Probrané učivo

ČJ -str.41, stavba slova, příbuzná slova
M - str.43,počítání se závorkami, písemné sčítání, přímka, polopřímka, jednotky délky
AJ - abeceda, čísla, barvy,představování, otázky What's your name? Who's this? How are you?, příkazy /str.22/