Domácí úkoly

Stránka domácích úkolů je určená pro nemocné a chybějící děti. Ostatní používají úkolníček.

27.5. výlet do outdoor parku Březová, 300 Kč /Děti přinesou vyplněné návratky./ 15.5. focení třídy - třída 35 Kč, jednotlivec 2 x 30 Kč, skupinka po 30 Kč

16.5.
M - cv.4/32, a,b,c ,seš.2 ČJ - cv.5/100, seš.2

15.5.
M - dokončit sl. úlohu, seš.2
AJ - učit vyznačená slova unit 7 PS

14.5.
M - seš.G - dokončit stranu
ČJ - list cv.1a, 2, 3
AJ - opakovat seznam sloves na test
PŘV - úterý 21.5. poznávačka POLE

13.5.
M - cv.5 a/ 33, seš.2
ČJ - cv.2/ 99, seš.1
PŘV - v záložce "Probrané učivo" materiály k ekosystému POLE
přinést G

9.5.
M - seš.2, 782 . 136, 964 . 257, 638 . 342, 569 . 489
AJ - opakovat seznam sloves - seš.English
přinést G

6.5. ČJ - cv.1e / 95 - přepsat dle zadání, seš.2
M - cv.3,4 / 29, seš.2
přinést geometrii
PŘV - materiál pro další poznávačku: PŘV4_Ekosystém POLE.pdf - dávám s předstihem, protože se uvidíme až příští týden...

3.5. je pod myslivnou branný den - s sebou sportovní oděv, pláštěnku a svačinu / ráno příchod do školy 7.40 /
2.5.
ČJ - výlet do Prahy - slohová práce na list z tiskárny
M - 378 . 185 , 423 . 264 - přepiš pod sebou a vypočítej, seš.1
AJ - opakovat seznam sloves, to be, to have

29.4.
ČJ - cv.7 a /94, seš.2
M - list cv.3 /18
AJ - učit to be, to have, seznam sloves ze sešitu English

24.4.
M - cv.2c,d/ 24, seš.1
AJ - naučit to be, to have ze sešitu English

23.4.
ČJ - cv.5/ 92, seš.2
M - uč.G 2c / 32 , seš.G

22.4.
M - opakovat na pís. práci - písemné násobení, dělení, sčítáná a odčítání, zápis čísel do milionu, rovnice, slovní úlohy, konstrukce obrazců, obsah a obvod
AJ - svůj TV program dle uč. 45, seš. English
VL - opakovat hory, řeky ČR, počasí, půda

18.4.
ČJ - opakovat na pís. práci - vzory podstat. jm., pády, koncovky, slovní druhy

17.4.
M - pracovní list 16, mimo cv.3 a 5
přinést G
vzít sportovní oděv na ven

16.4.
ČJ - cv.5/92 -vypiš prvních 10 podst. jm. a urči pád a vzor, seš.2
AJ - slovíčka naučit unit 6
M - cv.3/23, seš.2

15.4.
M -cv.1/ 22, seš.1
ČJ - cv.3/91 vyčasuj první tři slovesa v budoucím čase, seš.2
INF - dokončit všechny úlohy na www.code.org Kurz A (2021) - všech 13 lekcí - stále některé děti nemají, už mělo být hotové 8. 4.
INF - jsou otevřeny další 3 úlohy v Kurzu B (2021).

11.4.
M - cv.3/ 15, seš.2
ČJ - cv.3 b/ 89, seš.2

10.4.
ČJ - list 25

9.4.
VL - naučit - doplňování slepé mapy - hory a řeky ČR
ČJ - cv.4/ 88 -vypiš podstat. jm. a urči pád a vzor, seš.1
M - cv.4/ 13, seš.1

8.4. podpisy v žk - hovorové hodiny za duben (16.30 - 17.30 h) - podpis, sebehodnocení za duben - podpis, hodnocení za 3.čtvrtletí - podpis
Čj - vymysli 15 sloves a každé napiš ve třech časech, seš.2
M - cv.1/ 11, folie
INF - stále některé děti nemají hotové úkoly na www.code.org - zadané 25. 3.
INF - dokončit všechny úlohy na www.code.org Kurz A (2021) - všech 13 lekcí.

vl 1.docVL 2.docx
VL 2.docx
VL 3.docx
Vl 3b.docx
Vl 4.docx
VL 5.docx
VL 6.docx
VL 6 B.docx
VL 7.docx
VL 8.docx
VL 9.docx
VL 10.docx
VL 11.docx
VL 12.docx
VL 13.docx
VL 14.docx
VL 15.docx
VL 16.docx
VL 17.docx

VL Z 1.docx
VL Z 2.docx
VL Z 3.docx
VL Z 4.docx
VL -Z 5 pohoří.docx
VL Z 6.docx
VL Z 7.pdf
VL Z 8.docx
VL Z 9.docx
VL Z 10.docx