Domácí úkoly

13.12.

 • Čj - PS1 - 23 / 5 - zdůvodnění a postup viz. probrané učivo 12.12.

12.12.

 • Čj - opravy PS (kdo nedostal včera)
 • M - PL - porovnat čísla a na druhou řadu seřadit vždy čísla z jedntlivých řádků od nejmenšího k největšímu

11.12.

 • Čj - PL hlásky + opravy v PS 1 a malém sešitu

10.12.

 • Čj - naučit vyjmenovaná slova po B
 • M - PL

7.12.

 • opravy

6.12.

 • Čj - PS 1 - 11 / 1

5.12.

 • AJ Sk - děti mají dva dobrovolné a jeden povinný úkol - vše v pracovním sešitě. Dnešní hodinu jsme nahráli dvě nahrávky - čtení PS 21/2 (WB 21/2), které je ohodnoceno a dále dopis U 21 (CB 21). Čtený text tohoto dopisu jsem také nahrál, aby si děti mohly svoji výslovnost zlepšovat. Doporučuji přes stránky školy tyto nahrávky používat.
 • M - PS 23 / 3
 • Tabulky na čtení dostanou děti na prosinec a leden nové

4.12.

 • M - rozstříhat list s čísly, připravit do pouzdra

3.12.

 • Pouze čtení

28.11.

 • M PS geometrie opravy po str. 9 (mimo 9/5)
 • ČJ PL 67
 • V pátek je secvičování pro flétny a zpěváky (+ zpěváci z rodinky). Nacvičujeme ve 14:45 - 17:45 ve škole.
 • V neděli je sraz pro hudebníky a zpěváky ve 14:30, ostatní (hvězdy, andělé, zbytek pastýřů) v 15:45 ve škole. Akce začíná v 16:00. Po krátkém proslovu vystoupí školka. Živý betlém začíná v 16:15 a bude trvat asi 30 minut. Další informace najdete ZDE.

27.11.

 • M PS geometrie opravy po str. 8
 • Čj - PL podstatná jména
 • V pátek nácvik pro zpěváky 14.45 - 17.45 ve škole. Z družiny děti vyzvedneme. Pokud půjdou po nácviku samy domů, prosím o lístek.

26.11.

 • bez úkolů, pouze číst

23.11.

 • opravy ve všech malých i pracovních sešitech
 • Nezapomeňte si o víkendu projít oblečení na vystoupení. Vystupujeme jako pastýři. Použijte kostýmy připravené z loňského roku. Inspirujte se Ladovými obrázky.
 • Více informací k vystoupení najdete ZDE.

22.11.

 • M - PS geometrie, str. 5 celá + opravy po str. 6

20.11.

 • M - oprava písemné práce
 • Prosím přineste 40,- na řemeslo - dráteníci.

19.11.

 • M - PL 8 - 2 sloupce + zaokrouhlování
 • Kdo nezaplatil 70,-Kč planetárium nebo dílničky, zítra je poslední možnost.
 • Přihlašujte se na hovorové hodiny ZDE. Více informací ve vzkazech.

16.11.

 • Opravy v sešitech a pracovních sešitech

15.11.

 • M - PL 6 / dva sloupce + každý výsledek zaokrouhlit na desítky
 • Čj - PS 6 / 1 - dokončit

14.11.

 • M - PL obrázek sčítání a odčítání pod sebou

13.11.

 • M - opakování na písemnou práci

12.11.

 • M uč. 51 / 35 do malého sešitu. Zkouška není třeba.

9.11.

 • opravy PS Čj, M, diktát
 • M PS 19 - 20 procvičit cokoli na čtvrtletní písemnou práci. V PS můžete cokoli doplnit podle vaší potřeby. Práce bude okopírovaná.

8.11.

 • Čj - oprava diktátu
 • M - dnes měly děti výuku s p. vychovatelkou. Za úkol dostaly uč. 49 /16. Bohužel k tomu nedostaly malý sešit z matematiky. Příklady prosím napište na papír.

7.11.

 • Čj - PS 4 / 8
 • M - dokončení PS 17 / 1-6 + opravy od začátku sešitu!!!

6.11.

 • M uč. 48 / 8 do malého sešitu

5.11.

 • Čt 26 / 1 - 4
 • M PS 18 / 9 + opravy v PS

2.11.

 • opravy sešitů (malé i pracovní)
 • Pč - kdo nestihl - dostříhat svého rytíře
 • Hv - hrát Princeznu ze mlejna od šipky (Zatím jen zlehka cvičit, není třeba umět úplně.)
 • Prosím všechny, aby v pondělí donesli ke kontrole tabulku čtení. Kontrolujeme ji v pátky, ale dnes řadě dětí chyběla. Nezapomeňte také, že dva měsíce školy máme za sebou a děti by měly mít zapsanou knížku za září a říjen. Splněno má polovina třídy, ostatní přineste v pondělí.

1.11.

 • M - uč. 37 / 21 - do malého sešitu, celý zápis, výpočet, odpověď
 • Čj - PS 2 - 2 / 3b) c) d)
 • AjSk - opakovat slovíčka a větné vazby z celé Unit 2 - z učebnice, pracovního sešitu a sešitů
   • M - 15 / 5 (zapomenuté DÚ
   • Prv - znát dopravní značky ze sešitu

26.10.

 • Projít všechny pracovní sešity a zkontrolovat opravy od začátku roku. Stejně tak sešity malé. Pokud něco chybí a je zakroužkováno, doplnit.
 • Poslední děti, které ještě nehrály Pangeu - docvičit.
 • Odkaz pro děti, které chtěly relaxační hudbu - Yiruma - piano

25.10.

