Domácí úkoly

11.6.ČJ - uč. str.122 - folie

10.6.M - zadání v sešitě M1
ČJ - cv.11/120 - očísluj slovní druhy - folie

8.6.M - cv.33/49 - folie
PRV - v pondělí 14.6. minutka Živočichové

7.6.ČJ - cv.8/119 opiš a doúplň, seš.1
M - cv.25/48 -folie

3.6.M - cv.29/42,/zápis,rovnice odpověď/ seš.1
ČJ - cv.2/113 - očísluj slovní druhy nad slova -folie

2.6.ČJ - cv.6,7,9/117 -folie
ČT - tisk -přečíst, udělat úkoly k článku

31.5.ČJ - cv.3/112 -napiš tři řádky,seš.2
M - cv.14/40 - folie
PRV - ve středu 2.6. Test - houby, fotosyntéza, rostliny

27.5.AJ uč.61 - číst
M cv.2/44, seš.G
PRV - učit se: houby, fotosyntéza, rostliny, živočichové, vztahy mezi organismy - zkouším

26.6.ČJ cv.6/110 - vyber první 3 slovesa a vyčasuj dle tabulky, seš.2
M - sestroj trojúhel.OPR, IOPI=8cm, IPRI=9cm a IORI=6cm, seš.G

25.5.ČJ - str.116 - folie
M - cv.27,28/36 - folie

24.5.ČJ - cv.6/108 - vypiš ze dvou řádků podstat. jm. a urči pád, číslo, rod, seš.1
M - CV.19/35 - folie

20.5.M - cv.11/33 -poslední tři sloupce, seš.1
AJ - prac.seš.77 vybarvi, napiš odpovědi

19.5.M - cv.7/24,narýsuj a popiš, seš.G

18.5.ČJ - cv.3a/107 -folie
M - cv.11/33 tři sloupce, seš.1

17.5.ČJ - cv.3/106 - vyber 6 sloves a napiš s každým větu /v každé větě aspoň 5 slov/, seš.2

14.5.M - cv.5/28, seš.1

13.5.ČJ - cv.4/103, seš.1
M - cv.16/29 - seš.2/zápis , rovnice, odpověď/

12.5.ČJ - cv.5/105 - folie
M - cv.8/23 -folie
ČT - čítanka- číst str.117
PRV - naučit se: pojem chlorofyl + pojem fotosyntéza + co rostliny potřebují pro fotosyntézu + co fotosyntézou vzniká

10.5.ČJ - naučit pádové otázky, cv.5/103 -folie
AJ - opakovat slovíčka na zkoušení
11.5. v případě hezkého počasí půjdeme po 10. hodině ven. S sebou sportovní oděv.

7.5.ČJ - cv.2/102 -napiš tři slova, každé ve všech pádech do jednoho sloupce dle tabulky na str.102, seš.2
M - cv.5/32- napiš a vypočítej první a třetí sloupec, seš.1
ČT - nakresli obrázek dle přečteného článku ve výuce a popiš ho,/babička drsňačka/ seš.ČT

6.5.ČJ - cv.3/101 -přepiš v jednotném čísle a nadepiš rod /u mužského životnost/, seš.2
M - cv.19/27 - folie
AJ - slovíčka
AJ slov 6.5..docx

5.5.ČJ - cv.4/100 - vyber ze závorky podst. jm. rodu mužského, věty napiš a nadepiš životnost podst. jm. r. m.- seš.1
M - cv.10/26 - zápis, rovnice, výpočet, odpověď, seš. 2
ČT - pozorně si přečti článek v odkazu a připrav si řešení úkolů za článkem
755D4F44-15B6-4CC2-ADD0-955680577C06
09E3486B-121A-45A5-9BE0-A80679C78F69

4.5.ČJ - cv.6/99 - opiš, očísluj slovní druhy, seš.2
M - cv.12/26 - 3 sloupce , folie
AJ- opakovat slovíčka

3.5.ČJ - uč. cv.4/99 - vypiš podstatná jména do tří sloupců podle rodu, seš.1
M - cv.2/25 3. a 4. sloupec - folie, cv.5/25 - šest příkladů se zkouškou, seš.1
AJ - slovíčka nalepit, naučit
AJ slov.3.5..docx

29.4. ČJ - cv.7/99 - urči slovní druhy -folie
M - cv.2/18 - seš.G

28.4.ČJ - opakovat slovní druhy, napiš - 3 příklady na každý slovní druh,/na každý řádek jeden druh/ seš.2
M - napiš 8 příkladů na dělení se zbytkem 7, seš.1

27.4.ČJ - cv.9/120 - seš.2
M - cv.5,6,7/57 - folie

26.4.ČJ - přečíst tabulku, doplnit cv.1,2/95 - folie
AJ - opakovat slovíčka
ČT- číst čítanka str.105

Na pondělí 26.4. nazapomeňte vyplněné poslední dva pracovní listy ČJ 17, M 15 a referáty, na které má každý zapsaný daný termín z prvního týdne prezenční výuky.
P. Beneš

23.4.ČJ - uč. str. 67- vyber obrázek a napiš o něm 4 věty, v každé větě použij přídav.jm., příslovce, slovesa a podstat.jm.- seš.2
M - uč. cv.18/27 - 6 příkladů ke každému napiš zkoušku - seš.1
AJ - číst uč.53
Pracovní listy PL17,PL15 přinesou děti v pondělí 26.4. do školy.

