Domácí úkoly

10.6.
ČÍTANKA - str.156, 157 - číst

9.6.
sešit ČJ2 - str.101/cv.4
MATEMATIKA - procvičuj násobilku

7.6.
sešit ČJ1 - str.101/cv.2 - napiš
ČÍTANKA - str.151 - číst

4.6.
ČÍTANKA - číst str.148, 149, 150

3.6.
pracovní sešit ANGLICKÝ JAZYK - str.56, 58 - číst
sešit ANGLICKÝ JAZYK - Playtime - slova napiš a obrázky vybarvi

2.6.
sešit ČJ2 - str.99/cv.3 - napiš
MATEMATIKA - procvičuj porovnávání čísel - o kolik je číslo menší

31.5.
sešit ČJ2 - opakuj - co jsou podstatná jména, slovesa, předložky, spojky
sešit ČJ2 - str.97/cv.5b - opiš věty do sešitu a urči slovesa, podstatná jména, předložky
MATEMATIKA - opakuj násobilku č.9
ČÍTANKA - str.146, 147 - číst
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA - str.31 - třídní schůzky - podpis

28.5.
TĚLESNÁ VÝCHOVA
Příští týden budeme cvičit v tělocvičně již podle rozvrhu.

27.5.
pracovní sešit ANGLICKÝ JAZYK - str.55
učebnice ANGLICKÝ JAZYK - str.56, 57 - číst

26.5.
sešit ČJ1 - str.97/cv.2
učebnice MATEMATIKA - str.26/cv.6
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY s kočičkou - str.31 - dokončit
PRVOUKA - Hodiny, části dne

25.5.
ČÍTANKA - str.146, 147 - číst

24.5.
sešit ČJ2 - URČI SLOVNÍ DRUHY - dokončit
ČÍTANKA - str.142, 143 - číst
MATEMATIKA - procvičuj násobení, dělení do 8

21.5.
ČÍTANKA - str.141 - číst
MATEMATIKA - opakuj násobení, dělení č.6,7,8

20.5.
MATEMATIKA - procvičovat násobilku 9
ČÍTANKA - str.139, 140 - číst
ANGLICKÝ JAZYK - učebnice - str.53 - číst

18.5.
MATEMATIKA - z prostřední části v Matematice - vystřihnout hnědé kartičky s násobilkou č.9
PRVOUKA - opakovat od kapitoly - Roční doby

17.5.
MATEMATIKA - procvičuj násobilku 7,8
sešit M2 - str.24/cv.8 - fialový rámeček - přepiš a vypočítej
sešit ČTENÍ - pranostiky - nakreslit obrázek
ČÍTANKA - str.138 - číst

14.5.
ČESKÝ JAZYK - procvičuj vyjmenovaní přehledu slovních druhů, co jsou to podstatná jména, slovesa (domečky ze sešitu ČJ2)
ČÍTANKA - číst str.137
učebnice str.93/cv.6,7
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY s kočičkou - str.22
MATEMATIKA
učebnice str.23/cv.4,5,6,7,str.24/cv.1,2
sešit M1 - str.24/cv.2 - přepiš a vypočítej
PRVOUKA
V pondělí donést učebnici do Prvouky.

13.5.
ČESKÝ JAZYK - procvičuj vyjmenovaní přehledu slovních druhů, co jsou to podstatná jména, slovesa (domečky ze sešitu ČJ2)
sešit ČJ1 - str.93/cv.5a
učebnice str.93/cv.4,5
ČÍTANKA - str.136 - číst
PÍSANKA - napiš str.33
MATEMATIKA - procvičuj násobilky 2,3,4,5,6,7,8, sčítání, odčítání do 100, porovnávání - o kolik je číslo větší
sešit M1 - str.22/cv.7 - do sešitu napiš zápis, vypočítej a napiš odpověď
učebnice str.23/cv.1,2
ANGLICKÝ JAZYK
učebnice str.50,51 - opakuj slovní zásobu, procvičuj psaní slov
pracovní sešit - str.49 - procvičuj čtení, obrázek vybarvi podle zadání
pracovní sešit - str.52
sešit ANGLICKÝ JAZYK - do sešitu si nalep, vyplň a vybarvi pracovní list s novou slovní zásobou: What's the weather like?

V pondělí 17.5. focení tříd. - viz. vzkazy

12.5.
ČESKÝ JAZYK - opakování slovních druhů
sešit ČJ1 - str.93/cv.2 - vyber vhodné sloveso a doplň je do věty. Věty napiš. Ve větách najdi podstatná jména, slovesa a očísluj je podle slovních druhů.
učebnice str.92/cv.1,2
MATEMATIKA
učebnice str.22/cv.3,4
sešit M1 - str.22/cv.6 - napiš zápis, vypočítej a napiš odpověď

11.5.
ČESKÝ JAZYK - opakuj slovní druhy, skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
ČÍTANKA - str.134, 135 - číst
sešit ČJ1 - PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM - str.21/cv.36 - seřaď věty tak, jak pohádka probíhala. Věty pak napiš do sešitu.
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY s kočičkou - str.20
MATEMATIKA - opakuj násobilku 5,6,7,8
sešit M1 - str.21/cv.8 - do sešitu napiš zápis, vypočítej a napiš odpověď
sešit M1 - str.23/cv.3 - opiš a vypočítej oranžový rámeček
učebnice str.22/cv.1,2
VÝTVARNÁ VÝCHOVA - dobrovolný úkol - nakresli, vytvoř MOTÝLKA - své výtvory můžeš vyfotit a poslat přes Skype, mailem nebo můžeš donést v pondělí 17.května do školy. Budeme se těšit na Vaše výtvory.
motýl - různé nápady pro inspiraci

10.5.
ČESKÝ JAZYK - opakování slovní druhy, podstatná jména
ČÍTANKA - číst str.132, 133
PÍSANKA - str.32
učebnice ČESKÝ JAZYK - str.91/cv.5, str.92/cv.6
sešit ČJ1 - str.92/cv.6a
MATEMATIKA
učebnice str.21/cv.4,5,6 7
sešit M1 - str.23/cv.3 - přepiš a vypočítej fialový rámeček

6.5.
MATEMATIKA
učebnice str.21/cv.2 - dopočítej zelený rámeček
Opakuj sčítání, odčítání do 100, násobilku do č.8
ANGLICKÝ JAZYK
učebnice - str.47, 51 - číst
sešit AJ - napsat slova a vybarvit obrázky

V pátek 7.5. donést nový i starý sešit do PRVOUKY.

5.5.
ČESKÝ JAZYK
sešit ČJ2 - naučit se vyjmenovat slovní druhy
MATEMATIKA
sešit M1 - str.23/cv.3 - zelený rámeček přepiš a vypočítej
procvičuj násobilku č.6,7,8
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA - str.31 - podpis

4.5.
ČESKÝ JAZYK
ČÍTANKA - str.118-119 - číst
MATEMATIKA
procvičuj násobilku do č.7, příklady k násobilce

3.5.
ČESKÝ JAZYK
sešit ČJ2 - str.86/cv.7 - napiš 5 vět.
MATEMATIKA
procvičuj násobilku do č.7, příklady k násobilce
PRVOUKA
Ve středu donést nový sešit.

30.4.
ČESKÝ JAZYK
sešit ČJ1 - str.86/cv.5
učebnice - str.86/cv.8 - ústně
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY s kočičkou - str.21 - druhý sloupeček
ČÍTANKA - str.130, 131 - číst
písnička Popeláři
PÍSANKA - napiš str.131
MATEMATIKA - začínáme násobilku č.8
učebnice str.20/cv.1,2,3
sešit M1 - str.23/cv.3 - růžový rámeček přepiš a vypočítej

29.4.
ČESKÝ JAZYK
sešit ČJ1 - str.85/cv.4 - napiš šest slov k otázce Jak?
učebnice - str.85/cv.3,4
PÍSANKA - str.30 - napiš
ČÍTANKA - str.128, 129 - číst
MATEMATIKA
učebnice str.18/cv.4,5,6
Z přílohy Matematiky č.7 - vystříhat červené kartičky k násobilce č.8.
ANGLICKÝ JAZYK
učebnice - str.47, 48, 49
učebnice - str.47 - číst
pracovní sešit - str.46, 47
pracovní sešit - 46 - napiš čísla
pracovní sešit - str.43 - čtení

28.4.
ČESKÝ JAZYK
sešit ČJ1 - str.85/cv.2 - slova přepiš do sešitu a barevně vyznač skupiny bě, pě, vě, mě
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY s kočičkou - str.21 - první sloupeček
učebnice str.85/cv.2, str.111/cv. bě, pě, vě, mě
MATEMATIKA
učebnice str.18/cv.1,2,3
procvičuj násobení, dělení do 7
procvičuj sčítání, odčítání do 100
procvičuj porovnávání čísel Hra bude přístupná do 3.5. do 18.00hod. :) Do hry napište své jméno.

