Archiv aktualit školního roku 2020/2021

29. 6. 2021 Konec školního roku

Vážení rodiče,
zítra vašim dětem skončí náročný školní rok a začnou zasloužené prázdniny. Školní rok nebyl náročný jen pro děti, ale i pro učitele a i pro všechny rodiče. Všichni jsme si toho vědomi a moc děkujeme za veškerou pomoc, kterou jste svým dětem při vzdělávání, ať prezenčním, nebo distančním, poskytli.
Moc děkuji z tohoto místa všem pedagogům i provozním zaměstnancům. Pedagogům za obrovské nasazení při vzdělávání dětí, provozním za udržení kvality stravy a čistoty ve škole a školce.
V neposlední řadě děkuji i vám všem rodičům, kteří jste nás jakkoliv pochválili, ocenili a poděkovali za velké či malé věci, které jsme dělali. Moc rádi čteme pochvalné maily, protože nám dávají zpětnou vazbu a motivují nás pro další činnost ve prospěch Bosonoh a vašich dětí.
Přeji vám všem klidné léto, mnoho zdraví a budu se těšit na začátek nového školního roku ve středu 1. září.
Děkuji za veškerou vaši přízeň.
Váš ředitel školy

Ukončení odhlašování stravy v ZŠ k 25. 6. 2021

Z důvodu plánování objednávek je posledním dnem k odhlášení stravy na poslední dny vyučování v ZŠ pátek 25. 6. 2021.
Děkujeme za pochopení.

9. 6. 2021 Nabídka pracovní pozice

Aktuálně hledáme učitelku mateřské školy a vychovatelku školní družiny.
Více v přiloženém letáku.
Nástup od 27. 8. 2021.

4. 6. 2021 Výsledek voleb členů Školské rady

Zápis o volbě členů ŠR

2. 6. 2021 Kandidáti na členy Školské rady

Vážení rodiče,
v této příloze přinášíme informaci o kandidátech na členy Školské rady za zákonné zástupce žáků.
Volby se uskuteční zítra - ve čtvrtek 3. 6. 2021 - v průběhu třídních schůzek od 17 do 18 hodin ve škole.
Od třídních učitelů dostanete volební lístky, které vhodíte do připravené urny.
Děkujeme za spolupráci.

26. 5. 2021 Třídní schůzky a volby do Školské rady ve čtvrtek 3. 6. 2021

Vážení rodiče,
ve čtvrtek 3. 6. 2021 se uskuteční třídní schůzky vašich tříd. Během třídních schůzek budete mít možnost zvolit své zástupce do Školské rady na další 3 roky.
Připomínám, že kandidaturu na členy Školské rady můžete podávat do úterý 1. 6. 2021 do 14.00 hodin.
Volební lístky obdržíte u svých učitelů třídních.
Budeme se na vás těšit.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

14. 5. 2021 Vyhlášení voleb do Školské rady

Vážení rodiče,
velmi si ceníme Vaší konstruktivní spolupráce. Po podzimním odložení voleb, resp. prodloužení stávajících mandátů členů školské rady, je třeba provést tuto volbu. Plánujeme ji na termín červnových třídních schůzek, které doufáme proběhnou ve čtvrtek 3. června.
Vy, kteří máte zájem o členství ve školské radě, prosím, přihlaste se podle pokynů v příloze (vyhlášení a kandidatura a volební řád).
Děkuji. Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

13. 5. 2021 Co nás čeká od pondělí 17. 5. - aktualizace 14. 5. 2021

Vážení rodiče,
vypadá to zatím tak, že v pondělí 17. 5. přijdou všechny děti do školy. Budou se testovat ve třídách hned po příchodu, děti ranní družiny v prostoru šaten.
Školní družina bude fungovat v plném provozu, obědy budou připraveny pro všechny přihlášené.
Na všechny se těšíme.
Aktualizace: děti se v pondělí sejdou v určený čas podle pokynů učitelů a společně odejdou do šatny a do třídy, ve které se budou testovat. Prosíme o dochvilnost, aby testování dětí proběhlo zároveň a neztráceli jsme čas s opozdilci. Děkujeme.

11. 5. 2021 Reálný výpadek internetu i telefonů

Černý scénář, kterému jsme nevěřili, se naplnil.
Nejede vůbec nic, ani internet Metropolitní sítě. Pokud se chcete dovolat do školy, volejte prosím na mobilní čísla.
774 701 155 - ředitel školy
797 972 030 - kancelář školy
608 152 547 - školní družina
797 972 031 - školka kuchyně

10. 5. 2021 Možný výpadek internetu v úterý 11. 5.

Na základě oznámení poskytovatele internetu je možné, že v úterý 11. 5. dojde k výpadku internetového připojení.
Nicméně škola je již 3 měsíce napojena na silnější internet z Metropolitní sítě, takže výpadek by se neměl týkat školy.
Nezbývá nám tedy než čekat, jak to všechno dopadne. Pevné nervy přejeme.

