Domácí úkoly

11. 6.
Čj - Čítanka číst po s 155
M - procvičovat násobilku
Vystřihnout a vložit do obálky násobilku 10 (modrá políčka kartonové přílohy).
Přinést pravítko a ořezanou tužku.

10. 6.
Čj - Písanka s 34/dokončit
M - procvičovat násobilku
Aj - PS Happy House 2, s 61/Napiš slova.
Stop!
I'm skipping!

9. 6.
Čj - Písanka s 33/dokončit
Čítanka s 153/číst
M - procvičovat násobilku

8. 6.
Čj - Český jazyk 2, s 100/2 napsat do sešitu Čj 2
Čítanka, s 152/číst
M - Matematika 7, s 29/8

7. 6.
Čj - Český jazyk 2, s 99/3 napsat do sešitu Čj 2
M - Matematika 7, s 29/7

4. 6.
Čj - Čítanka číst po s 147
M - procvičovat násobilku
Přinést pomůcky do Tv.

3. 6.
Aj - PS Happy House 2, s 56/Přečti, vyber a zakroužkuj.
sešit Anglický jazyk/slovní zásoba 7. lekce/přepsat, vybarvit a nalepit
I'm playing!

2. 6.
Čj - Český jazyk 2, s 97/5 a) napsat do sešitu Čj 1
M - Matematika 7, s 28/3, procvičovat násobilku

31. 5.
Čj - Český jazyk 2, s 97/2 napsat do sešitu Čj 1
M - Matematika 7, s 28/1, procvičovat násobilku

28. 5.
Čj - Čítanka číst po s 143
M - procvičovat násobilku
Přinést pravítko a ořezanou tužku na rýsování.

27. 5.
Aj - PS Happy House 2, s 55/Přečti a vybarvi. Potom nakresli a napiš.
PS Happy House 2, s 79, 80/Vyrob malou knížečku.
Opakovat slovní zásobu 6. lekce.

26. 5.
Čj - Český jazyk 2, s 95/3 napsat do sešitu Čj 2
Čítanka číst po s 142
M - Matematika 7, s 26/5

25. 5.
Čj - Český jazyk 2, s 95/2 napsat do sešitu Čj 2
Čítanka s 142/číst
M - Matematika 7, s 26/4

24. 5.
Čj - Český jazyk 2, s 94/3 napsat do sešitu Čj 2
M - Matematika 7, s 26/1

21. 5.
Čj - Čítanka, s 139, 140, naučit báseň dle vlastního výběru
Čítanka, číst po s 141 M - procvičovat násobilku

20. 5.
Čj - sešit Čj čtení/dokončit
Písanka s 29/dokončit
M - Matematika 7, s 24/8 napsat do sešitu M 1
Vystřihnout a vložit do obálky násobilku 9 (hnědá políčka kartonové přílohy)
Aj - PS Happy House 2, s 52/Nakresli a napiš.
sešit Anglický jazyk/slovní zásoba What's the weather like?/přepsat, vybarvit a nalepit

19. 5.
Čj - Český jazyk 2, s 89/6 napsat do sešitu Čj 1
M - Matematika 7, s 24/6

18. 5.
Čj - Český jazyk 2, s 88/5 napsat do sešitu Čj 1
Čítanka s 138/číst
M - Matematika 7, s 24/1, 3, 4

17. 5.
Čj - Český jazyk 2, s 88/2 napsat do sešitu Čj 1
M - procvičovat násobilku

14. 5.
Český jazyk - slovní druhy, podstatná jména, slovesa
Český jazyk 2, s 93/6, 7 ústně podle zadání
Český jazyk 2, s 93/7 napsat do sešitu Čj 2
Pravopisné pětiminutovky, s 1 - 17, 19 - 32
Čítanka s 137/číst
Písanka s 27
Matematika - násobilka, sčítání a odčítání do 100, slovní úlohy
Matematika 7, s 23/5 - 7 podle zadání

13. 5.
Český jazyk - slovní druhy, podstatná jména, slovesa
Český jazyk 2, s 93/5 ústně podle zadání
Český jazyk 2, s 93/5a) napsat do sešitu Čj 2
Pravopisné pětiminutovky, s 1 - 17, 19 - 32
Čítanka s 136/číst
Putování se sluníčkem, s 21/37 napsat do sešitu Čj 2
Matematika - dělení osmi, slovní úlohy
Matematika 7, s 23/4 podle zadání
Matematika 7, s 23/3 oranžový rámeček přepsat a vypočítat do sešitu M 2
Anglický jazyk - Summertime
Happy House 2, s 53
Are you wearing something red?
Happy House 2, s 54
Listen. Then play the game.
PS Happy House 2, s 50
Listen and choose.
PS Happy House 2, s 51

12. 5.
Český jazyk - slovní druhy, podstatná jména, slovesa
Český jazyk 2, s 92/1, 93/2 - 4 ústně podle zadání
Český jazyk 2, s 93/2 napsat do sešitu Čj 2
Pravopisné pětiminutovky, s 1 - 17, 19 - 32
Čítanka s 135/číst
Písanka s 26
Matematika - dělení osmi, slovní úlohy
Matematika 7, s 23/1, 2 podle zadání
Matematika 7, s 22/6, 7 zápis, výpočet a odpověď do sešitu M 2

11. 5.
Český jazyk - slovní druhy, podstatná jména
Český jazyk 2, s 92/6, 8 ústně podle zadání
Český jazyk 2, s 92/6a) napsat do sešitu Čj 2
Pravopisné pětiminutovky, s 1 - 17, 19 - 32
Čítanka s 134/číst
Putování se sluníčkem, s 21/36 napsat do sešitu Čj 2
Matematika - dělení osmi, slovní úlohy
Matematika 7, s 22/3 - 5 podle zadání
Matematika 7, s 23/3 růžový rámeček přepsat a vypočítat do sešitu M 2

10. 5.
Český jazyk - slovní druhy, podstatná jména
Český jazyk 2, s 91/1 - 5 ústně podle zadání
Český jazyk 2, s 91/4 napsat do sešitu Čj 2
Pravopisné pětiminutovky, s 1 - 17, 19 - 32
Matematika - dělení osmi
Matematika 7, s 22/1, 2 podle zadání
Tělesná výchova - dobrovolný úkol
Jak sportujeme během distanční výuky, můžete se vyfotit a fotku poslat přes Skype, mailem nebo přinést v pondělí 3. května do školy.

