Domácí úkoly

23.10.
ČJ: PS: 21/2
M: 25/ 16 ( 4 první příklady bez zkoušky)

18.10.
Dnes jsem dětem nezapisovala známky z diktátu (který byl na vyjmenovaná slova po V), protože to nedopadlo moc dobře. Projděte to, prosím, s nimi, ať napíší opravy a jí jim ho dám někdy příští týden znovu....snad dopadne lépe :-)!!

17.10:
M: udělat opravu v sešitě
Zopakovat si vlastivědu PS str.9

16.10.
ČJ: PS: 18/1 AJ: PS cv.1/14

15.10.
M: PS: 7/1,2,3 (dokončit)

11.10.
ČJ: PS: 16/1
M: PS: 6/ 10,11,12
VL: PS: 5/5,6

10.10.
AJSk - opakovat čísla 0 - 100 ústně i písemně, opakovat přivlastňovací zájmena ze sešitu.
AJSk - procvičovat čtení textu písničky z U 10 - bez "Woof!"

9.10.
ČJ: PS: 15/4
M: PS: 5/1,2,5 (dokončit)

8.10.
ČJ: napiš 5 podstatných jmen a 5 sloves ( v infinitivu) o vašem víkendu
M: 14/82 (nemusí být zkoušky)
Donést papíry o Bosonožském náměstí ( z pátku).

4.10.
ČJ: PS: 14/1 a,b
VL: doplnit do úterý zápis (příště kontroluju sešity)
Zítra jdeme po 2h vyučovací hodině na hřiště pod myslivnu. Oblečte se sportovně!

3.10:
ČJ: list

2.10.
ČJ: dokončit PS 13/ 3,4,5
M : PS: 3 / 2,3,8 (dokončit)
AJ: PS: cv.2/10

27.9.
M: 11 / 60 ( pouze výsledky)

24.9.
ČJ: 13 / 6 + opravy v sešitě
Připravit si materiál na středeční Evropský den jazyků!

20.9.
VL: dopsat zápis

19.9.
ČJ: list - celý
M: 7/30,35 (dokončit)

18.9.
ČJ: 10/2 a,b M: dopočítat příklady v sešitě a udělat zkoušku

17.9.
CJ: list cv. 1a,b,d,e

14.9.
Podepsat dvojlist ( Informace o žákovi) !

13.9.
M : 5/17 opiš příklad a napiš, co tím zjistíš
Vl: nalepit a vyplnit papírek
ČJ : napsat opravu diktátu

11.9.
M: PS: 2/7
AJ Be: abeceda
AJ Sk: opakovat slovíčka, slovní spojení, větné vazby z 3. ročníku - využít k opakování pracovní sešit Happy Street 1

10.9.M: 4/9 ( pouze výsledky bez zkoušky do M2)
ČT: 7/1 - 4 odpovědi napst do sešitu ( na středu)

7.9. Podepsat úplně vzadu ŽK ( i třídní schůzku).
ČJ : list cv.3 a,b,c (dokončit)
M : PS : 1/5 (dokončit)

6.9. M: naučit se matematcké pojmy v sešitě
M: PS 1/1, 6 - dokončit
VL: vyzdobit 1. stranu v sešitě (obrázek, pohled, kresba týkající se učiva VL)...na úterý

5.9. Najít fotku rozměru oranžového papírku, který dostali, a donést ji na nalepení na papírové námořnické tílko.
Nachystat aktovku dle rozvrhu a obalit všechny sešity a učebnice!

4.9. Vyplnit 1.str. v ŽK, obalit učebnice, donést vše do skříněk, donést ČJ, M, ČT.