Domácí úkoly

3.4.
M - zapiš násobky 6,7 pozpátku do seš.1, opakuj sčítání a odčítání do 100
ČJ - uč. cv. 2,3/ 93 - ústně, napiš nadpis Slovesa a vypiš ze cv.4/ 93 všechna slovesa - seš.1
AJ - uč.30, 31 - prohlédni si obrázky se slovíčky, zkus dle obrázku zjistit, co znamenají česky, a potom se přesvěč v prac.seš. vzadu str.82 ve slovní zásobě
PRV - uč. str.41 - přečti si věty pod obrázky, prohlédni obrázky a zkus odpovědět na otázky dole

2.4.
M - PS cv.1-4/ 16 , opakuj si násobky 2-6 pozpátku od největšího
ČJ - cv.6/ 92 - vyber si tři barvy a podtrhni v sešitě jednou barvou názvy osob, druhou názvy zvířat a třetí názvy věcí, cv.8/ 92 - ústně, cv.1/ 92 -ústně, potom si přečti žlutý rámeček,
pravopisné rozcvičky- str. 24
ČT - čítanka str.110 - přečti si článek, napiš nadpis a vypiš ze článku 10 podstatných jmen, které tam najdeš, nakresli obrázek včelky - seš.čtení

1.4.
M - PS cv.4-6/ 15, opakovat násobky 2-7
ČJ - cv.5/ 91- přečti si, udělej ústně 1. najdi slova významově podřazená ke slovům -zvíře, ovoce
2.najdi všechna podstatná jména
3.najdi čtyřslabičné slovo
ČJ - cv.6/ 92 -seš.1 , opakovat zpaměti přehled slovních druhů
ČT - čítanka str.111 -přečti si báseň, odpověz na otázky pod básní

31.3.
M - PS cv.1-3/ 15
ČJ - pravopisné rozcvičky str.23 ČT - čítanka str.109 - přečti obě básně, napiš nadpis včela, zapiš slova, která znázorňují obrázky z básně včela do sešitu čt a nakresli obrázek

30.3.
M - PS : str.14/ cv.4-6
ČJ - str.91 : přečti si rámeček a zkus ústně cv. 2,3, vypiš podstatná jména ze cv.4 seš.2
ČT - čítanka 108 dočti Pro procvičování matematiky zkuste - www.speedmath.eu

V důsledku výpadku netu v dané lokalitě, jsou úkoly na stránce později, za což se omlouvám. P.Beneš
27.3.
M -PS str.14 / cv.1,2,3
ČJ - uč.90- prohlédni si obrázek, přečti si v obrázku všechny slovní druhy a žlutý rámeček, seš.1 - zapiš všechny slovní druhy a uč se je zpaměti
AJ - opakuj si ústně slovíčka z Unit 3 v pracovním sešitě str.81,82, PS doplň mimo poslechové cvičení str.26,27

Chválím všechny, kteří udělali úkoly z jazykovky, nehledě na míru úspěšnosti. Budu se těšit na vypracování dalších. Hodně zdraví a elánu.
tř.uč.Petr Beneš

26.3.
M - PS cv.4/str.13 /než začneš rýsovat, připomeň si, že čtverec má všechny strany stejně dlouhé, vrchol je bod, strana je úsečka/, opakovat sčítání a odčítání do 100
ČJ - pravopisné rozcvičky str.22
ČT - Čít. str.106 -přečti si říkanky, zapiš nadpis Ještěrka a vypiš všechny dvojice slov z básně, které se rýmují - seš.čtení AJ - tady je odkaz na procvičování formou zábavných videí. Stačí si vytvořit nový účet na www.mywowenglish.com

25.3.
M - PS cv.1,2,3 /str.13 -narýsuj dle zadání
ČJ - cv.7,8/ str.89 -ústně, cv.10,11/ str.89 - napiš do seš.1
ČT -Čít.- str.105, přečti si pohádku a zkus ji potom vyprávět rodičům