7. 5.
Čj - Český jazyk 2, s 90/2
Čítanka, s 119/číst
M - procvičovat násobilku

6. 5.
Čj - Čítanka, s 118/číst
M - Matematika 7, s 23/3 fialový rámeček přepsat a vypočítat do sešitu M 1
Aj - PS Happy house 2, s 49/Sleduj čáru a vybarvi. Potom napiš.
sešit Anglický jazyk/slovní zásoba 6. lekce, přepsat, vybarvit a nalepit, song My summer song!, The sunhat. (CD)

5. 5.
Čj - Český jazyk 2, s 86/8 napsat do sešitu Čj 1
Čítanka po s 133
M - Matematika 7, s 21/2

4. 5.
Čj - Český jazyk 2, s 86/5 napsat do sešitu Čj 1
Čítanka po s 133
Písanka po s 24
M - Matematika 7, s 20/4

3. 5.
M - násobilka 2, 3, 4, 5, 6 a 7
Vystřihnout a vložit do obálky násobilku 8 (červená políčka kartonové přílohy)

30. 4.
Český jazyk - slova se skupinami bě, pě, vě, mě
Český jazyk 2, s 85/3, 4 ústně podle zadání
Pravopisné pětiminutovky, s 21/2. sloupec
Čítanka s 133/číst
Písanka s 23
Matematika - násobilka, sčítání a odčítání do 100
Matematika 7, s 18/5, 6 podle zadání

29. 4.
Český jazyk - slova se skupinami bě, pě, vě, mě
Český jazyk 2, s 85/1, 2 ústně podle zadání
Český jazyk 2, s 85/2 napsat do sešitu Čj 2
Pravopisné pětiminutovky, s 21/1. sloupec
Čítanka s 132/číst
Putování se sluníčkem, s 20/34 napsat do sešitu Čj 2
Matematika - násobilka, sčítání a odčítání do 100
Matematika 7, s 18/2, 4 podle zadání
Anglický jazyk - In my garden
Happy House 2, s 48
What can you hear in Tom's garden?
Happy House 2, s 49
Slovní zásoba.
Listen and answer.
PS Happy House 2, s 46, 47

28. 4.
Český jazyk - slova se skupinami dě, tě, ně
Český jazyk 2, s 83/9, 11, 12 ústně podle zadání
Český jazyk 2, s 111/dě, tě, ně, a) napsat do sešitu Čj 2
Čítanka s 131/číst
Písanka s 22
Matematika - násobilka sedmi, slovní úlohy
Matematika 7, s 17/5, 6, zápis, výpočet a odpověď do sešitu M 2
Matematika 7, s 18/3 podle zadání

27. 4.
Český jazyk - slova se skupinami dě, tě, ně
Český jazyk 2, s 83/7, 8 ústně podle zadání
Český jazyk 2, s 83/8 napsat do sešitu Čj 2
Pravopisné pětiminutovky, s 20/2. sloupec
Čítanka s 130/číst
Putování se sluníčkem, s 19/33 napsat do sešitu Čj 2
Matematika - násoblka sedmi, slovní úlohy
Matematika 7, s 17/3, 4, s 18/1 podle zadání

26. 4.
Český jazyk - slova se skupinami dě, tě, ně
Český jazyk 2, s 83/6 ústně podle zadání
Český jazyk 2, s 83/6 napsat do sešitu Čj 2
Pravopisné pětiminutovky, s 20/1. sloupec
Matematika - dělení sedmi
Matematika 7, s 17/1, 2 podle zadání
Tělesná výchova - dobrovolný úkol
Jak sportujeme během distanční výuky, můžete se vyfotit a fotku poslat přes Skype, mailem nebo přinést v pondělí 3. května do školy.

23. 4.
Čj - Čítanka, číst po s 129
M - násobilka 2, 3, 4, 5, 6 a 7
PRV - do prvoukového sešitu si vlepit zápisy Domácí mazlíčkové a pokojové rostliny; děti dnes dostali také zápis na pondělní online hodinu Naše vlast - ČR; ten, kdo nemá v sešitě vlepeny zápisy z distanční výuky, tak si je do sešitu doplní, v pondělí 3.5. si zkontroluji a oznámkuji, nyní jsem hodnotila slovně... ostatní děti mají práci za distanční výuku v ŽK ohodnocenou.

22. 4.
Čj - Čítanka s 127/číst
M - Matematika 7, s 16/6
Aj - PS Happy House 2, s 45/Přečti, nakresli a napiš.

21. 4.
Čj - Český jazyk 2, s 82/5 dva řádky přepsat do sešitu Čj 1
Čítanka s 126/číst
M - Matematika 7, s 16/5 pravý slouoec přepsat a vypočítat do sešitu M 1

20. 4.
Čj - Čítanka s 125/číst
Písanka s 20/dokončit
M - Matematika 7, s 16/2 přepsat a vypočítat do sešitu M 1

19. 4.
Čj - Český jazyk 2, s 81/4
M - násobilka 2, 3, 4, 5, 6 a 7

16. 4.
Český jazyk - psaní souhlásek uvnitř a na konci slova
Český jazyk 2, s 80/7, 9, 10, ústně podle zadání
Český jazyk 2, s 80/9b, napsat do sešitu Čj 2
Pravopisné pětiminutovky, s 1 - 17, s 23 - 29
Čítanka číst po s 124
Písanka po s 19
Matematika - násobilka, sčítání a odčítání do 100
Matematika 7, s 15/3, 4, 6 podle zadání
Matematika 7, s 15/2, růžový rámeček přepsat a vypočítat do sešitu M 2

Od 12.00 do 14.00 přinést do školy sešity Čj2, M2 a Pravopisné pětiminutovky.

15. 4.
Český jazyk - psaní souhlásek uvnitř a na konci slova
Český jazyk 2, s 80/4 - 6, ústně podle zadání
Český jazyk 2, s 80/6, napsat do sešitu Čj 2
Pravopisné pětiminutovky, s 1 - 17, s 23 - 29
Čítanka s 122/číst
Putování se sluníčkem, s 18/31 napsat do sešitu Čj 2
Matematika - násobilka 7
Matematika 7, s 14/6, 15/1, 2, 5 podle zadání
Matematika 7, s 15/2, oranžový rámeček přepsat a vypočítat do sešitu M 2
Anglický jazyk - My house
Happy House 2, s 47/Čti.
PS Happy House 2, s 77, 78/Vyrob malou knížečku.

V pátek 16. dubna od 12.00 do 14.00 přinést do školy sešity Čj2, M2 a Pravopisné pětiminutovky.

14. 4.
Český jazyk - psaní souhlásek uvnitř a na konci slova
Český jazyk 2, s 79/3, ústně podle zadání
Český jazyk 2, s 79/3, napsat 3 věty do sešitu Čj 2
Pravopisné pětiminutovky, s 1 - 17, s 23 - 29
Čítanka s 121/číst
Písanka po s 18
Matematika - násobilka 7
Matematika 7, s 14/3 - 5 podle zadání
Matematika 7, s 15/2, žlutý rámeček přepsat a vypočítat do sešitu M 2

13. 4.
Český jazyk - psaní souhlásek uvnitř a na konci slova
Český jazyk 2, s 79/1, 2, ústně podle zadání
Český jazyk 2, s 79/1, napsat do sešitu Čj 2
Pravopisné pětiminutovky, s 1 - 17, s 23 - 29
Čítanka s 120/číst
Putování se sluníčkem, s 18/30 napsat do sešitu Čj 2
Matematika - násobilka 7
Matematika 7, s 14/1, 2 podle zadání

12. 4.
Český jazyk - psaní souhlásek uvnitř a na konci slova, H - CH
Český jazyk 2, s 111/h, ch, ústně podle zadání
Český jazyk 2, s 111/h, ch, tři řádky napsat do sešitu Čj 2
Pravopisné pětiminutovky, s 26/3. sloupec
Matematika - polopřímka, sčítání a odčítání do 100
Matematika 7, s 5/zápis do sešitu M Geometrie
Matematika 7, s 2/1 podle zadání
Vystřihnout a vložit do obálky násobilku 7 (zelená políčka kartonové přílohy)

9. 4.
Český jazyk - psaní souhlásek uvnitř a na konci slova, H - CH
Český jazyk 2, s 78/6, ústně podle zadání
Pravopisné pětiminutovky, s 26/2. sloupec
Čítanka, číst po s 118
Písanka po s 17
Matematika - slovní úlohy
Matematika 7, s 12/5, 6 podle zadání
Matematika 7, s 12/7 zápis, výpočet a odpověď napsat do sešitu M 2
PRV - od dnešních 11:00 hodin si můžete ve škole vyzvednout pracovní zápis na pondělní hodinu prvouky Hospodářská zvířata, případně je zde k vytištění: PRV2_Hospodářská zvířata.pdf

