Probrané učivo

13.6.
ČESKÝ JAZYK - větný celek
sešit ČJ2 - ZÁPIS - Větný celek
UČEBNICE - str.104
ČÍTANKA - str.160, 161
MATEMATIKA - dělení č.9
UČEBNICE - celou str.60

12.6.
ČESKÝ JAZYK - spojování vět do souvětí
UČEBNICE - str.103
PRACOVNÍ SEŠIT - str.45/cv.4
ČÍTANKA - str.158, 159
PÍSANKA - str.40
MATEMATIKA - násobení č.9
UČEBNICE - celou str.59
ANGLICKÝ JAZYK
učebnice - str.60, 61, 62, 63
pracovní sešit - str.58, 59, 60

11.6.
ČESKÝ JAZYK - spojování vět do souvětí
PRACOVNÍ SEŠIT - str.45/cv.2,3

10.6.
ČESKÝ JAZYK - spojování vět do souvětí
PRACOVNÍ SEŠIT - str.45/cv.1
MATEMATIKA - násobilka č.9
UČEBNICE - celou str.58

7.6.
ČESKÝ JAZYK - opakování, sloh - adresa
UČEBNICE - str.101
PRACOVNÍ SEŠIT - celou str.44
MATEMATIKA - začínáme násobilku č.9

6.6.
ČESKÝ JAZYK - vlastní jména - opakování
PRACOVNÍ SEŠIT - celou str.43
ČÍTANKA - str.156, 157
PÍSANKA - str.38
MATEMATIKA - procvičování - dělení č.8
učebnice - celou str.56, 57

5.6.
ČESKÝ JAZYK - vlastní jména - opakování
UČEBNICE - celou str.100
ČÍTANKA - str.154, 155
PÍSANKA - str.37
MATEMATIKA - procvičování - násobení č.8, geometrie - shodné úsečky, obchodování, čas
učebnice - str.52, 53
ANGLICKÝ JAZYK
učebnice - str.58, 59
pracovní sešit - str.55, 56, 57

4.6.
ČESKÝ JAZYK - vlastní jména - místní
PRACOVNÍ SEŠIT - celou str.42

3.6.
ČESKÝ JAZYK - vlastní jména - místní
PRACOVNÍ SEŠIT - str.41/cv.2,3,4
ČÍTANKA - str.152, 153
PÍSANKA - str.36
MATEMATIKA - procvičování - násobení č.8, geometrie - Shodné úsečky
sešit G - Shodné úsečky

31.5.
ČESKÝ JAZYK - vlastní jména - místní
PRACOVNÍ SEŠIT - str.41/cv.1,2
PÍSANKA - str.35
MATEMATIKA - násobení č.8
učebnice - celou str.54, 55

28.5.
ČESKÝ JAZYK - opakování - slovní druhy, vlastní jména
učebnice - str.97, 99

27.5.
ČESKÝ JAZYK - vlastní jména - osobní
PRACOVNÍ SEŠIT - str.40/cv.2,3
PÍSANKA - str.34
ČÍTANKA - str.151
MATEMATIKA - násobení, dělení č.7 - procvičování

24.5.
ČESKÝ JAZYK - slovní druhy - opakování, vypravování
PRACOVNÍ SEŠIT - str.39, str.40/cv.1
PÍSANKA - str.33
ČÍTANKA - str.148, 149, 150
MATEMATIKA - dělení č.7
učebnice - celou str.51

23.5.
ČESKÝ JAZYK - slovní druhy - procvičování
učebnice - str.97
PÍSANKA - str.32
ČÍTANKA - str.148, 149, 150
MATEMATIKA - dělení č.7
učebnice - celou str.49, 50

22.5.
ČESKÝ JAZYK - slovní druhy - procvičování
pracovní sešit - str.37/cv.3,4, celou str.38
PÍSANKA - str.31
MATEMATIKA - násobení č.7
učebnice - celou str.46, 47, 48
ANGLICKÝ JAZYK
učebnice - str.56, 57
pracovní sešit - str.53, 54

21.5.
ČESKÝ JAZYK - slovní druhy - procvičování
učebnice - str.95
sešit ČJ2 - slovní druhy

20.5.
ČESKÝ JAZYK - ostatní slovní druhy
pracovní sešit - str.37/cv.1,2
ČÍTANKA - str.146, 147
PÍSANKA - str.30
MATEMATIKA - dělení č.6
učebnice - celou str.44, 45

17.5.
ČESKÝ JAZYK - ostatní slovní druhy
pracovní sešit - str.36/cv.3,4
učebnice - str.94
ČÍTANKA - str.144
PÍSANKA - str.29
MATEMATIKA - geometrie - úsečky; násobení č.6
učebnice - celou str.42

16.5.
ČESKÝ JAZYK - předložky, spojky, ostatní slovní druhy
pracovní sešit - str.36/cv.1,2
ČÍTANKA - str.143
PÍSANKA - str.28
MATEMATIKA - násobení č.6
učebnice - celou str.41, 43

15.5.
ČESKÝ JAZYK - předložky, spojky
sešit ČJ2 - domeček - spojky
pracovní sešit - str.35/cv.3,4
MATEMATIKA - matematické pojmy
učebnice - celou str.40
ANGLICKÝ JAZYK - 6.lekce - The weather
učebnice - str.55
pracovní sešit - str.52

14.5.
ČESKÝ JAZYK - předložky, spojky
pracovní sešit - str.34/cv.4, str.35/cv.1,2

13.5.
ČESKÝ JAZYK - předložky
pracovní sešit - str.34/cv.1,2,3
MATEMATIKA - dělení číslem 10
učebnice - celou str.38, 39

10.5.
ČESKÝ JAZYK - předložky
sešit ČJ2 - domeček, stromeček - předložky
ČÍTANKA - str.143
MATEMATIKA - násobení číslem 10
učebnice - celou str.36, 37

9.5.
ČESKÝ JAZYK - podstatná jména, slovesa
pracovní sešit - str.33/cv.3
UČEBNICE - str.92, 93
ČÍTANKA - str.142
MATEMATIKA - dělení po pěti, pojmy - pětkrát méně, pětkrát menší, slovní úlohy
učebnice - celou str.34, 35

6.5.
ČESKÝ JAZYK - podstatná jména, slovesa
pracovní sešit - str.32/cv.2,3,4, str.33/cv.1,2
sešit ČJ2 - domeček - slovesa
ČÍTANKA - str.141
PÍSANKA - str.26
MATEMATIKA - násobení číslem 5, pojmy - pětkrát více, pětkrát větší, dělení číslem 5, pětina
učebnice - celou str.32, 33

2.5.
ČESKÝ JAZYK - podstatná jména
pracovní sešit - str.32/cv.1
ČÍTANKA - str.136, 137
MATEMATIKA - násobení číslem 5
učebnice - str.29/cv.3,4, celou str.30, 31

30.4.
ČESKÝ JAZYK - podstatná jména
sešit ČJ2 - domeček - podstatná jména
učebnice - str.91

