Domácí úkoly

15.1.
Čj - PSPP 29
M - PL 29 / 2, 5
Hv - naučit Stupnice - tónina

Vážení rodiče, zvu vás na krátkou informativní schůzku ohledně hudebních kroužků Cvrčci, Muzikál a Flétna, kde vás potřebuji informovat o změně pro 2. pololetí. Schůzka proběhne ve čtvrtek 16. 1. v 16.45 – 16.55 ve 4. třídě. Účast důležitá. Děkuji, Zuzana Del Favero

8.1.
M - uč. 4 / 9 - š sloupce - stačí výsledky Čj - PSPP str. 21
Hv - flétna - Pějme píseň dokola, procvičit teorii STUPNICE / TÓNINA (list ve zpěvníku), někteří také doplňování rytmu v taktech (podle známky z testu)

7.1.
M - uč. 6 / 18
Vv - dokončit logo firmy

6.1.
Čj - PSPP - str. 28 celá

19.12.
PŘV - kontrola vedení přírodovědné složky po vánočních prázdninách (9.1.) - co by ve složce mělo být:
ilustrační obrázek
zápis: třídění organismů (oboustranně)
zápis: Příroda, Podzim (jedna strana), Houby (druhá strana)
zápis: Rostliny (oboustranně) zápis: dělení rostlin dle místa růstu a užitku (formát A5)
zápis: Živočichové (jedna strana), Součásti neživé přírody: vzduch, voda (druhá strana)
zápis: Minerály (formát A5)
zápis: Horniny, NP - práce s textem
zápis: Zima (dostávali dnes)
učební pomůcku: Ptáci na krmítku

16. - 19.12.
Čj - PSSD 15 / 4, 5, 22 / 3 a) b) c), 24/3, 26/2
M - oprava písemné práce, oprava geometrie str. 9 - 13, procvičovat početní oparace do 10000 - uč. 60 - 61 + zaokrouhlování. Od ledna začínáme numeraci do 1000 000.

12.12.
Př - příští týden 19.12. krátká přírodovědná minutka (složení vzduchu, skupenství vody + příklady, definice horniny a minerálu, třídění hornin a minerálů, vznik půdy, humus) - vše najdou žáci ve svých zápisech, které dostávají...
Př - po vánočních prázdninách ve čtvrtek 9.1. 2020 si vyberu přírodovědné složky a zkontroluji si, jak si je žáci vedou (bude ohodnoceno) - chybí-li někomu něco, musí si to, bohužel, opsat nebo okopírovat (zápisy kopíruji vždy na počet žáků, pokud někdo chybí, podepíši mu jeho zápis a v další hodině mu jej dám... v tuto chvíi mám ve složce se zápisy jen dva podepsané zápisy... vše ostatní bylo rozdáno...)

11. 12.
M - 40 / 2
ČJ - PSSD 13 / 5, zájmena můžete procvičovat ZDE.

10. 12.
M - uč. 48 / 6, 7, 10, 49 / 14, 15, 16 - pouze 6 rovnic a výpočet
Čj - PSSD (pracovní sešit slovní druhy) - 9 / 5
Přídavná jména můžete procvičovat ZDE. Do pátku si dokončete 8 kostek, pokud je chcete stihnout ve škole slepit do hlavolamu. Dále se již nebudeme kostkám věnovat. Můžete si je pak dokončit sami doma dle návodu na youtube - už jen dobrovolné.

6. 12.
M - dokončit Koumáka 108 - 109
Hv - procvičit notu a tón hes (hes - g, hes - c2, hes - a)
V pondělí nezapomeňte na vystoupení v Troubsku. Více ve vzkazech.

3. 12.
Čj - PS 26 - dokončit
Do pondělí - list Třídění odpadu doma.
Dopřipravit kostky z papíru - na pátek.

29.11.
Opravy - pozor, opravy děláme se zdůvodněním! Některé děti mají v sešitu opravu č. 2 se správným zdůvodněním. Pč - kdo nedoskládal kostku, dokončí a nacvičí doma. Video s postupem najdete ZDE. Nacvičte jen jednu kostku, dál budeme pokračovat příští týden. Je potřeba skládat přesně a spoje dostatečně uhladit, aby vše sedělo.

28.11.
Čj - PS 20, 22 M - 37 / 13 (Kdo nedostal zpět sešit, pište na papír).

