosím sledujte a komunikujte s jejich vedoucími. Platby zatím neposílejte, budete k tomu vyzváni.
Upozornění na závěr: děti nemohou na začátek kroužku po skončeném vyučování čekat ve škole. Není nad nimi žádný dohled. K tomu slouží školní družina, ve které je ještě několik málo míst.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy
Tabulka - nabídka zájmových aktivit - tabulka má na druhé straně vysvětlivky.

31. 7. 2020 Informace o zahájení školního roku 2020/2021

Už se na vás těšíme, těšte se také.
Organizace prvního týdne.

31. 7. 2020 Nabídka k prodeji neupotřebitelného majetku

Škola po předchozím souhlasu zřizovatele nabízí k prodeji neupotřebitelný majetek - konvektomat a elektrickou vařidlovou stoličku.
Inzeráty byly zveřejněny na webových stránkách www.bazos.cz pod těmito odkazy: konvektomat, stolička.

27. 7. 2020 Výsledky veřejných zakázek

Výsledek výzvy učební pomůcky, Výsledek výzvy rozdělovač

16. 7. 2020 Výzva k podání nabídky - učební pomůcky ZŠ

Výzva ZŠ Bosonohy učební pomůcky, Výzva ZŠ Bosonohy učební pomůcky - příloha 1, Výzva ZŠ Bosonohy učební pomůcky - příloha 2

15. 7. 2020 Výzva k podání nabídky - rozdělovač kotelny ZŠ

Výzva ZŠ Bosonohy rozdělovač, příloha 1, příloha 2, příloha 3, příloha 4, příloha 5, příloha 6, příloha 7, příloha 8

1. 7. 2020 Krásné prázdniny

Přejeme všem krásné prázdniny, hodně zdraví a odpočinku.
Zprávy k novému školnímu roku hledejte na třídních stránkách, stránkách školní družiny a školní jídelny.
Těšíme se na vás.

15. 6. 2020 Ukončení odhlašování stravy žáků ZŠ

Vážení rodiče,
vzhledem k ukončení činnosti školní jídelny základní školy a plánování objednávání závozu potravinami pro poslední týden školního vyučování stanovuji poslední den pro provedení změn ve stravování na pátek 19. 6. 2020 v 13 hodin. Změny, které provedete do této doby budou zohledněny.
V případě nemoci vašeho dítěte v posledním školním týdnu si můžete stravu vyzvednout do jídlonosičů každý den v 11.15 hodin.
Děkuji za pochopení. Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

11. 6. 2020 Přihlášení žáků do školy ve dnech ředitelského volna

Vážení rodiče, jak bylo oznámeno na těchto stránkách 28. 5., potřebujeme vědět, kolik žáků přijde do školy v pondělí 29. 6. a v úterý 30. 6. 2020. Na tyto dny bylo vyhlášeno ředitelské volno z důvodu školení pro pedagogy.
Zájem o přihlášení vašich dětí prosím vyjádřete do 22. 6. 2020, abychom mohli naplánovat služby paní asistentek a vychovatelek.
Děkuji. Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

9. 6. 2020 Nabídka pracovního místa pro asistenta pedagoga

Od září 2020 hledáme asistenta/asistentku pedagoga.
Svoje nabídky zasílejte na mail školy.
Letáček

1. 6. 2020 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

Vážení rodiče,
na základě metodiky a vyhlášky MŠMT dochází k úpravě hodnocení žáků ve 2. pololetí.
Více informací naleznete v přiložených dokumentech: dodatek směrnice, metodika MŠMT, vyhláška MŠMT.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

28. 5. 2020 Vyhlášení ředitelského volna - 29. a 30. 6. 2020

Vážení rodiče,
jak jsem již předběžně oznámil během konzultačního hodin, které proběhly on-line během uzavření školy, vyhlašuji Ředitelské volno na poslední dva pracovní dny v červnu 2020. Pedagogové školy budou absolvovat vzdělávání a budou přítomni ve škole, o děti, které to potřebují, se postarají paní asistentky a vychovatelky. Jídelna nebude pro žáky v provozu.
Pokud potřebujete své dítě do školy v těchto dnech umístit, učiňte tak prosím pomocí formuláře ve vyhlášení ředitelského volna.
Z uvedené skutečnosti vyplývá, že školní rok bude ukončen vysvědčením v pátek 26. 6. 2020. Školy k tomu nabádá i MŠMT na svých stránkách - z důvodu možnosti začátku letních táborů v sobotu 27. 6. 2020.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

25. 5. 2020 nabídka pro vrácení přeplatků za MŠ, ŠD a ŠJ

Vážení rodiče,
vydal jsem Rozhodnutí ŘŠ o úplatě v nouzovém stavu, ve kterém popisuji možnosti, jak můžete využít již dříve zaplacené prostředky za úplatu v mateřské škole, školní družině nebo prostředky na stravné. Dokument je dvoustránkový, vyplněný formulář doručte do školy obvyklým způsobem. Věřím, že si vyberete tu variantu, která vám nejvíce vyhovuje.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

22. 5. 2020 Otevření základní školy od pondělí 25. 5. 2020

Vážení rodiče,
jsme rádi, že jsme období uzavření základních škol přežili ve zdraví a mohli jsme pokračovat ve výuce vašich dětí alespoň v omezeném režimu.
V pondělí 25. 5. se škola otevírá pro ty děti, které jste přihlásili v dotazníkovém šetření. V e-mailové komunikaci jste byli informováni o časech nástupu jednotlivých skupin žáků a o rozdělení vícepočetných tříd na skupiny. Dále jste byli informováni o povinnosti odevzdat dva dokumenty, které budeme vybírat před školou. Jestliže děti tyto dokumenty mít nebudou, nebudou do školy vpuštěny a budou odeslány domů. Pouze ty děti, které jsou přihlášené k docházce, mají nárok na oběd za sníženou cenu za předpokladu, že skutečně ve škole budou (kontrola přihlášených obědů na www.strava.cz). Třídní učitelé vás budou informovat o tom, co si mají do školy vzít, nezapomeňte je vybavit přezůvkami, svačinou s pitím a samozřejmě rouškami a sáčkem na ně. Ty děti, které zůstávají v odpoledních blocích ve škole (jako družině) a které budou odcházet samy domů, musejí přinést vámi podepsanou informaci o tom, v kolik hodin samy odcházejí.
Na všechny děti se těšíme a ty, které zůstanou doma budeme zahrnovat úkoly na stránkách tříd, jako kdyby byly nemocné.
Přeji pěkný víkend všem, hodně zdraví a v pondělí naviděnou. Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

15. 5. 2020 Edukativně stimulační skupiny pro předškoláky

Z důvodu uzavření ZŠ proběhne 9. lekce v MŠ.
V pondělí 18. května - 15:30 - 16:30
V úterý 19. května - 15:30 - 16:30

11. 5. 2020 Dotazník pro rodiče žáků - přítomnost ve škole od 25. 5. 2020

Vážení rodiče, na tomto odkazu se dostanete k vyplnění dotazníku ohledně toho, zda bude vaše dítě od 25. 5. 2020 chodit do školy. Po vyplnění a odeslání dotazníku vám přijde na uvedený mail souhrn vašich odpovědí.
Prosím o pečlivé vyplnění dotazníku tak, abychom mohli vše společně s učiteli, vychovatelkami a asistentkami připravit.
V přílohách najdete: Manuál MŠMT, Podmínky provozu ZŠ a Čestné prohlášení rodičů.
Aktuální jídelníček na portále www.strava.cz očekávejte od 18. 5. 2020.
Podepsaný dokument "Podmínky provozu ZŠ" a dále "Čestné prohlášení rodičů" budou děti odevzdávat 25. 5. při příchodu do školy. Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

PS: K vašim průběžně chodícím dotazům.
Dotazník má zjistit, kolik žáků nastoupí. Rodiče podle manuálu mohou oznámit nástup dítěte do 18. 5. To znamená, že až v úterý 19. 5. ráno budeme vědět, kolik žáků máme očekávat a až tehdy začneme vytvářet skupiny, abychom naplnili manuál. To si nějaký čas vyžádá. Od počátku počítáme s tím, že vyučování bude každý pracovní den dopoledne podle upraveného rozvrhu, který ale zatím nemáme. Stejně tak nemáme rozdělené učitele, vychovatelky a asistentky do skupin, protože zatím neznáme počet skupin podle počtu přihlášených žáků. A už vůbec netušíme, zda nám ministerstvo manuál během doby do otevření nějak neupraví či více neuvolní.
Nicméně se na děti těšíme a uděláme vše pro to, aby byly spokojené.

7. 5. 2020 Záznam z konzultace

Vážení rodiče,
děkuji všem za konstruktivní jednání a dotazy. Snažil jsem se na všechno zodpovědět, doufám, že jste to správně pochopili. Bohužel, hodinový zvukový záznam z nějakého pro mě nepochopitelného důvodu po 8 minutách přestává mluvit a dál přehrává ticho. Asi jsem už měl být ticho, ale žádný záznam nesdílím. Sdílím dokument v této příloze, který jsem promítal a komentoval. Vám, kteří jste byli přítomni by mohl připomenout body konzultace, vám, kteří jste nebyli přítomni snad částečně pomůže. Další informace o otevírání školy a školky budou na stránkách.
Děkuji ještě jednou za účast a přeji hodně zdraví a nám i vám přeji, aby už děti byly ve škole.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

4. 5. 2020 Otevírání škol

Vážení rodiče,
médii proběhla zpráva o vytvoření manuálu pro postupné otevírání škol a školek ze strany MŠMT. Vzhledem k tomu, jak se celá situace postupně vyvíjí a mnohdy ze dne na den mění, nedokážu momentálně říct, co kdy bude následovat. Postupně se ve škole i školce připravujeme na provoz a vaše děti. Zítra (5. 5.) budeme mít se všemi zaměstnanci poradu ve věci otevření škol a jejich nástupu nebo naopak nenastoupení do práce. Věřím, že ve čtvrtek 7. 5. na plánované konzultaci od 17 hodin budu mít již konkrétnější informace. Děkuji za trpělivost. Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

30. 4. 2020 Edukativně stimulační skupiny pro předškoláky

Z důvodu uzavření ZŠ i MŠ neproběhne 8. lekce.
Materiály 8. lekce si můžete od pondělí 4. května vyzvednout v ZŠ.
Vypracované materiály předchozích lekcí můžete odevzdat v ZŠ.