22.4.ČJ - PL 17
M - PL 15
M PL 15.docx
ČJ PL 17.docx

21.4.ČJ - vymysli a napiš 2 věty na každý vzorec slovních druhů 21651, 35621, 15421 - seš.1
M - cv.4/57 - opiš poslední tři sloupce a vypočítej -seš.2

20.4.ČJ - cv.2/94 dole - opiš a očísluj slovní druhy, seš.2
M - cv.11/23 - dokonči - seš.1, vypočítej zadané příklady - seš.1

19.4.ČJ - brož. cv.2/28, napiš 5 vět s přídavnými jmény, která jsou vyjmenovaná slova -seš.1
M - cv.8/23 -folie
AJ - nakresli postavu, vybarvi a popiš ji větami, jaká je /výška, tloušťka/ a co má /vlasy, oblečení, zvířátko/ - 4 věty, seš.English

16.4.ČJ - napiš 7 vět se slovy - dobře,pěkně, modře, stále, včera, doma, tady a očísluj všechna slova ve větách , seš.1
M - cv.17/21 -folie

15.4. Žáci přichází v 7.40 h na testování.
ČJ - brož. cv.4/27 - očísluj slovní druhy
M - cv.13/21 2 sloupce - opiš a vypočítej, seš.2

14.4.ČJ - brož. str.27 - cv.3 očísluj všechny sl. druhy, které známe
M - uč. cv. 7/20 - folie
PRV - doplnit zápisy ve školním sešitě, pokud mi v nich něco chybí... děti mají v ŽK zapsány známky za svou práci během distanční výuky.
PRV pro chybějící PŘV3_Soužití a chování lidí.pdf - zápis jak Řešit konflikt a Lidská práva a práva dítě je na příští týden.

13.4.ČJ - cv.2/94 -seš.2
M - cv.57,58,59/17 - u každého cvičení výpočet a odpověď, seš.1, cv.56/17 poslední tři sloupce -folie

12.4.ČJ - napiš 7 vět se slovy na, do, v, večer, domů, střecha, kůň, seš.1
AJ - uč. str.50 - slovíčka, prac. seš. cv.2/63, str.64
AJ 9.4..docx

9.4.ČJ - cv.2a/92 - udělej z přídavných jmen příslovce a s každým napiš větu, seš.1
M - PL 14
AJ - uč.43 dle obrázku napiš 5 vět, kde co je /nezapomeň před podstat. jm. dát člen the/, seš.English
M PL 14.docx
Rozvrh na II. pololetí pro prezenční výuku od 12.4. 2021
Rozvrh II. pololetí pro prezenční výuku.docx

8.4.ČJ - brožurka str.22
M - uč. cv.56/17- první 3 sloupce -seš.1, další 3 sloupce - folie
AJ - uč. str.49 - číst

7.4.ČJ - PL 16
M - cv.47/16 -první tři sloupce i se zkouškou dle cv.45, seš.2
ČT - čítanka str.106 - 107
ČJ PL 16.docx

7.4. se budou odevzdávat pracovní sešity do AJ ve škole 11.30 - 13.00 h
PRV3 - zítra, tj. ve středu 7.4. budeme mít hodinu prvouky opět všichni společně od 11:40, mějte vytištěný tento zápis: PRV3_Mimořádné události, požáry.pdf, pro ty, kteří doma nemohou tisknou, bude dnes po 12. hodině zápis k dispozici ve škole.