24.3.
M - PS str.12 - dokončit, opakovat násobky 2-6
ČJ - písanka str.20
ČT - Čít. - přečti říkanky str.102

23.3.
M -PS str.12/cv.1,2,3 , opakovat sčítání a odčítání do 100
ČJ - cv.6/ 89 - přepsat do seš.2
ČT - Čít. str.103 -přečti, do sešitu čtení napiš nadpis článku a napiš odpovědi celou větou na 1. a 2. otázku z čítanky

20.3.
M - PS dokončit str.11
ČJ - pravopisné rozcvičky str.21
AJ - opakovat slovíčka, číst uč. str.28,29

19.3.
M -PS cv.1/11 - přečti, zkus odpovědět, cv. 2-4/ str.11 - doplň
ČJ - cv.1,2,3 /str.88 -procvič na folii, cv.4,5 zkus ústně
PRV - přečti si str. 40, zkus odpovědět na hádanky dole a na úkoly

18.3.
M -PS dokončit str.10
ČJ - písanka str.19
ČT - str.100-101 - číst 2. část

17.3.
M - PS str.10/ cv.1-4
ČJ - uč. str. 87 -Robinson /přečti si, nakresli svůj ostrov a napiš o něm 4 věty do seš.1/

16.3.
M - PS str.9 - dokončit
Čj - pravopisné pětiminutovky str.20
ČT - str.100 - číst 1. část

Úkoly z jazykové učebny a odkazy jsou dané jako možnosti pro provičování.

13.3.
M - PS str.9
ČJ - uč.cv.7/86 - folie
Zkuste prosím dětem nadiktovat cv.9/86 do cvičného sešitu.
Ať si čtou rozečtené knihy na referát.

Ode dneška budou některé úkoly zadány i přes jazykovou učebnu./heslo a uživatelské jméno je křestní jméno bez znamének, malými písmeny/
Dostanete se tam přes stránky školy / projekty / jazyková učebna / odkazy pro žáky zvenku.
Už dnes tam máte zadáno několik úkolů, které vypracujte, uložte a odešlete zpět ke kontrole.
Pokud byste měli nějaké problémy s přihlášením, tak mi napište na email.
Hezký víkend!!

Dobrý den, posílám odkaz pro děti na domácí procvičování učiva. Žáci mohou zdarma využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+, stačí, když se zaregistrují jako studenti na www.ucebnice-online.cz. Dále procvičování on line na včelce. Tady je postup, jak se tam dostat.
Instrukce, jak použít promo kód UCIMESEDOMA:

 1. Zadejte na počítači internetovou adresu www.vcelka.cz
 2. Vpravo nahoře klikněte na červené tlačítko Vstup do aplikace
 3. Zadejte postupně Váš email, heslo a další údaje potřebné pro registraci
 4. Po dokončení registrace klikněte na tlačítko Přidejte prvního čtenáře
 5. Postupujte dle instrukcí dokud neuvidíte seznam cvičení nově vytvořeného čtenáře
 6. Klikněte na zelené tlačítko Použít promo kód
 7. Vepište promo kód UCIMESEDOMA a klikněte na tlačítko Použít
 8. Nyní můžete Včelku zdarma využívat po dobu 6 týdnů!
  • V případě, že již registraci ve Včelce máte, první čtyři kroky přeskočte a začněte krokem 5.
   S pozdravem a přáním pevného zdraví Petr Beneš

12.3.
PRV - prohlédnout si a přečíst str.39, zkusit, zdali byste zvládli úkoly dole na této straně
M - opakovat násobilku 2,3,4,5
ČJ - pravopisné rozcvičky- doplnit str.18