28. 4. 2020 Konzultační hodiny s ředitelem školy ve čtvrtek 7. 5. v 17.00 hodin

Vážení rodiče,
nabízím vám možnost připojit se opět ke konzultačním hodinám příští týden ve čtvrtek 7. 5. od 17.00 hodin. Připojení bude otevřené od 16.55 hodin na tomto odkazu: konzultační hodiny. Doufám, že tento den už budu mít nějaké informace o postupném otevírání škol. Zatím žádné nemám.
Budu se na vás těšit. Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

23. 4. 2020 Nedostupnost jazykové učebny

Z důvodu překopnutí elektřiny stavební firmou, je škola bez elektřiny. Na opravě se prý pracuje.
Z tohoto důvodu také není v provozu jazyková učebna.

20. 4. 2020 Soutěž pro žáky - kdo chcete, zapojte se.

Milí žáci,
paní učitelky ve školní družině vymyslely soutěž a je určená pro všechny naše žáky, ať do družiny chodí, nebo ne. V přiloženém souboru máte motivační text.
Úkolem je: "Namaluj, co Človíček viděl, když se probudil."
Výkres může být namalován barvami, pastelkami, tím, co zrovna naleznete. Velikost papíru A4 nebo A3.
Vaše práce přineste do školy v pracovních dnech v dopoledních hodinách do 30. dubna 2020.
Nejlepší práce oceníme a všechny zalaminujeme a vystavíme tak, abyste měli možnost se na ně podívat. Také je ukážeme na facebooku a na webu školy.
Už teď se těšíme na všechny výkresy.

A vy, kteří si chcete zpříjemnit čas vybarvováním, nabízíme vám tyto mandaly.
Pokud nemáte doma tiskárnu, jsou k dispozici k rozebrání ve vchodu školy.

20. 4. 2020 Jak to bude dál? Kdy se otevře MŠ a kdy se otevře ZŠ? Jaké potvrzení bude potřeba? Jak to bude se stravou?

Vážení rodiče,
pokud vás napadají podobné otázky, ujišťuji vás, že nás ve škole a školce napadají také.
Bohužel však nemáme z ministerstev (zdravotnictví, školství) žádné informace. Slibovaný manuál jsme neviděli.
Nezbývá nám všem, než být trpěliví. Děkuji moc.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

17. 4. 2020 Edukativně stimulační skupiny pro předškoláky

Z důvodu uzavření ZŠ i MŠ neproběhne 7. lekce.
Materiály 7. lekce si můžete od pondělí 20. dubna vyzvednout v ZŠ.
Vypracované materiály předchozích lekcí můžete odevzdat v ZŠ.

15. 4. 2020 Výzva k podání nabídky - nábytek ve třídě - 1. část

Výzva, příloha 1 , příloha 2, příloha 3, příloha 4, příloha 5, příloha 6

3. 4. 2020 Edukativně stimulační skupiny pro předškoláky

Z důvodu uzavření ZŠ i MŠ neproběhne 6. lekce.
Materiály 6. lekce si můžete od pondělí 6. dubna vyzvednout v ZŠ.
Vypracované materiály předchozích lekcí můžete odevzdat v ZŠ.

2. 4. 2020 Záznam z konzultačních hodin

Vážení rodiče,
děkuji všem za účast na dnešní konzultaci a aktivní přístup.
Záznam můžete shlédnout zde, podpůrný soubor, který byl promítán si můžete pročíst zde.
Děkuji. Stanislav Skřička

2. 4. 2020 Konzultační hodiny od 17.00 hodin

Vážení rodiče, ve čtvrtek od 17.00 hodin proběhnou on-line konzultační hodiny vás rodičů s ředitelem školy.
Přes tento odkaz se asi od 16.30 hodin propojíte do prostředí, ve kterém konzultace proběhnou.
Odkaz by měl fungovat ve všech prohlížečích. Pokud chcete, můžete si vypnout mikrofon a nahrávání vašeho obrazu. Návod je přiložen zde.
Společná část konzultačních hodin bude nahrávána. Připojte se a zeptejte se na vše, co vás v současné situaci ve vzdělávání vašich dětí zajímá. Budu se na vás těšit. Stanislav Skřička

1. 4. 2020 Nový formulář na ošetřovné pro starší žáky, formulář výkaz péče

Vážení rodiče,
dávám vám k dispozici nový formulář na ošetrovné, kteří využijí ti, jejichž děti jsou starší 10 let.
Dále k vaší potřebě dávám formulář výkaz péče, který škola nepotvrzuje, ale vy dokládáte zaměstnavateli.
Budete-li potřebovat, neváhejte mě kontaktovat.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

30. 3. 2020 Konzultační hodiny ve čtrvtek 2. 4. 2020 v 17.00 hodin

Vážení rodiče,
vzhledem k uzavření školy byste přišli o příležitost konzultačních hodin, které by se v normálním provozu uskutečnily.
Nabízím vám elektronické konzultační hodiny, do kterých se budete moci připojit na zveřejněném odkazu (zveřejním ve čtvrtek 2. 4. na webu školy).
Vzhledem k tomu, že současná situace je pro nás všechny nová, budou konzultační hodiny vedeny mnou ve více obecné rovině.
Dotkneme se ale praktických věcí, které se týkají vzdělávání vašich dětí v podmínkách naší školy.
K účasti v on-line konzultačních hodinách budete potřebovat pouze počítač/tablet/telefon připojený k internetu.
Bude vhodné, abyste uměli vypnout mikrofon a webovou kameru na svém počítači/tabletu/telefonu.
Zhruba od 16.30 hodin bude otevřen odkaz pro přihlašování a vy, kteří nemáte takové zkušenosti, budete moci využít mé vzdálené pomoci.
Pomůžu vám připojit se k on-line přenosu po telefonu.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

23. 3. 2020 Uzavření ZŠ a MŠ pokračuje do odvolání

Vážení rodiče,
oprávněně se ptáte, jak dlouho ještě bude uzavřena škola a školka.
Bohužel nemám žádnou zprávu, do kdy budou děti doma. Stejně jako vy se dozvídám zprávy ze sdělovacích prostředků.
Jakmile dostanu jakékoliv upřesnění, co nejdříve ho zveřejním.
Mám radost z dnešního dopoledne, protože jsem se přes skype spojil s některými žáky a jejich rodiči.
Potřebujete-li pomoci s učením vašich dětí, neváhejte mě kontaktovat.
Přeji vám hodně síly a zdraví.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

23. 3. 2020 Edukativně stimulační skupiny pro předškolní děti

Z důvodu uzavření ZŠ i MŠ neproběhne 5. lekce.
Materiály 5. lekce si můžete vyzvednout v ZŠ.

23. 3. 2020 Skypekonference - pro žáky 4. a 5. třídy s ředitelem školy

Pondělí 23. 3. od 8.30 do cca 10.00 hodin.

20. 3. 2020 změny v ošetřovném, pokračování v uzavření MŠ a ZŠ

Vážení rodiče,
škola nemá zatím žádnou oficiální informaci ve věci změn v ošetřovném. Pokud bude nějaký nový formulář, ihned ho zveřejním.
Dále také nemám žádnou informaci o tom, kdy by mělo skončit Mimořádné opatření ze dne 10. 3. 2020 (uzavření ZŠ) nebo Přijetí krizového opatření Statutárního města Brna ze dne 16. 3. 2020 (uzavření MŠ). S ohledem na vývoj událostí si troufnu odhadnout, že nás nějaká změna v brzké době nečeká.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

19. 3. 2020 nový komunikační kanál pro všechny

Vážení rodiče,
potřebujete konzultovat svoje potíže, které se při vzdělávání vašich dětí objevily?
Milí žáci, potřebujete se něco nutně zeptat?
Využijte Skype školy a vyhledejte ZŠ a MŠ Bosonohy.
Nemáte zkušenost, ale chcete Skypu používat - instalujte přes tento odkaz.
Aplikaci mám nainstalovánu i na mobilu, budeme se domlouvat operativně podle mých možností.
Díky sdílené ploše vám můžu potřebné věci ukázat a také přes vaše sdílení se můžu podívat a navést vás, abychom problémy společně vyřešili.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

17. 3. 2020 aktualizovaný formulář pro ošetřovné MŠ

Vzhledem k usnesení Rady města Brna z 16. 3. 2020 jsem aktualizoval formulář pro rodiče dětí MŠ.
Formulář pro MŠ.

16. 3. 2020 nařízení Statutárního města Brna o přijetí krizového opatření

Nařízení č. 5/2020 o přijetí krizového opatření

16. 3. 2020 aktualizovaný formulář pro ošetřovné ZŠ

Z důvodu chyby v předchozím formuláři vám nabízíme opravený v této příloze.