6.4.ČJ - brožurka cv.1/21
M - cv.43/15 - folie , 4 sloupce
ČT - čítanka 96-97 - ukol 3 -popsat seš.ČT ,čítanka 98-99 číst

31.3.ČJ - napiš věty na vzorce 21571. 181521. 35741. 21541. 41841571. /sl.druhy/, seš.1
M - cv.36/14 - první 3 sloupce se zkouškou, seš.1 , cv.38/14 -folie
ČT - čítanka str.96-97 - číst

30.3.ČJ - brožurka str.18
M - cv.31/13 - 3 sloupce se zkouškou - seš.2
ČT - čítanka str.88-89, znovu přečíst a napsat odpovědi k úkolům 1,2,3 na str.89 - seš. čt

29.3.ČJ - brožurka cv.4,5/16 , uč. cv.1/91- napiš věty se slovy, seš.1 , opakovat vyjmen. slova na zkoušení
M - cv.25/12 - přepiš příklady do sešitu a vypočítej /zbytky piš do závorky/ , opakovat násobilku na zkoušení
AJ - opakovat slovíčka na zkoušení

PRV - zápis na tuto středu: PRV3_Nemoci, úrazy, první pomoc.pdf, nachystán také ve škole; připomínám, že tuto středu 31.3. budou mít hodinu obě skupiny dohromady od 11:40 (důvodem je čtvrteční začátek velikonočních prázdnin), LSi.

26.3.ČJ - uč. cv.2/91- přepiš do dvou sloupců, seš.1 , brožurka cv.1/15
M - cv.18, cv.20/10 -folie
AJ - uč.49 -číst
PRV - příští týden budeme mít prvouku celá třída dohromady a to ve středu 31.3. od 11:40.

25.3.ČJ - cv.3/91 - opiš a očísluj slovní druhy, seš.2
M - cv.12,13/9 - folie
AJ - slovíčka
AJ slov 25.3..docx

24.3.ČJ - cv.2/90 - přepiš s vhodnými zájmeny, seš.1
M - cv.1,2,3,4/6 - seš.G
ČT - čítanka str.87 - přečíst a naučit báseň

23.3.ČJ - napiš s těmito zájmeny s každým větu -on, já , my , vy, oni, ty, ona, seš.2
M - cv.23/5 1. a 2. sloupec, seš.1
ČT - čítanka str.84,85 číst, napiš nadpis a odpovědi k úkolům v čítance 1-4, nakresli obrázek, seš. ČT

22.3.ČJ - PL 15
M - PL 13
M PL 13.docx
ČJ PL 15.docx
ČJ PL 15 (1).docx

19.3.ČJ - napiš na každý vzorec tři věty 21571, 21821571, seš.1
M - cv.14,19/4 -folie, narýsuj libovolný trojúhelník, vrcholy trojúhelníku jsou středy kružnic, každým vrcholem narýsuj kružnici, seš.G
AJ - doplnit a nalepit slovíčka
Odevzdej kartičku matematické olympiády s tvými označenými odpovědmi do školy v čase 11.30 - 13.00 h
AJ slov 19.3..docx

Zítra 19.3. místo druhého bloku bude matematická olympiáda, kde si vyzkoušíte svou zdatnost, vše je i na skypu, ráno si to vysvětlíme v prvním bloku.
Hezký zbytek dne.
P. Beneš

18.3.ČJ - brožurka - slovní druhy str.10
M - uč. 3.díl cv.4/3 - 2.- 4. sloupec, seš.2, narýsuj osm kruhů a vybarvi je pastelkou /nejprve si zvol u každého kruhu střed, do něho zabodni kružítko a narýsuj kruh/ - seš. G
AJ - PL 3
AJ PL 3.docx
PRV - učte se orgánové probrané soustavy (název, části, funkce) - budu zkoušet

17.3.ČJ - doplň a očísluj slovní druhy - ČJ - list
M - cv.2a, cv.3a/55 - seš.2
ČT - číst stažený list
ČJ 17.3..docx ČT list

16.3.ČJ - brožurka str.31 - najdi a očísluj všechna přídavná jména, napiš šest vět - každé s přídavným jménem a podtrhni je,k jedné větě nakresli obrázek- seš.čtení M - cv.4 - 6/55 - folie, cv.7/55 -seš.1

15.3.ČJ - PL 14
M - PL 12
ČJ PL 14..docx
M PL 12..docx
PRV - zápis pro tento týden: PRV3_ZZŽS.pdf - vytiskněte si na hodinu. Kdo nemůže tisknout, má vytištěno ve vchodu so školy.

12.3.ČJ - cv.5/89 - opiš doplň, seš.1
M - cv.3/54 -folie, cv.8/54 - seš.1
AJ - nalepit a doučit slovíčka
AJ slov 11.3..docx
vyzvednout si sešity M1,M2 a odevzdejte ČJ1,2 /8-13 h/
PRV - učte se orgánové již probrané soustavy (název, části, funkce)

11.3.ČJ - cv.3/88 - napiš vyprávění dle osnovy v učebnici, zvol nadpis, seš.2
M - cv.32,33/53 -folie
AJ - uč.45 - číst

10.3.ČJ - uč. cv.6/87-opiš a očísluj slov. druhy 1,5,7,8 , seš.1
M - cv.18/51 - výsledky - folie, zkoušky - cvičný sešit
ČT - uč. ČJ cv.1/88 přečti si, cv.1b) - ke každému odstavci /části/ Jana-... To-... Babička-... A babička-... vymysli nadpis, pak povyprávěj článek svými slovy

