Probrané učivo

ČJ - časování sloves, slovesné způsoby, podmět a přísudek M - desetinná čísla, jednotky obsahu, osy souměrnosti AJ - unit 6 , people