Probrané učivo

23.9.
ČJ - ú/ů, tvrdé a měkké slabiky - pravopisné pětiminutovky PP str. 2 celá, slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě - PS str. 8 celá
M - násobilka, sudá a lichá čísla, PS 5/12, 13, 14, 15, 16, 17
Čt - str. 5 - září, přísloví a pranostiky, písnička Přísloví Jiří Pazour

22.9.
M - početní operace do 100, PS 1/9, násobení a dělení 2, 3, 4 v tabulkách, opačné operace (3 . = 12, 12 : 3 = ) ,_ PL cv. 1 - 4
ČJ - u/ú/ů - uč. 8/14, PS 5 celá, diktát slov (i/y)

20.-21.9.
ČJ - měkké a tvrdé slabiky, učebnice str. 14 - 15, PS 6 (celá)
M - slovní úlohy, PS 3 celá

17.9.
ČJ - prezentace projektů
Vv - origami
M - krychlové stavby

14.9.
ČJ - opakování, participativní projekt - škola M - opakování násobilka 3, slovní úlohy typu a + (a + b), nákres, zápis, zápis do tabulky, obměny zadání, (uč. str. 8, 10 - zelené rámečky)
HV - opakování not c1 - c2, notové soutěže a hry, rytmus - nota půlová, čtvrťová, osminová, pomlka.
Noty procvičte zde. Rytmus procvičte zde.

13.9.
ČJ - abeceda, řazení slov podle abecedy, PS str. 4 (celá)
M - opakování násobilka 2, slovní úlohy typu a + b, a - b, nákres, zápis, zápis a výpočet v tabulce, obměny úloh. (uč. - vzorové úlohy str. 5, 6, 7 - zelený rámeček)

10.9.
ČJ - malý sešit - 4 slova s hláskovým vzorcem, mluvnické cvičení do malého sešitu DIKTÁTY, sešit podepsat
ČT - čítanka báseň Září, odpovědět na otázky za básničkou
SLOH - PS 3/1 - podle pokynů napsat do malého sešitu ČTENÍ

9.9.
ČJ - dělení hlásek, zápis hlásek pod slovo (x o), souřadné výrazy, PS 2/3,6. Podepsat malý sešit.
M - PL sčítání a odčítání do 100