Probrané učivo

23.6.
ČESKÝ JAZYK
SLABIKÁŘ - str.119
MATEMATIKA
opakování str.32

22.6.
ČESKÝ JAZYK
SLABIKÁŘ - str.118
MATEMATIKA
opakování
PRVOUKA
str.61

19.6.
ČESKÝ JAZYK
SLABIKÁŘ - str.117
sešit ČESKÝ JAZYK - děti psaly 12 lesních zvířátek
MATEMATIKA
opakování sčítání, odčítání s přechodem desítky, slovní úlohy, matematické hry

18.6.
ČESKÝ JAZYK
SLABIKÁŘ - str.116
PÍSANKA - str.40
MATEMATIKA
opakování sčítání, odčítání s přechodem desítky
str.31/cv.4, 7
PRVOUKA
opakování
str.66

17.6.
ČESKÝ JAZYK
SLABIKÁŘ - str.115
ANGLICKÝ JAZYK
str.63, 64, 65
PRACOVNÍ SEŠIT - str.60, 61, 62, 63

16.6.
ČESKÝ JAZYK
SLABIKÁŘ - str.115
MATEMATIKA
opakování sčítání, odčítání s přechodem desítky, slovní úlohy, porovnávání
str.31/cv.3,5,6

15.6.
ČESKÝ JAZYK
SLABIKÁŘ - str.114
MATEMATIKA
opakování sčítání, odčítání s přechodem desítky, slovní úlohy, porovnávání
str.30/cv.6, str.31/cv.1,2
PRVOUKA
opakování - měsíce v roce, roční období
str.63

12.6.
ČESKÝ JAZYK
SLABIKÁŘ - str.113
MATEMATIKA
opakování sčítání, odčítání s přechodem desítky, slovní úlohy, porovnávání
str.30/cv.4,5,7
PRVOUKA
str.62, 65

11.6.
ČESKÝ JAZYK
SLABIKÁŘ - str.113
sešit ČESKÝ JAZYK - opis ze Slabikáře do sešitu - str.112 - nahoře - tři řádky psacího písma
MATEMATIKA
str.30/cv.1,2,3
PRVOUKA
str.60, str.62/cv.1

10.6.
ČESKÝ JAZYK
SLABIKÁŘ - str.112
ANGLICKÝ JAZYK
str.56, 57 - Animal friends - nová slovní zásoba: a dog, a bird, a cat, a mouse, a snake, a tiger
str.58 - poslech příběhu: "Do you like dogs?"
str.59 - "Do you like birds? ...
str.60 - "Where's Otto?
str.61 - Where do tigers live?
str.62 - poslech příběhu
pracovní sešit - str.54 - 59

9.6.
ČESKÝ JAZYK
SLABIKÁŘ - str.112
PÍSANKA - str.39
MATEMATIKA
opakování odčítání s přechodem desítky (do sešitu MATEMATIKA), GEOMETRIE - geometrické tvary, tělesa
opakování - str.27/cv.6, str.28/cv.3, str.29

8.6.
ČESKÝ JAZYK
SLABIKÁŘ - str.111
sešit ČESKÝ JAZYK - přepis ze Slabikáře - str.111 - cvičení u papouška - levý sloupeček čtyř řádků (Každý je doma tam, kde...)
MATEMATIKA
opakování odčítání s přechodem desítky (do sešitu MATEMATIKA), slovní úlohy
opakování - str.28/cv.1, 2, 8

5.6.
ČESKÝ JAZYK
SLABIKÁŘ - str.110 - čtení
PÍSANKA - str.38
MATEMATIKA
procvičování sčítání s přechodem desítky, slovní úlohy
opakování - str.28/cv.4,5,6,7

4.6.
ČESKÝ JAZYK
SLABIKÁŘ - str.109 - čtení
PÍSANKA - str.37
MATEMATIKA
procvičování sčítání s přechodem desítky, slovní úlohy
opakování - str.27/cv.3,4,5
PRVOUKA
str.60

