Školní družina

20. 6. 2019 Školní družina v novém školním roce

Vážení rodiče,
s nadějí na lepší prostředky díky reformě financování škol od nového školního roku prodlužujeme provoz školní družiny.
Od 1. 9. 2019 bude ranní družina od 6.30 hodin a odpoledne bude končit až v 17.30 hodin.
Věříme, že vám tato změna pomůže a dětem umožní smysluplně trávit čas.
Pro nový školní rok také vydáváme tyto dokumenty, které si můžete předvyplnit a v době zápisu do školní družiny donést.
Zápis do školní družiny na školní rok 19-20, Zápisní lístek ve formátu doc - pro vypsání na počítači a následné vytištění, Zápisní lístek ve formátu pdf - needitovatelný.

Vedoucí vychovatelka školní družiny:

  • Milada Dittrichová
    tel: 547 227 171, 608 152 547

Vychovatelky školní družiny:

  • Zdeňka Šrámková
  • Mgr. Hana Havránková
    E-maily vychovatelek: prijmeni@skolabosonohy.cz

Provozní doba školní družiny je:
pondělí – pátek 6,30 – 7,45 hod. 11,40 – 17,00 hod.
Provoz ŠD je přerušen během školních prázdnin.

Děti jsou rozděleny do tří oddělení:
I. oddělení děti z I. třídy a část IV. třídy,
II. oddělení děti z II. třídy, část IV. třídy a V. třídy
III. oddělení děti ze III. třídy a část IV. třídy

Děti odcházejí ze ŠD na podkladě záznamu rodičů v zápisním lístku, pokud dítě neodchází samo, vyzvedne jej rodič nebo pověřená osoba v ŠD od 12,20 do 13,30 hod. nebo od 15,00 do 17,00 hod. Uvolnění dítěte na podkladě telefonátu není možné.
Hlavním posláním školní družiny je zabezpečit dětem odpočinek, rekreaci a zájmovou činnost. Děti mají možnost vyvíjet vlastní aktivity a zapojit se do činností, které si vyberou dle zájmu, schopností a dovedností. Seznamují se s novými výtvarnými technikami, tvoří dle vlastní fantazie. Účastní se výtvarných soutěží, několikrát již získaly ocenění.
Pravidelný pobyt venku jim umožňuje sportovat a poznávat přírodu. Doporučuji dát dětem sezónní oblečení na převlečení, děti si mohou hrát bez obav, že se umažou. Toto oblečení a obuv si mohou nechávat ve skříňce v šatně.
Děti si mohou ve školní družině od 15,00 hod. vypracovat domácí úkoly.

Pravidelným čtením jsme se zapojili do celostátního programu Celé Česko čte dětem. Každodenní čtení dětem pomáhá k relaxaci, uklidnění, prohlubování vědomostí, chrání děti před závislosti na televizi a počítači.

Aktivačně-motivačním prvkem pro letošní školní rok je celoroční hra Malý cestovatel.

PODZIM VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ jsme letos trávili převážně venku. Krásné slunečné počasí jsme využili k vycházkám na hřiště a do přírody, pozorovali jsme změny v lese a v zahradách, sbírali přírodniny a tvořili z nich, pozorovali jsme, jak se příroda ukládá k zimnímu spánku. Kamarádi z III. oddělení připravili pro všechny JABLÍČKOVÝ DEN s ochutnávkou jablek, tvořením, hrami a povídáním o zdraví. V deštivém odpoledni jsme s v I. oddělení sešli k PODZIMNÍMU ZPÍVÁNÍ, kromě zpěvu jsme si i zahráli a zatančili. Všichni už netrpělivě očekáváme dobu adventní a přípravy na Vánoce.

ŽERTY S ČERTY - odpoledne her, čtení, zpívání, soutěží a tvoření jsme si společně užili ve družině ve čtvrtek 6. prosince 2018.

ADVENTNÍ ČAS jsme v ŠD prožili přípravami na Vánoce. Vyráběli jsme dárečky a přání pro své blízké, zdobili školu a družiny, zpívali jsme koledy a učili se nové vánoční písničky a básničky. Očekávání dětí bylo završeno oslavou Vánoc v úterý 18. prosince, kdy děti ve všech třech družinách našly pod stromečkem nové hry a hračky.

Karnevalem jsme se v ŠD rozloučili se zimou a netrpělivě očekáváme jaro.

Ve středu 20. 2. 2019 reprezentovali vítězové školního kola DRUŽINOVÉ SUPERSTAR ŠD Barbora Zemanová, Adam Kazda, Laura Dufková, Petr Putna a Markéta Bařinová naši školní družinu v oblastním kole. Všichni se tohoto úkolu zhostili velmi dobře, získali pěkná umístění ve třech kategoriích.
Adam Kazda 1. místo v I. kategorii s postupem do městského kola
Laura Dufková 2. místo ve II. kategorii
Petr Putna 3. místo ve II. kategorii
Markéta Bařinová 2. místo ve III. kategorii

I v městském kole byl Adam Kazda úspěšný, získal i. místo v I. kategorii.

I v letošním roce byly děti školní družiny úspěšné ve výtvarné soutěži, kterou každoročně pořádá školní družina ZŠ E. Přemyslovny ve Starém Lískovci, letos na téma VODA, LES A LOUKA.

V úterý 9. 4. 2019 navštívilo 3. oddělení ŠD knihovnu Jiřího Mahena v Bosonohách. Provázela nás a poutavě o všem vyprávěla p. Mikulášková. Děti se seznámily s prostorami, i když některé tam nebyly poprvé, uspořádáním knih, vznikem knih… Také ochotně odpovídala dětem na otázky, které si připravily. Poděkováním pro p. Mikuláškovou byl malý dárek v podobě záložky do knihy, kterou děti pro ni vyrobily. Za vzorné chování a zájem si děti také odnesly malé dárečky.

V dubnu jsme ve školní družině přivítali jaro. Za krásného slunečného počasí jsme se vydali na vycházku pod myslivnu, kde děti vyčistily studánku od listí, cestou hledaly již kvetoucí rostliny. Povídali jsme si o jaru, Velikonocích, tradicích a zvycích, přečetli Velikonoční pohádku, byli se podívat na mláďata králíků, malovali jarní přírodu, oslavili Den Země a vyrobili velikonoční dekorace. Říkankou jsme vyhnali zimu a jarními písničkami s tanečky a tematickými hrami přivítali jaro.

V Indiány se změnily děti ve školní družině v červnu.
Vyrobily si čelenky, totem, namalovaly trička, přečetly o životě Indiánů, naučily se zpívat písně o Indiánech, uspořádaly závody na koních, vymalovaly omalovánky, luštily indiánské křížovky a kvízy a zahrály si indiánské hry.