Archiv aktualit školního roku 2019/2020

15. 6. 2020 Ukončení odhlašování stravy žáků ZŠ

Vážení rodiče,
vzhledem k ukončení činnosti školní jídelny základní školy a plánování objednávání závozu potravinami pro poslední týden školního vyučování stanovuji poslední den pro provedení změn ve stravování na pátek 19. 6. 2020 v 13 hodin. Změny, které provedete do této doby budou zohledněny.
V případě nemoci vašeho dítěte v posledním školním týdnu si můžete stravu vyzvednout do jídlonosičů každý den v 11.15 hodin.
Děkuji za pochopení. Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

11. 6. 2020 Přihlášení žáků do školy ve dnech ředitelského volna

Vážení rodiče, jak bylo oznámeno na těchto stránkách 28. 5., potřebujeme vědět, kolik žáků přijde do školy v pondělí 29. 6. a v úterý 30. 6. 2020. Na tyto dny bylo vyhlášeno ředitelské volno z důvodu školení pro pedagogy.
Zájem o přihlášení vašich dětí prosím vyjádřete do 22. 6. 2020, abychom mohli naplánovat služby paní asistentek a vychovatelek.
Děkuji. Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

9. 6. 2020 Nabídka pracovního místa pro asistenta pedagoga

Od září 2020 hledáme asistenta/asistentku pedagoga.
Svoje nabídky zasílejte na mail školy.
Letáček

1. 6. 2020 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

Vážení rodiče,
na základě metodiky a vyhlášky MŠMT dochází k úpravě hodnocení žáků ve 2. pololetí.
Více informací naleznete v přiložených dokumentech: dodatek směrnice, metodika MŠMT, vyhláška MŠMT.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

28. 5. 2020 Vyhlášení ředitelského volna - 29. a 30. 6. 2020

Vážení rodiče,
jak jsem již předběžně oznámil během konzultačního hodin, které proběhly on-line během uzavření školy, vyhlašuji Ředitelské volno na poslední dva pracovní dny v červnu 2020. Pedagogové školy budou absolvovat vzdělávání a budou přítomni ve škole, o děti, které to potřebují, se postarají paní asistentky a vychovatelky. Jídelna nebude pro žáky v provozu.
Pokud potřebujete své dítě do školy v těchto dnech umístit, učiňte tak prosím pomocí formuláře ve vyhlášení ředitelského volna.
Z uvedené skutečnosti vyplývá, že školní rok bude ukončen vysvědčením v pátek 26. 6. 2020. Školy k tomu nabádá i MŠMT na svých stránkách - z důvodu možnosti začátku letních táborů v sobotu 27. 6. 2020.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

25. 5. 2020 nabídka pro vrácení přeplatků za MŠ, ŠD a ŠJ

Vážení rodiče,
vydal jsem Rozhodnutí ŘŠ o úplatě v nouzovém stavu, ve kterém popisuji možnosti, jak můžete využít již dříve zaplacené prostředky za úplatu v mateřské škole, školní družině nebo prostředky na stravné. Dokument je dvoustránkový, vyplněný formulář doručte do školy obvyklým způsobem. Věřím, že si vyberete tu variantu, která vám nejvíce vyhovuje.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

22. 5. 2020 Otevření základní školy od pondělí 25. 5. 2020

Vážení rodiče,
jsme rádi, že jsme období uzavření základních škol přežili ve zdraví a mohli jsme pokračovat ve výuce vašich dětí alespoň v omezeném režimu.
V pondělí 25. 5. se škola otevírá pro ty děti, které jste přihlásili v dotazníkovém šetření. V e-mailové komunikaci jste byli informováni o časech nástupu jednotlivých skupin žáků a o rozdělení vícepočetných tříd na skupiny. Dále jste byli informováni o povinnosti odevzdat dva dokumenty, které budeme vybírat před školou. Jestliže děti tyto dokumenty mít nebudou, nebudou do školy vpuštěny a budou odeslány domů. Pouze ty děti, které jsou přihlášené k docházce, mají nárok na oběd za sníženou cenu za předpokladu, že skutečně ve škole budou (kontrola přihlášených obědů na www.strava.cz). Třídní učitelé vás budou informovat o tom, co si mají do školy vzít, nezapomeňte je vybavit přezůvkami, svačinou s pitím a samozřejmě rouškami a sáčkem na ně. Ty děti, které zůstávají v odpoledních blocích ve škole (jako družině) a které budou odcházet samy domů, musejí přinést vámi podepsanou informaci o tom, v kolik hodin samy odcházejí.
Na všechny děti se těšíme a ty, které zůstanou doma budeme zahrnovat úkoly na stránkách tříd, jako kdyby byly nemocné.
Přeji pěkný víkend všem, hodně zdraví a v pondělí naviděnou. Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

15. 5. 2020 Edukativně stimulační skupiny pro předškoláky

Z důvodu uzavření ZŠ proběhne 9. lekce v MŠ.
V pondělí 18. května - 15:30 - 16:30
V úterý 19. května - 15:30 - 16:30

