Probrané učivo

ČJ - druhy zájmen , druhy číslovek M - desetinná čísla, jednotky obsahu, osa úsečky, povrch krychle a kvádru AJ - unit 5 - předložky, My room