29.4.
ČESKÝ JAZYK - slovní druhy
sešit ČJ2 - domeček slovních druhů
pracovní sešit - str.30/cv.7, celou str.31
PÍSANKA - str.25
MATEMATIKA - dělení č.4, pojmy - čtvrtina, čtyřikrát méně, menší
učebnice - celou str.27, 28, 29/cv.1,2

25.4.
ČESKÝ JAZYK - slovní druhy
sešit ČJ2 - domeček slovních druhů, slovní druhy - básnička - opakování
učebnice - str.90
PÍSANKA - str.24
MATEMATIKA - násobení č.4, pojmy čtyřikrát více, větší
učebnice - celou str.25, 26

24.4.
ČESKÝ JAZYK - začínáme - slovní druhy
sešit ČJ2 - domeček slovních druhů, slovní druhy - básnička
ČÍTANKA - str.134, 135
PÍSANKA - str.23
MATEMATIKA - násobení č.4
učebnice - celou str.24
ANGLICKÝ JAZYK - 6.lekce - Are you wearing something (red)?
učebnice - str.53, 54
pracovní sešit - str.50

23.4.
ČESKÝ JAZYK - opakování - slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
pracovní sešit - str.30/cv.4,5,6

22.4.
ČESKÝ JAZYK - opakování - slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
Procvičujeme tvrdé a měkké slabiky - str.30/cv.5,6,7, celou str.31
PÍSANKA - str.22
MATEMATIKA - geometrie - milimetr, centimetr, decimetr, délka úsečky, rýsování úseček
učebnice - str.23/cv.2
sešit G - rýsování úseček

19.4.
ČESKÝ JAZYK - opakování - slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
pracovní sešit - str.29/cv.2,3
MATEMATIKA - geometrie - milimetr, centimetr, decimetr, délka úsečky
sešit G - Délka úsečky

18.4.
ČESKÝ JAZYK - sloh - vypravování, opakování - slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
pracovní sešit - celou str.28, str.29/cv.1
ČÍTANKA - str.132, 133
PÍSANKA - str.21
MATEMATIKA - procvičování
učebnice - celou str.22

17.4.
ČESKÝ JAZYK - slova se skupinami bě, pě, vě, mě
pracovní sešit - celou str.27
ČÍTANKA - str.129, 130, 131
PÍSANKA - str.20
MATEMATIKA - obchodování
učebnice - celou str.21
ANGLICKÝ JAZYK - 6.lekce - What are you wearing? I'm wearing...
učebnice - str.52
pracovní sešit - str.48, 49

16.4.
ČESKÝ JAZYK - slova se skupinami bě, pě, vě, mě
Procvičujeme tvrdé a měkké slabiky - str.28, 29, 30/cv.3,4

15.4.
ČESKÝ JAZYK - slova se skupinami bě, pě, vě, mě
Procvičujeme tvrdé a měkké slabiky - str.24, 25, 26, 27
ČÍTANKA - str.127, 128
PÍSANKA - str.19
MATEMATIKA - pojmy: činitel . činitel = součin, dělenec : dělitel = podíl
učebnice - celou str.20

12.4.
ČESKÝ JAZYK - slova se skupinami bě, pě, vě, mě
pracovní sešit - str.26/cv.5,6,7
ČÍTANKA - str.125, 126
MATEMATIKA - násobení číslem 1,0, dělení číslem 1,0
učebnice - str.17/cv.2,3, celou str.18, 19

11.4.
ČESKÝ JAZYK - slova se skupinami bě, pě, vě, mě
pracovní sešit - str.25/cv.2,3, str.26/cv.4
MATEMATIKA - třikrát méně, třikrát menší, kratší
učebnice - str.16/cv.4, str.17/cv.1

10.4.
ČESKÝ JAZYK - slova se skupinami bě, pě, vě, mě
pracovní sešit - str.25/cv.1
ČÍTANKA - str.124
PÍSANKA - str.18
MATEMATIKA - třikrát méně, třikrát menší, kratší
učebnice - str.15/cv.3, str.16/cv.1,2,3
ANGLICKÝ JAZYK - opakování - In my garden; začínáme 6.lekci
učebnice - str.50, 51
sešit AJ - Summertime - 6.lekce

9.4.
ČESKÝ JAZYK - slova se skupinami dě, tě, ně; vzkaz, sms
pracovní sešit - str.23/cv.6,7,8, celou str.24

8.4.
ČESKÝ JAZYK - slova se skupinami dě, tě, ně
pracovní sešit - str.22/cv.2,3,4, str.23/cv.5
PÍSANKA - str.17
MATEMATIKA - dělení po třech
učebnice - str.15/cv.1,2

5.4.
ČESKÝ JAZYK - slova se skupinami dě, tě, ně
pracovní sešit - celou str.21, 22/cv.1
ČÍTANKA - str.120, 121, 122
MATEMATIKA - násobení č.3 - pojmy: třikrát více, třikrát větší; dělení č.3, třetina
učebnice - celou str.13, 14

4.4.
ČESKÝ JAZYK - psaní souhlásek uvnitř a na konci slov
Procvičujeme tvrdé a měkké slabiky - str.34/cv.3, celou str.35
ČÍTANKA - str.111, 116, 117
MATEMATIKA - násobilka č.3
učebnice - celou str.11, 12

3.4.
ČESKÝ JAZYK - psaní souhlásek uvnitř a na konci slov
Procvičujeme tvrdé a měkké slabiky - str.34/cv.1
ČÍTANKA - str.110
MATEMATIKA - dělení číslem 2 - opakování, pojmy: dvakrát méně, dvakrát menší, kratší, lehčí
učebnice - str.9/cv.3, celou str.10
ANGLICKÝ JAZYK - opakování; In my garden
učebnice - str.47 - opakování čtení
pracovní sešit - str.46, 47

27.3.
ČESKÝ JAZYK - psaní souhlásek uvnitř a na konci slov
pracovní sešit ČESKÝ JAZYK - str.20/cv.3
ČÍTANKA - str.114, 115
MATEMATIKA - dělení č.2
učebnice - str.9/cv.1,2
ANGLICKÝ JAZYK - procvičování čtení, Easter
učebnice - str.46, 47
pracovní sešit - str.44, 45

26.3.
ČESKÝ JAZYK - psaní souhlásek uvnitř a na konci slov
pracovní sešit ČESKÝ JAZYK - str.20/cv.1,2,4

25.3.
ČESKÝ JAZYK - psaní souhlásek uvnitř a na konci slov
pracovní sešit ČESKÝ JAZYK - str.19/cv.1,2,3
ČÍTANKA - str.110
PÍSANKA - str.15
MATEMATIKA - dělení č.2, slovní úlohy
učebnice - str.8/cv.2

22.3.
ČESKÝ JAZYK - psaní souhlásek uvnitř a na konci slov
pracovní sešit ČESKÝ JAZYK - celou str.18
pracovní sešit Procvičujeme tvrdé a měkké slabiky - str.34/cv.2a