11. 5. 2020 Dotazník pro rodiče žáků - přítomnost ve škole od 25. 5. 2020

Vážení rodiče, na tomto odkazu se dostanete k vyplnění dotazníku ohledně toho, zda bude vaše dítě od 25. 5. 2020 chodit do školy. Po vyplnění a odeslání dotazníku vám přijde na uvedený mail souhrn vašich odpovědí.
Prosím o pečlivé vyplnění dotazníku tak, abychom mohli vše společně s učiteli, vychovatelkami a asistentkami připravit.
V přílohách najdete: Manuál MŠMT, Podmínky provozu ZŠ a Čestné prohlášení rodičů.
Aktuální jídelníček na portále www.strava.cz očekávejte od 18. 5. 2020.
Podepsaný dokument "Podmínky provozu ZŠ" a dále "Čestné prohlášení rodičů" budou děti odevzdávat 25. 5. při příchodu do školy. Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

PS: K vašim průběžně chodícím dotazům.
Dotazník má zjistit, kolik žáků nastoupí. Rodiče podle manuálu mohou oznámit nástup dítěte do 18. 5. To znamená, že až v úterý 19. 5. ráno budeme vědět, kolik žáků máme očekávat a až tehdy začneme vytvářet skupiny, abychom naplnili manuál. To si nějaký čas vyžádá. Od počátku počítáme s tím, že vyučování bude každý pracovní den dopoledne podle upraveného rozvrhu, který ale zatím nemáme. Stejně tak nemáme rozdělené učitele, vychovatelky a asistentky do skupin, protože zatím neznáme počet skupin podle počtu přihlášených žáků. A už vůbec netušíme, zda nám ministerstvo manuál během doby do otevření nějak neupraví či více neuvolní.
Nicméně se na děti těšíme a uděláme vše pro to, aby byly spokojené.

7. 5. 2020 Záznam z konzultace

Vážení rodiče,
děkuji všem za konstruktivní jednání a dotazy. Snažil jsem se na všechno zodpovědět, doufám, že jste to správně pochopili. Bohužel, hodinový zvukový záznam z nějakého pro mě nepochopitelného důvodu po 8 minutách přestává mluvit a dál přehrává ticho. Asi jsem už měl být ticho, ale žádný záznam nesdílím. Sdílím dokument v této příloze, který jsem promítal a komentoval. Vám, kteří jste byli přítomni by mohl připomenout body konzultace, vám, kteří jste nebyli přítomni snad částečně pomůže. Další informace o otevírání školy a školky budou na stránkách.
Děkuji ještě jednou za účast a přeji hodně zdraví a nám i vám přeji, aby už děti byly ve škole.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

4. 5. 2020 Otevírání škol

Vážení rodiče,
médii proběhla zpráva o vytvoření manuálu pro postupné otevírání škol a školek ze strany MŠMT. Vzhledem k tomu, jak se celá situace postupně vyvíjí a mnohdy ze dne na den mění, nedokážu momentálně říct, co kdy bude následovat. Postupně se ve škole i školce připravujeme na provoz a vaše děti. Zítra (5. 5.) budeme mít se všemi zaměstnanci poradu ve věci otevření škol a jejich nástupu nebo naopak nenastoupení do práce. Věřím, že ve čtvrtek 7. 5. na plánované konzultaci od 17 hodin budu mít již konkrétnější informace. Děkuji za trpělivost. Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

30. 4. 2020 Edukativně stimulační skupiny pro předškoláky

Z důvodu uzavření ZŠ i MŠ neproběhne 8. lekce.
Materiály 8. lekce si můžete od pondělí 4. května vyzvednout v ZŠ.
Vypracované materiály předchozích lekcí můžete odevzdat v ZŠ.

28. 4. 2020 Konzultační hodiny s ředitelem školy ve čtvrtek 7. 5. v 17.00 hodin

Vážení rodiče,
nabízím vám možnost připojit se opět ke konzultačním hodinám příští týden ve čtvrtek 7. 5. od 17.00 hodin. Připojení bude otevřené od 16.55 hodin na tomto odkazu: konzultační hodiny. Doufám, že tento den už budu mít nějaké informace o postupném otevírání škol. Zatím žádné nemám.
Budu se na vás těšit. Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

23. 4. 2020 Nedostupnost jazykové učebny

Z důvodu překopnutí elektřiny stavební firmou, je škola bez elektřiny. Na opravě se prý pracuje.
Z tohoto důvodu také není v provozu jazyková učebna.

20. 4. 2020 Soutěž pro žáky - kdo chcete, zapojte se.

