Vzkazy

26. 6.
Vážení rodiče,

děkuji za vynikajicí celoroční spolupráci a všechny dary.
Přeji vám radostné prázdniny s vašimi dětmi a v září se těším na shledanou.

19. 6.
Vážení rodiče,
na konzultačních hodinách jste odsouhlasili nákup školních pomůcek, sešitů a výkresů na školní rok 2019/2020:
Happy House 2AB 289,- Kč
Matematika 2.r./5 58,- Kč
Matematika 2.r./6 58,- Kč
Matematika 2.r./7 58,- Kč
Písanka 2/1 20,- Kč
Písanka 2/2 20,- Kč
Pravopisné pětiminutovky 2 28,- Kč
CELKEM: 531,- Kč

VÝKRESY, SEŠITY:
kreslící karton A3 - 12 ks
kreslící karton A4 - 25 ks
karton kreslící role
Úkolníček – 1x
Sešit do českého jazyka – 4x (512)
Sešit do matematiky – 4x (513, 513, 513, 520)
Sešit do prvouky 1x (513)
Sešit do anglického jazyka – 1x (513)
CELKEM: 139,- Kč

DOHROMADY: 670,- Kč

Částku uhraďte buď přímo paní učitelce nebo na účet školy do 10.září 2020.
Bankovní spojení školy: 94 233 621/0100

16. 6.
Vážení rodiče,

na KONZULTAČNÍCH HODINÁCH ve čtvrtek 18. června dostanete informace o školním roce 2020/2021.
Budete podepisovat souhlas s nákupem pracovních sešitů a pomůcek na příští školní rok.
Dostanete seznam pomůcek, které budou děti potřebovat ve 2. ročníku.
Předem děkuji za Vaši účast.

11. 6.
V pátek 26. června, kdy děti budou dostávat vysvědčení, vyučování končí v 9.40hod. Pak hned následuje oběd a navazuje odpolední blok s paní vychovatelkou.

Na pondělí 29. června a úterý 30. června vyhlášuje ředitel školy Ředitelské volno.
Pokud budete potřebovat umístit své dítě v tyto dny ve škole, prosím, potvrďte svůj zájem do 22. června, abychom mohli naplánovat služby paní asistentek a vychovatelek.

3. 6.
Připomínáme všem strávníkům, že poslední den k odhlášení nebo přihlášení stravy do konce školního roku je pátek 19. 6. 2020.
1. 6.
Vážení rodiče,
třídní schůzky ve čtvrtek 4. června se nekonají.
Jako náhrada třídních schůzek proběhnou konzultační hodiny ve čtvrtek 18. června od 15.00 do 17.00 u vchodu do školy.

26. 5.
Vážení rodiče,
děti dostaly vráceny peníze na Fotografování portrétů žáků - Den Matek.

Informace pro školní děti od 25.5.
Nástup do školy pro skupinu 1. B - v 7.40hod.
S sebou:
2 dokumenty: Podmínky pobytu žáka v ZŠ, otevření základní školy po 25. 5. 2020, Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
2 roušky
svačinu, pití, přezůvky, klíček od šatní skříňky, čip na oběd
aktovku s učivem podle rozvrhu
Vyučování skončí každý den v 11.35, kdy děti půjdou na oběd.
Po obědě bude děti přebírat paní vychovatelka, která bude s dětmi v odpoledním bloku.

16. 3.
Vážení rodiče,
k domácímu procvičování můžete využít úkoly z jazykové učebny Robotel.

10. 3.
Vážení rodiče,
od středy 11. března je škola pro žáky uzavřena.
Pro aktuální informace sledujte webové stránky školy.
Výuka bude probíhat v domácím prostředí na základě informací na třídních stránkách.

26. 2.
Děti dostaly nabídku Fotografování portrétů žáků - Den Matek.

13. 1.
Ve čtvrtek 16. ledna v 17.00hod. bude třídní schůzka.

6. 1.
V pondělí 13. ledna půjdeme do Orlovny na novoroční pohádku O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku.
Vstupné 40,- Kč.

