Domácí úkoly

6. 6.
Čj - Český jazyk s 99/3, napsat do sešitu Čj 1
M - Matýskova matematika s 29/2

5. 6.
Čj - PS s 40/3
Čítanka s 142/číst
M - Matýskova matematika s 28/3

2. 6.
M - Procvičujeme s Matýskem s 14/dokončit
Aj - PS s 55/Přečti a vybarvi. Potom nakresli a napiš.

31. 5.
Čj - PS s 39/dokončit
Čítanka s 141/číst
M - Matýskova matematika s 26/2

30. 5.
Čj - PS s 38/dokončit
M - Matýskova matematika s 25/3

29. 5.
Čj - PS s 37/4
M - Matýskova matematika s 24/3
PRV - pondělí 5.6. poslední test - Lidské tělo, smysly, zuby, zdravý životní styl, tísňové linky

19. 5.
M - Procvičujeme s Matýskem s 7, 8/dokončit
Aj - PS Happy House 2, s 52/Nakresli a napiš.
Na školu v přírodě s sebou: Čj - PS Český jazyk 2
M - Matýskova matematika, Procvičujeme s Matýskem, pravítko
Aj - PS Happy House 2

18. 5.
Čj - PS s 33/2
Čítanka s 137/číst
M - Procvičujeme s Matýskem s 6/dokončit

17. 5.
Čj - Čítanka s 136/číst
Písanka s 29/dokončit
PRV - dnes jsme si do sešitu lepili více zápisů, prosím NEVYPLŇUJTE je dopředu, maximálně si mohou děti vybarvit obrázky, ale nic nevyplňovat, děkuji, LSi.

16. 5.
Čj - PS s 32/2
Čítanka s 134-135/číst
M - Procvičujeme s Matýskem s 5/2

15. 5.
Čj - PS s 31/3
Čítanka s 133/číst
sešit Čj čtení /dokončit
M - Procvičujeme s Matýskem s 5/1

12. 5.
M - Procvičujeme s Matýskem s 4/dokončit
Aj - PS Happy House 2, s 51/Potom se zeptej kamaráda/kamarádky.
Are you wearing something red?, CD

11. 5.
Čj - PS s 30/7
Čítanka s 119/číst
M - Matýskova matematika s 16/2

10. 5.
Čj - PS s 29/3
Čítanka s 118/číst
Písanka s 30/dokončit
M - Matýskova matematika s 14/3

9. 5.
Čj - PS s 28/3
M - Matýskova matematika s 12/3

5. 5.
Čj - PS s 26, 27/dokončit
M - Procvičujeme s Matýskem s 3/1
Aj - PS Happy House 2, s 49/Sleduj čáru a vybarvi. Potom napiš.
sešit Aj/slovní zásoba 6. lekce
My summer song!, CD

4. 5.
Čj - PS s 25/2a), napsat do sešitu Čj 1
Čítanka s 131/číst
M - Procvičujeme s Matýskem s 2/1, 3

3. 5.
Čj - PS s 24/4
Čítanka s 130/číst
sešit Čj čtení/dokončit
M - Matýskova matematika s 10/2

2. 5.
M - Matýskova matematika s 8/1

27. 4.
Čj - Čítanka s 129/číst
Záznam o knize - do 31. 5.
M - Matýskova matematika s 7/3

26. 4.
Čj - PS s 23/8
Čítanka s 128/číst
M - Procvičujeme s Matýskem s 1/2

25. 4.
Čj - Český jazyk s 83/6, napsat do sešitu Čj 1
Čítanka s 127/číst

24. 4.
Čj - Český jazyk s 82/5, napsat do sešitu Čj 2
Čítanka s 126/číst
M - Matýskova matematika, s 5/2

21. 4.
Aj - PS Happy House 2, s 46, 47

20. 4.
Čj - PS s 22/2 a), napsat do sešitu Čj 1
Čítanka s 124/číst
M - Matýskova matematika, s 3/3

19. 4.
Čj - Písanka s 21/dokončit
M - Matýskova matematika, s 2/2

18. 4.
Čj - Český jazyk s 80/7, čtyři řádky napsat do sešitu Čj 1
Čítanka s 121/číst

17. 4.
Čj - Čítanka s 117/číst
Písanka s 20/dokončit
M - Procvičujeme s Matýskem s 48/dokončit
PRV - zkontrolovat a doplnit vše chybějící v sešitě + vybarvit obrázky, do pondělí 24.4.; příští pondělí testík Hospodářská zvířata

14. 4.
Aj - PS Happy House 2, s 77, 78/Vyrob malou knížku.

