Domácí úkoly

29.5.

 • Čj - PL číslovky (dokončit)
 • M - uč. 33 - 34 / 9, 10, 12, 15, 16, 17 (pouze zapsat výpočet na jeden řádek)
 • Prv - učit se na závěrečné opakování

28.5.

 • Čj - PS 24 / 1, 2
 • M - uč. 34 / 18

27.5.

 • Prv - závěrečné opakování za celý rok - zopakovat si ze sešitu

24.5.

 • opravy + oprava písemné práce z matematiky na volný list
 • M - PS kdo nedokončil - str. 25 - 26 (mimo geometrie)

20.5.

 • Čj - opravy PS a melého sešitu!!!
 • M - PS dokončit po str. 24 (bez geometrických úloh)
 • Ve středu focení. Více info ve vzkazech.
 • Ve středu odpoledne nahráváme písničky k muzikálu. Sbor 13:30 - 15:00. Družinové děti vyzvednu. Hlavní role dle domluvy.

17.5.

 • Čj - opravy malé a pracovní sešity

14.5.

 • Čj - PL 59
 • M - PL 23
 • Hv - Nes mě loďko ke břehu - flétna - celá písnička

7.5.

 • Čj - PL 13
 • Hv - Nes mě loďko ke břehu - po takt 21.

3.5.

 • Čj + M - dokončit PL Koumák, pokud jste nezvládli
 • Opravy

30.4.

 • Čj - PL 8 - 9 (dobrovolně k procvičení na test)
 • M - PS 16 / 8
 • Ve čtvrtek máme den brýlí. Přineste si jakékoli brýle (nedioptrické, černé, vyzdobené, třeba jen obroučky).

25.4.

 • Čj - PL 2
 • M - PS 15 / 4, 5
 • Zítra je Bosonožský běh. Přijďte ve sportovním oblečení. S sebou pouze svačinu a pití.

17.4.

 • Čj - PS 16/1
 • M - PS dokončit

16.4.

 • Čj - PS 19 (kdo nedokončil) + oprava PL
 • M - PL dělění se zbytkem (malý) - kdo nestihl ve škole
 • Docvičit Ódu na radost, kdo ještě nehrál

15.4.

 • Čj - PL - doplnit I/y + oprava starého PL
 • M - PS 12/ 7, 8, 9 - dokončit, kdo nestihl

10.4.

 • Čj - PS 2 - 17/1 doplnit VS a naučit zpaměti, opravit PL 18, zítra diktát z PL 18
 • Přineste prosím zpět 2. díl učebnice matematiky - žlutá. Nemocní - zkuste poslat po sourozencích.

9.4.

 • Čj - dokončit PS 1. díl.
 • M - PL dělění se zbytkem

8.4.

 • M - dokončení úkolu ze 4.4. - uč. 49 - 51 / 4, 8, 9, 17 (pouze rovnice a výpočet)
 • Čj - opravy pracovního listu s VS

5.4.

 • Opravy - poctivě zkontrolovat pracovní sešity M a geometrie, malé sešity.

4.4.

 • Čj - PL pády (doplnit všechny varianty pádů)
 • M - úkol s vypracováním slovních úloh zůstává až na úterý, děti nemají sešit

3.4.

 • Čj - oprava PL 17

2.4.

 • Podepsat hovorové hodiny v ŽK, zkontrolovat a podepsat sebehodnocení v ŽK vzadu.
 • Procvičit rytmus - synkopa - youtube:
 • Nezapomeňte doplnit čtecí tabulky a přinést povídání o mimozemšťanovi.

27.3.

 • Prv - zopakovat učivo od Potravinové pyramidy

26.3.

 • M - PS 7/3

25.3.

 • Geom - oprava 22, 23, 26
 • M - oprava PS 6

19.3.

 • Čj - PL14/5 - vypsat do malého sešitu pouze doplňovaná slova. Nad ně doplnit číslo slovního druhu.
 • M (na čtvrtek) - PL 23

18.3.

 • Čj - naučit vyjmenovaná slova po M
 • M - PS2 opravit (dokončit) PS 3 a 4/ 7-10

14.3.

 • Čj - PL cv. 2

13.3.

 • opravy!!!
 • Čj - PS cv. 1

12.3.

 • Čj - PL cvičení 3, pády určovat s pomocí tabulky pádů (v učebnici na str. 102), nad každé slovo nadepsat také číslo slovního druhu
 • M - PS 3/4 (bez zkoušky)
 • Zítra si přineste zubní kartáček. V 10:00 máme projekt Zdravé zoubky.
 • Máte-li doma starý zubní kartáček, můžete jej přinést do školy na čištění staveb z cihel. Použijeme v pátek.
 • Pokud jste ještě neodevzdali návratku nebo peníze na focení, učiňte tak nejpozději zítra. Fotografování proběhne v pondělí 18.3.

11.3.

 • Čj - PS 16/1
 • M - PS 3/2

8.3.

 • opravy - všech mylých i pracovních sešitů, cvičit na flétnu Holubičku
 • Kdo ještě neprezentoval knížku za leden a únor, nezapomeňte v pondělí přinést.
 • Pěkný víkend všem!

7.3.

 • M - geometrie PSG - dokončit 25/2C, D

6.3.

 • Čj - PS2 14/4 (kdo nedokončil) + opravy PS a diktát
 • M - uč. 39/4 do malého sešitu

5.3.

 • Čj - PS2 14/3
 • M - uč. 34/6 do sešitu se zápisem
 • dokončit šneka (notová stupnice C dur) a trénovat na flétnu Vyletěla holubička (během celého týdne)
 • Kdo nemá, prosím pořiďte trojúhelník s ryskou. Brzy budeme potřebovat také kružítko. Zatím jej nenoste do školy, ale přilravte si ho.

4.3.

 • Čj - opravy v malém sešitu
 • M - oprava geometrie, dokončit PS2 1/1-5 (kdo nestihl)

26.2.

 • M - PSG 24 (Kdo nestihl dokončit)
 • Čj - učebnice 90 / 1a)b)

25.2.

 • M - PSG 23 / 1B
 • Čj - PS2 7 / 4

19.2.

 • opravy, čtení

18.2.

 • M - příprava na písemnou práci, PS 33-34

7.2.

 • Čj - uč. 52 / 3 - 3 řádky do malého sešitu (bez zdůvodňování).
 • M - zkontrolovat opravy v PS geometrie
 • Zítra přineste ke kontrole sešit Prv.
 • Zítra není z důvodu nemoci náboženství.

6.2.

 • Čj - PS 33 / 2 (zakroužkovat barevně slova příbuzná k jednotlivým slovům v nadpisu stránky). Pro nemocné - na stránkách 32 i 33 si vždy hned na začátku zvolíme jednu barvu ke každému vyjmenovanému slovu v nadpisu stránky. Všechna ostatní slova na stránce, která jsou k nim příbuzná, kroužkujeme stejnou barvou.
 • Aj Hajk. - uč. 29 přečíst a přeložit, PS 35 / 1

5.2.

 • Čj - PS 32 / 3, 4
 • M - PS 30 / 14 (13)

4.2.

 • M - PS 31/6

31.1.

 • M - PS 31 / 5 (kdo nestihl)
 • opravy PS ČJ, M, Geometrie. Děti, které chybí, najdou na stránkách také probrané učivo. Pokud pracujeme do malého sešitu, nemusí dopisovat. Cvičení v pracovních sešitech je třeba si doma doplnit. Děkuji a pěkný víkend.

30.1.

 • Čj - PS 31 / 3, 5, 6
 • M - uč. 21 / 72

29.1.

 • Čj - dopilovat řadu vyjmenovaných slov po L
 • M - oprava PS geometrie
 • Kdo chyběl minulou středu, do čtení: čítanka str. 60, otázky za článkem 1, 2, 3

28.1.

 • Čj - PS 30 / 3, 4
 • M - uč. 21 / 68 - do malého sešitu (stačí výsledky do sloupečků)

23.1.

 • Čj - oprava písemné práce na volný list. Diktát se zdůvodněním.
 • M - oprava PS geometrie str. 14
 • V pátek jdeme na výukový program Pekaři na Lysku (Nový Lískovec). Sraz v 7:30 před školou. S sebou šalinkartu, přezůvky, svačinu, pití. Učení není třeba. Návrat na konec vyučování dle rozvrhu.
 • Prosím, nezapomeňte platit kroužky na 2. pololetí. Není třeba se znovu přihlašovat, stačí odeslat platbu. Pokud by někdo chtěl práci v kroužku ukončit, prosím, napište. Přihlásit se můžete i na jiné kroužky, pokud mají volnou kapacitu.
 • V pátek je secvičování pro flétnisty k jarnímu koncertu. Týká se dětí z kroužku flétny. Probíhat bude 14.45 - 17.45 ve škole v hudebně. Družinové děti vyzvedneme v 15:00 po vycházce. Nezapomeňte si hlídat další termíny. Najdete je zde.
 • Příští týden ještě bude poslední plavání.

22.1.

 • čtení

21.1.

 • M - uč. 16/42, 43,46 + 17/49, 50, 51 (Pouze si přečíst zadání, zapsat do malého sešitu příklad a výpočet. Nepište zápis ani odpovědi.)

18.1.

 • Opravy ve všech malých i pracovních sešitech
 • Hv - Pějme píseň dokola - flétna
 • V pondělí bude pololetní písemná práce z Čj. Diktát - tvrdé a měkké souhlásky, párové souhlásky, vlastní jména, ú/ů, bě, pě, vě, mě, vyjmenovaná slova po B pouze v jiných tvarech (skloňovaná) bez slov příbuzných. Mluvnická část - abeceda, význam slov (synonyma, antonyma, nadřazená - podřazená, citově zabarvená, mnohoznačná, věta, slovo, hlásky, slovní druhy - 1, 2, 5, 7, 8.

17.1.

16.1.

 • M - 14 / 34 do malého sešitu (stačí výsledky)

15.1.

 • Čj - PS 28/2 - slova do PS + 2 a 2 věty do malého sešitu.
 • M - oprava písemné práce na zadní stranu
 • Hv - Délky not - projít, zopakovat. Je potřeba, aby děti délky znaly, abychom mohli procvičovat prakticky dál.

14.1.

 • Příprava na písemnou práci z M.

9.1.

 • Čj - PS 28 / 1
 • M - pracovní list 22 - 1. sloupec všichni, 2. sloupec dobrovolný

8.1.

 • Čj - uč. 45 / 2 dokončit se zdůvodněním

7.1.

 • Čj - PS 25 / 3, 26 / 5
 • M - PL sčítání
 • Vážení rodiče, přijměte pozvání k setkání se s učiteli vašich dětí ve čtvrtek 10. ledna 2019 od 17.00 hodin.

3.1.

 • Čj - uč. 43 / 3 - 6 vět se zdůvodněním, opravy v PS
 • Zítra budeme pekaři. Přineste si zástěrku nebo starší tričko. Navíc vhodnou obuv do tělocvičny.

15.12.

 • Čj - oprava diktátu. Opravujeme se zdůvodněním: i / y - do závorky za slovo TS = tvrdá souhlásky, MS = měkká souhláska - např. strýček (TS) vyjmenovaná a příbuzná slova, či jejich tvary - do závorky za slovo vyjmenované slovo, od kterého je odvozeno - např. mlynář (mlýn) u tvarů slovesa být / bít správný tvar pro zdůvodnění - např. odbyl úkol (odbude), hodiny odbily (odbijí), přibil hřebík (přibije), žák přibyl do třídy (přibude)
  u párových souhlásek - např. Alfonz (s Alfonzem)
  ú / ů - začátek slova, uprostřed slova - např. únor (začátek)
  velké písmeno na začátku věty, tečka za větou - opsat celou větu znovu
  Chybné znaménko za větou - zdůvodnění - např. (věta tázací)
  Pokud jen chybí čárka, háček, zapomenuté písmenko - slovo jen správně opsat.

14.12.

 • opravy všech sešitů

13.12.

 • Čj - PS1 - 23 / 5 - zdůvodnění a postup viz. probrané učivo 12.12.

12.12.

 • Čj - opravy PS (kdo nedostal včera)
 • M - PL - porovnat čísla a na druhou řadu seřadit vždy čísla z jedntlivých řádků od nejmenšího k největšímu

11.12.

 • Čj - PL hlásky + opravy v PS 1 a malém sešitu

10.12.

 • Čj - naučit vyjmenovaná slova po B
 • M - PL

7.12.

 • opravy

6.12.

 • Čj - PS 1 - 11 / 1

5.12.

 • AJ Sk - děti mají dva dobrovolné a jeden povinný úkol - vše v pracovním sešitě. Dnešní hodinu jsme nahráli dvě nahrávky - čtení PS 21/2 (WB 21/2), které je ohodnoceno a dále dopis U 21 (CB 21). Čtený text tohoto dopisu jsem také nahrál, aby si děti mohly svoji výslovnost zlepšovat. Doporučuji přes stránky školy tyto nahrávky používat.
 • M - PS 23 / 3
 • Tabulky na čtení dostanou děti na prosinec a leden nové

4.12.

 • M - rozstříhat list s čísly, připravit do pouzdra

3.12.

 • Pouze čtení

28.11.

 • M PS geometrie opravy po str. 9 (mimo 9/5)
 • ČJ PL 67
 • V pátek je secvičování pro flétny a zpěváky (+ zpěváci z rodinky). Nacvičujeme ve 14:45 - 17:45 ve škole.
 • V neděli je sraz pro hudebníky a zpěváky ve 14:30, ostatní (hvězdy, andělé, zbytek pastýřů) v 15:45 ve škole. Akce začíná v 16:00. Po krátkém proslovu vystoupí školka. Živý betlém začíná v 16:15 a bude trvat asi 30 minut. Další informace najdete ZDE.

27.11.

 • M PS geometrie opravy po str. 8
 • Čj - PL podstatná jména
 • V pátek nácvik pro zpěváky 14.45 - 17.45 ve škole. Z družiny děti vyzvedneme. Pokud půjdou po nácviku samy domů, prosím o lístek.

26.11.

 • bez úkolů, pouze číst

23.11.

 • opravy ve všech malých i pracovních sešitech
 • Nezapomeňte si o víkendu projít oblečení na vystoupení. Vystupujeme jako pastýři. Použijte kostýmy připravené z loňského roku. Inspirujte se Ladovými obrázky.
 • Více informací k vystoupení najdete ZDE.

22.11.

 • M - PS geometrie, str. 5 celá + opravy po str. 6

20.11.

 • M - oprava písemné práce
 • Prosím přineste 40,- na řemeslo - dráteníci.

19.11.

 • M - PL 8 - 2 sloupce + zaokrouhlování
 • Kdo nezaplatil 70,-Kč planetárium nebo dílničky, zítra je poslední možnost.
 • Přihlašujte se na hovorové hodiny ZDE. Více informací ve vzkazech.

16.11.

 • Opravy v sešitech a pracovních sešitech

15.11.

 • M - PL 6 / dva sloupce + každý výsledek zaokrouhlit na desítky
 • Čj - PS 6 / 1 - dokončit

14.11.

 • M - PL obrázek sčítání a odčítání pod sebou

13.11.

 • M - opakování na písemnou práci

12.11.

 • M uč. 51 / 35 do malého sešitu. Zkouška není třeba.