26. 4. 2021 Bezpečně Brnem Junior

Soutěž, kterou pořádá Obor dopravy Magistrátu města Brna, je dostupná na tomto odkazu.
Žáci soutěží jak v jednotlivcích, tak ve třídních kolektivech.

19. 4. 2021 Školní družina v provozu

Školní družina je v provozu ráno i odpoledne pro všechny v letošním školním roce přihlášené děti.
Pokud by dítě do družiny nešlo, odevzdá paní vychovatelce lístek.
Paní vychovatelky se na děti těší a připravují pro děti zajímavé činnosti.

13. 4. 2021 Testování dětí/žáků jindy než v pondělí a čtvrtek

Vážení rodiče,
pokud se vaše dítě z nějakého důvodu nedostaví v pondělí a ve čtvrtek na hromadné testování a přijde ostatní dny do školy a školky, je potřeba toto dítě otestovat.
Aby nedošlo k nedodržení povinnosti testování, prosím, abyste nám dopředu hlásili, že je potřeba vaše dítě otestovat.
Děkujeme za spolupráci.

12. 4. 2021 Ošetřovné

Čerpání ošetřovného pro rodiče žáků na distanční výuce - Ošetřovné od 12.4.2021 podle ČSSZ.

11. 4. 2021 Testování i jinými testy

Rodiče, kteří nechtějí využít testy dodané do školy, si mohou obstarat jiné testy a donést je k testování dětí ve škole.
Seznam schválených testů je zde: seznam Ministerstva zdravotnictví.

9. 4. 2021 Upřesnění provozu ZŠ od 12. 4.

 • V pondělí 12. 4. přijdou všichni do školy starým vchodem, od úterý 13. 4. budeme používat pouze nový vchod.
 • Všichni žáci budou mít dvě chirurgické roušky, jednu na sobě, druhou uschovanou v aktovce jako náhradní.
 • Ranní i odpolední družina je v provozu - potřebujeme vědět, zda všichni přihlášení žáci do družiny půjdou. Prosíme, potvrďte e-mailem do pondělí 12. 4., že vaše dítě do družiny bude chodit: dittrichova@skolabosonohy.cz
 • Rodiče dětí z vybraných profesí nahlásí, zda mají zájem o školní družinu (e-mailem do pondělí 12. 4.) a dodají do úterý 13. 4. potvrzení zaměstnavatele.
 • Žáci odebírající stravu do jídlonosičů - z provozních a hygienických důvodů donesou jídlonosič vždy den předem.

Testování bude probíhat následovně:

 • Žáci se budou testovat sami výtěrem z nosu.
 • Rodiče mohou využít video návod pro nám dodané testy Singclean na webu MŠMT: video.

Testování není povinné pro ty:

 • kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hodin, a pokud žáci nemají příznadky onemocnění Covid-19, nebo
 • kteří absolvovali z důvodu onemocnění Covid-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného MO MZ upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí žák (jeho rodič) prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě), nebo
 • kteří mají provedené očkování všemi dávkami a uplynulo nejméně 14 dní od poslední dávky.

8. 4. 2021, 15.45 hodin, Pravděpodobný scénář

Vážení rodiče,
plán pro příchod dětí do školy a školky a jejich testování by mohlo probíhat následovně:

Děti MŠ:
• přijdou do školky s rodiči, testování bude probíhat v šatně motýlků,
• rodiče mohou s respirátorem vstoupit na nezbytně nutnou dobu do školky,
• po testu odchází rodič ze školky, děti s pozitivním testem odchází s rodičem, děti s negativním testem pokračují do třídy.

Děti ZŠ:
• příchod do školy pro žáky ranní družiny bude v časech 6.30 až 7.25,
• testování žáků proběhne ve vstupu do školy, poté pokračují žáci do ranní družiny,
• škola otevírá v 7.40 a testování probíhá ve třech místnostech (jídelna, jazyková učebna a tělocvična), pro každou třídu jedna místnost, která bude po testování patřičně uklizena,
• rodiče žáků 1., 2. a 3. tříd se mohou testování zúčastnit za dodržení podmínek stanovených příslušným předpisem (pomoc při testování, respirátor),
• po testu odchází rodič ze školy,
• žáci s pozitivním testem odchází s rodičem, nebo čekají ve vyhrazeném prostoru na rodiče,
• žáci s negativním testem pokračují do třídy.

8. 4. 2021, 9.30 hodin, Stravování dětí a žáků, děti a žáci z vybraných profesí

Stravování dětí v MŠ - předškolní děti jsou přihlášeny automaticky.
Stravování žáků v ZŠ - žáci z prezenčních tříd jsou přihlášeni automaticky, žáci z distančních tříd mohou odebrat stravu do jídlonosičů, musí se přihlásit.

Děti a žáci z vybraných profesí - je nutné tyto děti nahlásit do školy a školky a přihlásit ke stravování - vše do pátku 9. 4. do 10 hodin.