21.3.
ČESKÝ JAZYK - psaní souhlásek uvnitř a na konci slov
pracovní sešit ČESKÝ JAZYK - str.17/cv.2,3,4
pracovní sešit Procvičujeme tvrdé a měkké slabiky - str.36/cv.1a,b
ČÍTANKA - str.107, 108
MATEMATIKA - dělení č.2 - procvičování
učebnice - celou str.7, str.8/cv.1

20.3.
ČESKÝ JAZYK - psaní souhlásek uvnitř a na konci slov
pracovní sešit ČESKÝ JAZYK - str.16/cv.4, str.17/cv.1
PÍSANKA - str.14
MATEMATIKA - začínáme dělení č.2
učebnice - str.5/cv.4, celou str.6
ANGLICKÝ JAZYK - procvičování čtení, psaní, It's upstairs/downstairs. It's on the left/right.
učebnice - str.45
pracovní sešit - str.42, 43

18.3.
ČESKÝ JAZYK - psaní souhlásek uvnitř a na konci slov
pracovní sešit ČESKÝ JAZYK - str.15/cv.5, str.16/cv.1,2,3
MATEMATIKA - násobení č.2, pojmy - dvakrát více, dvakrát větší
učebnice - str.5/cv.1,2,3

15.3.
ČESKÝ JAZYK - psaní souhlásek uvnitř a na konci slov
pracovní sešit ČESKÝ JAZYK - str.15/cv.1,2,3,4
ČÍTANKA - str.103, 104
PÍSANKA - str.13
MATEMATIKA - násobení č.2, slovní úlohy
učebnice - str.3/cv.4, celou str.4

14.3.
ČESKÝ JAZYK - psaní souhlásek uvnitř a na konci slov
pracovní sešit ČESKÝ JAZYK - str.14/cv.2,3
MATEMATIKA - násobení č.2, slovní úlohy
učebnice - str.2/cv.2,3, str.3/cv.1,2,3

13.3.
ČESKÝ JAZYK - psaní souhlásek uvnitř a na konci slov
pracovní sešit ČESKÝ JAZYK - str.14/cv.1
ČÍTANKA - str.100, 101, 102
PÍSANKA - str.12
MATEMATIKA - procvičování příkladů se závorkou - do 100, násobení č.2
učebnice - str.2/cv.1
ANGLICKÝ JAZYK - procvičování čtení, otázky "Is it in the ...?"
učebnice - str.44
pracovní sešit - str.40, 41

12.3.
ČESKÝ JAZYK - psaní souhlásek uvnitř a na konci slov
pracovní sešit ČESKÝ JAZYK - str.12/cv.4, celou str.13

11.3.
ČESKÝ JAZYK - psaní souhlásek uvnitř a na konci slov
pracovní sešit ČESKÝ JAZYK - str.12/cv.1,2,3
PÍSANKA - str.11
MATEMATIKA - opakování - slovní úlohy, začínáme násobilku č.2
Děti dostaly fialový pracovní sešit - PROCVIČUJEME S MATÝSKEM.

8.3.
ČESKÝ JAZYK
učebnice - str.70, 71
sešit ČJ2 - zápis - Tvary slova loď, Příbuzná slova
ČÍTANKA - str.98, 99
sešit ČT - pracovní list - O špinavých Rudolfových uších, Zlomená noha
MATEMATIKA - procvičování - příklady se závorkou, začínáme s násobilkou
fialová učebnice - celou str.1

7.3.
ČESKÝ JAZYK - slova příbuzná
pracovní sešit - ČESKÝ JAZYK - celou str.11
PÍSANKA - str.10
MATEMATIKA - geometrie - délka úsečky, procvičování - příklady se závorkou
učebnice - celou str.64
Děti dostaly novou fialovou učebnici MATEMATIKY.

6.3.
ČESKÝ JAZYK - tvary slova
učebnice - str.69
ČÍTANKA - str.96, 97
MATEMATIKA - opakování - slovní úlohy
ANGLICKÝ JAZYK - opakování slovní zásoby, Where's my ...?
učebnice - str.43
pracovní sešit - str.39

5.3.
ČESKÝ JAZYK - tvary slova
pracovní sešit ČESKÝ JAZYK - celou str.10
MATEMATIKA - procvičování - příklady se závorkou
sešit R - příklady se závorkou

4.3.
ČESKÝ JAZYK
pracovní sešit ČESKÝ JAZYK - str.9/cv.1,2,3
pracovní sešit Procvičujeme tvrdé a měkké slabiky - celou str.23/cv.5,6
PÍSANKA - str.9
MATEMATIKA - orientace v čase, digitální čas
učebnice - celou str.63

1.3.
ČESKÝ JAZYK
pracovní sešit ČESKÝ JAZYK - celou str.8
pracovní sešit Procvičujeme tvrdé a měkké slabiky - celou str.22/cv.4e,f
ČÍTANKA - str.94, 95
PÍSANKA - str.8
MATEMATIKA - obchodování
učebnice - celou str.62

29.2.
ČESKÝ JAZYK
pracovní sešit ČESKÝ JAZYK - celou str.7
pracovní sešit Procvičujeme tvrdé a měkké slabiky - celou str.22/cv.4c,d
ČÍTANKA - str.90, 91, 92, 93
MATEMATIKA - příklady se závorkami do 100
učebnice - celou str.59

28.2.
ČESKÝ JAZYK
pracovní sešit Procvičujeme tvrdé a měkké slabiky - celou str.21
MATEMATIKA - opakované sčítání stejných sčítanců
učebnice - celou str.60, 61
ANGLICKÝ JAZYK - začínáme 5.lekci
učebnice - str.40, 41
pracovní sešit - str.38

27.2.
ČESKÝ JAZYK
pracovní sešit Procvičujeme tvrdé a měkké slabiky - celou str.17,18,19, 20/cv.6
pracovní sešit ČESKÝ JAZYK 2.díl - str.5/cv.4, celou str.6

26.2.
ČESKÝ JAZYK
pracovní sešit Procvičujeme tvrdé a měkké slabiky - str.12,13,14,15,16
MATEMATIKA - procvičování sčítání, odčítání do 100 typu 67+30, 94-20
učebnice - celou str.58

23.2.
ČESKÝ JAZYK - rozlišení skupin di, di, ni / dy, ty, ny, procvičování psaní y,ý, i,í po tvrdých a měkkých souhláskách
pracovní sešit ČESKÝ JAZYK 2.díl - str.5/cv.1,2,3
ČÍTANKA - str.87, 88, 89
sešit ČT - pracovní list - Jak jsme šli k zubaři
PÍSANKA - str.7
MATEMATIKA - procvičování sčítání, odčítání s rozkladem do 100 typu 87+5, 94-7, slovní úlohy
učebnice - celou str.57

21.2.
ČESKÝ JAZYK - opakování, psaní i, í po měkkých souhláskách
pracovní sešit ČESKÝ JAZYK 2.díl - str.4/cv.4,5
pracovní sešit Procvičujeme tvrdé a měkké slabiky - str.11
ČÍTANKA - str.86, 87
PÍSANKA - str.6
MATEMATIKA - sčítání, odčítání s přechodem do 100 typu 87+5, 94-7
učebnice - celou str.56
ANGLICKÝ JAZYK - opakování, dokončení 4.lekce
učebnice - str.38, 39 - opakování, procvičování
pracovní sešit - celou str.35, 37