27.4.
ČESKÝ JAZYK
sešit ČJ1 - PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM - str.20/cv.35
ČÍTANKA - číst str.127 Auta
PÍSANKA - napiš str.29
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY s kočičkou - str.19 - druhý sloupeček
učebnice ČESKÝ JAZYK - str.83/cv.9, 11 - ústně
MATEMATIKA
učebnice - str.17/cv.3,4,5,6
sešit M1 - str.17/cv.5,6 - napiš zápis, vypočítej a napiš odpověď
VÝTVARNÁ VÝCHOVA - dobrovolný úkol - nakresli, vytvoř DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK - své výtvory můžeš vyfotit a poslat přes Skype, mailem nebo můžeš donést v pondělí 3.května do školy. Budeme se těšit na Vaše výtvory.

26.4.
ČESKÝ JAZYK
sešit ČJ1 - PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM - str.20/cv.34
ČÍTANKA - str.125-126 - číst
PÍSANKA - napiš str.28
učebnice ČESKÝ JAZYK - str.82/cv.5, str.83/cv.7 - ústně
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY s kočičkou - str.19 - první sloupeček
MATEMATIKA
učebnice - str.16/cv.4,6,7, str.17/cv.1,2
sešit M1 - str.16/cv.5 - druhý sloupeček

23.4.
TĚLESNÁ VÝCHOVA - dobrovolný úkol - jak sportujeme během distanční výuky. Jak sportujeme můžeme vyfotit a fotku poslat přes Skype, mailem nebo obrázek můžeš následující týden - od 3.května donést do školy.

22.4.
ANGLICKÝ JAZYK - pracovní sešit - str.45 - nakresli obrázky
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA - str.32 - podpis

21.4.
ČESKÝ JAZYK - str.83/cv.6 - napiš slova do sešitu ČJ2
PRVOUKA - opakovat: členy rodiny, povolání, hodiny, hospodářská zvířata

20.4.
MATEMATIKA - opakuj násobilku č.5,6,7
sešit M1 - str.16/cv.5 - opiš a vypočítej levý sloupeček

19.4.
sešit ČTENÍ - Přirovnání - nakreslit obrázek
MATEMATIKA - opakuj násobilku č.5,6,7
sešit M1 - str.16/cv.2 - dopočítat
Procvičovat příklady k násobilce.

16.4.
ČESKÝ JAZYK
sešit ČJ2 - str.80/cv.5 - doplň a napiš
učebnice str.80/cv.6,9 - ústně
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY s kočičkou - str.30 - druhý sloupeček
sešit ČTENÍ - ČÍTANKA - str.124 - napiš první sloku (čtyři řádky) a nakresli obrázek
ČÍTANKA - str.124 - číst
MATEMATIKA
sešit M2 - str.15/cv.2 - přepiš a vypočítej růžový rámeček
učebnice str.15/cv.5,6, str.16/cv.1

15.4.
ČESKÝ JAZYK
sešit ČJ2 - str.80/cv.4 - napiš slova protikladná
učebnice str.str.80/cv.7
sešit ČJ2 - PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM - str.19/cv.33
ČÍTANKA - číst str.123
MATEMATIKA
sešit M2 - str.15/cv.2 - přepiš a vypočítej oranžový rámeček
učebnice - str.15/cv.1,2,3,4
Procvičuj násobení č.7 Hra bude přístupná do 20.4. do 18.00hod. :) Do hry napište své jméno.
ANGLICKÝ JAZYK
učebnice - str.45, 46 - číst
pracovní sešit - str.42, 43 - číst

V pátek 16.dubna od 12.00 do 14.00hod. - přinést sešity ČJ2, M2, M - GEOMETRIE, PÍSANKU, PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY do školy.

14.4.
ČESKÝ JAZYK
sešit ČJ2 - str.110/cv.Ž,Š - napiš dva řádky
učebnice - str.79/cv.2,3 - ústně
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY s kočičkou - str.30 - první sloupeček
MATEMATIKA
sešit M2 - str.15/cv.2 - přepiš a vypočítej žlutý rámeček
učebnice str.14/cv.3,4,5,6

13.4.
ČESKÝ JAZYK
sešit ČJ2 - učebnice str.79/cv.1 - napiš
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY s kočičkou - str.26 - třetí sloupeček
sešit ČJ2 - PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM - str.19/cv.32
PÍSANKA - napiš str.24
ČÍTANKA - str.122 - číst
MATEMATIKA
sešit M2 - str.12/cv.7 - napiš zápis, výpočet, odpověď
učebnice str.12/cv.3,7, str.14/cv.1,2
Z přílohy Matematiky č.7 - vystříhat zelené kartičky k násobilce č.7 a kartičky k sobě správně přiřadit - obrázek, příklad, výsledek
VÝTVARNÁ VÝCHOVA - dobrovolný úkol - nakresli, vytvoř VČELIČKU - své výtvory můžeš vyfotit a poslat přes Skype, mailem nebo můžeš donést v pátek 16.4. od 12.00 do 14.00 do školy. Budeme se těšit na Vaše výtvory.
pro inspiraci

12.4.
ČESKÝ JAZYK
učebnice - str.78/cv.4,5,6
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY s kočičkou - str.26 - druhý sloupeček
sešit ČJ2 - PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM - str.18/cv.31
PÍSANKA str.23
MATEMATIKA - geometrie
sešit M Geometrie - přepiš si zápis ze Skypu - úsečka, přímka, polopřímka, polopřímka opačná
učebnice str.13/cv.1,2

9.4.
ČESKÝ JAZYK
sešit ČJ1 - učebnice str.78/cv.2 - napiš
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY s kočičkou - str.26 - první sloupeček
PÍSANKA - napiš str.22
ČÍTANKA - číst str. 120, 121
MATEMATIKA - geometrie
sešit M - Geometrie - přepiš si zápis ze Skypu
učebnice - str.5

8.4.
ČESKÝ JAZYK
učebnice str.78/cv.1,3 - ústně
sešit ČJ1 - str.77/cv.5 - doplň a napiš
sešit ČJ1 - PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM - str.18/cv.30
PÍSANKA - napiš str.21
ČÍTANKA - číst str.117
MATEMATIKA
učebnice - str.12/cv.4,5,6
násobila - jazyková učebna
ANGLICKÝ JAZYK
učebnice - str.45 - ukázku si nastav od 6.minuty, poslechni si ji a procvičuj.
pracovní sešit - str.43 - prohlédni si obrázek, slova z rámečku doplň do vět.
slovní zásoba - jazyková učebna

V pátek 9.dubna od 12.00 do 14.00hod. - přinést sešit ČJ1, dva vyplněné pracovní listy do matematiky do školy.

7.6.
ČESKÝ JAZYK
sešit ČJ1 - zápis ze Skypu
sešit ČJ1 - str.77/cv.7 - doplň a opiš věty do sešitu
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY s kočičkou - str.29 - doplň třetí sloupeček
MATEMATIKA
učebnice - str.11/cv.5,6, str.12/cv.1,2

Zítra ve čtvrtek 8.dubna se neuskuteční on-line výuka.