13. 4.
Čj - Český jazyk s 78/5, napsat do sešitu Čj 1
Čítanka s 116/číst
M - Matýskova matematika, s 63/2

12. 4.
Čj - PS s 19/2 a), napsat do sešitu Čj 1
Čítanka s 115/číst
M - Procvičujeme s Matýskem s 46/dokončit
Přinést kartáček na zuby.

11. 4.
Čj - Český jazyk s 77/5, napsat do sešitu Čj 1
M - Procvičujeme s Matýskem s 45/dokončit

4. 4.
Čj - Český jazyk s 77/4, napsat do sešitu Čj 1
Čítanka s 113/číst

3. 4.
Čj - PS s 18/2a), napsat do sešitu Čj 1
Čítanka s 112/číst
M - Procvičujeme s Matýskem s 44/3

31. 3.
Čj - Čítanka s 111/číst

30. 3.
Aj - PS Happy House 2, s 45/Přečti, nakresli a napiš.

29. 3.
Čj - PS s 17/2a), napsat do sešitu Čj 1
Čítanka s 110/číst
M - Matýskova matematika, s 59/3, 4
PRV - zkontrolovat v sešitě vlepené zápisy Pokojové rostliny (vybarvený), Jaro (nemusí být vyplněný, jen vlepen), Velikonoce (nevyplňovat)

28. 3.
Čj - Český jazyk s 75/4, napsat do sešitu Čj 1
Čítanka s 109/číst

27. 3.
Čj - PS s 16/2, 3
Písanka s 16/dokončit
M - Procvičujeme s Matýskem, s 41/1

24. 3.
Aj - PS Happy House 2, s 43/Napiš.

22. 3.
Čj - Český jazyk s 74/5, napsat do sešitu Čj 1
Čítanka s 108/číst
Písanka s 15/dokončit

21. 3.
Čj - PS s 15/4
Čítanka s 107/číst
M - Procvičujeme s Matýskem, s 40/3

20. 3.
Čj - Čítanka s 106/číst
M - Matýskova matematika, s 57/1, 2
PRV - v pracovním zápise Rodina dokončit úkol 3 (Rodokmen) a 4 (Pomáháme si...), na tuto středu si děti mohou přinést fotografie členů rodiny a budou o nich povídat; ve středu 29.3. testík Naše vlast - ČR, státní symboly, Praha a Brno (zajímavá místa, pověsti)

10. 3.
Aj - PS Happy House 2, s 41/Prohlédni si obrázky a odpověz na otázky.
PS Happy House 2, s 75-76/Vyrob malou knížku.
Where's my sock?, CD

9. 3.
Čj - PS s 14/3
Čítanka s 63-105/naučit báseň dle vlastního výběru
Čítanka číst po s 105

8. 3.
Čj - PS s 13/3
Čítanka s 105/číst
M - Procvičujeme s Matýskem, s 38/dokončit

7. 3.
Čj - Český jazyk s 72/5, napsat do sešitu Čj 1
Čítanka s 104/číst

6. 3.
Čj - PS s 12/2
Čítanka s 103/číst
Písanka s 12/dokončit
M - Matýskova matematika, s 53/2

3. 3.
Aj - PS Happy House 2, s 38/Přečti, vybarvi a zakroužkuj.
sešit AJ/slovní zásoba 5. lekce
It's lunchtime!, CD

2. 3.
Čj - PS s 11/1d), s 11/3
Čítanka číst po s 101
sešit Čj čtení/dokončit
M - Procvičujeme s Matýskem, s 37/dokončit

