Probrané učivo

1.12.
ČESKÝ JAZYK - rozdělení hlásek, samohlásky
pracovní sešit - str.32/cv.2,3, str.33/cv.1
MATEMATIKA - číselný obor 0 - 100, číselné řady, písemné sčítání, odčítání desítek bez přechodu, slovní úlohy
zelená učebnice 2.díl - celou str.15, str.16/cv.1,2,3

30.11.
ČESKÝ JAZYK - rozdělení hlásek
sešit ČJ2 - Rozdělení hlásek - zápis
pracovní sešit - str.32/cv.1
MATEMATIKA - číselný obor 0 - 100, desítky, jednotky, orientace na číselné ose, rozklady, sčítání, odčítání desítek, slovní úlohy
zelená učebnice 2.díl - str.13/cv.4, celou str.14

29.11.
ČESKÝ JAZYK - věta, slovo, slabika, hláska
ČJ2 - zápis
pracovní sešit - str.32/cv.4
ČÍTANKA - str.49
PÍSANKA - str.27
MATEMATIKA - číselný obor 0 - 100, desítky, jednotky, orientace na číselné ose, porovnávání desítek, sčítání, odčítání desítek např. 80 - 60
zelená učebnice 2.díl - str.12/cv.4, str.13/cv.1,2,3

28.11.
ČESKÝ JAZYK - opakování - význam slov
učebnice - str.43, 44
pracovní sešit - str.30/cv.5,6
ČÍTANKA - str.46, 47, 48
MATEMATIKA - číselný obor 0 - 100, desítky, jednotky, orientace na číselné ose, porovnávání desítek, sčítání desítek např. 30 + 60
zelená učebnice 2.díl - celou str.11, str.12/cv.1,2,3

24.11.
ČESKÝ JAZYK - opakování - význam slov
pracovní sešit - str.29/cv.2,3, str.30/cv.4
PÍSANKA - str.26
MATEMATIKA - číselný obor 0 - 100, desítky, jednotky, orientace na číselné ose
zelená učebnice 2.díl - celou str.10

23.11.
ČESKÝ JAZYK - opakování - význam slov
pracovní sešit - str.28/cv.3, str.29/cv.1
sešit ČT - SLON - skládání textu podle děje
MATEMATIKA - číselný obor 0 - 100, desítky, jednotky
zelená učebnice 2.díl - str.8/cv.2, celou str.9

22.11.
ČESKÝ JAZYK - opakování - slova citově zabarvená
pracovní sešit - str.28/cv.1,2
ČÍTANKA - str.44, 45
sešit ČT - SLON - skládání textu podle děje
MATEMATIKA - vyvození čísel v číselném oboru do 100, opakování - číselné řady - do 20
zelená učebnice 2.díl - str.8/cv.1
ANGLICKÝ JAZYK - 2.lekce - dokončení, opakování
pracovní sešit - str.18, 19

21.11.
ČESKÝ JAZYK - význam slov - slova citově zabarvená
učebnice - str.42
sešit ČJ2 - slova citově zabarvená - zápis
ČÍTANKA - str.44
PÍSANKA - str.25
MATEMATIKA - opakování - geometrie - druhy čar, bod, vzájemná poloha čáry a bodu
zelená učebnice 2.díl - str.6/cv.3, str.7/cv.1
sešit G - opakování

20.11.
ČESKÝ JAZYK - význam slov - opakování
pracovní sešit - celou str.27
PÍSANKA - str.24
MATEMATIKA - opakování - čas, určování času, sčítání, odčítání do 20
zelená učebnice 2.díl - celou str.5, str.6/cv.1,2

16.11.
ČESKÝ JAZYK
pracovní sešit - dokončena str.26
MATEMATIKA - opakování
zelená učebnice 2.díl - celou str.4

15.11.
ČESKÝ JAZYK - slova mnohoznačná
učebnice - str.41
sešit ČJ2 - zápis - slova mnohoznačná
MATEMATIKA - opakování - slovní úlohy, čas - čtvrthodina
učebnice - celou str.63
ANGLICKÝ JAZYK - 2.lekce - School time - How many...?, Well done.
učebnice - str.20, 21
pracovní sešit - str.17

