Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče našich budoucích prvňáčků, jsme rádi, že jste si pro vzdělávání svých dětí zvolili naši školu. Zápis dětí do základní školy je organizován systémem města Brna na www.zapisdozs.brno.cz. Na této stránce získáte všechny potřebné informace a budete moci vyplnit přihlášku a přiřadit ji k naší škole.

Pokud budete potřebovat pomoci, neváhejte mě kontaktovat.

Pro školní rok 2019/2020 předpokládáme otevření dvou prvních tříd. Vyplňování přihlášek by mělo být aktivní od 1. března 2019, den zápisu bude zveřejněn v březnu 2019.

Naše škola nabízí vzdělávání podle Školního vzdělávacího programu, který je zaměřen na anglický jazky od 1. třídy. Pracujeme s ucelenou řadou učebnic Oxford University Press (Happy House, Happy Street a Project 1). Posílenou hodinovou dotací dále využíváme na výuku českého jazyka a matematiky.

Těšíme se na vás.

Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy