Domácí úkoly

PRÁZDNINY!!!
Konečně jsou tu opravdové prázdniny! Letos vážně zasloužené - pro děti, pro učitele i pro rodiče.
Přeji vám všem, abyste si dosyta odpočinuli, abyste si užili tábory, babičky, koupání, ale i déšť, přírodu, kamarády a vrátili si v září do školy odpočatí.
Já se na vás budu moc těšit a podnikneme jistě mnoho věcí společně.

NEZAPOMEŇTE:

 1. Prázdniny nejsou jen k lenošení. Třeba se vám podaří se něčemu novému přiučit. Možná někomu pomůžete a udělá vám to radost. Snad budete mít čas na ty, na které ho běžně tolik nemáte. Společně jsme si vytvořili obrázek s nápady na prázdniny. Já ho mám na pracovním stole a už mám vymalovaných několik paprsků. Jestlipak uhodnete, kterou věc jsem splnila jako první? Váš obrázek přineste s sebou do školy 2. září.
 2. Všichni jste dostali zbylých 20 zážitků s přírodou. To neznamená, že je musíte všechny splnit. Ale když se vám poštěstí si některý prožít, nezapomeňte si ho zdokumentovat a zapsat do knihy zážitků, ať si ji můžeme třeba v říjnu vyvázat. Klidně doplňujte i další vlastní... Už se na ně těším!
 3. Nezapomeňte o prázdninách také přečíst nějakou knížku. Kniha je dobrá zábava do deště, na tábor, k vodě. První knížku po vás budu, jako obvykle, chtít už na začátku září.
 4. Prosím také rodiče, kteří ještě nehradili 680,- za pomůcky, aby je zaslali na účet školy. Ať mohu potřebné věci nakupovat včas.
 5. Seznam pomůcek pro 5. třídu nebudu nijak složitě vypisovat. Udělejte si pořádek ve svých boxech na Vv. Doplňte si barvy, podložku pod malování a pevné štětce. Další pomůcky vám kupuji hromadně. Dejte ještě pozor při přípravách na pravítka, kružítko a pentelku.
  Krásné prázdniny:-)!

čtvrtek 25.6.
Dobré ráno, broučci.
Je mi to líto, ale dnešní plánované přespání pod myslivnou musím odvolat. Jednak mě k tomu vedou osobní zdravotní důvody a za druhé má v noci pršet. Vynahradíme si to v září.
Dnes si ve škole ještě dopřipravíme knihu zážitků, něco zahrajeme a zazpíváme.
Zítra se tedy nakonec sejdeme pro vysvědčení ve škole v obvyklou dobu - 8:00.
Děti, které do školy nechodí, mohou přijít, pokud chtějí. Přinesou si ale podepsané potvrzení o bezinfekčnosti, které najdou na stránkách školy. A nezapomenou vzít učebnice, pokud se tak ještě nestalo.
Potom už se všichni rozejdeme na prázdniny. Těším se na vás!

týden 22.-26.6.
Pondělí - prosím přineste si všichni do školy učebnice - ČJ, čítanka, M2, M3, Přírodověda, Vlastivěda, AJ. Přiberte si také tašku na výtvarné potřeby a TV, pokud je ještě ve škole máte. Vyklidíme skříňky, vymyjeme je. Výtvarné práce jste si odnášeli průběžně. Děti, které jsou doma, prosím aby během rána přinesly knížky také, pokud mohou. Případně je dopravte do školy kdykoli jindy - co nejdříve.
Úterý - pokud počasí dovolí, vyrazíme ven
Středa - některý den nás čeká dopoledne s OZOBOTY. Nechejte se překvapit.
Čtvrtek - připravím vám ještě zbylých 20 témat do knihy zážitků, abyste je na prázdniny znali a mohli si je tvořit. Pokud máte ještě nějaké doma, přineste si je. Domluvíme si také přespání pod myslivnou podle počasí.
Přespání - sraz na hřišti pod myslivnou v 17:00 (hry, oheň, zpívání), ráno snídaně, vysvědčení v 8:30 a rozchod z hřiště na prázdniny v 9:40. Pokud máte oběd, můžete si ho ve škole vyzvednout.
S sebou: spacák, karimatku nebo plážovou deku s fólií, teplé oblečení, špekáček s chlebem, snídani v krabičce, láhev s dostatkem pití (aspoň 1,5 litru), nožík, a slohu na vysvědčení (nejlépe pevnou).
Pokud někdo přespávat nechce, může za námi ráno přijít pro vysvědčení.

středa 17.6.
Dnes pracujeme ve škole. Nezapomeňte si vzít geometrii.

úterý 16.6.
Dnes jdeme ven.

týden 15.-19.6.
Tak nakonec to na pondělí nevypadá s počasím dobře. Nebudeme tedy riskovat a zůstaneme ve škole. Uvidíme, co přinesou další dny.
Vezměte si tedy prosím geometrii a Čj.

Pro děti doma budou u vchodu připraveny pracovní listy.

 1. ČJ - Minulý týden jsme zvládli souvětí. Hlavním výstupem týdne je zvládat všechny spojovací výraz (spojky, zájmena a příslovce) a poznat, před kterými v souvětí píšete čárku. Napsali jsme si několik diktátů, abychom toto procvičili.
  Tento týden se budeme zabývat řečí přímou a nepřímou. Učivo najdete v učebnici na str. 129 - 133. Procvičte si jej a nezapomeňte si napsat nějaké diktáty na shodu podmětu s přísudkem, čárky v souvětí a další. Využijte www.umimeto.org.
 2. M - čekají nás rovnice. Posílám průřez učivem, je to více listů. Nemusíte splnit vše, pokud budete učivo ovládat, stačí udělat jen vybrané. Určitě budeme učivo začínat v pondělí venku, doporučuji přijít i dětem, které jsou doma za námi na hřiště. Pokud budete pracovat s Media Creator, najdete učivo v obou dílech matematiky. 1. díl str. 62 - 63 + PS 46 - 47, 2. díl str. 43 a 44 + PS 43 - 44.
 3. Geometrie - obvod a obsah trojúhelníku - Media Creator str. 51 - 53, PS 39 - 41. V Media Creator si projděte učivo a doplňte podle toho, kolik budete sami potřebovat. Pracovní sešit si pak vypracujte. Listy k učebnici vám vytisknu do složky.

INFORMACE KE KONCI ŠKOLNÍHO ROKU
Zájemci o umístění dětí ve škole 29. a 30. 6. najdou bližší info na stránkách školy. Svůj zájem mají potvrďte do pondělí 22. 6.
V pátek 26. 6. končíme v 9.40. Následuje oběd a odchod domů nebo do „odpoledních“ skupin s vychovatelkami. Pro vysvědčení si mohou přijít děti, které jsou doma v 9:45 do parku před školu.

Mějte se pěkně!

Aj 10. 6. pro děti doma
Ve středu bude angličtina pro děti doma od 9.00 do 9.30 hodin.

týden 8.-12.6.
Dnes zůstaneme ve škole. Počasí nám moc nepřeje. Vezměte si ČJ a M.
Tento týden se vám pokusím zadat učivo dopředu. Postupně si pracujte na zadaných úkolech tak, abyste je zvládli.

 1. ČJ - nové učivo STAVBA SOUVĚTÍ - najdete v učebnici str. 125 - 127. Naučte se rozlišovat větu a souvětí, zapsat větné vzorce, druhy spojovacích výrazů, kde se píše v souvětí čárka.
  • procvičujte shodu podmětu s přísudkem i koncovky podstatných jmen. Cvičte na umimeto.org. Zde si pište diktáty, doplňovačky a další.
 2. M - nové učivo - ARITMETICKÝ PRŮMĚR - najdete v Media Creator str. 59 - 61 a také na stejném místě v pracovním sešitu str. 45. Do složky ve škole vám také dám k procvičování další pracovní listy se složitějšími úlohami.
  • v geometrii pokračujeme s konstrukcí trojúhelníka - udělejte si strany 36 a 37, do složky vám přidám ještě další úkoly k procvičení.
  • v pátek jsme se ještě zabývali JÍZDNÍM ŘÁDEM. Pracovní list k němu máte již doma.

čtvrtek 4. 6.
Ve čtvrtek jsme ve škole, v pátek počítejte s výukou venku. Čeká nás ČJ, M, AJ a dokončíme si další část projektu Abeceda peněz.
V 18:00 se potkáme u ohně na myslivně. Nezapomeňte špekáčky:-).

Pro děti doma:

 1. AJ - dostanete zprávu, kdy bude hodina
 2. ČJ - PSPP 41 - 52 / vše po řádek 12, dokončit str. 34 - 36 (shoda přísudku s podmětem)
 3. M - dokončete si zadanou geometrii (trojúhelníková nerovnost, konstrukce trojúhelníka), případně zlomky a záporná čísla. Toto učivo budeme mít ve škole dokončeno i my. V pátek se budeme věnovat jízdnímu řádu.

středa 3. 6.
Ve středu zůstáváme ve škole. Počasí hlásí, že se bude mračit... Vezměte si Čj, M a šikovné ruce - budeme kutit. Pokud bude pěkně, vydáme se ven ve čtvrtek.
Skupinka paní učitelky Nádvorníkové si ještě přibalí geometrii.

Pro děti doma:

 1. Angličtina pro děti, které zůstaly doma, bude od 9.00 hodin.
 2. ČJ - trénujte diktáty - střídání shody, koncovek podstatných jmen, vyjmenovaná slova a další pravopisné jevy, které jsme se letos učili. Procvičujte na stránce umimeto.org. Info najdete na třídní nástěnce. Ve škole ve složce máte také připravené také nějaké pracovní listy na procvičení. Využijte je jako zkušební test toho, co byste měli zvládnout.
 3. Budeme řešit různé slovní úlohy - vpracujte si PL 16.

úterý 2. 6.
V úterý pracujeme ve škole. Nezapomeňte si vzít pravítka a kružítko. Pokud ještě někdo neodevzdal slohu s materiály z domácí práce nebo prezentaci do vlastivědy, tak je vezměte s sebou.
Na obědy budeme tento týden chodit ve 12:45.

Pro děti doma:
AJ - pan ředitel si s vámi domluví Skype hodinu
M - geometrie - trojúhelníková nerovnost - výukové video.

ČJ - požádejte rodiče o nadiktování diktátu - 121/3 - v minulém čase. Říkejte, zdali zdůvodňujete koncovku podstatného jména nebo shodu přísudku s podmětem.

Vážení rodiče, na čtvrtek 4. 6. jsou plánovány třídní schůzky. Zvu vás tedy tento čtvrtek v 18:00 na malé posezení u ohně na myslivně. S sebou si vezměte špekáček a chléb. Hořčici a kečup zařídím hromadně, papírové tácky také.

pondělí 1. 6..
V pondělí vyrazíme opět ven. Věci si sbalte jako obvykle. Čeká nás Čj, M, zpívané čtení a vachbol!

Pro děti doma:
M - pracovní list Záporná čísla
Čj - zopakujte si podle učebnice slovesný způsob str. 106 - 108. Do sešitu vypracujte 107/4 a 108/2.

Aj 29. 5. pro děti, které zůstaly doma
Dnes jsme měli od 8.00 skype hodinu a zopakovali jsme to učivo, které jsme opakovali s dětmi ve škole.
Další hodina bude oznámena podle možností a plánu aktivit tříd (skupin). Stanislav Skřička

pátek 29.5..
Zítra by podle předpovědi mělo být už počasí bez srážek, tak můžeme opět vyrazit ven.
Tedy, podmínky stejné jako ve středu. Vezměte si colkoli pro vaše pohodlí, nezapomeňte malou deku, pití, pevnou podložku na psaní, blok, tužku, flétnu, vlhký hadřík,... Repelent prosím použijte už doma...

Pro děti doma:

 1. Nezapomeňte si ve škole u vchodu vyzvedávat pracovní materiály. Dnes jsem vám tam připravila matematiku na celý příští týden. Někteří tam ještě stále mají přehledy učiva.
 2. ČJ - opakování všeho, co víme o slovesech. Použijte tištěnou učebnici nebo Media Creator a procvičte si mluvnické kategorie sloves (osoba, číslo, způsob, čas), složené tvary, infinitiv, zvratná slovesa). Využijte stránky www.umimeto.org.
 3. M - opakování různých početních operací do 1000000 - pamětné sčítání, odč., nás., děl., přednost operací, výhodné počítání, násobení a dělení 100, 1000, ..., dělení se zbytkem, dělení mimo obor násobilek, ... Podívejte se, který pracovní list z matematiky vám zbyl ještě z původních listů z 11. března a procvičte se. Ve složce ve škole můžete také využít PL k opakování zlomků.

čtvrtek 28.5..
Na čtvrtek nám slibují opět déšť, tak budeme pracovat a ve škole a v pátek bychom vyrazili opět na hřiště.
Zítra tedy vezměte s sebou Aj, Čj, M.

Pro děti doma:

 1. AJ - informace předá pan ředitel.

 2. ČJ - Zopakujte si pravidla shody podmětu s přísudkem. Třeba zde. Nezapomeňte také na podmět několikanásobný.
  Potom si doplňte v PSPP str. 34 a zkontolujte vzadu.
  Další cvičení máte na umimeto.org - na třídní nástěnce.

 3. M - připravila jsem vám pracovní list. Řešní můžete najít v Media Creator, učebnice pro 5. ročník - 2. díl - str. 28. Pokud byste něco nevěděli, pusťte si matýskovu matematiku. Je to opakování toho, co jsme se učili o zlomcích.

středa 27.5..
Tak dnes by to mohlo s počasím klapnout, tak vyrazíme ven. Zde máte ještě jednou dokument, ve kterém máte napsáno, jak se připravit na výuku venku. Prosím, aby si s sebou všichni vzali šátek na zavázání očí, flétnu a složku s písničkami.