11.3.
ČJ - cv.5/ 86- seš.2
M -PS str.8 - dokončit

10.3.
M -PS str.8
ČJ - cv.3,4/85, cv.2/85 - seš.1
ČT - str.110, písanka str.18

9.3.
M - cv.8 /7

6.3.
M -cv.5 /6
ČT - 107

4.3.
ČJ - cv.2 /81 - opsat 4 věty, seš.1

3.3.
ČJ - pravopisné pětiminutovky str.14

2.3.
M -PS dokončit po cv.4/4
ČT- číst str.104

27.2.
ČJ - cv.2,3/78 - folie

26.2.
M - cv.3/2

25.2.
ČJ - cv.4/76- folie
M - cv.5/1 - dokončit

24.2.
M - PS 7 cv.3/1
ČT - Čít. str.94

13.2.
ČJ - cv.5/74 seš.2
Donést sportovní obuv do tělocvičny
HV - zkontrolovat složku do hudební výchovy, srovnat listy podle pořadí, doplnit volné eurofólie.

11.2.
ČJ - cv.2/73, seš.1
Čt - naučit zpaměti Vitamíny

10.2.
M PS 31 - dokončit
ČT - číst Vitamíny str.89

7.2.
AJ - PS 17,19

6.2.
M -cv.3/30
ČT - Čít. str. 92- Tajemství zdraví

4.2.
M -dokončit seš.2

3.2.
M - cv.4,5/28
ČT - Čít. str. 84

29.1.
M - doknčit str.26
ČT - str.82

28.1.
ČJ - uč. cv.4/67- 4 věty, seš.1
ČT - Čít. str.81

27.1.
M - dokončit seš.2

24.1.
AJ - PS 17

23.1.
ČJ - opakovat na pís. práci - souhlásky - druhy, i,y, druhy vět, hláskový rozbor

22.1.
M - cv.2,4/24
ČT - Čít. str. 87

21.1.
M - opakovat na pís.p. - pís. sčít. a odčít., násobilka 2, slovní úlohy, měření úsečky, konstrukce úsečky o dané délce ČT -Čítanka str.82 - číst

20.1.
ČJ - cv.3/64- doplnit na folii

16.1.
M - cv.5/22

15.1.
ČJ - napsat 4 věty- popis zvířete , seš.2
Čt - číst Čítanka - str.78

Vážení rodiče, zvu vás na krátkou informativní schůzku ohledně hudebních kroužků Cvrčci, Muzikál a Flétna, kde vás potřebuji informovat o změně pro 2. pololetí. Schůzka proběhne ve čtvrtek 16. 1. v 16.45 – 16.55 ve 4. třídě. Účast důležitá. Děkuji, Zuzana Del Favero

14.1.
ČJ - cv.16/62 - 2 řádky, seš.2

13.1.
M - cv.5/20

9.1.
M - cv.4/20

8.1.
ČJ - cv.9/59 1. řádek, seš.1

HV - doplnit další eurofólie do složky Hv a pracovní list 12 - horní polovina - spojit 6 ryytmů s 6 písničkami. Pro vysvětlenou rodičům: Spojené noty se tleskají krátce (TY - TY), noty bez trámce - samostatné je tón dlouhý (TÁ). Děti jej znační přejetím dlaněmi po stehnech. Takto si vytleskají rytmus v řádku a potom hledají stejné délky rytmů v písničce. Spojení vyznačí stejnými barvami. Př.: TÁ TÁ TY-TY TÁ TÁ = Šte drej ve-čer na stal.