16. 3. 2020 preventivní opatření školy proti šíření infekcí

Přerušuji činnost mateřské školy od úterý 17. 3. do pondělí 23. 3. 2020 včetně.
Více informací v této příloze.
Předvyplněná žádost o ošetřovné pro rodiče dětí MŠ je v této příloze.
Děkuji za pochopení. Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

15. 3. 2020, 22:30, možné přerušení provozu mateřské školy

Vážení rodiče,
vzhledem k očekávanému vývoji událostí a chystané karantény, kterou by měla vyhlásit vláda ČR, vás chci upozornit na možnost přerušení provozu naší mateřské školy. Evidujeme v mateřské škole výrazně nižší počty dětí a dosud jsme školku nezavírali proto, aby ti z vás, kteří potřebují chodit do práce, mohli služeb školky využít. V pátek bylo přítomno 28 dětí z celkového počtu 75 dětí. Pokud mně vláda, bezpečnostní rada města Brna nebo vedení městské části doporučí školku uzavřít, prosím, počítejte s tím, že to udělám. Vím, že to může způsobit problémy v chodu rodin a vašich zaměstnavatelů. Musím ale také chránit nejen děti, ale i zaměstnance školky, aby vám a vašim dětem mohli sloužit, až karanténa bude zrušena.
Děkuji za pochopení. Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

14. 3. 2020, přerušení vaření pro cizí strávníky

Velmi si vážíme vašeho zájmu odebírat jídlo z naší kuchyně.
Nicméně ve smylu dalšího zpřísnění prevence vůči šíření virové nákazy, které platí od dnešního dne, jsme se rozhodli s okamžitou platností přerušit vaření pro cizí strávníky - vás všechny, kteří jste si chodili s jídlonosiči do školy pro obědy.
Přerušení předpokládáme do pondělí 23. 3. 2020 včetně.
Doufáme, že opatření budou mít brzy účinek a život se opět vrátí do normálních kolejí.
Děkujeme za pochopení. Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

13. 3. 2020, provoz MŠ v následujícím týdnu

Vážení rodiče,
po poradě s vedením městské části nepřerušujeme provoz mateřské školy v příštím týdnu.
Zároveň vás moc prosíme, neposílejte děti do mateřské školy s příznaky jakéhokoliv onemocnění.
Pokud se situace změní, budeme vás neprodleně informovat.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

11. 3. 2020 ošetřovné

Vážení rodiče,
pro vaše potřeby zde dávám znovu formulář na ošetřovné zde.
Stejně tak si pro něj můžete přijít do školy, je pro vás nachystán.
Dokument je vyplněný na první straně, stačí dopsat jméno vašeho dítěte.
Protože je původně čtyřstránkový, tiskněte pouze první dvě strany.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

10. 3. 2020, 14:00 ošetřovné

Moc děkuji rodičům za pomoc při hledání informací o ošetřovném.
Než jsem doučil "poslední" hodinu, už mi poslali odkaz na formulář a podrobnosti k podání žádosti.
Vše přináším zde: Žádost o ošetřovné, Žádost o ošetřovné - informace.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

10. 3. 2020, 12:15 ošetřovné

Vážení rodiče,
přinášíme vám informaci ze systému ČSSZ:
Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)
Tiskopis vystavuje výhradně školské/dětské zařízení (škola) v případě jejich uzavření z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události. Zaměstnanec tímto tiskopisem (dle § 109 odst. 5 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb.) uplatňuje nárok na výplatu ošetřovného. Žádost o ošetřovné podávají zaměstnanci u svého zaměstnavatele, který žádost po doplnění údajů předá spolu s podklady pro výplatu dávky příslušné OSSZ.
Tiskopis je k dispozici pouze v tištěné podobě na OSSZ
.

Škola bohužel zatím nedisponuje příslušným tiskopisem, proto jej nemůžeme nabídnout prostřednictvím webových stránek.
Bude však možné vámi přinesené tiskopisy potvrdit v průběhu každého pracovního dne.

10. 3. 2020, 11:40 od středy je škola pro žáky uzavřena

Vážení rodiče,
v souvislosti s prevencí před šířením infekčních nemocí jsou z rozhodnutí ministra zdravotnictví školy pro žáky od středy 11. 3. 2020 uzavřeny.
Žáci zůstávají ve vaší péči, budou informováni skrze stránky tříd o učivu, které by bylo vhodné, aby žáci procvičovali doma.
Víme, že to nebudete mít lehké, zajišťovat hlídání dětí či přes ošetřovné řešit svoji nepřítomnost v práci.
Informace hledejte na třídních stránkách na webu školy.

Stejně tak nebudou v provozu ani odpolední kroužky.

Obědy budou pro žáky hromadně odhlášeny.
Kuchyně zajistí vaření obědů pro cizí strávníky s možnou změnou jídelníčku podle potřeb kuchyně a již objednaných potravin.
Varianta odebírání stravy je pro vás pouze přes cizí strávníky, to znamená za plnou cenu oběda - 72 Kč.
Kdo bude obědy skrze cizí strávníky odebírat, musí si je přihlásit.

Ve středu ráno bude přítomna paní vychovatelka, která případné žáky, kteří přijdou do ranní družiny, bude rovnou odesílat pryč - škola nebude vůbec otevřena.
Ani školní družina nebude v provozu - děti nemůžou zůstat ve škole.

Žáci se sice radují, ale ani vy, ani my nemáme z nastalé situace radost. Můžeme jen doufat, že bude co nejdříve odvolána.

10. 3. 2020, 10:45

Mimořádné opatření - zpráva Ministerstva zdravotnictví o uzavření škol

10. 3. 2020, 10:07

Vážení rodiče,
přes proklamovaná prohlášení na internetu o zavírání škol z důvodu šíření koronaviru nemám zatím žádné oficiální stanovisko.
Jakmile oficiální informace do školy přijde, budu vás informovat.
Děkuji za trpělivost. Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

6. 3. 2020 Opatření školy proti šíření nemocí

Vážení rodiče,
vzhledem k nárůstu virových onemocnění v ČR a možných obav o vaše děti vás chceme ujistit, že máme dostatek čisticích a dezinfekčních prostředků.
Denně dochází k řádnému úklidu všech prostor, děti mají k dispozici hygienické potřeby ve třídách i na záchodech.
Nevíme o nikom, kdo by v minulých dnech navštívil virem zasažené oblasti nebo se setkal s nemocným a mohl by tak ohrozit zdraví všech ve škole.
Budeme rádi, když podpoříte úsilí učitelů při budování hygienických návyků u dětí. Věřte, že to není pro všechny děti samozřejmé.
Omezení provozu školy nyní není na pořadu dne, ale pokud by se situace tímto směrem vyvinula, budeme vás informovat.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

4. 3. 2020 Výzva k podání nabídky - konvektomat MŠ

Výzva k podání nabídky, Výzva - příloha 1, Výzva - příloha 2

26. 2. 2020 Nabídka fotografování

Nabídka pana fotografa na portréty žáků ke Dni matek zde v příloze.

24. 2. 2020 Změna dopravy ke škole

Vážení rodiče a dodavatelé,
vzhledem k zahájení dostavby kanalizace na spodní části Bosonožského náměstí existuje riziko, že již od pondělí 2. 3. 2020 nebude možné vjet na náměstí z ulice Pražské.
Na stránkách MČ Brno-Bosonohy je k tomu vydáno rozhodnutí. Značení objízdné trasy je zveřejněno zde.
Vůbec nedokážeme domyslet, jak bude dopravní omezení fungovat v praxi.
Rodiče, nejlepším způsobem dopravy vašich dětí do školy ze spodní části Bosonoh bude během výstavby kanalizace asi pěší chůze.
Obrňme se prosím všichni velkou dávkou trpělivosti. Stejnou potřebují i zaměstnanci školy, kteří většinou dojíždějí.
Děkuji. Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

14. 2. 2020 Přejeme krásné jarní prázdniny

Všem přejeme klidné jarní prázdniny. Těm, kteří je budou trávit zimními či jarními sporty, přejeme, aby vše ve zdraví zvládli.
A ti, kteří jsou nemocní, ať rychle vyzdraví.
Škola je během prázdnin zavřená, uvidíme se v pondělí 24. 2. 2020.

13. 2. 2020 Zimní kolo florbalového turnaje

vyústilo v závěrečnou bitvu mezi dvěma nejlepšími mužstvy turnaje.
Kocouři, kteří jen ve třech hráčích procházeli turnajem bez porážky, v závěrečné bitvě podlehli Střelcům, díky jejich houževnatosti a nasazení.
Gratulujeme!
Turnajové soupiska
Výsledky

29. 1. 2020 Sběr papíru do kontejneru u školy

Vážení rodiče a podporovatelé,
množí se dotazy, zda bude ke škole přistaven kontejner na starý papír.
My bychom byli moc rádi, kdybychom mohli ve sběru pokračovat, učíme to také děti ve škole.
Jenže papír je surovina, které je prý nyní na trhu nadbytek. Proto svozová firma přestala kontejnery ke školám dodávat.
Je nám to moc líto, ale nyní papír ke škole nenoste. Využijte prosíme modrých kontejnerů na určených místech.
Hned, jak se situace změní, vás budeme o sběrové akci informovat.
Děkuji za pochopení. Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

6. 1. 2020 Konzultační hodiny

Vážení rodiče našich žáků,
ve čtvrtek 16. ledna 2020 budou opět konzultační hodiny s učiteli.
Využijte této možnosti a informujte se na výkony a školní pokroky vašich dětí.
Oficiální začátek je v 17 hodin, ale je možné, že učitelé vám nabídnou i jiné časy či tabulku k rezervaci.
Budeme se na vás těšit.

