Projekty

Zapojení školy do projektů ve školním roce 2018/2019

  1. Projekt registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004310 Projekt pro rozvoj ZŠ a MŠ Bosonohy.
  2. Projekt registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244 Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně - odkaz.
  3. Projekt Statutárního města Brna: Technické mateřské školy, Technické základní školy - odkaz.

Zapojení školy do projektů minulých let

Projekt registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000092 Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně - odkaz.