9.11.

 • opravy PS Čj, M, diktát
 • M PS 19 - 20 procvičit cokoli na čtvrtletní písemnou práci. V PS můžete cokoli doplnit podle vaší potřeby. Práce bude okopírovaná.

8.11.

 • Čj - oprava diktátu
 • M - dnes měly děti výuku s p. vychovatelkou. Za úkol dostaly uč. 49 /16. Bohužel k tomu nedostaly malý sešit z matematiky. Příklady prosím napište na papír.

7.11.

 • Čj - PS 4 / 8
 • M - dokončení PS 17 / 1-6 + opravy od začátku sešitu!!!

6.11.

 • M uč. 48 / 8 do malého sešitu

5.11.

 • Čt 26 / 1 - 4
 • M PS 18 / 9 + opravy v PS

2.11.

 • opravy sešitů (malé i pracovní)
 • Pč - kdo nestihl - dostříhat svého rytíře
 • Hv - hrát Princeznu ze mlejna od šipky (Zatím jen zlehka cvičit, není třeba umět úplně.)
 • Prosím všechny, aby v pondělí donesli ke kontrole tabulku čtení. Kontrolujeme ji v pátky, ale dnes řadě dětí chyběla. Nezapomeňte také, že dva měsíce školy máme za sebou a děti by měly mít zapsanou knížku za září a říjen. Splněno má polovina třídy, ostatní přineste v pondělí.

1.11.

 • M - uč. 37 / 21 - do malého sešitu, celý zápis, výpočet, odpověď
 • Čj - PS 2 - 2 / 3b) c) d)
 • AjSk - opakovat slovíčka a větné vazby z celé Unit 2 - z učebnice, pracovního sešitu a sešitů
   • M - 15 / 5 (zapomenuté DÚ
   • Prv - znát dopravní značky ze sešitu

26.10.

 • Projít všechny pracovní sešity a zkontrolovat opravy od začátku roku. Stejně tak sešity malé. Pokud něco chybí a je zakroužkováno, doplnit.
 • Poslední děti, které ještě nehrály Pangeu - docvičit.
 • Odkaz pro děti, které chtěly relaxační hudbu - Yiruma - piano

25.10.

 • Čj - PS 21 / 3
 • M - PS 13 / dokončit

24.10.

 • Čj - PS str. 18 - doplnit ke každému obrázku 1 větu, doplnit nadpis k celému příběhu. Nadpisy k jednotlivým obrázkům NE!
 • M - PS 11 / 5

23.10.

 • Čj - PS 20 / 1 celé
 • Děti dostaly propozice k Rozsvěcení stromečku.Prosím, pročtěte si je a do deníčku doplňte informaci o účasti. Další informace těsně před akcí můžete najít na www.severka.org - odkaz Muzikanti - Vystoupení nebo přímo ZDE.

22.10.

 • Čj - PS opravy
 • M - PS 11 / 6

15.10.

 • Prv - zapsat si na papír dopravní značky, které vidím po cestě do školy

17.10.

 • M - PS 8 / 9, 11
 • Příští pátek jdeme na výukový program čarovné býlí. Prosím přineste do pondělí 100,-. Více o programu ve vzkazech.
 • Zítra zakončíme první téma naší středověké hry - hospodáři. Čeká nás projektový den. Děti nepotřebují učebnice ani sešity. Stačí úkolníček, pouzdro, kdo chce do P4 černou vlnu, může si přinést. Ostatní barvy mám. Pokudby vám doma starší vlna přebývala, rádi se jí ujmeme. Často z ní vyrábíme.

10.10.

 • AJSk - PS 10/2 dokončit, opakovat čísla a školní potřeby - číst i písemně.
 • Čt - čítanka str. 19, do sešitu otázky v oranžovém rámečku
 • M - PS 7 / 4 - vypracovat do malého sešitu (zápis, neznámá, výpočet, odpověď)

9.10.

