Domácí úkoly

20. 9.
Čj - Živá abeceda, s 19/číst
M - Psaní číslic, s 4/dokončit psaní číslice 4

19. 9.
Čj - Živá abeceda, s 18/číst
M - s 15/Vypočítej.

18. 9.
Čj - Živá abeceda, s 17/čtení slabik
Aj - PS s 3/slovní zásoba Hello!, Goodbye!

17. 9.
Čj - Živá abeceda, s 16/číst, naučit básničku, úkol u červené pastelky
M - Psaní číslic, s 3/dokončit

16. 9.
Čj - Živá abeceda, s 15/číst
M - Psaní číslic, s 2/dokončit

13. 9.
Čj - Živá abeceda, s 14/číst
M - s 12/Doplň.

12.9.
Čj - Živá abeceda s 13/číst
M - s 11/Nakresli daný počet

10. 9.
Čj - Živá abeceda s 12/číst, naučit básničku, úkol u červené pastelky
Moje první psaní s 9/dokončit
M - s 9/Nakresli daný počet ...
Desky na číslice - vysřihnout a vložit číslici 5 a odpovídjící počet teček

9. 9.
Čj - Živá abeceda po s 7/čtení obrázků, vyprávění pohádky, rozklad slov na slabiky, vyhledávání shodných tvarů ...
Moje první psaní s 7/dokončit
M - s 7/Nakresli příslušný počet ...
Desky na číslice - vysřihnout a vložit číslici 4 a odpovídjící počet teček

6. 9.
Čj - Živá abeceda po s 5/čtení obrázků, počáteční hláska, rozklad slov na slabiky ...
Moje první psaní s 5/dokončit
M - s 4/Pokračuj v řadách:
Desky na číslice - vysřihnout a vložit číslice 1 - 3 a odpovídjící počet teček

5. 9.
Čj - Živá abeceda s 3/čtení obrázků, odpovědi na otázky ....
Moje první psaní s 4/dokončit
M - s 3/Urči počet hrušek.
Prv - komiks/vyprávění podle obrázků

4. 9.
Čj - Živá abeceda s 2/čtení obrázků, provolevá orientace, zrakové rozlišování ...
Moje první psaní s 3/dokončit
M - s 2/ 1 až 5, pojmy první, druhý, třetí v řadě, hned před čtvrtým, hned za prvním ...
Aj - PS s 2/slovní zásoba - Mum, Dad, Jack, Polly, Daisy, Otto, Hello, I'm ...,The Hello song (CD)

Zítra bude výuka podle rozvrhu.
Děti dostaly nabídku kroužků.

3. 9.
Čj - Živá abeceda s 1/čtení obrázků po řadách i sloupcích, pojmy vlevo, vpravo, nahoře, dole ...
Moje první psaní s 1/uvolnění ruky před každým psaním, s 2/dokončit
M - s 1/počítání zvířátek, pojmy první, druhý, prostřední, poslední ...ovoce, zelenina ...
Zítra budou tři vyučovací hodiny, konec vyučování v 10.45.
První hodina ČJ - Živá abeceda, Moje první psaní.
Druhá hodina M - Matematika.
Třetí hodina AJ - Happy House 1.

2. 9.
Vyplnit první stranu a podepsat poslední stranu Žákovské knížky.
Přinést vyplněné Informace o žákovi a souhlas s fotografováním PRVŇÁCI MF DNES.
Podepsat učebnice.
První hodina ČJ - Živá abeceda, Moje první psaní.
Druhá hodina M - Matematika.
Přinést ručník.