8. 4.
Český jazyk - psaní souhlásek uvnitř a na konci slova, H - CH
Český jazyk 2, s 78/3, 4, ústně podle zadání
Český jazyk 2, s 78/5, napsat do sešitu Čj 2
Pravopisné pětiminutovky, s 26/1. sloupec
Čítanka, číst po s 117
Putování se sluníčkem, s 17/29 napsat do sešitu Čj 2
Matematika - násobilka
Matematika 7, s 12/3, 4 podle zadání
Anglický jazyk - My house
Happy House 2, s 46/Poslouchej a přečti příběh.
Where's my phone?
PS Happy House 2, s 43/Doplň do vět slova z rámečku.
Happy House 2, s 40, 41/Slovní zásoba

7. 4.
Český jazyk - psaní souhlásek uvnitř a na konci slova, H - CH
Český jazyk 2, s 78/1, 2, ústně podle zadání
Český jazyk 2, s 78/2, napsat do sešitu Čj 2
Pravopisné pětiminutovky, s 29/3. sloupec
Čítanka, číst po s 116
Písanka po s 16
Matematika - násobilka, sčítání a odčítání do 100
Matematika 7, s 12/1, 2 podle zadání

6. 4.
Český jazyk - psaní souhlásek uvnitř a na konci slova, Ž - Š
Český jazyk 2, s 110/ž, š, ústně podle zadání
Český jazyk 2, s 110/ž, š, 3 řádky napsat do sešitu Čj 2
Pravopisné pětiminutovky, s 29/2. sloupec
Čítanka po s 115
Putování se sluníčkem, s 17/28 napsat do sešitu Čj 2
Matematika - násobilka
Násobilka

Od 12.00 do 14.00 vyzvednout ve škole sešit Čj čtení, Písanku a Matematiku 7.

31. 3.
Český jazyk - psaní souhlásek uvnitř a na konci slova, Ž - Š
Český jazyk 2, s 77/4 - 7, ústně podle zadání
Český jazyk 2, s 77/4, napsat do sešitu Čj 1
Pravopisné pětiminutovky, s 29/1. sloupec
Čítanka, číst po s 115, naučit báseň dle vlastního výběru
Putování se sluníčkem, s 16/27 napsat do sešitu Čj 1
Matematika - násobilka, sčítání a odčítání do 100
Matematika 7, s 7/8 podle zadání
Matematika 7, s 7/2, šedý rámeček přepsat a vypočítat do sešitu M 1

Od 12.00 do 14.00 přinést do školy sešity Čj1, Čj čtení, M1, Písanku a Matematiku 7.

30. 3.
Český jazyk - psaní souhlásek uvnitř a na konci slova, Ž - Š
Český jazyk 2, s 77/1 - 3, ústně podle zadání
Český jazyk 2, s 77/3, napsat do sešitu Čj 1
Pravopisné pětiminutovky, s 28/3. sloupec
Čítanka, číst s 112
sešit Čj čtení, Království včel/dokončit
Písanka po s 15
Matematika - násobilka 6, polopřímka
Matematika 7, s 5/1 - 3 podle zadání

Ve středu 31. března od 12.00 do 14.00 přinést do školy sešity Čj1, Čj čtení, M1, Písanku a Matematiku 7.

29. 3.
Český jazyk - psaní souhlásek uvnitř a na konci slova, Z - S
Český jazyk 2, s 110/z, s, ústně podle zadání
Český jazyk 2, s 110/z, s, tři řádky napsat do sešitu Čj 1
Pravopisné pětiminutovky, s 28/2. sloupec
Matematika - násobilka 6
Matematika 7, s 11/5, 6 podle zadání

26. 3.
Český jazyk - psaní souhlásek uvnitř a na konci slova, Z - S
Český jazyk 2, s 76/4 - 6, ústně podle zadání
Český jazyk 2, s 76/5, napsat do sešitu Čj 2
Pravopisné pětiminutovky, s 28/1. sloupec
Čítanka, číst po s 110
Putování se sluníčkem, s 16/26 napsat do sešitu Čj 2
Matematika - násobilka 6
Matematika 7, s 11/1, slovní úlohy
Matematika 7, s 11/4

Od 12.00 do 14.00 přinést do školy sešity Čj2, M2 a PS Happy House 2.

25. 3.
Český jazyk - psaní souhlásek uvnitř a na konci slova, Z - S
Český jazyk 2, s 76/1 - 3, ústně podle zadání
Český jazyk 2, s 76/3, čtyři věty napsat do sešitu Čj 2
Pravopisné pětiminutovky, s 27/3. sloupec
Čítanka, číst po s 108
Písanka po s 14
Matematika - násobilka 6
Matematika 7, s 11/1 - 3 podle zadání
Matematika 7, s 10/7 růžový rámeček přepsat a vypočítat do sešitu M 2
Anglický jazyk - My house
PS Happy House 2, s 42/Poslouchej a zakroužkuj.
Opakovat slovní zásobu 5. lekce.

V pátek 26. března od 12.00 do 14.00 přinést do školy sešity Čj2, M2 a PS Happy House 2.

24. 3.
Český jazyk - psaní souhlásek uvnitř a na konci slova, V - F
Český jazyk 2, s 111/v, f, ústně podle zadání
Český jazyk 2, s 111/v, f, dva řádky napsat do sešitu Čj 2
Pravopisné pětiminutovky, s 27/2. sloupec
Čítanka, číst po s 107
Putování se sluníčkem, s 15/25 napsat do sešitu Čj 2
Matematika - násobilka 6
Matematika 7, s 10/6, 8 podle zadání
Matematika 7, s 10/7 oranžový rámeček přepsat a vypočítat do sešitu M 2

23. 3.
Český jazyk - psaní souhlásek uvnitř a na konci slova, V - F
Český jazyk 2, s 75/4 - 6, ústně podle zadání
Český jazyk 2, s 75/5, napsat do sešitu Čj 2
Pravopisné pětiminutovky, s 27/1. sloupec
Čítanka, číst po s 106
Písanka po s 13
Matematika - násobilka 6
Matematika 7, s 10/2 - 5 podle zadání

22. 3.
Český jazyk - psaní souhlásek uvnitř a na konci slova, V - F
Český jazyk 2, s 110/ď,ť, tři řádky napsat do sešitu Čj 2
Matematika - násobilka 6
Matematika 7, s 9/6 podle zadání
Matematika 7, s 10/1 podle zadání
PRV - DÚ v zápise Povolání, Volný čas: odpověz na otázky (povolání rodičů, tvoje budoucí povolání); do rámečku nakresli, kterým činnostem se rád/a věnuješ ve volném čase. Vypracované zápisy obstřihni a nalep do prvoukového sešitu.

19. 3.
Český jazyk - psaní souhlásek uvnitř a na konci slova, Ď - Ť
Český jazyk 2, s 110/ď - ť, ústně podle zadání
Pravopisné pětiminutovky, s 25/3. sloupec
Putování se sluníčkem, s 15/24 napsat do sešitu Čj 1
Kalamajka
Čítanka, číst po s 105
Matematika
Matematický klokan

Od 12.00 do 14.00 přinést do školy ŽK, sešity Čj1, Čj čtení a M1.