3.6.
ČESKÝ JAZYK
SLABIKÁŘ - str.109
ANGLICKÝ JAZYK
str.50, 51 - Can you see a (book, door,...)? Yes, I can. No, I can´t.
str.52 - I wash my (hands, face). I brush my (teeth, hair).
str.53 - It's (cold, warm, hot).
str.54, 55
pracovní sešit - str.49 - 53

2.6.
ČESKÝ JAZYK
SLABIKÁŘ - str.108 - čtení
psaní diktátu - 6 vět
MATEMATIKA
procvičování sčítání s přechodem desítky
opakování - str.27/cv.2,3

1.6.
ČESKÝ JAZYK
SLABIKÁŘ - str.107 - čtení
PÍSANKA - str.36
MATEMATIKA
procvičování sčítání s přechodem desítky
opakování - str.26/cv.6, str.27/cv.1
PRVOUKA
str.60/cv.1

29.5.
ČESKÝ JAZYK
SLABIKÁŘ - str.106 - čtení
PÍSANKA - str.35
MATEMATIKA
procvičování sčítání s přechodem desítky
opakování - str.26/cv.1,2,3,4,5

28.5.
ČESKÝ JAZYK
SLABIKÁŘ - str.105
sešit ČESKÝ JAZYK - napiš dvanáct ptáčků
MATEMATIKA
opakování sčítání s přechodem desítky
GEOMETRIE - rýsování podle pravítka - str.25

27.5.
ČESKÝ JAZYK
SLABIKÁŘ - str.104
PÍSANKA - str.34
Psaní - opakování psacích písmen, psaní slov, vět
ANGLICKÝ JAZYK
opakování slovní zásoby
pracovní sešit - str.48

26.5.
ČESKÝ JAZYK
SLABIKÁŘ - str.103
PÍSANKA - str.33
Psaní - opakování psacích písmen
MATEMATIKA
opakování rozkladu daného čísla - např. číslo 15 rozložíme na: 7+8, 6+9, 5+10, 4+11,...
opakování sčítání do 20 s přechodem desítky

25.5.
ČESKÝ JAZYK
SLABIKÁŘ - str.102 - opakování
PÍSANKA - str.32
MATEMATIKA
str.16/cv.3 - zelený rámeček
opakování rozkladu daného čísla, opakování sčítání, odčítání do 20 bez přechodu desítky

10.3.
ČESKÝ JAZYK
SLABIKÁŘ - str.54
PÍSANKA - str.15, 16
MATEMATIKA
str.25, 26/cv.1, 2

9.3.
ČESKÝ JAZYK, začínáme písmenko H, h
SLABIKÁŘ - str.53
PÍSANKA - str.13, 14
MATEMATIKA - litr
str.24, 25/cv.1,2
PRVOUKA - dny v týdnu, čas v životě lidí
str.42, 43

6.3.
ČESKÝ JAZYK
SLABIKÁŘ - str.52, 53/cvičení nahoře se žlutou tužkou
PÍSANKA - str.11, 12
MATEMATIKA - vztahy - o několik více, o několik méně, slovní úlohy
str.23

5.3.
ČESKÝ JAZYK
SLABIKÁŘ - str.51
PÍSANKA - str.10
MATEMATIKA - vztahy - o několik více, o několik méně
str.21, 22
PRVOUKA
str.41, 42/cv.1

4.3.
ČESKÝ JAZYK
SLABIKÁŘ - str.50
PÍSANKA - str.9
ANGLICKÝ JAZYK - What's your favourite colour?, Take off your shoes. Put on your shoes...
str.36, 37
PRACOVNÍ SEŠIT - str.33, 34, 35

