Domácí úkoly

26.6. - 29.6. jsou 4 vyučovací hodiny
30.6. 2 hodiny

Odhlašování obědů na poslední školní týden je možné do 23.6.

16.6
ČJ -opakovat na pís. práci - druhy zájmen, příd. jm., druhy a psaní číslovek, shoda přísudku s podmětem, souvětí
M - opakovat na pís. práci - počty s deset. čísly, zlomky, sl. úlohy, povrch těles, pravoúhlý trojúhelník, převody jednotek pomocí des. čísel

15.6.
ČJ - cv.4/174, seš.1
M - cv.2,3,6/53

14.6.
AJ - PS cv.3,4/62
ČJ - cv.3/174 -folie

13.6.
M - cv.7/52, seš.1
AJ - PS - dokončit str.61

12.6.
ČJ - cv.6/172, seš.1

9.6.
12.6. - divadlo, přinést 50,-Kč

8.6.
M - cv.8/49 - poslední 4 příklady, seš.2
ČJ - cv.3/171 - napsat souvětí a vyznačit zákl. skl. dvojice, seš.1

6.6.
ČJ - cv.2/166 - očísluj slov. druhy do sešitu z předcházejícího úkolu
M - cv.13/50 - první dva sloupce, seš.1
INF - dokončit práci na code.org - kurz B, kurz C

5.6.
ČJ - cv.2/166, seš.2
M - cv.8/49 -poslední čtyři příklady, seš.2

31.5.
ČJ - vyprávění na A4 - Zoo Lešná
M - seš.1 - zadání sl. úlohy v sešitě

30.5.
M - cv.1,2,10/49 - folie
ČJ - cv.5/165 - folie doplnit
HV - hudební nástroje dechové, poznávání nástrojů

29.5.
ĆJ - dokončit list M - cv.4/59 -folie

V pondělí 29.5. je focení třídy.
P. Beneš

26.5.
AJ - dokončit úlohy v jazykové učebně - nově Lekce 24. Opakovat slovíčka a slovní spojení Unit 6.

24.5.
AJ - opakovat slovíčka Unit 6, opakovat slovíčka Unit 2, přehled mluvnice v PS 72 - 73
AJ - dokončit úlohy v jazykové učebně (třída Informatika 22) - Lekce 22 a 23

23.5.
ČJ - procvičovat po str. 163
HV - bicí (perkusní) hudební nástroje - video teorie, obrázky, poslech 1, poslech 2, poslech 3.

22.5.
M - zopakovat převody jednotek času, počítání příkladů s jednotkami času, převod částí hodiny na minuty

17.5.
VL - zopakovat orientaci na mapě Evropy - slepá mapa v úterý 23.5., učivo o Evropě - test ve středu 24.5.
PŘV - zítra zkouším části těla - kostru - svaly

16.5.
M - Jednotky času - uč.41,42
ČJ - ústně str. 158 HV - strunné nástroje - příště test z videa a pracovního listu 13

15.5.
AJ - dokončit úkoly v jazykové učebně (pojmenovaný předmět Informatika 22), nebo zopakovat, co jsme v hodině AJ dělali.
AJ - Unit 6D (70-71), výslovnostní cvičení v učebnici 80

12.5.
PŘV - připomínám pondělí 15.5. test Pohlavní soustava

4.5.
VL - v úterý 16.5. test - slepá mapa - světadíly a oceány + základní informace o světadílech
M - cv.4/38, seš.2 poslední sloupec
ČJ - cv.2/159 -vyznačit zákl. skl. dv. - folie

3.5.
ČJ - cv.6/157 -opsat, doplnit, vyznačit zakladní skl. dv. po slovo klidný, seš.2
M - cv.1,8/37 ,folie
Příští středu jedeme do ZOO Lešná. Tento výlet je téměř celý hrazen z projektu. Potřebuji jen dovybrat od každého žáka 50,-Kč.
Budeme odjíždět autobusem od školy v 7:30h (sraz u školy bude v 7:15h) a vrátíme se opět ke škole kolem 16h. Obědy mají děti na tento den odhlášené.

2.5.
AJ - PS cv.4/57
Přinést do VV koření a lepidlo.
M - cv.7/34 , seš.G

28.4. Bosonožský běh - celé dopoledne. Oděv na pobyt venku.Vybraní žáci budou mít sportovní oděv na běh venku, ostatní budou povzbuzovat.

