Domácí úkoly

22. 10.
Český jazyk - druhy vět
Český jazyk 2, s 30, 31/1-5, ústně podle zadání
Český jazyk 2, s 30/2, napsat do sešitu Čj 2
Čítanka, s 33/číst
Matematika - sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky
Matematika 5, s 28/podle zadání
Matematika 5, s 28/5, přepsat a vypočítat do sešitu M 2
Anglický jazyk - School time
Happy House 2, s 14 - 15, slovní zásoba, The classroom song (CD)
Slovní zásoba
The classroom song
PS Happy House 2, s 12
sešit Anglický jayk, slovní zásoba
Happy House 2, s 16, Hello, Tina! (CD)
Hello, Tina!
PS Happy House 2, s 13
Přepis nahrávky PS s 13:
Listen and match. Poslouchej a přiřaď.
Number one. I'm Spike and this is my table.
Number two. This is your chair, Tina! Oh, thank you, Spike.
Number three. And this is your pen, Tina!
Number four. And this is my book.
Number five. And this is my friend, Ruby. Yes, Spike. Hello, Ruby.

V pátek 23. října, po skončení skype výuky a splnění úkolů, donést do školy:
ČJ 2, M 2, Písanku, PS Happy House 2

21. 10.
Český jazyk - druhy vět, věty přací
Český jazyk 2, s 28, 29/1-4, ústně podle zadání
Čítanka, číst po s 31
Písanka s 12
Matematika - sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky
Matematika 5, s 27/podle zadání
Matematika 5, s 27/3, přepsat a vypočítat do sešitu M 2

20. 10.
Český jazyk - druhy vět, věty rozkazovací
Český jazyk 2, s 27, 28/1-6, ústně podle zadání
Čítanka, číst po s 30
Putování se sluníčkem, s 4/6, napsat do sešitu Čj 2
Matematika - odčítání do 100 bez přechodu desítky
Matematika 5, s 26/podle zadání
Matematika 5, s 26/7, přepsat a vypočítat do sešitu M 2

19. 10.
Český jazyk - druhy vět, věty tázací
Český jazyk 2, s 26/ústně podle zadání
Český jazyk 2, s 26/5a, napsat do sešitu Čj 2
Matematika - sčítání do 100 bez přechodu desítky
Matematika 5, s 23/podle zadání
Matematika 5, s 23/4, přepsat a vypočítat do sešitu M 2
Prvouka
PL Podzim

Tento týden si můžete ve škole vyzvednout opravené sešity Čj 1, M1 a Písanku do 14.00.

16. 10.
Český jazyk - druhy vět, věty tázací
Český jazyk 2, s 24, 25/ústně podle zadání
Český jazyk 2, s 25/3, napsat 3 věty do sešitu Čj 1
Čítanka, číst po s 29
Písanka po s 11
Matematika - sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky
Matematika 5, s 22/podle zadání
Matematika 5, s 22/3, přepsat a vypočítat do sešitu M 1

15. 10.
Český jazyk - druhy vět, váty oznamovací
Český jazyk 2, s 23/2a napsat do sešitu Čj 1
Čítanka, číst po s 28
Písanka po s 10
Matematika - sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky
Matematika 5, s 21/podle zadání
Matematika 5, s 21/3, přepsat a vypočítat do sešitu M 1
Anglický jazyk - Playroom safari
Happy House 2, s 12 - 13
PS Happy House 2, s 9 - 11, 69 - 70
Přepis nahrávky PS s 10:
Listen and circle Yes or No. Poslouchej a zakroužkuj Yes nebo No.
One. Can you see a zebra?
Two. Can you see a snake?
Three. Can you see a tiger?
Four. Can you see a lion?

Anglický jazyk si také můžete procvičit na:
Happy House 2

V pátek od 12.30 do 14.30 přinést do školy sešity Ćj 1, M 1 a Písanku.
Děti dostanou pracovní list do PRV na pondělní výuku.

14. 10.
Český jazyk
Putování se sluníčkem, s 3/5, přepsat do sešitu Čj 1
Matematika - sčítání do 100 bez přechodu desítky
Matematika 5, s 20/podle zadání
Matematika 5, s 20/3, přepsat a vypočítat do sešitu M 1

13. 10.
Čj - Čítanka, číst po s 27
M - sešit M GEOMETRIE/dokončit
Aj - vlepit slovíčka do sešitu ANGLICKÝ JAZYK
PRV - zde mohou děti procvičovat dopravní značky: DV_Dopravní značky.pdf pozn. je jich zde více než v sešitě, zaměřte se na sešitové; a zde mohou děti shlédnout videa zaměřená na dopravní výchovu pro děti a také vyzkoušet své znalosti: https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-vychova/animovana-dopravni-vychova

12. 10.
Čj - Český jazyk 2, s 22/1f napsat do sešitu Čj 1
M - Matematika 5, s 18/4
Přinést pravítko.
PRV - v pátek přinést PL V dopravě (vypracován dnes v hodině), v pátek poznávačka Dopravní značky (viz prvoukový sešit) - vyberu 10 značek a děti budou vybírat z možností a/b/c tu správnou

