Probrané učivo

ČJ -vyjmenovaná slova M - písemné dělení dvojciferným dělitelem, souřadnice bodů AJ - unit 3