Děti a žáci, které budete z výuky omlouvat, musíte také odhlásit ze stravování.

8. 4. 2021, 7.30 hodin, Dokumenty z MŠMT

Vážení rodiče,
ve středu odpoledne dorazilo do datové schránky 13 dokumentů s počtem 110 stran. Postupně dokumenty pročítáme a hledáme nejschůdnější a nejméně omezující cestu, jak nařízení splnit a zároveň zpříjemnit návrat dětem do školy a školky.
Postupně budeme přidávat informace tak, abyste byli plně informovaní.

Platí následující:

 • v mateřské škole budou předškoláci,
 • v základní škole budou žáci rotovat - lichý týden liché třídy, sudý týden sudé třídy.
 • děti rodičů vybraných profesí (zdravotníci, pedagogové, vojáci, policisté, veřejné zdraví, sociální služby, úřad práce, sociální zabezpečení, finanční správa) budou do školy a školky chodit také, nevztahuje se na ně omezení věku nebo rotace.

7. 4. 2021 Jak to bude dál?

Vážení rodiče,
stejně jako vy, dozvídáme se i my novinky z médií. Občas se značným zpožděním dojde oficiálně stanovisko různých orgánů.
Moc se na děti těšíme. Kdyby bylo na nás, budou už všechny ve škole i školce.
Zatím nevíme, jak to bude s testy, jaké budou, jaké podmínky při testování budou, zda budou moci být rodiče u testování.
Prosíme vás o trpělivost.
Pokud budou moci děti do školy nastoupit od 12. 4. rotačním způsobem, bude se jednat o 1., 3. a 5. třídu. Lichý kalendářní týden = liché třídy.
Stejně tak třídy sudé (2. A, 2. B a 4.) v sudém týdnu od 19. 4.
S nástupem dětí do školy dojde ke změně rozvrhu všech prezenčních i distančních - budeme učit podle platného rozvrhu se začátky jako ve škole. Prezenčně všechny předměty, distančně bez výchov.
Jakmile budeme znát podrobnosti, budeme vás informovat.
Děkuji za pochopení. Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

6. 4. 2021 Odstávka vody v Bosonohách

Vzhledem k oznámené odstávce vody v Bosonohách ve čtvrtek 8. 4. 2021 v době od 8 do 13 hodin nebude tento den v provozu školní jídelna.
Ve škole a školce nebudou po dobu odstávky přítomni zaměstnanci. Nutné záležitosti řešte prosím e-mailem nebo telefonicky s ředitelem školy.

31. 3. 2021 Veselé Velikonoce

Všem dětem, rodičům a prarodičům děkuji za veškeré úsilí a snahu při zapojení do výuky.
Děkuji také všem učitelům a asistentkám za hledání jakýchkoliv motivačních aktivit pro žáky.
Snad se už blíží doba, kdy se uvidíme naživo a ne jen přes monitory.
Přeji vám ať nadcházející Velikonoce prožijete v klidu, pohodě a ve zdraví.
Velikonoční prázdniny jsou od čtvrtka 1. 4. do pondělí 5. 4. Vyučování stále na dálku pokračuje v úterý 6. 4.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

30. 3 2021 Vyhodnocení výzvy - oprava podhledu střechy MŠ

Zápis z hodnocení nabídek

23. 3. 2021 Výzva k podání nabídky - oprava podhledu střechy MŠ

Výzva k podání nabídky, Příloha 1, Příloha 2, Příloha 3

17. 3. 2021 Výzva k podání nabídky - PC pro žáky ZŠ

zápis z hodnocení nabídek

12. 3. 2021 Výzva k podání nabídky - PC pro žáky ZŠ

zápis z otevírání obálek

11. 3. 2021 Talentové zkoušky ZUŠ Vídeňská - plakát

5. 3. 2021 Výzva k podání nabídky - PC pro žáky ZŠ

Výzva k podání nabídky, příloha č. 1, příloha č. 2.

1. 3. 2021 nový rozvrh hodin v době zákazu osobní přítomnosti žáků

Vážení rodiče,
v této příloze máte nový rozvrh hodin pro žáky platný od dnešního dne.
Věřím, že jsme s učiteli vymysleli funkční mechanismus a že se s ním všichni rychle sžijeme.
Novinkou jsou aktivity školní družiny, paní vychovatelky již kontaktují žáky přes skype profily a budou nabízet volnočasové aktivity pro vaše děti - určitě to nebudou další on-line hodiny.
Vůbec nás netěší tato situace, protože všichni vyhlížíme den, kdy už budeme mít všechny děti ve škole.
Musíme toto období přežít a k tomu vám všem přeji hodně zdraví.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