24. 12. 2019 PF 2020

5. 12. 2019 Vystoupení v kostele v Troubsku

Vážení rodiče žáků a naši příznivci,
Zveme vás všechny na naše vánoční pásmo, které jsme předvedli při rozsvěcování vánočního stromu.
Vystoupení se uskuteční v pondělí 9. 12. 2019 v kostele v Troubsku od 16.45 hodin.
Budeme se na vás těšit.
Informace pro vystupující žáky.

25. 11. 2019 Přírodovědný kroužek tento týden odpadá

Z důvodu nemoci paní učitelky odpadá bez náhrady Přírodovědný kroužek ve středu 27. 11. 2019.

20. 11. 2019 Třídní schůzky, konzultační hodiny již zítra

Vážení rodiče,
ve čtvrtek 21. 11. vás rádi uvidíme ve škole. Podle vašich třídních učitelů jsou buď třídní schůzky od 17 hodin nebo konzulatční hodiny - individuální rozhovory.
Využijte možnosti promluvit si o svých dětech s učiteli.
Rádi vás uvidíme i na dalších akcích, které chystáme - v neděli 1. prosince na rozsvěcování vánočního stromu a v úterý 3. prosince při vánočních dílnách.

13. 11. 2019 Nabídka fotografování

Nabídka pana fotografa na portréty žáků k Vánocům zde v příloze.

4. 11. 2019 Oznámení o provozu školy a školky dne 6. 11. 2019

Vážení rodiče,
celostátními školskými odbory organizovaná stávka se naší školy a školky nedotkne.
Vaše děti přijdou do mateřské nebo základní školy tak, jak jsou zvyklé.
To, že stávku neorganizujeme, však neznamená, že s odbory souhlasíme nebo nesouhlasíme.
Snažíme se svoji práci dělat co nejlépe a jsme rádi za jakoukoliv podporu a poděkování, které od vás, rodičů našich dětí a žáků, cítíme.
Prosíme, pokud můžete, podporujte nejen pedagogy, ale také provozní zaměstnance.
Jejich tabulkové platy jsou docela mizerné a stát nedokáže jejich práci vhodně odměnit.
Děkuji.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

1. 11. 2019 Výsledek výzvy k podání nabídky - nábytkové vybavení ZŠ

Zápis

Bobřík informatiky od pondělí 4. 11. 2019

Tradiční soutěž žáků (případně i dospělých mimo pořadí) se uskuteční v týdnu od 4. do 8. 11. 2019.
Třeťáci a čtvrťáci dobrovolně, páťáci všichni a rádi budou zkoušet svoje schopnosti především z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti.
Chcete-li se na soutěž lépe připravit, nebo se chcete podívat, o čem soutěž je, využijte archiv testů na stránce www.ibobr.cz.

21. 10. 2019 Výzva k podání nabídky - nábytkové vybavení ZŠ

Výzva, příloha 1, příloha 2, příloha 3, skrine_S1 - příloha 4, skrine_S2 - příloha 5, skrine_S3 - příloha 6, příloha 7.pdf, skrine_S5 až S9 - příloha 8.

Programování 14. 10. 2019 od 13.00 hodin

Vážení příznivci programování,
stále jsou volná místa z řad našich čtvrťáků a páťáků. A můžou přijít i bývalí páťáci, nyní šesťáci.
Jedná se o aktivitu k projektu CZ Code Week - Meet & Code.
Podle sdělení firmy SAP: „výuka“ bude probíhat tak, že seznámíme žáky s programovaním zábavnou formou v počítačové učebně.
Od nejjednodušších příkladů po naprogramování vlastní hry. Dále je vhodné, aby si žáci mohli svoje projekty odnést domů a ukázat je rodičům či dále upravovat.
Je ideální, aby si donesli vlastní USB flash disk, jinak by si museli projekty přeposlat e-mailem.
Ukončení je plánováno mezi 16.30 a 17.00 hodin.

4. 10. 2019 Turistický pochod se pro nepříznivou předpověď počasí přesouvá na jaro 2020

Milí přátelé turistiky,
vzhledem k naprosto nepříznivé předpovědi počasí a po konzultaci s odborníkem na meteorologii jsme se rozhodli, že Turistický pochod se překládá na jarní měsíce roku 2020.
Děkujeme za pochopení.

Turistický pochod 5. 10. 2019 - rozpis autobusů

Vážení příznivci turistiky,
v této příloze najdete rozpis všech autobusů pro zapojené školy.
Našich turistů se týká autobus č. 3 firmy pana Vyhnalíka, který odjíždí od základní školy v 8.20 hodin.
Prosíme všechny účastníky z Bosonoh, aby využili tento spoj. Děkujeme.

26. 9. 2019 Další nabídka sportovního kroužku zdarma

Vážení rodiče,
Městský sportovní klub Brno nabízí vašim dětem sportovní kroužek zdarma ve škole.
Děti dostaly letáčky, je potřeba děti přihlásit přes www.sportovcidoskol.cz a zadat naši školu.
Kroužek bude bývat v pátek od 14 do 15 hodin.

20. 9. 2019 Nabídka pro žáky 4. a 5. třídy

V rámci iniciativy EU code week https://codeweek.eu/ nám nabídla firma SAP výuku programu Scratch pro školáky.
Půjde o výuku základů a mírně pokročilého ovládání programu s tím, že si žáci naprogramují vlastní hru.
Během výuky se naučí, jak postupovat v programování, co jsou stavební prvky programu, to vše zábavnou formou.
Výuka se uskuteční v pondělí 14. 10. 2019 odpoledne od 13.00 hodin.
Zájemci, rodiče zájemců, se prosím hlaste mailem řediteli školy. Přihlášeným budou sděleny podrobnosti.

19. 9. 2019 Třídní schůzky a sběr papíru

Vážení rodiče,
jak jste byli informováni v žákovských knížkách, dnes od 17.00 hodin jsou třídní schůzky.
Dále vám nabízíme odložit starý papír do kontejneru, který bude přistaven na obvyklém místě ode dneška do pondělí 23. 9. Více informací v letáku.
Děkujeme.

16. 9. 2019 Volná místa v kroužcích zdarma

Přihlašování žáků do kroužků, které nabízíme zdarma, jsme omezili na maximálně dvě přihlášky na jednoho žáka.
Nyní otevíráme možnost na přihlášení ještě několika zájemců do sportovního kroužku a do logiku (oba kroužky Petr Beneš) a do včelařského kroužku (Jana Roztočilová).
Zájemce hlaste se na uvedené mailové adresy.
Děkujeme.

13. 9. 2019 Soutěže pro děti, žáky, rodiče a další zájemce

Přijměte pozvání k soutěžím, které se vypracovávají online mimo čas vyučování.
Hravě žij zdravě je soutěž pro příznivce zdravého životního stylu. Registrujte se na www.soutez.hravezijzdrave.cz.
Kraje pro bezpečný internet nabízí e-learning a online soutěžní kvíz v oblasti bezpečnosti na internetu. Více informací na www.kpbi.cz.
Logická olympiáda je aktivita pro širokou veřejnost - od dětí ve školce až po dospělé. Více na www.logickaolympiada.cz.
Chcete-li více informací, které nenajdete na webu jednotlivých soutěží, ptejte se ředitele školy.
Přejeme radost z nabízených aktivit.

11. 9. 2019 VELMI NUTNĚ HLEDÁME UČITELE 1. STUPNĚ nejlépe se znalostí angličtiny a informatiky

4. 9. 2019 Nabídka kroužků

V přiloženém dokumentu najdete nabídku kroužků v základní škole.
Dokument doznal ještě drobných změn proti tomu, co dostali žáci dnes ve škole.
Varianta na školních stránkách a facebooku školy je jediná aktuální.
Pokud vás zajímá náplň nových kroužků, je popsána na druhé straně dokumentu - pod tabulkou.
Nabídka kroužků.

3. 9. 2019 Kroužky v základní škole

Vážení rodiče,
abyste mohli dobře naplánovat volnočasové aktivity svých ratolestí, zveřejníme zítra, ve středu 4. 9. 2019 nabídku kroužků, které vám nabízíme.
Přihlašování bude probíhat stejně jako v minulých letech - přes e-mailové schránky jednotlivých vedoucích.
Kapacita účastníků všech kroužků je omezená.
Vzhledem k tomu, že je škola zapojena do různých projektů, nabízíme mnohé kroužky zdarma.
Aby se ale dostalo na co nejvíc zájemců, musíme omezit počet přihlášení do kroužků zdarma na maximálně dvě účasti (dva kroužky).
Placené kroužky je možné vybírat bez omezení.
Doufáme, že toto opatření pochopíte. Pokud nebude kapacita kroužků, které jsou zdarma, naplněna, nabídneme vám přihlášení i na více takových kroužků.
Děkujeme.

29. 8. 2019 Informace o zahájení školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, žáci a příznivci naší školy,
všechny vás srdečně zveme na zahájení školního roku 2019/2020 v pondělí 2. září 2019 od 8.00 hodin u nového vchodu do školy. Žáci 1. třídy si s sebou vezmou aktovky a s rodiči počkají před školou na příchod paní učitelek třídních. Žáci 2. až 5. ročníku si s sebou vezmou psací potřeby, nemusejí si brát přezůvky. Po slavnostním zahájení přejdou žáci se svými třídními učiteli do svých tříd.