Milí žáci,
paní učitelky ve školní družině vymyslely soutěž a je určená pro všechny naše žáky, ať do družiny chodí, nebo ne. V přiloženém souboru máte motivační text.
Úkolem je: "Namaluj, co Človíček viděl, když se probudil."
Výkres může být namalován barvami, pastelkami, tím, co zrovna naleznete. Velikost papíru A4 nebo A3.
Vaše práce přineste do školy v pracovních dnech v dopoledních hodinách do 30. dubna 2020.
Nejlepší práce oceníme a všechny zalaminujeme a vystavíme tak, abyste měli možnost se na ně podívat. Také je ukážeme na facebooku a na webu školy.
Už teď se těšíme na všechny výkresy.

A vy, kteří si chcete zpříjemnit čas vybarvováním, nabízíme vám tyto mandaly.
Pokud nemáte doma tiskárnu, jsou k dispozici k rozebrání ve vchodu školy.

20. 4. 2020 Jak to bude dál? Kdy se otevře MŠ a kdy se otevře ZŠ? Jaké potvrzení bude potřeba? Jak to bude se stravou?

Vážení rodiče,
pokud vás napadají podobné otázky, ujišťuji vás, že nás ve škole a školce napadají také.
Bohužel však nemáme z ministerstev (zdravotnictví, školství) žádné informace. Slibovaný manuál jsme neviděli.
Nezbývá nám všem, než být trpěliví. Děkuji moc.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

17. 4. 2020 Edukativně stimulační skupiny pro předškoláky

Z důvodu uzavření ZŠ i MŠ neproběhne 7. lekce.
Materiály 7. lekce si můžete od pondělí 20. dubna vyzvednout v ZŠ.
Vypracované materiály předchozích lekcí můžete odevzdat v ZŠ.

15. 4. 2020 Výzva k podání nabídky - nábytek ve třídě - 1. část

Výzva, příloha 1 , příloha 2, příloha 3, příloha 4, příloha 5, příloha 6

3. 4. 2020 Edukativně stimulační skupiny pro předškoláky

Z důvodu uzavření ZŠ i MŠ neproběhne 6. lekce.
Materiály 6. lekce si můžete od pondělí 6. dubna vyzvednout v ZŠ.
Vypracované materiály předchozích lekcí můžete odevzdat v ZŠ.

2. 4. 2020 Záznam z konzultačních hodin

Vážení rodiče,
děkuji všem za účast na dnešní konzultaci a aktivní přístup.
Záznam můžete shlédnout zde, podpůrný soubor, který byl promítán si můžete pročíst zde.
Děkuji. Stanislav Skřička

2. 4. 2020 Konzultační hodiny od 17.00 hodin

Vážení rodiče, ve čtvrtek od 17.00 hodin proběhnou on-line konzultační hodiny vás rodičů s ředitelem školy.
Přes tento odkaz se asi od 16.30 hodin propojíte do prostředí, ve kterém konzultace proběhnou.
Odkaz by měl fungovat ve všech prohlížečích. Pokud chcete, můžete si vypnout mikrofon a nahrávání vašeho obrazu. Návod je přiložen zde.
Společná část konzultačních hodin bude nahrávána. Připojte se a zeptejte se na vše, co vás v současné situaci ve vzdělávání vašich dětí zajímá. Budu se na vás těšit. Stanislav Skřička

1. 4. 2020 Nový formulář na ošetřovné pro starší žáky, formulář výkaz péče

Vážení rodiče,
dávám vám k dispozici nový formulář na ošetrovné, kteří využijí ti, jejichž děti jsou starší 10 let.
Dále k vaší potřebě dávám formulář výkaz péče, který škola nepotvrzuje, ale vy dokládáte zaměstnavateli.
Budete-li potřebovat, neváhejte mě kontaktovat.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

30. 3. 2020 Konzultační hodiny ve čtrvtek 2. 4. 2020 v 17.00 hodin

Vážení rodiče,
vzhledem k uzavření školy byste přišli o příležitost konzultačních hodin, které by se v normálním provozu uskutečnily.
Nabízím vám elektronické konzultační hodiny, do kterých se budete moci připojit na zveřejněném odkazu (zveřejním ve čtvrtek 2. 4. na webu školy).
Vzhledem k tomu, že současná situace je pro nás všechny nová, budou konzultační hodiny vedeny mnou ve více obecné rovině.
Dotkneme se ale praktických věcí, které se týkají vzdělávání vašich dětí v podmínkách naší školy.
K účasti v on-line konzultačních hodinách budete potřebovat pouze počítač/tablet/telefon připojený k internetu.
Bude vhodné, abyste uměli vypnout mikrofon a webovou kameru na svém počítači/tabletu/telefonu.
Zhruba od 16.30 hodin bude otevřen odkaz pro přihlašování a vy, kteří nemáte takové zkušenosti, budete moci využít mé vzdálené pomoci.
Pomůžu vám připojit se k on-line přenosu po telefonu.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

23. 3. 2020 Uzavření ZŠ a MŠ pokračuje do odvolání

Vážení rodiče,
oprávněně se ptáte, jak dlouho ještě bude uzavřena škola a školka.
Bohužel nemám žádnou zprávu, do kdy budou děti doma. Stejně jako vy se dozvídám zprávy ze sdělovacích prostředků.
Jakmile dostanu jakékoliv upřesnění, co nejdříve ho zveřejním.
Mám radost z dnešního dopoledne, protože jsem se přes skype spojil s některými žáky a jejich rodiči.
Potřebujete-li pomoci s učením vašich dětí, neváhejte mě kontaktovat.
Přeji vám hodně síly a zdraví.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

23. 3. 2020 Edukativně stimulační skupiny pro předškolní děti

Z důvodu uzavření ZŠ i MŠ neproběhne 5. lekce.
Materiály 5. lekce si můžete vyzvednout v ZŠ.