Jak to bude dál - od pondělí 12.dubna

6.4.
ČESKÝ JAZYK
učebnice - str.77/cv.4 - napiš do sešitu ČJ1
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY s kočičkou - str.29 - druhý sloupeček
ČÍTANKA - str.116 - číst
PÍSANKA - str.20
MATEMATIKA
dokončit druhý pracovní list
učebnice str.11/cv.4 - vypočítej
VÝTVARNÁ VÝCHOVA - dobrovolný úkol - nakresli, vytvoř JARNÍ KVĚTINU - své výtvory můžeš vyfotit a poslat přes Skype, mailem nebo můžeš donést v pátek 9.4. od 12.00 do 14.00 do školy. Budeme se těšit na Vaše výtvory.

31.3.
ČESKÝ JAZYK
učebnice - str.77/cv.2,3, str.110/cv.z,s
sešit ČJ1 - str.110/cv.z,s - napiš dva řádky
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY s kočičkou - str.29 - první sloupeček
MATEMATIKA
pracovní list

Krásné Velikonoce.

30.3.
ČESKÝ JAZYK
učebnice str.76/cv.6, str.77/cv.1
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY s kočičkou - str.28 - třetí sloupeček
sešit ČJ1 - PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM - str.17/cv.29
PÍSANKA - str.19
ČÍTANKA - str.115 - číst
MATEMATIKA
dokončit pracovní list
VÝTVARNÁ VÝCHOVA - dobrovolný úkol - VELIKONOČNÍ ZVYKY - své velikonoční výrobky - namalovaná vajíčka, velikonoční pomlázku...můžeš nakreslit nebo vyfotit. Fotku můžeš poslat přes Skype, mailem nebo obrázek můžeš donést v pátek 9.4. od 12.00 do 14.00 do školy. Budeme se těšit na Vaše výtvory.

29.3.
ČESKÝ JAZYK - procvičování z-s
učebnice - str.76/cv.4
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY s kočičkou - str.28 - druhý sloupeček
sešit ČJ1 - PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM - str.17/cv.28
PÍSANKA - str.18
ČÍTANKA - str.114 - číst
MATEMATIKA
pracovní list - dokonči si úlohu o pětikorunách

V úterý 30.března od 12.00 do 14.00hod. - děti dostanou zpět učebnici MATEMATIKA, pracovní sešit do angličtiny HAPPY HOUSE 2, sešity ČJ2, M2.

26.3.
ČESKÝ JAZYK
sešit ČJ2 - napiš str.76/cv.2
učebnice str.76/cv.2,5
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY s kočičkou - str.28 - první sloupeček
ČÍTANKA - str.110
ČÍTANKA - str.112,113 - číst
sešit ČTENÍ - vyplň a nalep do sešitu pracovní list - Království včel
PÍSANKA - napiš str.17
MATEMATIKA
učebnice str.10/cv.8, str.11/cv.1,2,3

25.3.
ČESKÝ JAZYK
sešit ČJ2 - PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM - str.16/cv.27
PÍSANKA - napiš str.16
ČÍTANKA - číst str.110
MATEMATIKA
učebnice - str.10/cv.3,4,5,6
ANGLICKÝ JAZYK - Where's my...?, Is it in the...? It's in the....
učebnice str.43, 44
pracovní sešit - str.41

V pátek 26.března od 12.00 do 14.00hod. - přinést sešity ČJ2, M2, učebnici MATEMATIKA, pracovní sešit do angličtiny HAPPY HOUSE 2 do školy. Děti dostanou zpět sešity ČJ1, M1, sešit do ČTENÍ.

24.3.
ČESKÝ JAZYK - procvičování v-f, z-s
sešit ČJ2 - str.111/cv. v,f - napiš dva řádky
učebnice str.111/cv. v,f, str.76/cv.1,3
procvičuj v,f
procvičuj v,f
MATEMATIKA - procvičování násobilky č.6
sešit M2 - str.10/cv.7 - přepiš a vypočítej růžový rámeček
učebnice str.10/cv.1,2
procvičuj násobení č.6

23.3.
ČESKÝ JAZYK - práce s textem
sešit ČJ2 - PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM - str.16/cv.26
PÍSANKA - napiš str.15
ČÍTANKA - číst str.109
MATEMATIKA - procvičování násobilky č.6, slovní příklad
učebnice str.9/cv.4,5,6
sešit M2 - str.10/cv.7 - přepiš a vypočítej oranžový rámeček
VÝTVARNÁ VÝCHOVA - dobrovolný úkol - nakresli nebo vytvoř velikonočního zajíčka. Vytvořené, nakreslené zajíčky můžeš vyfotit a poslat přes Skype nebo donést do školy v pátek 26.3. od 12.00 do 14.00. Budu se těšit na Vaše výtvory.
velikonoční zajíček - inspirace

22.3.
ČESKÝ JAZYK - procvičování v-f, práce s textem
učebnice - str.75/cv.5,6
sešit ČJ2 - str.75/cv.5 - doplň a přepiš
PÍSANKA - napiš str.14
ČÍTANKA - str.107, 108 - číst
MATEMATIKA - procvičování násobilky č.6
učebnice - str.9/cv.3,4
sešit M2 - str.7/cv.2 - fialový rámeček - přepiš a vypočítej třetí, čtvrtý sloupeček
Procvičuj násobení č.6
Hra bude přístupná do 26.3. do 14.00hod. :) Do hry napište své jméno.

19.3.
ČESKÝ JAZYK - procvičování v-f
učebnice str.75/cv.3,4
sešit ČJ1 - str.75/cv.4 - slova napiš do sešitu
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY s kočičkou - str.27 - druhý sloupeček
ČÍTANKA - str.106 - číst
PÍSANKA - str.13 - napiš
MATEMATIKA
Matematický klokan

18.3.
ČESKÝ JAZYK - procvičování v-f
učebnice str.75/cv. 1,2 - ústně
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY s kočičkou - str.27 - první sloupeček
PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM - str.15/cv.25 - napiš do sešitu ČJ1
ČÍTANKA - str.105 - číst
MATEMATIKA - procvičování násobení, začínáme násobilku č.6
učebnice - str.9/cv.1
Z přílohy Matematiky č.6 - vystříhat oranžové kartičky k násobilce č.6 a kartičky k sobě správně přiřadit - obrázek, příklad, výsledek
ANGLICKÝ JAZYK
učebnice - str.42, 43
říkanka ze str.43
pracovní sešit - 39, 40
procvičuj čtení - učebnice - str.43, pracovní sešit - str.40

V pátek 19.března od 12.00 do 14.00hod. - přinést sešity ČJ1, M1, sešit ČTENÍ do školy. Děti dostanou zpět sešity ČJ2, M2.

17.3.
ČESKÝ JAZYK - procvičování ď-ť
učebnice str.110/cv. ď,ť, str.74/cv.6
sešit ČJ1 - str.110/cv. ď,ť - napiš dva řádky
stránky k procvičování:
ď - ť
ď - ť
ď - ť
MATEMATIKA - procvičování sčítání, odčítání do 100, slovní úlohy
sešit M1 - str.8/cv.8,9 - slovní úlohy - napiš zápis, výpočet, odpověď
učebnice str.8/cv.7 - vypočítej

16.3.
ČESKÝ JAZYK - procvičování ď-ť
učebnice - str.74/cv.4,5 - ústně
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY s kočičkou - str.25 - třetí sloupeček
PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM - str.15/cv.24 - napiš do sešitu ČJ1
sešit ČTENÍ - Do sešitu ČTENÍ - napiš na novou stránu nadpis Rozpočítadlo a pod něj přepiš říkanku - U potoka roste kvítí z ČÍTANKY na str.102. Pak nakresli obrázek.
PÍSANKA - napiš str.12
ČÍTANKA - číst str.104 - Sluníčko
MATEMATIKA - opakování násobilky, sčítání, odčítání do 100, porovnávání
sešit M1 - str.7/cv.2 - fialový rámeček - první a druhý sloupeček - přepiš a vypočítej
učebnice str.7/cv.7, str.8/cv.6
VÝTVARNÁ VÝCHOVA - dobrovolný úkol - nakresli, vyfoť, vytvoř PTÁČKA - Fotky můžeš poslat přes Skype, nebo vytvořené ptáčky pak můžeš donést v pátek 19.3. od 12.00 - 14.00 do školy. Budu se těšit na Vaše ptačí výtvory. Tvoření ptáčků - inspirace