3.3.
ČESKÝ JAZYK
SLABIKÁŘ - str.49
PÍSANKA - str.7, 8
MATEMATIKA
str.20

2.3.
ČESKÝ JAZYK
SLABIKÁŘ - str.48, 49 - domeček - nahoře
PÍSANKA - str.5, 6
MATEMATIKA - metr
str.18, 19
PRVOUKA
str.41/cv.1

28.2.
ČESKÝ JAZYK - nové písmenko C, c
SLABIKÁŘ - str.47, 48 - básnička nahoře
MATEMATIKA - opakování - odčítání do 20, nové učivo - metr
str.17, 18/cv.1, 2

27.2.
ČESKÝ JAZYK
SLABIKÁŘ - str.47 - nahoře
MATEMATIKA
str.16, 17/cv.1,3
PRVOUKA
str.40

26.2.
ČESKÝ JAZYK - dvojhláska au, ou
SLABIKÁŘ - str.46, 47 - domeček, barevný sloupeček slov
PÍSANKA - str.2, 3
ANGLICKÝ JAZYK - slovní spojení - two blue shoes, nine red cars,...
str.33, 34, 35
PRACOVNÍ SEŠIT - str.31, 32

25.2.
ČESKÝ JAZYK
SLABIKÁŘ - str.45
MATEMATIKA -rozklady čísla 20, příklady typu 13 + 7 = , 16 + = 20, 20 = 14 + __
str.15

24.2.
ČESKÝ JAZYK
SLABIKÁŘ - str.44
PÍSANKA - str.1
MATEMATIKA - příklady typu 13 + __ = 15, 18 = 12 + ___
str.14
PRVOUKA
str.40/cv.1

14.2.
ČESKÝ JAZYK - nové písmenko - R, r
SLABIKÁŘ - str.43

13.2.
ČESKÝ JAZYK - nové písmenko - R, r
SLABIKÁŘ - str.42
PRVOUKA
str.38

12.2.
ČESKÝ JAZYK - nové písmenko - R, r
SLABIKÁŘ - str.42
PÍSANKA - str.39
ANGLICKÝ JAZYK - slovní spojení - two pink socks, three green socks, ...
str.32
PRACOVNÍ SEŠIT - str.29

11.2.
ČESKÝ JAZYK
SLABIKÁŘ - str.41
PÍSANKA - str.38
MATEMATIKA - sčítání typu 14 + 3
str.13

10.2.
ČESKÝ JAZYK
SLABIKÁŘ - str.40
PÍSANKA - str.37 - píšeme perem
MATEMATIKA
str.11, 12
PRVOUKA
str.38

7.2.
ČESKÝ JAZYK - nové písmenko - Š, š
SLABIKÁŘ - str.39
MATEMATIKA - odčítání typu 16 - 6, 18 - 8
str.10

6.2.
ČESKÝ JAZYK - nové písmenko - Š, š
SLABIKÁŘ - str.38
MATEMATIKA
str.8, 9
PRVOUKA
str.37

5.2.
ČESKÝ JAZYK - nové písmenko - Š, š
SLABIKÁŘ - str.38
PÍSANKA - str.35
ANGLICKÝ JAZYK - nová slovní zásoba - hat, jumper, shoe, skirt, sock, T-shirt
str.28, 29, 30, 31
PRACOVNÍ SEŠIT - str.26, 27, 28

4.2.
ČESKÝ JAZYK
SLABIKÁŘ - str.37
PÍSANKA - str.34
MATEMATIKA
str.6

3.2.
ČESKÝ JAZYK
SLABIKÁŘ - str.36, 37 - nahoře
PÍSANKA - str.33
MATEMATIKA
str.4, 5
PRVOUKA
str.36

30.1.
ČESKÝ JAZYK
SLABIKÁŘ - str.35
PÍSANKA - str.32
MATEMATIKA
str.3
PRVOUKA
str.35