23. 3. 2020 Skypekonference - pro žáky 4. a 5. třídy s ředitelem školy

Pondělí 23. 3. od 8.30 do cca 10.00 hodin.

20. 3. 2020 změny v ošetřovném, pokračování v uzavření MŠ a ZŠ

Vážení rodiče,
škola nemá zatím žádnou oficiální informaci ve věci změn v ošetřovném. Pokud bude nějaký nový formulář, ihned ho zveřejním.
Dále také nemám žádnou informaci o tom, kdy by mělo skončit Mimořádné opatření ze dne 10. 3. 2020 (uzavření ZŠ) nebo Přijetí krizového opatření Statutárního města Brna ze dne 16. 3. 2020 (uzavření MŠ). S ohledem na vývoj událostí si troufnu odhadnout, že nás nějaká změna v brzké době nečeká.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

19. 3. 2020 nový komunikační kanál pro všechny

Vážení rodiče,
potřebujete konzultovat svoje potíže, které se při vzdělávání vašich dětí objevily?
Milí žáci, potřebujete se něco nutně zeptat?
Využijte Skype školy a vyhledejte ZŠ a MŠ Bosonohy.
Nemáte zkušenost, ale chcete Skypu používat - instalujte přes tento odkaz.
Aplikaci mám nainstalovánu i na mobilu, budeme se domlouvat operativně podle mých možností.
Díky sdílené ploše vám můžu potřebné věci ukázat a také přes vaše sdílení se můžu podívat a navést vás, abychom problémy společně vyřešili.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

17. 3. 2020 aktualizovaný formulář pro ošetřovné MŠ

Vzhledem k usnesení Rady města Brna z 16. 3. 2020 jsem aktualizoval formulář pro rodiče dětí MŠ.
Formulář pro MŠ.

16. 3. 2020 nařízení Statutárního města Brna o přijetí krizového opatření

Nařízení č. 5/2020 o přijetí krizového opatření

16. 3. 2020 aktualizovaný formulář pro ošetřovné ZŠ

Z důvodu chyby v předchozím formuláři vám nabízíme opravený v této příloze.

16. 3. 2020 preventivní opatření školy proti šíření infekcí

Přerušuji činnost mateřské školy od úterý 17. 3. do pondělí 23. 3. 2020 včetně.
Více informací v této příloze.
Předvyplněná žádost o ošetřovné pro rodiče dětí MŠ je v této příloze.
Děkuji za pochopení. Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

15. 3. 2020, 22:30, možné přerušení provozu mateřské školy

Vážení rodiče,
vzhledem k očekávanému vývoji událostí a chystané karantény, kterou by měla vyhlásit vláda ČR, vás chci upozornit na možnost přerušení provozu naší mateřské školy. Evidujeme v mateřské škole výrazně nižší počty dětí a dosud jsme školku nezavírali proto, aby ti z vás, kteří potřebují chodit do práce, mohli služeb školky využít. V pátek bylo přítomno 28 dětí z celkového počtu 75 dětí. Pokud mně vláda, bezpečnostní rada města Brna nebo vedení městské části doporučí školku uzavřít, prosím, počítejte s tím, že to udělám. Vím, že to může způsobit problémy v chodu rodin a vašich zaměstnavatelů. Musím ale také chránit nejen děti, ale i zaměstnance školky, aby vám a vašim dětem mohli sloužit, až karanténa bude zrušena.
Děkuji za pochopení. Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

14. 3. 2020, přerušení vaření pro cizí strávníky

Velmi si vážíme vašeho zájmu odebírat jídlo z naší kuchyně.
Nicméně ve smylu dalšího zpřísnění prevence vůči šíření virové nákazy, které platí od dnešního dne, jsme se rozhodli s okamžitou platností přerušit vaření pro cizí strávníky - vás všechny, kteří jste si chodili s jídlonosiči do školy pro obědy.
Přerušení předpokládáme do pondělí 23. 3. 2020 včetně.
Doufáme, že opatření budou mít brzy účinek a život se opět vrátí do normálních kolejí.
Děkujeme za pochopení. Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

13. 3. 2020, provoz MŠ v následujícím týdnu

Vážení rodiče,
po poradě s vedením městské části nepřerušujeme provoz mateřské školy v příštím týdnu.
Zároveň vás moc prosíme, neposílejte děti do mateřské školy s příznaky jakéhokoliv onemocnění.
Pokud se situace změní, budeme vás neprodleně informovat.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