V pondělí 2. 9. končí první třída v 8.45 hodin, ostatní třídy v 9.40 hodin, žáci zapsaní ve školní družině zůstávají po vyučování ve škole. Pro rodiče prvňáčků bude hned následovat první třídní schůzka a o jejich děti bude postaráno.
VAŘÍ SE JIŽ OD PONDĚLÍ 2. 9., obědy se žákům vydávají od 9. 40 hodin.

Tento první školní den je také možné zapsat žáky do školní družiny. Noví strávníci se mohou přihlásit u paní vedoucí Juráčkové do 12 hodin – vchod je ze zásobovací rampy.

V úterý 3. 9. 2019 končí 1. třída v 9.40 hodin a ostatní třídy v 11.40 hodin.

Ve středu 4. 9. 2019 končí 1. třída v 10.45 hodin a ostatní třídy již podle platného rozvrhu hodin, pátá třída končí v 12.35 hodin (nemá 6. vyučovací hodinu).

Od čtvrtka 5. 9. 2019 již probíhá výuka podle platného rozvrhu hodin ve všech třídách.

Provoz školní družiny je v době od 6.30 do 17.30 hodin.
Přihlašování žáků do školní družiny probíhá podle již dříve zveřejněného harmonogramu.
Přihlašování stávajících strávníků do školní jídelny probíhá osobně ve stejných časech jako školní družina.
Odhlašování stravy provádějte na www.strava.cz nebo na uvedených kontaktech telefonicky, osobně.

Přejeme všem příjemný začátek nového školního roku.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

26. 8. 2019 Přihlášky do školní družiny a na obědy

Na stránkách školní družiny a školní jídelny najdete všechny potřebné dokumenty pro přihlášení vašich dětí.
Vytištěné a dopředu vyplněné přihlášky můžete donést již ve středu 28. 8. od 13 do 17 hodin. Nemáte-li možnost tisku, dostanete přihlášku ve škole.
K přihlašování můžete využít také čtvrtek a pátek od 8 do 14 hodin.
Obědy pro školní děti i cizí strávníky vaříme od pondělí 2. 9. 2019.
Pokud nechcete některý den stravu odebrat, odhlaste si ji dopředu přes portál www.strava.cz nebo telefonicky v kuchyni.

13. 8.2019 Hledáme vychovatele/vychovatelku školní družiny

22. 7. 2019 Dokumenty ke školní družině a školní jídelně

V záložce školní družiny naleznete informace k novému školnímu roku a dokumenty, které je třeba vyplnit.
V záložce školní jídelny naleznete informace o stravování v novém škoním roce a přihlášku ke stravování pro nové strávníky - žáky a cizí strávníky.
Pro mateřskou školu jsou obdobné informace v její záložce webových stránek.

2. 7. 2019 Hledáme učitele/učitelku 1. stupně

28. 6. 2019 Hurá na prázdniny

Přejeme všem krásné a klidné prázdniny, sluníčka tak akorát a načerpání mnoha sil.
A nebuďte smutní, prázdniny rychle utečou a brzy budete zase ve škole. :-)
Pěkné léto přejeme.

28. 6. 2019 Seznamy pomůcek na nový školní rok

Seznamy pomůcek, které budou žáci potřebovat je umístěn na hlavní stránce "Stránky tříd".

26. 6. 2019 Prázdninový provoz školy

Úřední hodiny kanceláře školy od 1. 7. do 23. 8. 2019 jsou pro veřejnost každou středu od 9.00 do 12.00 hodin.
Na jiný den či hodinu je třeba dopředu se domluvit na kontaktním telefonu nebo e-mailu, případně s ředitelem školy na tel.: 774 71 155.
Personální zabezpečení prázdninového provozu: paní účetní Ludmila Tučková, tel.: 547 227 171, 797 972 030.
Od pondělí 26. 8. je provoz školy a školky personálně zajištěn každý pracovní den v rozsahu minimálně 8.00 – 14.00 hodin.

24. 6. 2019 Hledáme asistenta/asistentku pedagoga

Pro projekt Šablony II hledáme asistenta/asistentku pedagoga. Absolvovaný kurz pro AP je výhodou.
Nabídky prosím zasílejte emailem na skricka@skolabosonohy.cz.
Nástup 1. 9. 2019.

20. 6. 2019 Školní družina v novém školním roce

Vážení rodiče,
s nadějí na lepší prostředky díky reformě financování škol od nového školního roku prodlužujeme provoz školní družiny.
Od 1. 9. 2019 bude ranní družina od 6.30 hodin a odpoledne bude končit až v 17.30 hodin.
Věříme, že vám tato změna pomůže a dětem umožní smysluplně trávit čas.
Pro nový školní rok také vydáváme tyto dokumenty, které si můžete předvyplnit a v době zápisu do školní družiny donést.
Oznámení o době zápisu do_školní_družiny,
Zapisní lístek ve formátu doc - pro vypsání na počítači a následnému vytištění,
Zápisní lístek ve formátu pdf - needitovatelný.

19. 6. 2019 Poslední možnost odhlásit/přihlásit stravu do konce školního roku

Připomínáme všem strávníkům (třídní učitelé oznámili tuto zprávu na třídních schůzkách), že poslední den k odhlášení nebo přihlášení stravy do konce školního roku je pátek 21. 6. 2019.
Z důvodu objednávek u dodavatelů a vyčerpání zásob nebude možné v týdnu od 24. do 28. 6. stravu odhlásit nebo přihlásit.
Jídlo můžete odebrat v běžné provozní době školní jídelny.
Děkujeme za pochopení.

18. 6. Výuka náboženství skončila

V pátek 13. 6. 2019 byly poslední hodiny náboženství.

17. 6. 2019 Výpadek elektrického proudu v ZŠ

Podle sdělení Eon v pondělí 17. 6. 2019 v době mezi 8.00 až 17.00 hodin dojde k vypnutí elektřiny základní školy.
Pevné linky ani e-mailové spojení nebude aktivní.
Mobilní telefon do školy: 797 972 030.
Mobilní telefon do školní družiny: 608 152 547.
Mobilní telefon ředitele školy: 774 701 155.

13. - 17. 6. 2019 Sběr papíru

Kontejner na papír bude přistaven u školy ve dnech 13. - 17. 6.
V případě, že se kontener naplní dříve, objednáme výměnu a přistavení nového.
Děkujeme.

7. 6. 2019 Oznámení o výzvě k podání nabídky - oprava žaluzií ZŠ

V přiložených dokumentech je vydána výzva k podání nabídky a potřebné přílohy.
Výzva, příloha 1, příloha 2

3. 6. 2019 Třídní schůzky

Vážení rodiče,
přijměte pozvání k setkání se s učiteli vašich dětí ve čtvrtek 6. června 2019 od 17.00 hodin.
Můžete také využít služeb výchovné poradkyně nebo školní metodičky prevence od 15.00 do 17.00 hodin.
Po společné části třídních schůzek budete moci s učiteli individuálně probrat radosti a starosti vašich dětí.

Od 18.00 hodin bude pokračovat schůzka s rodiči budoucích prvňáčků, která bude v současné 2. třídě.
Budeme se těšit na setkání s vámi.

31. 5. 2019 Výsledek výzvy k podání nabídky - učební pomůcky

Výzva - zápis

30. 5. 2019 odměna pro Školní družinu

V úterý 28. května 2019 navštívily vybrané děti školní družiny zábavní vědecký park VIDA. Akce se zúčastnily dívky, které se nejaktivněji zapojily do výtvarné soutěže „O nejkrásnější vánoční ozdobu“ a umístily se na hezkém 3. místě. V zábavním parku si vyzkoušely projít obřím srdcem, pevnost svého stisku, náročnost pohybu v rotující místnosti, zemětřesení na vlastní kůži a mnoho dalších zajímavých atrakcí. Později chodily po stanovištích, kde plnily různé úkoly, za které pak dostaly malé odměny.
Na závěr zhlédly show „Mr. Ucho“ v Divadle vědy, kde se dozvěděly, jak zní zvuk pod hladinou a že dokáže roztančit i plameny.
Fotografie jsou k vidění ve fotogalerii.

27. 5. 2019 Florbal jaro

Poslední turnaj florbalového ročníku 2018/19 se konal 27. května.
Mužstva byla velice vyrovnaná, o čemž svědčí čtyři nerozhodné zápasy z deseti. Byl také bohatý na branky. V žádném zápase nepadlo méně než 10 branek. Proto o výsledcích nerozhodovaly jen body a vzájemné zápasy, ale hned ve třech případech počet nastřílených branek.
Celkové výsledky jsou přiložené tabulce.
Vítězům gratulujeme a ostatním přejeme hodně úspěchů v dalších ročnících.

22. 5. 2019 Oznámení o výzvě k podání nabídky - učební pomůcky

V přiložených dokumentech je vydána výzva k podání nabídky a potřebné přílohy.
Výzva, Výzva - oprava, příloha 1, příloha 2.

Fotografování tříd přeloženo na pátek 24. 5. 2019

Vzhledem k vývoji počasí po dohodě s fotografem překládáme dnešní fotografování na pátek 24. 5.
Věříme, že bude tak, abychom mohli fotit venku.
Děkujeme za pochopení.

20. 5. 2019 Výpadek elektrického proudu v ZŠ

Bez předchozího oznámení došlo dnes k celodennímu výpadku elektřiny v základní škole.
Pevné linky ani e-mailové spojení není aktivní.
Mobilní telefon do školy: 797 972 030.
Mobilní telefon do školní družiny: 608 152 547.
Mobilní telefon ředitele školy - 20. 5. 2019 čerpá řádnou dovolenou: 774 701 155.