14.11.
ČESKÝ JAZYK - slova nadřazená, podřazená, souřadná
pracovní sešit - str.26/cv.1
sešit ČJ2 - zápis - slovo nadřazené, slova podřazená, slova souřadná
ČÍTANKA - str.42, 43
PÍSANKA - str.23
MATEMATIKA - geometrie - vzájemná poloha dvou bodů a přímé čáry
učebnice - celou str.64
sešit G - zápis

13.11.
ČESKÝ JAZYK - slova souznačná - procvičování
pracovní sešit - str.25/cv.3,4
ČÍTANKA - str.40, 41
PÍSANKA - str.22
MATEMATIKA - procvičování
učebnice - str.61/cv.2,3,4,5, celou str.62

9.11.
MATEMATIKA - procvičování
učebnice - str.60/cv.3,4,5, str.61/cv.1

8.11.
ČESKÝ JAZYK - slova souznačná - procvičování
pracovní sešit - str.25/cv.1,2
ČÍTANKA - str.38, 39
MATEMATIKA - procvičování
učebnice - celou str.58
ANGLICKÝ JAZYK - 2.lekce - School time - nová slovní zásoba - numbers
učebnice - str.18, 19
pracovní sešit - str.15, 16

7.11.
ČESKÝ JAZYK - začínáme slova souznačná
učebnice - str.37, str.38
pracovní sešit - str.24/cv.4
sešit ČJ2 - Slova souznačná - zápis
ČÍTANKA - str.37
MATEMATIKA - jednotky času
učebnice - celou str.59

6.11.
ČESKÝ JAZYK - slova protikladná - procvičování
pracovní sešit - str.24/cv.1,2,3
ČÍTANKA - str.36
PÍSANKA - str.20
MATEMATIKA - sčítání s přechodem desítky typu 4+, 3+, 2+, odčítání s přechodem desítky typu 16-, 17-, 18-
učebnice - str.56/cv.2,3,4, str.57/cv.2,3,4

3.11.
ČESKÝ JAZYK - slova protikladná
učebnice - str.37
sešit ČJ2 - zápis - Slova protikladná
ČÍTANKA - str.35
MATEMATIKA - geometrie - vzájemná poloha bodu a přímé čáry
učebnice - celou str.55
sešit G - zápis

2.11.
ČESKÝ JAZYK - pořádek slov ve větě
učebnice - celou str.23
MATEMATIKA - procvičování, obchodování
učebnice - celou str.53, 54

1.11.
ČESKÝ JAZYK - slohová cvičení - porozumění textu
ČÍTANKA - str.33, 34
MATEMATIKA - slovní úlohy, procvičování sčítání, odčítání do 20
učebnice - celou str.52
ANGLICKÝ JAZYK - 2.lekce - School time - nová slovní zásoba - colours, opakování barev, procvičování spojení - barva + podstatné jméno, poslech, čtení
učebnice - str.16, 17
pracovní sešit - str.14

31.10.
ČESKÝ JAZYK - slohová cvičení - porozumění textu
pracovní sešit - celou str.22
PÍSANKA - str.19
MATEMATIKA - procvičování učiva, slovní úlohy, jednotky teploty
učebnice - str.50/cv.1,2,4, celou str.51

30.10.
ČESKÝ JAZYK - věta, slovo, slovní význam, slova ve větě, přirovnání
učebnice - str.35/cv.8
pracovní sešit - str.21/cv.3,4
sešit ČJ2 - přirovnání
MATEMATIKA - sčítání s přechodem desítky typu 6+, 5+, odčítání s přechodem desítky typu 14 - , 15 -
učebnice - str.48/cv.2,3, str.49/cv.2,3
pracovní sešit - str.31/cv.1, str.32/cv.1

25.10.
ČESKÝ JAZYK - věta, slovo, slovní význam, slova ve větě
učebnice - str.33
pracovní sešit - str.21/cv.2,3
ČÍTANKA - str.32
MATEMATIKA - geometrie - vzájemná poloha bodu a čáry
učebnice - celou str.47
sešit G - zápis
ANGLICKÝ JAZYK - opakování první lekce, začínáme 2.lekci - School time - nová slovní zásoba, poslech, čtení
učebnice - str.14, 15
pracovní sešit - str.12, 13