20.2.
ČESKÝ JAZYK - opakování, psaní i, í po měkkých souhláskách
pracovní sešit Procvičujeme tvrdé a měkké slabiky - str.8/cv.3, str.9/cv.5, str.10

19.2.
ČESKÝ JAZYK - opakování, psaní i, í po měkkých souhláskách
pracovní sešit ČESKÝ JAZYK 2.díl - str.4/cv.1,2,3
pracovní sešit Procvičujeme tvrdé a měkké slabiky - str.9/cv.4
ČÍTANKA - str.82 - 85
PÍSANKA - str.5
MATEMATIKA - sčítání, odčítání do 100 typu 65+5, 70-5, slovní úlohy
učebnice - str.54/cv.2,3, celou str.55

16.2.
ČESKÝ JAZYK - opakování
pracovní sešit ČESKÝ JAZYK 2.díl - str.2/cv.7, celou str.3
MATEMATIKA - sčítání, odčítání pod sebou s přechodem - procvičování
učebnice - str.53/cv.2,3,4,5, str.54/cv.1

15.2.
ČESKÝ JAZYK - opakování
pracovní sešit ČESKÝ JAZYK 2.díl - str.2/cv.5,6
ČÍTANKA - str.82
PÍSANKA - str.4

14.2.
ČESKÝ JAZYK - opakování, bajka
pracovní sešit ČESKÝ JAZYK 2.díl - celou str.1
ČÍTANKA - str.81
sešit ČT - LIŠKA A ČÁP - pracovní list
MATEMATIKA - sčítání typu 72+4, odčítání typu 76-4
učebnice - celou str.52, str.53/cv.1
ANGLICKÝ JAZYK - opakování - I've got blue eyes. ... popis obličeje
učebnice - str.38, 39
pracovní sešit - celou str.36

13.2.
ČESKÝ JAZYK - opakování
učebnice - str.60, 62

12.2.
ČESKÝ JAZYK - opakování
učebnice - str.60
MATEMATIKA - sčítání typu 70+5, odčítání typu 84-4
učebnice - celou str.51

1.2.
ČESKÝ JAZYK - opakování
pracovní sešit ČESKÝ JAZYK - celou str.49
ČÍTANKA - str.80
MATEMATIKA - měření délky úsečky, osová souměrnost, porovnávání čísel - 0-100
učebnice - str.49/cv.1,3, celou str.50

31.1.
ČESKÝ JAZYK - opakování
pracovní sešit ČESKÝ JAZYK - celou str.48
MATEMATIKA - orientace v čase, digitální čas
učebnice - str.47/cv.2, celou str.48
ANGLICKÝ JAZYK
učebnice - str.37, 38
pracovní sešit - str.33, 34

30.1.
ČESKÝ JAZYK - tvrdé slabiky
pracovní sešit ČESKÝ JAZYK - str.47/cv.2,3
ČÍTANKA - str.78, 79
PÍSANKA - druhý díl - str.3
MATEMATIKA - obchodování
učebnice - str.47/cv.1

29.1.
ČESKÝ JAZYK - tvrdé slabiky
pracovní sešit ČESKÝ JAZYK - celou str.47/cv.1
ČÍTANKA - str.77
PÍSANKA - druhý díl - str.2
MATEMATIKA - procvičování - písemné sčítání
učebnice - celou str.46

26.1.
ČESKÝ JAZYK - tvrdé slabiky, sloh - popis zvířete
pracovní sešit ČESKÝ JAZYK - celou str.46
ČÍTANKA - str.76, 77
sešit ČT - Kollik je nás dětí v Bullerbynu
MATEMATIKA - opakované sčítání stejných sčítanců
učebnice - str.44/cv.1,2, celou str.45

25.1.
ČESKÝ JAZYK - tvrdé slabiky
pracovní sešit ČESKÝ JAZYK - celou str.45
pracovní sešit Procvičujeme tvrdé a měkké slabiky - str.8/cv.1,2
MATEMATIKA - procvičování - sčítání, odčítání typu 25+30, 45-20, počítání se závorkami
učebnice - str.44/cv.3,4,5

23.1.
ČESKÝ JAZYK - tvrdé slabiky
pracovní sešit ČESKÝ JAZYK - str.43/cv.13, celou str.44
ČÍTANKA - str.75
PÍSANKA - str.39
MATEMATIKA - sčítání, odčítání s přechodem přes desítku v číselném oboru 0-60
učebnice - celou str.42

22.1.
ČESKÝ JAZYK - tvrdé slabiky
pracovní sešit ČESKÝ JAZYK - str.43/cv.11, 12
ČÍTANKA - str.74
sešit ČT - Štaflík a Špagetka staví dům
MATEMATIKA - sčítání, odčítání s přechodem přes desítku typu 38+6, 44-6
učebnice - celou str.41

19.1.
ČESKÝ JAZYK - tvrdé slabiky
pracovní sešit ČESKÝ JAZYK - str.41/cv.4, celou str.42, str.43/cv.9, 10
pracovní sešit Procvičujeme tvrdé a měkké slabiky - str.5,6,7
ČÍTANKA - str.72, 73
PÍSANKA - str.38
MATEMATIKA - procvičování - slovní úlohy, rozklady; sčítání typu 47+3, odčítání typu 40-5
učebnice - str.39/cv.2,3, celou str.40

17.1.
ČESKÝ JAZYK - tvrdé slabiky
pracovní sešit ČESKÝ JAZYK - str.41/cv.3
pracovní sešit Procvičujeme tvrdé a měkké slabiky - str.4/cv.1
ČÍTANKA - str.70, 71
MATEMATIKA - procvičování - písemné sčítání, odčítání s přechodem desítky, geometrie - opakování - bod, přímka, úsečka
učebnice - str.39/cv.1
ANGLICKÝ JAZYK - začínáme 4.lekci
učebnice - str.32, 33
pracovní sešit - str.30, 31

16.1.
ČESKÝ JAZYK - tvrdé slabiky
pracovní sešit Procvičujeme tvrdé a měkké slabiky - str.2,3
sešit ČJ2 - zápis - slova s tvrdou slabikou
ČÍTANKA - str.68, 69
PÍSANKA - str.37
MATEMATIKA - písemné odčítání s přechodem desítky
učebnice - celou str.38

12.1.
ČESKÝ JAZYK - opakování - rozdělení hlásek, tvrdé slabiky
pracovní sešit - celou str.40, 41/cv.1,2
sešit ČJ2 - Tvrdé slabiky - zápis
sešit ČT - DOBRŮTKA PRO SÝKORKY
MATEMATIKA - geometrie - úsečka, opakování - odčítání s rozkladem do 40
učebnice - str.34/cv.2 - do sešitu G

11.1.
ČESKÝ JAZYK - opakování - rozdělení hlásek
pracovní sešit - str.39/cv.3,4. str.40/cv.1, 1a
MATEMATIKA - geometrie - úsečka
sešit G - Úsečka - zápis
učebnice - str.34/cv.1,3

