domácí úkoly

11.6. ČJ - tisk cv.2,3,4/ 40 6.6. M - opakovat na pís. práci - jednotky obsahu, zlomky a desetin. čísla povrch krychle a kvádru, konstrukce obrazců, slovní úlohy ČJ - opakovat na pís. práci - druhy podmětu, shoda přísudku s podmětem, souvětí, skladební dvojice, přímá řeč