Probrané učivo

1.12.
ČJ - Slabikář po s. 6
malý Slabikář po s. 2
M - po s. 54
PRV - po s. 26 cv. 2

30.11.
ČJ - Slabikář - po s. 5, cv. 1
malý Slabikář - po s. 1
Psaní číslic - po s. 8 - celé
Písanka - po s. 2
M - po s. 53

29.11.
ČJ - Slabikář po s. 3
malá Živá abeceda po s. 40
Amos - po s. 24
AJ - učebnice - po s. 24, pracovní sešit po s. 20
PRV - po s. 23

24.11.
ČJ - Slabikář - po s. 2
malá Živá abeceda - po s. 39
Psaní číslic - po s. 8 - 3 řádky
Amos - po s. 23
písanka - po s. 1
M - po s. 52
PRV - po s. 21

23.11.
ČJ - Slabikář po s. 2, cv. 1
malá Živá abeceda - po s. 37
Amos - po s. 23, cv. 2
Psaní číslic - po s. 7
M - po s. 51

22.11.
ČJ - Živá abeceda po s. 56
malá Živá abeceda po s. 36
AJ - učebnice - po s. 22 , pracovní sešit po s. 18
PRV - po s. 20

21.11.
ČJ - Živá abeceda po s. 55
Amos - po s. 23, cv. 1
Uvolňovací cviky po s. 29
Psaní číslic - po s. 7 (3 řádky)
M - po s. 49

20.11.
ČJ - Živá abeceda - po s. 53
malá Živá abeceda - po s. 35
Uvolňovací cviky - po s. 29 - pouze 3 řádky
Psaní číslic - po s. 6

M - po s. 48

16.11.
ČJ - opakování
Amos - po s. 22
M - po s. 47

15.11.
ČJ - malá živá abeceda po s. 25
AJ - uč. - po s. 21, ps. po s. 17
PRV - po s. 19

14.11.
ČJ - Živá abeceda - po s. 51
Uvolňovací cviky - po s. 27
Amos - po s. 20
M - po s. 45

13.11.
ČJ - Živá abeceda - po s. 50
malá Živá abeceda - po s. 23
Amos - po s. 20, cv. 2
Psaní číslic - po s. 6 (3 řádky)
Uvolňovací cviky - po s. 27 (2 řádky)
M - po s. 43

10.11.
ČJ - Amos - po s. 19

9.11.
ČJ - Živá abeceda - po s. 48
Amos - po s. 18 (17 vynechat)
Uvolňovací cviky po s. 25 - pouze 3 řádky
M - opakování

8.11.
ČJ - Amos po s. 16
malá Živá abeceda - po s. 21
AJ - učebnice - po s.19, pracovní sešit po s. 16
PRV - po s. 18

7.11.
ČJ - Živá abeceda - po s. 47
Amos - po s. 16, cv. 1
Uvolňovací cviky - po s. 23
M - po s. 41 (s. 40 zatím ne)

6.11.
ČJ - Živá abeceda po s. 45
malá Živá abeceda po s. 20
Amos po s. 15
Psaní číslic po s. 5 - 3 řádky
M - opakování

3.11.
ČJ - Živá abeceda - po s. 31 malá Živá abeceda - po s. 19
Amos - po s. 14
M - po s. 39
PRV - po s. 17

2.11.
ČJ - Živá abeceda po s. 42
Amos - po s. 14, cv. 3
Uvolňovací cviky - po s. 21
M - po s. 38

1.11.
ČJ - Živá abeceda - po s. 41
malá Živá abeceda - po s. 18
AJ - učebnice po s. 17, prac. sešit - po s. 15
PRV - po s. 15

31.10.
ČJ - Psaní číslic po s. 4, Uvolňovací cviky - po s. 19 Živá abeceda - po s. 41, cv. 2
M - po s. 36

30.10.
ČJ - Živá abeceda - po s.39
malá Živá abeceda - po s. 17
Amos - po s. 13
Psaní číslic po s. 4
M - po s. 35
malý Matýsek - po s. 14, cv. 2

25.10.
ČJ - malá Živá abeceda po s. 16
Amos - po s. 13, cv. 2
AJ - uč. po s. 16 , pracovní sešit po s. 12
PRV - po s. 13

24.10
ČJ - Živá abeceda po s. 36
Amos po s. 12, cv. 3
M - malý Matýsek po s. 13

23.10.
ČJ - Živá abeceda - po s. 34
Amos - po s. 12, cv. 2
malá Živá abeceda po s. 15
Uvolňovací cviky - po s. 15 - celé
M - po s. 33
malý Matýsek - po s. 12