24.4.
M - cv.1/33, seš.1
ČJ - cv.2/154 - zákl. skl. dv. - folie

20.4.
Do Tv přinést sportovní oděv a obuv na ven.

19.4.
M - cv.4/28 -folie
ČJ - cv.10/149 -vypsat sloves. tvary a určit os., č., způsob, seš.1

18.4. M - opakovat na p.p. - desetinná čísla, zlomky, povrch kvádru a krychle, slovní úlohy, osa souměrnosti

17.4.
ČJ - opakovat na pís. práci - druhy přídavných jmen, zájmen, číslovek a jejich psaní
M -cv.1, 4 /31 - folie

14.4.
Pč - přinést ponožku, dva stejné knoflíky, jehlu na šití a vyšívání, bavlnky
PŘV - v pondělí 24.4. minutka Nervová soustava + smyslová soustava

13.4.
ČJ - cv.7a/149, seš.1
M - cv.1,5,7/26 ,folie
přinést kartáček na zuby
VL - ve středu 19.4. opakovací test kraje ČR - Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Vysočina, Olomoucký, Jihomoravský, Zlínský, Moravskoslezský- učivo ze sešitu + orientovat se v mapě

12.4.
ČJ - cv.2a/147 - folie
M - cv.1,2,3/23 - folie
3 podpisy rodičů v žák. knížce - hodnocení a sebehodnocení za 3.čtvrtletí, hovorové hodiny

11.4.
ČJ - cv.2/145 - napsat příkazy i zákazy, seš.1
M - cv.6/23, seš.2

Projektový den - viz vzkazy

3.4.
M - cv.10/18 ,seš.2
AJ - PS cv.7/53

31.3.
ČJ - udělat opravy v sešitech
M - udělat opravy v sešitech
AJ - opakovat slovní zásobu po physical appearance PS str.84
florbalisté - viz vzkazy

informace k Praze viz vzkazy
21.3.
M -cv.7,8/14 -folie
ČJ - cv.3/178 - folie

20.3.
M - cv.10/13 - 2. řádek, seš.2
ČJ - cv.4/134 -vypiš prvních 6 slovesných tvarů a urči os., číslo, čas, seš.1
PŘV - pondělí 3.4. test Vylučovací a Trávicí soustava

9.3.
ČJ - cv.1a/136 - folie
M - cv.10/13 - 1. řádek, seš.2

8.3. M - cv.5,7/9 ,folie
ČJ - cv.6a/135, folie
PŘV - v pondělí 20.3. test dýchací soustava + oběhová soustava

6.3.
M - dokončit příklady, seš.1
ČJ - cv.2b/134, seš.1
7.3. je Př místo VL

3.3.
VL- projekt kraj nebo země podle přiděleného zadání - odevzdání 11.4. - tvrdý papír velikost A3, hlavní (krajské) město, vlajka (znak), mapka, obrázky zajímavých míst (města, stavby, příroda) a typických věcí (výroba, jídlo, kultura, kroje, sport) se stručným popisem

2.3.
M - cv.13/3 -poslední sloupec, seš.2
ČJ - cv.3/129, seš.2

1.3.
ČJ - tisk cv.1,2,3/60
M - cv.9/3 -3.díl, seš.1

28.2
Přinést 3.díl M
M - cv.3,4/59 - folie
ČJ - tisk cv.2,3,4/59
VL- dát do pořádku sešit - zítra si je vyberu na kontrolu, 8.3. - test ( prvních pět probraných krajů - učivo ze sešitu)

27.2.
ČJ - cv.2a,b/126, seš.2
M - cv.12/58 - folie

24.2.
PŘV - v pondělí opět zkouším, ve čtvrtek 2.3. Minutka - svaly

Kyberšikana - viz vzkazy
Bruslení - viz vzkazy
Praha - viz vzkazy
Žáci, kteří nejdou bruslit budou ve 4.a.

23.2.
ČJ - cv.9a/125 - folie
M - cv.2/57 -folie

22.2.
ČJ - cv.11/125, seš.1
M - cv.4/57, folie
AJ - projekt -our town /do pondělí 4 významná místa ve městě - ke každému dvě věty a obrázky/

21.2.
M - cv.4/56 -folie
ČJ - cv.2/123 - folie

20.2.
ČJ - cv.4b/123, seš.2
M - 12./53, folie

16.2.
ČJ - cv.2/118, seš.1
M - cv.12/53

15.2.
ČJ - cv.13/117, seš.1
M - cv.4/52 -folie

14.2.
M - cv.2,3/50 -folie
AJ - PS cv.2/50