Domácí úkoly

24.1.
Podepsat a donést přihlášku na školu v přírodě!!
Napsat sebehodnocení do ŽK a podepsat rodiči!

23.1.
ČJ: PS: 42/2
M: vypočítej obsah svého pokoje ( měření zaokrouhli na dm) a vysledek převeď na metry čtvereční

21.1.
ČJ: U: 79/10 a ( 8 vět)
M: U: 9/3,4 ( zápis, výpočet, odpověď)

20.1.
Do PČ si doneste jehlu,barevnou bavlnku na vyšívání, případně patentní navlékač jehel. M: U : 7/ 3,5,8 dokončit (do M1)
ČJ : PS: 41/4

16.1.
ČJ: U: 74/8 a - e
M : U: 7/4 (první 2 sloupečky i se zkouškou)
VL : přečíst str.39

.15.1. ČJ: napsat opravu diktátu do ČJ2 (kdo měl 3 a horší přepisuje celý diktát)
M : PS: 4/ 1,2,3

14.1.
ČJ: PS: 38/ 2,3 ČT : napsat opravu v sešitě ( tato úloha je místo úlohy do M) Zítra bude prověrka z ČJ !

13.1.
ČJ: PS: 38/ 1 a - c (písemně), d (ústně)
M : PS: 2/ 4,8

9.1.
ČJ:PS: 37/3 b
VL: vyplnit list do sešitu

8.1.
ČJ: PS: 37/2 a,b
Podepsat hovorové hodiny v ŽK!!
M : U: 3/7 (kdo nedokončil cvičení 2,3,6 - dokončí)

7.1.
ČJ: list str.38 / 2 a - e
M : PS 1: 78/ 3,4,5
ČJ - sloh: list dokončit do pátku

6.1.
ČJ:PS: 34/8 ( u každého 6 slov), 9
M : nachystat učebnici na odevzdání a vzít s sebou i 2. díl PS
list cv. 9,11

19.12.
PŘV - doplnit cvičení v PS, téma Vesmír: s.15/cv. 6, 7; s.16/cv. 8, 10; s.17/cv. 11, 12; s. 18/cv. 14, 15; s.19/cv. 16, 17 (práce s textem v hodině); s. 20/cv. 19, 20 a strana 21) - většinu cvičení by měli mít žáci již vypracovánu, protože byla zadávána v průběhu hodin.

18.12.
ČJ: PS: 34/5,6,7
M: U: 51/3,4 - nevyznačujte cesty, pouze vyznačte body! (pokračuj na čtverečkovaném papíře ze školy)

17.12.
ČJ:PS:33/1,2
M : PS: dokončit str.74 - 75

16.12.
ČJ: umět perfektně řady vyjmenovaných slov !!
M: U: 47/ 2,3,4
PS: dokončit stranu 72
PČ: doneste si staré vyřazené CD nebo DVD a jeden vršek od PET láhve

12.12.
ČJ: PS: 32/ 12 a,b
napsat opravu diktátu ( Kdo měl 3 a horší, tak opíše znovu celý diktát !!!) M: list se souřadnicemi
AJ Ná: PS 27/3,4

11.12.
ČJ: PS: 30/3
M: U: 43/ 2,5,7 (výpočet, odpověď)

10.12.
ČJ: list cv. 3 M: G: narýsuj 5 soustředných kružnic, kde každá bude mít poloměr o půl cm větší, než ta předchozí

9.12.
ČJ: PS: 29/3 (dokončit), U 54/ 1 (poslední 2 řádky)
M : U: 41/ 5,6 ( do M2)

5.12.
ČJ: U : 54/2 a ( do ČJ2)
M : U : 40 / 6 ( do M2)

4.12.
ČJ: PS: 28/3
napsat v ČJ1 opravu cvičení
M : U : 40/ 1, 7 (dokončit)

3.12.
Dnes děti donesou domů diplomy za loďáry !!
ČJ: PS: 28/1
M : PS: str.62 - 63 dokončit

2.12.
ČJ: PS: 27/7
M: 38/6 ( u prvních 2 příkladů bude i zkouška) do M2

28.11.
ČJ:PS: 27/6
M: PS: 54/5

27.11.
ČJ: PS: 29/ 1
M : PS: 54/ 1,3

26.11.
ČJ: U: 49/7 (do čj2)
M: U: 34 /7,9
ČT: naučit se básničku z papíru do 2:12.
ZVL. DÚ: ČJ:PS: 25/9

