Školní družina

Vedoucí vychovatelka školní družiny:

  • Milada Dittrichová
    tel: 547 227 171, 608 152 547

Vychovatelky školní družiny:

  • Zdeňka Šrámková
  • Mgr. Hana Havránková
    E-maily vychovatelek: prijmeni@skolabosonohy.cz

Provozní doba školní družiny je:
pondělí – pátek 6,30 – 7,45 hod. 11,40 – 17,00 hod.
Provoz ŠD je přerušen během školních prázdnin.

Děti jsou rozděleny do tří oddělení:
I. oddělení děti z I. třídy a část IV. třídy,
II. oddělení děti z II. třídy, část IV. třídy a V. třídy
III. oddělení děti ze III. třídy a část IV. třídy

Děti odcházejí ze ŠD na podkladě záznamu rodičů v zápisním lístku, pokud dítě neodchází samo, vyzvedne jej rodič nebo pověřená osoba v ŠD od 12,20 do 13,30 hod. nebo od 15,00 do 17,00 hod. Uvolnění dítěte na podkladě telefonátu není možné.
Hlavním posláním školní družiny je zabezpečit dětem odpočinek, rekreaci a zájmovou činnost. Děti mají možnost vyvíjet vlastní aktivity a zapojit se do činností, které si vyberou dle zájmu, schopností a dovedností. Seznamují se s novými výtvarnými technikami, tvoří dle vlastní fantazie. Účastní se výtvarných soutěží, několikrát již získaly ocenění.
Pravidelný pobyt venku jim umožňuje sportovat a poznávat přírodu. Doporučuji dát dětem sezónní oblečení na převlečení, děti si mohou hrát bez obav, že se umažou. Toto oblečení a obuv si mohou nechávat ve skříňce v šatně.
Děti si mohou ve školní družině od 15,00 hod. vypracovat domácí úkoly.

Pravidelným čtením jsme se zapojili do celostátního programu Celé Česko čte dětem. Každodenní čtení dětem pomáhá k relaxaci, uklidnění, prohlubování vědomostí, chrání děti před závislosti na televizi a počítači.

Aktivačně-motivačním prvkem pro letošní školní rok je celoroční hra Malý cestovatel.

Podzim ve školní družině jsme letos trávili převážně venku. Krásné slunečné počasí jsme využili k vycházkám na hřiště a do přírody, pozorovali jsme změny v lese a v zahradách, sbírali přírodniny a tvořili z nich, pozorovali jsme, jak se příroda ukládá k zimnímu spánku. Kamarádi z III. oddělení připravili pro všechny JABLÍČKOVÝ DEN s ochutnávkou jablek, tvořením, hrami a povídáním o zdraví. V deštivém odpoledni jsme s v I. oddělení sešli k PODZIMNÍMU ZPÍVÁNÍ, kromě zpěvu jsme si i zahráli a zatančili. Všichni už netrpělivě očekáváme dobu adventní a přípravy na Vánoce.

ŽERTY S ČERTY - odpoledne her, čtení, zpívání, soutěží a tvoření jsme si společně užili ve družině ve čtvrtek 6. prosince 2018.