Probrané učivo

13.12.
ČESKÝ JAZYK - str.51/cv.4
ČÍTANKA - str.55, 56, 57
PÍSANKA - str.28, 29
MATEMATIKA - str.8/cv.8, str.9/cv.1

12.12.
ČESKÝ JAZYK - str.51
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY - str.1
PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM - str.14/cv.22
MATEMATIKA - str.8/cv.1,2,3,4,5,6
ANGLICKÝ JAZYK - str.22, 23, 24, 25, pracovní sešit - str.20, 21

10.12.
ČESKÝ JAZYK - str.50/cv.3, str.51/cv.4,5
PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM - str.11/cv.21
PÍSANKA - str.26
MATEMATIKA - str.7/cv.4,5,6

7.12.
ČESKÝ JAZYK - psaní U, Ú, Ů - str.50
ČÍTANKA - str.52, 53
PÍSANKA - str.24, 25
MATEMATIKA - str.7/cv.1,2,3

6.12.
ČESKÝ JAZYK - str.49/cv.9, 10
PÍSANKA - str.23, 24 - sedm řádků
MATEMATIKA - str.6/cv.6,7,8 - dva sloupečky

5.12.
ČESKÝ JAZYK - str.48/cv.5, str.49/cv.6,7
MATEMATIKA - str.6/cv.3,4,5
ANGLICKÝ JAZYK - pracovní sešit - str.17, 18, 19

4.12.
ČESKÝ JAZYK - str.48/cv.3,4
PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM - str.11/cv.20
PÍSANKA - str.23 - 7 řádků
MATEMATIKA - str.6/cv.2

3.12.
ČESKÝ JAZYK - str.48/cv.2
PÍSANKA - str.22
PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM - str.10/cv.19
MATEMATIKA - SČÍTÁNÍ S PŘECHODEM PŘES DESÍTKU DO 100 - zápis do sešitu M1, str.6/cv.1

29.11.
ČESKÝ JAZYK - SAMOHLÁSKY - str.48/cv.1
MATEMATIKA - str.5

28.11.
ČESKÝ JAZYK - sešit ČJ2 - zápis ROZDĚLENÍ HLÁSEK, str.47
MATEMATIKA - opakování příklady se závorkou, geometrie - bod, přímka
ANGLICKÝ JAZYK - str.20, 21

27.11.
ČESKÝ JAZYK - str.46/cv.2,3,4, str.47/cv.1,2
PÍSANKA - str.21
ČÍTANKA - str.46, 47, 48
MATEMATIKA - str.4/cv.3,4,5

26.11.
ČESKÝ JAZYK - Věta, slova, slabiky, hlásky, dělení slov na konci řádku, str.46/cv.1
MATEMATIKA - str.4/cv.1,2

23.11.
ČESKÝ JAZYK - str.45
MATEMATIKA - str.3/cv.6, 7

22.11.
ČESKÝ JAZYK - opakování
ČÍTANKA - str.44, 45
PÍSANKA - str.19, 20
MATEMATIKA - str.3/cv.3,4,5

21.11.
ČESKÝ JAZYK - opakování
MATEMATIKA - str.2/cv.7, str.3/cv.2
ANGLICKÝ JAZYK - str.18, 19, pracovní sešit - str.15, 16

20.11.
ČESKÝ JAZYK - str.43/cv.4, str.44/cv.5, 6, 7
MATEMATIKA - str.2/cv.5,6, str.3/cv.1

19.11.
ČESKÝ JAZYK - str. 43/cv.2,3
PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM - str.10/cv.18
PÍSANKA - str.19 - šest řádků
MATEMATIKA - str.1/cv.8, str.2/cv.1,2,3,4

16.11.
ČESKÝ JAZYK - str.42, 43/cv.1
MATEMATIKA - str.1/cv.2,3,4,5,6,7

15.11.
ČESKÝ JAZYK - význam slov, slova citově zabarvená
ČÍTANKA - str.42, 43
PÍSANKA - str.18
MATEMATIKA - str.1/cv.2

14.11.
ČESKÝ JAZYK - sešit ČJ2 - slova citově zabarvená - lichotivá, hanlivá - str.42
MATEMATIKA - učebnice č.6 - str.1/cv.1
ANGLICKÝ JAZYK - str.17, 18, pracovní sešit - str.14, sešit ANGLICKÝ JAZYK - nová slovní zásoba - COLOURS

13.11.
ČESKÝ JAZYK - sešit ČJ2 - slova mnohoznačná, str.41
ČÍTANKA - str.39, 40, 41
PÍSANKA - str.17
MATEMATIKA - str.32

