Probrané učivo

20. 9.
Český jazyk
Živá abeceda po s 19 Moje první psaní po s 17
Matematika
Matematika 1 po s 16
Psaní číslic po s 4/psaní číslice 4

19. 9.
Český jazyk
Živá abeceda po s 18
Moje první psaní po s 15
Matematika
Matematika 1 po s 15
Prvouka
Člověk a jeho svět po s 6

18. 9. Český jazyk - rozložení slova na hlásky, pozice písmene M, A ve slově, nové učivo - slabika - ma
Živá abeceda po s 17
Moje první psaní po s 14
Anglický jazyk - nová slovní zásoba - Hello!, Goodbye!
PS Happy House 1 po s 3

17. 9.
Český jazyk - rozložení slova na hlásky, pozice písmene M ve slově, nové písmeno A
Živá abecedas 10 a 16
Moje první psaní po s 13
MATEMATIKA
Psaní číslic po s 3
Matematika 1 po s 14

16. 9.
Český jazyk - opakování písmene M, vytleskávání slova na slabiky, pozice písmene M ve slově
Živá abeceda s 9 a 15
Moje první psaní po s 12
MATEMATIKA
Psaní číslic po s 2
Matematika 1 po s 13
PRVOUKA
Člověk a jeho svět po s 5

13. 9.
Český jazyk
Živá abeceda po s 14
Moje první psaní po s 11
MATEMATIKA
Psaní číslic po s 1 Matematika 1 po s 12

12.9.
Český jazyk
Živá abeceda po 13 Moje první psaní po s 10
Matematika
Matematika 1 po s 11
Prvouka
Člověk a jeho svět po s 4

10. 9.
Český jazyk
Živá abeceda s 8 a 12
Moje první psaní po s 9
Matematika
Matematika 1 po s 9

9. 9.
Český jazyk
Živá abeceda po s 7
Moje první psaní po s 7
Matematika
Matematika 1 po s 7
Prvouka
Člověk a jeho svět po 3

6. 9.
Český jazyk
Živá abeceda po s 5
Moje první psaní po s 5
Matematika
Matematika 1 po s 5
Angliký jazyk
PS Happy House 1 po s 2