Pokyny pro děti doma:

 1. ČESKÝ JAZYK - Dnes budeme procvičovat vše, co víme o přídavných jménech, zájmenech a číslovkách. Projděte si přehlednou zalaminovanou tabulku s češtinou (tu, co jste dostali u vchodu do školy) a projděte si, zdali všemu rozumíte. Doplnit znalosti můžete v učebnici na str. 50 - 52. Nebo procvičujte na www.umimeto.org.
 2. MATEMATIKA - opakujeme různé typy sčítání, odč., nás. a dělení do 1000000. Procvičit si také můžete včerejší učivo z geometrie v Media Creator.
 3. HUDEBNÍ VÝCHOVA - Zopakujte si písničky Stromy a Kolik je na světě. Mrkněte na noty ke Karanténě.

úterý 26.5..
Dnes ještě ven nevyrazíme. Je hlášen déšť a ještě je dost mokro. Snad se nám to podaaří ve středu.
Co nás tedy čeká?

 1. Geometrický den. Pomůže vám Media Creator.
  Využijte zde učebnici geometrie.
  Na str. 39 najdete konstrukci středu úsečky pomocí kružítka. Klidně si pusťte výuková videa, na která je na stránce dole odkaz (obrázek kamery). Podívejte se na postup.
  Potom se pusťte v pracovním sešitu do str. 30 a 31. Kdyby vám to nešlo, klikněte v Creatoru dole na stránce na tlačítko PS (pracovní sešit) a rázem se octnete v našem PS. Pokud si budete chtít zkontrolovat, máte zde řešení.
  Dále nás čeká trojúhelník. Základní informace najdete v Creatoru v učebnici na str. 42 a 44. V pracovním sešitu si potom udělejte str. 32 a 33.
  Je to hromada práce, ale máte na ni celý den.
  Pokud nemáte možnost pracovat s počítačem, můžete se kdykoliv zastavit do školy pro materiály. Budete je mít připravené dole za dveřmi v krabici ve složce s vašim jménem. Už zítra ráno tam budou.

neděle 24.5.
Dobrý den, posílám vám důležité informace k zítřejšímu dni.
Zde máte odkazy na dva důležité dokumenty: Podmínky pobytu a čestné prohlášení.
Na zítřejší den si vezměte pouze úkolníček, pouzdro, psací potřeby a své materiály z domu. Kdo nemá ve škole pepidlo a nůžku, tak si vezměte také.
Nezapomeňte 2 roušky a krabičku nebo sáček na ně.
Těšíme se na vás!

Pro děti, které zůstávají doma:

 1. ČESKÝ JAZYK - opakování podstatných jmen - odpoledne vám přidám na stránky PL k procvičení koncovek podstatných jmen a vše, co umíme o podstatných jménech.
 2. MATEMATIKA - v pracovních listech, které jste si odnesli ze školy máte PL 8 - římské číslice. Ten si vypracujte.
 3. ZÁŽITKY - zapište si, co dalšího jste o víkendu prožili.
 4. VLASTIVĚDA - Pokud jste tak ještě neudělali, pošlete mi vaši prezentaci kraje.

Mějte se pěkně!

pátek 22.5.
Máme tu pátek 22. května a s ním více než 10 týdnů domácí výuky za sebou. Každému z nás toto období přineslo něco nového. Ledasčemu novému jsme se přiučili, nad mnoha věcmi jsme se zamysleli. Prožili jsme si i různé smutky a radosti, vrátili jsme se zpět k některým činnostem, které bychom jindy nestihli. Přišli jsme o mnohé zážitky, ale získali jsme jiné cenné zkušenosti.
V pondělí se většina z vás vrátí do školy, která bude možná trochu jiná než ta předtím. Někteří zůstanou také doma. Abychom si to vše usnadnili, zkusíme si dělat různé drobné radosti a všímat si jich. Pěkně krůček po krůčku se zapojíme a budeme se snažit, aby se nám pracovalo dobře. Já už se na vás moc těším, ať už se budeme potkávat více či méně (Ještě promyslím, jak by to šlo s těmi doma), věřím, že to bude jen na nějaký čas a pak se zase vše vrátí k normálnímu školnímu životu. Přeji vám pěkný víkend, berušky moje!

Dnes vám k práci pošlu jen pozitivní zprávy, abychom s tou radostí začali hned!

A protože jste se za tu dobu naučili být mnohem více samostatní, dnešní další činnost ponechávám na vás. Můžete si procvičit cokoli potřebujete na www.umimeto.org nebo si doplnit, cokoli jste nestihli.
Hlavním úkolem ale bude utřídit si a dát do pořádku všechny vaše materiály, které vezmete v pondělí s sebou do školy. Udělat si v práci pořádek je totiž pro život také velmi důležité, abyste se ve všem vyznali. Vezměte si třeba nějaký pořadač (šanon) a pěkně si v něm utřiďte všechny věci. Nezapomeňte založit například:

 1. pracovní listy z češtiny
 2. pracovní listy z matematiky
 3. pracovní listy z vlastivědy
 4. pracovní listy z přírodovědy
 5. budu ráda, když vezmete i obrázky, ale pokud si je chcete nechat, tak je ve škole můžu vytisknout

Bylo by fajn vzít i vaše další výtvory jako byly:

 1. sloh, jak doma pracujete
 2. vyrobené hlavolamy Zakletý kroužek nebo hlavolam Věž (stačí jen někteří)
 3. komixy, které jste malovali (nebo vytisknu)
 4. křížovky
 5. domino zlomky
 6. a hlavně nezapomeňte vše, co jste už zapsali do knihy zážitků.
  Všechno si to spolu postupně utřídíme a také dáme na nástěnky, aby se i ostatní mohli podívat, co všechno jste zvládli.

Na závěr chci poděkovat všem za skvělou práci. Vím, že jste se snažili, jak to šlo a já jsem na naši třídu moc pyšná nejen proto všechno, co jsme zvádli, ale i proto, že jsme to zvládli spolu a mohli se, i když trochu jinak, potkávat!
(I když se nám ten poslední týden trochu zkomplikoval.)
Vaše paní učitelka Cucka:-)

Aj 21. 5.
Děkuji všem za aktivitu při dnešní hodině. Pro ty, kteří takové štěstí neměli, posílám souhrn toho, co jsme dělali. PS 60/1 - rozdělení slov podle výslovnosti. Opakování vyjádření časů - celá, půl, čtvrt a tři čtvrtě v různých obměnách. Co dělám v jednotlivých časech. U 48 a čtení příběhu + aktivita z interaktivní učebnice, str. 49 a opět aktivita z interaktivní učebnice. V závěru jsme si zadali domácí úkol - PS 62/2 (pozor na to, aby aktivity na sebe navazovaly) a 63/2 (jednoduché cvičení). Těším se na vás, až vás v pondělí uvidím ve škole.

čtvrtek 21.5.
Dobré ráno! Děkuji za všechny vaše odpovědi. Některé jsou pro vás určitě zapeklité, alespoň máte nad čím přemýšlet😊. Trochu mě mrzí, že jsem od některých nedostala už několikátou odpověď. Další zprávičky najdete na konci.

 1. ČESKÝ JAZKY – opakování
  Tento týden máme zadání k procvičování jednoduché. Dnes se prosím pusťte dál do pracovního sešitu Procvičování pravopisu. Doplňte si řádky 7, 8 a 9 a nezapomeňte vzadu zkontrolovat. Nezapomeňte si vždy nejprve uvědomit, co zdůvodňujete, abyste nepletli jednotlivé pravopisné jevy. Ještě jednou přikládám pomůcku.

 2. MATEMATIKA – výpočet části z celku
  Dnes opakujeme to, co byste již měli znát. Snad to tedy pro vás bude jednoduché. Zde máte pracovní list a zde najdete správná řešení.

 3. POZITIVNÍ ZPRÁVY – 4. díl
  A máme tu další dvě pozitivní zprávy. Dnes se budou týkat opět přírody.

středa 20.5.
Dobré ráno!
Mám radost z odpovědí, které mi přišly na pozitivní zprávy. Některé otázky byly zapeklité. Musíte je číst pořádně. V těchto úkolech mi nejde jen o výpočet, ale pokuste se vnímat celý text. I dobří čtenáři zaměnili roky a měsíce nebo třeba šestý a sedmý ročník soutěže. Ale celkově jste si s tím poradili dobře a věřím, že jste se mnoho nového dozvěděli. Dnes vám posílám další dvě pozitivní zprávy a těším se na odpovědi.

Také vám přikládám dalších deset zážitků - tentokrát jsou tu ZÁLESÁCI. V klidu si můžete promyslet, jestli vás o víkendu nečeká nějaký výlet nebo co jste v minulosti zažili. Úkol není na zítřek, pomalu si na něm pracujte ve volných chvílích.

Připomínám muzikálu, že odpoledne je kroužek ve 13:30 - 16:00. Sraz za naší zahradou. Tak nezapomeňte přijít.

 1. ČESKÝ JAZYK - opakování a pozitivní zprávy
  Pokračujte prosím v pracovním sešitu Procvičování pravopisu a doplňte si další 3 řádky (tedy 4, 5 a 6). Své odpovědi si kontrolujte vzadu v PS. Ale opravdu jen kontrolujte, ať si vše řádně procvičíte.

 2. MATEMATIKA - výpočet části z celku
  Ve zlomcích se posuneme kousek dál, takže si nejprve pusťte výukové video.
  Potom si vypracujte pracovní list.
  Zde máte řešení.

 3. HUDEBNÍ VÝCHOVA - Posílám vám další křížovku.
  Pokud byste si nepamatovali jména nástrojů, můžete si je znovu připomenout tady nabo tady.
  Nezapomeňte si také zopakovat na flétnu písničku stromy a Kolik je na světě, které jsme hráli. Příští týden mi je zahrajete :-).
  Ještě připomínám dětem z flétny, které měly v pondělí hodinu, aby nahrály Titanic na Skype, abych viděla, jak pokročily v trénování!

úterý 19.5.
Pěkný den!
Děkuji za správné odpovědi na úkoly z pozitivních zpráv. No, nebylo to úplně jednoduché, jen dvě děti měly všechny odpovědi správně a to Jirka a Denča. Na dnešní den jsem vám připravila další, protože dobrých zpráv není nikdy dost! V souboru najdete také odpovědi na ty včerejší. Takže staré odpovědi mi už neposílejte, pouze ty dnešní. A zde už pozitivní zprávy - 2. díl.

Zítra je středa, ale na Skype se neuvidíme. Vyrážíme už do školy připravit vše potřebné. A dnes jsem vám připravila následující:

 1. ČESKÝ JAZYK - opakování a pozitivní zprávy
  Včera jsme si vysvětlili v pracovní sešitu Procvičování pravopisu různá opakovací cvičení - vždy první řádek. Dnes tedy prosím pokračujte dál. Na stranách 41 - 52 doplňte vždy druhý a třetí řádek. Nad slova nadepisujte zdůvodnění tak, jak jsme to v hodině dalali. V příloze máte obrázek, se kterým jsme pracovali.
  Potom se pusťte do pozitivních zpráv. Čtěte všichni pozorně. Není to jen dobrovolný soutěžní úkol, vypracujte jej všichni. Možná něco nezvládnete, ale bojujte s informacemi z textu:-).

 2. MATEMATIKA - výpočet části z celku
  Čeká vás podobná práce jako včera, tak věřím, že si s ní poradíte. Tad je pracovní list.
  Řešení.
  Kdyby se vám nedařilo, podívejte se na výuková videa ze včerejška zde a zde.

 3. VÝTVARKA - kniha zážitků
  Mnoho z vás bylo o víkendu venku a mě moc těší, že na svou knížku také myslíte a tvoříte si ji. Přišla mi spousta krásných stránek a děkuji za ně. Už se těším, až si vše dáme dohromady. Zpracujte si další, které jste prožili a zítra vám pošlu deset nových dobrodružství. Nebojte, nemusíte vše zvládnout. Budeme do knížky přidávat zážitky třeba i po prázdninách a příští rok.
  A nezapomeňte si udělat fotky, jak už vám roste hrášek a fazole. Schovejte si je v počítači, ať vám pak nechybí, až je budeme dávat dohromady. Kdo bude chtít, může mi je poslat. Ale nespěchá to.

pondělí 18.5.
Dobré ráno, broučci.
Tento týden uděláme výjimku. Soutěžit totiž budete každý sám za sebe. V textu u čísla 3 se dozvíte, jaký soutěžní úkol jsem pro vás připravila!
Dnes se spolu uvidíme na Skype hodinách ČJ a M.

 1. ČESKÝ JAZYK - Skype hodina v 8:00 - podmět a přísudek
  Čeká nás opakování shody podmětu s přísudkem. Ti, kteří se nemohou připojit, udělejte si tři cvičení ZDE.
  Potom si vysvětlíme, jak budete pracovat přes týden v pracovním sešitu Pravopisná cičení. Uděláme si společně první řádek na stranách 41 - 52. Kontrolu najdete vzadu v pracovním sešitu.

 2. MATEMATIKA - Skype hodina v 9:00 - zlomky
  Společně budeme pracovat na pracovním listu.
  Řešení najdete zde.

 3. POZITIVNÍ ZPRÁVY - 1. část - SOUTĚŽNÍ ÚKOL
  Když se podíváme na televizi, většinou vidíme samé strašáky. Všude se mluví o problémech, koronaviru, špatném životním prostředí, kriminalitě nebo katastrofách. Jakoby lidé zapomněli na ty dobré zprávy. Několik jsem jich pro vás připravila. Mně udělaly radost a věřím, že se budou líbit i vám. Zde najdete první dvě pozitivní zprávy.
  Vašim úkolem bude si zprávy přečíst a odpovědět na mé záludné otázky.

pátek 15.5.
Dobré ráno, berušky! Dnes se s vámi ještě nezvládnu spojit, ale v pondělí se uvidíme na Skype hodinách jako obvykle. S dalšími hodinami uvidíme, protože od středy jdeme už připravovat školu. Dám vám přes víkend vědět, jak to bude.
Můžete mi už posílat úkoly, které jste teď neposílali. Dnes si prosím pracujte na stránkách www.umimeto.org podle pokynů na třídních nástěnkách v ČJ i M. Také připomeňte rodičům, jestli nezapomněli vyplnit panu řediteli dotazník k nástupu do školy. Je na stránkách školy.
Přeji vám pěkný víkend a v pondělí se na vás moc těším!

Aj 14. 5.
Všechny zdravím. Ve čtvrteční angličtině jsme společně doplňovali cvičení v pracovním sešitě str. 58 a 59 a za domácí úkol si zkusíte rozdělit slova podle výslovnosti do dvou sloupců - str. 60 Sound Machine. Dále jsme opakovali slovíčka Unit 7 (PS 97). Procvičovali jsme vyjadřování časů - celá hodina, čtvrt, půl a tři čtvrtě. Prošli jsme si znovu motivační příběh v učebnici na začátku Unit 7. Děkuji všem za účast.
Příští týden bude hodina, ale zatím nevím, kdy. Připravujeme školu na otevření a v úterý mám dopoledne pracovní schůzku mimo školu. Dám vám dopředu vědět. Mějte se pěkně. Stanislav Skřička

PŘV4_14/5
Dobrý den čtvrťáci ;o)
dnes Vám z technických důvodů vložím práci do přírodovědy já... protože jsme již probrali všechny ekosystémy, mám pro Vás pro dnešní den úkol na třídění organismů do vybraných ekosystémů: PŘV4_Ekosystémy.pdf nebo PŘV4_Ekosystémy.docx. Práci tentokrát posílejte přímo mě na email LenkaS8246@seznam.cz, děkuji. S pozdravem a přáním hezkých dní, Lenka Simandlová.

Angličtina ve čtvrtek 14. 5. bude v 8.30 hodin

Broučci, z technických důvodů se s vámi nemohu do konce týdne spojit. Nepište mi ani na email, nemám k dispozici počítač. Až vše vyřeším, ozvu se vám.

PRACOVNÍ LISTY DO PÁTKU
Čj čtvrtek - pracovním sešitu Procvičování pravopisu str. 34/2, 35/2, 38/2.
Řešení str. 34 a 35
Řešení str. 38

M čtvrtek - pracovní list
Řešení

Čj pátek - najdete pokyny na třídní nástěnce na www.umimeto.org

M pátek - najdete pokyny na třídní nástěnce na www.umimeto.org

Na stránce www.umimeto.org mohou pracovat i děti, které s námi běžně po Skype nepracují. Nepotřebujete registraci do třídy, pracovat můžete i sami.

středa 13.5.
Dobré ráno, broučci.
Dnes si spolu procvičíme Čj a M na Skype. Pak tu máte připravenou jednu hudební flétnovou křížovku.
Slíbila jsem ještě vyhlásit výsledky jednotlivců za minulé dva týdny. Největšími bojovníky se krom vítězné skupinky stali Luky, Natka Čoupková, Denča a Jirka. Gratuluji jim a získávají také svoji figurku na naši planetu.

Pokud jste ještě nebodovali obrázky spolužáků na obal Knihy zážitků, tak to udělejte. Dnes bodování uzavřu.

Pro pobavení posílám foto z tělocviku.
A také videa z tělocviku, která jste ještě neviděli Jirka Kačka Tom Maty

 1. ČESKÝ JAZYK – Skype hodina v 8:00 – procvičování
  Čeká nás procvičování na umimeto. Budeme cvičit shodu, ale také starší učivo a podíváme se na to, co je to několikanásobný podmět.
  Pro děti, které nepracují na Skype s námi, jsem připravila k opakování tento pracovní list. Ti, co budou na společné hodině, si ho tisknout nemusí.
  Řešení k pracovnímu listu

 2. MATEMATIKA – Skype hodina v 9:00 – opakování zlomky
  Budeme opakovat sčítání a odčítání smíšených zlomků. Zde je pracovní list.
  Řešení

 3. HUDEBNÍ VÝCHOVA – flétnová křížovka
  Dnešní úkol je doplnit křížovku. Jednotlivá políčka doplníte podle prvního slova z písničky. Že nevíte, o kterou písničku se jedná? Vezměte si flétnu a každý řádek si zahrajte…
  Výsledek křížovky mi pošlete.

 4. VLASTIVĚDA
  Tentokrát vám nic nového nezadávám. Připravujte si své prezentace zadané z pondělí. Kdo ji má, má volno.

Aj 12. 5.
Dnes jsme procházeli stránky časopisu Mothers´ Day a What are they wearing. Překládali jsme texty a komunikovali společně. Moc děkuji všem, kteří se aktivně účastnili. Na příští hodinu, která bude ve čtvrtek 14. 5. od 10 hodin, nám zbývá dokončit článek v souboru s názvem Pop style - pravá strana Let´s go shopping. Tento článek navazuje na ten, který jsme dnes prošli. Budeme také pokračovat v lekci 7 - zopakujte si slovíčka v PS 97. Budu se na vás těšit.

úterý 12.5.
Včera jsem doplnila všechny body za úkoly z minulého týdne a máme vítěznou skupinku! Výsledky bodování. Zítra ještě dopočítám největší bojovníky z každé skupinky, abychom jim mohli také přidělit čestné místo na naší planetě.
Včera nám nefungoval odkaz na zážitky, které jste mi už zaslali. Google změnil nastavení a tím mě úplně rozhodil:-).
A zde už máte také slíbený dotazník úvodní strana knihy zážitků, abyste se mohli podívat, co namalovali vaši spolužáci. Musím říci, že obrázky se vydařily.

 1. ČESKÝ JAZYK – shoda podmětu s přísudkem
  Už jsme se probrali celým tématem a můžeme si jej tedy procvičit v pracovním sešitu Procvičování pravopisu str. 34/1, 35/1, 38/1.
  Řešení str. 34 a 35
  Řešení str. 38

 2. MATEMATIKA – zlomky - opakování
  Pokračujeme v procvičování zlomků. Jde vám to dobře.
  Pracovní list
  Řešení

 3. VÝTVARNÁ VÝCHOVA – zážitky s přírodou Pracujte si na své knize zážitků. Stránky vůbec nemusí vypadat jako ty moje. Můžete si je sami graficky ztvárnit. Můžete si také vyzdobit seznam objevitelů či dobrodruhů. Vše si zakládejte, ať to můžeme svázat. A zážitky, které dokončíte mi posílejte.

pondělí 11.5.
Dobrý den, posílám několik informací na úvod.
Během tohoto týdne se nebudeme dělit na soutěžní skupinky. Nebudu také posílat každý den soutěžní úkoly. Zdá se mi, že je někteří v posledních dvou týdnech plníte opožděně. Venku je už krásně, více teď vyrážíte do přírody a není tedy nutné vám zbytečně nakládat.

Také už od pondělí mohou probíhat zájmové činnosti, které nejsou školními kroužky, a proto budeme spouštět řadu aktivit. Prozatím jsme domluvili flétnu, ale na středu již počítáme také s muzikálem. Další informace sepíši během zítřka. S některými dětmi se tedy již můžeme vidět venku naživo a to mnozí z vás jistě ocení více než soutěžní úkol domů.

 1. SOUTĚŽNÍ ÚKOL - pokračování
  Soutěžní úkol nám tedy zůstává jeden průběžný – tedy náš deník zážitků. Zkusme ho naplnit co nejvíce zážitky s přírodou a v přírodě. Už mi od vás došla řada pěkných stránek. Tu první si můžete prohlédnout v dotazníku a také ji obodovat. Tentokrát mi přišlo o něco méně obrázků a věřím, že ti, kteří to nezvládli, mi ještě první stranu pošlou. Budeme na deníku pracovat i po návratu do školy a si úvodní stranu namalujte všichni!
  Kromě první stránky mi už ale také přišla řada sepsaných zážitků a nejvíc od Matěje – 16 nových stran do deníku. To je úžasné! Zaslané zážitky vám posílám tady a s nimi také dalších deset témat – tentokrát z oblasti OBJEVITELÉ.

 2. ČESKÝ JAZYK – Skype hodina v 8:00 – podmět rodu mužského
  Pracovní list
  Řešení

 3. MATEMATIKA – Skype hodina v 9:00 - zlomky
  Pracovní list
  Řešení

 4. VLASTIVĚDA – cestujeme po vlasti
  Ve vlastivědě nás čeká nyní cestování po naší vlasti. Vašim úkolem v následujícím týdnu bude připravit si referát na jednu z vybraných částí naší republiky. Na papír formátu A4 – A3 si vytvoříte prezentaci. Můžete nalepit fotografie, zjistit si jakékoli historické či přírodní zajímavosti, památky, známá města, průmysl, vše, co by mohlo ostatní zaujmout. Pracujte tak, aby vaše informace byly zajímavé pro vás. Pak upoutají také spolužáky.
  Prezentaci můžete vytvořit i na PC. Hlavně si ji uložte a vezmete ji pak s sebou do školy.
  Střed Čech (děti s čísly 1, 8, 15, 22), západ Čech (2, 9, 16, 23), sever Čech (3, 10, 17, 24), jih Čech (4, 11, 18, 25), východ Čech (5, 12, 19, 26), kraj Vysočina (6, 13, 20, 27), sever Moravy (7, 14, 21, 28, 29).
  Prohlédněte si v Media Creator nebo v učebnici stránky k tématu (52 – 57).

čtvrtek 7.5.

 1. ČTVRTEČNÍ HRA – všichni na Skype v 8:00 – čtvrtáci Cucka
  Dnes nás čeká soutěž napůl matematická, napůl přírodovědná.
  Pracovat budete ve skupinách, spojení nejprve zkusíme.
  Úkolem je plnit jednotlivá zadání z třídní nástěnky na www.umimeto.org
  Jakmile skupina dokončí úkol, přibere mě do hovoru a zkontrolujeme. Za správné odpovědi získáte body.
  V 10:00 se všichni sejdeme na čtvrťáci Cucka a své body využijete při závěrečném přírodovědném kvízu.
  Vítězí skupina, která odhalí a správně pojmenuje více zvířat na obrázcích.

 2. DALŠÍ PRÁCE – dokončení úkolů
  Jako obvykle si dnes můžete pracovat na dalších bodovaných úkolech, které jste přes týden nezvládli. Český jazyk a matematiku tam neřadím, ty doufám zvládáte pravidelně v zadané dny 😊.
  V neděli budeme uzavírat bodování, tak dodejte, co můžete. V pondělí už vyhlásíme vítěze našeho dvoutýdenního soutěžního bloku.
  Některým ještě zbývá dokreslit první stránku Deníku zážitků, či dokončit jacíky nebo se otočit s botou. A nezapomeňte na vysetí semínek.

 3. SOUTĚŽNÍ ÚKOL – první zážitky DOBRODRUHŮ
  Zapište si své první zážitky do knihy.
  Už máme – úvodní stránku, tabulku dobrodruhů (vytištěnou) a nyní přidáte 1 či více stránek svých zážitků. Každá stránka bude bodovaná zvlášť. Body přidělím podle toho, jak pěkně ji zpracujete (1 – 25 bodů za každou stránku).
  Zde ještě znovu odkaz na pokyny.

středa 6.5.
Dnes jsem už odstranila trasu stopované. A tady mám pro vás ještě další fotografie – hlavně rostliny, které jsme na trase našli.
Také mi píšete, jak se vám dařil soutěžní úkol v pondělním tělocviku. Někdo to zvládl, někdo ne, hlavně doufám, že jste si to užili. Video nám poslala Anežka, Peťa, Klárka, Denča, Luky a Iza.

Ve čtvrtek jsou konzultační hodiny od 17.00 hodin. Připojení bude otevřené od 16.55 hodin. Odkaz je na stránkách školy v aktualitách.

 1. ČESKÝ JAZYK – Skype hodina v 8:00 – podmět rodu mužského
  Čeká nás představit si další část učiva shoda podmětu s přísudkem. Zde najdete pracovní list a řešení.

 2. MATEMATIKA – Skype hodina v 9:00 - opakování
  Dnes nás čeká opakování staršího učiva. Se zlomky pak budeme pokračovat zase příští týden. Dnes máme pracovní list zde a řešení tady.

 3. HUDEBNÍ VÝCHOVA – flétna a hudební nástroje - SOUTĚŽNÍ PRÁCE Minulý týden jsme fotili stromy. Fotky se vám moc povedly. Připomeneme si ještě písničku Stromy, kterou jste na flétnu už hráli. Nejprve se podívejte na video.
  A tady už máte noty. Zahrajte si ji několikrát ve zpomalené rychlosti a potom mi ji znovu nahrajte na Skype. Pokud to zvládnete, nahrajte ji zase i s hudbou z youtube, pokud ne, zahrajte mi ji sami. Cvičte všichni.
  Zde si prohlédněte rozdělení hudebních nástrojů ještě jednou. Na konci prezentace doplňte správné názvy. Odpovědi pošlete do Skype nebo emailu, jak chcete.

 4. VLASTIVĚDA – chraňme přírodu
  Media Creator – Vlastivěda (poznáváme) – str. 50-51 – Chraňme přírodu. Můžete si pročíst, poslechnout, podívat se na fotografie. Potom se na www.umimeto.org přihlaste do nové třídy. Zkusíme to ještě spolu na konci matematiky. Postup: www.umimeto.org – návštěvník – zdejte vaše jméno a heslo (přihlásit se) – umíme fakta – třída – moje třída – heslo 3CK2T (potvrdit). A je to. Teď si už zadejte do šedého vyhledávacího rámečku ČR CHKO – vyberte z nabídnutých možností první – ČR CHKO a NP Stránky tématu. Na interaktivní mapě si procvičte jednotlivé oblasti a pak se můžete prozkoušet na slepé mapě (odkaz pod obrázkem).
  Nebo můžete pracovat se stejným tématem v učebnici.

Aj 5. 5.
V úterní angličtině jsme se vrátili k plnění úkolů v jazykové učebně v záložkách "4. třída Aj 23. 4." a "Lekce 91". Protože jste neměli dostatek času pro přípravu, přesunuli jsme překládání zaslaných stránek z časopisu na příští hodinu. Přibyla nová stránka časopisu "Mothers´ Day". Při práci v učebnici jsme si nejprve přečetli o Svátku matek na straně 68 a pokračovali jsme pracovním sešitem nad slovíčky Unit 7 - str. 97. Připomenuli jsme si téma z loňské učebnice Clothes (oblečení) a pročítali se příběhem v učebnici na str. 48.
Příští hodina bude až v úterý 12. 5., protože ve čtvrtek jdu ráno darovat plazmu a před polednem musím vyzvednout objednanou dezinfekci ve městě.
Budu se na vás těšit. Stanislav Skřička
Mothers´ Day článek, Mothers´ Day nahrávka

úterý 5.5.
Dobrý den, dnes mám pro vás slíbenou písničku od Pokáče, kterou jsme nahráli s Muzikanty v karanténě. Pracujeme také na další a v té už více uvidíte také žáky naší třídy. Jak na koronavirus.

Jestlipak jste nezapomněli vysít semínka, která jste si odnesli ze stopované? Nezapomeňte si uložit první fotografii z vysévání, abyste ji ve správnou chvíli měli k dispozici. A nezapomeňte, že je to vaše práce, ne práce rodičů😊.

Než se pustíte do práce, mám tu pro vás dvě videa z plnění tělocviku. První přišlo od Jirky, druhé od Toma. Další fotky vám pošlu zítra, až se jich sejde více pohromadě.

 1. ČESKÝ JAZYK - opakování
  Dnes jsem vám připravila pracovní list s opakováním, na další část učiva se podíváme společně ve středu.
  Zde najdete řešení.
  Pokud chcete, cvičte si cokoli na www.umimeto.org.

 2. MATEMATIKA - opakování
  Také v matematice vás čeká dnes jen opakování. Tady je pracovní list a tady řešení.

 3. VÝTVARNÁ VÝCHOVA - začínáme nový projekt
  Říká se, že to, co děti zažijí do 12 let, je potom ovlivňuje celý život. I my se zabýváme ekologií, a tak jsem pro vás připravila další projekt. Začneme ho tvořit ve výtvarné výchově. Další informace najdete zde.
  Až dnešní práci vytvoříte, pošlete mi prosím váš výtvor. Vytvořím zase dotazník k hodnocení.

pondělí 4. 5.
Dobré ráno, broučci! Hned v pondělní ráno bych vám chtěla říci, že mám velikou radost, jak se vyvedla víkendová stopovaná! Jen z naší třídy se zúčastnilo 23 rodin a na trasu se vydalo také mnoho dalších z Bosonoh i mimo ně. Moc ráda jsem vás všechny potkala a těším se, že si třeba ještě někdy podobnou hru zopakujeme! Trasa zůstane nachystaná ještě zítra, v úterý ráno je sundám. Také vám posílám pár fotografií.

Ze stopované jste si odnesli semínka. Ta si zasaďte do záhonku a vždy, když povyrostou, si je vyfoťte. Časem vám připomenu, abyste mi je poslali, ale to až fotek budete mít více. Tento úkol bude pro vás obtížnější, protože si na něj budete muset myslet průběžně😊.

Skupinky pro tento týden pokračují stejné jako v týdnu minulém a zde je aktuální bodování.

Ještě přidávám jedno video od Peti z jeho jacíků a jedno od Sáry.

 1. ČESKÝ JAZYK – Skype hodina v 8:00 - shoda podmětu s přísudkem
  Znovu si dnes procvičíme podmět rodu středního a výjimky v množném čísle. Z minulého týdne vám zbyl jeden pracovní list. Zde pak najdete jeho správné výsledky.

 2. MATEMATIKA – Skype hodina v 9:00 - zlomky 9
  Pokračujeme dál výpočtem části z celku. Výukové video najdete zde. Pracovní list nám zůstal z minulého týdne, řešení najdete zde.

 3. VLASTIVĚDA – Kulturní instituce
  Media Creator – pusťte a přečtěte si kapitolu Kulturní instituce. Podívejte se na video a udělejte si interaktivní cvičení.
  Pracujete-li v učebnici, přečtěte si stejnou kapitolu.

 4. TĚLESNÁ VÝCHOVA – SOUTĚŽNÍ ÚKOL
  Dnešní úkol mi poslala Sára a moc se mi líbí. Pusťte si video, na kterém vám ukáže, co máte zvládnout. Těším se na vaše fotky či videa. Věřím, že u tohoto cviku se vážně pobavíte!

Aj 30. 4.
Všechny zdravím a děkuji za dnešní hodinu.
Co jsme udělali: pracovní sešit str. 57, v učebnici jsme se dívali na strany 64 (1st May), 46 a 47 (video a nahrávka bude v jazykové učebně). Ukázal jsem vám strany časopisu, který vám pošlu a budu rád, když se do příští hodiny podíváte na časopis a zkusíte si vypracovat cvičení. Nemusíte nic tisknout ani skenovat, jen mějte připravená cvičení na příští hodinu. Nahrávky pošlu také.
Přeji všem pěkný prodloužený víkend a v úterý 5. 5. v 11 hodin opět zde. Pozdravte rodiče. Stanislav Skřička
Časopis-1, Časopis-1-nahrávka1, Časopis-1-nahrávka2
Časopis-2, Časopis-2-nahrávka

čtvrtek 30.4.
Dobré ráno.

 1. Dnes se potkáme v 8:00 na Skype a společně se naučíme pracovat se stránkami www.umimeto.org
  Zatím se sami nikde neregistrujte, uděláme to až spolu. Bude potřeba u toho zadat kód třídy. Poté se se stránkami budeme učit pracovat a pracvičíme si na nich řadu věcí.
  Ten, kdo nemůže pracovat s námi, může mi napsat o kódy a zaregistrovat se sám. Společná registrace slouží k tomu, abych viděla vaše výsledky, případně, abyste mohli plnit některé úkoly společně.

 2. Máme poslední školní den v týdnu, proto si jako obvykle vy zbylém čase doplňte to, co se vám přes týden nepodařilo zvládnout nebo si procvičte to, co byste potřebovali.
  Můžete k tomu použít např. stránky http://www.rysava.websnadno.cz/ nebo www.skolakov.eu

 3. Po obědě se můžete vydat na trasu naší stopovací hry. Začátek bude připraven na spojnici ulic Rušná a Mlaty. Zbylé instrukce obdrželi rodiče v emailu. Zde máte také mapku startu a startovní list.
  Trasa je vyznačena fáborky po cestách i mimo ně. Cestou najdete 14 stanovišť s kvízy. Jejich výsledky je třeba podle pokynů na průvodním listu doplnit do tabulek, aby vám vyšla tajenka. V cíli se potkáme a tajenku mi povíte. Na trasu můžete vyrazit také kdykoli během víkendu (pouze v pátek po 17:00 na konci trasy nebudu.).
  Přeji všem hodně štěstí! A doporučuji vzít si s sebou na trasu mobil, je tam spousta krásných rostlin a živočichů. Budu ráda, když mi pošlete nějaké fotky, čeho jste si cestou všimli.

středa 29.4.
Pěkný den všem!
Děkuji vám za fotky z vašeho tělocviku. Můžete se také podívat, jak cvičili ostatní. A mám tu i jedno video od Verči a video od Lukyho.
Přišlo mi také hodně vašich uvázaných tkaniček, vypadají moc dobře, jen se koukněte.
A zde máte aktualizované bodování za dnešní a včerejší úkoly.
Dnes se potkáme v 8:00 na Skype, odpoledne také v 16:00 s muzikálem, tak nezapomeňte. Budeme rozdělovat videa do videoklipu!

 1. ČESKÝ JAZYK – Skype hodina v 8:00 – 8:50 - shoda podmětu s přísudkem
  Dnes si zopakujeme a procvičíme shodu podmětu s přísudkem rodu ženského a koukneme se kousek dál.
  Zde je pracovní list a zde řešení.

 2. MATEMATIKA – Skype hodina v 9:00 – 9:50 – zlomky 8
  Procvičíme si výpočet části z celku. Tady je pracovní list a zde máte řešení.

 3. VLASTIVĚDA – služby
  Media Creator – pusťte a přečtěte si kapitolu Služby. Podívejte se na video a udělejte si interaktivní cvičení.
  Pracujete-li v učebnici, přečtěte si stejnou kapitolu.

 4. HUDEBNÍ VÝCHOVA – flétna a hudební nástroje
  Znovu si zopakujte na flétnu písničku Kolik je na světě věcí. A ještě jednou mi ji nahrajte přes Skype. Ráda bych si poslechla, zdali jste se od minula zlepšili. A nezapomeňte na Fis 😊!
  Dnes se také pustíme jen lehce do rozdělení hudebních nástrojů. Podívejte se, kam které řadíme a zapamatujte si jejich názvy.
  SOUTĚŽNÍ ÚKOL – křížovka s hudebními nástroji . Řešení mi stačí napsat na Skype. Body vám přidělím také za nahrávku flétny.

Aj 28. 4.
Všechny zdravím a děkuji za aktivní přístup při dnešní hodině. Procvičili jsme dny v týdnu a aktivity, které děláme, mluvili jsme o tom, jaké televizní pořady rádi sledujeme a co mají rádi nebo nemají rádi naši nejbližší. Vše se točilo kolem cvičení v učebnici 42 a 43, v pracovním sešitě 54 a 55. Dvakrát jsme si zahráli Team Quiz a děkuji Matějovi, že se mnou dělal v první hře "prohrávající dvojici". Vynahradili jsme si to ve hře druhé. Za úkol prosím dokončete cvičení v jazykové učebně. Budu se těšit ve čtvrtek 30. 4. v 11 hodin. Stanislav Skřička

úterý 28.4.
Dobré ráno,
dnes vás čeká samostatná práce, ale ve středu a ve čtvrtek se uvidíme opět ráno na Skype. Rozvrh Skype hodin pro tento týden.
A zde je tabulka výsledků nových skupin hned po prvním dni.
Také jsem slíbila ještě jména těch, kteří v tomto kole vybojovali pro své skupiny nejvíce bodů, i když třeba jejich skupinka nevyhrála. Takže tentokrát si potlesk zaslouží Denča, Kačka, Jirka, Anežka a Bea.
A ještě tu máme vyhodnocení soutěže o nejzajímavější fotografii stromu. Vítězi se stali …. Raději se podívejte. Zde jsou vybrané fotografie. Tentokrát se s námi do hlasování zapojilo také několik dalších lidí z řad veřejnosti, kterým jsem hlasování nabídla přes Facebook.

 1. ČESKÝ JAZYK – shoda podmětu s přísudkem
  Včera jsme si procvičili podmět rodu středního, dnes začínáme rod ženský.
  Zde máte pracovní list a zde najdete řešení.

 2. MATEMATIKA – výpočet části z celku
  Nejprve si pusťte výukové video.
  Tady je pracovní list a zde najdete řešení.

 3. PRACOVNÍ ČINNOSTI – vázání tkaniček
  Dnes budeme trochu šmodrchat tkaničky. Uvidíte a vyzkoušíte si, jakými zajímavými způsoby to jde. Budu moc ráda za fotografie vašich výkonů. A samozřejmě je potom ukážeme také ostatním!
  A zde máte zajímavé foto, jak je možné boty zavázat, abyste se trochu namotivovali.
  Tady je také odkaz na video 1, video 2 a video 3. Postupujte podle videí. Nastavte si pomalejší rychlost, vždy se na kousek podívejte a video si stopněte.

pondělí 27.4.
A máme tu další týden domácí výuky – jestli správně počítám, je to už osmý. Každý týden se učíme pracovat v tomto prostředí o trochu lépe. Tento týden bych se chtěla pokusit udělat hodinu pro všechny společně. Mohli bychom se takto vídat častěji a více procvičit. Zde máte rozvrh na pondělí a pokud to bude fungovat, budeme takto pokračovat častěji.
Rozvrh Skype hodin na tento týden.
Hlasujte v soutěži o nejhezčí fotku stromu z lehu.
Aktuální tabulka výsledků - bylo to těsné a také to těsně skončilo. Zase je vidět, že každá snaha může zvráti výsledek.
Posílám vám také jednu nahrávku flétny. Nahrávky ze Skype jsou nekvalitní, tuto jsem dostala od Izy i s videem, tak se o ni chci s vámi podělit.

 1. ČESKÝ JAZYK – Skype hodina v 8:00 - shoda přísudku s podmětem
  Pokračujeme v procvičování s podmětem rodu středního. Tady máte pracovní list a tady řešení.

 2. MATEMATIKA – Skype hodina v 9:00 – smíšená čísla
  Procvičujeme to, co jsme se ve čtvrtek naučili. Zde je pracovní list a zde řešení.

 3. VLASTIVĚDA – Průmysl a nákladní doprava
  Pracujeme v Media Creator – učebnice Vlastivěda poznáváme – kapitola Průmysl a nákladní doprava.
  Pusťte si audio (ale čtěte si s ním) a pak si udělejte obě interaktivní cvičení.

 4. SOUTĚŽNÍ ÚKOL - TĚLOCVIK – Jacíkův test
  Vzpomínáte na jacíky? Leh na břicho (tlesknout do stehen), vztyk (tlesknout do stehen), leh na záda (tlesknout…), vztyk (tlesknout…). To je jeden jacík. Zde se podívejte na video.
  Kolik jich za 1 minutu uděláte vy? Napište mi to na Skype. Když mi to natočíte, budu ráda a můžu pak ukázat ostatním. Naučte se používat videonahrávku na Skype, ale napsat stačí.

pátek 24.4.
Dobré ráno, Vítám vás na dnešním souboji skupin, který bude poslední bodovanou disciplínou před uzavřením tohoto bodování. Tady jsou aktuální výsledky. Chybí v nich ještě poslední disciplíny, takže se snažte, víte, že se vše může zvrátit těsně před koncem jako minule.

Dopoledne jsem vám říkala, že pro vás připravuji na páteční odpoledne trasu na vycházku s rodiči s kvízy. Mrzí mě to, ale zrovna dnes překopli na Bosonožském náměstí elektřinu a nemohla jsem hru nakonec bez tiskárny připravit. Tak si ji pro vás nechám v záloze na příští týden.

 1. MATEMATIKA – soutěž z Koumáka
  Dopočítejte, co jste nestihli spočítat v hodině. Výsledky mi pošlete. Řešení vyvěsím až v neděli.
  Pracovní list je zde.
  Ke hře budete potřebovat tabulku soutěžních otázek, abyste mohli vybírat.
  Vy, kteří nebudete moci pracovat s námi, si spočítejte Koumáka sami.

 2. DALŠÍ ČINNOST
  Ve zbytku dne si opět pracujte na tom, co vám přes týden dělalo nejvíce problémů. Můžete si třeba:
  Cvičit římské číslice ve strašidelném hradu nebo s římany.
  Procvičovat písemné dělení.
  Procvičovat pravopis koncovek podstatných jmen. Nebo třeba podmět a přísudek.

Nebo si doplňte soutěžní úkoly: Ještě mi chybí nahrávka několika fléten, zpráva o přechodu přes zamrzlou řeku či křížovka z vlastivědy. Také fotky stromů a výsledky přírodovědy.
Přeji vám krásný víkend!

Aj 23. 4.
Dnes nás technika potrápila. V polovině hodiny bagr venku překopnul kabel elektřiny a hodinu jsme dokončili pouze na notebooku s jednou malou obrazovkou. Předtím jsem měl k dispozici dva počítače a tři obrazovky. Navíc nám buď někdo z žáků nebo přetížený systém vyhazoval žáky ze skypu. Co jsme měli udělat a co bychom tedy měli mít hotové?
Prošli jsme si článek ke Dni země z časopisu. Zopakovali jsme v učebnici str. 42 a řekli si, že cvičení str. 43 najdeme v úkolech jazykové učebny. V pracovním sešitě str. 55/1 - podklad v jazykové učebně a cvičení 55/2 zkuste za domácí úkol doplnit údaje o vás a vaší rodině. Úkoly v jazykové učebně jsou ve složce "4. třída Aj 23. 4."
Příště se uslyšíme zase v úterý 28. 4. 2020 od 11 hodin. Budeme mít k dispozici jak skype, tak www.telekonference.eu s kódem místnosti: qzp15z
Děkuji všem za vytrvalost. Stanislav Skřička

čtvrtek 23.4.
Dobré ráno, berušky!
Děkuji vám za všechny odpovědi a obrázky. Líbilo se mi, že se s vámi a dominem naučila zlomky také řada sourozenců. Posílám vám také pár obrázků ze hry.
Děkuji také za nahrávky flétny. S nahráváním jste si většinou poradili dobře. Horší to bylo s teorií. Většina bohužel zapomněla na předznamenání a celou písničku mi zahrála s tónem F místo Fis. Málem jsem potom neusnula, když jsem to slyšela tolikrát falešně. To byl nějaký hudební útok na paní učitelku😊? Ti, kteří mi nahrávku ještě neposlali, prosím ať písničku dotrénují a pošlou.
A ještě vám na pobavení posílám Izino video Přechodu přes řeku. ta jede, co?
A teď už jdeme na práci.

 1. ČESKÝ JAZYK – Shoda přísudku s podmětem
  Dnes vás čeká podmět rodu středního. Není to těžké. Určitě to hravě zvládnete. Tady je pracovní list a zde je řešení.

 2. MATEMATIKU MÁME SPOLEČNOU na Skype - pokračujeme se zlomky
  Tady je rozpis hodin.
  Připravte si prosím navíc jeden volný list papíru a nůžky.
  Na práci si připravte tento pracovní list.
  Pro ty, kteří s námi nemohou pracovat, je tu výukové video a řešení.

 3. PŘÍRODOVĚDA – Ekosystém tekoucí řeky
  Máme tu další téma – tekoucí řeky a jejich ekosystém. Pracovní list máte zde. Odpovědi mi prosím pošlete.

 4. SOUTĚŽNÍ ÚKOL – tělocvik - relaxace v trávě
  Týden se pomalu blíží k závěru a určitě si rádi odpočnete (maminky také). Dnes vám tedy navrhuji tělocvik v trávě. Můžete vyrazit na zahradu, někteří chodíte s rodiči na odpolední procházky. Zkuste se tentokrát podívat na nebe přes korunu stromu. Několikrát jsme strom letos kreslili, teď si ho můžete pořádně prohlédnout. Klidně si pod ním zacvičte a až budete odpočívat, zkuste vyfotit co nejhezčí fotografii vleže – pohled směrem vzhůru přes korunu stromu. Vyfoťte si jich více a vyberte pak tu, která si vám nejvíc líbí. Můžeme se pak zase podívat na to, co vyfotili ostatní.

středa 22.4.
Dobrý den, děti.
Posílám vám dnes ještě nějaká další videa z plnění úkolu přes řeku. Kačka

 1. ČESKÝ JAZYK – Shoda přísudku s podmětem
  Pokračujeme dál. Dnešní učivo je OBZVLÁŠŤ DŮLEŽITÉ! Buďte pozorní při čtení rámečku. Zde je pracovní list. A zde řešení.

 2. MATEMATIKA – Zlomky
  Jsem ráda, že se vám zlomky daří a doufám, že jste si včera zahráli také zlomkové domino. Dnes budeme pokračovat dále. Půjde o opakování včerejšího učiva. Pokud byste postupy zapomněli, připomeňte si je z včerejšího výukového videa.
  Pracovní list najdete zde, řešení zde.

 3. HUDEBNÍ VÝCHOVA – Oprašte flétnu – tentokrát prosím nahrajte všichni, pokud máte podmínky
  Nejprve si pusťte video s písničkou od pana Skoumala a několikrát si ji zazpívejte.
  Potom si na flétnu zahrajte písničku podle not. Je velmi snadná.
  Trénujte nejprve sami, potom s hudebním doprovodem z youtube. Nastavte si zpočátku menší rychlost, pak teprve hrejte v plné rychlosti.
  Až budete mít písničku nacvičenou, nahrajte mi ji na Skype. Je to jednoduché.
  a) Připravte si noty a hudbu na internetu – ještě nepouštějte.
  b) Ve Skype si klikněte na můj kontakt a dole vedle psaní zprávy je mikrofon. Ten spusťte. Začíná se nahrávat.
  c) Teď můžete klidně překliknout zpět na youtube a spustit hudbu.
  d) Ve správnou chvíli začněte hrát (Je to si ve 30 sekundě – spolu se zpěvem).
  e) Jakmile dohrajete, dejte šipku k odeslání nahrávky – a je to.
  Kdybyste mi to chtěli poslat jako videonahrávku, můžete. Místo mikrofonu kliknete na tři tečky – videozpráva. Dál už pochopíte sami…
  Těším se na vaše nahrávky.

 4. VLASTIVĚDA – Nerostné suroviny – SOUTĚŽNÍ ÚKOL
  Pracujte v Media Creator – Vlastivěda (poznáváme) – str. 36 – 37 – kapitola Nerostné suroviny. Poslechněte si audio, vyzkoušejte si interaktivní cvičení. Nebo pracujte podle stejného názvu kapitoly v učebnici.
  Zde vám jako soutěžní úkol posílám k vyplnění křížovku.

Aj 21. 4.
Všechny moc zdravím a děkuji za aktivní přístup v dnešní hodině angličtiny.
Zopakovali jsme si dny v týdnu (U 42 nahoře) a prý jste si dokázali pustit nahrávku na odkazu z minulé hodiny. Procvičili jsme dny yesterday/tomorrow/the day before yesterday/the day after tomorrow. Dále jsme prošli aktivity ve cvičení U 42 dole a doplnili jste slovně další, které děláte a umíte říct anglicky.
Vyzkoušeli jsme si, že se dokážete dostat na stránku www.hellosmart.com a na studentské verzi se připojit do Class ID 336659. V těchto aktivitách jste psali slova/slovní spojení z probíraného učiva do kategorií a na závěr jsme si zahráli hru týmů Monster Quiz se slovíčky.
Příští hodina bude ve čtvrtek 23. 4. od 11.30 z důvodu rozvrhu předchozích hodin s paní učitelkou.
Bonus na závěr - článek k zítřejšímu dni, který budeme společně číst a překládat ve čtvrtek. Budu se na vás těšit. Stanislav Skřička

úterý 21.4.
Dobré ráno!
Mám tu pro vás aktualizovanou tabulku výsledků. Přibyly nám body za přírodovědu, přechod přes řeku a hodinu češtiny.
A zde najdete ukázky ze včerejšího tělocviku Přes ledovou řeku - foto i video 1 a video 2 a video 3 a video 4.
Díky všem zúčastněným! Těžko by se nám posuzoval nějaký vítěz, ale úžasnou techniku má Verča s Peťou!

 1. ČESKÝ JAZYK – Podmět a přísudek 3
  Dnes nás čeká pokračování učiva podmět a přísudek. Dozvíte se, co je to podmět nevyjádřený. Dobře si projděte na pracovním listu 3 rámeček. Včera jsme nedokončili pracovní list – chybějící cvičení jsem vám doplnila také na něj, ať nemusíte hledat. Zde máte pak řešení.

 2. MATEMATIKA – Zlomky 3
  Dnes budeme zlomky sčítat. Je to nové, proto si nejprve pusťte výukové video.
  Potom si vypracujte pracovní list. A zde máte také řešení.

 3. ANGLICKÝ JAZYK – Skype hodina v 11:00

 4. SOUTĚŽNÍ ÚKOL - VÝTVARNÁ VÝCHOVA – Domino
  Zahrajte si se sourozencem nebo s rodiči domino se zlomky. Nejprve si přečtěte pravidla hry a připravte hrací kartičky. Pravděpodobně většina z vás nezná přesná pravidla. Nastudujte si je a naučte je rodiče. Napište mi pak, jak jste si zahráli nebo mi pošlete fotku.

pondělí 20.4.
Krásný nový týden! Mám tu pro vás spoustu nových informací. Vítězem soutěže o nejhezčí obrázek se stal Jirka. Dalších 7 nejlepších najdete v odkaze.
Skupina na tento týden zůstávají stejné. Zde je také tabulka bodování, jak si skupiny vedou.
A tady už je naše společná kuchařka. Nevím proč se v ní objevilo poměrně dost buchet, když zadání znělo jednoduchá večeře, ale třeba se vám budou hodit také. Doufám, že některé z receptů využijete a budou vám chutnat. Pokud najdete v textu nějaké chyby – jsou vaše 😊. Čtvrťácká kuchařka

 1. ČESKÝ JAZYK – SKYPE HODINA – opakování
  Rozvrh Skype hodin máte zde.
  Společně dnes budeme opakovat. Na hodinu si prosím připravte pracovní list Podmět a přísudek 2. Zde najdete řešení.

 2. MATEMATIKA – zlomky 2
  Tady máte pracovní list.
  Výuková videa k PS nejsou. Jde o opakování toho, co jsme se učili ve čtvrtek. Pokud byste potřebovali, pusťte si znovu výuková videa ze čtvrtka.
  Řešení k pracovnímu listu máte tady.

 3. VLASTIVĚDA – Půda a zemědělství Informace k tomuto učivu najdete v Media Creator v u čebnici Vlastivěda – poznáváme.
  Kapitola Půda a zemědělství – str. 34 – 35. Poslechněte si audionahrávky, vyzkoušejte také interaktivní cvičení.
  Ti, kteří nemohou v programu pracovat, najdou stejnou kapitolu v učebnici vlastivědy.

 4. SOUTĚŽNÍ ÚKOL – TĚLOCVIK – Přes ledovou řeku
  Vašim dnešním úkolem je dostat se přes řeku širokou 10 metrů po ledových krách. Zde najdete pravidla. Můžete se také podívat na videoukázku(https://pin.it/33H5zoz).
  Pokud se vám to podaří zdokumentovat a chcete nechat ostatní nahlédnout, jak se vám vedlo, pošlete mi klidně fotku nebo video.

Aj do 17. 4.
Všechny zdravím,
v angličtině jsme po skypu probrali Unit 6 - učebnice po str. 42 - dny v týdnu. Navedl jsem vás na odkaz, který máme na úvodní záložce webu školy "Stránky tříd". Je tam odkaz Happy Street 1 a 2, na kterém můžete najít některé nahrávky - nyní dny v týdnu.
V pracovním sešitě jsme došli po str. 54, cvičení 1 (toto cvičení je o hláskování dnů v týdnu - spelling).
Prosím, abyste dokončili všechna cvičení v jazykové učebně - Lekce 65 a 69, některá z nich jsou jen nahrávky ke cvičením v PS. Některá cvičení se opakují pro vaše zlepšení v jazyce.
Příští skype hodina bude v úterý 21. 4. v 11 hodin. Kdo nemá skype, může se napojit přes www.telekonference.eu a zadat kód místnosti: qzp15z
Budu se na vás těšit. Stanislav Skřička

pátek 17.4.
A máme tu pátek a s ním spojenou bojovku - tentokrát matematickou!

 1. Přesně v 8:00 se spojte na Skype se svojí skupinou a pusťte se společně do čtení pravidel. Ještě předtím si zkontrolujte, že máte vytištěnou tabulku s římskými číslicemi 1 - 120 a k tomu malé tabulky čísel pro jednotlivé skupiny (vždy 20 čísel pro skupinku). Já se ke skupinám budu připojovat a pomáhat.

 2. DOKONČI SI RESTY
  Ve zbylém čase máte dnes prostor dokončit si vše, co potřebujete. Domalujte obrázky na kuchařku, dopište recept, doluštěte křížovky, dodělejte si přírodovědu a čtěte.

 3. ČTENÍ - vlastní četba
  Nezapomínejte na knížku. Máte dnes více volna. Kdo dočte, zapíše a zavolá paní asistentce, aby knížku odprezentoval. Blíží se konec dubna a každý dočte čtvrtou knihu od začátku roku!!!

 4. VÝBĚR OBRÁZKU NA KUCHAŘKU
  Klikněte se do dotazníku a ohodňoťte obrázky kamarádů. Ten nejvíc bodovaný vybereme jako obal na naši kuchařku. Ostatní použijeme uvnitř knížky.

Přeji vám krásný víkend a v pondělí se na vás těším na Skype hodině češtiny! Zde máte Skype rozvrh na příští týden.

čtvrtek 16.4.
Dobré ráno, broučci. Dnes se potkáme na Skype hodině matematiky. Prosím připravte si pracovní list zlomky.
Mám tu také jednu důležitou opravu. Při výpočtu bodování jsem udělala chybu, která zbytečně poškodila jednoho z vás. Na třetí místo se tak nedostal Jirka, kterému se tímto omlouvám, protože rozhodně patří mezi velké bojovníky a poctivě zasílá vše:-).