10.1.
ČESKÝ JAZYK - procvičování - u,ú,ů, rozdělení hlásek, čtení s porozuměním, pranostiky
pracovní sešit - celou str.38
PÍSANKA - str.36
MATEMATIKA - porovnávání čísel v oboru 0-59, sčítání, odčítání do 59 typu 40+7, 47-7
učebnice - celou str.35, 36
ANGLICKÝ JAZYK - čtení, opakování slovní zásoby
pracovní sešit - str.26, 27

9.1.
ČESKÝ JAZYK - procvičování - u,ú,ů, rozdělení hlásek, dělení slov na konci řádku
pracovní sešit - str.39/cv.1,2
ČÍTANKA - str.64
PÍSANKA - str.35
MATEMATIKA - digitální čas, geometrie - úsečka
učebnice - str.33/cv.4

8.1.
ČESKÝ JAZYK - opakování - rozdělení hlásek, dělení slov na konci řádku
pracovní sešit - celou str.31
ČÍTANKA - str.62, 63
MATEMATIKA - obchodování, čas, tři čtvrtiny, digitální čas, procvičování rozkladů - sčítání, odčítání s přechodem do 40
učebnice - str.32/cv.2, str.33/cv.1,2,3

5.1.
ČESKÝ JAZYK - opakování - rozdělení hlásek; slabikotvorné r,l,m
sešit ČJ2 - zápis - Slabiku tvoří...
pracovní sešit - str.37/cv.4
MATEMATIKA - procvičování - sčítání s přechodem do 40, orientace v tabulce, obchodování
učebnice - str.32/cv.1

4.1.
ČESKÝ JAZYK - opakování - rozdělení hlásek; slabikotvorné r,l,m
sešit ČJ1 - str.53/cv.3
pracovní sešit - str.37/cv.4 - modrá a zelená pastelka, str.37/cv.5
MATEMATIKA - procvičování - sčítání, odčítání s přechodem do 40, písemné sčítání, odčítání s přechodem desítky, orientace v tabulce
učebnice - celou str.31

3.1.
ČESKÝ JAZYK - opakování - rozdělení hlásek; slabikotvorné r,l,m
sešit ČJ2 - Slabikotvorné r,l,m - zápis
pracovní sešit - str.37/cv.1,2,3
MATEMATIKA - procvičování desítky, jednotky - do 100
ANGLICKÝ JAZYK - Do you like..., čtení, opakování slovní zásoby
učebnice - str.28, 29
pracovní sešit - str.25

21.12.
ČESKÝ JAZYK - samohlásky, souhlásky
pracovní sešit - str.36/cv.3,4
MATEMATIKA - opakované sčítání stejných sčítanců v číselném oboru 0-39, procvičování sčítání, odčítání s přechodem přes desítku do 39
učebnice - celou str.30

20.12.
ČESKÝ JAZYK - souhlásky
pracovní sešit - str.36/cv.2
ČÍTANKA - str.60
PÍSANKA - str.34
MATEMATIKA - procvičování učiva, počítání se závorkami v číselném oboru 0-39
učebnice - celou str.29
ANGLICKÝ JAZYK - původ potravin, Christmas
učebnice - str.26, 27, 68, 69
pracovní sešit - str.24, 66, 67

19.12.
ČESKÝ JAZYK - souhlásky
pracovní sešit - str.35/cv.2, str.36/cv.1
ČÍTANKA - str.58, 59
PÍSANKA - str.33
MATEMATIKA - sčítání, odčítání typu 15+20, 37-20 v číselném oboru 0-39
učebnice - celou str.28

18.12.
ČESKÝ JAZYK - opakování - délky samohlásek - u,ú,ů, dvojhlásky
pracovní sešit - str.35/cv.1
ČÍTANKA - str.58
PÍSANKA - str.32
MATEMATIKA - odčítání s přechodem typu 22-4 v číselném oboru 0-39
učebnice - celou str.27

15.12.
ČESKÝ JAZYK - opakování - délky samohlásek - u,ú,ů, dvojhlásky
pracovní sešit - str.35/cv.6
sešit ČJ1 - procvičování dvojhlásek
MATEMATIKA - sčítání s přechodem typu 28+4 v číselném oboru 0-39
učebnice - celou str.26

14.12.
MATEMATIKA - procvičování - sčítání, odčítání čísel typu 26+4, 30-4 v číselném oboru do 39, písemné sčítání, odčítání
učebnice - str.24/cv.1, celou str.25

13.12.
ČESKÝ JAZYK - opakování - délky samohlásek - u,ú,ů
UČEBNICE - str.51/cv.5
ČÍTANKA - str.59
MATEMATIKA - procvičování - sčítání, odčítání v číselném oboru do 39, slovní úlohy
učebnice - 24/cv.2,3
ANGLICKÝ JAZYK - nová slovní zásoba - I'm hungry. - drink, I don't like..., I like...
učebnice - str.25
pracovní sešit - str.22, 23

12.12.
ČESKÝ JAZYK - opakování - abecedy, rozdělení hlásek, délky samohlásek - u,ú,ů
UČEBNICE - str.50/cv.2
sešit ČJ1 - str.50/cv.2c,d
ČÍTANKA - str.56, 57
MATEMATIKA - procvičování - sčítání, odčítání v číselném oboru do 39, písemné sčítání, odčítání, součet, rozdíl
učebnice - celou str.23

9.12.
ČESKÝ JAZYK - procvičování délky samohlásek - u,ú,ů
pracovní sešit - str.34/cv.3,4, str.35/cv.5
ČÍTANKA - str.56, 57
PÍSANKA - str.31
MATEMATIKA - sčítání, odčítání čísel typu 30 + 6, 26 - 6, 24 + 3, 27 - 3 v číselném oboru 0-39
učebnice - str.20/cv.5, celou str.21, 22

8.12.
ČESKÝ JAZYK - procvičování délky samohlásek - u,ú,ů
učebnice - str.50
pracovní list s kočičkou - doplňování u,ú,ů
ČÍTANKA - str.54, 55
MATEMATIKA - geometrie - vzájemná poloha bodu a přímky; porovnávání čísel v číselném oboru 0-39
učebnice - str.19/cv.2, str.20/cv.1,2,3,4

7.12.
ČESKÝ JAZYK - procvičování délky samohlásek - u,ú,ů
MATEMATIKA - procvičování rozkladů příkladů sčítání a odčítání do 20, geometrie - osová souměrnost; abeceda peněz
učebnice - str.19/cv.1,3

6.12.
ČESKÝ JAZYK - délka samohlásek, psaní u,ú,ů
pracovní sešit - str.34/cv.1,2
MATEMATIKA - geometrie - přímka, vzájemná poloha bodu a přímky
sešit G - zápis - Přímka
ANGLICKÝ JAZYK -začínáme 3.lekci - I´m hungry! - nová slovní zásoba, Do you like...?
učebnice - str.22, 23, 24
pracovní sešit - str.20, 21