14. 5. 2019 Kroužek Logik

Poslední Logik bude 4. června.

13. 5. 2019 Edukativně-stimulační skupinky

Upozorňujeme rodiče, jejichž dětí navštěvují Edukativně-stimulační skupinky na organizační změnu.
V úterý 14.5. přijdou do školy děti z Motýlků.
Ve středu 15.5. přijdou do školy děti z Berušek.
Tato změna je z důvodu oslavy dne matek v mateřské škole.

2. 5. 2019 Zápis do ZŠ - Rozhodnutí o přijetí

Vážení rodiče, v příloze najdete výsledky přijímacího řízení do budoucích prvních tříd - příloha. Z počtu přijatých dětí lze vyčíst, že bychom měli mít dvě první třídy. Informační schůzka rodičů budoucích prvňáčků se uskuteční 6. června 2019 od 18.00 hodin ve škole. Budeme se na vás těšit. Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

18. 4. 2019 Kroužek Logik a Sportovní kroužek

v úterý 23. dubna odpadají.

17. 4. 2019 Velikonoční prázdniny

Všem přejeme klidné a pohodové Velikonoční prázdniny.
Od čtvrtka 18. 4. do pondělí 22. 4. je škola zavřená.
Uvidíme se v úterý 23. 4.

16. 4. 2019 Bosonožský běh

Vážení rodiče a příznivci naší školy,
všechny vás zveme na 13. ročník Bosonožského běhu, který se uskuteční v pátek 26. 4. 2019 na hřišti pod myslivnou.
Další informace jsou v přiloženém souboru.

15. 4. 2019 Školní družina v knihovně Jiřího Mahena

V úterý 9. 4. 2019 navštívilo 3. oddělení ŠD knihovnu Jiřího Mahena v Bosonohách.
Provázela nás a poutavě o všem vyprávěla p. Mikulášková. Děti se seznámily s prostorami, i když některé tam nebyly poprvé, uspořádáním knih, vznikem knih… Také ochotně odpovídala dětem na otázky, které si připravily. Poděkováním pro p. Mikuláškovou byl malý dárek v podobě záložky do knihy, kterou děti pro ni vyrobily. Za vzorné chování a zájem si děti také odnesly malé dárečky.

11. 4. 2019 Úspěchy žáků ve výtvarné soutěži školních družiny

Žáci navštěvující školní družinu se zúčastnili výtvarné soutěže, kterou pořádala ZŠ Elišky Přemyslovny.
Kolektiv dětí 1. oddělení naší školní družiny s paní učitelkou Miladou Dittrichovou získal za svoji práci "žabky u rybníka" 2. místo.
A získali jsme také individuální ceny - čestné uznání pro Pavlínu Mikšovou a 3. místo pro Elišku Mikšovou - obě děvčata vytvořila krásné výšivky.
Děkujeme také Šárce Ustrnulové, Tereze Černé, Haně Prouzové, Elišce Kličkové a Jiřímu Veverkovi za pěknou práci.
Výtvarná díla a jejich autory je možné shlédnout zde.

9. 4. 2019 Oznámení o výzvě k podání nabídky - nábytkové vybavení

V přiložených dokumentech je vydána výzva k podání nabídky a potřebné přílohy.
Výzva, Příloha 1, Příloha 2, Příloha 3, Příloha 4, Příloha 5.

5. 4. 2019 Matematická soutěž Klokan - kategorie Cvrček a Klokánek

Přinášíme vám výsledky matematické soutěže, ve které uspějí hlavně ti, kteří umějí logicky myslet.
Kategorie Cvrček je pro žáky druhé a třetí třídy s maximálním počtem bodů 90.
Nejlepší druháci jsou: Stanislav Růžička (47 bodů), Jan Čoupek a Dominika Novotná (42 bodů) a Petr Němec (41 bodů).
Nejlepší třeťáci jsou: Kateřina Šildbergerová (79 bodů), Denisa Horová a Izabela Mikšová (73 bodů) a Michelle Yumeko Baudys (72 bodů).
Kategorie Klokánek je pro žáky čtvrté a páté třídy s maximálním počtem bodů 120.
Nejlepší čtvrťáci jsou: Adam Bělohlávek (89 bodů), Jan Tesáček (84 bodů) a Eliška Mikšová (80 bodů).
Nejlepší mezi dvěma pátými třídami jsou: Luisa Malá, 5. B (115 bodů), Marek Staněk, 5. B (110), Adam Bárta, 5. A (98 bodů).

4. 4. 2019 Turnaj SBOŠ Tatran Bohunice

Dne 4. 4. odehrál výběr ZŠ Bosonožské nám. florbalový turnaj v hale Tatranu Bohunice. Po zdařilých vstupních zápasech, kdy porazili nejprve ZŠ Husovu 3:1, a potom porazili ZŠ Kotlářskou 3:2, těsně podlehli ZŠ Otevřené 2:3.
Postoupili ze skupiny do čtvrtfinále. Zde porazili ZŠ Horníkovu 3:1.
V semifinále podlehli ZŠ Vedlejší a v boji o třetí místo těsně prohráli se ZŠ Gajdošovou 2:3.
Turnaje se účastnilo 16 škol, které byly rozděleny do čtyř skupin.
Naše mužstvo ve složení: Sidney Robinson, Ondřej Hurt, Patrik Smejkal, Tomáš Buček, Adam Bělohlávek, Tomáš Lang, Tomáš Klička a Michal Dokoupil si zaslouží ocenění za bojovný výkon a nasazení.
Celkové čtvrté místo v takové konkurenci mezi těmito velkými školami je tím důkazem.
Gratulujeme.

3. 4. 2019 Oznámení o výzvě k podání nabídky

V přiložených dokumentech je vydána výzva k podání nabídky a potřebné přílohy.
Výzva, Příloha 1, Příloha 2.

1. 4. 2019 Hovorové hodiny 4. 4. 2019

Všechny vás zveme na setkání s učiteli školy při hovorových hodinách.
Pro rodiče žáků 5. tříd nabízíme setkání s řediteli okolních škol:

 • Jazyková učebna - Mgr. Petr Novák, PhD., ředitel ZŠ Kamínky - od 16.50 hodin.
 • Třída 5. B - Mgr. Lenka Špačková, ředitelka ZŠ Bosonožská - od 17.15 hodin.
  .

1. 4. 2019 Apríl

Na dnešním koncertu jsem dětem oznámil, že od úterý do pátku bude ředitelské volno.
Byl to aprílový žert, žádné volno není, učíme se dál.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy
.

21. 3. 2019 Pozvánka na úklid Bosonoh

Přinášíme pozvání od pana místostarosty Miloslava Dočekala:
Jako každý rok i letos se zapojí naše MČ do celosvětové akce UKLIDÍME SVĚT, uklidíme Česko, tedy v našem případu „Uklidíme Bosonohy“. Akce se koná v sobotu 6.4.2019 a sraz účastníků akce je naplánován na 10:00 v parku pod ZŠ na Bosonožském náměstí. Akce bude ukončena a vyhodnocena na lesním hřišti pod mysliveckou chatou kde bude pro účastníky připraveno malé občerstvení s opékáním špekáčků. Dobré bude vzít si s sebou pracovní rukavice, zejména pro děti. Pro dospělé budou v určitém množství k dispozici na místě. Pytle na odpad dodá městská část.
Bližší informace na plakátku.

18. 3. 2019 Den otevřených dveří a Zápis do ZŠ

Přijměte pozvání na ukázku práce ve třídách a ve školní družině, nebo se jen tak přijďte do školy podívat.
Přivítáme vás v úterý 26. března od 8.00 do 10.00 hodin a od 15.00 do 17.00 hodin.
Vezměte s sebou i vaše děti. Více informací v letáku.

13. 3. 2019 Adam Kazda je Družinová Superstar města Brna

Obrovskou radost nám udělal náš druhák Adam Kazda, který vyhrál pěveckou soutěž v I. kategorii chlapců, kteří chodí do školních družin v celém městě Brně.
Adame, děkujeme moc.

1. 3. 2019 Nabídka fotografií ke Svátku matek

Žáci dostanou informace s nabídkou fotografií ke Svátku matek. Náhled je přiložen zde.

27. 2. Florbal zima

Zimní turnaj ve florbalu odstartovaly zápasy, ve kterých se utkali ŽRALOCI s KOCOURY a REBELOVÉ se STŘELCI.
Oba zápasy vypadaly během prvního poločasu, že mají jasného vítěze, ale nakonec se soupeř dotáhl až na rozdíl jediné branky a hra se zdramatizovala.
Do bojů se zapojili i nejmladší hráči Víťa Cidlík a Matěj Smejkal.
První dvě mužstva měla stejný počet bodů, a tak o vítězi musel rozhodnout až vzájemný zápas.
Celkové výsledky jsou uvedené v přiložené tabulce.
Nejlepším střelcem byl vyhlášen Ondřej Hurt, který nastřílel za celý turnaj 37 branek.

27. 2. Angličtina s rodilým mluvčím

Pokračujeme ve výuce angličtiny s rodilým mluvčím, občanem USA a tatínkem našich žáků. Jsme rádi, že naši žáci si mohou vyzkoušet cizí jazyk v běžné komunikaci a ozvláštní tak výuku. Fotografie ze třetí a čtvrté třídy jsou zde.

