Probrané učivo

23.10.
ČESKÝ JAZYK - str.29, 30/cv.1
ČÍTANKA - str.30, 31
MATEMATIKA - str.23/cv.2,3,4,5,6

22.10.
ČESKÝ JAZYK - věty přací - str.28/cv.5,6,1
PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM - str.8/cv.15
MATEMATIKA - str.22/cv.8,9, str.23/cv.1

19.10.
ČESKÝ JAZYK - věty rozkazovací - str.27
ČÍTANKA - str.27, 28, 29
MATEMATIKA - str.22/cv.2,4,5,6,7

18.10.
ČESKÝ JAZYK - str.26
PÍSANKA - str.10
MATEMATIKA - str.21/cv.2,4,5,6,7, 22/cv.1

17.10.
ČESKÝ JAZYK - str.24, 25
MATEMATIKA - str.20, 21/cv.1
ANGLICKÝ JAZYK - str.12
ANGLICKÝ JAZYK - PRACOVNÍ SEŠIT - str.8, 9

16.10.
ČESKÝ JAZYK - věty tázací - str.23/cv.3, str.24 - nahoře
ČÍTANKA - str.24, 25, 26, 27
MATEMATIKA - geometrie - délka úsečky - str.19/cv.3, 4, zápis do sešitu - Geometrie

15.10.
ČESKÝ JAZYK - věty oznamovací - str.23/cv.2
MATEMATIKA - str.18/cv.5, 6, geometrie - str.19/cv.1, 2

12.10.
ČESKÝ JAZYK - druhy vět - str.22, 23/cv.1
PÍSANKA - str.9
MATEMATIKA - str.18/cv.1,2,3,4

11.10.
ČESKÝ JAZYK - str.21 - pořádek vět v příběhu
ČÍTANKA - str.20, 21, 22
PÍSANKA - str.9 - šest řádků
MATEMATIKA - str.17/cv.3,4,5,6,7,8

10.10.
ČESKÝ JAZYK - pořádek vět - str.20
MATEMATIKA - str.16/cv.6, 8, str.17/cv.1,2
ANGLICKÝ JAZYK - Can zebras run (climb trees, fly) ? - str.11

12.10.
ČESKÝ JAZYK - pořádek vět - str.19, 20/cv.3
PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM - str.8/cv.14
MATEMATIKA - str.16/cv.1,2,3,4,5,7

11.10.
ČESKÝ JAZYK - sloh - prosba, poděkování - str.17, Mluvení ve větách - str.18
MATEMATIKA - geometrie - Úsečka - str.15 - zápis do sešitu Geometrie

4.10.
ČESKÝ JAZYK - str.16/cv.8
ČÍTANKA - str.19
PÍSANKA - str.6, 7
MATEMATIKA - str.13/cv.1,2,3, str.14/cv.1,2,5

3.10.
ČESKÝ JAZYK - str.15/cv.3,4
MATEMATIKA - str.12/cv.2,4,5, odčítání desítek - str.13 - slovní příklad nahoře
ANGLICKÝ JAZYK - Can you see...? - str.10, PRACOVNÍ SEŠIT - str.7

2.10.
ČESKÝ JAZYK - str.14/cv.7, str.15/cv.2, 5
ČÍTANKA - str.18
PÍSANKA - str.6 - 6 řádků
MATEMATIKA - sčítání desítek - str.11, 12/cv.1, 3

1.10.
ČESKÝ JAZYK - abeceda - složitější řazení slov
str.14/cv.6
PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM - str.7/cv.13
MATEMATIKA - geometrie - str.10, BOD - zápis do sešitu

27.9.
ČESKÝ JAZYK - str.13/cv.3, str.14/cv.5
ČÍTANKA - str.16, 17
MATEMATIKA - str.9

26.9.
ANGLICKÝ JAZYK - str.8, 9
PRACOVNÍ SEŠIT - str.4, 5, 6

25.9.
ČESKÝ JAZYK - str.13/cv.4, 1, 2
MATEMATIKA - str.8/cv.5,6,7,8,9

24.9.
ČESKÝ JAZYK - opakování abeceda, řazení slov podle abecedy - zápis do ČJ2, str.12/cv.3
PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM - str.7/cv.12
MATEMATIKA - desítky, jednotky do 100, str.7/cv.3,5,6, str.8/cv.1,2,3,4

21.9.
ČESKÝ JAZYK - str.12/cv.2
ČÍTANKA - str.13, 14
MATEMATIKA - str.7/cv.1,2,4

20.9.
ČESKÝ JAZYK - str.11/cv.3, str.12/cv.1
ČÍTANKA - str.12, 13, 14
PÍSANKA - str.5
MATEMATIKA - str.6

19.9.
ČESKÝ JAZYK - začínáme ABECEDU, str.11/cv.1
MATEMATIKA - začínáme počítat do 100 - str.5
ANGLICKÝ JAZYK - učebnice - str.4,5 - Hello again!
Playroom safari - str.6,7
PRACOVNÍ SEŠIT - str.2,3
sešit ANGLICKÝ JAZYK - nová slovní zásoba - a tiger, a monkey, a zebra, a snake, a crocodile, a lion

18.9.
ČESKÝ JAZYK - str.9/cv.1, str.10/cv.2
MATEMATIKA - str.3/cv.7, geometrie - geometrické tvary, čára - křivá, přímá, lomená - str.4, zápis do sešitu Geometrie

17.9.
ČESKÝ JAZYK - str.9/cv.5,7,8
ČÍTANKA - str.10, 11
PÍSANKA - str.5 - sedm řádků
MATEMATIKA - str.3/cv.5,6

14.9.
ČESKÝ JAZYK - porozumění textu
str.7/cv.3, 1
ČÍTANKA - str.8
PÍSANKA - str.4
MATEMATIKA - opakování sčítání, odčítání do 20; desítky, jednotky
str.3/cv.1,2,3,4

13.9.
ČESKÝ JAZYK - vlastní jména
str.6/cv.5, str.7/cv.1,2
ČÍTANKA - str.8, zápis do sešitu Čtení
MATEMATIKA - str.2

11.9.
ČESKÝ JAZYK - str.5/cv.1,2, str.6/cv.3, 4
ČÍTANKA - str.6,7
PÍSANKA - str.2, 3
MATEMATIKA - str.1, 2/cv.1,2,3

10.9.
ČESKÝ JAZYK - str.5/cv.1,2
ČÍTANKA - str.6, 7
MATEMATIKA - opakování - sčítání do 20 s přechodem přes desítku; desítky, jednotky

7.9.
ČESKÝ JAZYK - opakování věta, slovo, slabika, písmeno - str.4
ČÍTANKA - str.5
MATEMATIKA - opakování sčítaní, odčítání do 20 s přechodem přes desítku

6.9.
ČESKÝ JAZYK - opakování věta, slovo, slabika
str.4 - horní polovina strany - ústně
ČÍTANKA - str.3,4,5 - čtení
MATEMATIKA - opakování sčítání, odčítání do 20, rozklad čísel

5.9.
ANGLICKÝ JAZYK - opakování slovní zásoby z 1.třídy str.2, 3