11. 3. 2020 ošetřovné

Vážení rodiče,
pro vaše potřeby zde dávám znovu formulář na ošetřovné zde.
Stejně tak si pro něj můžete přijít do školy, je pro vás nachystán.
Dokument je vyplněný na první straně, stačí dopsat jméno vašeho dítěte.
Protože je původně čtyřstránkový, tiskněte pouze první dvě strany.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

10. 3. 2020, 14:00 ošetřovné

Moc děkuji rodičům za pomoc při hledání informací o ošetřovném.
Než jsem doučil "poslední" hodinu, už mi poslali odkaz na formulář a podrobnosti k podání žádosti.
Vše přináším zde: Žádost o ošetřovné, Žádost o ošetřovné - informace.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

10. 3. 2020, 12:15 ošetřovné

Vážení rodiče,
přinášíme vám informaci ze systému ČSSZ:
Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)
Tiskopis vystavuje výhradně školské/dětské zařízení (škola) v případě jejich uzavření z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události. Zaměstnanec tímto tiskopisem (dle § 109 odst. 5 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb.) uplatňuje nárok na výplatu ošetřovného. Žádost o ošetřovné podávají zaměstnanci u svého zaměstnavatele, který žádost po doplnění údajů předá spolu s podklady pro výplatu dávky příslušné OSSZ.
Tiskopis je k dispozici pouze v tištěné podobě na OSSZ
.

Škola bohužel zatím nedisponuje příslušným tiskopisem, proto jej nemůžeme nabídnout prostřednictvím webových stránek.
Bude však možné vámi přinesené tiskopisy potvrdit v průběhu každého pracovního dne.

10. 3. 2020, 11:40 od středy je škola pro žáky uzavřena

Vážení rodiče,
v souvislosti s prevencí před šířením infekčních nemocí jsou z rozhodnutí ministra zdravotnictví školy pro žáky od středy 11. 3. 2020 uzavřeny.
Žáci zůstávají ve vaší péči, budou informováni skrze stránky tříd o učivu, které by bylo vhodné, aby žáci procvičovali doma.
Víme, že to nebudete mít lehké, zajišťovat hlídání dětí či přes ošetřovné řešit svoji nepřítomnost v práci.
Informace hledejte na třídních stránkách na webu školy.

Stejně tak nebudou v provozu ani odpolední kroužky.

Obědy budou pro žáky hromadně odhlášeny.
Kuchyně zajistí vaření obědů pro cizí strávníky s možnou změnou jídelníčku podle potřeb kuchyně a již objednaných potravin.
Varianta odebírání stravy je pro vás pouze přes cizí strávníky, to znamená za plnou cenu oběda - 72 Kč.
Kdo bude obědy skrze cizí strávníky odebírat, musí si je přihlásit.

Ve středu ráno bude přítomna paní vychovatelka, která případné žáky, kteří přijdou do ranní družiny, bude rovnou odesílat pryč - škola nebude vůbec otevřena.
Ani školní družina nebude v provozu - děti nemůžou zůstat ve škole.

Žáci se sice radují, ale ani vy, ani my nemáme z nastalé situace radost. Můžeme jen doufat, že bude co nejdříve odvolána.

10. 3. 2020, 10:45

Mimořádné opatření - zpráva Ministerstva zdravotnictví o uzavření škol

10. 3. 2020, 10:07

Vážení rodiče,
přes proklamovaná prohlášení na internetu o zavírání škol z důvodu šíření koronaviru nemám zatím žádné oficiální stanovisko.
Jakmile oficiální informace do školy přijde, budu vás informovat.
Děkuji za trpělivost. Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

6. 3. 2020 Opatření školy proti šíření nemocí

Vážení rodiče,
vzhledem k nárůstu virových onemocnění v ČR a možných obav o vaše děti vás chceme ujistit, že máme dostatek čisticích a dezinfekčních prostředků.
Denně dochází k řádnému úklidu všech prostor, děti mají k dispozici hygienické potřeby ve třídách i na záchodech.
Nevíme o nikom, kdo by v minulých dnech navštívil virem zasažené oblasti nebo se setkal s nemocným a mohl by tak ohrozit zdraví všech ve škole.
Budeme rádi, když podpoříte úsilí učitelů při budování hygienických návyků u dětí. Věřte, že to není pro všechny děti samozřejmé.
Omezení provozu školy nyní není na pořadu dne, ale pokud by se situace tímto směrem vyvinula, budeme vás informovat.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

4. 3. 2020 Výzva k podání nabídky - konvektomat MŠ

Výzva k podání nabídky, Výzva - příloha 1, Výzva - příloha 2

26. 2. 2020 Nabídka fotografování

Nabídka pana fotografa na portréty žáků ke Dni matek zde v příloze.

