Probrané učivo

Čísla stránek a cvičení jsou orientační, ne vždy děláme cvičení dle pořadí v učebnici.

ČJ - uč. po str.111 /přehled slovních druhů, podstatná jména, slovesa, předložky/
M - PS str.30 /násobení a dělení - násobilka 9 a 10, sčítání a odčítání do 100, polopřímka, velikost úsečky/
PRV - str.52
AJ - uč.str.54 /Summertime/ ,PS str. 55