Zápis do 1. třídy

2. 5. 2024 Výsledky zápisu do budoucí 1. třídy

Milí rodiče,
na webu zápisu do brněnských škol i zde můžete prohlédnout seznam přijatých dětí do 1. třídy základní školy ve školním roce 2024/2025.
Jsme rádi, že jste si pro vzdělávání svých dětí vybrali naši základní školu.
Součástí seznamu přijatých jsou i děti, které žádají o odklad povinné školní docházky a některé tento odklad dosud nemají vyřízený.
Počet dětí, které nastoupí 1. září k nám do školy budeme vědět pravděpodobně na schůzce s vámi - ve čtvrtek 6. 6. 2024 od 18.00 hodin ve škole.
Těšíme se na vás.

Upoutávka k zápisu 2024

Z%C3%A1pis%20Z%C5%A0%202024

Informace k zápisu v roce 2024

Vážení rodiče,
jsme rádi za váš zájem a hlásíme, že se na vás a vaše děti těšíme.
Zápis předškolních dětí probíhá přes systém města Brna na této webové stránce.
Zápis proběhne v týdnu po Velikonocích ve čtvrtek 4. dubna 2024 v odpoledních hodinách. Na zápis si budete moci rezervovat termín při vyplňování přihlášek.

Jsme rádi také za zájem o využití Edukativně stimulačních skupinek, které prospějí všem dětem v přechodu ze školky do školy.
Pokud bude dostatek předškolních dětí, můžeme uvažovat o budoucích dvou prvních třídách.

Přijďte k nám, těšíme se na vás. VIDEO upoutávka

Zápis do ZŠ nebo odklad povinné školní docházky - co přinést

Co s sebou na zápis:

  • Rodiče dětí, které jdou do školy, podají žádost o přijetí k povinné školní docházce, donesou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
  • Rodiče dětí, pro které chtějí odklad, podají žádost o přijetí k povinné školní docházce (ano i toto), podají žádost o odklad povinné školní docházky, donesou rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, doporučení PPP a dětského lékaře.

Děkuji za pochopení. Stanislav Skřička

Druhý den otevřených dveří 21. 3. 2024

DOD2-2024web

23. 1. 2024 Zveme vás na Den otevřených dveří

Přijměte pozvání na dva Dny otevřených dveří.
DOD%20Z%C5%A0web

Naše škola nabízí vzdělávání podle Školního vzdělávacího programu, který je zaměřen na anglický jazyk od 1. třídy.
Pracujeme s ucelenou řadou učebnic Oxford University Press (Happy House, Happy Street a Project 1).
Máme nadstandardně vybavenou jazykovou učebnu Robotel, která jedinečným způsobem umožňuje žákům individuální pokrok v jazyce.
Posílenou hodinovou dotaci dále využíváme na výuku českého jazyka a matematiky.
Pracujeme v různých projektech, které nám umožňují ozvláštnit výuku a nabídnout vám i volnočasové aktivity pro žáky zdarma.
Všechny třídy jsou moderně vybaveny jak novým nábytkem, tak i interaktivní technikou.

Těšíme se na vás.

Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy