Domácí úkoly

23.10.

22.10.

 • Čj - PS opravy
 • M - PS 11 / 6

15.10.

 • Prv - zapsat si na papír dopravní značky, které vidím po cestě do školy

17.10.

 • M - PS 8 / 9, 11
 • Příští pátek jdeme na výukový program čarovné býlí. Prosím přineste do pondělí 100,-. Více o programu ve vzkazech.
 • Zítra zakončíme první téma naší středověké hry - hospodáři. Čeká nás projektový den. Děti nepotřebují učebnice ani sešity. Stačí úkolníček, pouzdro, kdo chce do P4 černou vlnu, může si přinést. Ostatní barvy mám. Pokudby vám doma starší vlna přebývala, rádi se jí ujmeme. Často z ní vyrábíme.

10.10.

 • AJSk - PS 10/2 dokončit, opakovat čísla a školní potřeby - číst i písemně.
 • Čt - čítanka str. 19, do sešitu otázky v oranžovém rámečku
 • M - PS 7 / 4 - vypracovat do malého sešitu (zápis, neznámá, výpočet, odpověď)

9.10.

 • Čj - PS 17 / 2 (nahoře), opravy v PS (str. 16 - 17)
 • M - PL (1) - jen kdo nedokončil ve škole

8.10.

 • Čj - děti dostaly zadán úkol z pracovního sešitu. Bohužel, chyba se vloudila a sešity zůstaly u mne. Úkol tedy dělat nemusí nikdo (ani ti, kteří mají PS u sebe).
 • M - procvičit násobilku 8, PS 7 / 2, 7
 • AJ Hajk - PS 11/2, slovíčka lekce 1, připravit na test z 1.lekce

5.10.

 • Čt - seznámit se s novou čtenářskou tabulkou, zapsat název rozečtené knihy na zadní stranu a na přední straně pravidelně zapisovat čtení. Podpis rodičů stačí 1x týdně.
 • M - PS i malý sešit opravy + kdo nestihl str. 6
 • Čj - opravy v PS

4.10.

 • Čj -
 • M -
 • AJ Hajk - PS 9, PS 10/2

3.10.
Čj - PS 9 / 7 a) b) c)
M - uč. 17 / 10 Aj Sk - pracovní sešit str. 2 - dopsat svoje jméno a vlepit obrázek nebo nakreslit sebe.
Aj Sk - pracovní sešit str. 4 - dopsat otázku a odpověď, namalovat rodinného příslušníka, kamaráda nebo domácího mazlíčka.
Aj Sk - dobrovolné - vymalovat obrázky v probraných cvičeních v PS.
AJ Hájk - do 8.10. abeceda

2.10.
Čj - opravy PS + diktát
ČT čítanka 9 - 11 / 1, 2, 3, 4, 5 Hv - na youtube písnička na flétnu (PANGEA MUSICARIUM) - odkaz zde: https://www.youtube.com/watch?v=2LRKLNc_vzY

1.10.
Čj - PS 7 / 7 a) b) + opravy
M - 5 / 1, 5, 3
Prv - naučit se ze sešitu

26.9.
Čj - opravy v malém sešitu
M - PS 4 / 14, 15, 16

25.9.
Čj - PS 5 / 1 a) b) c)

24.9.
Čj - PS 14 / 2
M - PL 9 Prv - napsat nebezpečné místo + k tomu obrázek
AJ Haj - dokončit slovíčka v sešitě Vocabulary a v sešitě English dokončit cvičení

13.9.
Čj - PS 4 / 4 (názvy ovoce a zeleniny s malými písmeny)
M - PS 3 / 11
Nezapomeňte na zítřek pomůcky do PV.
Pondělní sraz na třídní výlet platí dle pokynů na třídních schůzkách na konečné busu č. 69. Pokud potřebujete dříve, mohou děti přijít do školy v obvyklý čas, stejně tak do družiny. Ve škole je vyzvednu a se mnou odejdou na konečnou busu. Stejně tak při návratu mohou děti z konečné odejít se mnou do školní družiny.

12.9.
Čj - PS 4 / 5 a)
M - ti, kteří včera neměli PS - dokončit a opravit str. 1
Do PV - hrst suché trávy (delší stébla) na výrobu hnízda. Pokud máte kde připravit, přineste na PV v pátek také klacek (klidně více) asi 1 m dlouhý, silný 2 - 4 cm.

11.9.
Čj - PS 2 - opravy
M - PS 1 - opravit a dokončit
Hv - pokud si děti doma budou chtít procvičit flétnu - zde: https://www.youtube.com/watch?v=Cm17Lm0FjOk
Zítra je sportovní den. Více ve vzkazech.

10.9.
AJ Sk - najít doma pracovní sešit Happy House 2 a postupně opakovat slovíčka z posledních stran PS.

30.6.
Nezapomeňte přes prázdniny přečíst jednu knížku a zapsat ji. Stačí na volný list.
Všechny sešity mají děti vybrané ve škole. Pokud jste některý neodevzdali, nevyhazujte je a přineste v září do školy.