Probrané učivo

ČJ - opakování - stavba slova, slovní druhy, předpony a předložky
M - numerace do milionu, čtverec, obdélník - vlastnosti úhlopříček, pravoúhlý trojúhelník AJ - unit 2 family ( isn't, aren't, my, his, her...), tvoření otázky, dny