15.3.
ČESKÝ JAZYK - procvičování ď-ť
učebnice str.74/cv.3 - ústně
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY s kočičkou - str.25 - druhý sloupeček
PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM - str.14/cv.23 - napiš do sešitu ČJ1
sešit ČTENÍ - pracovní list JAK PŘIVOLALI JARO - spoj ptáčky rovnou čarou se správným koncem věty. Pracovní list nalep do sešitu. Ptáčky si můžeš vybarvit.
ČÍTANKA - číst str.102-103
PÍSANKA - napiš str.11
MATEMATIKA - procvičování násobilky, příkladů typu : 4 = 5, . 4 = 12, slovní příklad
učebnice str.8/cv.5
sešit M1 - str.8/cv.4 - přepiš a vypočítej fialový rámeček

12.3.
ČESKÝ JAZYK - procvičování ď-ť
učebnice str.74/cv.1,2
sešit ČJ2 - str.74/cv.2 - přepiš do sešitu
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY s kočičkou - str.25 - první sloupeček
PÍSANKA - str.10 - napiš
sešit ČTENÍ - vyplň pracovní list O ŠPINAVÝCH RUDOLFOVÝCH UŠÍCH. List si pak nalep do sešitu. ČITANKA - přečíst str.100,101
vybarvit pracovní list klauna
procvičuj ď-ť
MATEMATIKA - procvičování násobilky č.5, doplňování do tabulky
sešit M2 - přepiš a vypočítej str.8/cv.4 - modrý rámeček
učebnice - str.8/cv.1,2,3
Procvičuj dělení
Procvičuj dělení
Hra bude přístupná do 19.3. do 14.00hod. :) Do hry napište své jméno.

11.3.
ČESKÝ JAZYK - procvičování d-t
PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM - str.14/cv.22 - do sešitu ČJ2
učebnice - str.73/cv.5, str.110/cv.d,t - ústně
ČÍTANKA - str.98, 99 - číst
PÍSANKA - str.9 - napiš
sešit ČTENÍ - pracovní list Zlomená noha - očísluj příběh tak, jak jde za sebou a nalep ho do sešitu. Obrázky si můžeš vybarvit.
MATEMATIKA - pětina z čísla, slovní úlohy, doplňování čísel do tabulky
učebnice str.7/cv.3,4,5,6
sešit M2 - str.7/cv.2 - růžový rámeček - třetí, čtvrtý sloupeček - přepiš a vypočítej do sešitu
sešit M2 - str.7/cv.5 - slovní úloha - napiš zápis, výpočet a odpověď do sešitu
ANGLICKÝ JAZYK
učebnice - str.40, 41, 42
Procvičuj slovní zásobu. Hra bude přístupná do 18.3. do 14.00hod. :) Do hry napište své jméno.

V pátek 12.března od 12.00 do 14.00hod. - přinést sešity ČJ2, M2 do školy. Děti dostanou zpět sešity ČJ1, M1.

10.3.
ČESKÝ JAZYK - procvičování psaní d-t, b-p uprostřed a na konci slov
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY s kočičkou - str.24 - třetí sloupeček
učebnice - str.73/cv.4,6, str.72/cv.6
sešit ČJ2 - str.73/cv.4 - slova napiš do sešitu
sešit ČJ2 - str.110/cv.b,p - do sešitu napiš dva řádky po zkažený zub
MATEMATIKA - procvičování příkladů na násobení, dělení, doplňování dělitele do příkladu, slovní úlohy
učebnice str.6/cv.5, str.7/cv.1
sešit M2 - str.7/cv.2 - růžový rámeček - do sešitu přepiš a vypočítej první a druhý sloupeček
procvičuj dělení č.5

9.3.
ČESKÝ JAZYK - pranostiky, procvičování psaní d-t uprostřed a na konci slov
sešit ČTENÍ - nalepit list Pranostiky březen - duben a nakreslit obrázek březnové, dubnové přírody nebo jarní tradice např. Velikonoc
PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM - str.11/cv.21 - napiš odpovědi do sešitu ČJ2
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY s kočičkou - str.24 - druhý sloupeček
učebnice - str.73/cv.3 - ústně
procvičuj d - t
procvičuj d - t
MATEMATIKA - procvičování dělení č.5, slovní úloha
učebnice str.6/cv.4,6
sešit M2 - str.6/cv.6 - třetí, čtvrtý sloupeček přepiš a vypočítej
procvičuj dělení č.5
VÝTVARNÁ VÝCHOVA - dobrovolný úkol - nakresli nebo vyfoť první posly jara - jak se nám začíná příroda proměňovat ze zimy do jara, jak poznáme, že se blíží jaro. Fotky můžeš poslat přes Skype, obrázky pak dones v pátek 12.3. od 12.00 - 14.00 do školy.

8.3.
ČESKÝ JAZYK - procvičování psaní d-t uprostřed a na konci slov
PÍSANKA - napiš str.8
sešit ČTENÍ - nalepit vyplněný pracovní list FILIPŮV POČÍTAČ
učebnice ČESKÝ JAZYK - str.73/cv.1,2
sešit ČJ2 - str.73/cv.2 - napiš do sešitu první čtyři věty
MATEMATIKA - opakování násobilky č.5, dělení 5
učebnice - str.6/cv.1,2,3
sešit M2 - str.6/cv.6 - dva sloupečky přepiš a vypočítej
učebnice str.6/cv.2 - dokončit
Můžete si opět procvičit hravou formou:
doplňování b - p .
Hra bude přístupná do středy 10. března do 14.00hod. :) Do hry napište své jméno.
slovní zásobu - House.
Hra bude přístupná do středy 10. března do 18.00hod. :) Do hry napište své jméno.

5.3.
Dnes od 12.00 do 14.00 dones sešity ČJ1, M1 do školy. Ze školy si odneseš učebnici PRVOUKY a pracovní listy.
ČESKÝ JAZYK - procvičování psaní b-p uprostřed a na konci slov
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY s kočičkou - str.23 - druhý, třetí sloupeček
učebnice - str.72/cv.4,5
sešit ČJ1 - str.72/cv.4 - přepiš první dva sloupečky
ČÍTANKA - str.98, 99 - číst
PÍSANKA - str.7 - napiš
MATEMATIKA - opakování násobilky, záměna činitelů, slovní úlohy.
učebnice - str.4/cv.6,7,8,9
do sešitu M1 - str.4/cv.8,9 - zápis, výpočet, odpověď (nápověda - na Skypu)

4.3.
ČESKÝ JAZYK - procvičování psaní b-p uprostřed a na konci slov
učebnice - str.72/cv.3 - ústně
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY s kočičkou - str.23 - první sloupeček
PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM - str.11/cv.20 - oprav a přepiš do sešitu ČJ1
MATEMATIKA - procvičování počítání se závorkou, záměna sčítanců při sčítání do 100, porovnávání čísel, násobení č.5, doplňování do tabulky
učebnice - str.4/cv.1,2,3,4,5
sešit M1 - str.4/cv.4 - přepiš a vypočítej
ANGLICKÝ JAZYK - 5.lekce, nová slovní zásoba
učebnice - str.40, 41 - poslech, čtení
pracovní sešit - str.36 - opakování čtení, str.38 - podle zadání
Procvičuj čtení, psaní slov - učebnice str.41, procvičuj pracovní sešit - str.38.
angličtina pro zpestření, zábavu:
House
House
AJ

V pátek 5.března od 12.00 do 14.00hod. - přinést sešity ČJ1, M1 do školy. Děti dostanou domů učebnici Prvouky.

3.3.
ČESKÝ JAZYK - procvičování psaní b-p uprostřed a na konci slov
učebnice ČESKÝ JAZYK - str.72/cv.1,2
DÚ sešit ČJ1 - str.72/cv.2 - přepiš do sešitu
MATEMATIKA - opakování počítání příkladů se závorkami, násobení č.5, číselná řada, slovní příklad
DÚ sešit M1 - ze Skypu - vypočítej
učebnice MATEMATIKA - str.3/cv.3,4.5,6
Stránky k procvičování:
b-p
b-p
b-p
b-p
b-p
Můžete si opět procvičit hravou formounásobení č.5. Hra bude přístupná do pátku 5. března do 14.00hod. Do hry napište své jméno.