Ještě tu máme nejlepší luštitele křížovek. 1. místo - Jirka a neznámý luštitel (zapomněl se podepsat), 2. místo - Miša, Michelle, Natka Č., Tom K. a Tom T., 3. místo - Bea, 4. místo - Kačka, Lucka, Klárka, Maty D., Anežka, 5. místo - Standa a další neznámý luštitel. Gratuluji!

 1. ČESKÝ JAZYK – podmět a přísudek
  Včera jsme zopakovali větu jednoduchou a souvětí, dnes pokračujte dál. Velmi pozorně si přečtěte úvodní rámeček na pracovním listu a pak jej vypracujte.
  A zde potom máte řešení.

 2. MATEMATIKA – zlomky 1
  Pracujeme v Media Creator - matematika 1. díl - str. 57.
  Připravte si prosím k práci pracovní list.
  Pokud nemůžete pracovat s námi, pusťte si nejprve výuková videa.
  Zde najdete řešení. Červeně označené výsledky jsou správné.

 3. SOUTĚŽNÍ ÚKOL - PŘÍRODOVĚDA - lidská sídla
  Jestlipak si poradíte s tím, co vám tentokrát plyšáci zašifrovali? Pracovní list najdete zde.

středa 15.4.
Dobrý den, dnes se uvidíme na Skype hodině češtiny. Připomínám, abyste si dopředu neplnili připravený pracovní list, budeme ho dělat spolu. Pracujte si zatím na dalších předmětech.

 1. ČESKÝ JAZYK – věta jednoduchá
  Pokud nebudete pracovat s námi, zde máte zadání. Pokud ano, přeskočte a jděte dál.
  Podívejte se na udatné dějiny národa českého.
  Potom si vypracujte pracovní list.
  Řešení najdete zde.

 2. MATEMATIKA – opakování
  Dnes nás čeká opakování - průřez různými tématy a zítra se pustíme společně do nové látky.
  Zde máte pracovní list pro dnešní den. Pracovní list máte také nakopírovaný již ze školy.
  A zde je řešení.

 3. HUDEBNÍ VÝCHOVA
  Připravila jsem vám novou písničku od Pokáče - Karanténa. Můžete si ji zazpívat a zahrejte si ji také na flétnu. Není těžká. Ti, kteří začali trénovat na ukulele mají v dokumentu popsaný další postup.
  Také si zopakujeme kousek teorie, abychom ji nezapomněli. Zde je pracovní list. Vypracovaný si založte do složky.
  Řešení pracovního listu.

 4. SOUTĚŽNÍ ÚKOL - VÝTVARNÁ VÝCHOVA
  Vašim dnešním úkolem je namalovat titulní stranu na naši kuchařku. Obrázek ponechám na vás, pokud budete chtít použít i nápis ČTVRŤÁCKÁ KUCHAŘKA, pak mi pošlete variantu bez nápisu i s nápisem. Nezapomeňte vyfotit dřív, než začnete psát. Není to ale nutné, nápis doplním v programu sama.

Aj 14. 4.
Dnešní hodina angličtiny byla ještě odpočinková, četli jsme si a překládali texty o Velikonocích poslané přes skype.
Prošli jsme podrobně cvičení v pracovním sešitu str. 52/2 a zapsali si vynechávky.
Prosím všechny, aby dokončili cvičení v jazykové učebně - označení Lekce 65 a Lekce 69.
Děkuji a budu se těšit na hodinu ve čtvrtek 16. 4. v 11 hodin. Stanislav Skřička

14.4.
Vítám vás po Velikonocích!
Doufám, že jste si je užili a odpočali si. Mně mezitím přišla spousta krásných křížovek a receptů, takže se můžete těšit. Jdeme na to!
Dnes nás čeká Čj, M a vlastivěda navíc. Ale nebojte, zítra si místo ní dáme výtvarku.

Vítěznou skupinu tohoto kola soutěže najdete zde.
Tentokrát jsem vyhodnotila také pět nejlepších bojovníků, kteří nepatří do vítězné skupiny – a jsou to Denča, Natka Čoupková, Lucka, Verunka a Michelle. Ti získávají taktéž svoji značku na naši planetu. Všem vítězům gratuluji!
A můžeme se pustit do nových soubojů. Zde je rozdělení skupin pro dalších 14 dní.
A ještě rozvrh Skype hodin na tento týden. Ve středu (místo pondělí) bude Čj, ve čtvrtek matematika. V pátek nás opět čeká společná hra skupin – tentokrát budete bojovat mezi sebou.

 1. SOUTĚŽNÍ ÚKOL - ČESKÝ JAZYK – křížovky
  Dnešním soutěžním úkolem je vyluštit co nejvíce křížovek vašich spolužáků.
  Křížovky najdete zde. Tentokrát je nebodujte, ale doplňujte k nim správná řešení. Aby se vám lépe luštilo, můžete si křížovky také vytisknout. Zde najdete křížovky k tisku.

 2. MATEMATIKA – římské číslice – 3. část
  Dnes si dokončíme poslední část římských číslic. Zbývá nám číslice D = 500 a M = 1000. Základní principy jste už pochopili.
  Procvičte si vše s výukovými videi a pak si dokončete pracovní list římské číslice 2.
  Zde máte ještě jednou správné výsledky.
  Ti, kteří už měli pracovní list ve čtvrtek hotový, se mohou procvičit v Media Creator – matematika 1. díl – str. 56 (interaktivní cvičení).

 3. VLASTIVĚDA – počasí a podnebí
  Pracujeme v Media Creator Vlastivěda – poznáváme – strana 32 (nebo v učebnici – stejný název kapitoly).
  Pusťte si audionahrávky, video a doplňte si interaktivní cvičení.
  Zkuste si také na str. 33 doplnit správné odpovědi a hned zjistíte, kolik toho z posledních třech kapitol víte.

8.4.
A máme tu středeční hlavolamovou bojovku! Po ní pár drobností a nakonec … velikonoční prázdniny!
Užijte si sluníčka, odpočiňte si a zrelaxujte.

 1. Dnes tedy 8.00 – 10.00 BOJOVKA O KRÁLE HLAVOLAMŮ – Přečti si pravidla.

 2. Dnes si také můžete DOPLNIT VŠE, CO JSTE BĚHEM TÝDNE NEZVLÁDLI a poslat mi to. Třeba některý soutěžní úkol nebo učivo. V úterý uzavíráme bodování skupin a začneme nové kolo. Takže bojujte o poslední bodíky! Zde je tabulka výsledků. To ale nic neznamená! Minule někteří na poslední chvíli zabrali a předhonili zdánlivé soupeře. Podpořte své kamarády ze skupiny!

 3. ČESKÝ JAZYK – SOUTĚŽNÍ ÚKOL - recept na rychlou večeři
  Maminky mi občas říkají, že už neví, co by vařily. Tak jim uděláme radost a připravíme pro ně kuchařku na rychlé večeře. Bude to malé překvapení. Další informace čtěte ZDE.

 4. ZAJÍMAVÁ MATEMATIKA – pro zájemce
  Protože jsem měla na minulou matematiku nějaké odezvy, přikládám ještě pro ty, kteří počítají opravdu rádi další matematické úlohy. Dnes tu máme číselné řady. Nejprve trochu teorie a potom zadání. Nejsou ani bodované, ani mi je neposílejte zpět. Jsou prostě jen pro koumáky.

7.4.
Dobrý den, berušky! Dnes máme společnou hodinu – opět matematiky. Rozvrh online výuky
A tady moc pěkné obrázky ze včerejšího soutěžního úkolu – Prolez papírem.
Musím říct, že když jsem viděla všechny ty usměvavé rodiny, měla jsem z nich vážně radost. Doufám, že jste si úkol užili!

 1. MATEMATIKA – také dnes budeme mít Skype hodinu – pokračujeme římské číslice
  Včera jsme pracovali s číslicem I, V a X. Dnes přidáme L, C, D, M. Připravte si předem pracovní list. Pokud s námi nebudete moci pracovat, rozhodně se podívejte na výukové video. Určitě ho budete potřebovat. Zde pak najdete řešení.

 2. ČESKÝ JAZYK – opakování slovesných způsobů.
  Známe již všechny tři způsoby sloves. Vypracujte si prosím pracovní listy 58 – 59 / 14 – 19. Jsou to listy, který máte okopírovaný ještě ze školy. Na str. 58 jsme již pracovali, zbývá tam jen jedno cvičení. Zde najdete řešení.

 3. ANGLIČTINA – v 11.00 na Skype s panem ředitelem

 4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA – SOUTĚŽNÍ ÚKOL – KŘÍŽOVKA Mám tu jeden úkol, který vymyslela Klárka a za to jí děkuji a moc se na něj těším. Vašim úkolem je připravit pro ostatní křížovku. Nemusí být dlouhá. Slova do ní se budou doplňovat podle obrázků. Připravili jsme vám na ukázku dvě. Jednu já a jednu Patrik. Můžete se podívat na vzor a pokyny.
  Křížovky mi posílejte namalované na papíru – máme přeci výtvarnou výchovu. Kdyby ale někoho malování nebavilo a raději si chtěl křížovku udělat na PC, klidně může. Vyhodnotíme pak zase nejlepší křížovku. A také si uděláme soutěž o co nejvíc vyplněných křížovek. Témata pro křížovky volte různá – mohou to být Velikonoce, zvířata, auta, pohádky, předměty, prostě cokoli, nejlépe tak, abyste neměli to co ostatní.

A JEŠTĚ POKYNY K ZÍTŘKU
Zítra dopoledne proběhne velká hlavolamová bojovka. Budou soutěžit jednotlivé skupina proti ostatním. První úkol najdete ráno na stránkách. Spojíte se s kamarády, úkol vyřešíte a pak mi zavoláte. Tedy, je potřeba dnes cvičně vyzkoušet spojení vaší skupiny. Pokud vám bude někdo chybět, zavolejte mně a zařídím to.

6.4.
Vítám vás v novém týdnu, který tentokrát bude mít jen tři dny. Od čtvrtka máme velikonoční prázdniny!
Takže tento týden se potkáme v pondělí na Skypehodině matematiky, v úterý na Skypehodině češtiny a ve středu na Skypehře o krále hlavolamů!
Než se pustíte do práce, tady máte několik odkazů a výsledků:
Výherce soutěže o aprílový žertík
Obrázky ze stavby hlavolamu zakletá věž
Výsledky bodování skupin
Rozvrh Skypehodin

 1. ČESKÝ JAZYK – podmiňovací způsob u sloves
  Dobře si přečtěte a vyplňte pracovní list. Zde si potom zkontrolujte správné odpovědi.

 2. MATEMATIKA – pracujeme společně na Skype – římské číslice
  Dnes bude novinka. Společně si ukážeme, jak je to s římskými číslicemi a vypracujeme pracovní list. Pro ty, kteří nemohou pracovat s námi – je tu výukové video. Na závěr si vše zkontrolujte – zde je řešení.

 3. VLASTIVĚDA – vodstvo ČR - Media Creator
  Pracujte v Media Creator na str. 28 – 30. Přečtěte si nebo pusťte audio, projděte si přiložené fotografie a naučte se hledat na mapě řeky. Udělejte si všechna interaktivní cvičení IC, která tu najdete. Pomohou vám vše procvičit.

 4. SOUTĚŽNÍ ÚKOL - TĚLOCVIK - protáhni se papírem
  Možná někteří víte, že zrovna z Bosonoh pochází muž, který má jako koníček protáhnout se co nejmenším otvorem. Dnes se mu pokusíte vyrovnat. Jak na to?
  Pravidla soutěže najdete ZDE.

3. 4. Aj
V dnešní hodině jsme začali probírat 6. lekci.
Děti dostaly za úkol tato cvičení z pracovního sešitu: 91/1 (poslech k tomuto cvičení je v jazykové učebně HS2-U6-0), naučit se slovíčka Unit 6 - str. 96, 97 a konečně cvičení z nové lekce str. 51/1 (poslech je opět v jazykové učebně). V učebnici jsme pracovali se stranami 40 a 41.
Budu rád, když zkusíte zvládnout úkoly i v jazykové učebně označené "4. třída AJ, 3. 4."
Příští hodina - jediná v následujícím týdnu - bude v úterý 7. 4. v 11 hodin na společném skypu.
Těším se na vás všechny. Stanislav Skřička

3.4.
Dobré ráno!
Čeká nás poslední den v týdnu a pak víkend. Možná to někteří ani nevnímáte, protože jste doma stále. Ale snad se i oteplí a budeme mocí sobotu a neděli strávit alespoň na zahradě.

Včera nám nefungovalo hlasování o aprílových žertech. Odpoledne jsem vše opravila. Pokud jste se k tomu už nedostali, můžete hlasovat nyní. Výsledky uzavřu ve 12.00. Celkové výsledky se nám tím pádem zdržely, dozvíte se je v pondělí.

A ještě tady mám jeden komiks od Anežky a také pár zahrádek, které mi ještě přišly.

Online hodiny příští týden budou v pondělí (M) a v úterý (ČJ), jelikož od čtvrtka jsou velikonoční svátky. Skupiny budou rozdělené stejně jako ve čtvrtek, časy jsem vám prohodila, aby to bylo spravedlivé. Můžete si to zkontrolovat v rozvrhu. Nezapisujte se, jen se podívejte.

Plyšáci pro vás tentokrát na pátek nachystali další hlavolam. Dnes vám dá více práce než minule, o to jednodušší bude řešení. Určitě ho zvládnou i vaši mladší sourozenci. Ale občas se nechají napoprvé nachytat i dospělí.

 1. NEJPRVE SI PŘEČTĚTE KOMIKS. První stránku komiksu doplňovat písemně nemusíte. Ale doplňte si ji ústně.

 2. SLOVESA – Potom v textu komiksu vyhledejte všechna slovesa v rozkazovacím způsobu a napište mi je. Třeba na Skype nebo do emailu. Nezapomeňte – to, že je za větou vykřičník ještě neznamená, že je sloveso v rozkazovacím způsobu. Sloveso musí mít správný tvar. (ty koukej, my koukejme, vy koukejte). Zde si k vyhledávání můžete otevřít pomůcku.
  Výsledky mi prosím odešlete.