25. 2. 2019 Beseda s myslivci

Spolupráce s bosonožským mysliveckým sdružením pokračovala po úspěšném krmení zvěře besedou pro žáky školy. Pan Milan Cendelín a paní Milada Imrichová poutavou přednáškou seznámili žáky se zvířaty, která volně žijí v okolí Bosonoh. Pan Cendelín přidal svoje vzpomínky na Latinskou Ameriku a ukázal tamější lovecké zbraně lovců z dřívějších dob.
Děkujeme moc za příjemné povídání. Fotografie jsou uloženy zde.

22. 2. 2019 Družinová Superstar

Ve středu 20. 2. 2019 reprezentovali vítězové školního kola Barbora Zemanová, Adam Kazda, Laura Dufková, Petr Putna a Markéta Bařinová naši školní družinu v oblastním kole. Všichni se tohoto úkolu zhostili velmi dobře, získali pěkná umístění ve třech kategoriích.
Adam Kazda 1. místo v I. kategorii s postupem do městského kola, Laura Dufková 2. místo ve II. kategorii, Petr Putna 3. místo ve II. kategorii a Markéta Bařinová 2. místo ve III. kategorii.
Všem děkujeme za krásnou reprezentaci školy a fotografie jsou uloženy na obvyklém místě.

8. 2. 2019 Jarní prázdniny

Přejeme všem dětem i pedagogům klidné prázdniny, odpočinek a třeba i trochu toho sportování.
Uvidíme se opět v pondělí 18. února.

6. 2. 2019 páteční náboženství odpadá

Z důvodu nemoci odpadají hodiny náboženství v pátek 8. 2. 2019.

6. 2. 2019 Žákovský časopis Bosonožáček

Dnes vychází nové číslo žákovského časopisu Bosonožáček.
Za příspěvek na tisk 20 Kč se můžete dočíst například o tom, co se událo ve škole, o tom, jak dříve škola vypadala.
Tipy na sportování a zábavu o jarních prázdninách, rozhovor s paní učitelkou a další zajímavosti.
Redakční rada složená z aktivních čtvrťáků a páťáků vám přeje pěkné počtení.

30. 1. 2019 Medové snídaně

Před třemi lety jsme využili programu Ministerstva zemědělství, který popularizoval zájem dětí o včely a jejich nejvyužívanější produkt - med.
Letos jsme využili nabyté zkušenosti z programu a za pomoci tatínka našeho žáka, bosonožského patriota a mistra včelaře jsme zopakovali medové snídaně.
Pan Ing. Oldřich Veverka byl skvělým průvodcem a všichni žáci si odnesli nejen vědomosti, ale i plná bříška.
Děkujeme.
Fotografie jsou umístěny na webu.

18. 1. 2019 Nabídka kroužků od 1. 2. 2019

Vážení rodiče,
v příloze najdete aktualizovaný seznam kroužků na 2. pololetí školního roku.
Potvrďte, prosíme, vedoucím kroužků účast vašich dětí i v dalším období. Zároveň proveďte platbu za kroužek včas.
Jsme rádi, že máme širokou nabídku kroužků, z nichž mnohé mohou být díky dotacím pro žáky zdarma.

14. 1. 2019 Hledáme asistenta/ku pedagoga

Výběrové řízení na obsazení pozice asistent/ka pedagoga s nástupem od 21. 2. 2019.
Nabídky zasílejte mailem na info(@)skolabosonohy.cz.

4. 1. 2019 Třídní schůzky

Vážení rodiče,
přijměte pozvání k setkání se s učiteli vašich dětí ve čtvrtek 10. ledna 2019 od 17.00 hodin.
Můžete také využít služeb výchovné poradkyně nebo školní metodičky prevence od 15.00 do 17.00 hodin.
Po společné části třídních schůzek budete moci s učiteli individuálně probrat radosti a starosti vašich dětí.
Budeme se těšit na setkání s vámi.

21. 12. 2018 Vánoční přání

Všem našim dětem, žákům, rodičům, kamarádům a podporovatelům
přejeme klidné Vánoce prožité s blízkými, hodně zdraví a síly do nového roku.
Přáníčko vyrobily děti ve školní družině a napsali páťáci, děkujeme za ně.

19. 12. 2018 Florbalový turnaj

Výběr našich žáků se dnes zúčastnil florbalového turnaje na ZŠ Elišky Přemyslovny.
V nabité konkurenci naši borci celý turnaj vyhráli, dále byl oceněn Sidney Robinson jako druhý nejlepší střelec (12 gólů) a David Černý jako nejlepší brankář (inkasoval pouze 3 góly za všechny zápasy).
Adam Bělohlávek střelil 7 branek, Tomáš Lang dal 5 gólů, z toho poslední vítězný a Patrik Smejkal se trefil 4 krát.
Putovní pohár je již vystaven ve škole a my děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.
Výběr z fotografií je k vidění ve fotogalerii.

17. 12. 2018 Poděkování za vánoční dílny

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili společného tvoření ve čtvrtek 13. 12. 2018.
Fotografie z vánočních dílen jsou umístěny na webu.

11. 12. 2018 Sběr starého papíru

Zveme vás k připojení se k akci ve sběru starého papíru.
Kontejner by měl být přistaven ve čtvrtek 13. 12. a odvezen v pondělí 17. 12.
Další informace v přiloženém odkazu.

5. 12. 2018 Poděkování za rozsvěcování vánočního stromu

Děkuji všem, kteří se podíleli na programu při rozsvěcování vánočního stromu v neděli 2. 12. 2018 u kapličky.
Vystoupení školy i školky se velmi líbila.
Děkuji paním učitelkám za obětavou přípravu a všem vystupujícím dětem za jejich pěkné výkony.
Fotografie najdete na stránkách Bosonoh v tomto odkazu a ve fotogalerii školy.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

28. 11. 2018 Florbal podzim

Další ročník školních florbalových turnajů byl zahájen podzimním turnajem dne 28.11. Na tomto turnaji nebyla nouze o góly, kterých v řadě zápasů padlo víc než tucet. Mezi nováčky se skvěle představili i prvňáčci, mezi nimiž se blýskl hlavně Matěj Smejkal, který hned zabodoval. Turnaj se vyvíjel dobře hlavně pro STŘELCE a DRAKY, kteří v závěru měli stejný počet bodů a rozhodl vzájemný zápas. Vítězům gratulujeme a ostatním přejeme hodně úspěchů v dalších zápasech.
Turnajová tabulka.

21. 11. 2018 Bobřík informatiky 2018

Soutěže Bobřík informatiky, která si klade za cíl zvyšovat digitální gramotnost, se zúčastňujeme již mnoho let.
V letošním roce jsme kromě páťáků zapojili i čtvrťáky a radost ze zisku pomyslného poháru nám udělalo celkem 32 žáků.
Nejlepší z nich s plným počtem 192 bodů jsou Daniel Hora, David Černý a Eliška Němcová.
Na druhém místě s počtem 177 bodů se umístil Tomáš Lang, třetí příčku obsadil se 176 body Filip Kašpar.
Další úspěšní řešitelé a řešitelky z pátých tříd jsou: Michela Nejedlá, Vít Vajdiš, Nikola Marková, Markéta Bařinová, Luisa Malá, Tomáš Veselý, Zuzana Zemanová, Emma Jašová, Nicole Keprtová, Tereza Jiranová, Petr Dvořák, Marek Staněk, Sidney Robinson, Gabriela Skládalová, Tereza Melišíková, Nataniel Mikša, Adam Bárta, Anna Černoušková a Nikola Pastuchová.
Mezi čtvrťáky byli nejlepší: Adam Kovařík (144 bodů), Jindřich Topinka a Vojtěch Vejslík ( oba 140 bodů), třetí místo bere Eliška Mikšová (136 bodů).
Další úspěšní a úspěšné mezi čtvrťáky jsou: Jan Tesáček, Václav Vlach, Šimon Klaška a Laura Pelikánová.
Všem moc gratulujeme.

15. 11. 2018 Hovorové hodiny

Vážení rodiče,
přijměte pozvání ke společnému setkání příští týden ve čtvrtek 22. 11. 2018 od 17.00 hodin.
Někteří z učitelů budou svolávat třídní schůzku (oznámení na stránkách tříd), s některými se domluvíte třeba na dřívější dobu.
Využijte šanci sdělit si důležité informace o vašich dětech s učiteli.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

13. 11. 2018 Lampiónový průvod

Připomínáme všem žákům a jejich rodičům, že ve čtvrtek 15. listopadu 2018 od 17.00 hodin půjde lampiónový průvod od základní školy.
Děkujeme všem pořadatelům.

7. 11. 2018 Fotografie ze slavnostního uvedení jazykové učebny do života

Na stránkách fotogalerie si můžete prohlédnout pěkné fotky z oficiálního předání učebny a celého projektu infrastruktury.
Jsme rádi, že se můžeme pyšnit novou učebnou a nabídnout žákům nové možnosti ve vzdělávání.

5. 11. 2018 Český pohár – florbal

Dne 5. 11. 2018 se ZŠ Bosonohy zúčastnila městského kola turnaje ČEPS CUP. Tato soutěž je celorepubliková. Na Tatranu Bohunice se sešlo 12 škol.
Bosonohy, v sestavě: Sidney Robinson, David Černý, Ondřej Hurt, Tomáš Lang, Adam Bělohlávek, Petr Špaček, Tomáš Buček, Patrik Smejkal, Tomáš Klička porazily v základní skupině ZŠ Dvoreckou 5:3, Husovu 7:0, se ZŠ Elišky Přemyslovny remizovaly 2:2, ale díky počtu branek postoupily Bosonohy. V semifinále Bosonohy zvítězily nad Křídlovickou 4:1. Až ve finále prohrály se ZŠ Slovan. náměstí 1:4.

