Domácí úkoly

22.10.
ČESKÝ JAZYK - opakuj druhy vět
učebnice str.30/cv.1,2
učebnice str.30/cv.1 - do sešitu ČJ2 - napiš jednu větu oznamovací, jednu větu tázací, jednu větu rozkazovací, jednu větu přací. Za větami napiš velké tiskací písmeno, o jakou větu se jedná (oznamovací - O, tázací - T, rozkazovací - R, přací - P).
ČÍTANKA - str.33 - číst
PÍSANKA - str.13 - napsat
MATEMATIKA - procvičuj sčítání, odčítání do 100, slovní úlohy
učebnice str.28/cv.1,2,3,4,6 - vyplň
str.28/cv.5 - zelený rámeček přepiš a vypočítej do M1
ANGLICKÝ JAZYK - School time
učebnice Happy House 2 - str. 14 - 15, slovní zásoba, The classroom song (CD)
Slovní zásoba
The classroom song
pracovní sešit Happy House 2 - str. 12
sešit Anglický jayk - procvičuj slovní zásobu
učebnice Happy House 2 - str. 16 - Hello, Tina! (CD)
Hello, Tina!
pracovní sešit Happy House 2 - str. 13
Přepis nahrávky z pracovního sešitu str. 13:
Listen and match. Poslouchej a přiřaď.

  1. I'm Spike and this is my table.
  2. This is your chair, Tina! Oh, thank you, Spike.
  3. And this is your pen, Tina!
  4. And this is my book.
  5. And this is my friend, Ruby. Yes, Spike. Hello, Ruby.

V pátek 23. října do 14.00hod. přinést do školy sešity: ČJ2, M1, Písanku, pracovní sešit Happy House 2.

21.10.
ČESKÝ JAZYK - opakuj druhy vět, věty přací
učebnice str.28/cv.1, str.29/cv.2,4
učebnice str.28/cv.1 - do ČJ2 - napiš první tři věty přací a pastelkou obtáhni první slovo a tečku na konci věty
MATEMATIKA - procvičuj sčítání, odčítání bez přechodu typu 100 - 3, 100 - 8, slovní úlohy, porovnávání
celou str.27
str.27/cv.3 - zelený rámeček přepiš a vypočítej do M1

20.10.
ČESKÝ JAZYK - opakuj druhy vět, věty rozkazovací
učebnice str.26/cv.8 - ústně, str.27 - ústně, str.28/cv.5
učebnice str.26/cv6 - do ČJ2 napiš pouze věty rozkazovací
sluníčko - str.4/cv.6 - do ČJ2
ČÍTANKA - str.31 - číst
MATEMATIKA - procvičuj odčítání bez přechodu přes desítku typu 36 - 4, 60 - 3, slovní úlohy
celou str.26
str.26/cv.7 - zelený rámeček přepiš a vypočítej do M1

19.10.
ČESKÝ JAZYK - opakuj druhy vět, věty oznamovací, tázací
učebnice str.26/cv.5a - napiš do ČJ2
ČÍTANKA - str.30 - číst
PÍSANKA - str.12 - napsat
MATEMATIKA - sčítání bez přechodu desítky do 100, porovnávání, slovní úlohy
celou str. 23
str.23/cv.4 - do sešitu M1

Tento týden si můžete přijít pro opravené sešity do 14.00hod.

16.10.
ČESKÝ JAZYK - druhy vět, počet slov ve větě
učebnice - str.24 - věty tázací, 25/cv.2 - věty oznamovací, str.25/cv.3 - skládání vět ze slov
učebnice str.25/cv.3 - do sešitu ČJ1 napiš tři věty
ČÍTANKA - str.29 - číst
PÍSANKA - str.11 - napsat
MATEMATIKA - opakování sčítání - odčítání do 100 - desítky a jednotky, slovní úlohy, číselná řada
celou str. 22
str.22/cv.3 - do sešitu M2

Dnes donést do školy sešit ČJ1, M2.

