Školní družina

29. 2. 2024 Změna ve školní družině

Vážení rodiče,
paní vychovatelka Filková požádala o ukončení pracovního poměru k dnešnímu dni.
Do doby nástupu paní vychovatelky Havránkové (22. 3.) nebude probíhat družinový sportovní kroužek.
Děkujeme za pochopení.

6. 12. 2023 Přerušení provozu školní družiny o prázdninách v roce 2024

Vážení rodiče,
provoz školní družiny bude během prázdnin (pololetní, jarní, velikonoční, hlavní a podzimní) v roce 2024 přerušen.
Děkujeme za pochopení.
Přeřušení činnosti školní družiny v roce 2024

29. 11. 2023 Stanovení úplaty za školní družinu od 1. 1. 2024

Vážení rodiče,
v tomto dokumentu vás seznamujeme se stanovením úplaty za školní družinu do konce školního roku 2023/2024.
Důležité je to, že se pro vás nyní nic nemění.

2. 8. 2023 Přihlašování do družiny a do školní jídelny osobně ve škole:

 • středa 30. 8. od 13 do 17 hodin,
 • čtvrtek 31. 8. od 8 do 12 hodin,
 • pátek 1. 9. od 12 do 15 hodin,
 • pondělí 4. 9. od 7 do 12 hodin (ŠD od 6.30).

Do školní družiny budou přednostně přijímány děti, které jsou z nižších ročníků a ty děti starší, které se zavčas zapíší v uvedených zápisových dnech.
Upozorňujeme, že kapacita školní družiny je omezená na 90 dětí.

2. 8. 2023 Školní družina od 4. 9. 2023

Vážení rodiče,
těší nás váš zájem o školní družinu.
V novém školním roce bude provoz družiny opět ráno od 6.30 hodin. Odpolední družina bude končit opět v 17.30 hodin.
K zápisu dětí do družiny využijte prosím dny a časy uvedené na této stránce výše.
Zápisní lístek vypíšete na místě nebo si tento lístek vypsaný donesete. Doporučujeme dopředu lístek vypsat a vyplnit odpovědné osoby pro vyzvedávání dětí.
Platby za školní družinu ve výši 1 160 Kč na školní rok (částka snížena o pololetní a jarní prázdniny v únoru 2024) posílejte na stejný účet a stejný variabilní symbol jako jste platili pomůcky.
Na vaše děti se těší paní vychovatelky.

19. 6. 2023 Stanovení výše úplaty za školní družinu od 1. 9. 2023

Vážení rodiče,
dobrá zpráva je, že úplata za školní družinu pro příští školní rok zůstává na loňské částce, tedy 120 Kč za měsíc.
Více v příloze zde.

28. 11. 2022 Přerušení provozu školní družiny během prázdnin v roce 2023

Více informací o přeřušení činnosti školní družiny v tomto dokumentu.

15. 9. 2022 Propustka ze školní družiny

Vážení rodiče,
pokud některý den jde vaše dítě ze družiny v jiný než vámi stanovený čas na přihlášce, využijte prosím naší propustky ze školní družiny.
Děkujeme za spolupráci.

Vedoucí vychovatelka školní družiny:

 • Zdeňka Šrámková tel: 547 227 171, 608 152 547

Vychovatelky školní družiny:

 • Renata Filková
 • Mgr. Anna Nádvorníková
 • Bc. Sandra Klímová

E-maily vychovatelek: prijmeni@skolabosonohy.cz

Provozní doba školní družiny je:
pondělí - pátek 6.30 - 7.45 hod., 11.40 - 17.30 hod.

Žáci jsou rozděleni do tří oddělení:

 • I. odd. - Zdeňka Šrámková
  žáci z 1. A třídy, 3. a 4. třídy

 • II. odd. - Renata Filková
  žáci z 2. třídy a 3. třídy

 • III. odd. - Mgr. Anna Nádvorníková, Bc. Sandra Klímová (čtvrtek)
  žáci z 1. B třídy, 4. třídy a 5. A a 5. B třídy

Žáci odcházejí ze školní družiny na podkladě záznamu rodičů v zápisním lístku. Pokud žák neodchází sám, vyzvedne jej rodič nebo pověřená osoba ve školní družině od 12.35 do 13.35hod nebo od 15.00 do 17.30hod. Uvolnění žáka na podkladě telefonátu není možné.
Cílem školní družiny je snaha o vytvoření příjemného místa pro odpočinek žáků po vyučování a zároveň přispění k cílenému ovlivňování volného času. Pro žáky připravujeme celoroční pestrou nabídku různých aktivit podle ročního plánu. Zařazeny jsou i celodružinové akce.
Žáci mají možnost vyvíjet vlastní aktivity a zapojit se do činností, které si vyberou dle zájmu, schopností a dovedností. Seznamují se s různými výtvarnými technikami, tvoří dle vlastní fantazie.
Pravidelný pobyt v přírodě jim umožňuje sportovat, poznávat přírodu a upevňovat si své zdraví. Doporučuji jim dát převlečení a pevnou sportovní obuv. Obojí si mohou uložit ve skříňce.
Žáci si mohou ve školní družině ve vyhrazené době vypracovat domácí úkoly.
Pravidelným čtením jsme se zapojili do celostátního programu Celé Česko čte dětem. Každodenní čtení pomáhá k relaxaci po vyučování, prohlubování vědomostí a lásce ke knize.
Nabídka družinových kroužků:

 • Šikovné ručičky pro 1. a 2. ročník
 • Šikovné ručičky pro 3. - 5. ročník
 • Tělo v pohybu