Vzkazy

Školní kroužky končí na konci května.

Dobrý den, dne 3.6. 2021 budou třídní schůzky, kde je třeba podepsat souhlas s objednáním pracovních sešitů a zaplatit částku 295,- Kč.
S pozdravem
P. Beneš

20.5.Doučování s vychovateli pro tento školní rok skončilo.

17.5. bude fotografování tříd. 30,- Kč za třídu, 20 Kč za skupinku
Od 17.5. končí rotační výuka, všichni žáci se bezrotačně vrací do školy.
P.Beneš

11.5.V případě hezkého počasí půjdeme po 10. h. ven. Je třeba sportovní oděv. P. Beneš

15.4. Žáci přichází v 7.40 h na testování.

Vážení rodiče, od 12.4. 2021 začne rotační výuka tj. týden prezenčně, týden distančně. 3. třída začíná prezenčně dle rozvrhu pro II. pololetí v odkazu. Je nutné, aby děti přišly v 7.40 h /ti, kteří nejdou do ranní družiny/, protože se budou testovat. Rozvrh u distanční výuky zůstává stejný, jaký byl, jen PRV pro I. sk. je v pondělí 11.50 h a pro II. sk. ve středu 11.50 h. Další informace jsou na stránkách školy. Hezký víkend.
Petr Beneš

9.4. bude zase individuální přezkušování, žáci, kteří nebudou mít zrovna online výuku, budou čekat na prozvánění. P. Beneš

Hovorové hodiny budou vedeny individuálně po předešlé domluvě přes skype. Prosím zájemce, aby mě kontaktovali. Děkuji. P. Beneš

7.4. se budou odevzdávat do školy pracovní sešity AJ 11.30-13.00 h
P. Beneš

30.3. budu individuálně prozvánět a zkoušet, žáci, kteří nebudou mít vysílání, budou čekat na prozvonění. P. Beneš

17.3. se budou odevzdávat učebnice M 2.díl a předávat M 3. díl v době 11.30 - 13.00 h
P. Beneš

Pro zájemce je možné během distanční výuky se přihlásit do družiny, která bude vedena distančně v úterý a ve čtvrtek vždy od 13.00 h

Vážení rodiče,
1.3.2020 je vysílání zkráceno z důvodu porady učitelů.Časy vysílání od 2.3. zůstávají stejné.
P. Beneš

Dobrý den, zítra 28.1. ve druhém bloku, skupina, co nebude zrovna vysílat, bude v pohotovosti, budu individuálně prozvánět a ptát se na slovíčka z AJ.
Petr Beneš

Dobrý den, zítra 26.1. bude při vysílání první skupiny v pohotovosti druhá skupina a naopak, budu individuálně prozvánět a ptát se na probraná vyjmenovaná slova. Petr Beneš

14.1.
PRV: Vážení rodiče,
-ve zprávě na Skypu najdou děti hodnocení prvouky za první pololetí tohoto školního roku
-nabídka konzultačních hodin v případě potřeby: emailem (simandlova@skolabosonohy.cz) nebo Skype/telefonicky (547 227 171): pátek 12:15-13:00, pondělí 12:15-12:50
S pozdravem Lenka Simandlová.

11.1.
Vážení rodiče, tento týden proběhnou konzultační hodiny přes skype. Hodnocení za I. pololetí je stejné jako za I. čtvrtletí. Prosím zájemce, aby mě kontaktovali mailem a domluvíme časy konzultací. S pozdravem P. Beneš

Rozvrh online výuky. Každý den ČJ, M a AJ v den, kdy má být dle rozvrhu. Dělení na dvě skupiny zůstává stejné.
1.blok 1.sk.8.00 - 8.30, 2.sk. 8.30 - 9.00
2.blok 1.sk.9.10 - 9.40, 2.sk. 9.40 - 10.10

  1. blok 1.sk.10.20 - 10.50, 2.sk. 10.50 - 11.20

PRVOUKA - nově také dvě skupiny (rozdělení zůstává podle pana učitele Beneše)
skupina 2 - středa 11:40 - 12:15
skupina 1 - čtvrtek 11:40 - 12:15

1.1.2021
Dobrý den,
přeji všem štěstí a zdraví v Novém roce. Od 4.1. bude výuka pokračovat distančně. V 8.00 h se s žáky spojíme přes skype, zde si řekneme, jak bude probíhat distanční výuka. Doufejme, že se děti budou moci brzy zase vrátit do lavic. :)
Pěkný den.
Petr Beneš

Vážení rodiče, vzhledem k opatřením klasické konzultační hodiny 19.11. nebudou, v hodnocení se nic nemění, pokud by někdo měl zájem, můžeme se indivudálně domluvit na termínu konzultace a přes skype se spojit. Hezký den P. Beneš