1. 3.
Čj - Český jazyk s 69/4, napsat do sešitu Čj 1
Čítanka s 101/číst
M - Procvičujeme s Matýskem, s 36/dokončit
Prv - pracovní list Bosonohy/dokončit

28. 2.
Čj - PS s 10/4
Čítanka s 100/číst

27. 2.
Čj - Čítanka s 99/číst
M - Procvičujeme s Matýskem, s 35/dokončit

24. 2.
Čj - PS s 9/4
M - Procvičujeme s Matýskem, s 34/3
Aj - PS Happy House 2, s 37/Přečti a vybarvi. Potom nakresli a napiš.

23. 2.
Čj - PS s 8/5
Čítanka s 98/číst
M - Matýskova matematika, s 48/3

22. 2.
Čj - Čítanka s 96-97/číst
Písanka s 9/dokončit

21. 2.
Čj - PS s 7/3
Čítanka s 95/číst

20. 2.
Čj - PS s 6/4
Čítanka s 94/číst
M - Matýskova matematika, s 47/2

16. 2.
Čj - Český jazyk s 65/4a), napsat do sešitu Čj 2
Čítanka s 93/číst
M - Procvičujeme s Matýskem, s 32/dokončit

15. 2.
Čj - Čítanka s 92/číst
M - Procvičujeme s Matýskem, s 31/1

14. 2.
Čj - PS s 5/4
M - Procvičujeme s Matýskem, s 30/dokončit

13. 2.
Čj - Český jazyk s 64/4, napsat do sešitu Čj 1
Čítanka s 90/číst
M - Matýskova matematika, s 44/1, 2

10. 2.
M - Procvičujeme s Matýskem, s 28/2
Aj - PS Happy House 2, s 33/Vybarvi a napiš.
Hv - naučit se zpívat 1 sloku z písničky Zima. Děti si sloku vybraly ve škole a zaznačily si ji ve složce na listu 13.
Kdo nestihl ve škole, dokončí psaní not - PL 14.
PRV - příští týden žádný test ani zkoušení, jen procvičujte

9. 2.
Čj - PS s 4/4
Čítanka s 90/číst
M - Procvičujeme s Matýskem, s 28/1

8. 2.
Čj - Český jazyk s 63/8, napsat do sešitu Čj 2, zeleně vyznačit měkké slabiky
Čítanka s 88/číst
M - Matýskova matematika, s 42/3, 4
PRV - do sešitu si vlepit 2 listy s hodinami - jeden jsme vyplnili ve škole, druhý je za DÚ (slovy napsat, kolik je hodin); středa 15.2. minutka na hodiny; doma ukázat pondělní testík (děti dostaly domů), rodiče podepíší a děti v pondělí přinesou, testíky si vyberu; komu dochází sešit, pořídí si nový

7. 2.
Čj - Český jazyk s 62/2, napsat do sešitu Čj 1, zeleně vyznačit měkké slabiky
M - Procvičujeme s Matýskem, s 27/2

6. 2.
Čj - PS s 3/dokončit
Čítanka s 87/číst
M - Procvičujeme s Matýskem, s 26/dokončit

2. 2.
Čj - PS s 2/5d)
sešit Čj čtení/dokončit
Čítanka, číst po s 85
Vv - donést vlnu

1. 2.
Čj - PS s 1/4
Čítanka s 84-85/číst
M - Matýskova matematika, s 38/dokončit

31. 1.
Aj - PS Happy House 2, s 30/Přečti, sleduj čáru, vybarvi a napiš.
I've got brown hair, CD

30. 1.
M - Procvičujeme s Matýskem, s 25/2
Přinést složku na Výpis z vysvědčení.