26. 2. 2021, čas 22.00, Opatření vlády od 1. 3. 2021

Vážení rodiče,
dosud nemáme oficiální podrobná stanoviska, jen to, co je v médiích.
Od pondělí 1. 3. 2021 budou všechny školy a školky uzavřeny. Učitelé, asistentky a vychovatelky se budou s vašimi dětmi spojovat stávajícími komunikačními kanály. Vzdělávání na dálku pokračuje dál a je pro žáky povinné. Všichni pedagogové budou ve škole minimálně, budou pracovat hlavně z domu. Žáci nebudou do školy chodit ani na konzultace, pouze vyzvedávat a odevzdávat pracovní sešity nebo další zadání od učitelů. Jak to bude s obědy, zatím nevíme.
Nemáme z nastalé situace radost a velmi nám komplikuje práci.
Věříme, že toto omezení bude po co nejkratší dobu.
V pondělí 1. 3. budeme s učiteli domlouvat postupy a rozvrh pro žáky. Tento den nebude on-line výuka, ale zadání práce bude přes webové stránky tříd.
Od úterý budeme on-line učit podle upraveného rozvrhu, který bude zveřejněn.
Děkuji. Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

25. 2 2021 Co bude příští týden?

Vážení rodiče,
s napětím sledujeme jednání našich politiků a to, co vymyslí od příštího týdne.
Veškeré informace jsou prezentovány v médiích, do školy se vše dostane oficiální cestou s několikahodinovým zpožděním.
Sledujte prosím tedy informační sítě, abyste věděli, co bude příští týden platit.
Děkuji. Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

2. 2. 2021 Používání starého vchodu školy

Od středy 3. 2. 2021 bude z důvodu stavebních prací u nového vchodu školy možné použít pouze starý vchod do školy.

12. 1. 2021 sešity pro žáky

Milí rodiče,
protože jsou papírnictví zavřená a některým žákům docházejí sešity, nabízíme vám možnost pořízení sešitů nebo propisek ze školy.
Ze zásob z projektů můžeme poskytnout sešity 513 a 523 - nejčastěji používané - za příspěvek 2 Kč za kus.
Dále máme sešity 544, 540, 444 a propisky - příspěvek 5 Kč za kus.
Pokud vám scházejí psací potřeby a chcete využít této nabídky, kontaktujte třídní učitele vašich dětí.
Počet kusů k odebrání je omezený.

2. 1. 2021 Jak to bude od pondělí?

Vážení rodiče,
od pondělí 4. 1. 2021 budou žáci do školy přicházet stejně jako na podzim: třída 2. A v 7.40 hodin, třída 2. B v 7.45 hodin a první třída v 7.50 hodin.
Školní družina je v provozu jako obvykle od 6.30 do 17.30 hodin.
Žáci 3., 4. a 5. třídy se sejdou na Skypu v 8.00 hodin na krátké setkání.
Protože jsme neměli možnost s učiteli probrat realizaci výuky na dálku od ledna, probereme v pondělí ráno změny tak, abychom podle našich možností co nejvíce zohlednili vaše připomínky z dotazníku. Druhá vyučovací hodina podle standardního rozvrhu bude od 8.55 hodin pro všechny třídy. Platforma pro hodiny Skype zatím zůstává. Další informace budou následovat. Chceme výuku na dálku co nejvíce přiblížit standardní výuce tak, aby to bylo ku prospěchu vašich dětí.

Děkujeme za trpělivost, přejeme vše dobré a hodně zdraví v novém roce.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

30. 12. 2020 stravování od 4. 1. 2021

Z důvodu zdražování potravin a udržení kvality stravy zdražujeme denní částku za stravu v ZŠ a MŠ od 1. 1. 2021 pro všechny strávníky o 2 Kč.
Věříme, že toto zdražení oceníte.
Dále vzhledem k možnosti odebírání stravy do jídlonosičů pro žáky třetí, čtvrté a páté třídy od pondělí 4. 1. 2021 je potřeba toto odebírání v jídelně ZŠ objednat. Nejjednodušší způsob je přes portál www.strava.cz, dále telefonicky nebo osobně.
Bohužel, tito žáci se nemohou stravovat ve škole, oběd můžou stejně jako cizí strávníci pouze v jídlonosiči odnést.
Děkuji za pochopení. Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

28. 12. 2020 výuka on-line od 4. 1. 2021

Zatím to tak vypadá, že třeťáci, čtvrťácí a páťáci budou muset od pondělí 4. 1. 2021 zůstat opět doma.
Rodiče, kteří potřebují půjčit notebook a sluchátka, mohou přijít od pondělí ráno do školy.
A máme objednána nová sluchátka...

21. 12. 2020 PF 2021

Všem přejeme klidné a pokojné Vánoce a hodně zdraví do nového roku.