7.1.
ČJ - cv.6/59 2 řádky, seš.2

6.1.
PRV - dokreslit pod slova v sešitě obrázky

19.12.
Dokončit, kdo neodevzdal do seš.ČT

17.12.
M -doknčit str.15, cv.1/16

16.12.
ČJ - vypsat dělení souhlásek, ČJ 1

13.12.
AJ - slovíčka, PS str.15

12.12. M po cv.3/13

11.12.
ČJ - cv.8/55, seš.2 - opsat 4 věty
ČT - Čít. str.64

10.12.
M- cv.2/12

9.12.
ČJ - cv.2/54 - opsat a vyznačit hláskový rozbor, ČJ 1

5.12.
ĆJ - cv.3/53, opsat, hláskový rozbor, seš.1
ČT - Čít 59

4.12.
ČJ - cv.4/52, opsat a vyznačit souhlásky a samohlásky, ČJ 2

3.12.
M - cv.8/9
Čt - str.53

2.12.
ČJ - cv.5/51, seš.2

28.11.
HV - Opravy pracovního listu 11. Kdo chyběl, doplňte si list a odevzdejte.

 • Prosím doplňte si další volné eurosložky do slohy Hv - dozadu.

27.11.
ČJ - cv.10/49 - doplnit a přepsat, seš.1
ČT - Čít. str.46

26.11.
M - opakovat na pís. práci - sčítání a odčítání do 100, čísla do 100,slovní úlohy, písemné sčít. a odčít., závorky, přímka a úsečka PRV - obrázek do sešitu

25.11.
ČJ - opakovat na pís. práci - abeceda, druhy vět, význam slov

22.11.
M - cv.8/6

21.11.
M - cv.4/6

20.11.
ČJ - cv.8/44 ČJ 1, opsat a očíslovat slova dle abecedy

18.11.
M cv.1/4 dokončit, cv.3/4

15.11.
M cv.6/3
ČT - Čít.str.42

13.11.
M - cv.2/3 - první 2 sloupce přepsat a písemně vypočítat, M2

12.11.
ČJ - cv.1/43 ČJ 1

11.11.
M - PS cv.6/2
ČT - Čítanka str.41 Mackové

8.11.
Zájemci přinesou vyplněnou nabídku vánočních dílen.

7.11.
ČJ - napiš 10 jmen a očísluj je dle abecedy, seš. ČJ 2

6.11.
M -cv.6,9/32

5.11.
ČJ - cv.2/36 první 3 věty, seš.ČJ2
ČT - Čít. str.37

4.11.
M -PS cv.6,7/30

31.10. ČJ - cv.8/35 doplnit a opsat první sloupec vět, ČJ 1
ČT - Čítanka str.35 - číst K čemu....

24.10. ČJ - cv.2/33 - napsat první dva řádky ve větách. ČJ 1

23.10.
AJ - opakovat abecedu zpaměti
M - cv.3/27- přepiš a vypočítej , seš.M1
ČT - Čít. str.31

21.10.
ČJ - cv.3/30, vymyslet a napsat dle vzoru věty , ČJ 2

17.10.
M - PS cv.6,9/22

16.10.
ČJ - cv.2/30, opsat a doplnit znaménka, ČJ2

15.10
M -PS cv.5/21

14.10.
ČJ - cv.1/28 opsat 3 věty, seš.ČJ 2
ČT - Čít. 26 Les - číst

10.10.
ČJ - cv.3/25 ,ČJ 1, napsat 4 věty
VV - donést listy ze stromů

9.10.
M PS -cv.5/18

8.10. M - PS cv.1,2/ 18

7.10.
ČJ - cv.7/21, napsat 4 věty na slova v rámečku, ČJ 1
ČT - Čít.str.23

4.10.
M - PS cv.3/17

2.10. M - PS cv.1/16
ČT - báseň Podzim zpaměti

1.10. ČJ - opsat z Čítanky str. 19 PODZIM první 4 řádky, seš.ČJ 2

30.9.
M - PS dokončit str.13
ČT - Čít. str.19 Ušaté zelí

26.9.
M - PScv.5/12
ČT . Čít.18

25.9.
ČJ - cv.8/16 ČJ2 - opsat a očíslovat pořadí dle abecedy

24.9.
M - cv.2/11 - žluté sloupce
ĆT - Čít. str.16

23.9.
ČJ - cv.6/14 opsat 2 věty, seš.ČJ 1
ČT - vlaštovka

20.9.
ČT - Čít. str.15 Vlaštovka