24. 2. 2020 Změna dopravy ke škole

Vážení rodiče a dodavatelé,
vzhledem k zahájení dostavby kanalizace na spodní části Bosonožského náměstí existuje riziko, že již od pondělí 2. 3. 2020 nebude možné vjet na náměstí z ulice Pražské.
Na stránkách MČ Brno-Bosonohy je k tomu vydáno rozhodnutí. Značení objízdné trasy je zveřejněno zde.
Vůbec nedokážeme domyslet, jak bude dopravní omezení fungovat v praxi.
Rodiče, nejlepším způsobem dopravy vašich dětí do školy ze spodní části Bosonoh bude během výstavby kanalizace asi pěší chůze.
Obrňme se prosím všichni velkou dávkou trpělivosti. Stejnou potřebují i zaměstnanci školy, kteří většinou dojíždějí.
Děkuji. Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

14. 2. 2020 Přejeme krásné jarní prázdniny

Všem přejeme klidné jarní prázdniny. Těm, kteří je budou trávit zimními či jarními sporty, přejeme, aby vše ve zdraví zvládli.
A ti, kteří jsou nemocní, ať rychle vyzdraví.
Škola je během prázdnin zavřená, uvidíme se v pondělí 24. 2. 2020.

13. 2. 2020 Zimní kolo florbalového turnaje

vyústilo v závěrečnou bitvu mezi dvěma nejlepšími mužstvy turnaje.
Kocouři, kteří jen ve třech hráčích procházeli turnajem bez porážky, v závěrečné bitvě podlehli Střelcům, díky jejich houževnatosti a nasazení.
Gratulujeme!
Turnajové soupiska
Výsledky

29. 1. 2020 Sběr papíru do kontejneru u školy

Vážení rodiče a podporovatelé,
množí se dotazy, zda bude ke škole přistaven kontejner na starý papír.
My bychom byli moc rádi, kdybychom mohli ve sběru pokračovat, učíme to také děti ve škole.
Jenže papír je surovina, které je prý nyní na trhu nadbytek. Proto svozová firma přestala kontejnery ke školám dodávat.
Je nám to moc líto, ale nyní papír ke škole nenoste. Využijte prosíme modrých kontejnerů na určených místech.
Hned, jak se situace změní, vás budeme o sběrové akci informovat.
Děkuji za pochopení. Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

6. 1. 2020 Konzultační hodiny

Vážení rodiče našich žáků,
ve čtvrtek 16. ledna 2020 budou opět konzultační hodiny s učiteli.
Využijte této možnosti a informujte se na výkony a školní pokroky vašich dětí.
Oficiální začátek je v 17 hodin, ale je možné, že učitelé vám nabídnou i jiné časy či tabulku k rezervaci.
Budeme se na vás těšit.

24. 12. 2019 PF 2020

5. 12. 2019 Vystoupení v kostele v Troubsku

Vážení rodiče žáků a naši příznivci,
Zveme vás všechny na naše vánoční pásmo, které jsme předvedli při rozsvěcování vánočního stromu.
Vystoupení se uskuteční v pondělí 9. 12. 2019 v kostele v Troubsku od 16.45 hodin.
Budeme se na vás těšit.
Informace pro vystupující žáky.

25. 11. 2019 Přírodovědný kroužek tento týden odpadá

Z důvodu nemoci paní učitelky odpadá bez náhrady Přírodovědný kroužek ve středu 27. 11. 2019.

20. 11. 2019 Třídní schůzky, konzultační hodiny již zítra

Vážení rodiče,
ve čtvrtek 21. 11. vás rádi uvidíme ve škole. Podle vašich třídních učitelů jsou buď třídní schůzky od 17 hodin nebo konzulatční hodiny - individuální rozhovory.
Využijte možnosti promluvit si o svých dětech s učiteli.
Rádi vás uvidíme i na dalších akcích, které chystáme - v neděli 1. prosince na rozsvěcování vánočního stromu a v úterý 3. prosince při vánočních dílnách.

13. 11. 2019 Nabídka fotografování

Nabídka pana fotografa na portréty žáků k Vánocům zde v příloze.

4. 11. 2019 Oznámení o provozu školy a školky dne 6. 11. 2019

Vážení rodiče,
celostátními školskými odbory organizovaná stávka se naší školy a školky nedotkne.
Vaše děti přijdou do mateřské nebo základní školy tak, jak jsou zvyklé.
To, že stávku neorganizujeme, však neznamená, že s odbory souhlasíme nebo nesouhlasíme.
Snažíme se svoji práci dělat co nejlépe a jsme rádi za jakoukoliv podporu a poděkování, které od vás, rodičů našich dětí a žáků, cítíme.
Prosíme, pokud můžete, podporujte nejen pedagogy, ale také provozní zaměstnance.
Jejich tabulkové platy jsou docela mizerné a stát nedokáže jejich práci vhodně odměnit.
Děkuji.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

1. 11. 2019 Výsledek výzvy k podání nabídky - nábytkové vybavení ZŠ

Zápis

Bobřík informatiky od pondělí 4. 11. 2019

Tradiční soutěž žáků (případně i dospělých mimo pořadí) se uskuteční v týdnu od 4. do 8. 11. 2019.
Třeťáci a čtvrťáci dobrovolně, páťáci všichni a rádi budou zkoušet svoje schopnosti především z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti.
Chcete-li se na soutěž lépe připravit, nebo se chcete podívat, o čem soutěž je, využijte archiv testů na stránce www.ibobr.cz.