20. 12.
KRÁSNÉ VÁNOCE A V NOVÉM ROCE VŠE DOBRÉ!

28. 11.
V úterý 10. prosince pojedeme na Mikulášský koncert do Sálu Milosrdných bratří.
Budeme odcházet v 1. vyučovací hodině.
S sebou: batůžek, svačinu, pití, pouzdro, žákovskou knížku, klíče od skříňky, čip na oběd, průkazku IDS JMK nebo dvě 60minutové jízdenky.
Předpokládaný návrat 11.30 – 12.00.
Vstupné 60,- Kč.

Ve středu 11. prosince pojedeme na Vánoční dílnu do SVČ Linka.
S sebou: batůžek, svačinu, pití, pouzdro, žákovskou knížku, klíče od skříňky, čip na oběd, průkazku IDS JMK nebo dvě 15minutové jízdenky.
Vstupné 80,- Kč.

15. 11.
Společná třídní schůzka proběhne ve čtvrtek 21. listopadu od 17.00 ve třídě I. B.

11. 11.
Děti dostaly nabídku Fotografování portrétů žáků - Vánoce.

8. 11.
V úterý 12. listopadu od 8.00 budou budou děti z rukou žáků pátého ročníku dostávat Slabikáře.
Předávání se mohou zúčastnit rodiče žáků prvního a pátého ročníku.

31. 10.
Děti dostaly pozvánku na Vánoční dílny.

21. 10.
Ve středu 23. října bude v rámci vyučování (4. vučovací hodina) výstava Zachranné stanice Ptačí centrum ze života zařízení pro volně žijící zvířátka. Akce bude v parku pod školou.
Součástí akce bude také potravinová sbírka, při níž mohou děti na akci přinést tvrdé pečivo, mrkve, jablíčka, piškoty, ovesné vločky, zvířecí konzervy nebo granule (pro zvířátka v záchranné stanici).
Cena 50,- Kč.
V pátek 25. října bude v rámci TV hodina pohybové výchovy – country tance.
Cena 40,- Kč.
Částku 90,- Kč pošlete po dětech nejpozději ve středu 23. října.

9. 10.
Děti se dnes v rámci výuky zúčastnili programu Tonda, obal na cestách.
https://www.tonda-obal.cz/

1. 10.
Zítra půjdeme v rámci vyučování (3. vyučovací hodina) do Knihovny Jiřího Mahena BOSA.

27. 9.
Z organizačních důvodů dochází od 1. října ke změně rozvrhu.
Děti mají nový rozvrh v Žákovské knížce.

Děti dostaly sadu fotografií ze dne 16. září, kdy se fotily do MF DNES. Pokud o tuto sadu máte zájem, doneste 220,- (do 4.10.).

25. 9.
Noviny MF Dnes s třídní fotografií prvňáčků vyjdou 11. října.

20. 9.
Děti dostaly pozvánky na akce školy Cesta za poznáním a Turistický pochod.

12. 9.
V pondělí 16. září se budeme fotit do MF Dnes.

Ve čtvrtek 19. září v 17.00hod. budou TŘÍDNÍ SCHŮZKY. Prosím, podepište informaci dětem v Žákovské knížce.

5. 9.
Ve středu 11. září bude cvičení v přírodě – pěší výlet do obory Holedná.
S sebou: vhodné oblečení a obuv, pláštěnka, batůžek, svačina, pití, klíče, čip, pouzdro, Žákovská knížka, průkazka IDS JMK nebo patnáctiminutová jízdenka.
V případě nepříznivého počasí bude výuka podle rozvrhu.

2. 9.
Do 13. září uhradit na účet školy částku 810,- Kč (učebnice, pracovní sešity - 540,- Kč, výkresy, sešity, barevné papíry ... - 270,- Kč).
Bankovní spojení školy: 94 233 621/0100

Do 13. září uhradit třídní učitelce částku 32,- Kč (papírový pořadač a plastový box z IKEA).