15.10.
ČESKÝ JAZYK - opakuj druhy vět
učebnice str.24/cv.1 - do sešitu ČJ1 - napiš obě věty tázací a vyznač začátek a konec věty.
ČÍTANKA - str.28 - číst
MATEMATIKA - sčítání, odčítání bez přechodu přes desítku do 100
celou stranu str.21
str.21/cv.3 - do sešitu M2
ANGLICKÝ JAZYK
učebnice - str.12, 13 - poslechnout, přečíst
pracovní sešit - str.9, 10, 11
Přepis nahrávky z pracovního sešitu str.10:
Listen and circle Yes or No. Poslouchej a zakrouškuj Yes nebo No
1 Can you see a zebra?
2 Can you see a snake?
3 Can you see a tiger?
4 Can you see a lion?

Anglický jazyk si také můžete procvičit na:Happy House 2

V pátek 16.10. - donést do školy sešit ČJ1, M2. Budete dostávat učebnici do Prvouky, ve které bude vložený pracovní list, který nevyplňujte. Budete ho potřebovat při on-line výuce. Sešity doneste do 14.00hod..

PRV
zde mohou děti procvičovat dopravní značky: DV_Dopravní značky.pdf (pozn. je jich zde více než v sešitě, zaměřte se na ty, které jsou v sešitě);
a zde mohou děti shlédnout videa zaměřená na dopravní výchovu pro děti a také vyzkoušet své znalosti: https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-vychova/animovana-dopravni-vychova

14.10.
pracovní písanka PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM - str.3/cv.5 - napiš do sešitu ČJ1
MATEMATIKA - sčítání bez přechodu přes desítku
str.20 - podle zadání
str.20/cv.3 - do sešitu M2

13.10.
sešit ANGLICKÝ JAZYK - nalepit do sešitu, napsat, vybarvit
ČÍTANKA - do str.27 - číst

12.10.
ČESKÝ JAZYK - str.23/cv.2a - do ČJ1
ČÍTANKA - str.23 - čtení
PÍSANKA - str.10 - dopiš
PRVOUKA - naučit dopravní značky

9.10.
sešit ANGLICKÝ JAZYK - anglicky napsat slova a věty

8.10.
ANGLICKÝ JAZYK - pracovní sešit - str.7 - číst
ANGLICKÝ JAZYK - pracovní sešit - str.8 - nakreslit další dvě zvířátka a dopsat odpovědi
ČÍTANKA - str.20, 21 - čtení

7.10.
MATEMATIKA - str.17/cv.4 - přepsat a vypočítat zelený rámeček do sešitu M2

6.10.
pracovní písanka PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM - str.3/cv.4 - pátou a šestou větu přepiš do sešitu ČJ1

5.10.
ČÍTANKA - str.20, 21 - čtení
MATEMATIKA - str.16/cv.7 - přepsat a vypočítat zelený rámeček do sešitu M1

2.10.
ČÍTANKA - str.18 - číst

1.10.
ČÍTANKA - str.16, 17 - číst
ANGLICKÝ JAZYK - str.9 - číst

30.9.
ČESKÝ JAZYK - str.16/cv.8 - do sešitu ČJ1 - napiš slova a očísluj je podle abecedy
MATEMATIKA - str.14/cv.4 - přepsat a vypočítat zelený rámeček do sešitu M1

29.9.
pracovní písanka PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM - str.2/cv.3 - pátou a šestou větu přepiš do sešitu ČJ1

25.9.
sešit ANGLICKÝ JAZYK - nalepit slovíčka, anglicky napsat slova a obrázky vybarvit
MATEMATIKA - str.12/cv.3 - zelený rámeček - opsat příklady a vypočítat do sešitu M2
sešit ČTENÍ - doplň, vybarvi obrázek

24.9.
ČESKÝ JAZYK - opakuj abecedu
učebnice ANGLICKÝ JAZYK - str.7 - přečíst sloupeček slov
ČTENÍ - přečíst knížku - dlouhodobý úkol do Vánoc.

