Pro rodiče

Vážení rodiče, jsme rádi, že jste si pro vzdělávání svých dětí zvolili naši mateřskou školu. Zápis dětí do mateřské je organizován systémem města Brna na www.zapisdoms.brno.cz. Na této stránce získáte všechny potřebné informace a budete moci vyplnit přihlášku a přiřadit ji k naší škole.

Pokud budete potřebovat pomoci, neváhejte mě kontaktovat.

Pro školní rok 2020/2021 bude zápisový systém zpuštěn pravděpodobně na začátku dubna 2020. Bude aktivní vyplňování přihlášek, dále budete informováni o termínu odevzdávání přihlášek do mateřské školy pravděpodobně začátkem května 2020. Všechny potřebné informace budeme postupně doplňovat.

Mateřská škola nabízí vzdělávání podle Školního vzdělávacího programu s prvky environmentální výchovy zaměřené na životní prostředí okolo nás. Díky zařazení mezi pilotní mateřské školy ve městě Brně rozvíjíme program Technické mateřské školy, který se zaměřuje na přiblížení technických dovedností dětem hravou tvořivou formou. V mateřské škole máme jednu třídu zaměřenou na předškolní děti, tato třída je vybavena interaktivní tabulí a robotickou hračkou Bee-bot.

Další informace se budou na našich stránkách postupně objevovat.

Těšíme se na vás.

Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

Odkazy