Vzkazy

26.6.
Milí žáčci a rodiče, děkuji Vám za květiny a dárky. Přeji Vám krásné léto plné sluníčka a odpočinku.

24.6.
Abychom měli vzpomínku na 1. třídu, plánujeme na pátek 26.6. v 7.20 focení před školou. Byli bychom rádi, kdyby přišly všechny děti, i ty, které mají domácí výuku.

22.6.
Poslední školní den v pátek 26.6., kdy děti budou dostávat vysvědčení, mohou do školy přijít všechny děti, i ty, které měly distanční výuku a učily se doma. Musí s sebou mít čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

19.6.
Na konzultačních hodinách jste odsouhlasili nákup školních pomůcek, sešitů a výkresů na příští školní rok do 2.třídy:

Happy House 2AB 289,-
Matematika 2.r./5 58,-
Matematika 2.r./6 58,-
Matematika 2.r./7 58,-
Písanka 2/1 20,-
Písanka 2/2 20,-
Pravopisné pětiminutovky 2 28,-
CELKEM: 531,-

VÝKRESY, SEŠITY:
kreslící karton A3 - 12 ks
kreslící karton A4 - 25 ks
karton kreslící role
Úkolníček – 1x
Sešit do českého jazyka – 4x (512)
Sešit do matematiky – 4x (513, 513, 513, 520)
Sešit do prvouky 1x (513)
Sešit do anglického jazyka – 1x (513)
CELKEM: 139,-

DOHROMADY: 670,-

Cenu, prosím, zaplaťte buď přímo paní učitelce nebo na účet školy do 10.září 2020.

18.6.
Ve středu 24.6. budou děti odevzdávat klíček od šatní skříňky.

16.6.
Na KONZULTAČNÍCH HODINÁCH ve čtvrtek 18.6. budete podepisovat souhlas s nákupem pracovních sešitů, sešitů a výkresů do druhé třídy.
Budete vracet učebnici Anglický jazyk - u těch dětí, které mají distanční výuku a do školy již nepřijdou.
Budu Vám vracet 140,- za focení ke Dni matek, které neproběhlo.
Dostanete seznam pomůcek, které budou děti potřebovat ve 2. třídě.
Předem děkuji za Vaši účast.
Smejkalová

12.6.
Dnes dětem bylo vráceno 140,- za foto ke Dni matek.

11.6.
V pátek 26. června, kdy děti budou dostávat vysvědčení, vyučování končí v 9.40hod.. Pak hned následuje oběd a navazuje odpolední skupina s paní vychovatelkou.

Dne 29. a 30. června - ŘEDITELSKÉ VOLNO
Pokud budete potřebovat umístit své dítě v tyto dny ve škole, prosím, potvrďte svůj zájem do 22. června, abychom mohli naplánovat služby paní asistentek a vychovatelek.

3.6.
Připomínáme všem strávníkům, že poslední den k odhlášení nebo přihlášení stravy do konce školního roku je pátek 19. 6. 2020.

1. 6.
Vážení rodiče,
třídní schůzky ve čtvrtek 4. června se nekonají.
Jako náhrada třídních schůzek proběhnou konzultační hodiny ve čtvrtek 18. června od 15.00 do 17.00 u vchodu do školy.

25.5.
Úprava času oběda:
Od úterý 26.5. chodíme na oběd v 11.15hod..

Informace pro školní děti od 25.5.:
Nástup do školy pro skupinu 1.A - v 7.30hod..
S sebou: 2 dokumenty: Podmínky pobytu žáka v ZŠ, otevření základní školy po 25. 5. 2020
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
2 roušky
svačinu, pití, přezůvky, klíček od šatní skříňky, čip na oběd
aktovku s učivem podle rozvrhu
Vyučování skončí každý den v 11.15hod., kdy děti půjdou na oběd. Bude si je přebírat paní vychovatelka, která s dětmi bude v odpoledním bloku.

16. 3.
Vážení rodiče,
k domácímu procvičování můžete využít úkoly z jazykové učebny Robotel.

10. 3.
Vážení rodiče,
od středy 11. března je škola pro žáky uzavřena.
Pro aktuální informace sledujte webové stránky školy.
Výuka bude probíhat v domácím prostředí na základě informací na třídních stránkách - domácí úkoly.