21. 10. 2019 Výzva k podání nabídky - nábytkové vybavení ZŠ

Výzva, příloha 1, příloha 2, příloha 3, skrine_S1 - příloha 4, skrine_S2 - příloha 5, skrine_S3 - příloha 6, příloha 7.pdf, skrine_S5 až S9 - příloha 8.

Programování 14. 10. 2019 od 13.00 hodin

Vážení příznivci programování,
stále jsou volná místa z řad našich čtvrťáků a páťáků. A můžou přijít i bývalí páťáci, nyní šesťáci.
Jedná se o aktivitu k projektu CZ Code Week - Meet & Code.
Podle sdělení firmy SAP: „výuka“ bude probíhat tak, že seznámíme žáky s programovaním zábavnou formou v počítačové učebně.
Od nejjednodušších příkladů po naprogramování vlastní hry. Dále je vhodné, aby si žáci mohli svoje projekty odnést domů a ukázat je rodičům či dále upravovat.
Je ideální, aby si donesli vlastní USB flash disk, jinak by si museli projekty přeposlat e-mailem.
Ukončení je plánováno mezi 16.30 a 17.00 hodin.

4. 10. 2019 Turistický pochod se pro nepříznivou předpověď počasí přesouvá na jaro 2020

Milí přátelé turistiky,
vzhledem k naprosto nepříznivé předpovědi počasí a po konzultaci s odborníkem na meteorologii jsme se rozhodli, že Turistický pochod se překládá na jarní měsíce roku 2020.
Děkujeme za pochopení.

Turistický pochod 5. 10. 2019 - rozpis autobusů

Vážení příznivci turistiky,
v této příloze najdete rozpis všech autobusů pro zapojené školy.
Našich turistů se týká autobus č. 3 firmy pana Vyhnalíka, který odjíždí od základní školy v 8.20 hodin.
Prosíme všechny účastníky z Bosonoh, aby využili tento spoj. Děkujeme.

26. 9. 2019 Další nabídka sportovního kroužku zdarma

Vážení rodiče,
Městský sportovní klub Brno nabízí vašim dětem sportovní kroužek zdarma ve škole.
Děti dostaly letáčky, je potřeba děti přihlásit přes www.sportovcidoskol.cz a zadat naši školu.
Kroužek bude bývat v pátek od 14 do 15 hodin.

20. 9. 2019 Nabídka pro žáky 4. a 5. třídy

V rámci iniciativy EU code week https://codeweek.eu/ nám nabídla firma SAP výuku programu Scratch pro školáky.
Půjde o výuku základů a mírně pokročilého ovládání programu s tím, že si žáci naprogramují vlastní hru.
Během výuky se naučí, jak postupovat v programování, co jsou stavební prvky programu, to vše zábavnou formou.
Výuka se uskuteční v pondělí 14. 10. 2019 odpoledne od 13.00 hodin.
Zájemci, rodiče zájemců, se prosím hlaste mailem řediteli školy. Přihlášeným budou sděleny podrobnosti.

19. 9. 2019 Třídní schůzky a sběr papíru

Vážení rodiče,
jak jste byli informováni v žákovských knížkách, dnes od 17.00 hodin jsou třídní schůzky.
Dále vám nabízíme odložit starý papír do kontejneru, který bude přistaven na obvyklém místě ode dneška do pondělí 23. 9. Více informací v letáku.
Děkujeme.

16. 9. 2019 Volná místa v kroužcích zdarma

Přihlašování žáků do kroužků, které nabízíme zdarma, jsme omezili na maximálně dvě přihlášky na jednoho žáka.
Nyní otevíráme možnost na přihlášení ještě několika zájemců do sportovního kroužku a do logiku (oba kroužky Petr Beneš) a do včelařského kroužku (Jana Roztočilová).
Zájemce hlaste se na uvedené mailové adresy.
Děkujeme.

13. 9. 2019 Soutěže pro děti, žáky, rodiče a další zájemce

Přijměte pozvání k soutěžím, které se vypracovávají online mimo čas vyučování.
Hravě žij zdravě je soutěž pro příznivce zdravého životního stylu. Registrujte se na www.soutez.hravezijzdrave.cz.
Kraje pro bezpečný internet nabízí e-learning a online soutěžní kvíz v oblasti bezpečnosti na internetu. Více informací na www.kpbi.cz.
Logická olympiáda je aktivita pro širokou veřejnost - od dětí ve školce až po dospělé. Více na www.logickaolympiada.cz.
Chcete-li více informací, které nenajdete na webu jednotlivých soutěží, ptejte se ředitele školy.
Přejeme radost z nabízených aktivit.

