Pro rodiče

Vážení rodiče, jsme rádi, že jste si pro vzdělávání svých dětí zvolili naši mateřskou školu. Zápis dětí do mateřské je organizován systémem města Brna na www.zapisdoms.brno.cz. Na této stránce získáte všechny potřebné informace a budete moci vyplnit přihlášku (každoročně koncem března a v dubnu) a donést ji do naší mateřské školy.

Pokud budete potřebovat pomoci, neváhejte nás kontaktovat.

Pro školní rok 2024/2025 bude zápisový systém zpuštěn zřejmě až na začátku dubna 2024.
Vyplníte přihlášku a budete informováni o termínu odevzdávání přihlášek do mateřské školy, v prvních dnech měsíce května 2024. Všechny potřebné informace budeme postupně doplňovat.

Mateřská škola nabízí vzdělávání podle Školního vzdělávacího programu s prvky environmentální výchovy zaměřené na životní prostředí okolo nás. Díky zařazení mezi pilotní mateřské školy ve městě Brně rozvíjíme program Technické mateřské školy, který se zaměřuje na přiblížení technických dovedností dětem hravou tvořivou formou. V mateřské škole máme jednu třídu zaměřenou na předškolní děti, tato třída je vybavena interaktivní tabulí a robotickou hračkou Bee-bot.

Další informace se budou na našich stránkách postupně objevovat.

Těšíme se na vás.

Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

Odkazy