9.3.ČJ - brožurka str.32 - dokončit doplňování, uč. cv.3/87 -přepsat do sešitu 2
M - cv.11,12 a 14/50 -folie
ČT - číst knihu k referátu

8.3. ČJ - cv.1/85- nadepiš čtyři sloupce dle slovních druhů 1,5,7,8 a vypiš slova ze cvičení do správného sloupce, seš.1
M - PL 11
AJ - PL 2
AJ PL 2.docx
M PL 11.docx

5.3.ČJ - zopakovat přehled slovních druhů,brož. str. 32 - najít a očíslovat všechna podstat. jm. a slovesa
M - cv.3/49 -3 sloupce, seš.2
AJ - nová slovíčka nalepit a doplnít
AJ 1.3..docx

4.3.ČJ - brož.str.32/cv.4c) - opiš, doplň, seš.2
M - cv.24/46 -dopočítat a pod výsledky je zaokrouhlit na desítky,folie, cv.28/46,folie
AJ - uč.43 -vykládat dle obrázku, kde co je

3.3.ČJ - brož. str.31 - doplň, ve cv.d) nad každé podstat.jm. nadepiš rod M,Ž,S
M - cv.17/45 - seš.1 /zápis,rovnice,odpověď/, cv.24/46 -5 příkladů, folie
ČT -čítanka str.83 - Příběh jarní přečíst , naučit zpaměti

2.3.ČJ - cv.6/83 opiš a doplň seš.1
M - cv.20/45 - přepiš a vypočítej prvních šest příkladů a u každého proveď zkoušku, seš.1
ČT - vyber si z čítanky nepřečtený článek, přečti si ho a nauč se ho stručně převyprávět svými slovy

1.3.ČJ - PL13
M - cv.13/44 - seš.2
AJ - PL 2
ČJ 1.3..docx
AJ 1.3..docx

19.2.ČJ - brožurka str.28 -V lese, Mýdlo - doplň
M - cv.5/43 - seš.1
AJ - prac.seš. 53

18.2.ČJ - cv.4/82 - seš.2 -opiš, doplň, očísluj slovní druhy 1,5,7,8
M - cv.9/41 - seš.1

17.2.ČJ - cv.5/81 - seš.1
M - cv.18/39 - seš.2
ČT - čítanka str.63 - přečti si obě básně, doplň a napiš - Doplňte rýmy - seš.čt

16.2.ČJ - cv.2/80 - seš.2
M - cv.10/38 - seš.1
ČT - čítanka str.100 -101- číst
L 3 - jazykovka

15.2.ČJ - brožurka cv.4/25 - vyber si 5 slov s i a 5 slov s y a napiš s nimi věty ,seš.1
M - cv.2/37 -folie
AJ - slovíčka nalepit , naučit
AJ místnosti.docx

neděle 14.2.
Zadání KEŠKY na další týden.
Nové zadání v tabulce, mapa pro ty, kteří jdou bez dat. Hodně zdaru!

12.2.ČJ - brožurka str.24 - doplň, ve cv.2a -podtrhni slovesa
M - cv.8/34 - folie
AJ - slovíčka nalepit a naučit
Skupina, která nebude vysílat, bude mezi 8.-9.h v pohotovosti, počká na prozvonění.
AJ předložky.docx

11.2.ČJ - PL 12
M - cv.6/34 - seš.2 /zápis, rovnice, odpověď/ ČJ PL 12.docx

10.2.ČJ - uč. cv.5/79 - seš.1
M - cv.7/32- jen vypočítej - seš.1
PRV - pracovní zápis pro tento týden: PRV3_Člověk1.pdf

9.2.ČJ - brožurka str.21,22
M - uč.cv.14/30 - seš.2 /zápis, rovnice, odpověď/
ČT - vyber si 10 vyjmenovaných slov a s každým napiš slovo, které se s ním rýmuje /př.sýr - štír/, k některému nakresli obrázek, seš.ČT

  • čítanka str.94 - dočti článek

8.2.M - PL10
ČJ - cv.3/78 - přečti si žlutou tabulku a cvičení napiš - seš.2
AJ - nalepit a naučit slovíčka
M PL 10.docx
AJ slov 8.2..docx

5.2.ČJ - cv.3/77- doplň i,y folie, napiš s každým vyjmen. slovem po v jednu větu - seš.1
M - cv.9/29 - první tři sloupce - seš.1
AJ - opakovat mám, nemám, Máš..? části těla, čísla do 20

4.2.M - cv.4,5/29 - folie ČJ - naučit vyjmenovaná slova po v, přečti si rámeček uč. str.76, cv.2/76 - doplň na folii
Skupina, která zrovna nevysílá, bude v pohotovosti čekat na prozvonění mezi 8.00 - 9.00 h