25.11.
ČJ: PS: 24/2
AJ Ná: ve středu 27.11. se odevzdává projekt My Family

21.11.
ČJ:PS: 23/4 dokončit
M: PS: 52/2,3

20.11.
ČJ: PS: 23/2 a-c
M : PS: 52/1
AJ Ná: PS 19/5,6
/

19.11.
ČJ: list 2 cvičení s šipečkami
Zítra bude prověrka z ČJ!!! M: PS: 46/4
Vv: dokončit obrázek do zítřka

18.11.
ČJ: PS: 22/1
M : PS: 44/5,10

15.11.
ČJ: PS: 21/4,5 ( napsat 4 spojení - každé na jeden řádek)
M: PS: 44/1,3,4
VL: PS: 21/7 (ke každé události napsat letopočet, kdy to bylo)
Ve čtvrtek místo hovoroých hodin bude krátká třídní schůzka v 17h !!!
Prosím rodiče, aby odteď podepisovali všechny úlohy, které děti dostanou!!

14.11.
Podepsat čtvrtletní hodnocení v ŽK !!!
M: U: 30/2 ( 4 př.) 30/5 ( 4 př.)...dokončit
VL: PS: str.19/1,2,3

13.11.
ČJ: 42/5 (dokončit)

12.11.
Napsat sebehodnocení do ŽK! Podepsat v ŽK třídní schúzky!

11.11.
AJ Ná: DÚ - učebnice str.19/cv.7 - napiš celé věty do sešitu.
Kdo nestihl ve škole, dokončí v PS str.15/cv.4.
PŘV - PS str. 14/cv. 4 a str. 15/cv. 5 (dokončit)

8.11.
AJ Ná: zopakovat přivlastňovací zájmena a slovíčka - členy rodiny

7.11
PŘV - připomínám doplnění a opravy v pracovním sešitě (úkol z 21.10.; cvičení str 6/cv. 1, 2; str. 7/cv.1, 2; str. 8/cv. 3, 5; str. 9/cv. 6, 8; str. 10/ cv. 9, 10; str. 11/ cv. 12, 13, 14, 15). Ve středu 13.11. si PS vybírám ke kontrole. V pondělí také zkouším opravy písemek.
AJ Ná: pracovní sešit 14/2- osmisměrka

6.11.2019
PŘV - PS str. 13/cv. 1, str. 14/cv. 2

4.11.2019
PŘV - dokončit zápis Planety (práce s učebnicí str. 22), ve středu (6.11.) písemka Půda.

31.10.
ČJ: PS:15/1,2 (dokončit)
VL: udělat zápis podle otázek

25.10.
ČJ:PS: 14/1 a-d (dokončit)

24.10.
Zítra donést i sešit do ČT a diktáty. Všude budou opravy!!

23.10.
ČJ:PS: 13/4

22.10.
ČJ:PS: 12/3, napsat popis hrníčku (používejte přídavná jména, pište ve větách, které mají alespoň 4 slova!, používejte přirovnání,...) do ČT!

21.10.
M:PS: 30/2,4 (dokončit)
Ve středu 23.10. budeme mít výukový program záchranné zvířecí stanice, kde se děti dozví o ochraně přírody a co třeba dělat s nalezeným živočichem, atd. Uvidí zde celou řadu savců a ptáků. Cena 50,-Kč.
PŘV - do pátku (25.10.), prosím, vypracovat pracovní list Horniny a minerály (procvičování) - možno vypracovat s učebnicí nebo školním sešitem, v pátek odevzat p.uč. Klailové, o velké přestávce si pro PL přijdu (ve středu nám hodina odpadne). V pátek Vám také vrátím pracovní sešity (do 13.11. si v nich prosím opravte nebo doplňte cvičení str 6/cv. 1, 2; str. 7/cv.1, 2; str. 8/cv. 3, 5; str. 9/cv. 6, 8; str. 10/ cv. 9, 10; str. 11/ cv. 12, 13, 14, 15).