29.1.
ČESKÝ JAZYK
SLABIKÁŘ - str.35
PÍSANKA - str.31
ANGLICKÝ JAZYK
PRACOVNÍ SEŠIT - str.24, 25

28.1.
ČESKÝ JAZYK
SLABIKÁŘ - str.34
PÍSANKA - str.30
MATEMATIKA
str.1, 2/cv.2,3,4,5,6

27.1.
ČESKÝ JAZYK
SLABIKÁŘ - str.33
PÍSANKA - str.29
MATEMATIKA
str.32
PRVOUKA
str.34

24.1.
ČESKÝ JAZYK - nové písmenko D, d
SLABIKÁŘ - str.32
PÍSANKA - str.28
MATEMATIKA
str.31

23.1.
ČESKÝ JAZYK
SLABIKÁŘ - str.31
PÍSANKA - str.27
MATEMATIKA
str.29, 30
PRVOUKA
str.33

22.1.
ČESKÝ JAZYK
SLABIKÁŘ - str.31
PÍSANKA - str.26
ANGLICKÝ JAZYK
UČEBNICE - str.25
PRACOVNÍ SEŠIT - str.22

21.1.
ČESKÝ JAZYK
SLABIKÁŘ - str.30
PÍSANKA - str.25
MATEMATIKA - číslo 10, odčítání, slovní úlohy, číselná osa
str.27, 28, 29/cv.1,2

20.1.
ČESKÝ JAZYK
SLABIKÁŘ - str.29
PÍSANKA - str.24
MATEMATIKA - číslo 10, rozklad, sčítání typu 6 + 4 = , 6 + = 10, slovní úlohy, porovnávání čísel
str.25, 26
PRVOUKA
str.31, 32

17.1.
ČESKÝ JAZYK
SLABIKÁŘ - str.28
PÍSANKA - str.23
MATEMATIKA - číslo 10, rozklad, číselná řada, porovnávání, sčítání
str.24, 25/cv.1

16.1.
ČESKÝ JAZYK
SLABIKÁŘ - str.27
PÍSANKA - str.22
MATEMATIKA - číslo 10, rozklad
str.23
PRVOUKA
str.31/cv.1,2

15.1.
ČESKÝ JAZYK - čtení slov, vět, orientace v textu, vyhledávání informací z textu, diktát
SLABIKÁŘ - str.27
PÍSANKA - str.21
ANGLICKÝ JAZYK - barvy - red, pink, orange, yellow, green, blue
str.24
PRACOVNÍ SEŠIT - str.21

14.1.
ČESKÝ JAZYK - nové písmenko Z, z
SLABIKÁŘ - str.26
PÍSANKA - str.20
MATEMATIKA
str.22

13.1.
ČESKÝ JAZYK
SLABIKÁŘ - str.25
PÍSANKA - str.19

10.1.
ČESKÝ JAZYK
SLABIKÁŘ - str.25
PÍSANKA - str.18
MATEMATIKA
str.21
PSANÍ ČÍSLIC - str.9
Moje první psaní a Písanku č.1 si nosit do školy nemusí.

9.1.
ČESKÝ JAZYK- opakování čtení, vyhledávání slov, informací z textu, psaní - věta, slovo, slabika, psaní slov - diktát
SLABIKÁŘ - str.24
PÍSANKA - str.17
MATEMATIKA - sčítání, odčítání do 9, slovní úlohy, porovnávání čísel
str.21
PRVOUKA - zdraví a čistota
str.30

8.1.
ČESKÝ JAZYK
SLABIKÁŘ - str.24
PÍSANKA - str.15, 16
ANGLICKÝ JAZYK
UČEBNICE - do str.23
PRACOVNÍ SEŠIT - str.20

7.1.
ČESKÝ JAZYK
SLABIKÁŘ - str.23
PÍSANKA - str.15 - 4 řádky
MATEMATIKA - odčítání do 9, číselná osa
str.20