5.12.
ČESKÝ JAZYK - samohlásky
pracovní sešit - str.33/cv.3,4
ČÍTANKA - str.53
PÍSANKA - STR.29
MATEMATIKA - menšenec - menšitel = rozdíl, písemné odčítání
zelená učebnice 2.díl - celou str.18

4.12.
ČESKÝ JAZYK - samohlásky
pracovní sešit - str.33/cv.2
ČÍTANKA - str.52
PÍSANKA - STR.28
MATEMATIKA - sčítanec + sčítanec = součet, obchodování, nakupování, slovní úlohy
zelená učebnice 2.díl - str.16/cv.4, celou str.17

1.12.
ČESKÝ JAZYK - rozdělení hlásek, samohlásky
pracovní sešit - str.32/cv.2,3, str.33/cv.1
MATEMATIKA - číselný obor 0 - 100, číselné řady, písemné sčítání, odčítání desítek bez přechodu, slovní úlohy
zelená učebnice 2.díl - celou str.15, str.16/cv.1,2,3

30.11.
ČESKÝ JAZYK - rozdělení hlásek
sešit ČJ2 - Rozdělení hlásek - zápis
pracovní sešit - str.32/cv.1
MATEMATIKA - číselný obor 0 - 100, desítky, jednotky, orientace na číselné ose, rozklady, sčítání, odčítání desítek, slovní úlohy
zelená učebnice 2.díl - str.13/cv.4, celou str.14

29.11.
ČESKÝ JAZYK - věta, slovo, slabika, hláska
ČJ2 - zápis
pracovní sešit - str.32/cv.4
ČÍTANKA - str.49
PÍSANKA - str.27
MATEMATIKA - číselný obor 0 - 100, desítky, jednotky, orientace na číselné ose, porovnávání desítek, sčítání, odčítání desítek např. 80 - 60
zelená učebnice 2.díl - str.12/cv.4, str.13/cv.1,2,3

28.11.
ČESKÝ JAZYK - opakování - význam slov
učebnice - str.43, 44
pracovní sešit - str.30/cv.5,6
ČÍTANKA - str.46, 47, 48
MATEMATIKA - číselný obor 0 - 100, desítky, jednotky, orientace na číselné ose, porovnávání desítek, sčítání desítek např. 30 + 60
zelená učebnice 2.díl - celou str.11, str.12/cv.1,2,3

24.11.
ČESKÝ JAZYK - opakování - význam slov
pracovní sešit - str.29/cv.2,3, str.30/cv.4
PÍSANKA - str.26
MATEMATIKA - číselný obor 0 - 100, desítky, jednotky, orientace na číselné ose
zelená učebnice 2.díl - celou str.10

23.11.
ČESKÝ JAZYK - opakování - význam slov
pracovní sešit - str.28/cv.3, str.29/cv.1
sešit ČT - SLON - skládání textu podle děje
MATEMATIKA - číselný obor 0 - 100, desítky, jednotky
zelená učebnice 2.díl - str.8/cv.2, celou str.9

22.11.
ČESKÝ JAZYK - opakování - slova citově zabarvená
pracovní sešit - str.28/cv.1,2
ČÍTANKA - str.44, 45
sešit ČT - SLON - skládání textu podle děje
MATEMATIKA - vyvození čísel v číselném oboru do 100, opakování - číselné řady - do 20
zelená učebnice 2.díl - str.8/cv.1
ANGLICKÝ JAZYK - 2.lekce - dokončení, opakování
pracovní sešit - str.18, 19

21.11.
ČESKÝ JAZYK - význam slov - slova citově zabarvená
učebnice - str.42
sešit ČJ2 - slova citově zabarvená - zápis
ČÍTANKA - str.44
PÍSANKA - str.25
MATEMATIKA - opakování - geometrie - druhy čar, bod, vzájemná poloha čáry a bodu
zelená učebnice 2.díl - str.6/cv.3, str.7/cv.1
sešit G - opakování

20.11.
ČESKÝ JAZYK - význam slov - opakování
pracovní sešit - celou str.27
PÍSANKA - str.24
MATEMATIKA - opakování - čas, určování času, sčítání, odčítání do 20
zelená učebnice 2.díl - celou str.5, str.6/cv.1,2

16.11.
ČESKÝ JAZYK
pracovní sešit - dokončena str.26
MATEMATIKA - opakování
zelená učebnice 2.díl - celou str.4

15.11.
ČESKÝ JAZYK - slova mnohoznačná
učebnice - str.41
sešit ČJ2 - zápis - slova mnohoznačná
MATEMATIKA - opakování - slovní úlohy, čas - čtvrthodina
učebnice - celou str.63
ANGLICKÝ JAZYK - 2.lekce - School time - How many...?, Well done.
učebnice - str.20, 21
pracovní sešit - str.17

14.11.
ČESKÝ JAZYK - slova nadřazená, podřazená, souřadná
pracovní sešit - str.26/cv.1
sešit ČJ2 - zápis - slovo nadřazené, slova podřazená, slova souřadná
ČÍTANKA - str.42, 43
PÍSANKA - str.23
MATEMATIKA - geometrie - vzájemná poloha dvou bodů a přímé čáry
učebnice - celou str.64
sešit G - zápis

13.11.
ČESKÝ JAZYK - slova souznačná - procvičování
pracovní sešit - str.25/cv.3,4
ČÍTANKA - str.40, 41
PÍSANKA - str.22
MATEMATIKA - procvičování
učebnice - str.61/cv.2,3,4,5, celou str.62

9.11.
MATEMATIKA - procvičování
učebnice - str.60/cv.3,4,5, str.61/cv.1

8.11.
ČESKÝ JAZYK - slova souznačná - procvičování
pracovní sešit - str.25/cv.1,2
ČÍTANKA - str.38, 39
MATEMATIKA - procvičování
učebnice - celou str.58
ANGLICKÝ JAZYK - 2.lekce - School time - nová slovní zásoba - numbers
učebnice - str.18, 19
pracovní sešit - str.15, 16

7.11.
ČESKÝ JAZYK - začínáme slova souznačná
učebnice - str.37, str.38
pracovní sešit - str.24/cv.4
sešit ČJ2 - Slova souznačná - zápis
ČÍTANKA - str.37
MATEMATIKA - jednotky času
učebnice - celou str.59

6.11.
ČESKÝ JAZYK - slova protikladná - procvičování
pracovní sešit - str.24/cv.1,2,3
ČÍTANKA - str.36
PÍSANKA - str.20
MATEMATIKA - sčítání s přechodem desítky typu 4+, 3+, 2+, odčítání s přechodem desítky typu 16-, 17-, 18-
učebnice - str.56/cv.2,3,4, str.57/cv.2,3,4

3.11.
ČESKÝ JAZYK - slova protikladná
učebnice - str.37
sešit ČJ2 - zápis - Slova protikladná
ČÍTANKA - str.35
MATEMATIKA - geometrie - vzájemná poloha bodu a přímé čáry
učebnice - celou str.55
sešit G - zápis

2.11.
ČESKÝ JAZYK - pořádek slov ve větě
učebnice - celou str.23
MATEMATIKA - procvičování, obchodování
učebnice - celou str.53, 54

