Probrané učivo

Čísla stránek a cvičení jsou orientační, ne vždy děláme cvičení dle pořadí v učebnici.

ČJ - uč. po str.89 /souhlásky uvnitř a na konci slova, skupiny dě,tě,ně/, pravopisné rozcvičky str.22, písanka str.20

M - PS str.13 /násobení a dělení - násobilka 6, sčítání a odčítání do 100, polopřímka, velikost úsečky/

PRV - str.38

AJ - uč.str.27 /I'm hungry/ ,PS str. 25