16. 12. 2020 Vánoční prázdniny od 19. 12. 2020

Vážení rodiče,
až nad ránem dorazila do datové schránky oficiální informace o tom, že v pondělí a úterý, 21. a 22. 12. 2020 jsou volné dny, tedy prodloužené Vánoční prázdniny.
S ohledem na uzávěrku hospodaření bude uzavřena také školní jídelna pro všechny strávníky.
Nezbývá nám tedy, než nařízení vlády respektovat a doufat, že se s dětmi ve zdraví a v pohodě uvidíme v pondělí 4. ledna 2021.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

11. 12. 2020 Dotazník pro rodiče žáků

Vážení rodiče,
na tomto odkazu najdete dotazník, který jsme pro vás připavili.
Potřebujeme znát vaše hodnocení a názory na podzimní distanční výuku, abychom se mohli postupně zdokonalovat.
Budeme rádi za vaše připomínky.
Přejeme vám klidné Vánoce a vše dobré do nového roku.
Za pedagogy školy Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

Změny od 7. 12. 2020

Vážení rodiče,
na základě usnesení vlády ČR a dalších odpovědných platí od pondělí 7. 12. 2020 tyto novinky:

 • Školní družina je v provozu v plném rozsahu - prvňáci a páťáci, třeťáci a čtvrťáci, druhé třídy. Pokud vaše dítě nepůjde některý den do družiny, musí mít omluvenku.
 • Může být obnovena činnost kroužků pro maximálně 10 osob. Vedoucí kroužků vás budou informovat.
 • Budou pokračovat pronájmy tělocvičny pro maximálně 10 osob.
 • Budou pokračovat kluby z projektů - čtenářský, angličtina a robotika.

Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

27. 11. 2020 nástup žáků od pondělí

Ranní družina funguje bez omezení, zajištěna homogenita skupin žáků podle tříd.
Příchod žáků do školy tak, aby se nepotkávali skupiny tříd v šatně:
• 7.40 hodin nastupuje 4. třída a 1. třída,
• 7.45 hodin nastupuje 5. třída a 2. B,
• 7.50 hodin nastupuje 3. třída a 2. A.
Vyučování bude podle rozvrhu, který platil od září.
Tělesná výchova bude v případě slušného počasí venku.

Školní družina po vyučování:
• 1. oddělení – 1. třída,
• 2. oddělení – 2. A a 2. B,
• 3. oddělení – 3. třída.
Bohužel, za současných vládních omezení v nouzovém stavu nejsme schopni mít ve školní družině čtvrťáky a páťáky.

Obědy pro všechny žáky budou přihlášeny, průběh obědů bude upraven v pondělí, může docházet ke zdržení z důvodu stanovených podmínek pro stravování.
Děkuji za pochopení. Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

20. 11. 2020 novinky v uvolňování restrikcí

Milí rodiče,
nevím, na co se budou celý týden ostatní školy připravovat, my bychom mohli děti přijmout zpět hned.
Nicméně musíme ještě týden počkat, uvidíme, co se za ten týden ještě stane a nového vymyslí.
Těšíme se na vás. Stanislav Skřička

20. 11. 2020 Výzva k podání nabídky - nábytkové vybavení třídy - 2. část

Výzva třída, příloha č. 1, příloha č. 2, příloha č. 3, příloha č. 4

12. 11. 2020 pokec s ředitelem dnes ve 20 hodin

Vážení rodiče,
zvu vás na vzájemnou konzultaci k otevírání školy od příští středy. Vím, že je to narychlo, ale až v noci jsme datovou schránkou dostali podmínky otevření škol.
Můžete využít jednu ze dvou platforem, které budou spuštěny zároveň:

 1. telekonference, kód místnosti "kownmz" a pin místnosti "143317" pravděpodobně nebudete potřebovat. Telekonference je v češtině.
 2. webex, který je v angličtině.

Vysílání začne v 19.55 hodin, bude nahráváno pro potřebu školy a nebude zveřejněno. Odhadovaná délka 45 minut.
Budu se na vás těšit. Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

12. 11. 2020 Otevření školy pro žáky 1. a 2. tříd a omezení provozu

Vážení rodiče,
skvělá zpráva pro vás a vaše děti. Od středy 18. 11. 2020 končí distanční výuka prvňáků a druháků, kteří nastupují k prezenční výuce do školy. Podle dokumentu ministerstva v této příloze musejí mít žáci po celou dobu pobytu ve škole roušky. Podle dřívějších podmínek alespoň dva kusy, jeden z nich v sáčku v aktovce.
Příchod žáků do školy zorganizujeme podobně jako na jaře: třída 2. A v 7.40 hodin, třída 2. B v 7.45 hodin a první třída v 7. 50 hodin.
Školní družina je v provozu jako před uzavřením od 6.30 do 17.30 hodin.
Školní jídelna vaří pro všechny žáky první a druhých tříd. Kdo nechce stravu z jídelny, musí si ji odhlásit přes www.strava.cz nebo telefonicky. Ostatní žáci a cizí strávníci mohou odebírat stravu pouze do jídlonosičů. Nemohou obědvat v jídelně.
Dnes večer zorganizuji "pokec s ředitelem", na který vypíšu přihlašovací link. Budeme si moci upřesnit a dovysvětlit všechny informace, aby došlo ke vzájemnému pochopení.
Děkuji. Stanislav Skřička