1.11.
ČESKÝ JAZYK - slohová cvičení - porozumění textu
ČÍTANKA - str.33, 34
MATEMATIKA - slovní úlohy, procvičování sčítání, odčítání do 20
učebnice - celou str.52
ANGLICKÝ JAZYK - 2.lekce - School time - nová slovní zásoba - colours, opakování barev, procvičování spojení - barva + podstatné jméno, poslech, čtení
učebnice - str.16, 17
pracovní sešit - str.14

31.10.
ČESKÝ JAZYK - slohová cvičení - porozumění textu
pracovní sešit - celou str.22
PÍSANKA - str.19
MATEMATIKA - procvičování učiva, slovní úlohy, jednotky teploty
učebnice - str.50/cv.1,2,4, celou str.51

30.10.
ČESKÝ JAZYK - věta, slovo, slovní význam, slova ve větě, přirovnání
učebnice - str.35/cv.8
pracovní sešit - str.21/cv.3,4
sešit ČJ2 - přirovnání
MATEMATIKA - sčítání s přechodem desítky typu 6+, 5+, odčítání s přechodem desítky typu 14 - , 15 -
učebnice - str.48/cv.2,3, str.49/cv.2,3
pracovní sešit - str.31/cv.1, str.32/cv.1

25.10.
ČESKÝ JAZYK - věta, slovo, slovní význam, slova ve větě
učebnice - str.33
pracovní sešit - str.21/cv.2,3
ČÍTANKA - str.32
MATEMATIKA - geometrie - vzájemná poloha bodu a čáry
učebnice - celou str.47
sešit G - zápis
ANGLICKÝ JAZYK - opakování první lekce, začínáme 2.lekci - School time - nová slovní zásoba, poslech, čtení
učebnice - str.14, 15
pracovní sešit - str.12, 13

24.10.
ČESKÝ JAZYK - opakování - druhy vět, sloh - omluva
pracovní sešit - str.20/cv.2,3
ČÍTANKA - str.31
PÍSANKA - celou str.18
MATEMATIKA - obchodování, slovní úlohy
učebnice - celou str.46
pracovní sešit - str.18/cv.1

23.10.
ČESKÝ JAZYK - procvičování - druhy vět
pracovní sešit - celou str.19
ČÍTANKA - str.31
PÍSANKA - celou str.17
MATEMATIKA - jednotky objemu - litr, hektolitr, slovní úlohy
učebnice - celou str.44
pracovní sešit - str.13/cv.2, str.28/cv.2

20.10.
ČESKÝ JAZYK
pracovní sešit - celou str.18
ČÍTANKA - str.30
PÍSANKA - celou str.16
MATEMATIKA - procvičování
učebnice - celou str.45
pracovní sešit - str.9

18.10.
ČESKÝ JAZYK - věty přací
sešit ČJ2 - věty přací
učebnice - str.28
ČÍTANKA - str.28, 29
MATEMATIKA - procvičování
učebnice - celou str.40, 42
ANGLICKÝ JAZYK - opakování abecedy, slovní zásoby, poslech, čtení
učebnice - str.12, 13
pracovní sešit - str.10, 11

17.10.
ČESKÝ JAZYK - věty rozkazovací
pracovní sešit - celou str.17
ČÍTANKA - str.28, 29
PÍSANKA - str.15
MATEMATIKA - odčítání do 20 s přechodem desítky typu 13 - 7
učebnice - celou str.41

16.10.
ČESKÝ JAZYK - věty rozkazovací
sešit ČJ2 - věty rozkazovací
učebnice - str.26, 27
ČÍTANKA - str.24, 25, 26, 27
PÍSANKA - str.14
MATEMATIKA - sčítání do 20 s přechodem desítky typu 7 + _ , slovní úlohy
učebnice - str.38, 39

13.10.
ČESKÝ JAZYK - věty tázací
sešit ČJ2 - věty tázací
učebnice - str.24, 25
ČÍTANKA - str.22, 23, 24, 25
sešit ČT - komiks
PÍSANKA - str.13
MATEMATIKA - geometrie - vyznačování, označování bodu
učebnice - celou str.37
sešit G - zápis - Bod

12.10.
ČESKÝ JAZYK - věty tázací
pracovní sešit - celou str.16
MATEMATIKA - obchodování
učebnice - celou str.36, str.35/cv.3

11.10.
ČESKÝ JAZYK - věty oznamovací
pracovní sešit - celou str.15
MATEMATIKA - číselné řady, jednotky hmotnosti
učebnice - str.34
ANGLICKÝ JAZYK - opakování abecedy, 1.lekce, Can you see ...?, Can zebras (run)? climb trees fly
učebnice - str.10, 11
pracovní sešit - str.8, 9

10.10.
ČESKÝ JAZYK - věty oznamovací
učebnice - str.23
sešit ČJ2 - Věty oznamovací
ČÍTANKA - str.20, 21
MATEMATIKA - číselné řady, jednotky hmotnosti
učebnice - str.32/cv.1,2, celou str.33

9.10.
ČESKÝ JAZYK - druhy vět
učebnice - str.22
sešit ČJ2 - Druhy vět
ČÍTANKA - str.20, 21
MATEMATIKA - procvičování odčítání do 20 s přechodem desítky typu 12 - _ , slovní úlohy
učebnice - celou str.31
pracovní sešit - str.7,8

6.10.
ČESKÝ JAZYK - věta, slovo, slabika, pořádek slov ve větě
pracovní sešit - celou str.14
učebnice - str.21
ČÍTANKA - str.18
sešit ČT - Oříšek
písanka - str.11
MATEMATIKA - odčítání do 20 s přechodem desítky typu 12 - _ , slovní úlohy
učebnice - celou str.30

5.10.
ČESKÝ JAZYK - věta, slovo, slabika, pořádek slov ve větě
pracovní sešit - celou str.13
MATEMATIKA - sčítání do 20 s přechodem desítky typu 8 + _ , slovní úlohy
učebnice - str.27/cv.4, celou str.28

4.10.
ČESKÝ JAZYK - věta, slovo, slabika, pořádek slov ve větě
učebnice - str.20, 21/cv.7
ČÍTANKA - str.16, 17
sešit ČT - Překvapení
MATEMATIKA - sčítání do 20 s přechodem desítky typu 8 + _ , rozklad druhého sčítance
učebnice - celou str.26/cv.3, str.27/cv.1,2,3
ANGLICKÝ JAZYK - opakování slovní zásoby z první třídy, 1.lekce, Can you ...?
učebnice - str.9
pracovní sešit - str.6,7

3.10.
ČESKÝ JAZYK - věta, slovo, slabika, pořádek vět
učebnice - str.20
pracovní sešit - str.12/cv.2, str.13/cv.3
ČÍTANKA - str.15, 16, 17
sešit ČT - Jak písmenko M uteklo
MATEMATIKA - opakování sčítání, odčítání do 20 s přechodem desítky, geometrie - čáry - přímé, lomené, křivé
učebnice - celou str.25
sešit G - zápis křivá, přímá, lomená čára