27. 1.
Čj - PS s 49/7
M - Procvičujeme s Matýskem, s 24/2

26. 1.
Čj - Čítanka s 82/číst

25. 1.
Čj - Čítanka s 81/číst
M - Procvičujeme s Matýskem, s 22/dokončit
PRV - DÚ: Můj den, v pondělí si přinést papírové hodiny

24. 1.
Čj - PS s 47/1
Čítanka s 80/číst
M - přinést ořezanou tužku a pravítko
Aj - PS Happy House 2, s 30/Přečti, nakresli a přiřaď.
Sešit Aj/slovní zásoba
It's me!, CD

23. 1.
Čj - PS s 46/4
Čítanka s 78/číst
M - Procvičujeme s Matýskem, s 21

19. 1.
Čj - PS s 45/dokončit
Čítanka s 77/číst
M - Procvičujeme s Matýskem, s 19/dokončit

18. 1.
Čj - PS s 44/dokončit
Čítanka s 75/číst
M - Matýskova matematika, s 31/dokončit

17. 1.
Čj - PS s 43/dokončit
Čítanka s 74/číst
Písanka s 36/dokončit
M - Abeceda peněz, s 9/2
Aj - PS Happy House 2, s 29/Přečti a přiřaď.

16. 1.
Čj - Český jazyk s 59/6, napsat do sešitu Čj 2
Nabídka kroužku Věda nás baví pro 2. pololetí: Letáček.pdf

13. 1.
Čj - PS s 42/8
M - Procvičujeme s Matýskem, s 17/dokončit

12. 1.
Čj - PS s 41/3
Čítanka s 72/číst
M - Matýskova matematika, s 29/1, 2

11. 1.
Čj - Český jazyk s 58/4, napsat do sešitu Čj 1, zeleně vyznačit tvrdé slabiky
Čítanka s 70/číst
M - Procvičujeme s Matýskem, s 16/dokončit

10. 1.
Čj - PS s 40/3
Čítanka s 68-69/číst
Písanka s 34/dokončit
Aj - PS Happy House 2, s 27/Přečti, nakresli a napiš.
PS Happy House 2, s 73-74/Vyrob malou knížečku.

9. 1.
Čj - Český jazyk s 57/5, napsat do sešitu Čj 1
sešit Čj čtení/obrázek

6. 1.
M - Procvičujeme s Matýskem, s 15/dokončit

5. 1.
Čj - Český jazyk s 56/11, napsat do sešitu Čj 1
Čítanka s 65-67/číst
M - Matýskova matematika, s 27/dokončit

4. 1.
Čj - Český jazyk s 54/3, čtyři věty napsat do sešitu Čj 2
Čítanka s 64/číst
M - Matýskova matematika, s 26/4
PRV - zkontrolovat s dětmi dnešní zápisy z prvouky

3. 1.
Čj - PS s 38/3, 4
M - Matýskova matematika, s 25/dokončit
Aj - PS Happy House 2, s 25/Napiš slova ....

22. 12.
Čj - Čítanka, s 52-63, naučit báseň dle vlastního výběru
Záznam o přečtené knize

21. 12.
Čj - Čítanka, s 62/číst
M - Procvičujeme s Matýskem, s 13/dokončit

20. 12.
Čj - PS s 36/4
Písanka s 31/dokončit
M - Procvičujeme s Matýskem, s 12/dokončit
Aj - PS Happy House 2, s 23/Napiš like nebo don't like.
Sešit Aj/slovní zásoba
I dont't like coffee, CD

19. 12.
Čj - PS s 36/2
Čítanka s 60/číst
M - Procvičujeme s Matýskem, s 11/dokončit

15. 12.
Čj - PS s 35/6
Čítanka s 59/číst
PRV - zkontrolovat celý prvoukový sešit od začátku roku a doplnit si chybějící!