3.2.M - cv.1/27 -folie
ČJ - brožurka - dokončit str.20, cv.2a,b/21

2.2.M - cv.11/25- seš.1
ČJ - brožurka cv.1a,b/20
Čt - čítanka str.116 - dočíst, napiš nadpis a opiš věty, jak dokázali dva vojáci, že jsou věrní kamarádi, nakresli obrázek čerta
PRV: pracovní zápis pro tento týden: PRV3_Povolání.pdf, nachystáno i ve vchodu do školy

1.2.ČJ - cv.5/73 - seš.2
AJ - prac.seš.47 , nalepit a naučit slovíčka
M - opakovat jednotký délky
AJ slov.docx

28.1.ČJ - cv.2/72 -seš.1
M - cv.82/22 -folie
PRV - v pracovním zápise rodina dokončit úkol týkající se Eliščina rodokmenu a vypracovat rodokmen vlastní (max. na A4); zápis Rodina a svůj rodokmen vlepit do prvoukového sešitu.

27.1.ČJ - brožurka cv.2a,b/18 -doplň a podtrhni slovesa
M - cv.80/22 - folie

26.1. PRV - pracovní zápis pro tento týden: PRV3_PZ_Rodina.pdf
ČJ - uč.cv.3/69 -folie
M - cv.73/21 - seš.1 - kolik měřili oba dohromady
ČT - čítanka str.108 - dočíst, seš.ČT - nadpis, najdi údaje o medvědu hnědém/aspoň 4 a zapiš je větami/- seš.Čt
Kdo si ještě nevyzvedl sešity M, jsou stále u vchodu, stačí zazvonit.

25.1. ČJ - uč. cv.2/67 - vyber obrázek a napiš o něm 5 vět - seš.1
M - cv.67/21 - folie
AJ - nalepit slovíčka a doučit
AJ slov.docx

22.1.ČJ - brožurka cv.1c,d/17
M - cv.66/19 -folie

21.1.ČJ - naučit vyjmen. slova po s
M - cv.64/19 -seš.1 -zápis , rovnice, odpověď
AJ - prac.seš. 45

20.1.ČJ - brožurka cv.4/16 - napiš věty, seš.2
M - cv.56/18 -3 sloupce , folie

19.1.ČJ - brožurka cv.2a,b/15
M - cv.48/17 - folie
ČT - čítanka str.72-73 - číst

18.1.ČJ - uč. cv.4/63 - 3 řádky, seš.1
M - cv.41/16 4.-6. sloupec folie

15.1.ČJ - brožurka cv.1a,b/14
M - cv.36/14 - folie
AJ - slovíčka
AJ slov 2.docx

14.1.M - seš.2 vypočítat zadané příklady z vysílání
AJ - prac.seš. cv.2/41 /po vysílání/
ČJ - uč. cv.2a/62 - folie
Odkaz na víkendovou hru. https://drive.google.com/drive/folders/1xLykCVQ6AF48jU9T7wYMEssi9SmU8jpL?usp=sharing

13.1.ČJ - brožurka cv.2c,d/12 - doplň a podtrhni podstatná jména
M cv.28/13 - 3 sloupce - seš.1
Čt - čítanka -číst str.94,95

12.1.ČJ - brožurka cv.2a,b/12 - doplň a podtrhej slovesa
M - cv.20/12 - folie

11.1. ČJ - naučit vyjmenovaná slova po p
M - cv.17/11 - folie
AJ - nalepit slovíčka a naučit
AJ slov 2.docx

PRV - pracovní zápis pro tento týden: PRV3_Hospodaření s penězi.pdf, webové stránky pro volnou chvíli: Zlatka - finanční gramotnost

8.1.ČJ - cv.3/59 -vyber 6 slov a napiš s každým větu, seš.1
M - cv.5/10 - seš.2 /zápis,rovnice x=...., x=...., odpověď/
AJ - prac.seš. 39

7.1.ČJ - brožurka str.11/ cv.1a,b
M - cv.3/7 - folie
AJ - opakovat slovíčka

6.1.ČJ - str.58 - přečti si tabulku, cv.2/59 - vypiš neúplná slova, seš.1
ČT - čítanka str.82 -přečti nahlas a udělej ústně žluté úkoly pod básní
PRV - přečíst si "Jak se žilo v minulosti a dnes" a vypracovat zápis "Významné osobnosti českých dějin" - příští hodinu si budeme kontrolovat... - oba zápisy si vlepit do prvoukového sešitu

5.1. M - cv.14/6 - folie
ČJ - cv.2a,b/9 brožurka

4.1. ČJ - PL 11
M - PL 9
ČJ PL 11.docx
M PL 9.docx Časový rozvrh je napsaný ve vzkazech.
PRV - nově se budeme setkávat každou středu v čase do 11:30 do 12:10 (tj. 40 minut), na středeční hodinu si nachystejte pracovní zápisy (vloženy 2.1.), nachystány jsou také v tištěné formě ve vstupu do školy, kde si je, kdo potřebuje, může vyzvednout...