3. 11. 2018 Registrace programu Rodiče vítáni.

Vážení rodiče, na facebookovém účtu školy @zakladniskolabosonohy jsme vás vyzvali ke komentářům k možnosti registrace školy a školky do programu Rodiče vítáni.
Budeme rádi, pokud se připojíte.

1. 11. 2018 Sběr starého papíru

Všechny zveme ke sběru starého papíru do kontejneru, který bude přistaven ke škole od 8. do 12. listopadu 2018.
Více informací na plakátu.

26. 10. 2018 Nabídka fotografování

Nabídka pana fotografa na portréty žáků k Vánocům zde v příloze.

23. 10. 2018 Slavnost uvedení nové učebny do života

Dlouho připravovaný projekt se podařilo uskutečnit za výrazné podpory Statutárního města Brna a Městské části Brno-Bosonohy.
Ve středu 31. 10. 2018 v 11.00 hodin bude učebna slavnostně předána do užívání žákům a učitelům.
Věřím, že nám pomůže významným způsobem k prohlubování znalostí a dovedností žáků.
Děkuji tímto všem, kteří nám s projektem Obnovy infrastruktury školy a vybudováním této učebny pomohli.
Pozvánku přinášíme na tomto letáku.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

15. 10. 2018 Oznámení o zrušení dnešních kroužků

Z důvodu nemoci Mgr. Zuzany Del Favero a Patricie Kudelové nebudou dnešní kroužky těchto lektorek.
Žáci, kteří zůstávají na kroužek po vyučování, budou mimořádně ve školní družině do doby konce kroužku, protože nebylo možné dát rodičům dříve vědět.

12. 10. 2018 Oznámení o veřejné zakázce

Veřejná zakázka na nábytkové vybavení školy: Výzva, Příloha 1, Příloha 2, Příloha 3, Příloha 4, Příloha 5, Příloha 6, Příloha 7
Výsledek veřejné zakázky zde.

2. 10. 2018 Turistický pochod

Pro všechny účastníky Turistického pochodu v sobotu 6. 10. 2018 přinášíme následující informace:

 • plán svozových autobusů,
 • mapku pochodu (obdržíte na startu),
 • seznam stanovišť (obdržíte na startu).

Těšíme se na vás.

25. 9. 2018 Logická olympiáda

Všichni, kteří se chtějí zúčastnit zajímavé aktivity - Logické olympiády - můžete se přihlásit přes www.logickaolympiada.cz.
Žáky školy musejí přihlásit jejich rodiče. Ve výběru školy zvolte naši školu a budete k ní administrátorem přiřazeni.
Více informací na tomto plakátu.

Kroužek Lidových tanců

taneční kroužek začíná v pondělí 1. října 2018 od 17 - 18 hodin

24. 9. 2018 Sběr starého papíru

Sběr starého papíru v rámci soutěže s panem Popelou se oproti původnímu domluvenému termínu drobně posouvá.
Kontejner bude přistavený od pondělí 24. 9. do středy 26. 9.
Děkujeme všem, kteří jej využijí a přispějí tak na zvelebení prostředí školy.

19. 9. 2018 Zahájení činnosti kroužků

Všechny kroužky organizované školou (kromě Atletiky a Logiku) jsou v období od 1. října do 31. května (případně v červnu pro náhrady kroužků).
Na třídních schůzkách se dozvíte, do kterých kroužků je ještě možné děti přihlásit.
Oba kroužky společnosti Rytmik zahájí činnost podle jejich sdělení ve čtvrtek 11. 10. 2018 a budou od 15 do 16 hodin.
Zda bude otevřen kroužek společnosti Věda nás baví, zatím nevíme.

18. 9. 2018 Třídní schůzky

Vážení rodiče,
zveme vás na třídní schůzky, které se uskuteční ve čtvrtek 20. září 2018 od 17.00 hodin.
Třídní učitelé vás budou informovat o důležitých věcech pro letošní školní rok, budete mít možnost s učiteli pohovořit o vašich dětech.
Dozvíte se také, které nabízené kroužky ještě nejsou naplněny.
Budeme se těšit na setkání s vámi.

12. 9. 2018 Turistický pochod

Vážení rodiče a příznivci školy,
další tradiční akcí pořádaný za podpory Sítě brněnských otevřených škol je Turistický pochod - upoutávka na tomto plakátu.
Protože je potřeba objednat svozové autobusy a nachystat odpovídající množství odměn pro účastníky, potřebujeme zpětnou vazbu od vás, účastníků.
V přiložené návratce prosím zapište váš zájem zúčastnit se pochodu a návratku pošlete po dětech do školy zpět.
Této akce se mohou zúčastnit i ti, kteří již nenavštěvují naši školu nebo školku.
Akce je otevřená všem, kteří mají zájem o aktivní trávení volného času a nebudou v tento den sledovat pouze výsledky voleb.
Těšíme se na vás.

12. 9. 2018 Cesta za poznáním

Vážení rodiče,
vaše děti vám jistě přinesli a v příloze najdete návratku na akci Cesta za poznáním.
Jedná se o milé setkání učitelů školy s žáky a jejich rodiči, sourozenci, prarodiči či kamarády mimo školu. Čekají vás zajímavé aktivity a společné opékání špekáčků u myslivny.
Budeme rádi, když vás přijde co nejvíc. Z organizačních důvodů potřebujeme dopředu vědět, kolik vás přijde.
Pokud jste nestihli termín přihlášení, nevadí. Dejte nám ale co nejdříve vědět. Děkujeme.

10. 9. 2018 Kroužek Logik začíná příští týden.

7. 9. 2018 Doplněná nabídky kroužků ZŠ zde.

4. 9. 2018 Atletika - kroužek

Atletika mladší žáci (1. až 3. třída) – úterý 16.15 – 17.15
Atletika starší žáci (4. a 5. třída) - úterý 17.15 – 18.15
Vedoucí Ing. Vojtěch Kocáb, přihlašování na vojtech.kocab@gmail.com, limit 15 žáků na skupinu.

3. 9. 2018 Kroužky ve škole, školní rok 2018/2019

V příloze nabízíme kroužky, do kterých můžete své děti přihlásit. Příloha - kroužky.
Přihlašování je pouze přes mail učitelů.
Věnujte prosím pozornost i druhé straně dokumentu - popisu některých kroužků a způsobu platby.
Děkujeme.

31. 8. 2018 Oslava výročí SŠSŘ

V sobotu 8. září 2018 bude sraz před bránou SŠSŘ v 9.15 hodin.
Samotné vystoupení proběhne mezi 10.15 až 10.45 hodin.
Po vystoupení si rodiče svoje děti převezmou nebo půjdou samy domů.
Děti obdrží podrobné informace v pondělí 3. 9. 2018 od svých třídních učitelů.
Návratky prosím odevzdejte zpět v úterý 4. 9.

Upozornění na změnu ve stravování - oproti minulým rokům se nově bude vařit již první školní den - 3. 9. 2018.

Oslava výročí 60 let Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy

Vážení rodiče našich dětí ve školce a žáků ve škole.
Možná jste už zachytili zprávu o chystané oslavě výročí Střední školy stavebních řemesel v Bosonohách.
Byli jsme požádáni o spoluúčast na programu v sobotu 8. září.
Budeme rádi, když se co nejvíce dětí a žáků bude moci vystoupení zúčastnit. Zároveň chápeme, že už můžete mít sobotu obsazenou jinými aktivitami.
Vystoupení bude stejné jako při sázení lípy, možná doplněné o další kousky podle možností.
Zároveň rádi mezi sebou přivítáme naše páťáky, kteří odcházejí na druhý stupeň, ale vystoupení k lípě nacvičovali.
Nácvik vystoupení bude probíhat v prvních školních dnech.
Více informací o slavnosti na stránkách SŠSŘ.

Příprava nového školního roku

Vážení rodiče,
v přiložených souborech najdete potřebné informace k novému školnímu roku, který zahájíme v pondělí 3. září 2018 v 8.00 hodin.

Přinášíme:

9. 7. 2018
Výzva k podání nabídky - Učební pomůcky ZŠ Bosonohy

Výzva k podání nabídky - Výzva ZŠ Bosonohy
Příloha č. 1 - Výzva ZŠ Bosonohy - příloha 1
Příloha č. 2 - Výzva ZŠ Bosonohy - příloha 2

29. 6. 2018
Vážení rodiče dětí a žáků školy, milí učitelé a příznivci školy,
přeji vám všem klidné a pohodové prázdniny, načerpání nových sil a elánu,
mnoho pěkných společných chvil, které přes celoroční povinnosti nemůžeme pospolu prožít.
Ve škole se sejdeme v pondělí 3. září 2018 v 8.00 hodin, kdy zahájíme nový školní rok.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

Vítáme vás na nových webových stránkách Základní školy a Mateřské školy v Bosonohách.

Předchozí stránky na www.zsbosonohy.cz jsou aktuální ve školním roce 2017/2018.
Od nového školního roku už všechny informace přesune sem. Prosím o trpělivost, i my se potřebujeme s novým prostředím naučit pracovat.

Jsme finančně gramotná škola

Máme radost, že jsme obdrželi bronzový certifikát pro finančně gramotnou školu.
V novém školním roce budeme získané dovednosti využívat ve výuce.