18. 3.
Český jazyk - psaní souhlásek uvnitř a na konci slova, Ď - Ť
Český jazyk 2, s 74/5, 6 ústně podle zadání
Český jazyk 2, s 74/5 napsat do sešitu Čj 1
Pravopisné pětiminutovky, s 25/2. sloupec
Písanka po s 12
Čítanka, číst po s 104
Matematika - násobilka 6
Matematika 7, s 9/ 1 - 5 podle zadání
Matematika 7, s 7/2, 3. a 4. fialový sloupec přepsat a vypočítat do sešitu M 1
Anglický jazyk - My house
Happy House 2, s 45/slovní zásoba

V pátek 19. března od 12.00 do 14.00 přinést do školy ŽK, sešity Čj1, Čj čtení a M1.

17. 3.
Český jazyk - psaní souhlásek uvnitř a na konci slova, Ď - Ť
Český jazyk 2, s 74/3, 4 ústně podle zadání
Pravopisné pětiminutovky, s 25/1. sloupec
Putování se sluníčkem, s 14/23 napsat do sešitu Čj 1
Čítanka, číst po s 104, Sluníčko
Čítanka s 102, rozpočítadlo U potoka roste kvítí přepsat do sešitu Čj čtení a namalovat obrázek
Matematika - násobilka 5
Matematika 7, s 8/6, 7 podle zadání
Matematika 7, s 7/2, 1. a 2. fialový sloupec přepsat a vypočítat do sešitu M 1
Vystřihnout a vložit do obálky násobilku 6 (oranžová políčka kartonové přílohy)

16. 3.
Český jazyk - psaní souhlásek uvnitř a na konci slova, Ď - Ť
Český jazyk 2, s 74/1,2 ústně podle zadání
Český jazyk 2, s 74/2, napsat do sešitu Čj 1
Čítanka, číst po s 103
sešit Čj čtení, Jak přivolali jaro/dokončit
Písanka po s 11
Matematika - násobilka 5
Matematika 7, s 8/5 podle zadání
Matematika 7, s 8/8, 9 do sešitu M 1
Matematika 7, s 8/4, fialový rámeček přepsat a vypočítat do sešitu M 1

15. 3.
Český jazyk - psaní souhlásek uvnitř a na konci slova, D - T
Český jazyk 2, s 110/d-t, tři řádky napsat do sešitu Čj 1
Matematika - násobilka 5
Matematika 7, s 8/1, 2, 3 podle zadání
Matematika 7, s 8/4, modrý rámeček přepsat a vypočítat do sešitu M 1

12. 3.
Český jazyk - psaní souhlásek uvnitř a na konci slova, D - T
Český jazyk 2, s 110/d-t, ústně podle zadání
Pravopisné pětiminutovky, s 24/3. sloupec
Čítanka, číst po s 103
sešit Čj čtení, O špinavých Rudolfových uších/dokončit
Písanka po s 10
Matematika - násobilka 5
Matematika 7, s 7/4, 5 do sešitu M 2
Matematika 7, s 7/2, 3. a 4. sloupec přepsat a vypočítat do sešitu M 2

Od 11.30 do 13.30 přinést do školy ŽK, sešity Čj2, Čj čtení a M2.

11. 3.
Český jazyk - psaní souhlásek uvnitř a na konci slova, D - T
Český jazyk 2, s 73/5, 6 ústně podle zadání
Český jazyk 2, s 73/5, první řádek napsat do sešitu Čj 2
Pravopisné pětiminutovky, s 24/2. sloupec
Čítanka číst po s 101
Matematika - násobilka 5
Matematika 7, s 7/6, 7 podle zadání
Matematika 7, s 7/2, 1. a 2. sloupec přepsat a vypočítat do sešitu M 2
Anglický jazyk - My house
Happy House 2, s 44
PS Happy House 2, s 41/Prohlédni si obrázky a odpověz na otázky.
My house hravou formou. Hra je přístupná do pátku 12. března do 14.00. Do hry napiš svoje jméno.

V pátek 12. března od 11.30 do 13.30 přinést do školy ŽK, sešity Čj2, Čj čtení a M2.

10. 3.
Český jazyk - psaní souhlásek uvnitř a na konci slova, D - T
Český jazyk 2, s 73/3,4, ústně podle zadání
Český jazyk 2, s 73/4, napsat do sešitu Čj 2
Pravopisné pětiminutovky, s 24/1. sloupec
Čítanka, s 101/číst
sešit Čj čtení, Zlomená noha/dokončit
Putování se sluníčkem, s 14/22 do sešitu Čj 2
D - T hravou formou. Hra je přístupná do pátku 12. března do 14.00. Do hry napiš svoje jméno.
Matematika - násobilka 5
Matematika 7, s 7/1, 3 podle zadání
Matematika 7, s 6/6, 3. a 4. sloupec přepsat a vypočítat do sešitu M 2

9. 3.
Český jazyk - psaní souhlásek uvnitř a na konci slova, D - T
Český jazyk 2, s 73/1,2, ústně podle zadání
Český jazyk 2, s 73/2, dva řádky napsat do sešitu Čj 2
Matematika - násobilka 5
Matematika 7, s 6/3-5 podle zadání
Matematika 7, s 6/6, dva sloupce přepsat a vypočítat do sešitu M 2
PRV - v pracovním zápise Rodina vypracovat úkol 3 (rodokmen) a 5 (čtyřsměrka), úkol 4 si vypracujeme společně příští hodinu. Procvičujte hodiny.

8. 3.
Český jazyk - psaní souhlásek uvnitř a na konci slova, B - P
Český jazyk 2, s 110/b-p, tři řádky napsat do sešitu Čj 2
Čítanka, s 100/číst
sešit Čj čtení, Filipův počítač/ dokončit
Písanka po s 9
Matematika - násobilka 5
Matematika 7, s 6/1,2 podle zadání

5. 3.
Český jazyk - psaní souhlásek uvnitř a na konci slova, B - P
Český jazyk 2, s 72/6, s 110/b-p, ústně podle zadání
Pravopisné pětiminutovky, s 23/3. sloupec
Čítanka, číst po s 99
Písanka po s 8
Matematika - násobilka 5
Matematika 7, s 4/6, 7 podle zadání
Matematika 7, s 4/8, 9 do sešitu M 1

Od 12.00 do 14.00 přinést do školy sešity Čj1 a M1.

4. 3.
Český jazyk - psaní souhlásek uvnitř a na konci slova, B - P
Český jazyk 2, s 72/4-5, ústně podle zadání
Český jazyk 2, s 72/5 napsat do sešitu Čj 1
Pravopisné pětiminutovky, s 23/2. sloupec
Čítanka s 96-97/číst a vyprávět podle obrázků
Matematika - násobilka 5
Matematika 7, s 4/1-3, 5 podle zadání
Matematika 7, s 4/4 přepsat a vypočítat do sešitu M 1
Násobilka 5 hravou formou. Hra je přístupná do pátku 5. března do 14.00. Do hry napiš svoje jméno.
Anglický jazyk - My house
Happy House 2, s 42, 43, Where's my sock? (CD)
Where's my sock?
PS Happy House 2, s 39, 40/Přečti, přiřaď a dopiš slova.
Přepis nahrávky PS s 39:
1
What is it, Spike? Is it a book?
No ...
Is it a hat?
No. It's a clock!
2
What's in the pencil case? Is it a pencil?
No!
Is it a pen?
No. It's a ruler!
3
What is it? Is it a snake?
No.
Is it a tiger?
No. It's a monkey!
4
What's this? Is it cheese?
No.
Is it pasta?
No. It's yoghurt.
I don't like yoghurt.