27.2.
Pro zájemce - Fotografování portrétů žáků - Den Matek.
Peníze na focení vybíráme do 11. března.

13.1.
Ve čtvrtek 16. ledna v 17.00hod. budou TŘÍDNÍ SCHŮZKY. Prosím, podepište informaci dětem v Žákovské knížce.

6. 1.
V pondělí 13. ledna půjdeme do Orlovny na novoroční pohádku O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku.
Vstupné 40,- Kč.

20. 12.
KRÁSNÉ VÁNOCE A V NOVÉM ROCE VŠE DOBRÉ!

28. 11.
V úterý 10. prosince pojedeme na Mikulášský koncert do Sálu Milosrdných bratří.
Budeme odcházet v 1. vyučovací hodině.
S sebou: batůžek, svačinu, pití, pouzdro, žákovskou knížku, klíče od skříňky, čip na oběd, průkazku IDS JMK nebo dvě 60minutové jízdenky.
Předpokládaný návrat 11.30 – 12.00.
Vstupné 60,- Kč.

Ve středu 11. prosince pojedeme na Vánoční dílnu do SVČ Linka.
S sebou: batůžek, svačinu, pití, pouzdro, žákovskou knížku, klíče od skříňky, čip na oběd, průkazku IDS JMK nebo dvě 15minutové jízdenky.
Vstupné 80,- Kč.

15. 11.
Společná třídní schůzka proběhne ve čtvrtek 21. listopadu od 17.00 ve třídě I. B.

11. 11.
Děti dostaly nabídku Fotografování portrétů žáků - Vánoce.

8. 11.
V úterý 12. listopadu od 8.00 budou budou děti z rukou žáků pátého ročníku dostávat Slabikáře.
Předávání se mohou zúčastnit rodiče žáků prvního a pátého ročníku.

31. 10.
Děti dostaly pozvánku na Vánoční dílny.

21. 10.
Ve středu 23. října bude v rámci vyučování (4. vučovací hodina) výstava Zachranné stanice Ptačí centrum ze života zařízení pro volně žijící zvířátka. Akce bude v parku pod školou.
Součástí akce bude také potravinová sbírka, při níž mohou děti na akci přinést tvrdé pečivo, mrkve, jablíčka, piškoty, ovesné vločky, zvířecí konzervy nebo granule (pro zvířátka v záchranné stanici).
Cena 50,- Kč.
V pátek 25. října bude v rámci TV hodina pohybové výchovy – country tance.
Cena 40,- Kč.
Částku 90,- Kč pošlete po dětech nejpozději ve středu 23. října.

1.10.
Zítra 2.10. v první a druhé vyučovací hodině půjdeme do knihovny v Bosonohách, kde děti budou pasovány na čtenáře. Po návratu budou mít Český jazyk a Anglický jazyk.

27.9.
Z organizačních důvodů dochází od 1.října ke změně rozvrhu. Rozvrh mají děti nalepený v Žákovské knížce.

Děti dostaly sadu fotografií ze dne 16. září, kdy se děti fotily do MF DNES. Pokud o tuto sadu máte zájem, doneste 220,- (do 4.10.).

25.9.
Noviny MF Dnes s třídní fotografií prvňáčků vyjdou 11. října.

20. 9.
Děti dostaly pozvánky na akce školy Cesta za poznáním a Turistický pochod.

12.9.
V pondělí 16. září se budeme fotit do MF Dnes.

Ve čtvrtek 19. září v 17.00hod. budou TŘÍDNÍ SCHŮZKY. Prosím, podepište informaci dětem v Žákovské knížce.

5. 9.
Ve středu 11. září bude cvičení v přírodě – pěší výlet do obory Holedná.
S sebou: vhodné oblečení a obuv, pláštěnka, batůžek, svačina, pití, klíče, čip, pouzdro, Žákovská knížka, průkazka IDS JMK nebo patnáctiminutová jízdenka.
V případě nepříznivého počasí bude výuka podle rozvrhu.

2.9.
Do 13. září uhradit na účet školy částku 810,- Kč (učebnice, pracovní sešity - 540,- Kč, výkresy, sešity, barevné papíry ... - 270,- Kč).
Bankovní spojení školy: 94 233 621/0100

Do 13. září uhradit třídní učitelce částku 32,- Kč (papírový pořadač a plastový box z IKEA).