20.10.
ČJ - Živá abeceda po s. 33
Amos - po s. 11
Uvolňovací cviky po s. 15
M - po s. 33
PRV - po s. 12

19.10.
ČJ - Živá abeceda po s. 30, cv. 1
malá živá abeceda - po s. 13
Psaní číslic - po s. 3 - první tři řádky

M - po s. 31, malý Matýsek po s. 11

18.10.
ČJ - Živá abeceda po s. 29., cv. 3
Amos - po s. 10, cv.2
AJ - učebnice po s.13, PS. - po s. 10
PRV - po s. 11

17.10.
ČJ - Živá abeceda po s. 28
malá Živá abeceda po s. 12
Amos po s. 9
M - Matýsek po s. 30
malý Matýsek - po s. 10

13.10.
ČJ - Živá abeceda po s. 28, cv.2
malá Živá abeceda po s. 11
Amos po s. 9, cv.3
M - po s. 29
PRV - po s. 10

12.10.
ČJ - Živá abeceda po s. 27
Amos po s. 8
Psaní číslic po s. 2
M - po s. 28

11.10.
ČJ - Živá abeceda - po s. 25
AJ - uč. po s. 11, PS po s. 9
PRV - po s. 8

10.10.
ČJ - Živá abeceda - s.23
Amos - po s. 7
Uvolňovací cviky - po s. 13

M -po s. 27

9.10.
ČJ - Živá abeceda po s. 22
malá Živá abeceda po s. 7
Amos - po s. 7, cv.2
M - po s. 25
malý Matýsek po s. 9, cv.2

6.10.
M - po s. 23

5.10.
ČJ - Živá abeceda - po s. 21
malá ŽIvá abeceda - po s. 6
Amos - po s. 7, cv. 1
M -po s. 22, malý Matýsek po s. 8

4.10.
ČJ - opakování
AJ - uč. po s.10, PS po s. 6
PRV - po s. 7

3.10.
M - po s. 20, malý Matýsek po s. 7
ČJ - Živá abeceda po s. 19
Amos - po s. 5
Psaní číslic po s. 1

2.10.
ČJ - Živá abeceda - po s. 19, cv. 2
Amos po s. 4, cv. 5
malá Živá abeceda po s. 5
Uvolňovací cviky - po s. 12

M - po s.17, malý Matýsek po s. 6

27.9.
ČJ - Amos - po s. 4, cv. 4
M - po s. 16, cv. 2
AJ - učebnice po s. 8
pracovní sešit po s. 5

26.9.
ČJ - Živá abeceda - po s. 17
M - po s. 13, cv. 2

25.9.
ČJ - Živá abeceda po s. 16, cv. 2
"malá" Živá abeceda - po s. 3
Uvolňovací cviky - po s. 11
M - po s. 11, malý Matýsek po s. 5, cv. 2

22.9.
ČJ - Živá abeceda po s. 13, cv.2
M - po s. 10
PRV - po s. 5

21.9.
ČJ - Živá abeceda - po s. 11
"malá" Živá abeceda - po s. 2
Uvolňovací cviky - po s. 10
M - po s. 8

20.9.
ČJ - Živá abeceda - po s. 11, cv.1
Amos - po s. 2, cv.3
AJ - učebnice po s.6, pracovní sešit po s. 2
PRV - po s. 4

19.9.
ČJ - Amos k Živé abecedě - po s. 1
"malá" Živá abeceda - po s.1
Uvolňovací cviky po s. 9

M - po s. 7, "malý" Matýsek po s. 3

18.9.
ČJ - Živá abeceda - po s. 10
Uvolňovací cviky - po s. 8
M - po s. 6

15.9.

ČJ - Živá abeceda - po s. 9
Uvolňovací cviky - po s. 7
M - po s. 6. cv.1, procvičování s Matýskem po s. 2, cv.1,2
PRV - po s. 3

14.9.
ČJ - Živá abeceda - po s. 9, cv. 1
Uvolňovací cviky - po s. 6
M - po s.5, cv. 2

13.9.
ČJ - živá abeceda po s. 7
AJ - učebnice po s.5 - představení - Hello, I am....+ Hello song.
PRV- po s. 2

12.9.
ČJ - Živá abeceda - po s. 6
Uvolňovací cviky - po s. 5
M - po s. 5, cv. 1
procvičujeme s Matýskem - s. 1 po cv. 2

11.9.
ČJ - Živá abeceda - po s. 5
uvolňovací cviky - po s. 4 (po hrnce)
M - po s. 4, cv.1
procvičujeme s Matýskem po s.1, cv. 1

Probrané učivo za týden 4.-8.9.
ČJ - Živá abeceda - po s. 4, uvolňovací cviky - po s. 3
M - po s. 3