11. 9. 2019 VELMI NUTNĚ HLEDÁME UČITELE 1. STUPNĚ nejlépe se znalostí angličtiny a informatiky

4. 9. 2019 Nabídka kroužků

V přiloženém dokumentu najdete nabídku kroužků v základní škole.
Dokument doznal ještě drobných změn proti tomu, co dostali žáci dnes ve škole.
Varianta na školních stránkách a facebooku školy je jediná aktuální.
Pokud vás zajímá náplň nových kroužků, je popsána na druhé straně dokumentu - pod tabulkou.
Nabídka kroužků.

3. 9. 2019 Kroužky v základní škole

Vážení rodiče,
abyste mohli dobře naplánovat volnočasové aktivity svých ratolestí, zveřejníme zítra, ve středu 4. 9. 2019 nabídku kroužků, které vám nabízíme.
Přihlašování bude probíhat stejně jako v minulých letech - přes e-mailové schránky jednotlivých vedoucích.
Kapacita účastníků všech kroužků je omezená.
Vzhledem k tomu, že je škola zapojena do různých projektů, nabízíme mnohé kroužky zdarma.
Aby se ale dostalo na co nejvíc zájemců, musíme omezit počet přihlášení do kroužků zdarma na maximálně dvě účasti (dva kroužky).
Placené kroužky je možné vybírat bez omezení.
Doufáme, že toto opatření pochopíte. Pokud nebude kapacita kroužků, které jsou zdarma, naplněna, nabídneme vám přihlášení i na více takových kroužků.
Děkujeme.

29. 8. 2019 Informace o zahájení školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, žáci a příznivci naší školy,
všechny vás srdečně zveme na zahájení školního roku 2019/2020 v pondělí 2. září 2019 od 8.00 hodin u nového vchodu do školy. Žáci 1. třídy si s sebou vezmou aktovky a s rodiči počkají před školou na příchod paní učitelek třídních. Žáci 2. až 5. ročníku si s sebou vezmou psací potřeby, nemusejí si brát přezůvky. Po slavnostním zahájení přejdou žáci se svými třídními učiteli do svých tříd.

V pondělí 2. 9. končí první třída v 8.45 hodin, ostatní třídy v 9.40 hodin, žáci zapsaní ve školní družině zůstávají po vyučování ve škole. Pro rodiče prvňáčků bude hned následovat první třídní schůzka a o jejich děti bude postaráno.
VAŘÍ SE JIŽ OD PONDĚLÍ 2. 9., obědy se žákům vydávají od 9. 40 hodin.

Tento první školní den je také možné zapsat žáky do školní družiny. Noví strávníci se mohou přihlásit u paní vedoucí Juráčkové do 12 hodin – vchod je ze zásobovací rampy.

V úterý 3. 9. 2019 končí 1. třída v 9.40 hodin a ostatní třídy v 11.40 hodin.

Ve středu 4. 9. 2019 končí 1. třída v 10.45 hodin a ostatní třídy již podle platného rozvrhu hodin, pátá třída končí v 12.35 hodin (nemá 6. vyučovací hodinu).

Od čtvrtka 5. 9. 2019 již probíhá výuka podle platného rozvrhu hodin ve všech třídách.

Provoz školní družiny je v době od 6.30 do 17.30 hodin.
Přihlašování žáků do školní družiny probíhá podle již dříve zveřejněného harmonogramu.
Přihlašování stávajících strávníků do školní jídelny probíhá osobně ve stejných časech jako školní družina.
Odhlašování stravy provádějte na www.strava.cz nebo na uvedených kontaktech telefonicky, osobně.

Přejeme všem příjemný začátek nového školního roku.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

26. 8. 2019 Přihlášky do školní družiny a na obědy

Na stránkách školní družiny a školní jídelny najdete všechny potřebné dokumenty pro přihlášení vašich dětí.
Vytištěné a dopředu vyplněné přihlášky můžete donést již ve středu 28. 8. od 13 do 17 hodin. Nemáte-li možnost tisku, dostanete přihlášku ve škole.
K přihlašování můžete využít také čtvrtek a pátek od 8 do 14 hodin.
Obědy pro školní děti i cizí strávníky vaříme od pondělí 2. 9. 2019.
Pokud nechcete některý den stravu odebrat, odhlaste si ji dopředu přes portál www.strava.cz nebo telefonicky v kuchyni.

13. 8.2019 Hledáme vychovatele/vychovatelku školní družiny

22. 7. 2019 Dokumenty ke školní družině a školní jídelně

V záložce školní družiny naleznete informace k novému školnímu roku a dokumenty, které je třeba vyplnit.
V záložce školní jídelny naleznete informace o stravování v novém škoním roce a přihlášku ke stravování pro nové strávníky - žáky a cizí strávníky.
Pro mateřskou školu jsou obdobné informace v její záložce webových stránek.

2. 7. 2019 Hledáme učitele/učitelku 1. stupně