18.10.
VL: PS: 12-13
ČJ: napiš na papír popis nějakého předmětu (velikost, tvar, materiál, barva, zajímavosti, k čemu slouží, neopakuj stejná slova, používej přídavná jména a přirovnání) AJ: dokončit v pracovním sešitě str.12/1,2,3

17.10.
ČJ:PS: 11/1,2a (dokončit) AJ Ná: There were ten in the bed - naučit zpaměti 1. a 3. sloupec

16.10.
M: PS: 28/4,8,9

14.10.
ČJ: list cv.1 a,b, c
M : list cv. 1-6 (dokončit)

11.10.
AJ Ná: pracovni sešit 10/2, zopakovat psaní čísel

10.10.
ČJ: PS: 10/2 (dokončit) , napsat opravu úlohy do ČJ2 M: PS: 26/ 1,4,5 (dokončit)
VL:PS: str.10-11

9.10.
ČJ:PS: 9/9
M: PS: dokončit str. 24/ 1-9

8.10.
M: 18/1 (poslední 3 sloupečky u posledního sloupečku udělej ZK!!)

7.10.

ČJ: list a U: 17/2a (do ČJ2)

4.10.
AJ Ná: The Project My life - termín odevzdání pátek 11.10.

3.10.
M: list cv.7,10,11
VL: udělat zápis, znovu se podívat na videa o Marii Terezii, abyste znali její reformy!
AJ Sk: opakovat povely, slovíčka Unit 1
AJ obě skupiny:
Ve středu 9. 10. budeme s žáky zpřístupňovat on-line aktivity (www.projectonlinepractice.com) na procvičení angličtiny. K tomu je potřeba, aby žáci měli funkční e-mail a znali do něj heslo.
Je možné použít e-mail rodičů. Prosím, připravte žáky na tuto práci.

30.9.
ČJ: opakovat slovní druhy, základní skladební dvojice, mluvnické kategorie u podstatných jmen a sloves, větné celky!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
M: U: 17/4 (do M2)
AJ Ná: pracovní sešit 10/1, 3
AJ Sk: pracovní sešit 9/6
PŘV: vypracovat kontrolní otázky k tématu Horniny (9.10. vybírám a kontroluji)

Dnes donesou děti domů měsíční diplomy.

27.9.
M: 16/8 ( i se zkouškami)

26.9.
M: list cv.1,2 (dodělat),4
ČJ:PS: 6/2a,b (dodělat)

25.9.
ČJ:PS: 6/1

24.9.
ČJ: 11/6 (2 řádky v množném čísle)
VL:PS: str.6-7 ( u cv. 4. stačí zakroužkovat písmeno, nemusíte to tam psát)

23.9.
M: 10/6 (dokončit)
ČJ: PS: 6/1 (vypiš slova a za každé do závorky napiš zkratkou vzor)

19.9.
M:PS: 6/2 (celou tabulku) PŘV: vypracovat otázky k tématu Minerály(v pondělí si vyberu a zkontroluji) plus nezapomenout připravit se na pondělní písemnku (Třídění organismů)

18.9.
ČJ: dokončit list

17.9.
M:PS: 4/4,5
ČJ:PS: 5/3 a,b,c

a,b,c ( 4slova)

13.9.
Vyplnit dotazník pro celou rodinu ...do pondělí!
Do pátku odevzdat hotové skupinové projekty o Odpadech!

12.9.
M: PS: 3/1-5 (dokončit)

9.9.
M: vyplnit list
zopakovat násobky!!!
ČJ: dokončit list

6.9.
M: dokončit list
VL: vyzdobit 1. stranu v sešitě ( obrázek týkající se učiva)

Ve středu 11.9. bude cvičení v přírodě. Informatika (6h) bude!! Vážení rodiče, stejně jako v loňském roce, tak i letos učím v naší třídě vlastivědu a tak bych vás chtěla požádat o 108,-Kč na 2 PS do VL a 112,-Kč na pracovní Čtení s porozuměním do ČJ? Děkuji.

5.9.
M: PS: 2/9 (dokončit)

4.9.
Od zítřka už se učíme podle rozvrhu!!
D.Ú: Zjisti na cestě ze školy, co je kde podle ekologie špatně (odhozené odpadky, skládky, znečištění, chování lidí,...).
Podívej se na televizní noviny a zapiš, zda se tam řešilo něco, co je společné s ekologickými problémy.

3.9.
Zítra 4.9. končí vyučování celé třídy ve 12.35h. Od čtvrtka se budeme učit dle rozvrhu hodin.
Vypsat první stranu ŽK.
Obalit sešity a učebnice.
Donést věci na TV.

2.9.
Zítra si donesu do školy sešity, pomůcky a aktovku na učebnice. Škola bude končit v 11.40h.