2.1.
Dobrý den, vzhledem k tomu, že od pondělí 4.1. budeme opět na distanční výuce, připravila jsem třeťákům na úterní prvouku potřebný materiál: PRV3_Stopy minulosti.pdf - opět poprosím, kdo má možnost tisku, materiál si vytiskne; kdo tisknout nemůže, materiál bude od pondělí nakopírovaný ve vstupu do školy, děkuji a přeji příjemný zbytek vánočních prázdnin, LSi.

16.12.ČJ - cv.3/57 - doplň a podtrhni slovesa, folie
PRV - do příští hodiny (bude až v lednu) si přečíst učebnici str. 15-21 (bíle odstavce s oranžovými nadpisy)

15.12.M - cbv.7,8/ 4 druhý díl učebnice
ČJ - cv.1c/8 - brožurka

14.12.ČJ - naučit vyjmenovaná slova po m, cv.1a/8 -brožurka

11.12.
PRV - ve středu 16.12. si napíšeme minutku (světadíly, sousední státy, státní symboly, kraje ČR, Praha, Brno)

10.12.M - cv.1,5/58- folie

8.12.M - cv.12/56 seš.2

7.12.ČJ - brož. str.7/cv.4 - vyber 5 slov z nabídky a napiš s každým větu do seš.2
ČT - čítanka str.76 - číst

4.12.ČJ - brožurka doplnit str.6, podtrhnout na str.6 všechna slovesa

2.12.ČJ - brožurka - vyjmen. slova - doplnit str.5, opakovat vyjmen. sl. po l
AJ - opakovat slovíčka na zkoušení
PRV - v pondělí 7. 12. si napíšeme krátký testík z dopravních značek, učte se ze sešitu, případně si připoměňte zde:DV_Dopravní značky.pdf

1.12.ČJ - naučit vyjmenovaná slova p l
ČT - čítanka str.71 - číst

30.11.M - cv.6/55 - folie

27.11.ČJ - PL 10
M - cv.35/51 -folie, cv.36/51 -seš.1 /zápis,příklad,odpověď/
AJ - nalepit a opakovat slovíčka, prac.seš.31
ČJ - PL 10.docx
AJ slov 2.docx

26.11.ČJ - cv.1/47 pdtrhni vlnovkou slovesa, rovně podstat. jména - folie, cv.2/47 - doplň -folie
M - cv.31/51 -přepiš a vypočítej písemně pod sebou - seš.2, cv.33/51 - folie
AJ - uč.25 - číst , prac.seš. str. 30

25.11.ČJ - uč.cv.2,3/46 doplň -folie, napiš věty se slovy /byl-bil, přibyl-přibil, odbyl-odbil/ - seš.1
M - uč.cv.28/50 -folie, list M - přepiš zadání do seš.1 a vypočítej
list M.docx

24.11.ČJ - cv.2,3/45 - folie
M - cv.16,23/49
ČT - čítanka str.62 - přečti si, doplň prac. list
ČT PL.docx

23.11.ČJ - uč. cv.2/ 44 škrtni, co nepatří - folie, cv.3/44- doplň a přepiš - seš.2
M - cv.21/49 - přepiš a písemně vypočítej - seš.1
AJ - nalep, dopiš a nauč se slovíčka
AJ slov 1.docx

20.11.ČJ - brožurka- vyjmen. slova cv.4,6/4 - doplň a pdtrhni všechna slovesa, cv.5/4 -zkus si říct na každé slovo větu
M - cv.7/48 - připomeň si postup, cv.8/48 - doplň -folie, zkoušky ze cv.8 udělej do sešitu M1
AJ - PL 1 AJ PL 1.docx

19.11.ČJ - přečti si žluté tabulky, doplň cv.2,3/43 -folie
M - připomeň si postup cv.1/47, cv.2/47 -folie, cv.4/47 - seš.2/zápis, výpočet x=..., odpověď/
AJ - prac.seš.28

18.11.ČJ - PL 9
M - PL 8
ČT - čítanka str.60,61 číst , seš.ČT nadpis a odpovědi str.61 otázky 1-5
M PL 8.docx ČJ PL 9.docx

16.11.ČJ - brožurka - vyjm. slova str.3 -doplň M - cv.2,6/ 45 - folie, cv.3,4/ 45 - seš.G