V pátek 5. března od 12.00 do 14.00 přinést do školy sešity Čj1 a M1.

3. 3.
Český jazyk - psaní souhlásek uvnitř a na konci slova, B - P
Český jazyk 2, s 72/1-3, ústně podle zadání
Pravopisné pětiminutovky, s 23/1. sloupec
Čítanka s 96-97/číst a vyprávět podle obrázků
Putování se sluníčkem, s 11/21 do sešitu Čj 1
Matematika - násobilka 5
Matematika 7, s 3/3-6 podle zadání
Násobilka 5 hravou formou. Hra je přístupná do pátku 5. března do 14.00. Do hry napiš svoje jméno.

2. 3.
Český jazyk - psaní souhlásek uvnitř a na konci slova
Český jazyk 2, s 71, ústně podle zadání
Čítanka, číst po s 95
sešit Čj čtení, obrázek Pranostiky březen - duben (skype)
Písanka s 7
Matematika - násobilka 5
Matematika 7, s 3/1, 2 podle zadání
Vystřihnout a vložit do obálky násobilku 5 (modrá políčka kartonové přílohy)

1. 3.
Český jazyk - opakování hlásky
Český jazyk 2, s 109, ústně podle zadání
Měkké, tvrdé souhlásky
Matematika - násobilka
Násobilka
Násobilka hravou formou. Hra bude přístupná do úterý 2.března do 14.00hod. Do hry nezapomeňte napsat své jméno.
PRV - dnes samostatně procvičujte: PRV2_procvičování.pdf

19. 2.
Čj - Čítanka, číst po s s 95, naučit báseň dle vlastního výběru
Záznam o přečtené knize
M - násobilka 2, 3, 4

18. 2.
Čj - Český jazyk 2, s 70/3 do sešitu Čj 2
M - Matematika 7, s 1/7
Aj - PS Happy House 2, s 38/Přečti, vyber a zakroužkuj.
sešit Anglický jazyk/slovní zásoba 5. lekce, přepsat, vybarvit a nalepit, song It's lunchtime! (CD)

17. 2.
Čj - Český jazyk 2, s 69/4 do sešitu Čj 2
M - Matematika 7, s 1/5

16. 2.
Čj - Čítanka s 90, 91/číst
M - násobilka 2, 3 a 4

15. 2.
Čj - Český jazyk 2, s 67/4 přepsat tři řádky do sešitu Čj 2
M - Matematika 6, s 30/5 pravý sloupec přepsat a vypočítat do sešitu M 2

neděle 14.2.
Zadání KEŠKY na další týden.
Nové zadání v tabulce, mapa pro ty, kteří jdou bez dat. Hodně zdaru!

12. 2.
Čj - Čítanka, číst po s s 87
M - násobilka 2, 3 a 4
PRV - pracovní zápis pro chybějící: PRV2_Části dne.pdf - obstřihnout a vlepit do sešitu

11. 2.
Čj - Čítanka, číst po s s 85
M - Matematika 6, s 30/4 oranžový rámeček přepsat a vypočítat do sešitu M1
Přinést pravítko.
Aj - PS Happy House 2, s 37/Přečti a vybarvi. Potom nakresli a napiš.
PS Happy House 2, s 74,75/Vyrob malou knížečku.
Opakovat slovní zásobu 4. lekce.
PRV - od pondělní hodiny prvouky si nosit papírové hodiny, které děti dostaly v první třídě (pokud doma nenajdete, bude nutné zakoupit); pondělní test-poznávačka se prozatím odkládá, s pozdravem LSi.

10. 2.
Čj - Čítanka s 84, 85/číst
M - Matematika 6, s 30/4 fialový rámeček přepsat a vypočítat do sešitu M1
HV - odkazy na hru HANDS CHALLENGE

9. 2.
Čj - Český jazyk 2, s 66/10 do sešitu Čj 1
Čítanka s 82/číst, sešit Čj čtení/dokončit
M - násobilka 2, 3 a 4

8. 2.
Čj - Český jazyk 2, s 66/6b), vymyslet inzerát
M - Matematika 6, s 30/5 levý sloupec přepsat a vypočítat do sešitu M1
~~PRV - příští pondělí 15.2. poznávačka na listnaté a jehličnaté stromy + ptáci na zimním ~~

5. 2.
Čj - Čítanka, číst po s 81
M - násobilka 2, 3 a 4, polovina, třetina, čtvrtina

4. 2.
Čj - Český jazyk 2, s 65/2, přepsat do sešitu Čj 2
M - Matematika 6, s 30/1
Aj - PS Happy House, s 35/Vyhledej slova a napiš je., opakovat slovní zásobu 4. lekce

3. 2.
Čj - Čítanka s 79/2, 3 do sešitu Čj čtení
M - násobilka 2, 3 a 4

2. 2.
Čj - Čítanka s 80/číst
M - Matematika 6, s 29/3

1. 2.
Čj - Český jazyk 2, s 64/3, tři řádky přepsat do sešitu Čj 2
M - násobilka 2, 3 a 4

28. 1.
Čj - Čítanka, číst po s 77
M - násobilka 2, 3 a 4
Aj - PS Happy House 2, s 33/Vybarvi, napiš a čti.

27. 1.
Čj - Čítanka, s 76/číst
M - násobilka 2, 3 a 4
Přinést slohu.

26. 1.
Čj - Čítanka, s 74/číst
M - Matematika 6, s 28/3

25. 1.
Čj - Český jazyk 2, s 62/2, přepsat do sešitu Čj 1
M - Matematika 6, vystřihnout a vložit do obálky násobilku 4 (zelená políčka kartonové přílohy)

22. 1.
Čj - Čítanka, číst po 71

21. 1.
M - opakování učiva - sčítání a odčítání do 100, početní výkony v závorce, bod, přímka, úsečka
Přinést pravítko a ořezanou tužku.
Aj - PS Happy House, s 32/Přečti, sleduj čáru, vybarvi a napiš., I've got brown hair. (CD)

20. 1.
Čj - opakování učiva - abeceda, druhy vět, význam slov, dělení slov na slabiky, psaní u, ú, ů
M - Matematika 6, s 26/8
HV - odkazy pro děti na písničky - procvičení bubnování a Carmen

19. 1.
Čj - Český jazyk 2, s 60/12, přepsat do sešitu Čj 2
Čítanka, s 68, 69/Jeden pražský dům, číst
Písanka s 38/dokončit
M - Matematika 6, s 26/3

18. 1.
Čj - Český jazyk 2, s 59/10, přepsat dva řádky do sešitu Čj 2
M - Matematika 6, s 26/5, 1. a 2. sloupec přepsat a vypočítat do sešitu M 2
PRV - v ŽK nebo prvoukovém sešitě mají děti vloženou páteční poznávačku, v pátek si ji budu vybírat zpět, prosím neztratit.

15. 1.
Čj - Čítanka, číst po 67
M - násobilka 2, 3

14. 1.
Čj - Český jazyk 2, s 59/6, přepsat do sešitu Čj 1
M - Matematika 6, s 25/6, přepsat a vypočítat do sešitu M 1
Aj - PS Happy House, s 30/Přečti, nakresli a přiřaď.
sešit Anglický jazyk/slovní zásoba 4. lekce, přepsat, vybarvit a nalepit, song I It's me! (CD)

13. 1.
Čj - Český jazyk 2, s 58/4, přepsat do sešitu Čj 1
M - Matematika 6, s 24/9
HV - odkazy pro děti na písničky a bubnování - ČARODĚJNICE, BIM - BAM

12. 1.
M - Matematika 6, s 24/1, přepsat a vypočítat do sešitu M 1
PRV - od příštího týdne budeme potřebovat nový sešit do prvouky

11. 1.
Čj - Český jazyk 2, s 57/5, přepsat do sešitu Čj 1
Písanka s 36/dokončit
Čítanka, číst po s 62
M - Matematika 6, vystřihnout a vložit do obálky násobilku 3 (modrá políčka kartonové přílohy)
V úterý přinést Prvouku.