2.3.
ČESKÝ JAZYK - opakování - různé tvary stejného slova, slova příbuzná, nové - psaní souhlásek uvnitř a na konci slov
učebnice - str.71
sešit - ČJ1 - zápis Psaní souhlásek - (ze Skypu)
ČÍTANKA - str.96, 97 - číst, úkol za článkem - podle obrázků vyprávěj
Nezapomeň číst knížku, kterou sis vybral. Po přečtení si ji zapiš do pracovního listu - Záznam o přečtené knize. Po Velikonocích nám ji ve škole budeš prezentovat.
MATEMATIKA - číselná řada, násobilka č.5, násobení pěti
učebnice - str.3/cv.1,2
Z přílohy Matematiky č.6 - vystříhat fialové kartičky k násobilce č.5 a kartičky k sobě správně přiřadit - obrázek, příklad, výsledek
Procvičovat násobilku.
VÝTVARNÁ VÝCHOVA - dobrovolný úkol - nakresli zážitky z prázdnin

1.3.
ČESKÝ JAZYK
učebnice ČESKÝ JAZYK - str.109 - ústně
Měkké, tvrdé souhlásky
ČÍTANKA - str.94, 95 - číst
MATEMATIKA - opakuj násobilku 2,3,4
Násobilka
V pondělí Vám pošlu nové přihlašovací údaje do jazykové učebny mailem.
Zatím si můžete procvičit násobilku hravou formou, kterou jsem pro Vás vytvořila. Hra bude přístupná do úterý 2.března do 14.00hod. Do hry nezapomeňte napsat své jméno.

19.2.
ČÍTANKA - str.92, 93 - čtení
Číst knížku.

18.2.
učebnice ANGLICKÝ JAZYK - str.38, 39 - čtení
sešit ANGLICKÝ JAZYK - napiš slova a vybarvi obrázky - My house

17.2.
ČESKÝ JAZYK - str.69/cv.4 - do sešitu ČJ2
MATEMATIKA - str.1/cv.5

16.2.
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY s kočičkou - str.16 - dokončit - kdo nestihl ve škole
sešit ČTENÍ - pracovní list - Jak jsme šli k zubaři - kdo nestihl ve škole

15.2.
ČÍTANKA - str.90, 91 - čtení

neděle 14.2.
Zadání KEŠKY na další týden. Tentokrát díky Tomovi T. za vytvoření a umístění šifry!
Nové zadání v tabulce, mapa pro ty, kteří jdou bez dat. Hodně zdaru!

12.2.
sešit GEOMETRIE - narýsuj úsečky /AB/ = 7cm 5mm, /CD/ = 8cm 3mm, /EF/ = 6cm 8mm
ČÍTANKA - str.86, 87 - číst
PÍSANKA - str.4 - dopiš

11.2.
učebnice ANGLICKÝ JAZYK - str.38 - čtení
pracovní sešit ANGLICKÝ JAZYK - str.36 - číst
pracovní sešit ANGLICKÝ JAZYK - str.35 - vyhledej slova
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY s kočičkou - str.13, 14 - dokončit (kdo nestihl)
HV - pracovní list NOTY (celá stránka)
HV - odkazy na hru HANDS CHALLENGE

9.2.
ČESKÝ JAZYK - str.66/cv.10 - do ČJ2
MATEMATIKA - str.30/cv.4 - oranžový rámeček do M1
Donést pravítko.
ČÍTANKA - str.84, 85 - číst

8.2.
MATEMATIKA - str.30/cv.4 - fialový rámeček přepiš a vypočítej do M2
ČÍTANKA - str.82, 83 - čtení

5.2.
MATEMATIKA - str.30/cv.5 - přepiš a vypočítej do M1
sešit ČTENÍ - dokresli obrázek k bajce Liška a čáp
MATEMATIKA - procvičuj násobení, dělení č.2,3,4

4.2.
ČESKÝ JAZYK - str.65/cv.3 - napiš 4věty do ČJ2
MATEMATIKA - opakuj polovinu, třetinu, čtvrtinu
ANGLICKÝ JAZYK - str.37 - čtení
ČÍTANKA - str.81 - číst

3.2.
ČESKÝ JAZYK - str.64/cv.4 - napiš 4 věty do ČJ1
PRVOUKA - donést papírové hodiny, opakovat od zimy
MATEMATIKA - procvičuj sčítání, odčítání do 100

2.2.
ČESKÝ JAZYK - str.64/cv.3 - dva řádky do ČJ2
ČÍTANKA - str.80 - číst
MATEMATIKA - procvičovat příklady na násobení, dělení č.2,3

1.2.
ČÍTANKA - str.78 - čtení
PÍSANKA č.2 - str.1 - dopiš

28.1.
ANGLICKÝ JAZYK - pracovní sešit - str.33 - čtení

27.1.
ČESKÝ JAZYK - str.63/cv.7 - spova napiš do sešitu ČJ1
MATEMATIKA - procvičuj příklady na násobení a dělení č.2,3
MATEMATIKA - opakuj násobilku č.4

26.1.
ČESKÝ JAZYK - str.62/cv.4 - první dva řádky do ČJ2
ČÍTANKA - str.77 - číst
MATEMATIKA - opakuj násobení a dělení č.2,3
MATEMATIKA - procvičuj násobilku č.4

25.1.
ČÍTANKA - str.75 - číst
PÍSANKA - str.40 - dopiš

22.1.
MATEMATIKA - z prostřední části v Matematice - vystřihnout a dát do malé obálky, krabičky nebo sáčku zelené kartičky s násobilkou č.4
Opakovat příklady na násobení, dělení č.2,3.

21.1.
ANGLICKÝ JAZYK - str.35 - čtení
ANGLICKÝ JAZYK - pracovní sešit - str.32 - čtení
ČÍTANKA - str.74 - čtení
HV - odkazy pro děti na písničky - procvičení bubnování a Carmen

20.1.
ČESKÝ JAZYK - str.60/cv.13 - napiš dvojice slov, které k sobě patří do ČJ1
MATEMATIKA - opakuj násobilku 2,3

19.1.
MATEMATIKA - str.26/cv.6 - napiš a vypočítej třetí, čtvrtý sloupeček
Na zítra do MATEMATIKY - donést pravítko.
ČÍTANKA - str.72, 73 - číst

18.1.
ČESKÝ JAZYK - str.59/cv.9 - dopiš druhý řádek do ČJ2
MATEMATIKA - str.26/cv.5 - napiš a vypočítej první dva sloupečky do M1
ČÍTANKA - str.70, 71 - číst
PÍSANKA - str.38 - dopiš

15.1.
ČÍTANKA - str.65 - 69 - číst
PÍSANKA - str.37 - dopiš

14.1.
ČESKÝ JAZYK - str.59/cv.6 - 4 věty napiš do ČJ1
učebnice ANGLICKÝ JAZYK - str.33 - čtení
HV - odkazy pro děti na písničky a bubnování - ČARODĚJNICE, BIM - BAM

13.1.
ČESKÝ JAZYK - str.58/cv.4 - slova napiš do sešitu ČJ1
MATEMATIKA - procvičuj sčítání, odčítání do 100

12.1.
MATEMATIKA - opakuj násobilku č.3
MATEMATIKA - str.24/cv.1 - zelený rámeček přepiš a vypočítej do M2

11.1.
MATEMATIKA - str.22/cv.5 - oranžový sloupeček sloupeček přepiš a vypočítej do sešitu M1
ČÍTANKA - str.64 - číst
sešit ČTENÍ - pranostiky - leden - únor - nakresli obrázek

8.1.
MATEMATIKA - z prostřední části v Matematice - vystřihnout a dát do malé obálky, krabičky nebo sáčku modré kartičky s násobilkou č.3
Opakovat matematické pojmy ze sešitu M1
MATEMATIKA - str.22/cv.5 - zelený sloupeček přepiš a vypočítej do sešitu M1

7.1.
MATEMATIKA - str.22/cv. 2d - slovní úloha
PÍSANKA - str.35 - dopiš
sešit ANGLICKÝ JAZYK - napiš slova a vybarvi obrázky - Happy faces

6.1.
ČESKÝ JAZYK - opakuj rozdělení hlásek
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA - podpis na str.31 - Průběžné hodnocení prospěchu, str.32 - Vlastní sebehodnocení žáků - kdo nemá

5.1.
ČESKÝ JAZYK - str.55/cv.6 - doplň samohlásky a věty napiš do ČJ1
ČÍTANKA - str.62 - číst
Doplnit lepidlo - kdo nemá
Doplnit fólii na psaní - kdo nemá

4.1.
PÍSANKA - str.33 - dopiš, str.34 - napiš novoroční přání
MATEMATIKA - opakuj matematické pojmy ze sešitu M1
MATEMATIKA - donést pravítko
PRVOUKA - donést nový sešit, opakovat na středu - od Podzimu
V pátek 8.1. - donést záznam o přečtené knize a přečtenou knížku.