13.11.ČJ - opakovat vyjmenovaná slova po b, brožurka - vyjmen. slova str.2 doplnit
M - cv.15,18,21/44 - folie
AJ - opakovat slovíčka

12.11.ČJ - uč. str.42 - prohlédni si, přečti si a nauč se vyjmenovat vyjmenovaná slova po b
M - cv.13/43 - přepiš 3 sloupce a vypočítej-seš.2, zbytek cvičení doplň na folii
AJ - PS str.25 - doplň dle učebnice str. 22
Přidána jazykovka L 2

11.11.ČJ - uč. cv.1/41 napiš vzorec podtrženého souvětí a podtrhni v článku 5 sloves a 5 podstat. jm., cv.2/43 -škrtni, co nepatří -folie, cv.3/41 - napiš s každým kořenem 2 slova - seš.2 M - cv.7/43 -připomeň si postup, cv.8,9/43 -folie
AJ - nalep a opakuj si slovíčka
AJ slov.docx

10.11.ČJ - uč. str.39 - folie
M - cv.1/42 -zopakuj si postup pís. sčít. , cv.2,5,6/42 - folie
ČT - čítanka str.58,59 -číst

9.11. ČJ - PL 8
M - PL 7
AJ - PS str.24 - doplnit dle učebnice str.21
ČJ PL 8.docx
M PL 7.docx

     6.11.  

PRV - zde najdete materiály na hodiny prvouky ve dnech 10.11. a 24.11.: PRV3_zápisy.pdf - pouze si vytiskněte, ale nic do nich nedoplňujte, děkuji. Ti, kteří nemají možnost tisku, mají materiály opět nachystány ve vchodu školy. S pozdravem Lenka Simandlová.

6.11.ČJ - uč. cv.3/37 - vyznač kořen -folie, cv.4/37 -ústně, cv.5/37- seš.1 napiš nadpis Příbuzná slova a vypiš je z článku
M - cv.33/41 -přečti si a podívej se na postup, cv.36/41 dle vzoru vypočítej-folie
AJ - uč. str.21 zkus přečíst email

5.11. ČJ - PL 7
M - PL 6
AJ - opakvat slovíčka
ČJ PL 7.docx
M - PL 6.docx

4.11.ČJ - brožurka slov. druhy str.26, str.27- cv.3 očísluj věty, jak mají jít za sebou,nadepiš 8 nad spojky
M - cv.32/ 40 folie
ČT - čítanka -přečíst str.56,57

3.11.ČJ - uč. str.35 přečti si žlutý rámeček, cv.1 -zakroužkuj slova opačného významu, cv.2 -zakroužkuj, cv.3 -připiš -folie
M - str.40 -přečti si růžový rámeček, cv.28 /40 - poslední dva sloupce, seš.1
AJ - nalep slovíčka a douč
AJ slov.docx

PRV - v pracovním zápise Světové strany si dokončete cvičení 3 a 4. LSi.

Dobrý den, vzhledem k tomu, že nám dnes spojení opakovaně vypadávalo, abychom tomu předešli, rozdělí se zítra při vysílání třída na 2 skupiny podle abecedy. První skupina od začátku abecedy po Tomáše Krále začne 8.30, druhá zůstane odpojena a počká na výzvu chatem k připojení 8.50, podobně zkusíme druhý blok, první skupina 9.30 druhá 9.50, třetí blok první skupina 10.30, druhá 10.50. Jedna ze skupin bude vždy odpojena. S pozdravem P.Beneš

2.11.ČJ - PL6
ČT - PL1
ČT - PL 1.docx
ČJ -PL 6.docx
Přidána jazykovka L1

PRV3 - pracovní zápis na úterní hodinu: PRV3_světové strany.pdf - pracovní zápis si pouze vytiskněte, ale nic do něj nedopisujte, je to materiál, který si probereme a doplníme na naší úterní online hodině. Kdo nemá doma možnost tisku, může si pracovní zápis vyzvednout ve vchodu školy, děkuji. LSi

23.10.ČJ - PL5
M - PL5
M - PL5.docx
ČJ - PL5.docx

22.10.ČJ - PL4
M - PL4
M - PL4.docx
ČJ - PL 4.docx
AJ - opakovat slovíčka

21.10.ČJ - přečti si žlutý rámeček, potom cv.1,2/ 33 - folie
M - vypočítej nadiktované příklady, seš.1/pro nepřítomné žáky po on line výuce zadání - příloha/
ČT - čítanka 54- číst, seš.ČT - nadpis , vypsat měsíce, obrázek
M - seš.1 zadání.docx

PRV - kdo se se mnou ještě nespojil, na skypu mě hledejte pod jménem Lenka Simandlová ZŠBoso

