3. třída

Vítejte na stránkách 3. třídy.
Mgr. Petr Beneš
V tomto školním roce jsem třídním učitelem III.třídy.
Přeji všem žákům úspěšný vstup do dalšího ročníku a hodně zdaru během školního roku. : )
Záložka domácí úkoly je hlavně určena jako informace pro rodiče a nemocné žáky.
kontakt - pecikov@seznam.cz