12.11.
ČESKÝ JAZYK - sešit ČJ2 - slova nadřazená, podřazená, str.39
PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM - str.9/cv.17
PÍSANKA - str.16

9.11.
ČÍTANKA - str.37, 38 - čtení
PÍSANKA - str.14, 15
MATEMATIKA - str.30/cv.1,2,4,5,6,7,8

7.11.
ČESKÝ JAZYK - sešit ČJ2 - slova souřadná
MATEMATIKA - geometrie - str.31
ANGLICKÝ JAZYK - str.14, 15, 16, pracovní sešit - str.12, 13, sešit ANGLICKÝ JAZYK - nová slovní zásoba - SCHOOL TIME

6.11.
ČESKÝ JAZYK - str.3/cv.3,4
PÍSANKA - str.13
MATEMATIKA - str.29/cv.4,6,7

5.11.
ČESKÝ JAZYK - sešit ČJ2 - slova souznačná, str.38/cv.1,2
PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM - str.9/cv.16
MATEMATIKA - str.29/cv.1,2,3,5

2.11.
ČESKÝ JAZYK - sešit ČJ2 - slova protikladná, str. 37
ČÍTANKA - str.36
MATEMATIKA - str.28/cv.4,6,7

1.11.
ČESKÝ JAZYK - význam slov - slova protikladná - str.37/cv.1,2,3,4
ČÍTANKA - str.35
MATEMATIKA - str.27/cv.4,6,str.28/cv.1,2,3

31.10.
ČESKÝ JAZYK - pořádek slov ve větě - str.36
MATEMATIKA - str.26/cv.6,7, str.27/cv.1,2,5
ANGLICKÝ JAZYK - str.13, pracovní sešit - str.11

26.10.
ČESKÝ JAZYK - str.31, 33, 34, 35/cv.8
ČÍTANKA - str.32, 33, 34
PÍSANKA - str.11, 12
MATEMATIKA - str.25/cv.3, str. 26/cv.1,2,3,4,5

24.10.
ČESKÝ JAZYK - str.30/cv.2, str.31/cv.4
MATEMATIKA - str.23/cv.7, str.24, 25/cv.1,2
ANGLICKÝ JAZYK - str.12
ANGLICKÝ JAZYK - PRACOVNÍ SEŠIT - str.10

23.10.
ČESKÝ JAZYK - str.29, 30/cv.1
ČÍTANKA - str.30, 31
MATEMATIKA - str.23/cv.2,3,4,5,6

22.10.
ČESKÝ JAZYK - věty přací - str.28/cv.5,6,1
PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM - str.8/cv.15
MATEMATIKA - str.22/cv.8,9, str.23/cv.1

19.10.
ČESKÝ JAZYK - věty rozkazovací - str.27
ČÍTANKA - str.27, 28, 29
MATEMATIKA - str.22/cv.2,4,5,6,7

18.10.
ČESKÝ JAZYK - str.26
PÍSANKA - str.10
MATEMATIKA - str.21/cv.2,4,5,6,7, 22/cv.1

17.10.
ČESKÝ JAZYK - str.24, 25
MATEMATIKA - str.20, 21/cv.1
ANGLICKÝ JAZYK - str.12
ANGLICKÝ JAZYK - PRACOVNÍ SEŠIT - str.8, 9

16.10.
ČESKÝ JAZYK - věty tázací - str.23/cv.3, str.24 - nahoře
ČÍTANKA - str.24, 25, 26, 27
MATEMATIKA - geometrie - délka úsečky - str.19/cv.3, 4, zápis do sešitu - Geometrie

15.10.
ČESKÝ JAZYK - věty oznamovací - str.23/cv.2
MATEMATIKA - str.18/cv.5, 6, geometrie - str.19/cv.1, 2

12.10.
ČESKÝ JAZYK - druhy vět - str.22, 23/cv.1
PÍSANKA - str.9
MATEMATIKA - str.18/cv.1,2,3,4

11.10.
ČESKÝ JAZYK - str.21 - pořádek vět v příběhu
ČÍTANKA - str.20, 21, 22
PÍSANKA - str.9 - šest řádků
MATEMATIKA - str.17/cv.3,4,5,6,7,8

10.10.
ČESKÝ JAZYK - pořádek vět - str.20
MATEMATIKA - str.16/cv.6, 8, str.17/cv.1,2
ANGLICKÝ JAZYK - Can zebras run (climb trees, fly) ? - str.11

12.10.
ČESKÝ JAZYK - pořádek vět - str.19, 20/cv.3
PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM - str.8/cv.14
MATEMATIKA - str.16/cv.1,2,3,4,5,7

11.10.
ČESKÝ JAZYK - sloh - prosba, poděkování - str.17, Mluvení ve větách - str.18
MATEMATIKA - geometrie - Úsečka - str.15 - zápis do sešitu Geometrie