18.12.
ČESKÝ JAZYK - opakuj rozdělení hlásek
ČTENÍ - dočíst knihu a vyplnit pracovní list - Záznam o přečtené knize
MATEMATIKA - opakovat sčítání, odčítání do 100, násobení, dělení č.2
sešit M1 - naučit se matematické pojmy

17.12.
ČESKÝ JAZYK - opakuj rozdělení hlásek ze sešitu ČJ2
ČÍTANKA - str.60 - číst
ANGLICKÝ JAZYK - učebnice - str.28, 29 - číst
Žákovská knížka - str.32 - vyplnit první sebehodnocení žáků - u dětí, které ho nemají + podpis od rodičů

16.12.
MATEMATIKA - str.19/cv.4 - dopiš

15.12.
ČÍTANKA - str.56, 59 - číst
PÍSANKA - str.31 - dopiš

14.12.
sešit ČJ1 - str.52/cv.3 - dopiš
ČÍTANKA - str.58 - číst

11.12.
sešit M1 - str.16/cv.8 - fialový rámeček - přepiš a vypočítej
ČÍTANKA - str.57 - číst
ANGLICKÝ JAZYK - pracovní sešit - str.22, 23 - číst

10.12.
PÍSANKA - str.28 - dopiš
ČÍTANKA - str.55 - číst
ANGLICKÝ JAZYK - učebnice Happy House - str.25 - číst
HUDEBNÍ VÝCHOVA - odkaz pro děti na bubnování pro radost.

9.12.
ČESKÝ JAZYK - zopakovat si rozdělení hlásek v sešitě ČJ2
MATEMATIKA - zopakovat si násobilku č.2
PRVOUKA - pořídit si nový sešit
HUDEBNÍ VÝCHOVA - nezapomenout si nachystat složku

8.12.
ČJ2 - str.50/cv.3 - napiš dva řádky

7.12.
MATEMATIKA - z prostřední části v Matematice - vystřihnout a dát do malé krabičky nebo sáčku růžové kartičky s násobilkou č.2
ČÍTANKA - str.54, 55 - číst

4.12.
sešit ANGLICKÝ JAZYK - napiš slova a vybarvi obrázky
sešit M1 - str.13/cv.3 - žlutý rámeček opiš a vypočítej
ČÍTANKA - str.53 - číst
sešit ČTENÍ - dokresli obrázek

3.12.
sešit ČJ1 - str.48/cv.5
ČÍTANKA - str.52 - číst
sešit M2 - str.13/cv.3 - zelený rámeček opiš a vypočítej
učebnice ANGLICKÝ JAZYK - str.23, 25 - čtení

2.12.
sešit M1 - vypočítej 8 příkladů s rozkladem
Opakuj sčítání, odčítání do 100

1.12.
MATEMATIKA - str.12/cv.4 - modrý rámeček přepsat a vypočítat do M2
ČÍTANKA - str.50, 51

30.11.
MATEMATIKA - str.12/cv.4 - růžový rámeček přepsat a vypočítat do M1
PRVOUKA - opakovat ze sešitu
ČÍTANKA - číst str.46, 49

27.11.
ČESKÝ JAZYK - opakuj význam slov
MATEMATIKA - str.10/cv.3 - oranžový rámeček přepiš a vypočítej do sešitu M2

26.11.
ČÍTANKA - str.47, 48 - čtení
sešit ANGLICKÝ JAZYK - napiš slova a vybarvi obrázky
pracovní sešit Happy House - str.17 - dokončit

25.11.
MATEMATIKA - opakuj geometrii
MATEMATIKA č.6 - str.10/cv.5 - dopočítej
PRVOUKA - opakuj ze sešitu

24.11.
ČESKÝ JAZYK - str.44/cv.7 - do sešitu ČJ1 - napiš slova podřazená ke slovu zvířata
MATEMATIKA - str.9/cv.2 - pravý sloupeček do sešitu M1

23.11.
ČESKÝ JAZYK - str.43/cv.4 - do sešitu ČJ2 - ke slovu sport napiš slova podřazená a očísluj je podle abecedy.
ČÍTANKA - str.45 - číst

20.11.
ČESKÝ JAZYK - str.43/cv.3 - vyber si 3 věty a napiš je do sešitu ČJ1. Podtržené slovo ve větě nahraď jiným slovem souznačným.
ČÍTANKA - str.44 - číst
Opakovat druhy vět.
Donést pravítko.

19.11.
MATEMATIKA - str.9/cv.2 - zelený rámeček - levý sloupeček přepiš a vypočítej do sešitu M2
Donést pravítko.
ČÍTANKA - 42, 43 - čtení
ANGLICKÝ JAZYK - str.20, 21 - číst, pracovní sešit - str.19 - About me - přečti, nakresli a napiš

18.11.
MATEMATIKA - str.8/cv.3 - zelený rámeček - levý sloupeček přepiš a vypočítej do sešitu M1
PRVOUKA - pracovní list

16.11.
V pondělí 16.11. nebude on-line výuka.
Stránky k samostatnému zábavnému procvičování:
český jazyk - slova citově zabarvená
český jazyk - význam slov
český jazyk
český jazyk
matematika
matematika - sčítání a odčítání do 100
on-line cvičení
Budu se na Vás těšit ve středu 18.11. v 7:40hod. před školou.

13.11.
ČESKÝ JAZYK - slova citově zabarvená - lichotivá, hanlivá
Opiš ze Skypu zápis - Slova citově zabarvená
učebnice - str.42/cv.2,3 - ústně
PÍSANKA - str.18 - napiš
ČÍTANKA - str.42, 43 - číst
záznam o přečtené knize
MATEMATIKA - procvičuj sčítání, odčítání s přechodem přes desítku do 100
učebnice - str.9/cv.1,5,6,7,8

Po on-line výuce dones sešity ČJ2, Písanku a pracovní sešit Happy House do školy.

12.11.
ČESKÝ JAZYK slova mnohoznačná
Opiš si ze Skypu zápis - Slova mnohoznačná do sešitu ČJ2
učebnice str.41/cv.1,2,3 - ústně
ČÍTANKA - str.40, 41 - číst
PÍSANKA - str.17 - napiš
MATEMATIKA - procvičuj odčítání s přechodem, slovní úlohy
učebnice str.8/cv.1,2,4,5,6,7
k procvičení můžeš využít počítadlo do 100
ANGLICKÝ JAZYK
učebnice str. 19
pracovní sešit str. 16
Přepis nahrávky PS s 16:
Listen and tick. Poslouchej a označ.
One - hlasitá, pomalá hra na trombon
Two - hlasitá, rychlá hra na kytaru
Three - tichá, pomalá hra na klavír
Four - pomalá, tichá hra na xylofon
Five - hlasitá, pomalá hra na činely
Six - tichá, rychlá hra na tamburínu

Zítra dones sešity ČJ2, Písanku, pracovní sešit do angličtiny Happy House do školy do 12.00hod..