14. 12.
Čj - Český jazyk s 51/5, napsat dvě věty do sešitu Čj 1
Čítanka s 58/číst
M - přinést pravítko a ořezanou tužku

13. 12.
Čj - PS s 34/3
Čítanka s 58/číst
M - Matýskova matematika, s 18/2
Aj - PS Happy House 2, s 20/Čti, vyhledej a udělej ....
Sešit Aj/slovní zásoba
Helping Mum, CD

12. 12.
Čj - PS s 34/2
M - Procvičujeme s Matýskem, s 7/dokončit

8. 12.
Čj - Čítanka s 57/číst
Písanka s 28/dokončit
M - Procvičujeme s Matýskem, s 6/dokončit

7. 12.
Čj - Český jazyk, s 48/5, napsat do sešitu Čj 2
Čítanka s 55/číst
M - Matýskova matematika, s 14/3

5. 12.
Čj - Český jazyk, s 48/2, napsat do sešitu Čj 1
M - Matýskova matematika, s 13/3
PRV - ve středu 7.12. poznávačka - listnaté a jehličnaté stromy + savci v lese

2. 12.
Čj - PS s 32/4
M - Matýskova matematika, s 12/3

1. 12.
Čj - Čítanka s 53/číst
M - Procvičujeme s Matýskem, s 4/dokončit

30. 11.
Čj - Čítanka s 52/číst
Písanka s 27/dokončit
M - Matýskova matematika, s 10/2

29. 11.
Čj - PS s 31/dokončit
Písanka s 26/dokončit
M - Matýskova matematika, s 8/2

28. 11.
Čj - PS s 31/2
Písanka s 25/dokončit
M - Matýskova matematika, s 7/3
PRV - ve středu 7.12. poznávačka - listnaté a jehličnaté stromy + savci v lese

25. 11.
Čj - PS s 30/6
M - Procvičujeme s Matýskem, s 3/dokončit

24. 11.
Čj - PS s 30/5
Čítanka s 50-51/číst
M - Matýskova matematika, s 4/dokončit
Procvičujeme s Matýskem, s 2/dokončit

23. 11.
Čj - PS s 29/1
M - Procvičujeme s Matýskem, s 1/dokončit

22. 11.
Čj - PS s 28/2
Čítanka s 47/číst
M - Matýskova matematika, s 2/3
Aj - PS Happy House 2, s 19/Přečti, nakresli a napiš.
PS Happy House 2, s 71, 72/Vyrob malou knížku.

21. 11.
Čj - PS s 27/3, 4

18. 11.
Čj - báseň
Hv - koledy

16. 11.
Čj - Čítanka, s 45/číst
Písanka, s 23/dokončit

15. 11.
Čj - PS s 26/1
Čítanka, s 44/číst
Písanka, s 22/dokončit
M - Matýskova matematika, s 61/1
Aj - PS Happy House 2, s 17/Vyhledej slova a napiš je.

14. 11.
Čj - Český jazyk, s 38/5, napsat do sešitu Čj 2
PRV: středa 16.11. testík - ovoce, zelenina, polní plodiny; vybarvit obrázky v zápisech Les, Savci v lese

11. 11.
Čj - PS s 25/4 a)

10. 11.
Čj - Český jazyk, s 37/4, napsat do sešitu Čj 1
Čítanka, s 42, 43/číst
M - Matýskova matematika, s 58/2

8. 11.
Čj - PS s 24/3, 4
Čítanka, s 40, 41/číst
M - Matýskova matematika, s 57/4
Aj - PS Happy House 2, s 15/Přečti, vybarvi a napiš.
sešít Aj/slovní zásoba

7. 11.
Čj - PS s 23/3
Čítanka, s 39/číst
sešit Čj čtení/dokončit
PRV: středa 16.11. testík - ovoce, zelenina, polní plodiny; vybarvit obrázky v zápisech Les, Savci v lese

4. 11.
Čj - PS s 22/4
M - Matýskova matematika, s 53/3

3. 11.
Čj - Český jazyk, s 35/8 a), napsat do sešitu Čj 1
Čítanka, s 37/číst
Písanka, s 19/dokončit
M - Matýskova matematika, s 52/1

2. 11.
Čj - PS Český jazyk, s 21/3
Čítanka, s 35/číst
Písanka, s 18/dokončit
M - Matýskova matematika, s 51/2 C.