23.9.
učebnice ČESKÝ JAZYK - str.13/cv.3 - do sešitu ČJ2

22.9.
pracovní písanka PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM - str.2/cv.2 - pátou a šestou větu opiš do sešitu ČJ1
MATEMATIKA - str.8/cv.9 - napiš čísla od nejmenšího k největšímu

18.9.
učebnice ČESKÝ JAZYK - str.12/cv.3 - dva řádky vpravo - opiš do sešitu ČJ2
MATEMATIKA - str.7/cv.3 - zelený rámeček do sešitu M1
ČÍTANKA - str.10, 11 - čtení

17.9.
MATEMATIKA - str.6/cv.5 - oranžový rámeček
ČÍTANKA - str.8,9 - čtení
sešit ANGLICKÝ JAZYK - anglicky napiš slova a obrázky vybarvi

15.9.
sešit ČJ2 - naučit se básničku - Abeceda
pracovní písanka PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM - pátou a šestou větu opiš do sešitu ČJ1
sešit M1 - doplň čísla do tabulky

11.9.
ČÍTANKA - str.6,7 - čtení

10.9.
MATEMATIKA - donést pravítko
sešit ANGLICKÝ JAZYK - anglicky napiš slova a obrázky vybarvi

9.9.
MATEMATIKA - str.3/cv.4 - dokončit

8.9.
Žákovská knížka - str.31 - podepsat třídní schůzku
MATEMATIKA - str.3/cv.2

7.9.
sešit ČESKÝ JAZYK 1 - str.5/cv.2b - napiš dvojice písmen do sešitu
ČÍTANKA - str.4,5 -čtení

4.9.
ČÍTANKA - str.4,5 - čtení - MATES JE PES
sešit ČTENÍ - nakreslit obrázek

3.9.
ANGLICKÝ JAZYK - str.2 - čtení obrázkového sloupečku
ANGLICKÝ JAZYK - pracovní sešit - str.2 - vybarvit obrázky

2.9.
Děti dostaly:
Žákovskou knížku, Úkolníček, učebnice a sešity do českého jazyka, matematiky, prvouky, které je potřeba obalit
nabídku zájmových aktivit
V Žákovské knížce vyplňte str.1 a podepište poslední stranu.

1.9.
Dnes děti dostaly klíček od šatní skřínky.
Zítra děti přijdou s aktovkou. Vezmou si přezůvky. Budou dostávat učebnice a sešity do 2. třídy, které bude potřeba obalit. Donesou si výrvarné pomůcky a potřeby do tělocviku.

Seznam školních pomůcek pro 2. třídu:

Tv
I. pololetí
batůžek na ramena
tepláková souprava, tričko
sálová obuv nebo cvičební obuv se světlou podrážkou
švihadlo
II. pololetí - PLAVÁNÍ
batůžek na ramena
plavky
plavecká čepice
ručník
mýdlo

Vv + Pč
Do plastového košíčku nebo kufříku:
vodové barvy
temperové barvy
kelímek na vodu
voskovky
fixy
černý lihový fix
štětec plochý č. 12, 16
štětec kulatý č. 5, 12
2 hadříky
Igelitový ubrus na lavici
zástěra nebo starší tričko
paleta na tempery
plastelína do plastové krabičky (Rama, Flora)
barevné papíry
špejle
dobře stříhající ostré nůžky
lepidlo - lepící tyčinka
tuš + nízká kulatá krabička se širokou základnou (Rama, Flora)
lepidlo - Herkules

do třídy:
přezůvky
ručník
papírové kapesníky

2 pera
3 tužky (č. 1, 2, 3)
guma
ořezávátko
pravítko
pastelky – alespoň 12 barev
stíratelná tabulka + fix a hadříček na tabulku
dětské papírové hodiny (z první třídy)
dvojsložka popisovací – formát A4, A5
obaly na sešity a učebnice