11.11.
ČESKÝ JAZYK opakuj slova nadřazená, podřazená, souřadná
Opiš si ze Skypu zápis - Slova nadřazená, podřazená, souřadná do sešitu ČJ2
učebnice str.39/cv.1,2 - ústně
MATEMATIKA - opakuj sčítání s přechodem přes desítku do 100, porovnávání čísel, slovní úlohy
učebnice str.6/cv.3,6, str.7/cv.1,2,3

10.11.
ČESKÝ JAZYK - slova souznačná
učebnice str.38/cv.1 - do sešitu ČJ2 - napiš nadpis Slova souznačná (nadpis podtrhni) a pod nadpis opiš dvojice slov z 1.cvičení. Pak opiš žlutý rámeček ze str.38
PÍSANKA str.16 - napiš
ČÍTANKA - str.39 - přečti
MATEMATIKA - procvičuj sčítání s přechodem přes desítku do 100
učebnice - str.6/cv.1,2,4,5,7

9.11.
ČESKÝ JAZYK - opakování - slova protikladná
učebnice str.37/cv.4 - do sešitu ČJ2
učebnice str.37/cv.5 - ústně
procvičuj slova protikladná
procvičuj slova protikladná
sluníčko - str.5/cv.8 - napiš do ČJ2
ČÍTANKA - str.38 - číst
MATEMATIKA - procvičuj příklady se závorkou, písemné sčítání, odčítání, slovní úlohy, sčítání s přechodem do 20
učebnice str.4/cv.2,3,4,5 - vyplnit
učebnice str.3/cv.5,7 - vyplnit

6.11.
ČESKÝ JAZYK - slova protikladná - antonyma
učebnice str.37/cv.1 - do sešitu ČJ1 - napiš nadpis Slova protikladná (nadpis podtrhni) a pod nadpis opiš dvojice slov z 1.cvičení.
Opiš žlutý rámeček ze str.37 do sešitu ČJ1.
učebnice str.37/cv.2,3 - ústně
PÍSANKA - str.15
ČÍTANKA - str.37
MATEMATIKA - procvičuj sčítání, odčítání do 100 typu 56+20, 74-30
učebnice str.3/cv.1,3,4,6 - vyplň

5.11.
ČESKÝ JAZYK - pořádek slov ve větě
učebnice str.36/cv.1,2 - ústně
učebnice str.36/cv.3 - napiš do sešitu ČJ1
ČÍTANKA - str.36 - číst
MATEMATIKA
str.2 - vyplnit celou stranu
ANGLICKÝ JAZYK - procvičuj slovní spojení - barva + předmět
V učebnici na str.17 si poslechni písničku a pak trénuj čtení.
V učebnici na str. 18 procvičuj slovní spojení - 1. - a yellow clock, 2. - a pink book, 3. - a blue pencil,...
V pracovním sešitě na str.14 - sleduj čáru a vybarvi obrázek.
V pracovním sešitě na str.15 - přečti, vybarvi, slovo napiš a pak přečti slovní spojení.
Pracovní list, který si vyzvedneš ve škole, nalep do sešitu ANGLICKÝ JAZYK a pak slova opiš a obrázky vybarvi.
Nezapomeň trénovat psaní anglických slov podle nápovědy ze sešitu ANGLICKÝ JAZYK.
Zítra dones sešity ČJ1 a M2 do školy do 12.00hod..

4.11.
ČESKÝ JAZYK - slohové cvičení - porozumění textu
str.35/1 - ústně
MATEMATIKA - opakování v nové učebnici
str.1 - vyplnit celou stranu

3.11.
ČESKÝ JAZYK
učebnice - str.34/cv.5,6,7 - ústně
učebnice - str.35/cv.8a - do sešitu ČJ1
ČÍTANKA - str.35 - číst
PÍSANKA - str.14 - napiš
MATEMATIKA - opakování
učebnice str.32 - vyplnit celou stranu
Učebnici Matematika donést do pátku do školy.

2.11.
ČESKÝ JAZYK - věta, slovo
sluníčko - str.4/cv.7 - napiš do ČJ1
učebnice str.33/cv.1 - ústně
učebnice str.33/cv.2 - ústně celé cvičení, na popisovací fólii rozkrájej větu na slova. Spočítej, kolik má věta slov.
učebnice str.33/cv.2 - první dvě věty napiš správně do sešitu ČJ1
ČÍTANKA - str.32 - číst
MATEMATIKA - opakuj sčítání, odčítání do 100 - bez přechodu, slovní úlohy, číselné řady
učebnice str.30 - vyplnit celou stranu
str.30/cv.3 - zelený rámeček přepiš a vypočítej do M2

Přijít si do školy pro sešity a novou Matematiku do 12:00hod.

23.10.
ČESKÝ JAZYK - opakuj druhy vět
učebnice str.30/cv.4,6
učebnice str.30/cv.6a - do sešitu ČJ2 - opiš věty a za větami napiš velké tiskací písmeno, o jakou větu se jedná (oznamovací - O, tázací - T, rozkazovací - R, přací - P).
ČÍTANKA - str.34 - číst
MATEMATIKA - opakuj sčítání, odčítání do 100
učebnice str.29 - vyplnit celou stranu
str.29/cv.5 - zelený rámeček přepiš a vypočítej do M1

22.10.
ČESKÝ JAZYK - opakuj druhy vět
učebnice str.30/cv.1,2
učebnice str.30/cv.1 - do sešitu ČJ2 - napiš jednu větu oznamovací, jednu větu tázací, jednu větu rozkazovací, jednu větu přací. Za větami napiš velké tiskací písmeno, o jakou větu se jedná (oznamovací - O, tázací - T, rozkazovací - R, přací - P).
ČÍTANKA - str.33 - číst
PÍSANKA - str.13 - napsat
MATEMATIKA - procvičuj sčítání, odčítání do 100, slovní úlohy
učebnice str.28/cv.1,2,3,4,6 - vyplň
str.28/cv.5 - zelený rámeček přepiš a vypočítej do M1
ANGLICKÝ JAZYK - School time
učebnice Happy House 2 - str. 14 - 15, slovní zásoba, The classroom song (CD)
Slovní zásoba
The classroom song
pracovní sešit Happy House 2 - str. 12
sešit Anglický jayk - procvičuj slovní zásobu
učebnice Happy House 2 - str. 16 - Hello, Tina! (CD)
Hello, Tina!
pracovní sešit Happy House 2 - str. 13
Přepis nahrávky z pracovního sešitu str. 13:
Listen and match. Poslouchej a přiřaď.

  1. I'm Spike and this is my table.
  2. This is your chair, Tina! Oh, thank you, Spike.
  3. And this is your pen, Tina!
  4. And this is my book.
  5. And this is my friend, Ruby. Yes, Spike. Hello, Ruby.

V pátek 23. října do 14.00hod. přinést do školy sešity: ČJ2, M1, Písanku, pracovní sešit Happy House 2.

21.10.
ČESKÝ JAZYK - opakuj druhy vět, věty přací
učebnice str.28/cv.1, str.29/cv.2,4
učebnice str.28/cv.1 - do ČJ2 - napiš první tři věty přací a pastelkou obtáhni první slovo a tečku na konci věty
MATEMATIKA - procvičuj sčítání, odčítání bez přechodu typu 100 - 3, 100 - 8, slovní úlohy, porovnávání
celou str.27
str.27/cv.3 - zelený rámeček přepiš a vypočítej do M1

20.10.
ČESKÝ JAZYK - opakuj druhy vět, věty rozkazovací
učebnice str.26/cv.8 - ústně, str.27 - ústně, str.28/cv.5
učebnice str.26/cv6 - do ČJ2 napiš pouze věty rozkazovací
sluníčko - str.4/cv.6 - do ČJ2
ČÍTANKA - str.31 - číst
MATEMATIKA - procvičuj odčítání bez přechodu přes desítku typu 36 - 4, 60 - 3, slovní úlohy
celou str.26
str.26/cv.7 - zelený rámeček přepiš a vypočítej do M1

19.10.
ČESKÝ JAZYK - opakuj druhy vět, věty oznamovací, tázací
učebnice str.26/cv.5a - napiš do ČJ2
ČÍTANKA - str.30 - číst
PÍSANKA - str.12 - napsat
MATEMATIKA - sčítání bez přechodu desítky do 100, porovnávání, slovní úlohy
celou str. 23
str.23/cv.4 - do sešitu M1

Tento týden si můžete přijít pro opravené sešity do 14.00hod.