1. 11.
Čj - PS Český jazyk, s 21/2
M - Matýskova matematika, s 50/3, první a druhý sloupec přepsat a vypočítat do sešitu M 1
Aj - PS Happy House 2, s 14/Přečti, sleduj čáru, vybarvi a pojmenuj.
It's a red clock

31. 10.
Čj - Český jazyk, s 33/2, napsat do sešitu Čj 1
Čítanka, s 34/číst
M - Matýskova matematika, s 49/3

25. 10.
Čj - Čítanka, s 33/číst
Čítanka, s 15-32, naučit báseň dle vlastního výběru
Aj - PS Happy House 2, s 12/Přečti a napiš čísla.
The classroom song

24. 10.
Čj - Čítanka, s 31/číst
M - Matýskova matematika, s 43/4, první a druhý sloupec přepsat a vypočítat do sešitu M 1

21. 10.
M - Matýskova matematika, s 45/dokončit

20. 10.
Čj - PS Český jazyk, s 18/3
Čítanka, s 30/číst
M - Matýskova matematika, s 43/3

19. 10.
Čj - PS Český jazyk, s 17/3
Čítanka, s 29/číst
Písanka, s 16/dokončit

18. 10.
Čj - Český jazyk, s 26/5a), napsat do sešitu Čj 1
Čítanka, s 28/číst
M - Matýskova matematika, s 41/2
Aj - PS Happy House 2, s 11/Přečti, nakresli a napiš.
PS Happy House 2, s 69, 70/Vyrob malou knížečku.

17. 10.
Čj - PS Český jazyk, s 16/2
Čítanka, s 27/číst
M - Matýskova matematika, s 39/3

14. 10.
Čj - PS Český jazyk, s 14/4

13. 10.
Čj - Čítanka, číst po s 25
Písanka, s 14/dokončit
M - Matýskova matematika, s 36/1

12. 10.
Čj - PS Český jazyk, s 14/4
Čítanka, s 23/číst
M - Matýskova matematika, s 35/3

11. 10.
Čj - PS Český jazyk, s 13/5
Čítanka, s 22/číst
M - Matýskova matematika, s 34/1
Aj - PS Happy House 2, s 7/Přečti a zakroužkuj Yes nebo No.
Can you snap?, CD

10. 10.
Čj - PS Český jazyk, s 13/3
sešit Čj čtení/dokončit
M - Matýskova matematika, s 32/4, první a druhý sloupec přepsat a vypočítat do sešitu M 1
Prv - vybarvit zápis a nalepit do sešitu

7. 10.
Čj - sešit Čj 1, napsat opravu
M - Matýskova matematika, s 31/dokončit
Hv - nakreslit hudební nástroj

6. 10.
Čj - Čítanka, číst po s 21
Písanka, s 12/dokončit
Pč - donést paletku a velký plochý štětec

5. 10.
Čj - PS Český jazyk 2, s 11/2
M - Matýskova matematika, s 30/dokončit

4. 10.
Čj - Český jazyk 2, s 16/6a), napsat do sešitu Čj 1
sešit Čj čtení/dokončit
M - Matýskova matematika, s 28/1
Aj - PS Happy House 2, s 6/Dopiš slova a očísluj obrázky.
sešit Aj/dokončit

3. 10.
Čj - PS Český jazyk 2, s 10/2
Čítanka, s 18/číst
M - Matýskova matematika, s 27/1

30. 9.
Čj - Český jazyk 2, s 14/5a), napsat do sešitu Čj 2
M - přinést pravítko
Hv - s 4/obrázek

29. 9.
Čj - PS Český jazyk 2, s 9/3
Písanka, s 9/dokončit
Čítanka, číst po s 17

27. 9.
Čj - PS Český jazyk 2, s 8/3a)
sešit Čj čtení/dokončit
Písanka, s 8/dokončit
M - Matýskova matematika, s 22/4
Aj - PS Happy House 2, s 4/Přečti a přiřaď.
On safari!, CD

26. 9.
Čj - PS Český jazyk 2, s 8/2, naučit abecedu
Čítanka, s 14/4, číst po s 15
M - Matýskova matematika, s 21/dokončit

22. 9.
Čj - opravy v sešitech Čj 1, Čj 2
Čítanka, číst po s 14
Písanka, s 7/dokončit
M - Matýskova matematika, s 19/dokončit

