Probrané učivo

23.9.
ČESKÝ JAZYK - opakování - souhlásky tvrdé, měkké, slovní druhy
PRACOVNÍ SEŠIT - str.6/cv.4
ČÍTANKA - str.12, 13
ANGLICKÝ JAZYK - opakování slovní zásoby, čtení
učebnice - str.6

22.9.
ČESKÝ JAZYK - opakování - souhlásky, slovní druhy
učebnice - str.13, 14/cv.1, 2
PRACOVNÍ SEŠIT - str.6/cv.1, 2, 3
MATEMATIKA - GEOMETRIE - opakování - bod, přímka; slovní úlohy, opakování sčítání, odčítání do 100
učebnice str.9, 10
PRACOVNÍ SEŠIT - str.1/cv.10, str.2/cv.16, 17

20.9.
ČESKÝ JAZYK - opakování souhlásek, slabiky di, ti, ni, určování slovních druhů z věty
učebnice - str.12
PRACOVNÍ SEŠIT - str.8/cv.4
MATEMATIKA - opakování - slovní úlohy, GEOMETRIE - opakování - čára - křivá, přímá, lomená, bod, přímka
zápis sešit GEOMETRIE - bod, přímka
učebnice - str.9
ANGLICKÝ JAZYK - opakování slovní zásoby, čtení, psaní
učebnice - str.6
slovníček - Vocabulary - nová slovní zásoba - ze str.6

17.9.
ČESKÝ JAZYK - opakování rozdělení hlásek, slovní druhy - podstatná jména, slovesa, předložky, spojky, slova s dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
učebnice - str.11
PRACOVNÍ SEŠIT - str.8/cv.1,2,3
ČÍTANKA - str.9,10,11
MATEMATIKA - matematické pojmy, násobilka, slovní úlohy - o něco více, méně než
učebnice - str.8

14.9.
ČESKÝ JAZYK - opakování - abeceda, řazení slov
učebnice - str.10/cv.3, 4
PRACOVNÍ SEŠIT - str.4/cv.3, 4
MATEMATIKA - opakování - násobilky, matematických pojmů, sčítání, odčítání, násobení, dělení do 100, slovní úlohy
učebnice - str.7
ANGLICKÝ JAZYK - opakování slovní zásoby ze druhé třídy - čtení, pamětné psaní; konverzace
sešit ENGLISH - zápis, čtení konverzace
PRACOVNÍ SEŠIT - str.4

13.9.
ČESKÝ JAZYK - opakování - rozdělení hlásek, abeceda, řazení slov podle abecedy
učebnice - str.10/cv.1
PRACOVNÍ SEŠIT - str.4/cv.2, str.5/cv.3
ČÍTANKA - str.9, 10, 11
MATEMATIKA - opakování násobilky, násobení, sčítání, odčítání do 100, slovní úlohy
učebnice - str.5/cv.17, str.6/cv.18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
ANGLICKÝ JAZYK - opakování slovní zásoby ze druhé třídy a nové slovní zásoby ze třetí třídy - čtení, psaní, poslech
učebnice - str.5 - čtení
PRACOVNÍ SEŠIT - str.3/cv.1,2

10.9.
ČESKÝ JAZYK - opakování rozdělení hlásek, délka samohlásek
učebnice - str.8/cv.12, 13, 14
PRACOVNÍ SEŠIT - str.5/cv.1,2
ČÍTANKA - str.6,7
MATEMATIKA - číselná řada, porovnávání čísel, slovní úlohy, násobení, sčítání, odčítání do 100
učebnice - str.5/cv.12,14,15, sešit M2 - str.5/cv.13
PRACOVNÍ SEŠIT - str.1/cv.3,4,5,6,7,8,9

9.9.
ČESKÝ JAZYK - opakování - rozdělení hlásek, slovní druhy, věta, slovo, slabika, hláska
učebnice - str.7/cv.10, str.8/cv.11
pracovní sešit - str.2/cv.5,6
ČÍTANKA - str.5
sešit ČTENÍ - zápis z ČÍTANKY ze str.5, lidová pranostika
ANGLICKÝ JAZYK
učebnice - str.4,5
sešit - zápis - Who's this? It's Otto....
slovníček - Vocabulary - nová slovní zásoba

8.9.
ČESKÝ JAZYK - opakování - rozdělení hlásek, slovní druhy
učebnice - str.7/cv.9
pracovní sešit - str.2/cv.3,4
MATEMATIKA - opakování - násobilky, matematické pojmy, slovní úlohy, orientace na číselné ose
učebnice - str.4/cv.9,10,11, str.5/cv.16

7.9.
ČESKÝ JAZYK - opakování - věta, slovo, slabika, hláska
učebnice - str.6/cv.6,7,8
pracovní sešit - str.2/cv.1, 2
ČÍTANKA - str.4
MATEMATIKA - opakování sčítání, odčítání do 100, násobilka, matematické pojmy, slovní úlohy
učebnice - str.4/cv. 5,6,7,8
ANGLICKÝ JAZYK
učebnice - str.4
pracovní sešit - str.2

6.9.
ČESKÝ JAZYK - opakování - věta, slovo, slabika, hláska
učebnice - str.5/cv.1,2,3,4
MATEMATIKA - opakování násobilky, jednotky, desítky
sešit M1 - matematické pojmy - opakování
pracovní sešit - str.1/cv.1,2
ANGLICKÝ JAZYK
učebnice - str.2,3,4 - čtení konverzace
sešit - zápis - Hello!, I´m.... What's your name?

3.9.
ČESKÝ JAZYK - opakování
MATEMATIKA - opakování násobilky, desítky, jednotky
učebnice - str.3