9. 11. 2020 Soutěž Bobřík informatiky

Pro všechny zájemce je připravena celostátní soutěž Bobřík informatiky.
Soutěž je určena především čtvrťákům a páťákům. Více informací je na stránkách soutěže a na přiloženém plakátu.
Vy, kteří si chcete soutěž vyzkoušet, zadejte kód školy ZUE352. Pokud budete mít další otázky, neváhejte mě kontaktovat.
Děkuji. Stanislav Skřička

4. 11. 2020 Výpadky internetu

Včera problémy na serveru pravděpodobně z přetížení přístupů do jazykové učebny a její nedostupnost.
Dnes hromadný výpadek internetu od poskytovatele T-mobile.
Vydržme.

30. 10. 2020 Upřesnění k volbám do školské rady

Vážení rodiče,
dnes došla datovou schránkou zpráva z MŠMT o prodloužení mandátu členů školských rad z důvodu nouzového stavu.
V přílohách máte k dispozici průvodní dopis a dopis ministra školství.
Prosím, podávejte i tak svoje kandidatury na členy školské rady, jak bylo zveřejněno 23. 10. 2020.
Děkuji. Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

29. 10. 2020 Družinový skřítek PODZIMNÍČEK

Mílí žáci, namalujte nebo z přírodnin vytvořte a vyfoťte skřítka PODZIMNÍČKA.
Obrázky doručte do vestibulu školy (třeba společně s úkoly).
Vaše práce zalaminujeme a vystavíme u hlavního vchodu, kde si je budete moct s rodiči prohlédnout.
Zúčastnit se mohou i ti, kteří nechodí do družiny.
Na vaše podzimní skřítky se těší paní vychovatelky.

23. 10. 2020 Oznámení o vyhlášení voleb do školské rady

Vážení rodiče žáků školy (ne mateřské školy),
tříleté funkční období členů školské rady je u konce a já jim mnohokrát děkuji za jejich důležitou práci.
Nyní je nutné zorganizovat volby a zvolit zástupce pedagogů (vyřešíme ve škole) a rodičů.
Každý rodič našeho žáka má možnost podat kandidaturu. Každý rodič našeho žáka může volit. Vy, kteří o tom uvažujete, podejte včas svoji kandidaturu. Volební období je 3 roky a končí buď uplynutím této doby nebo koncem vzdělávání vašeho dítěte u nás ve škole - v páté třídě. Za činnost ve školské radě se nepobírá žádná odměna. Bližší informace v dokumentu o vyhlášení a podmínky pro volby ve volebním řádu.
Děkuji všem za spolupráci a těším se na její pokračování. Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

22. 10. 2020 Technický problém s internetem

Z důvodu zatím nezjištěných příčin nemáme připojení k internetu.
Fungujeme na omezených mobilních datových službách.
Děkujeme za pochopení.

19. 10. 2020 Žáci se mohou stravovat ve školní jídelně

Vážení rodiče,
chybou ve čtení vládních opatření ohledně zavření škol jsme přestali stravovat žáky ve školní jídelně. Nyní stav chceme napravit.
Od úterý 20. 10. 2020 žáci opět můžou obědvat ve školní jídelně. Je nutné ale obědy přihlásit na stravovacím portálu, nebo telefonicky v kuchyni.
Omlouváme se za potíže tímto způsobené.
Obědy se budou vydávat od 11.30 do 12.30 hodin a obědvající žáci se budou v šatně přezouvat. Roušky s sebou.
Stravování bude možné do pátku 23. 10. a potom od 2. 11. Během prodloužených podzimních prázdnin se žáci ve škole nestravují.
Apelujeme na zdravý rozum všech - do školy nechoďte prosím vy, kteří jste v karanténě nebo pozitivní.
Děkujeme.

16. 10. 2020 Nedostupnost služeb jazykové učebny

Z důvodu probíhajících úprav na učebně Robotel, není momentálně možné přistupovat k úkolům učebny.
Změní se způsob přihlašování uživatelů i grafická podoba učebny.
Mějte prosím trpělivost. Děkujeme.

15. 10. 2020 Jak je to s ošetřovným?

V příloze vám postupujeme stanovisko MPSV k ošetřovnému. Škola žádný dokument nemá, ministerstvo má vytvořit nový jednodušší, který prý bude do konce měsíce.
Stanovisko MPSV k ošetřovnému.

