Probrané učivo

23.10.
Čj - opakování párové souhlásky, tvrdé a měkké slabiky, diktát

22.10.
Čj - opakování párové souhlásky
M - opakování převody cm - mm, násobilka 1 - 9, slovní úlohy

10.10.
Čj - slova citově zabarvená, PS 17 / 1, 2
M - slovní úlohy, otázky, výpočet, PS 7 / 1, 5, 6

9.10.
Čj - opakování - význam slov
M - násobilka 8, geometrie - bod - opakování

8.10.
Čj - slova mnohoznačná, PS 17 / 1, opakování synonyma PS 16 / 1, 2
M - násobilka 8 - NOVÁ, procvičování, soutěže, slovní úlohy - doplň otázku, sestav výpočet
Čt - čítanka str. 12 - 13, otázky za článkem

5.10.
Čj - synonyma, diktát
M - slovní úlohy, zápis, geometrie, délka úsečky, zápis, PS 6

4.10.
Čj - slova protikladná, PS 15 / 1, 2, 4
M - slovní úlohy, PS 5 / 5 - 9

3.10.
AJ Hájk - numbers 0-20, colours, alphabet, uč po str. 10, PS po str. 8
Čj - bě, pě, vě, mě, opakování, PS 9 / 5, 6
M - násobilky 2 - 7, zápis slovní úlohy v malém sešitu

2.10.
Čj - slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, PS 8 / 2, 3, 4

1.10.
Čj - psaní I / Y po tvrdých a měkkých souhláskách, PS 7/5, 6, 8
M - násobilka 7, složené slovní úlohy, PS 5 / 3, 4

26.9.
Čj - psaní ů / ú, PS 5 / 4, 5
M - násobilka 6, slovní úlohy, ústní sčítání do 100
Nezapomínejte denně chvíli číst a nosit zapsané knížky.

25.9.
Čj - psaní ů / ú, PS 5 / 2. 3
M - slovní úlohy, násobilky 2 - 5, PS 4 / 12

24.9.
Čj - dělení hlásek
M - slovní úlohy, PS 3 / 7 - 10 AJ Haj - pozdravy, představení, numbers

  • PS po str. 3, uč. po str. 5

13.9.
Čj - věta, význam slova, PS 3 / 7 a)b)c)d)e)
M - násobění a dělení 2, 3, 4, PS 3 / 1 - 6

12.9.
Čj - abeceda, PS 4 / 2, 3
M - opakování bod, přímka, úsečka, polopřímka, PS 2 / 11, 12, 13, 14, 15

11.9.
M - čísla jednociferná a dvouciferná, sčítání a odčítání v oboru do 100, PS str. 1 (celá)

10.9.
Čj - opakování, věta, slovo, slabika, hláska, PS str. 2
M - opakování násobilka 3 a 4