Probrané učivo

29.11.
ČJ - uč.str.69 ,slovní druhy
M - 2.díl uč. str.6 , dělení dvojciferným dělitelem, souřadnice bodů
AJ - uč. str.36, PS str.31 - to have slov. zásoba PS str.82 unit 3 parts of body
VL - uč. str.31-33

13.10.
VL - uč.str.18

12.10.
VL - uč. str.14-17