24.10.
ČESKÝ JAZYK - opakování - druhy vět, sloh - omluva
pracovní sešit - str.20/cv.2,3
ČÍTANKA - str.31
PÍSANKA - celou str.18
MATEMATIKA - obchodování, slovní úlohy
učebnice - celou str.46
pracovní sešit - str.18/cv.1

23.10.
ČESKÝ JAZYK - procvičování - druhy vět
pracovní sešit - celou str.19
ČÍTANKA - str.31
PÍSANKA - celou str.17
MATEMATIKA - jednotky objemu - litr, hektolitr, slovní úlohy
učebnice - celou str.44
pracovní sešit - str.13/cv.2, str.28/cv.2

20.10.
ČESKÝ JAZYK
pracovní sešit - celou str.18
ČÍTANKA - str.30
PÍSANKA - celou str.16
MATEMATIKA - procvičování
učebnice - celou str.45
pracovní sešit - str.9

18.10.
ČESKÝ JAZYK - věty přací
sešit ČJ2 - věty přací
učebnice - str.28
ČÍTANKA - str.28, 29
MATEMATIKA - procvičování
učebnice - celou str.40, 42
ANGLICKÝ JAZYK - opakování abecedy, slovní zásoby, poslech, čtení
učebnice - str.12, 13
pracovní sešit - str.10, 11

17.10.
ČESKÝ JAZYK - věty rozkazovací
pracovní sešit - celou str.17
ČÍTANKA - str.28, 29
PÍSANKA - str.15
MATEMATIKA - odčítání do 20 s přechodem desítky typu 13 - 7
učebnice - celou str.41

16.10.
ČESKÝ JAZYK - věty rozkazovací
sešit ČJ2 - věty rozkazovací
učebnice - str.26, 27
ČÍTANKA - str.24, 25, 26, 27
PÍSANKA - str.14
MATEMATIKA - sčítání do 20 s přechodem desítky typu 7 + _ , slovní úlohy
učebnice - str.38, 39

13.10.
ČESKÝ JAZYK - věty tázací
sešit ČJ2 - věty tázací
učebnice - str.24, 25
ČÍTANKA - str.22, 23, 24, 25
sešit ČT - komiks
PÍSANKA - str.13
MATEMATIKA - geometrie - vyznačování, označování bodu
učebnice - celou str.37
sešit G - zápis - Bod

12.10.
ČESKÝ JAZYK - věty tázací
pracovní sešit - celou str.16
MATEMATIKA - obchodování
učebnice - celou str.36, str.35/cv.3

11.10.
ČESKÝ JAZYK - věty oznamovací
pracovní sešit - celou str.15
MATEMATIKA - číselné řady, jednotky hmotnosti
učebnice - str.34
ANGLICKÝ JAZYK - opakování abecedy, 1.lekce, Can you see ...?, Can zebras (run)? climb trees fly
učebnice - str.10, 11
pracovní sešit - str.8, 9

10.10.
ČESKÝ JAZYK - věty oznamovací
učebnice - str.23
sešit ČJ2 - Věty oznamovací
ČÍTANKA - str.20, 21
MATEMATIKA - číselné řady, jednotky hmotnosti
učebnice - str.32/cv.1,2, celou str.33

9.10.
ČESKÝ JAZYK - druhy vět
učebnice - str.22
sešit ČJ2 - Druhy vět
ČÍTANKA - str.20, 21
MATEMATIKA - procvičování odčítání do 20 s přechodem desítky typu 12 - _ , slovní úlohy
učebnice - celou str.31
pracovní sešit - str.7,8

6.10.
ČESKÝ JAZYK - věta, slovo, slabika, pořádek slov ve větě
pracovní sešit - celou str.14
učebnice - str.21
ČÍTANKA - str.18
sešit ČT - Oříšek
písanka - str.11
MATEMATIKA - odčítání do 20 s přechodem desítky typu 12 - _ , slovní úlohy
učebnice - celou str.30