20.10.ČJ - u nadiktovaném textu očísluj slovní druhy a nadepiš u podstat. jm. rod - M, Ž, S, podtrhni souvětí /u nepřítomných žáků bude text po online výuce v příloze/ seš.1
M - PL3
M -PL3 a.docx
seš. ČJ 1.docx
ČT - Přemýšlejte - čítanka-str.43 -číst

19.10.ČJ - PL3
M - podívej se na postup odčítání cv.6/35 a doplň 3 sloupce cv.9/35 -folie
ČT - přečti si báseň -Největší dary /čítanka str.43/
ČJ - PL3.docx
AJ slov.docx

16.10. ČJ - cv.4,5/31 - folie, cv.6/31 - seš.1
M - cv.2/34 - podívej se na postup, podobný jsme už zkoušeli a doplň výsledky
cv.4/34 - folie
PRV - kdo potřebuje doplnit a má možnost tisku: PRV3_Dopravní značky.pdf; procvičujte dopravní značky, pravidla pro cyklisty a výbavu cyklisty (viz prvoukový sešit)
PRV - pracovní list na úterý 20.10.: PRV3_krajina.pdf; kdo nemá možnost tisku, pracovní listy jsou okopírované ve vstupu do školy

15.10. ČJ - PL2
M - PL2
M - PL2.docx
ČJ - PL2.docx
Přidána jazykovka L1

14.10. ČJ - PL1
M - PL1
M - PL1.docx
ČJ - PL1.docx

13.10 M - cv.35/30 - folie
ČT - čítanka str.44-45, číst, napsat odpovědi za článkem - seš.ČT
PRV - procvičujte dopravní značky: DV_Dopravní značky.pdf, pravidla pro cyklisty a výbavu cyklisty (viz prvoukový sešit)

12.10.ČJ - cv.5/29 - doplnit i,y na folii

9.10.ČJ - tisk vybarvit dle zadání str.56
PČ - na pondělí 12.10. si doneste do pracovních činností na navázání draka: jutový provázek nebo režnou nit, hladký klacík asi 20cm

7.10. ČJ - cv.1/24 - podtrhnout slovesa a očíslovat podstatná jména - folie

6.10. M cv.63/24 - folie

5.10. M - cv.47/23 - folie
ČT - str.35 - číst

2.10. napsat a nakreslit návrh do formuláře o vylepšení školního prostředí
AJ - slovíčka,rozhovor

30.9. M - cv.17/20 - folie

29.9. ČJ - brožurka str.6

25.9. ČJ - cv.6/18, seš.1, napsat neúplná slova
AJ - opakovat slovíčka ze sešitu, naučit rozhovor dle sešitu

24.9. M - cv.2/16 - folie

23.9. ČJ - cv.1,2/17 - folie ČT - čítanka str.24-25

22.9. M - cv.47/11 - folie
ČT- čítanka číst str.22-23

21.9. ČJ - Procvičujeme sl. dr. - str.3/3 doplnit
AJ - PS cv.2/10

18.9. ČJ - cv.6a/15, seš.1

17.9. přínést podepsaný formulář - informace o žákovi
ČJ - cv.3/14 - žlutý sloupec, seš.2

16.9. je cvičení v přírodě. S sebou sportovní oděv.
M - cv.40/10 - 2.a 3. sloupec, seš.1

14.9. ČJ - cv.5a/11 - seš.2
AJ - opakovat slovíčka ze sešitu , PS cv.2/7

Prosím rodiče, kteří nebyli na třídních schůzkách, aby přišli do školy podepsat souhlas s nákupem pracovních sešitů. Děkuji.
Petr Beneš

11.9. ČT - čítanka str.14-16

13.9. M - cv.29/7 -folie
ČT - čítanka str.12-13 číst

9.9. ČJ - čítanka str.9 - 11 /Jak jsme ...,/ dočíst, doplnit neúplné věty podle článku - seš. čtení

7.9. AJ - PS srt.2,4
ČJ - cv.9/7 - opsat 2 řádky, seš.2
věci na plavání s šalinkartou a rouškou

4.9. M - cv.14,15/ 5 - folie
ČT - čítanka str.8 Vlaštovka - číst, učit se zpaměti

  • přinést jízdenky na úterní plavání

3.9. ČJ cv.4/5 - seš.1, uspořádat slova do vět a věty napsat, přinést 2 malé folie a vložit do učebnice ČJ a M

od 3.9. se učí dle rozvrhu, žáci si přinesou i sešity a vyplněnou první stranu žákovské knížky

2.9. přinést tašku na učebnice, cvičný sešit a pouzdro, 2.9. jsou 4 vyučovací hodiny, prosím rodiče o platbu za prac. sešity /viz. vzkazy/.
od příštího týdne by mělo začít plavání /každé úterý/, děti budou mít šalinkarty nebo jízdenky

pomucky 3.rocnik.doc