2.10.
ČESKÝ JAZYK - opakování řazení slov podle abecedy, pořádek vět
učebnice - str.19
pracovní sešit - str.12/cv.1
ČÍTANKA - str.13, 14 - Jak písmenko M uteklo
PÍSANKA - str.9
MATEMATIKA - opakování sčítání, odčítání do 20 s přechodem desítky, slovní úlohy, obchodování
učebnice - celou str.23, str.24/cv.1

27.9.
ČESKÝ JAZYK - opakování řazení slov podle abecedy, sloh - prosba, poděkování
učebnice - str.17
ČÍTANKA - str.13, 14 - Jak písmenko M uteklo
MATEMATIKA - opakování sčítání, odčítání do 20 s přechodem desítky, prostorová představivost - stavby z krychlí
ANGLICKÝ JAZYK - opakování slovní zásoby z 1.třídy, čtení, psaní slov, abeceda, 1.lekce - Playroom safari
učebnice - do str.8
pracovní sešit - do str.5
sešit ANGLICKÝ JAZYK - Animal friends, Can zebras run..., 1.lekce - Playroom safari

26.9.
ČESKÝ JAZYK - procvičování řazení slov podle abecedy, sloh - prosba, poděkování
učebnice - str.15
pracovní sešit - str.11/cv.1,2,3 - prosba, poděkování
sešit ČT - FÍK VE ŠKOLE - doplňování informací z textu
PÍSANKA - str.8
MATEMATIKA - slovní úkoly, jednotky délky - cm, m, procvičování
učebnice - str.21/cv.3,4,5, celou str.22

25.9.
ČESKÝ JAZYK - procvičování abeceda, složitější řazení slov
učebnice - str.15
pracovní sešit - celou str.10, str.11/cv.3
ČÍTANKA - str.10, 11
MATEMATIKA - slovní úkoly, jednotky délky - cm, m
učebnice - str.19/cv.4,5, celou str.20, str.21/cv.1,2

22.9.
ČESKÝ JAZYK - procvičování abeceda, řazení písmen, slov, začínáme - složitější řazení slov
učebnice - str.13
sešit ČJ1 - str.13/cv.3
ČÍTANKA - str.10, 11
MATEMATIKA - opakování - sčítání, odčítání s přechodem do 20, slovní úlohy, číselná osa
učebnice - celou str.18, str.19/cv.1,2,3

21.9.
ČESKÝ JAZYK - abeceda, řazení písmen, slov
pracovní sešit - celou str.9
MATEMATIKA - opakování - sčítání s přechodem desítky typu 9+4, začínáme odčítání s přechodem desítky do 20 typu 11-4
učebnice - str.15/cv.3, celou str.17

20.9.
ČESKÝ JAZYK - abeceda, řazení písmen, slov
učebnice - str.13/cv.4
MATEMATIKA - sčítání s přechodem desítky, jednotka české měny - 1 koruna
učebnice - str.14, str.15/cv.2
ANGLICKÝ JAZYK - opakování slovní zásoby z 1.třídy, psaní slov, abeceda, začínáme 1.lekci - Playroom safari
učebnice - str.4,5 - alphabet
učebnice - str.6,7 - Playroom safari - skupinka s p.uč. Smejkalovou
pracovní sešit - str.4 - skupinka s p.uč. Smejkalovou
sešit ANGLICKÝ JAZYK - Bathtime, Happy birthday

19.9.
ČESKÝ JAZYK - abeceda, řazení písmen
učebnice - str.12
sešit ČJ1 - str.12/cv.2 - pravé tři řádky
sešit ČJ1 - str.12/cv.3 - levé dva řádky
písanka - do str.7
ČÍTANKA - str.8, 9, 10, 11
MATEMATIKA - sčítání s přechodem desítky do 20 typu - 9 + 4, 9 + 6
učebnice - do str.13

15.9.
ČESKÝ JAZYK - abeceda
pracovní sešit - do str.8/cv.1,2,3
sešit ČJ2 - básnička ABECEDA
písanka - do str.5
MATEMATIKA - řešení úloh typu o několik více, méně, obchodování
učebnice - do str.11
pracovní sešit - str.4

13.9.
ČESKÝ JAZYK - vlastní jména, vyhledávání informací z textu, pořadí vět v textu
učebnice - str.7, 9
pracovní sešit - str.6/cv.1,2,3,4
sešit ČJ1 - z učebnice - str.7/cv.2
PÍSANKA - str.4
MATEMATIKA - opakování příkladů typu17-13, slovní úlohy, geometrické tvary, tělesa
učebnice - str.8, str.9/cv.1
pracovní sešit - str.3
ANGLICKÝ JAZYK - opakování slovní zásoby z první třídy, alphabet
učebnice - str.2,3,4,5
pracovní sešit - str.2,3
sešit ANGLICKÝ JAZYK - procvičování čtení, psaní slovní zásoby z první třídy - Pens and pencils, Come and play, Dressing up, Shapes

12.9.
ČESKÝ JAZYK - vlastní jména, vyhledávání informací z textu
pracovní sešit - celou str.5
sešit ČJ1 - z učebnice - str.6/cv.4
ČÍTANKA - str.6,7 - Kašpárkův první školní den
PÍSANKA - str.3
MATEMATIKA - příklady typu14-12, čtvercová síť, osová souměrnost, čas
učebnice - str.6,7
pracovní sešit - str.3

11.9.
ČESKÝ JAZYK - slabiky, slova, věty; pranostiky, vyhledávání informací z textu
pracovní sešit - celou str.4
ČÍTANKA - str.4,5 - Mates je pes
sešit ČT - pranostiky, pracovní list Mates je pes
MATEMATIKA - dopočítávání do 10, sčítání, odčítání bez přechodu přes desítku, rozklady čísel
učebnice - str.5
pracovní sešit - str.2

8.9.
ČESKÝ JAZYK - slabiky, slova, věty
pracovní sešit - celou str.3
ČÍTANKA - str.4,5 - Mates je pes
MATEMATIKA - opakování sčítání, odčítání do 20, rozklady čísel
učebnice - str.3, 4

7.9.
ČESKÝ JAZYK - slabiky, slova, věty
učebnice - str.5/cv.1
pracovní sešit - str.2
MATEMATIKA - opakování sčítání, odčítání do 20, rozklady čísel
učebnice - str.2
pracovní sešit - str.1

6.9.
ČESKÝ JAZYK - opakování - věta, slovo, slabika, hláska, písmeno
učebnice - str.4, str.5/cv.1
pracovní sešit - str.1
ČÍTANKA - str.3
sešit ČTENÍ - slovníček literárních pojmů
PÍSANKA - str.2
MATEMATIKA - opakování, procvičování číselná řada, porovnávání, rozklad čísel, sčítání, odčítání do 20 bez přechodu přes desítku
učebnice - str.1
ANGLICKÝ JAZYK - děti dostaly učebnici, pracovní sešit a sešit. Prosím, vše je potřeba obalit.
opakování slovní zásoby z první třídy
učebnice HAPPY HOUSE 2 - str.2,3