5.10.
ČESKÝ JAZYK - věta, slovo, slabika, pořádek slov ve větě
pracovní sešit - celou str.13
MATEMATIKA - sčítání do 20 s přechodem desítky typu 8 + _ , slovní úlohy
učebnice - str.27/cv.4, celou str.28

4.10.
ČESKÝ JAZYK - věta, slovo, slabika, pořádek slov ve větě
učebnice - str.20, 21/cv.7
ČÍTANKA - str.16, 17
sešit ČT - Překvapení
MATEMATIKA - sčítání do 20 s přechodem desítky typu 8 + _ , rozklad druhého sčítance
učebnice - celou str.26/cv.3, str.27/cv.1,2,3
ANGLICKÝ JAZYK - opakování slovní zásoby z první třídy, 1.lekce, Can you ...?
učebnice - str.9
pracovní sešit - str.6,7

3.10.
ČESKÝ JAZYK - věta, slovo, slabika, pořádek vět
učebnice - str.20
pracovní sešit - str.12/cv.2, str.13/cv.3
ČÍTANKA - str.15, 16, 17
sešit ČT - Jak písmenko M uteklo
MATEMATIKA - opakování sčítání, odčítání do 20 s přechodem desítky, geometrie - čáry - přímé, lomené, křivé
učebnice - celou str.25
sešit G - zápis křivá, přímá, lomená čára

2.10.
ČESKÝ JAZYK - opakování řazení slov podle abecedy, pořádek vět
učebnice - str.19
pracovní sešit - str.12/cv.1
ČÍTANKA - str.13, 14 - Jak písmenko M uteklo
PÍSANKA - str.9
MATEMATIKA - opakování sčítání, odčítání do 20 s přechodem desítky, slovní úlohy, obchodování
učebnice - celou str.23, str.24/cv.1

27.9.
ČESKÝ JAZYK - opakování řazení slov podle abecedy, sloh - prosba, poděkování
učebnice - str.17
ČÍTANKA - str.13, 14 - Jak písmenko M uteklo
MATEMATIKA - opakování sčítání, odčítání do 20 s přechodem desítky, prostorová představivost - stavby z krychlí
ANGLICKÝ JAZYK - opakování slovní zásoby z 1.třídy, čtení, psaní slov, abeceda, 1.lekce - Playroom safari
učebnice - do str.8
pracovní sešit - do str.5
sešit ANGLICKÝ JAZYK - Animal friends, Can zebras run..., 1.lekce - Playroom safari

26.9.
ČESKÝ JAZYK - procvičování řazení slov podle abecedy, sloh - prosba, poděkování
učebnice - str.15
pracovní sešit - str.11/cv.1,2,3 - prosba, poděkování
sešit ČT - FÍK VE ŠKOLE - doplňování informací z textu
PÍSANKA - str.8
MATEMATIKA - slovní úkoly, jednotky délky - cm, m, procvičování
učebnice - str.21/cv.3,4,5, celou str.22

25.9.
ČESKÝ JAZYK - procvičování abeceda, složitější řazení slov
učebnice - str.15
pracovní sešit - celou str.10, str.11/cv.3
ČÍTANKA - str.10, 11
MATEMATIKA - slovní úkoly, jednotky délky - cm, m
učebnice - str.19/cv.4,5, celou str.20, str.21/cv.1,2

22.9.
ČESKÝ JAZYK - procvičování abeceda, řazení písmen, slov, začínáme - složitější řazení slov
učebnice - str.13
sešit ČJ1 - str.13/cv.3
ČÍTANKA - str.10, 11
MATEMATIKA - opakování - sčítání, odčítání s přechodem do 20, slovní úlohy, číselná osa
učebnice - celou str.18, str.19/cv.1,2,3

21.9.
ČESKÝ JAZYK - abeceda, řazení písmen, slov
pracovní sešit - celou str.9
MATEMATIKA - opakování - sčítání s přechodem desítky typu 9+4, začínáme odčítání s přechodem desítky do 20 typu 11-4
učebnice - str.15/cv.3, celou str.17