 3. PUSŤTE SE DO STAVBY HLAVOLAMU
  Tentokrát vám dá stavba zabrat. Nezapomeňte si stránky podlepit, jak se píše v komiksu, jinak vám to půjde hůř. Pošlete mi obrázek vaší stavby nebo mi zavolejte a ukažte mi ji na Skype. Nebojte se mi klidně zavolat v průběhu práce. Ráda vás uvidím a poradím vám. Pokud jste si ještě nevytiskli předlohu pro hlavolem, tak tady ji máte.

 4. OTÁZKY Z GEOMETRIE Až na závěr se pusťte do odpovědí v pracovním listu geometrie. Odpovídejte jen na úkoly na první straně. Druhá strana je pro ty, kteří mají matematiku opravdu rádi a budou se někdy nudit. Tyto odpovědi mi nemusíte posílat. Je to zábavná geometrie. Procvičte své mozky. Své výsledky si vždy po spočítání kontrolujte na konci stránky a rovnou u toho přemýšlejte, proč jste třeba udělali chybu. Snažte se dobrat řešení sami. Nebo mi zavolejte a já to proberu s vámi. Doma vás nikdo nekontroluje ani neznámkuje. Je jen na vás, jestli si tuto matematiku užijete. Jen vás potom může výsledek těšit. Třeba i to, že jste přišli aspoň na některá řešení. A nebo si zavolejte s kamarádem a pracujte ve dvojici. Bude vás to bavit víc!
  A zde jsou slíbené úkoly z geometrie.

A NEZAPOMEŇTE, KDO JSTE SI DOMLUVILI V 10.00 ANGLIČTINU

Přeji všem slunečný víkend!

2.4.
Dobré ráno! Dnes je čtvrtek a to znamená, že se uvidíme na Skype na hodině češtiny. Už se na vás těším! Kdo by nevěděl v kolik, podívá se na tabulku ROZVRH z úterního zadání úkolů.
Nejprve tu máme výsledky výtvarné soutěže. Vítězem se stává Staník, který od vás dostal nejvíce bodů. Další dvě medailové pozice obsadili Petr a Denča se stejným počtem bodů. Gratuluji! Jsem ale moc ráda, že se sešlo tolik soutěžních obrázků. Kdo nezvítězil, nebuďte smutní, mně se moc líbily všechny obrázky! Je vidět, že jste se snažili. Bohužel někteří nestihli poslat do večera, tak už jsem je nemohla zařadit.
Trochu mě ale mrzí, že někdo z vás nehrál poctivě. Připojoval se vícekrát a hodnotil jen některé děti dokola a navíc velmi zvláštně. Prosím, buďte poctiví ☹. V tabulce se mi výsledky ukážou a je mi to potom líto.

Dnes máte možnost ještě jednou hlasovat. Tentokrát pro nejlepší aprílový žertík. Zde jsem pro vás připravila hlasování. Už je opravené, můžete jít hlasovat.
A ještě výsledky celého bodování.

 1. ČESKÝ JAZYK – ZPŮSOB ROZKAZOVACÍ Společně se dnes naučíme způsob rozkazovací u sloves. A také si procvičíme, co umíme. Pokud by se někdo nemohl připojit podle rozvrhu, stáhněte si pracovní list a vypracujte. Zde potom najdete správné řešení.

 2. MATEMATIKA – SLOVNÍ ÚLOHY S PŘEVODY
  Dnes máme poměrně jednoduché slovní úlohy. Budete potřebovat základní převody jednotek. Jednotky délky, času a hmotnosti jsme procvičovali hodně, u objemu připomínám, že 1 litr (1l) = 10 decilitrů (10dl). Podívejte se na zadání. Pokud potřebujete úlohu vysvětlit, pusťte si výukové video. Zde potom najdete také řešení.

 3. TĚLOCVIK – TĚLOCVIK V OBÝVÁKU Třeba vám přijde vhod pár nápadů. Podívejte se na upoutávku.
  Potom můžete vyzkoušet zajímavé nápady. Zkuste na chvilinku zapojit také sourozence nebo rodiče.
  PNajděte si švihadlo nebo provaz a vyzkoušet si podbíhačku nebo hru z vody do vody. Ještě lépe ale uděláte, když si společně zacvičíte venku.
  A pro zájemce tu máme na zopakování SOFIU.

 4. SOUTĚŽNÍ ÚKOL – JARO Budete mít tentokrát lepší odpovědi než maxipes Fík? Soutěžní otázky najdete zde. Odpovědi mi pošlete ke kontrole.

Aj 1. 4.
Všechny zdravím, dnes jsme prošli úkoly v jazykové učebně a dokončili jsme celou Unit 5.
Příští hodina bude v pátek po skypu (probíhá hlasování o času hodiny). Do té doby by bylo dobré, abyste zvládli v pracovním sešitě str. 91/cv. 2 a 3, dále pak slovíčka na str. 96 a 97 (Unit 6). V pátek začneme 6. lekci a v jazykové učebně budete mít nahrávky k jednotlivým cvičením. Některé nahrávky najdete na odkazu Happy Street 1 a 2.

1.4.
Pěknou středu, broučci!
Dnes je 1. dubna – tedy 1. apríla. Původně jsem vám chtěla vyvést nějakou kulišárnu, ale nakonec jsem se rozhodla, že v této složité době by se to takto na dálku nemuselo vydařit. A tak si taškařice necháme až na dalšího apríla, kdy budeme spolu ve škole.

Dnes si zkusíme poprvé hlasování. Klikněte si na odkaz k hlasování. Zobrazí se vám vaše včerejší obrázky „NA DVORKU“. Každý z vás potom bude moci ocenit ty, které se mu nejvíce líbí. Více informací najdete přímo v odkazu.

Také nezapomínejte na čtení knížek. Pokud knihu dočtete, spojte se po Skype s paní asistentkou a ta má povídání na starost stejně jako ve škole. Kontakt na ni byste měli vidět na Skype v chatu Čtvrťáci Cucka, kam jsem vás všechny přidala.

Tabulku s výsledky bodování vám přidám až po dnešním hlasování k obrázkům. To ukončím do 12.00.

 1. SOUTĚŽNÍ ÚKOL- ČESKÝ JAZYK – APRÍLOVÉ ŽERTY Moc by mě zajímalo, jestli jste někdy zažili nějaký aprílový žert. Nějaký milý a úsměvný. Udělat si z někoho legraci totiž vyžaduje umění. Je potřeba vymyslet něco, co nikomu neublíží, u čeho se pobaví ten, kdo žert vymýšlí i ten, kdo byl nachytán. Aprílový žert by neměl nikomu ublížit.
  Dnes tedy vynecháme slovesa, časy, osoby i způsoby. Zkuste se ale zamyslet nad nějakým vtipným žertem, který jste zažili. Pokud žádnou zkušenost nemáte, zkuste nějaký žert vymyslet. Popište mi ho v několika větách třeba na Skype nebo do Wordu, abych ho mohla překopírovat pro ostatní. Pokud tuto možnost nemáte, napište jej klidně na papír a pošlete jako soubor. Další den vám připravím hlasování o nejlepší žertík.

 2. MATEMATIKA – OPAKOVÁNÍ
  Dnes bude práce trochu jednodušší. Zopakujeme si složené příklady a písemné dělení. Zde máte připravený pracovní list opakování. Budete-li potřebovat výukové video, podívejte se nejprve na něj. Zde potom najdete správná řešení.

 3. ANGLICKÝ JAZYK – NEZAPOMEŇTE NA SKYPE HODINU S PANEM ŘEDITELEM

 4. HUDEBNÍ VÝCHOVA – zazpívejte si a procvičte rytmus, nezapomeňte na flétnu
  Jelikož určitě všichni doma nemáte zpěvník, posílám vám na dnešek text k písničce BÝT STÁLE MLÁD a zazpívejte si ji s Karlem Gottem.
  Procvičte si rytmus ZDE. Potom si zopakujte na flétnu písničku z minula . Všichni – i ti dva, na které teď myslím😊.
  Na příště vám připravím další písničku od Pokáče, tak už se můžete těšit!

31.3.
Dobré ráno!
Dnes nás čeká trochu jednodušší den. Máme v rozvrhu Čj, M a Vv. Tak zbylý čas využijte k oddechu nebo se běžte pořádně provětrat. Taky připomínám, abyste nezapomněli číst knížky. Máte teď plno volného času a taková knížka může být velmi dobrou zábavou. Své zapsané knihy mi posílejte s úkoly a já si je poznačím.
Dnes se mi podařilo zvládnout hodinu matematiky s většinou z vás a bylo prima všechny vidět. Další hodina českého jazyka nás čeká ve čtvrtek. Musím ale tentokrát vypsat hodiny výjimečně až od 10.00. Rozvrhla jsem práci po dvou skupinách. Podívejte se na rozvrh a kdyby to byl pro někoho problém, dejte mi vědět. Rozvrh ZDE.

 1. ČESKÝ JAZYK – SLOVESA - ZPŮSOB OZNAMOVACÍ
  Připravila jsem vám pracovní list. Zde si potom můžete zkontrolovat správné odpovědi.

 2. MATEMATIKA – POČETNÍ OPERACE SE ZÁVORKAMI
  Nezapomeňte si nejdříve zopakovat poučku z rámečku. Zde najdete zadání. Pokud budete potřebovat, pusťte si výuková videa. A zde si potom zkontrolujte svá řešení. Anebo pracujte v Media Creator.

 3. SOUTĚŽNÍ ÚKOL - VÝTVARNÁ VÝCHOVA – KRESLÍME ZVÍŘATA
  Dnešním úkolem je nakreslit mi pastelkami obrázek, jak to vypadá na vesnickém dvorku. Představte si kousek rybníčku, trávu, nějaký strom a mezi tím několik domácích zvířat. Možná se teď řada z vás lekla. Nebojte se a podívejte se na návod, který vám s kresbou pomůže. Zde najdete obrázek, jak nakreslit .SLEPICI .PRASE .PSA .OVCI .MYŠ .KUŘÁTKO .KONĚ .KRÁVU .KOHOUTA .KOČKU .KACHNU .HUSU
  Obrysy si můžete předkreslit slabě třeba žlutou pastelkou (Tužka by byla vidět.)
  Už se na Vaše obrázky moc těším!

30.3.
Vítám vás v novém týdnu!
Protože je tu téměř konec měsíce, uzavřela jsem vaše bodování a máme tu výlsedky soutěže. Nakonec to bylo poměrně napínavé a na planetu Zemi si své obrázky přidá skupina ... Podívejte se na výsledky.
Také jsem vytvořila nové skupinky a jejich rozložení jsem tentokrát trochu ovlivnila sama. Ne každý má doma stejné podmínky a tak jsem se snažila skupiny vyvážit. Zde jsou nové pracovní skupiny.

Dnes máme v plánu společnou hodinu M na Skype, dále Čj, Tv a Vl. Jupí!!!

 1. MATEMATIKA - K HODINĚ SI PŘIPRAVTE TUŽKU A PAPÍR

 2. ČESKÝ JAZYK - časování sloves v minulém čase
  Někteří z vás mají už od rodičů vytištěný nový PL. Ostatní najdou nový pracovní list zde. Nejprve si dobře přečtěte oranžový rámeček nahoře. Zde najdete správné řešení.

 3. TĚLOCVIK - opět tělocvik nohou
  Minule jsme zkoušeli pouze úchop předmětu nohou. Dnes budeme také házet. Podívejte se na Tělocvik nohou 2. Hodně zdaru. A můžete mi třeba napsat, jak daleko jste dohodili venku.

 4. SOUTĚŽNÍ ÚKOL - VLASTIVĚDA - Vylušti tajenku - pracujeme v Media Creator (Vlastivěda - poznáváme).
  To, že povrch naší země není všude stejný, všichni dobře víte. Ale znáte také názvy našich pohoří?
  V učebnici na str. 23 - 24 o tom najdete povídání. Nezapomeňte si pustit video (obrázek kamery), využít můžete také nahraný text. Pak si pořádně procvičte názvy pohoří na str. 24 v interaktivním civčení (IC).
  Na str. 25 ve fialovém rámečku najdete popis, jak vyluštit tajenku. Pomůže vám práce s interaktivní mapou ČR a světová růžice, kterou už znáte.
  Znění tajenky mi můžete napsat na Skype nebo do emailu.

27.3.
Dobrý den, broučci! Tak včera jsme se spojili s většinou na Skype a konečně jsme se viděli. Společně jsme prošli vše, co jste si nastudovali o slovesech. Bylo to moc fajn a už se těším na další hodinu.Ta bude v pondělí. Zde se přihlaste na čas vaší hodiny. Tentokrát můžete zvolit, který chcete. Skupiny maximálně po šesti.
Posílám opět jeden komiks od Lucky.
Dnes je ale pátek a tak, dokud mi nedojdou nápady😊, zkusíme pracovat zase trochu praktičtěji, ať stále nesedíte u počítačů.
POSÍLÁM DVA ÚKOLY – OBA SOUTĚŽNÍ A OBA VYPRACUJTE A ZAŠLETE MI JE ZPĚT.

 1. SOUTĚŽNÍ ÚKOL 1 – POKOJ PLYŠÁKŮ
  Dnes bych chtěla, abyste soutěžní úkol udělali a poslali mi jej všichni – je to matematika v praxi.
  Nejprve si znovu pročtěte komiks Pokoj plyšáků. Potom se ještě podívejte na jejich barevný Plán pokoje a ideálně si ho vytiskněte. Vašim úkolem nyní je:
  a) Spočítat obvody a obsahy (plochy) vzorového pokoje plyšáků
  b) Narýsovat plán svého vlastního pokoje
  c) Zjistit si, kde máte v pokoji sever a do plánku nakreslit správně natočenou světovou růžici
  Musíte si vše změřit, rozmyslet si, jak velký bude ve vašem plánu 1 metr a pak vše zakreslit. Rýsovat můžete také na čtverečkovaný papír, abyste se dobře orientovali. Rýsujte ručně (ne v počítači).
  Budu celé dopoledne u počítače, takže kdybyste potřebovali poradit, zavolejte. Klidně se raďte i se spolužáky na Skype, ALE NEVYUŽÍVEJTE PŘI PRÁCI SKYPE K HLOUPOSTEM. Je čas pro práci a čas pro zábavu! A ty prosím oddělujte. Tento nový nástroj pro nás bude užitečný, když ho budeme správně používat.