21.11.
PŘV - prosím, kdo dnes nepřinesl vypracovaný úkol "živočicové", přinese zítra.

18.11.
Do Pč přinést malou zavařovací sklenici, nůžky a manikúrní nůžky se špičkou.
Ve třídě se vyskytly vši. Prosím, zkontrolujte dětem vlasy.

14.11.
PŘV - do příští hodiny doplnit zápis Živočichové - obratlovci (vypracovat s učebnicí str. 15 - 17, dnes si měli vzít domů).

7.11.
PŘV - příští týden (čt 14.11.) krátký test Vlastnosti rostlin, fotosyntéza.

31.10.
PŘV - příští týden (čt 7.11.) test Houby

21.10.2019
PŘV - naučit se na písemku (čtvrtek 24.10., téma: Příroda (živá a neživá) a Podzim).

V sobotu 19.10. bude po celé republice probíhat sázení nových stromů.
Jedno z míst, kde se bude sázet, je také kousek od Bosonoh. Přidejte se k nám a pojďte s námi v sobotu sázet nový les.
Všechny informace najdete ZDE a ZDE.

9.10.
Opravy sešitů
Naučit scénář

10.10.2019
PŘV - kdo dnes (10.10.) neodevzal složku s ilustrací 1. stránky a DÚ Třídění organismů - přinese zítra (11.10.)!

Čj - slova mnohoznačná, spisovná, nespisovná, citově zabarvená - opakování, uč. 21 - 23

9.10.
M - PL 16

7.10.
Čj - uč. 19 / 3a do malého sešitu (na středu) M - kdo nedokončil PL - sloupec 1 a 4 Zítra jdeme na Empíka cyklistu - výukový dopravní program. Tam i zpět nás veze autobus. Program probíhá pod střechou venku. Pořádně obléci (bundy, rukavice, čepice) a cyklistickou přilbu!

1.10.
M - 10 / 54 (jen někteří)
Pč - znovu si zkusit papírovou čepici - Ti, kterým se v hodině nepodařila a nemají ji oznámkovanou.

  • celý postup výroby najdete zde.
    Nezapomeňte přinést ekosložku. Papír konterjner - ekodvůj jste zatím nedostali. Vše, co patří do sběrného dvora, nechejte volně ve složce, dokončíme společně. Ve čtvrtek jdeme do Anthroposu. S sebou 2 jízdenky na 60 min. nebo průkazku, z učení jen matematiku.

30.9.
Čj - opravy z PS (každé chybné slovo 3x M - uč. 10 ú 49, 50, 11 / 58, 13 / 70, 73, 74 (pouze rovnici a výpočet).

27.9.
Čj - kdo nestihl, PS 2 / 3, 4 / 3 a 7 / 3 + všechny opravy v malém sešitu M - opravy

26.9.
Čj - PL 3 / 1, 2
M - uč. 7 / 32, 35, 36, 37, 8 / 38, 40. Jako obvykle - pouze zapsat rovnici a výpočet. Hv - fl. - zopakovat Vyletěla holubička ( do 3. 10.) Písničku máme ve složce z loňska.

25.9.
Čj - PS - 2 / 1, 2 ( ú / ů) Ekosložka - domalovat a vystřihnout jednotlivé odpadky, nalepit na správný kontejner. Úkol je až do 1. 10.
Podepsat info o žákovi a donést zpět.

24.9.
Př - vypracovat pracovní list Třídění organismů (do čtvrtka 10.10.) - do PL doplňují názvy jednotlivých skupin organismů (např. viry, lišejníky, houby, jehličnany, ryby apod.) a poté zařazují konkrétní druhy organismů (níže na stránce - Seznam organismů) do těchto skupin (např. kapr - ryby...). K vypracování doporučuji použít zápis, který děti dostaly dnes v hodině.
Dodatek: pokud si některý z žáků nebude vědět rady, jak PL vypracovat, ráda mu zadání vysvětlím znovu.

19.9.
Čj - čítanka 5 / 1, 2 (do malého sešitu) M - dokončit PL 21
Hv - doučit noty c1 - d2

18.9.
Čj - Uč. 8 / 3a (do malého sešitu) M - PL 6

17.9.
Čj - PS (PP - Pravopisné procvičování) - 3 / 1. a 2. sloupec
M - uč. 4 / 11, 13, 14 + 6 / 24 + 7 / 30, 31 (zapsat pouze rovnici a výpočet do malého sešitu)
Př - obrázek na 1. stránku složky - do příštího úterý

2.9.
Potvrdit účast na školním výletu 10. - 13. září a přinést potvrzení zítra zpět!