4.10.
ČESKÝ JAZYK - str.16/cv.8
ČÍTANKA - str.19
PÍSANKA - str.6, 7
MATEMATIKA - str.13/cv.1,2,3, str.14/cv.1,2,5

3.10.
ČESKÝ JAZYK - str.15/cv.3,4
MATEMATIKA - str.12/cv.2,4,5, odčítání desítek - str.13 - slovní příklad nahoře
ANGLICKÝ JAZYK - Can you see...? - str.10, PRACOVNÍ SEŠIT - str.7

2.10.
ČESKÝ JAZYK - str.14/cv.7, str.15/cv.2, 5
ČÍTANKA - str.18
PÍSANKA - str.6 - 6 řádků
MATEMATIKA - sčítání desítek - str.11, 12/cv.1, 3

1.10.
ČESKÝ JAZYK - abeceda - složitější řazení slov
str.14/cv.6
PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM - str.7/cv.13
MATEMATIKA - geometrie - str.10, BOD - zápis do sešitu

27.9.
ČESKÝ JAZYK - str.13/cv.3, str.14/cv.5
ČÍTANKA - str.16, 17
MATEMATIKA - str.9

26.9.
ANGLICKÝ JAZYK - str.8, 9
PRACOVNÍ SEŠIT - str.4, 5, 6

25.9.
ČESKÝ JAZYK - str.13/cv.4, 1, 2
MATEMATIKA - str.8/cv.5,6,7,8,9

24.9.
ČESKÝ JAZYK - opakování abeceda, řazení slov podle abecedy - zápis do ČJ2, str.12/cv.3
PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM - str.7/cv.12
MATEMATIKA - desítky, jednotky do 100, str.7/cv.3,5,6, str.8/cv.1,2,3,4

21.9.
ČESKÝ JAZYK - str.12/cv.2
ČÍTANKA - str.13, 14
MATEMATIKA - str.7/cv.1,2,4

20.9.
ČESKÝ JAZYK - str.11/cv.3, str.12/cv.1
ČÍTANKA - str.12, 13, 14
PÍSANKA - str.5
MATEMATIKA - str.6

19.9.
ČESKÝ JAZYK - začínáme ABECEDU, str.11/cv.1
MATEMATIKA - začínáme počítat do 100 - str.5
ANGLICKÝ JAZYK - učebnice - str.4,5 - Hello again!
Playroom safari - str.6,7
PRACOVNÍ SEŠIT - str.2,3
sešit ANGLICKÝ JAZYK - nová slovní zásoba - a tiger, a monkey, a zebra, a snake, a crocodile, a lion

18.9.
ČESKÝ JAZYK - str.9/cv.1, str.10/cv.2
MATEMATIKA - str.3/cv.7, geometrie - geometrické tvary, čára - křivá, přímá, lomená - str.4, zápis do sešitu Geometrie

17.9.
ČESKÝ JAZYK - str.9/cv.5,7,8
ČÍTANKA - str.10, 11
PÍSANKA - str.5 - sedm řádků
MATEMATIKA - str.3/cv.5,6

14.9.
ČESKÝ JAZYK - porozumění textu
str.7/cv.3, 1
ČÍTANKA - str.8
PÍSANKA - str.4
MATEMATIKA - opakování sčítání, odčítání do 20; desítky, jednotky
str.3/cv.1,2,3,4

13.9.
ČESKÝ JAZYK - vlastní jména
str.6/cv.5, str.7/cv.1,2
ČÍTANKA - str.8, zápis do sešitu Čtení
MATEMATIKA - str.2

11.9.
ČESKÝ JAZYK - str.5/cv.1,2, str.6/cv.3, 4
ČÍTANKA - str.6,7
PÍSANKA - str.2, 3
MATEMATIKA - str.1, 2/cv.1,2,3

10.9.
ČESKÝ JAZYK - str.5/cv.1,2
ČÍTANKA - str.6, 7
MATEMATIKA - opakování - sčítání do 20 s přechodem přes desítku; desítky, jednotky

7.9.
ČESKÝ JAZYK - opakování věta, slovo, slabika, písmeno - str.4
ČÍTANKA - str.5
MATEMATIKA - opakování sčítaní, odčítání do 20 s přechodem přes desítku

6.9.
ČESKÝ JAZYK - opakování věta, slovo, slabika
str.4 - horní polovina strany - ústně
ČÍTANKA - str.3,4,5 - čtení
MATEMATIKA - opakování sčítání, odčítání do 20, rozklad čísel

5.9.
ANGLICKÝ JAZYK - opakování slovní zásoby z 1.třídy str.2, 3