 2. SOUTĚŽNÍ ÚKOL 2 - PŘÍRODOVĚDA – EKOSYSTÉM PARK
  Plyšáci si po přípravě plánu vyrazili na vycházku do parku. Hlavně Maxipes Fík. A posílá vám, co tam vše viděl. No, je to psí výkon. Dejte to prosím do pořádku. Pomůže vám učebnice str. 60 – 64. Tady jsou zápisky z Deníku Maxipsa Fíka. Pracovní list máte také v emailu (Word), abyste mohli odpovědi případně doplnit tam a nemuseli výsledky fotit.

Dnes tedy pošlete prosím zpět oba úkoly.

Aj 26. 3. - úkoly do 31. 3.
Všem moc děkuji za aktivní přístup při dnešní hodině, kterou jsme realizovali opět přes skype.
Rád bych, kdyby nás příště bylo ještě víc.
Zopakovali jsme učivo 5. lekce, prošli jsme cvičení v učebnici str. 35, 36 a 39 a v pracovním sešitě str. 46 a 48.
Prosím všechny, aby navštívili jazykovou učebnu a udělali úkoly ve složce 4. ročník AJ 26.3. - je tam pět cvičení.
Příští hodina bude ve středu 1. 4. a na skupině čtvrťáci je spuštěno hlasování o času, ve kterém chcete hodinu začít.
Přeji vám pěkné dny. Stanislav Skřička

Od 24.3. Další úkoly do Aj jsou společné pro obě skupiny.

26.3. Dobré ráno! Věřím, že po včerejším dni máte věci v klidu nastavené a připravené a že jste si dokončili, co vám chybělo. Také já vám posílám spočítané výsledky naší soutěže. .a .komiks Adélky
Dnes si rozvrh trochu pomícháme. Čeká nás Čj, M a Vl.
Také máme s další skupinou dohodnutou češinu na Skype v 9:00 a někteří v 10:00 angličtinu s panem ředitelem.

 1. ČESKÝ JAZYK – slovesa – čas minulý
  Přečtěte si v učebnici žlutý rámeček na straně 104 a 105 a také obě tabulky časování sloves.
  Vypracujte si pracovní list 63 – 64 / 12 – 15. Máte je okopírované doma. Ve cvičení 12 a) časuj sloveso objevila se. Pozor na 2. osobu čísla jednotného!!!
  Velký seznam řemesel najdete na pomoc ke cvičení 14 najdete ZDE. Řešení PL 63 – 64 najdete ZDE.
  Další úkoily do Aj jsou společné pro obě skupiny

 2. MATEMATIKA – opakování písemného dělení jednociferným číslem - pracujeme v Media Creator.
  Pokud si chcete nejprve písemné dělení zopakovat, pak si pusťte výukové video písemné dělení – str. 26 / 2, 3.
  A dnešním úkolem je využití písemného dělení ve slovních úlohách ze str. 27 – video je ZDE. Pracovní list jsem vám připravila PL 27 ZDE. Můžete si jej zkontrolovat přímo v programu a nebo KONTROLA ZDE.

 3. VLASTIVĚDA - orientace v krajině
  Můžete si otevřít vlastivědu (VLASTIVĚDA – poznáváme) v Media Creator – str. 20 a zde si spustit čtené slovo, prohlédnout obrázky, pustit videa a vyzkoušet interaktivní cvičení.
  nebo
  si toto téma otevřít v učebnici na str. 20 – a pak si doplnit cvičení k tomuto tématu v pracovním sešitu. Práce v pracovním sešitu není povinná, ani soutěžní.

SOUTĚŽNÍ ÚKOL – PLÁN MÉHO POKOJE Ne, ne, dnes ještě nebudeme měřit ani rýsovat. To jste si oddechli, co? Až jindy …! Zatím si jen přečtěte příběh Plyšáci měří pokoj.
Plyšáci při práci používají různé nářadí a nástroje. Vašim úkolem ale dnes je pouze jednoslovná odpověď. Ptám se – KTERÝ NÁSTROJ JE V PŘÍBĚHU ROZBITÝ? Hledejte na obrázcích dobře! A můžete mi to klidně zavolat přes Skype.

25. 3. Aj zítra
Skype hodina angličtiny bude zítra od 10 hodin. Zkuste předtím projít nahrávky v jazykové učebně, abyste byli lépe připraveni.

25.3. Dobrý den, broučci! Včera se mi už podařilo s některými spojit na Skype a bylo to bezva. Ráda jsem vás viděla a těším se, že to teď bude častěji. A co nás dnes čeká? Dnes si dáme volnější den. Ale jen když mi slíbíte, že volný čas nestrávíte PC hrami a hraním na mobilu či koukáním na Youtube. Maminky mi to poví!

 1. RESTY Dnes vynecháme český jazyk i matematiku a dávám vám prostor na to, abyste si dokončili všechny své resty, které jste třeba nestihli. Někteří máte také rozpracované soutěžní úkoly, které byste rádi dokončili, a ještě mi je dodali, tak dnes je na to ten pravý den.
 2. SKYPE Také se pokusím spojit se s co nejvíce z vás na Skype a zkusíme si videohovor ve více lidech. To je také způsob, jak se něčemu přiučit. Pokud jste na hovor připraveni, klidně mi zavolejte sami. Můžete se také spojit s panem ředitelem kvůli angličtině a domluvit si práci.
 3. SYSTÉM
  A v neposlední řadě si vytvořte systém ve vaší práci. Promyslete si, jak si zorganizovat svůj pracovní den v době koronavirové. Vytvořte si třeba seznam svých činností na papír k počítači. Připravte si případně do záložek na počítači s rodiči odkazy na Matýskovu matematiku, Media Creator a další nástroje, které používáte. Učte se pracovat se Skype, emailem, Robotelem na angličtinu a dalšími programy, abyste byli co nejvíce samostatní.
 4. KDYBYSTE SE NUDILI Pokud máte všechno vyřešené, pomozte doma. Rodiče toho teď mají hodně a ocení pomoc, třeba i drobnou.
  Nebo promyslete a napište mi nějaký zajímavý soutěžní úkol pro všechny ostatní kamarády.

24. 3. Aj
Všechny zdravím a děkuji statečným, kteří se zapojili do skype výuky angličtiny. Byli jste moc šikovní.
Zopakovali jsme vše, co jsme dělali v Unit 5 a řekli si, že v jazykové učebně máme nahrávky k posledním cvičením v učebnici v lekci 5.
Příští výuku angličtiny po skypu plánuji na čtvrtek. Kdo se chce připojit a není ještě spojený, ať to co nejdřív s rodiči domluví.
Pokud to neumíte, zavolejte mi a já vás navedu. Stanislav Skřička

24.3. Dobré ráno!
Teploměr nám hlásí, že se ještě nějakou dobu bude teplota pohybovat kolem nuly. Tak si pěkně zahřejte ruce a pusťte se do práce. Čeká nás Čj, M, Čt a vývarná výchova.

Nejprve správné řešení včerejšího úkolu – názvy květin. Zkontrolujte si, jak jste tipovali.
A ještě opožděné komiksy .Klárka .Luky .Míša

 1. ČESKÝ JAZYK – Popis mého dne
  Ráda bych od vás slyšela, jak v této době vypadá VÁŠ DEN. Jistě se dost liší od toho klasického, na který jsme zvyklí. Napište mi popis svého dne (pracovního). Zajímá mě, kdy se připravujete do školy, jak to všechno zvládáte, kolik vám to zabere času, co tvoříte ve volném čase a také, co vás nejvíc baví. Klidně také napište, co vás trápí. Vaše úkoly mi tentokrát prosím pošlete. Tuto práci nebudu nikde zveřejňovat. Dejte při psaní pozor na chyby. Kdybyste nevěděli jak na to, připravili jsme s Paťou takový malý VZOR.

 2. MATEMATIKA – opakování písemného násobení dvojciferným číslem - pracujeme v Media Creator.
  Pokud si chcete nejprve písemné násobení zopakovat, pak si pusťte výukové video písemné násobení.
  A dnešním úkolem je využití písemného násobení ve slovních úlohách ze str. 25 – video je ZDE. Pracovní list jsem vám připravila PL 25 ZDE.
  Až ho vypracujete, můžete si jej zkontrolovat přímo v programu a nebo KONTROLA ZDE.

 3. ČTENÍ – vlastní četba
  Dejte si prostor pro svoji knížku. Najděte si příjemný koutek, kde vás nic neruší a vychutnejte si chvilku čtení.

 4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA – zahrajte si na ilustrátora – SOUTĚŽNÍ ÚKOL
  Svůj denní režim, který jste popsali již dříve, doplňte obrázkem na druhý list papíru (abych vám je mohla opět ukázat). A hlavním motivem, který bych chtěla, abyste namalovali, budou ručičkové hodiny. Najděte si nějaké pěkné (Mohou být třeba starožitné). Jak bude vypadat celý obrázek, nechám na vás, ale největší v něm budou právě hodiny. Pár nápadů na hodiny najdete ZDE.

Dnes mi tedy prosím odešlete – popis svého dne a obrázek s hodinami.

A na závěr tu pro vás mám rozluštění hlavolamu zakletý kruh, který jsme minulý týden vyrobili. Pokud ho nechcete znát, soubor neotevírejte😊. Na nový hlavolam se můžete těšit v pátek.

23.3. Vítám vás v novém týdnu a také v novém ročním období! O víkendu nám začalo jaro, ale počasí spíš vypadá, jakoby konečně chtěla přijít zima:-).
O víkendu jsem od vás dostala spoustu krásných fotek, komixů i videí. Moc za všechny děkuji a tentokrát se s vámi chci o ty krásné věci také podělit.
Nejprve se můžete podívat na výsledky soutěžních úkolů:
SIRKY
ZAHRÁDKY
KOMIKSY .Denča .Matěj . MatyD. . Míchelle . Peťa .Ríša . Standa . TomT . Tom K.
TABULKA VÝSLEDKŮ

Doufám, že jste se s komiksy pobavili jako já a jdeme na práci. Dnes máme v rozvrhu Čj, M, Tv a Čt.

 1. ČESKÝ JAZYK – tentokrát budeme jen opakovat
  Zopakujte si budoucí čas – znovu přečtěte žlutý rámeček ze strany 102, pak vypracujte PL 62 – 63 / 9 – 11. Výsledky najdete ZDE. nebo v emailu.
  Ještě si trochu procvičte druhy slov.

 2. MATEMATIKA – budeme opět pracovat s časem – tentokrát více v praxi
  Pusťte si Matýskovu matematiku str. 46.
  Pak si otevřete PL 46 a vypracujte ho. Kdo má Media Creator – může místo cvičení 1 a 3 použít interaktivní cvičení. Výsledky listu najdete ZDE nebo si je zkontrolujte přímo v programu.

 3. TĚLOCVIK – minule jsme cvičili prstíky, dnes budeme cvičit prsty na nohou 😊
  Toto cvičení je nejen zábavné, ale také pomáhá, abyste neměli ploché nohy. Vyzkoušejte si dva cviky podle návodu.

 4. ZPÍVANÉ ČTENÍ – Tak co si dnes přečteme a zazpíváme?
  Minulý týden vydal Pokáč novou písničku s názvem Koronavirus.
  Text vám posílám do odkazu ZDE. V odkaze jsem vám připravila
  a) Text písničky (Prosím, dodržte náš postup – přečíst, vysvětlit, pak teprve zpívat.)
  b) Akordy na kytaru
  c) Noty s akordy pro flétny či klavíristy

 5. SOUTĚŽNÍ ÚKOL je dnes velmi jednoduchý a poslala mi ho Beátka
  Při práci na zahradě vyfotila několik rašících květin. Některé mají teprve listy, ale věřím, že většinu z nich poznáte. Najdete je ZDE.
  Napište mi jejich jména do emailu.

20.3. Dobré ráno! Tak už máme skoro 8 dní práce z domu za sebou. A musím říci, že jsme toho zvládli hodně. Jste moc šikovní! Dnes máme na rozvrhu Čj, M, Čt a Pč. Ale protože je pátek, tak si dáme matematiku a zbytek pak trochu pomícháme dohromady.

 1. MATEMATIKA – dnes se budeme věnovat převodům jednotek času.
  Nejprve si otevřete Matýskovu matematiku. Vše si dobře poslechněte a pak procvičte sami a to následovně: Kdo pracuje online v programu Media Creator nebo si ho stáhnul do počítače – klikne se v matematice na stranu 45 ZDE. Zde můžete procvičovat v interaktivních cvičeních. (Klikněte u každého cvičení na ikonku IC. Zobrazí se vám okno s úkolem. Dole v okně je šipka na další pokračování.) Takto udělejte všechny interaktivní úkoly. Pracovní list 35 už dělat nemusíte.
  Kdo nainstalováno nemá nebo dává přednost práci na pracovním listu (domluvte si s rodiči), doplní PL 35. Výsledky vám pošlu do emailu.

 2. SOUTĚŽNÍ ÚKOL – ZAHRÁDKA – dobrovolné!
  Plyšáci vám připravili na začátek komiksový příběh. Měl by vám jít otevřít ZDE. (Nebo si ho otevřete z emailu). Nejprve si ho dobře přečtěte. Potom si projděte další pokyny.
  Ve škole jsme začali pracovat na tématu prostředí školy a navrhli jsme relaxační přírodní místnost. Tak se můžeme pustit také do zlepšení našeho prostředí doma a vytvoříme si nějaký kousek přírody.
  Naši plyšáci se rozhodli udělat si vlastní zahrádku. Možná máte u vás na zahradě také nějaký koutek, který můžete upravit. Když to počasí dovolí, můžete se do toho pustit. Vytahat plevel, překopat zeminu, ohradit kamínky, nasypat kousek štěrku nebo písku, navršit kamínky, přidat domeček, přesadit sem nějakou květinu, nachystat si malý kousek na vysetí…. Nápadů je mnoho a každý má jiné možnosti. Váš koutek může být úplně maličký.
  Smutní nemusí být ani ti, kteří zahrádku nemají. Mohou si vyrobit malou Zenovou zahrádku (Pokud nevíte, co