 • Čj - PS 21 / 3
 • M - PS 13 / dokončit

24.10.

 • Čj - PS str. 18 - doplnit ke každému obrázku 1 větu, doplnit nadpis k celému příběhu. Nadpisy k jednotlivým obrázkům NE!
 • M - PS 11 / 5

23.10.

 • Čj - PS 20 / 1 celé
 • Děti dostaly propozice k Rozsvěcení stromečku.Prosím, pročtěte si je a do deníčku doplňte informaci o účasti. Další informace těsně před akcí můžete najít na www.severka.org - odkaz Muzikanti - Vystoupení nebo přímo ZDE.

22.10.

 • Čj - PS opravy
 • M - PS 11 / 6

15.10.

 • Prv - zapsat si na papír dopravní značky, které vidím po cestě do školy

17.10.

 • M - PS 8 / 9, 11
 • Příští pátek jdeme na výukový program čarovné býlí. Prosím přineste do pondělí 100,-. Více o programu ve vzkazech.
 • Zítra zakončíme první téma naší středověké hry - hospodáři. Čeká nás projektový den. Děti nepotřebují učebnice ani sešity. Stačí úkolníček, pouzdro, kdo chce do P4 černou vlnu, může si přinést. Ostatní barvy mám. Pokudby vám doma starší vlna přebývala, rádi se jí ujmeme. Často z ní vyrábíme.

10.10.

 • AJSk - PS 10/2 dokončit, opakovat čísla a školní potřeby - číst i písemně.
 • Čt - čítanka str. 19, do sešitu otázky v oranžovém rámečku
 • M - PS 7 / 4 - vypracovat do malého sešitu (zápis, neznámá, výpočet, odpověď)

9.10.

 • Čj - PS 17 / 2 (nahoře), opravy v PS (str. 16 - 17)
 • M - PL (1) - jen kdo nedokončil ve škole

8.10.

 • Čj - děti dostaly zadán úkol z pracovního sešitu. Bohužel, chyba se vloudila a sešity zůstaly u mne. Úkol tedy dělat nemusí nikdo (ani ti, kteří mají PS u sebe).
 • M - procvičit násobilku 8, PS 7 / 2, 7
 • AJ Hajk - PS 11/2, slovíčka lekce 1, připravit na test z 1.lekce

5.10.

 • Čt - seznámit se s novou čtenářskou tabulkou, zapsat název rozečtené knihy na zadní stranu a na přední straně pravidelně zapisovat čtení. Podpis rodičů stačí 1x týdně.
 • M - PS i malý sešit opravy + kdo nestihl str. 6
 • Čj - opravy v PS

4.10.

 • Čj -
 • M -
 • AJ Hajk - PS 9, PS 10/2

3.10.
Čj - PS 9 / 7 a) b) c)
M - uč. 17 / 10 Aj Sk - pracovní sešit str. 2 - dopsat svoje jméno a vlepit obrázek nebo nakreslit sebe.
Aj Sk - pracovní sešit str. 4 - dopsat otázku a odpověď, namalovat rodinného příslušníka, kamaráda nebo domácího mazlíčka.
Aj Sk - dobrovolné - vymalovat obrázky v probraných cvičeních v PS.
AJ Hájk - do 8.10. abeceda

2.10.
Čj - opravy PS + diktát
ČT čítanka 9 - 11 / 1, 2, 3, 4, 5 Hv - na youtube písnička na flétnu (PANGEA MUSICARIUM) - odkaz zde: https://www.youtube.com/watch?v=2LRKLNc_vzY

1.10.
Čj - PS 7 / 7 a) b) + opravy
M - 5 / 1, 5, 3
Prv - naučit se ze sešitu

26.9.
Čj - opravy v malém sešitu
M - PS 4 / 14, 15, 16

25.9.
Čj - PS 5 / 1 a) b) c)

24.9.
Čj - PS 14 / 2
M - PL 9 Prv - napsat nebezpečné místo + k tomu obrázek
AJ Haj - dokončit slovíčka v sešitě Vocabulary a v sešitě English dokončit cvičení

13.9.
Čj - PS 4 / 4 (názvy ovoce a zeleniny s malými písmeny)
M - PS 3 / 11
Nezapomeňte na zítřek pomůcky do PV.
Pondělní sraz na třídní výlet platí dle pokynů na třídních schůzkách na konečné busu č. 69. Pokud potřebujete dříve, mohou děti přijít do školy v obvyklý čas, stejně tak do družiny. Ve škole je vyzvednu a se mnou odejdou na konečnou busu. Stejně tak při návratu mohou děti z konečné odejít se mnou do školní družiny.

12.9.
Čj - PS 4 / 5 a)
M - ti, kteří včera neměli PS - dokončit a opravit str. 1
Do PV - hrst suché trávy (delší stébla) na výrobu hnízda. Pokud máte kde připravit, přineste na PV v pátek také klacek (klidně více) asi 1 m dlouhý, silný 2 - 4 cm.

11.9.
Čj - PS 2 - opravy
M - PS 1 - opravit a dokončit
Hv - pokud si děti doma budou chtít procvičit flétnu - zde: https://www.youtube.com/watch?v=Cm17Lm0FjOk
Zítra je sportovní den. Více ve vzkazech.

10.9.
AJ Sk - najít doma pracovní sešit Happy House 2 a postupně opakovat slovíčka z posledních stran PS.

30.6.
Nezapomeňte přes prázdniny přečíst jednu knížku a zapsat ji. Stačí na volný list.
Všechny sešity mají děti vybrané ve škole. Pokud jste některý neodevzdali, nevyhazujte je a přineste v září do školy.