20.9.
ČESKÝ JAZYK - abeceda, řazení písmen, slov
učebnice - str.13/cv.4
MATEMATIKA - sčítání s přechodem desítky, jednotka české měny - 1 koruna
učebnice - str.14, str.15/cv.2
ANGLICKÝ JAZYK - opakování slovní zásoby z 1.třídy, psaní slov, abeceda, začínáme 1.lekci - Playroom safari
učebnice - str.4,5 - alphabet
učebnice - str.6,7 - Playroom safari - skupinka s p.uč. Smejkalovou
pracovní sešit - str.4 - skupinka s p.uč. Smejkalovou
sešit ANGLICKÝ JAZYK - Bathtime, Happy birthday

19.9.
ČESKÝ JAZYK - abeceda, řazení písmen
učebnice - str.12
sešit ČJ1 - str.12/cv.2 - pravé tři řádky
sešit ČJ1 - str.12/cv.3 - levé dva řádky
písanka - do str.7
ČÍTANKA - str.8, 9, 10, 11
MATEMATIKA - sčítání s přechodem desítky do 20 typu - 9 + 4, 9 + 6
učebnice - do str.13

15.9.
ČESKÝ JAZYK - abeceda
pracovní sešit - do str.8/cv.1,2,3
sešit ČJ2 - básnička ABECEDA
písanka - do str.5
MATEMATIKA - řešení úloh typu o několik více, méně, obchodování
učebnice - do str.11
pracovní sešit - str.4

13.9.
ČESKÝ JAZYK - vlastní jména, vyhledávání informací z textu, pořadí vět v textu
učebnice - str.7, 9
pracovní sešit - str.6/cv.1,2,3,4
sešit ČJ1 - z učebnice - str.7/cv.2
PÍSANKA - str.4
MATEMATIKA - opakování příkladů typu17-13, slovní úlohy, geometrické tvary, tělesa
učebnice - str.8, str.9/cv.1
pracovní sešit - str.3
ANGLICKÝ JAZYK - opakování slovní zásoby z první třídy, alphabet
učebnice - str.2,3,4,5
pracovní sešit - str.2,3
sešit ANGLICKÝ JAZYK - procvičování čtení, psaní slovní zásoby z první třídy - Pens and pencils, Come and play, Dressing up, Shapes

12.9.
ČESKÝ JAZYK - vlastní jména, vyhledávání informací z textu
pracovní sešit - celou str.5
sešit ČJ1 - z učebnice - str.6/cv.4
ČÍTANKA - str.6,7 - Kašpárkův první školní den
PÍSANKA - str.3
MATEMATIKA - příklady typu14-12, čtvercová síť, osová souměrnost, čas
učebnice - str.6,7
pracovní sešit - str.3

11.9.
ČESKÝ JAZYK - slabiky, slova, věty; pranostiky, vyhledávání informací z textu
pracovní sešit - celou str.4
ČÍTANKA - str.4,5 - Mates je pes
sešit ČT - pranostiky, pracovní list Mates je pes
MATEMATIKA - dopočítávání do 10, sčítání, odčítání bez přechodu přes desítku, rozklady čísel
učebnice - str.5
pracovní sešit - str.2

8.9.
ČESKÝ JAZYK - slabiky, slova, věty
pracovní sešit - celou str.3
ČÍTANKA - str.4,5 - Mates je pes
MATEMATIKA - opakování sčítání, odčítání do 20, rozklady čísel
učebnice - str.3, 4

7.9.
ČESKÝ JAZYK - slabiky, slova, věty
učebnice - str.5/cv.1
pracovní sešit - str.2
MATEMATIKA - opakování sčítání, odčítání do 20, rozklady čísel
učebnice - str.2
pracovní sešit - str.1

6.9.
ČESKÝ JAZYK - opakování - věta, slovo, slabika, hláska, písmeno
učebnice - str.4, str.5/cv.1
pracovní sešit - str.1
ČÍTANKA - str.3
sešit ČTENÍ - slovníček literárních pojmů
PÍSANKA - str.2
MATEMATIKA - opakování, procvičování číselná řada, porovnávání, rozklad čísel, sčítání, odčítání do 20 bez přechodu přes desítku
učebnice - str.1
ANGLICKÝ JAZYK - děti dostaly učebnici, pracovní sešit a sešit. Prosím, vše je potřeba obalit.
opakování slovní zásoby z první třídy
učebnice HAPPY HOUSE 2 - str.2,3