Vzkazy

V rozvrhu je změna - místo ČT je v pondělí TV a v pátek místo TV je ČT

23.9.
Ve středu 25.9. si napíšeme krátkou minutku na +/- do 100 (10 příkladů)

26.9.Pro zájemce je Cesta za poznáním v odpoledních hodinách. /jednotlivá stanoviště pod myslivnou/ 19.9. jsou třídní schůzky v 17.00 h 11.9. je cvičení v přírodě, oděv dle počasí

Organizace začátku školního roku:
2.9. 2 vyučovací hodiny, potom hned oběd
3.9. 4 vyučovací hodiny
4.9. 4 vyučovací hodiny
5.9. dle rozvrhu
6.9. dle rozvrhu

rozvrh