Co nabízíme

 • Příjemné vnitřní prostředí tříd
 • Moderní a vkusné vybavení
 • Velké množství hraček
 • Zkušení paní učitelky
 • Velká zahrada s mnoha herními prvky
 • Smyslový chodníček "bosonohá křižovatka"
 • Logopedickou péči (spolupráce se SPC pro vady řeči Veslařská)
 • Keramiku
 • Výuku anglického jazyka
 • Tanečně – pohybový kroužek
 • Plavání
 • Školu v přírodě
 • Vycházky a výlety do přírody
 • Individuální přístup k vašim dětem
 • Spolupráci s pedagogicko – psychologickou poradnou Zachova 1
 • Edukativně – stimulační skupiny pro předškoláky (příprava na školu za účasti rodičů)
 • Úzkou spolupráci a návaznost mateřské školy se základní školou