9. 10.
Čj - Čítanka s 24, 25/číst
sešit Čj čtení/dokončit

8. 10.
Čj - Putování se sluníčkem, s 3/4, 5. a 6. větu přepsat do sešitu Čj 2
M - Matematika 5, s 17/6
Aj - PS s 8/dokončit, s 81/slovní zásoba

7. 10.
Čj - sešit Čj čtení/dokončit
M - Matematika 5, s 16/7 přepsat a vypočítat do sešitu M2
Hv - přinést složku

6. 10.
Čj - Písanka s 9/dokončit
M - Matematika 5, s 16/6

5. 10.
Čj - Český jazyk 2, s 18/3a napsat do sešitu Čj 1

2. 10.
Čj - Čítanka s 18/číst

1. 10.
Čj - Putování se sluníčkem, s 2/3, 5. a 6. větu přepsat do sešitu Čj 2
M - Matematika 5, s 14/3
Aj - PS s 6/dokončit, slovní zásoba, Can you snap? (CD)

30. 9.
Čj - Čítanka s 17/číst
M - Matematika 5, s 12/4

29. 9.
Čj - Písanka s 7/dokončit
M - Matematika 5, s 12/3 zelený rámeček přepsat a vypočítat do sešitu MATEMETIKA 1

25. 9.
Čj - sešit Čj 1/oprava
sešit Čj čtení/dokončit
Čítanka s 16, 17/číst

24. 9.
Čj - Putování se sluníčkem, 2/2, 5. a 6. větu přepsat do sešitu Čj 1
M - 9/4
Aj - PS s 4, slovní zásoba, song On Safari! (CD)

23. 9.
Čj - Písanka s 7/dokončit
M - přinést pravítko

22. 9.
Čj - Český jazyk 2, s 13/3 napsat do sešitu Čj 2
sešit Čj čtení/dokončit

21. 9.
M - Matematika 5, s 8/5,6

18. 9.
Čj - sešit Čj 1/naučit básničku Abeceda
Čítanka s 10, 11/číst

17. 9.
M - Matematika 5, s 7/3, zelený rámeček přepsat a vypočítat do sešitu M1
Aj - sešit, PS s 3/dokončit, song The alphabet (CD)
Čj - Čítanka s 8/číst

15. 9.
Čj - Písanka 1. díl, s 5/dokončit
M - sešit M2/Doplň.

14. 9.
Čj - Český jazyk 2, s 9/8 pravý sloupec přepsat do sešitu Čj 2

11. 9.
Čj - Čítanka s 6,7/číst
PRV - kdo ještě nemá obalen sešit, prosím obalit, děkuji. LSi

10. 9.
Čj - Písanka 1. díl, s 4/dokončit
M - přinést pravítko
Aj - sešit/dokončit, song The alphabet (CD)

9. 9.
Čj - Český jazyk 2, s 6/5e
M - Matematika 5, s 3/4
PRV - doplnit pracovní zápis Škola (vlepen v sešitě)

8. 9.
Čj - sešit Čj čtení/dokončit
M - Matematika 5, s 3/2

7. 9.
Čj - Český jazyk 2, s 5/2b do sešitu Čj 2
M - Matematika 5, s 2/7

4. 9.
Čj - Čítanka s 4/naučit báseň, číst

3. 9.
Aj - PS s 2/dokončit, s 81/slovní zásoba Introductory Unit

2. 9.
Vyplnit a podepsat Žákovskou knížku.
Děti dostaly nabídku kroužků školy.
Od 3. září bude výuka podle rozvrhu.

1. 9.
Dnes děti dostaly klíček od šatní skřínky.
Zítra děti přijdou s aktovkou. Vezmou si přezůvky.
Budou dostávat učebnice a sešity do 2. ročníku.

Seznam školních pomůcek pro 2. třídu:
Tv
I. pololetí
batůžek na ramena
tepláková souprava, tričko
sálová obuv nebo cvičební obuv se světlou podrážkou
švihadlo
II. pololetí - PLAVÁNÍ
batůžek na ramena
plavky
plavecká čepice
ručník
mýdlo

Vv + Pč
Do plastového košíčku nebo kufříku:
vodové barvy
temperové barvy
kelímek na vodu
voskovky
fixy
černý lihový fix
štětec plochý č. 12, 16
štětec kulatý č. 5, 12
2 hadříky
Igelitový ubrus na lavici
zástěra nebo starší tričko
paleta na tempery
plastelína do plastové krabičky (Rama, Flora)
barevné papíry
špejle
dobře stříhající ostré nůžky
lepidlo - lepící tyčinka
tuš + nízká kulatá krabička se širokou základnou (Rama, Flora)
lepidlo - Herkules

do třídy:
přezůvky
ručník
papírové kapesníky

2 pera
3 tužky (č. 1, 2, 3)
guma
ořezávátko
pravítko
pastelky – alespoň 12 barev
stíratelná tabulka + fix a hadříček na tabulku
dětské papírové hodiny (z první třídy)
dvojsložka popisovací – formát A4, A5
obaly na sešity a učebnice