Školní družina

29. 6. 2020 Školní družina od 1. 9. 2020

Vážení rodiče,
těší nás váš zájem o školní družinu.
V novém školním roce bude provoz družiny opět ráno od 6.30 hodin. Odpolední družina bude končit opět v 17.30 hodin.
K zápisu dětí do družiny využijte prosím dny a časy uvedené v tomto dokumentu..
Zápisní lístek vypište do jednoho z těchto souborů: Zápisní lístek k editaci nebo Zápisní lístek v pdf.
Platby za školní družinu ve výši 1000,- na školní rok posílejte na stejný účet a stejný variabilní symbol jako jste platili pomůcky.
Na vaše děti se těší paní vychovatelky.

Vedoucí vychovatelka školní družiny:

 • Milada Dittrichová
  tel: 547 227 171, 608 152 547

Vychovatelky školní družiny:

 • Zdeňka Šrámková
 • Renata Filková

E-maily vychovatelek: prijmeni@skolabosonohy.cz

Provozní doba školní družiny je:
pondělí - pátek 6.30 - 7.45 hod., 11.40 - 17.30 hod.
Provoz ŠD je přerušen během školních prázdnin.

Žáci jsou rozděleni do tří oddělení:

 • I. odd. - Zdeňka Šrámková
  žáci z I.třídy

 • II. odd. - Renata Filková
  žáci z II.A a II. B

 • III. odd. - Milada Dittrichová
  žáci ze III., IV. a V. třídy

Žáci odcházejí ze ŠD na podkladě záznamu rodičů v zápisním lístku, pokud žák neodchází sám, vyzvedne jej rodič nebo pověřená osoba v ŠD od 12.35 do 13.35 hod. nebo od 15.00 do 17.30 hod. Uvolnění žáka na podkladě telefonátu není možné.
Hlavním posláním školní družiny je zabezpečit žákům odpočinek, rekreaci a zájmovou činnost. Žáci mají možnost vyvíjet vlastní aktivity a zapojit se do činností, které si vyberou dle zájmu, schopností a dovedností. Seznamují se s novými výtvarnými technikami, tvoří dle vlastní fantazie. Účastní se výtvarných soutěží, několikrát již získali ocenění.
Pravidelný pobyt venku jim umožňuje sportovat a poznávat přírodu. Doporučuji dát jim sezónní oblečení na převlečení, mohou si hrát bez obav, že se umažou. Toto oblečení a obuv si mohou nechávat ve skříňce v šatně.
Žáci si mohou ve školní družině ve vyhrazené době vypracovat domácí úkoly.

Pravidelným čtením jsme se zapojili do celostátního programu Celé Česko čte dětem. Každodenní čtení pomáhá k relaxaci, uklidnění, prohlubování vědomostí, chrání před závislosti na televizi a počítači.

Aktivačně - motivačním činitelem ve školním roce 2020/2021 bude:
I. oddělení - ,,Z POHÁDKY DO POHÁDKY“,
II. oddělení - ,, CESTA KOLEM SVĚTA“.
III. oddělení - žáci budou solupracovat s vychovatelkou při výběru náplně činnosti ve svém oddělení ŠD