 • Čj - PS 17 / 2 (nahoře), opravy v PS (str. 16 - 17)
 • M - PL (1) - jen kdo nedokončil ve škole

8.10.

 • Čj - děti dostaly zadán úkol z pracovního sešitu. Bohužel, chyba se vloudila a sešity zůstaly u mne. Úkol tedy dělat nemusí nikdo (ani ti, kteří mají PS u sebe).
 • M - procvičit násobilku 8, PS 7 / 2, 7
 • AJ Hajk - PS 11/2, slovíčka lekce 1, připravit na test z 1.lekce

5.10.

 • Čt - seznámit se s novou čtenářskou tabulkou, zapsat název rozečtené knihy na zadní stranu a na přední straně pravidelně zapisovat čtení. Podpis rodičů stačí 1x týdně.
 • M - PS i malý sešit opravy + kdo nestihl str. 6
 • Čj - opravy v PS

4.10.

 • Čj -
 • M -
 • AJ Hajk - PS 9, PS 10/2

3.10.
Čj - PS 9 / 7 a) b) c)
M - uč. 17 / 10 Aj Sk - pracovní sešit str. 2 - dopsat svoje jméno a vlepit obrázek nebo nakreslit sebe.
Aj Sk - pracovní sešit str. 4 - dopsat otázku a odpověď, namalovat rodinného příslušníka, kamaráda nebo domácího mazlíčka.
Aj Sk - dobrovolné - vymalovat obrázky v probraných cvičeních v PS.
AJ Hájk - do 8.10. abeceda

2.10.
Čj - opravy PS + diktát
ČT čítanka 9 - 11 / 1, 2, 3, 4, 5 Hv - na youtube písnička na flétnu (PANGEA MUSICARIUM) - odkaz zde: https://www.youtube.com/watch?v=2LRKLNc_vzY

1.10.
Čj - PS 7 / 7 a) b) + opravy
M - 5 / 1, 5, 3
Prv - naučit se ze sešitu

26.9.
Čj - opravy v malém sešitu
M - PS 4 / 14, 15, 16

25.9.
Čj - PS 5 / 1 a) b) c)

24.9.
Čj - PS 14 / 2
M - PL 9 Prv - napsat nebezpečné místo + k tomu obrázek
AJ Haj - dokončit slovíčka v sešitě Vocabulary a v sešitě English dokončit cvičení

13.9.
Čj - PS 4 / 4 (názvy ovoce a zeleniny s malými písmeny)
M - PS 3 / 11
Nezapomeňte na zítřek pomůcky do PV.
Pondělní sraz na třídní výlet platí dle pokynů na třídních schůzkách na konečné busu č. 69. Pokud potřebujete dříve, mohou děti přijít do školy v obvyklý čas, stejně tak do družiny. Ve škole je vyzvednu a se mnou odejdou na konečnou busu. Stejně tak při návratu mohou děti z konečné odejít se mnou do školní družiny.

12.9.
Čj - PS 4 / 5 a)
M - ti, kteří včera neměli PS - dokončit a opravit str. 1
Do PV - hrst suché trávy (delší stébla) na výrobu hnízda. Pokud máte kde připravit, přineste na PV v pátek také klacek (klidně více) asi 1 m dlouhý, silný 2 - 4 cm.

11.9.
Čj - PS 2 - opravy
M - PS 1 - opravit a dokončit
Hv - pokud si děti doma budou chtít procvičit flétnu - zde: https://www.youtube.com/watch?v=Cm17Lm0FjOk
Zítra je sportovní den. Více ve vzkazech.

10.9.
AJ Sk - najít doma pracovní sešit Happy House 2 a postupně opakovat slovíčka z posledních stran PS.

30.6.
Nezapomeňte přes prázdniny přečíst jednu knížku a zapsat ji. Stačí na volný list.
Všechny sešity mají děti vybrané ve škole. Pokud jste některý neodevzdali, nevyhazujte je a přineste v září do školy.