21. 9.
Čj - PS Český jazyk 2, s 9/8, přepsat do sešitu Čj 2
M - Matýskova matematika, s 17/dokončit

20. 9.
Čj - PS Český jazyk 2, s 9/6, přepsat do sešitu Čj 1
Čítanka, s 11/číst
M - Matýskova matematika, s 15/3
Aj - sešit Aj/dokončit

19. 9.
Čj - PS Český jazyk 2, s 6/2
Čítanka, s 10/číst
M - Matýskova matematika, s 13/3
PRV - kdo nestihl, dokončí pracovní zápis Činnosti ve škole - vybarví, obstřihne a nalepí do sešitu

16. 9.
Hv - vyndat ze složky loňské listy kromě kartiček hudebních nástrojů

15. 9.
Čj - Čítanka, s 9/číst
Písanka, s 5/dokončit

14. 9.
Čj - Čítanka, s 8/číst
sešit Čj čtení/nakreslit obrázek

13. 9.
Čj - PS Český jazyk 2, s 5/2, 3
Čítanka, číst po s 7
M - Matýskova matematika, s 8/dokončit
Aj - PS Happy House 2, s 3/Přečti a přiřaď.
The alphabet, CD

12. 9.
Čj - PS Český jazyk 2, s 4/7, 8
Čítanka, číst po s 7
M - Matýskova matematika, s 7/dokončit
PRV - kdo dnes neměl v prvouce pracovní zápis ve škole, doplní si ho doma a na středu si ho obstřihne podle rámečku

9. 9.
Čj - PS Český jazyk 2, s 3/dokončit
Hv - v pondělí přinést složku z první třídy

8. 9.
Čj - PS Český jazyk 2, s 3/3
Čítanka, číst po s 5
M - Matýskova matematika, s 4/dokončit

7. 9.
Čj - PS Český jazyk 2, s 2/dokončit
Písanka, s 3/dokončit
M - Matýskova matematika, s 3/dokončit

6. 9.
Čj - PS Český jazyk 2, s 2/4, dokončit
M - Matýskova matematika, s 2/1, dokončit
Aj - PS Happy House 2, s 2/Kdo chybí? Přiřaď.
The Happy House song, CD

5. 9.
Čj - s 4/e, dole

2. 9.
Čj - přinést stíratelnou tabulku + fix a hadříček na tabulku (z první třídy)
Obalit učebnici a vložit popisovací dvojsložku, formát A5.
ŽK - vyplnit 1. stranu a podepsat zadní stranu obálky

1. 9.
Přinést aktovku, pouzdro, přezůvky.

Seznam školních pomůcek

Aktovka
• 2 pera
• 3 tužky (č. 1, 2, 3)
• guma
• ořezávátko
• pravítko
• pastelky – alespoň 12 barev
• stíratelná tabulka + fix a hadříček na tabulku (z první třídy)
• dětské papírové hodiny (z první třídy)
• dvojsložka popisovací – formát A4, A5
• obaly na sešity a učebnice

Výtvarná výchova (doporučujeme věci dát do kufříku nebo plastové krabice š. 25 x v. 25 x h. 40 cm)
• PVC na lavici (gumový ubrus)
• vodové barvy, kulatý štětec č. 10 a 12
• temperové barvy
• kelímek na vodu
• lepidlo (tyčinku) na papír
• plastelína do plastové krabičky, např. od Ramy
• voskové pastely
• hadřík
• špejle
• barevné papíry
• dobře stříhající ostré nůžky s kulatou špičkou (ne dětské)
• starší tričko nebo zástěra

Tělesná výchova (doporučujeme batůžek na ramena)
I. pololetí
• tepláková souprava, tričko
• cvičky nebo botasky s bílou podrážkou do tělocvičny
• švihadlo
II. pololetí – výuka plavání
• plavky
• plavecká čepice
• ručník
• mýdlo

Do třídy
• přezůvky
• balení hygienických kapesníků (10 ks)