16.10.
ČESKÝ JAZYK - druhy vět, počet slov ve větě
učebnice - str.24 - věty tázací, 25/cv.2 - věty oznamovací, str.25/cv.3 - skládání vět ze slov
učebnice str.25/cv.3 - do sešitu ČJ1 napiš tři věty
ČÍTANKA - str.29 - číst
PÍSANKA - str.11 - napsat
MATEMATIKA - opakování sčítání - odčítání do 100 - desítky a jednotky, slovní úlohy, číselná řada
celou str. 22
str.22/cv.3 - do sešitu M2

Dnes donést do školy sešit ČJ1, M2.

15.10.
ČESKÝ JAZYK - opakuj druhy vět
učebnice str.24/cv.1 - do sešitu ČJ1 - napiš obě věty tázací a vyznač začátek a konec věty.
ČÍTANKA - str.28 - číst
MATEMATIKA - sčítání, odčítání bez přechodu přes desítku do 100
celou stranu str.21
str.21/cv.3 - do sešitu M2
ANGLICKÝ JAZYK
učebnice - str.12, 13 - poslechnout, přečíst
pracovní sešit - str.9, 10, 11
Přepis nahrávky z pracovního sešitu str.10:
Listen and circle Yes or No. Poslouchej a zakrouškuj Yes nebo No
1 Can you see a zebra?
2 Can you see a snake?
3 Can you see a tiger?
4 Can you see a lion?

Anglický jazyk si také můžete procvičit na:Happy House 2

V pátek 16.10. - donést do školy sešit ČJ1, M2. Budete dostávat učebnici do Prvouky, ve které bude vložený pracovní list, který nevyplňujte. Budete ho potřebovat při on-line výuce. Sešity doneste do 14.00hod..

PRV
zde mohou děti procvičovat dopravní značky: DV_Dopravní značky.pdf (pozn. je jich zde více než v sešitě, zaměřte se na ty, které jsou v sešitě);
a zde mohou děti shlédnout videa zaměřená na dopravní výchovu pro děti a také vyzkoušet své znalosti: https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-vychova/animovana-dopravni-vychova

14.10.
pracovní písanka PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM - str.3/cv.5 - napiš do sešitu ČJ1
MATEMATIKA - sčítání bez přechodu přes desítku
str.20 - podle zadání
str.20/cv.3 - do sešitu M2

13.10.
sešit ANGLICKÝ JAZYK - nalepit do sešitu, napsat, vybarvit
ČÍTANKA - do str.27 - číst

12.10.
ČESKÝ JAZYK - str.23/cv.2a - do ČJ1
ČÍTANKA - str.23 - čtení
PÍSANKA - str.10 - dopiš
PRVOUKA - naučit dopravní značky

9.10.
sešit ANGLICKÝ JAZYK - anglicky napsat slova a věty

8.10.
ANGLICKÝ JAZYK - pracovní sešit - str.7 - číst
ANGLICKÝ JAZYK - pracovní sešit - str.8 - nakreslit další dvě zvířátka a dopsat odpovědi
ČÍTANKA - str.20, 21 - čtení

7.10.
MATEMATIKA - str.17/cv.4 - přepsat a vypočítat zelený rámeček do sešitu M2

6.10.
pracovní písanka PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM - str.3/cv.4 - pátou a šestou větu přepiš do sešitu ČJ1

5.10.
ČÍTANKA - str.20, 21 - čtení
MATEMATIKA - str.16/cv.7 - přepsat a vypočítat zelený rámeček do sešitu M1

2.10.
ČÍTANKA - str.18 - číst

1.10.
ČÍTANKA - str.16, 17 - číst
ANGLICKÝ JAZYK - str.9 - číst

30.9.
ČESKÝ JAZYK - str.16/cv.8 - do sešitu ČJ1 - napiš slova a očísluj je podle abecedy
MATEMATIKA - str.14/cv.4 - přepsat a vypočítat zelený rámeček do sešitu M1

29.9.
pracovní písanka PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM - str.2/cv.3 - pátou a šestou větu přepiš do sešitu ČJ1

25.9.
sešit ANGLICKÝ JAZYK - nalepit slovíčka, anglicky napsat slova a obrázky vybarvit
MATEMATIKA - str.12/cv.3 - zelený rámeček - opsat příklady a vypočítat do sešitu M2
sešit ČTENÍ - doplň, vybarvi obrázek

24.9.
ČESKÝ JAZYK - opakuj abecedu
učebnice ANGLICKÝ JAZYK - str.7 - přečíst sloupeček slov
ČTENÍ - přečíst knížku - dlouhodobý úkol do Vánoc.

23.9.
učebnice ČESKÝ JAZYK - str.13/cv.3 - do sešitu ČJ2

22.9.
pracovní písanka PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM - str.2/cv.2 - pátou a šestou větu opiš do sešitu ČJ1
MATEMATIKA - str.8/cv.9 - napiš čísla od nejmenšího k největšímu

18.9.
učebnice ČESKÝ JAZYK - str.12/cv.3 - dva řádky vpravo - opiš do sešitu ČJ2
MATEMATIKA - str.7/cv.3 - zelený rámeček do sešitu M1
ČÍTANKA - str.10, 11 - čtení

17.9.
MATEMATIKA - str.6/cv.5 - oranžový rámeček
ČÍTANKA - str.8,9 - čtení
sešit ANGLICKÝ JAZYK - anglicky napiš slova a obrázky vybarvi

15.9.
sešit ČJ2 - naučit se básničku - Abeceda
pracovní písanka PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM - pátou a šestou větu opiš do sešitu ČJ1
sešit M1 - doplň čísla do tabulky

11.9.
ČÍTANKA - str.6,7 - čtení

10.9.
MATEMATIKA - donést pravítko
sešit ANGLICKÝ JAZYK - anglicky napiš slova a obrázky vybarvi

9.9.
MATEMATIKA - str.3/cv.4 - dokončit

8.9.
Žákovská knížka - str.31 - podepsat třídní schůzku
MATEMATIKA - str.3/cv.2

7.9.
sešit ČESKÝ JAZYK 1 - str.5/cv.2b - napiš dvojice písmen do sešitu
ČÍTANKA - str.4,5 -čtení

4.9.
ČÍTANKA - str.4,5 - čtení - MATES JE PES
sešit ČTENÍ - nakreslit obrázek

3.9.
ANGLICKÝ JAZYK - str.2 - čtení obrázkového sloupečku
ANGLICKÝ JAZYK - pracovní sešit - str.2 - vybarvit obrázky

2.9.
Děti dostaly:
Žákovskou knížku, Úkolníček, učebnice a sešity do českého jazyka, matematiky, prvouky, které je potřeba obalit
nabídku zájmových aktivit
V Žákovské knížce vyplňte str.1 a podepište poslední stranu.

1.9.
Dnes děti dostaly klíček od šatní skřínky.
Zítra děti přijdou s aktovkou. Vezmou si přezůvky. Budou dostávat učebnice a sešity do 2. třídy, které bude potřeba obalit. Donesou si výrvarné pomůcky a potřeby do tělocviku.

Seznam školních pomůcek pro 2. třídu:

Tv
I. pololetí
batůžek na ramena
tepláková souprava, tričko
sálová obuv nebo cvičební obuv se světlou podrážkou
švihadlo
II. pololetí - PLAVÁNÍ
batůžek na ramena
plavky
plavecká čepice
ručník
mýdlo

Vv + Pč
Do plastového košíčku nebo kufříku:
vodové barvy
temperové barvy
kelímek na vodu
voskovky
fixy
černý lihový fix
štětec plochý č. 12, 16
štětec kulatý č. 5, 12
2 hadříky
Igelitový ubrus na lavici
zástěra nebo starší tričko
paleta na tempery
plastelína do plastové krabičky (Rama, Flora)
barevné papíry
špejle
dobře stříhající ostré nůžky
lepidlo - lepící tyčinka
tuš + nízká kulatá krabička se širokou základnou (Rama, Flora)
lepidlo - Herkules

do třídy:
přezůvky
ručník
papírové kapesníky

2 pera
3 tužky (č. 1, 2, 3)
guma
ořezávátko
pravítko
pastelky – alespoň 12 barev
stíratelná tabulka + fix a hadříček na tabulku
dětské papírové hodiny (z první třídy)
dvojsložka popisovací – formát A4, A5
obaly na sešity a učebnice