Školní družina

29. 6. 2020 Školní družina od 1. 9. 2020

Vážení rodiče,
těší nás váš zájem o školní družinu.
V novém školním roce bude provoz družiny opět ráno od 6.30 hodin. Odpolední družina bude končit opět v 17.30 hodin.
K zápisu dětí do družiny využijte prosím dny a časy uvedené v tomto dokumentu..
Zápisní lístek vypište do jednoho z těchto souborů: Zápisní lístek k editaci nebo Zápisní lístek v pdf.
Na vaše děti se těší paní vychovatelky.

20. 6. 2019 Školní družina v novém školním roce

Vážení rodiče,
s nadějí na lepší prostředky díky reformě financování škol od nového školního roku prodlužujeme provoz školní družiny.
Od 1. 9. 2019 bude ranní družina od 6.30 hodin a odpoledne bude končit až v 17.30 hodin.
Věříme, že vám tato změna pomůže a dětem umožní smysluplně trávit čas.
Pro nový školní rok také vydáváme tyto dokumenty, které si můžete předvyplnit a v době zápisu do školní družiny donést.
Zápis do školní družiny na školní rok 19-20,
Zápisní lístek ve formátu doc - pro vypsání na počítači a následné vytištění,
Zápisní lístek ve formátu pdf - needitovatelný.

Vedoucí vychovatelka školní družiny:

 • Milada Dittrichová
  tel: 547 227 171, 608 152 547

Vychovatelky školní družiny:

 • Zdeňka Šrámková
 • Renata Filková
  E-maily vychovatelek: prijmeni@skolabosonohy.cz

Provozní doba školní družiny je:
pondělí – pátek 6.30 – 7.45 hod. 11.40 – 17.30 hod.
Provoz ŠD je přerušen během školních prázdnin.

Děti jsou rozděleny do tří oddělení:

 • I. odd. - Zdeňka Šrámková
  děti z I.B , V. tř. a část III. tř.

 • II. odd. - Renata Filková
  děti z I.A a IV. třídy

 • III. odd. - Milada Dittrichová
  děti ze II.tř. a část dětí ze III.tř.

Děti odcházejí ze ŠD na podkladě záznamu rodičů v zápisním lístku, pokud dítě neodchází samo, vyzvedne jej rodič nebo pověřená osoba v ŠD od 12.20 do 13.30 hod. nebo od 15.00 do 17.30 hod. Uvolnění dítěte na podkladě telefonátu není možné.
Hlavním posláním školní družiny je zabezpečit dětem odpočinek, rekreaci a zájmovou činnost. Děti mají možnost vyvíjet vlastní aktivity a zapojit se do činností, které si vyberou dle zájmu, schopností a dovedností. Seznamují se s novými výtvarnými technikami, tvoří dle vlastní fantazie. Účastní se výtvarných soutěží, několikrát již získaly ocenění.
Pravidelný pobyt venku jim umožňuje sportovat a poznávat přírodu. Doporučuji dát dětem sezónní oblečení na převlečení, děti si mohou hrát bez obav, že se umažou. Toto oblečení a obuv si mohou nechávat ve skříňce v šatně.
Děti si mohou ve školní družině od 15.00 hod. vypracovat domácí úkoly.

Pravidelným čtením jsme se zapojili do celostátního programu Celé Česko čte dětem. Každodenní čtení dětem pomáhá k relaxaci, uklidnění, prohlubování vědomostí, chrání děti před závislosti na televizi a počítači.

Aktivačně - motivačním činitelem ve školním roce 2019/2020 bude:
I. a II. oddělení - ,,Z POHÁDKY DO POHÁDKY“,
III. oddělení – ,, CESTA KOLEM SVĚTA“.

Podzim jsme si letos užili převážně venku v přírodě nebo na hřišti. Sbírali jsme přírodniny a v deštivých dnech jsme vytvořili krásné podzimní dekorace.

Adventní čas jsme v ŠD prožili přípravami na Vánoce, vyráběním vánočních dekorací a dárečků pro své blízké, zpíváním koled a vánočních písní. Očekávání dětí bylo završeno bohatou nadílkou hraček do všech tří oddělení.

Doporučujeme dát dětem do skříňky vhodné oblečení a obuv na vycházky, aby si děti mohly hrát bez obav z ušpinění. Za příznivého počasí chodíme i v zimě do přírody.