Domácí úkoly

22.10.ČJ - PL4
M - PL4
M - PL4.docx
ČJ - PL 4.docx
AJ - opakovat slovíčka

21.10.ČJ - přečti si žlutý rámeček, potom cv.1,2/ 33 - folie
M - vypočítej nadiktované příklady, seš.1/pro nepřítomné žáky po on line výuce zadání - příloha/
ČT - čítanka 54- číst, seš.ČT - nadpis , vypsat měsíce, obrázek
M - seš.1 zadání.docx

PRV - kdo se se mnou ještě nespojil, na skypu mě hledejte pod jménem Lenka Simandlová ZŠBoso

20.10.ČJ - u nadiktovaném textu očísluj slovní druhy a nadepiš u podstat. jm. rod - M, Ž, S, podtrhni souvětí /u nepřítomných žáků bude text po online výuce v příloze/ seš.1
M - PL3
M -PL3 a.docx
seš. ČJ 1.docx
ČT - Přemýšlejte - čítanka-str.43 -číst

19.10.ČJ - PL3
M - podívej se na postup odčítání cv.6/35 a doplň 3 sloupce cv.9/35 -folie
ČT - přečti si báseň -Největší dary /čítanka str.43/
ČJ - PL3.docx
AJ slov.docx

16.10. ČJ - cv.4,5/31 - folie, cv.6/31 - seš.1
M - cv.2/34 - podívej se na postup, podobný jsme už zkoušeli a doplň výsledky
cv.4/34 - folie
PRV - kdo potřebuje doplnit a má možnost tisku: PRV3_Dopravní značky.pdf; procvičujte dopravní značky, pravidla pro cyklisty a výbavu cyklisty (viz prvoukový sešit)
PRV - pracovní list na úterý 20.10.: PRV3_krajina.pdf; kdo nemá možnost tisku, pracovní listy jsou okopírované ve vstupu do školy

15.10. ČJ - PL2
M - PL2
M - PL2.docx
ČJ - PL2.docx
Přidána jazykovka L1

14.10. ČJ - PL1
M - PL1
M - PL1.docx
ČJ - PL1.docx

13.10 M - cv.35/30 - folie
ČT - čítanka str.44-45, číst, napsat odpovědi za článkem - seš.ČT
PRV - procvičujte dopravní značky: DV_Dopravní značky.pdf, pravidla pro cyklisty a výbavu cyklisty (viz prvoukový sešit)

12.10.ČJ - cv.5/29 - doplnit i,y na folii

9.10.ČJ - tisk vybarvit dle zadání str.56
PČ - na pondělí 12.10. si doneste do pracovních činností na navázání draka: jutový provázek nebo režnou nit, hladký klacík asi 20cm

7.10. ČJ - cv.1/24 - podtrhnout slovesa a očíslovat podstatná jména - folie

6.10. M cv.63/24 - folie

5.10. M - cv.47/23 - folie
ČT - str.35 - číst

2.10. napsat a nakreslit návrh do formuláře o vylepšení školního prostředí
AJ - slovíčka,rozhovor

30.9. M - cv.17/20 - folie

29.9. ČJ - brožurka str.6

25.9. ČJ - cv.6/18, seš.1, napsat neúplná slova
AJ - opakovat slovíčka ze sešitu, naučit rozhovor dle sešitu

24.9. M - cv.2/16 - folie

23.9. ČJ - cv.1,2/17 - folie ČT - čítanka str.24-25

22.9. M - cv.47/11 - folie
ČT- čítanka číst str.22-23

21.9. ČJ - Procvičujeme sl. dr. - str.3/3 doplnit
AJ - PS cv.2/10

18.9. ČJ - cv.6a/15, seš.1

17.9. přínést podepsaný formulář - informace o žákovi
ČJ - cv.3/14 - žlutý sloupec, seš.2

16.9. je cvičení v přírodě. S sebou sportovní oděv.
M - cv.40/10 - 2.a 3. sloupec, seš.1

14.9. ČJ - cv.5a/11 - seš.2
AJ - opakovat slovíčka ze sešitu , PS cv.2/7

Prosím rodiče, kteří nebyli na třídních schůzkách, aby přišli do školy podepsat souhlas s nákupem pracovních sešitů. Děkuji.
Petr Beneš

11.9. ČT - čítanka str.14-16

13.9. M - cv.29/7 -folie
ČT - čítanka str.12-13 číst

9.9. ČJ - čítanka str.9 - 11 /Jak jsme ...,/ dočíst, doplnit neúplné věty podle článku - seš. čtení

7.9. AJ - PS srt.2,4
ČJ - cv.9/7 - opsat 2 řádky, seš.2
věci na plavání s šalinkartou a rouškou

4.9. M - cv.14,15/ 5 - folie
ČT - čítanka str.8 Vlaštovka - číst, učit se zpaměti

  • přinést jízdenky na úterní plavání

3.9. ČJ cv.4/5 - seš.1, uspořádat slova do vět a věty napsat, přinést 2 malé folie a vložit do učebnice ČJ a M

od 3.9. se učí dle rozvrhu, žáci si přinesou i sešity a vyplněnou první stranu žákovské knížky

2.9. přinést tašku na učebnice, cvičný sešit a pouzdro, 2.9. jsou 4 vyučovací hodiny, prosím rodiče o platbu za prac. sešity /viz. vzkazy/.
od příštího týdne by mělo začít plavání /každé úterý/, děti budou mít šalinkarty nebo jízdenky

pomucky 3.rocnik.doc