15. 10. 2020 Velké poděkování všem rodičům

Milí rodiče,
moc děkuji za vaše nasazení ve zpřístupňování skypového připojení pro žáky. Zvládáte to v rámci svých možností skvěle.
I všichni učitelé dělají momentálně maximum podle svých možností, tak vás prosím o shovívavost, pokud se vše nepodaří na první dobrou.
Děkuji, děkuji, děkuji. Stanislav Skřička

14. 10. 2020 Organizace online výuky od 15. 10. 2020

Vážení rodiče,
přinášíme časový rozvrh pro online výuku vašich dětí. Jsme v testovacím období, systém se musí zaběhnout a tam, kde bude potřeba, upravit.
Zvolili jsme krátké 20 minutová každodenní setkávání v hlavních předmětech. V přiložené tabulce máte časy pro spojení, pokud jsou v buňce rozepsané dny nebo předměty, upřesní vám vyučující, jaký předmět ve kterém dni bude.
Věříme, že se společně naučíme těchto časů využívat k setkáním a nezahltíme systém ani děti.
Za všechny pedagogy přeji hodně sil. Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

14. 10. 2020 Obědy pro žáky ZŠ jsou odhlášeny

Obědy pro žáky ZŠ jsou v době uzavření školy automaticky odhlášeny.
Cizí strávníci mohou objednané obědy vyzvednout ve stanovených časech.

13. 10. 2020 Aktuality k času 17.00 hodin

Děkuji všem rodičům, kteří již vyplnili dotazník - je vás víc než polovina. Vaše komentáře jsou velmi přínosné, i když nebudeme moci vyhovět všem.
Ve středu 14. 10. neočekávejte žádnou online výuku. Musíme zkontrolovat funkčnost nových notebooků a připravit je na reálný provoz.
Také budeme finalizovat podobu rozvrhu hodin - bude nastaven systém pro více krátkých spojení každý den přes skype.
Pokud byste potřebovali pomoci s technikou, můžete se na mě obrátit mailem, telefonicky či skypem.
Společně uděláme maximum pro to, aby se nám s dětmi dařilo.
Stanislav Skřička

13. 10. 2020 Nařízení vlády od středy 14. 10. 2020

Vážení rodiče,
je to nemilé, ale je to tak. Musíme přejít na omezené vzdělávání na dálku a doufáme, že bude pouze do konce října.
Prozatím volíme stejné komunikační cesty, jaké jsme používali na jaře, nic nového nepřidáváme.
V přiloženém dotazníku nám prosím sdělte vaše aktuální možnosti a potřeby.
Dovoluji si připomenout, že změnou školského zákona vznikla povinnost žáků na vzdělávání na dálku a hodnocení práce žáků školou.
Školská rada projedná 15. 10. 2020 změnu školního řádu a pravidel pro hodnocení, ve kterých jsou tyto změny uvedeny. Schválené dokumenty budou zveřejněny.
Moc děkuji dopředu všem vám, kteří i přes nepříjemnosti s uzavřením škol budete dohlížet na vzdělávání svých dětí. Z vlastní zkušenosti vím, že to není jednoduché.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

9. 10. 2020 Nová opatření pro školy

Vážení rodiče,
dnešním dnem vstupují v platnost nová opatření pro školy.
Naší školy se týkají tato:

 • nemožnost pronajmout si tělocvičnu cizím subjektem (všichni nájemci byli informováni),
 • dočasné přerušení činnosti všech kroužků,
 • úprava stravování žáků ve školní jídelně,
 • spojení podzimních prázdnin s vyhlášenými dny volna - celý týden 26. - 30. 10. 2020 (pouze pro ZŠ),
 • třetí třída nebude mít plavání, ale běžnou tělesnou výchovu.

Co bude platit?
Mateřská škola funguje nadále bez jediného omezení.
Základní škola funguje nadále bez omezení, kromě toho, že se nesmí zpívat. Náboženství bude.
Školní družina funguje nadále bez jediného omezení.

Doufáme, že se co nejdříve vrátíme k běžnému stavu.
Vzhledem k tomu, že již víme o pozitivních případech nákazy u rodinných příslušníků žáků, je na zvážení vás rodičů, zda budete chtít, aby vaše děti používaly roušky i během vyučování.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

2. 10. 2020 Zítřejší Turistický pochod

Všechny vás zveme - přihlášené i ty, kteří se rozhodnou na poslední chvíli - na Turistický pochod. Přiložená mapka ukazuje trasu a obsazení kontrol zapojenými školami. Věříme, že si pochod užijete. Pokud chcete využít objednaný svozový autobus, který vás dopraví na start do Soběšic, předpokládaný odjezd od školy v Bosonohách je v 8.35 hodin.

30. 9. 2020 Zítřejší Cesta za poznáním

Cesta za poznáním, která se uskuteční zítra, ve čtvrtek 1. 10. 2020, bude začínat v parku pod školou od 16.30 do 16.45 hodin.
Účastníci si vyzvednou startovní karty a půjdou po fáborky vyznačené cestě. Na konci cesty dostanou sladkou odměnu, ale tradiční opékání špekáčků kvůli hygienickým opatřením nebude.
Těšíme se na vás.