8. 1.
Čj - Čítanka, číst po s 62
V pondělí přinést i Čítanku a Písanku.
M - Matematika 6, 22/2d
PRV - příští týden nebudeme mít prvouku v pondělí, ale až v úterý, z tohoto důvodu si test - poznávačku napíšeme až v pátek 15.1. Co si opakovat na test: stěhovaví ptáci + listnaté a jeličnaté stromy (pojmenovat, rozlišit list. - jehl., u lisnatých znát názvy plodů) - vše potřebné na přípravu mají děti v sešitech.

7. 1.
Čj - Český jazyk 2, s 56/11, přepsat do sešitu Čj 2
M - sešit M 1, matematické pojmy
Aj - PS Happy House, s 29/dokončit

6. 1.
Čj - Český jazyk 2, s 55/6, přepsat do sešitu Čj 2
M - Matematika 6, s 21/5
matematické pojmy (sešit M 1), násobilka 2

5. 1.
Čj - Čítanka s 61/číst
Písanka s 34/dokončit
M - matematické pojmy (sešit M 1), násobilka 2

4. 1.
Čj - dělení hlásek
M - matematické pojmy (sešit M 1), násobilka 2
PRV - dovybarvit si obrázky v zápise Savci v lese, příští pondělí 11.1. test-poznávačka: stěhovaví ptáci + listnaté a jeličnaté stromy (pojmenovat, rozlišit list. - jehl., u lisnatých znát názvy plodů) - vše potřebné na přípravu mají děti v sešitech.

KLIDNÉ VÁNOCE A V NOVÉM ROCE VŠE DOBRÉ!

18. 12.
Čj - Čítanka, číst po s 60

17. 12.
Čj - Čítanka s 58/číst
Písanka s 32/dokončit
M - Matematika 6, s 20/4
Aj - PS s 27/Přečti, nakresli a napiš.
PS s 73 - 74/Vyrob malou knížečku., opakovat slovní zásobu 3. lekce
PS s 66/Paper chains! (CD)

16. 12.
Čj - Čítanka s 58/číst
Písanka s 31/dokončit
M - Matematika 6, s 19/4

15. 12.
Čj - Český jazyk 2, s 53/2, přepsat do sešitu Čj 2
Čítanka s 58/číst
M - Matematika 6, s 17/5, 2 sloupce přepsat a vypočítat do sešitu M 2
Hv - přinést složku

14. 12.
Čj - Český jazyk 2, s 52/3, přepsat do sešitu Čj 1
M - Matematika 6, s 17/6

11. 12.
Čj - Čítanka, číst po s 57, s 56/1
PRV - učit se z prvoukového sešitu: podzim, ovoce a zelenina, polní plodiny, stěhovaví ptáci (umět poznat 5 vybraných zástupců), listnaté a jehličnaté stromy (viz zápisy v sešitě)

10. 12.
Čj - Český jazyk 2, s 51/3, přepsat do sešitu Čj 1
M - Matematika 6, s 16/3
Aj - PS s 25/dokončit, opakovat slovní zásobu 3. lekce

9. 12.
Čj - Čítanka s 55/číst
Písanka s 27/dokončit
M - Matematika 6, s 15/4

8. 12.
Čj - Český jazyk 2, s 51/5, přepsat do sešitu Čj 2
M - Matematika 6, s 15/3

7. 12.
Čj - Český jazyk 2, s 50/3, 1. řádek přepsat do sešitu Čj 1
M - Matematika 6, vystřihnout a vložit do obálky násobilku 2 (růžová políčka kartonové přílohy)

4. 12.
Čj - Čítanka, číst po s 53
PRV - sešit/vybarvit zápis listnaté stromy, učit se

3. 12.
Čj - Písanka s 24
M - přinést pravítko
Aj - PS s 22/dokončit, slovní zásoba 3. lekce/přepsat, vybarvit a nalepit do sešitu Anglický jazyk, song I don't like coffe (CD)

2. 12.
Čj - Čítanka, číst po s 52
M - Matematika 6, s 13/3, pravý sloupec ve žlutém rámečku přepsat a vypočítat do sešitu M 2
HV - zabubnovat rodičům rytmus se skladbou (třeba na hrnec) - odkaz ZDE.

1. 12.
Čj - Čítanka, číst po s 51
M - Matematika 6, s 10/3, zelený rámeček přepsat a vypočítat do sešitu M 2

30. 11.
Čj - Český jazyk 2, s 48/5 přepsat do sešitu Čj 2
M - Matematika 6, s 10/3, fialový rámeček přepsat a vypočítat do sešitu M 2

27. 11.
Čj - Čítanka, číst po s 51
PRV - sešit/dokončit

26. 11.
Čj - Český jazyk 2, s 47/4, napsat do sešitu Čj 2
M - Matematika 6, s 13/5
Přinést pravítko.
Aj - slovní zásoba 3. lekce/přepsat, vybarvit a nalepit do sešitu Anglický jazyk, song Helping Mum (CD)

25. 11.
Čj - Putování se sluníčkem, s 6/10, 5. a 6. větu přepsat do sešitu Čj 1
M - Matematika 6, s 12/4, růžový rámeček přepsat a vypočítat do sešitu M 1

24. 11.
Čj - Písanka s 20
Čítanka s 49
M - Matematika 6, 10/5

23. 11.
M - Matematika 6, s 9/2, levý sloupec přepsat a vypočítat do sešitu M 1

20. 11.
Čj - Čítanka, číst po s 48
PRV - v pondělí 23.11. si děti, které si dnes nepřinesli PL Podzim a dvojzápis Podzim na poli /Podzim na zahradě - ovoce, tyto materiály donesou, budou si je lepit do sešitu... všichni je od paní učitelky třídní dostali. Některé děti mají za domácí úkol si dovybarvit obrázek podzimu.
Děti, které dnes měly vše v pořádku, moc chválím.
Do prvouky dále procvičujte: PRV2_procvičování.pdf

19. 11.
Čj - Písanka s 18
Čítanka s 45
Aj - PS s 19/Read, draw and write. Přečti, nakresli a napiš.
PS s 71 - 72/Make a tiny book. Vyrob malou knížečku.
PRV - zítra si přinést PL Podzim a dvojzápis Podzim na poli /Podzim na zahradě - ovoce - budeme stříhat a lepit do sešitu. Děkuji, LSi.

18. 11.
Čj - Putování se sluníčkem, s 5/9, 5. a 6. větu přepsat do sešitu Čj 1
M - Matematika 6, s 8/3 přepsat a vypočítat do sešitu M 1
Přinést pravítko.

16. 11.
Český jazyk - význam slov
význam slov
Matematika - sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku
sčítání a odčítání do 100
PRV - dnes se online hodina neuskuteční, ale poprosím Vás, ústně si s dětmi zodpovězte tyto otázky:
PRV2_procvičování.pdf S pozdravem LSi.