4.11.
Dobrý den, zítra 5.11. a 6.11. si můžete přijít vyzvednout do školy brožurku do ČJ - vyjmenovaná slova mezi 8:00 - 9:15, zazvoníte na červenou družinu. Hezký den. P. Beneš

2.11.
Dobrý den, vzhledem k tomu, že nám dnes spojení opakovaně vypadávalo, abychom tomu předešli, rozdělí se zítra při vysílání třída na 2 skupiny podle abecedy. První skupina od začátku abecedy po Tomáše Krále začne 8.30, druhá zůstane odpojena a počká na výzvu chatem k připojení 8.50, podobně zkusíme druhý blok, první skupina 9.30 druhá 9.50, třetí blok první skupina 10.30, druhá 10.50. Jedna ze skupin bude vždy odpojena. S pozdravem P.Beneš
1.skupina
Balog Nikol Černá Tereza Černý Martin Čoupek Daniel Hrazdíra Michal Hromek Samuel Jan Jakešová Vanessa Juráček Antonín Kilián Viktor Kličková Eliška Král Tomáš Zbytek je 2.skupina

22.10. Dobrý den, dnes v 1. bloku nešel skype přes počítač, provizorně jsem se spojil přes mobil, ale i tam byl slabý signál. Zkusím 2. blok vést přes mobil, pokud bude aspoň dostačující signál. :(

20.10.
Jazyková učebna je z důvodu instalace nových programů dočasně nedostupná. Jakmile bude otevřená, napíši na stránky. P.Beneš

15.10.
Do jazykové učebny se děti dostanou stejnými hesly jako loni,tedy křestními jmény /vše bez znamének a malým písmem/, jen za křestní jméno přidají 1 bez mezery.

14.10.
Vyučovací bloky přes skype: každý den 3 bloky 8:30-8:50, 9:30-9:50, 10:30-10:50, plus v úterý ještě PRV 12:00-12:20 Žáci si připraví věci do ČJ, M a AJ. Záložka 3.třída
Paní učitelku z PRV najdete na skypu pod Lenka Simandlová ZŠBoso

Odkaz pro procvičování učiva.
Web České televize ČT edu

13.10.
Vážení rodiče, distanční výuka bude probíhat jako na jaře /web stránky, jazyková učebna, skype/, od čtvrtka budou každý den vyučovací bloky přes skype, čas bude upřesněn. Petr Beneš

9.10.
Vážení rodiče,
vzhledem k novým opatřením je zatím na 14 dní zrušeno plavání a všechny kroužky. Plavání bude nahrazeno tělesnou výchovou. Další opatření jsou na stránkách školy.
Petr Beneš

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že na konci školního roku nebylo možné udělat společné foto celé třídy, vyfotili jsme se teď na začátku školního roku. V elektronické podobě je možné foto poslat zájemcům mailem. P. Beneš

Vážení rodiče,
přeplatek za dopravu z plavání 539,50 Kč Vám byl vrácen na Váš účet.
Petr Beneš

Platby za školní družinu ve výši 1000,- Kč/rok posílejte na účet pod VS žáka, stejně jako platbu za prac.sešity.

Prosím rodiče, kteří nebyli na třídních schůzkách, aby přišli do školy podepsat souhlas s nákupem pracovních sešitů. Děkuji.
Petr Beneš

V ŽK jsou informace o schůzkách - 10.9. jsou třídní schůzky v 17.00 h

Plavání začíná 8.9. 2020. Budeme odjíždět vždy 9.23 h autobusem 69. Děti budou mít do plavání vše potřebné jako v minulém školním roce. Kdo nemá šalinkartu, přinese si jízdenky.

Dobrý den,
zdravím všechny děti a rodiče. Nástup do školy je bez roušek. Ať si děti zkontrolují, zda mají připraveny všechny pomůcky podle seznamu. První den si přinesou něco na psaní, budou 2 vyučovací hodiny. Kromě uvítání a sdělování prázdninových zážitků, si zapíšeme některé informace. V prvním pololetí bude plavání. Vzhledem k tomu, že autobus zajíždí ke škole, budeme jezdit MHD. Provedeme vyučtování předlaceného autobusu z loňského školního roku a nedočerpaná částka bude vrácena. Jsou objednané pracovní sešity do ČJ a AJ. Plaťte prosím převodem na účet školy se stejnými variabilními čísly, jako v loňském roce. Je to 351,- Kč na žáka.Přeji všem dětem dobrý start do nového školního roku a hodně úspěchů. : )
S pozdravem
Petr Beneš

ROZVRH PRO 3. ROČNÍK.docx