22. 9. 2020 Na co se můžeme těšit

Vážení rodiče,
vzhledem k prohlášením nového ministra zdravotnictví neplánuji vyhlášení ředitelského volna na kterýkoliv den. Nemám pro vyhlášení žádný zákonný důvod.
Naopak, chci vás všechny pozvat na dvě akce:

 • První z nich je Turistický pochod v sobotu 3. 10. 2020. Bližší informace v příloze (mapka, oznámení a návratka). Návratku na něj prosím dávejte třídním učitelům.
 • Druhou a pro nás důležitější akcí je Cesta za poznáním, kterou plánujeme na čtvrtek 1. 10. 2020. Vzhledem k výstavbě kanalizace zatím není stanovena trasa, ale čas je jasný - od 16.30 do 18.00 hodin. Třídní učitelé vás budou ještě informovat.

Budeme se na vás těšit.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

15. 9. 2020 Logická olympiáda

Zpráva pro všechny příznivce logického myšlení.
Na stránce www.logickaolympiada.cz je možné registrovat vaše děti (již od mateřské školy) do této soutěže.
Využijte tak pro vaše děti jedinečné šance, kterou pro vás připravila Mensa ČR.

9. 9. 2020 Stav k času 23:00 hodin

Stále nedošla žádná oficiální informace ohledně nošení roušek.
Nicméně na webu Ministerstva zdravotnictví je zveřejněné Mimořádné opatření, které přikazuje nošení roušek ve vnitřních prostorách škol (chodby, záchody) od 10. 9. 2020.

9. 9. 2020 Stav k času 15.00 hodin

Vzhledem k tomu, že dosud nedorazila oficiální cestou žádná zpráva ve věci nošení/nenošení roušek, nestanovuji zatím žádné nové podmínky pro žáky nebo zaměstnance školy.
Nicméně prosím rodiče, prarodiče a návštěvníky školy o dodržování zákazu vstupu do prostor školy, pokud k němu nejsou vyzváni některým zaměstnancem školy.
Děkuji. Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

9. 9. 2020 Aktuální informace - třídní schůzky, roušky

Vážení rodiče,
jak jste byli informováni prostřednictvím žákovských knížek, uskuteční se ve čtvrtek 10. 9. 2020 třídní schůzky - 2. A, 2. B, 3. a 4. třída.
Schůzky začínají v 17.00 hodin ve škole.
S ohledem na aktuální zprávy, které dosud oficiálně nedorazily do školy, bude nutné mít s sebou roušky.
Ač si o smysluplnosti můžeme myslet svoje, je potřeba tato nařízení dodržet.
Děkuji vám. Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy.

4. 9. 2020 Výzva k podání nabídky - počítače ZŠ

Výzva, Příloha 1, Příloha 2

2. 9. 2020 Nabídka zájmových aktivit v novém školním roce

Vážení rodiče,
děti dnes dostávají nabídku kroužků školy.
Jsme rádi, že naše nabídka je tak bohatá, navíc díky zapojení školy do projektů jsou mnohé kroužky zdarma.
Přihlašování do kroužků probíhá zásadně přes mailové přihlášení konkrétním vedoucím, což umožňuje sledovat pořadí přihlášených, neboť kroužky mají omezený počet účastníků.
Některé kroužky začínají dříve než od měsíce října, prosím sledujte a komunikujte s jejich vedoucími. Platby zatím neposílejte, budete k tomu vyzváni.
Upozornění na závěr: děti nemohou na začátek kroužku po skončeném vyučování čekat ve škole. Není nad nimi žádný dohled. K tomu slouží školní družina, ve které je ještě několik málo míst.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy
Tabulka - nabídka zájmových aktivit - tabulka má na druhé straně vysvětlivky.

31. 7. 2020 Informace o zahájení školního roku 2020/2021

Už se na vás těšíme, těšte se také.
Organizace prvního týdne.

31. 7. 2020 Nabídka k prodeji neupotřebitelného majetku

Škola po předchozím souhlasu zřizovatele nabízí k prodeji neupotřebitelný majetek - konvektomat a elektrickou vařidlovou stoličku.
Inzeráty byly zveřejněny na webových stránkách www.bazos.cz pod těmito odkazy: konvektomat, stolička.

27. 7. 2020 Výsledky veřejných zakázek

Výsledek výzvy učební pomůcky, Výsledek výzvy rozdělovač

16. 7. 2020 Výzva k podání nabídky - učební pomůcky ZŠ

Výzva ZŠ Bosonohy učební pomůcky, Výzva ZŠ Bosonohy učební pomůcky - příloha 1, Výzva ZŠ Bosonohy učební pomůcky - příloha 2

15. 7. 2020 Výzva k podání nabídky - rozdělovač kotelny ZŠ

Výzva ZŠ Bosonohy rozdělovač, příloha 1, příloha 2, příloha 3, příloha 4, příloha 5, příloha 6, příloha 7, příloha 8

1. 7. 2020 Krásné prázdniny

Přejeme všem krásné prázdniny, hodně zdraví a odpočinku.
Zprávy k novému školnímu roku hledejte na třídních stránkách, stránkách školní družiny a školní jídelny.
Těšíme se na vás.