13. 11.
Český jazyk - význam slov - slova citově zabarvená
Český jazyk 2, s 42/1-5, ústně podle zadání
Čítanka, s 44/číst
Písanka s 17
Matematika - sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku
Matematika 6, s 9/podle zadání

Po skončení skype výuky a splnění úkolů, donést do školy:
sešit ČJ 2, Písanku a PS Happy House 2

12. 11.
Český jazyk - význam slov - slova mnohoznačná
Český jazyk 2, s 41/1-4, ústně podle zadání
Čítanka, s 42 - 43/číst
Matematika - odčítání do 100 s přechodem přes desítku
Matematika 6, s 8/podle zadání
Anglický jazyk - School time
Happy House 2, s 19
PS Happy House 2, s 16
Přepis nahrávky PS s 16:
Listen and tick. Poslouchej a označ.
One - hlasitá, pomalá hra na trombon
Two - hlasitá, rychlá hra na kytaru
Three - tichá, pomalá hra na klavír
Four - pomalá, tichá hra na xylofon
Five - hlasitá, pomalá hra na činely
Six - tichá, rychlá hra na tamburínu
Happy House 2, s 20, Well done, Daisy! (CD)
PS Happy House 2, s 17

V pátek 13. listopadu, po skončení skype výuky a splnění úkolů, donést do školy:
sešit ČJ 2, Písanku a PS Happy House 2

11. 11.
Český jazyk - význam slov - slova nadřazená, podřazená, souřadná
Český jazyk 2, s 40/4, ústně podle zadání
Čítanka, s 40 - 41/číst
Písanka s 16
Matematika - sčítání do 100 s přechodem přes desítku
Matematika 6, s 7/podle zadání

10. 11.
Český jazyk - význam slov - slova nadřazená, podřazená, souřadná
Český jazyk 2, s 39/1-3, ústně podle zadání
Čítanka, s 39/číst
Putování se sluníčkem, s 5/8, napsat do sešitu Čj 2
Matematika - sčítání do 100 s přechodem přes desítku
Matematika 6, s 6/podle zadání

9. 11.
Český jazyk - význam slov - slova souznačná
Český jazyk 2, s 38/1-5, ústně podle zadání
Český jazyk 2, s 38/5, napsat do sešitu Čj 2
Matematika - sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 100
Matematika 6, s 4/podle zadání

6. 11.
Český jazyk - význam slov - slova protikladná
Český jazyk 2, s 37/1-5, ústně podle zadání
Český jazyk 2, s 37/4, napsat do sešitu Čj 1
Čítanka, s 38/číst
Písanka s 15
Matematika - sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 100
Matematika 6, s 3/podle zadání

Po skončení skype výuky a splnění úkolů, donést do školy:
sešit ČJ 1, sešit M 1, Matematiku 5

5. 11.
Český jazyk - pořádek slov ve větě
Český jazyk 2, s 36/1, 2, ústně podle zadání
Český jazyk 2, s 36/3, napsat do sešitu Čj 1
Čítanka, s 37/číst
Matematika - sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 100
Matematika 6, s 2/podle zadání
Anglický jazyk - School time
Happy House 2, s 17, barvy, It's a red clock (CD)
It's a red clock
Barvy
PS Happy House 2, s 14
Happy House 2, s 18
PS Happy House 2, s 15

V pátek 6. listopadu, po skončení skype výuky a splnění úkolů, donést do školy:
sešit ČJ 1, sešit M 1, Matematiku 5

4. 11.
Český jazyk - slova ve větě, sloh - porozumnění textu
Český jazyk 2, s 35/8a, napsat do sešitu Čj 1
Český jazyk 2, s 35/1, ústně podle zadání
Čítanka, s 36/číst
Písanka s 14
Matematika - sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 100
Matematika 6, s 1/podle zadání

3. 11.
Český jazyk - slova ve větě
Český jazyk 2, s 34/5-7, ústně podle zadání
Čítanka, s 35/číst
Putování se sluníčkem, s 4/7, napsat do sešitu Čj 1
Matematika - sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky
Matematika 5, s 32/podle zadání

Dnes do 14.00 si ve škole můžete vyzvednout Matematiku 6.

2. 11.
Český jazyk - slova ve větě
Český jazyk 2, s 33/1-4, ústně podle zadání
Český jazyk 2, s 33/2, napsat do sešitu Čj 1
Matematika - sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky
Matematika 5, s 30/podle zadání
Matematika 5, s 30/3, přepsat a vypočítat do sešitu M 1
PRV - přečíst si pracovní zápis Podzim na poli - zemědělské plodiny, vybarvit obrázky zemědělských plodin; kdo zápis nemá, kontaktujte mě na pracovním emailu a já Vám zápis pošlu. S pozdravem LSi.

23. 10.
Český jazyk - druhy vět, sloh - omluva
Český jazyk 2, s 32/1-2, ústně podle zadání
Čítanka, číst po s 34
Písanka s 13
Matematika - sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky
Matematika 5, s 29/podle zadání
Matematika 5, s 29/5, přepsat a vypočítat do sešitu M 2

Po skončení skype výuky a splnění úkolů donést do školy:
ČJ 2, M 2, Písanku, PS Happy House 2

22. 10.
Český jazyk - druhy vět
Český jazyk 2, s 30, 31/1-5, ústně podle zadání
Český jazyk 2, s 30/2, napsat do sešitu Čj 2
Čítanka, s 33/číst
Matematika - sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky
Matematika 5, s 28/podle zadání
Matematika 5, s 28/5, přepsat a vypočítat do sešitu M 2
Anglický jazyk - School time
Happy House 2, s 14 - 15, slovní zásoba, The classroom song (CD)
Slovní zásoba
The classroom song
PS Happy House 2, s 12
sešit Anglický jayk, slovní zásoba
Happy House 2, s 16, Hello, Tina! (CD)
Hello, Tina!
PS Happy House 2, s 13
Přepis nahrávky PS s 13:
Listen and match. Poslouchej a přiřaď.
Number one. I'm Spike and this is my table.
Number two. This is your chair, Tina! Oh, thank you, Spike.
Number three. And this is your pen, Tina!
Number four. And this is my book.
Number five. And this is my friend, Ruby. Yes, Spike. Hello, Ruby.

V pátek 23. října, po skončení skype výuky a splnění úkolů, donést do školy:
ČJ 2, M 2, Písanku, PS Happy House 2

21. 10.
Český jazyk - druhy vět, věty přací
Český jazyk 2, s 28, 29/1-4, ústně podle zadání
Čítanka, číst po s 31
Písanka s 12
Matematika - sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky
Matematika 5, s 27/podle zadání
Matematika 5, s 27/3, přepsat a vypočítat do sešitu M 2

20. 10.
Český jazyk - druhy vět, věty rozkazovací
Český jazyk 2, s 27, 28/1-6, ústně podle zadání
Čítanka, číst po s 30
Putování se sluníčkem, s 4/6, napsat do sešitu Čj 2
Matematika - odčítání do 100 bez přechodu desítky
Matematika 5, s 26/podle zadání
Matematika 5, s 26/7, přepsat a vypočítat do sešitu M 2

19. 10.
Český jazyk - druhy vět, věty tázací
Český jazyk 2, s 26/ústně podle zadání
Český jazyk 2, s 26/5a, napsat do sešitu Čj 2
Matematika - sčítání do 100 bez přechodu desítky
Matematika 5, s 23/podle zadání
Matematika 5, s 23/4, přepsat a vypočítat do sešitu M 2
Prvouka
PL Podzim

Tento týden si můžete ve škole vyzvednout opravené sešity Čj 1, M1 a Písanku do 14.00.

