Probrané učivo

Čísla stránek a cvičení jsou orientační, ne vždy děláme cvičení dle pořadí v učebnici.

ČJ - uč. po str. 64 /tvrdé a měkké souhlásky, psaní i,í,y,ý/

M - PS str.23 /násobení a dělení - násobilka 3,písemné sčítání a odčítání, rovinné útvary, velikost úsečky/

PRV - str.35 /povolání, bezpečnost/

AJ - uč.str. 18 /abeceda, school time/