16. 10.
Český jazyk - druhy vět, věty tázací
Český jazyk 2, s 24, 25/ústně podle zadání
Český jazyk 2, s 25/3, napsat 3 věty do sešitu Čj 1
Čítanka, číst po s 29
Písanka po s 11
Matematika - sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky
Matematika 5, s 22/podle zadání
Matematika 5, s 22/3, přepsat a vypočítat do sešitu M 1

15. 10.
Český jazyk - druhy vět, váty oznamovací
Český jazyk 2, s 23/2a napsat do sešitu Čj 1
Čítanka, číst po s 28
Písanka po s 10
Matematika - sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky
Matematika 5, s 21/podle zadání
Matematika 5, s 21/3, přepsat a vypočítat do sešitu M 1
Anglický jazyk - Playroom safari
Happy House 2, s 12 - 13
PS Happy House 2, s 9 - 11, 69 - 70
Přepis nahrávky PS s 10:
Listen and circle Yes or No. Poslouchej a zakroužkuj Yes nebo No.
One. Can you see a zebra?
Two. Can you see a snake?
Three. Can you see a tiger?
Four. Can you see a lion?

Anglický jazyk si také můžete procvičit na:
Happy House 2

V pátek od 12.30 do 14.30 přinést do školy sešity Ćj 1, M 1 a Písanku.
Děti dostanou pracovní list do PRV na pondělní výuku.

14. 10.
Český jazyk
Putování se sluníčkem, s 3/5, přepsat do sešitu Čj 1
Matematika - sčítání do 100 bez přechodu desítky
Matematika 5, s 20/podle zadání
Matematika 5, s 20/3, přepsat a vypočítat do sešitu M 1

13. 10.
Čj - Čítanka, číst po s 27
M - sešit M GEOMETRIE/dokončit
Aj - vlepit slovíčka do sešitu ANGLICKÝ JAZYK
PRV - zde mohou děti procvičovat dopravní značky: DV_Dopravní značky.pdf pozn. je jich zde více než v sešitě, zaměřte se na sešitové; a zde mohou děti shlédnout videa zaměřená na dopravní výchovu pro děti a také vyzkoušet své znalosti: https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-vychova/animovana-dopravni-vychova

12. 10.
Čj - Český jazyk 2, s 22/1f napsat do sešitu Čj 1
M - Matematika 5, s 18/4
Přinést pravítko.
PRV - v pátek přinést PL V dopravě (vypracován dnes v hodině), v pátek poznávačka Dopravní značky (viz prvoukový sešit) - vyberu 10 značek a děti budou vybírat z možností a/b/c tu správnou

9. 10.
Čj - Čítanka s 24, 25/číst
sešit Čj čtení/dokončit

8. 10.
Čj - Putování se sluníčkem, s 3/4, 5. a 6. větu přepsat do sešitu Čj 2
M - Matematika 5, s 17/6
Aj - PS s 8/dokončit, s 81/slovní zásoba

7. 10.
Čj - sešit Čj čtení/dokončit
M - Matematika 5, s 16/7 přepsat a vypočítat do sešitu M2
Hv - přinést složku

6. 10.
Čj - Písanka s 9/dokončit
M - Matematika 5, s 16/6

5. 10.
Čj - Český jazyk 2, s 18/3a napsat do sešitu Čj 1

2. 10.
Čj - Čítanka s 18/číst

1. 10.
Čj - Putování se sluníčkem, s 2/3, 5. a 6. větu přepsat do sešitu Čj 2
M - Matematika 5, s 14/3
Aj - PS s 6/dokončit, slovní zásoba, Can you snap? (CD)

30. 9.
Čj - Čítanka s 17/číst
M - Matematika 5, s 12/4

29. 9.
Čj - Písanka s 7/dokončit
M - Matematika 5, s 12/3 zelený rámeček přepsat a vypočítat do sešitu MATEMETIKA 1

25. 9.
Čj - sešit Čj 1/oprava
sešit Čj čtení/dokončit
Čítanka s 16, 17/číst

24. 9.
Čj - Putování se sluníčkem, 2/2, 5. a 6. větu přepsat do sešitu Čj 1
M - 9/4
Aj - PS s 4, slovní zásoba, song On Safari! (CD)

23. 9.
Čj - Písanka s 7/dokončit
M - přinést pravítko

22. 9.
Čj - Český jazyk 2, s 13/3 napsat do sešitu Čj 2
sešit Čj čtení/dokončit

21. 9.
M - Matematika 5, s 8/5,6

18. 9.
Čj - sešit Čj 1/naučit básničku Abeceda
Čítanka s 10, 11/číst

17. 9.
M - Matematika 5, s 7/3, zelený rámeček přepsat a vypočítat do sešitu M1
Aj - sešit, PS s 3/dokončit, song The alphabet (CD)
Čj - Čítanka s 8/číst

15. 9.
Čj - Písanka 1. díl, s 5/dokončit
M - sešit M2/Doplň.

14. 9.
Čj - Český jazyk 2, s 9/8 pravý sloupec přepsat do sešitu Čj 2

11. 9.
Čj - Čítanka s 6,7/číst
PRV - kdo ještě nemá obalen sešit, prosím obalit, děkuji. LSi

10. 9.
Čj - Písanka 1. díl, s 4/dokončit
M - přinést pravítko
Aj - sešit/dokončit, song The alphabet (CD)

9. 9.
Čj - Český jazyk 2, s 6/5e
M - Matematika 5, s 3/4
PRV - doplnit pracovní zápis Škola (vlepen v sešitě)

8. 9.
Čj - sešit Čj čtení/dokončit
M - Matematika 5, s 3/2

7. 9.
Čj - Český jazyk 2, s 5/2b do sešitu Čj 2
M - Matematika 5, s 2/7

4. 9.
Čj - Čítanka s 4/naučit báseň, číst

3. 9.
Aj - PS s 2/dokončit, s 81/slovní zásoba Introductory Unit

2. 9.
Vyplnit a podepsat Žákovskou knížku.
Děti dostaly nabídku kroužků školy.
Od 3. září bude výuka podle rozvrhu.

1. 9.
Dnes děti dostaly klíček od šatní skřínky.
Zítra děti přijdou s aktovkou. Vezmou si přezůvky.
Budou dostávat učebnice a sešity do 2. ročníku.

Seznam školních pomůcek pro 2. třídu:
Tv
I. pololetí
batůžek na ramena
tepláková souprava, tričko
sálová obuv nebo cvičební obuv se světlou podrážkou
švihadlo
II. pololetí - PLAVÁNÍ
batůžek na ramena
plavky
plavecká čepice
ručník
mýdlo

Vv + Pč
Do plastového košíčku nebo kufříku:
vodové barvy
temperové barvy
kelímek na vodu
voskovky
fixy
černý lihový fix
štětec plochý č. 12, 16
štětec kulatý č. 5, 12
2 hadříky
Igelitový ubrus na lavici
zástěra nebo starší tričko
paleta na tempery
plastelína do plastové krabičky (Rama, Flora)
barevné papíry
špejle
dobře stříhající ostré nůžky
lepidlo - lepící tyčinka
tuš + nízká kulatá krabička se širokou základnou (Rama, Flora)
lepidlo - Herkules

do třídy:
přezůvky
ručník
papírové kapesníky

2 pera
3 tužky (č. 1, 2, 3)
guma
ořezávátko
pravítko
pastelky – alespoň 12 barev
stíratelná tabulka + fix a hadříček na tabulku
dětské papírové hodiny (z první třídy)
dvojsložka popisovací – formát A4, A5
obaly na sešity a učebnice