6.1.
ČESKÝ JAZYK - nové písmeno V, slabiky, slova, věty
SLABIKÁŘ - str.22
PÍSANKA - str.14
MATEMATIKA - sčítání do 9, porovnávání, slovní úlohy, číselná osa
str.18, 19/cv.1,2,3,4,5,6
PRVOUKA - str.29

20.12.
ČESKÝ JAZYK - písmeno N, slabiky, slova a věty
SLABIKÁŘ - po str.21
MATEMATIKA - numerace v oboru 0-9
MATEMATIKA 2 - po str.17

19.12.
ČESKÝ JAZYK - písmeno N, slabiky, slova a věty
SLABIKÁŘ - str.20
PÍSANKA 2 - str.13
MATEMATIKA - numerace v oboru 0-9
MATEMATIKA 2 - str.17/7- žlutý rámeček přepsat do sešitu a vypočítat
PRVOUKA - zimní příroda, zimní svátky
ČLOVĚK A JEHO SVĚT - str.27, 28

18.12.
ČESKÝ JAZYK - písmeno N, slabiky, slova a věty
SLABIKÁŘ - str.20
PÍSANKA 2 - str.12
ANGLICKÝ JAZYK - Happy Christmas!
UČEBNICE - str.66, 67
PRACOVNÍ SEŠIT - str.64, 65

17.12.
ČESKÝ JAZYK - písmeno N, slabiky, slova a věty
SLABIKÁŘ - str.19
PÍSANKA 2 - str.11
MATEMATIKA - numerace v oboru 0-9
MATEMATIKA 2 - str.17

16.12.
ČESKÝ JAZYK - písmeno N, slabiky, slova a věty
SLABIKÁŘ - str.19
PÍSANKA 2 - str.10
MATEMATIKA - numerace v oboru 0-9
MATEMATIKA 2 - str.16
PRVOUKA - zimní nástrahy
ČLOVĚK A JEHO SVĚT - str.26

13.12.
ČESKÝ JAZYK - písmeno N, slabiky, slova a věty
SLABIKÁŘ - str.18
PÍSANKA 2 - str.9
MATEMATIKA - sčítání a odčítání v oboru čísel do 8, číslice 9
MATEMATIKA 2 - str.15/6 - žlutý rámeček přepsat do sešitu a vypočítat
PSANÍ ČÍSLIC - str.8

12.12.
ČESKÝ JAZYK - písmeno Y, slabiky, slova a věty
SLABIKÁŘ - str.17
PÍSANKA 2 - str.8
MATEMATIKA - sčítání a odčítání v oboru čísel do 8
MATEMATIKA 2 - str.15/3 - žlutý rámeček přepsat do sešitu a vypočítat
PRVOUKA - zimní nástrahy
ČLOVĚK A JEHO SVĚT - str.26

9.12.
ČESKÝ JAZYK - písmeno Y, slabiky, slova a věty
SLABIKÁŘ - str.17
PÍSANKA 2 - str.8
MATEMATIKA - odčítání v oboru čísel do 8
MATEMATIKA 2 - str.14
PRVOUKA - zimní radovánky
ČLOVĚK A JEHO SVĚT - str.25

6.12.
ČESKÝ JAZYK - písmeno Y, slabiky, slova a věty
SLABIKÁŘ - str.16
PÍSANKA 2 - str.7
MATEMATIKA - sčítání a odčítání v oboru čísel do 8
MATEMATIKA 2 - str.13

5.12.
ČESKÝ JAZYK - písmeno J, slabiky, slova a věty
SLABIKÁŘ - str.15
MOJE PRVNÍ PSANÍ - str.34, 35
MATEMATIKA - sčítání v oboru čísel do 8
MATEMATIKA 2 - str.12/6 - přepsat do sešitu a vypočítat
PRVOUKA - zimní radovánky
ČLOVĚK A JEHO SVĚT - str.25

4.12.
ČESKÝ JAZYK - písmeno J, slabiky, slova a věty
SLABIKÁŘ - str.15
PÍSANKA 2 - str.6
ANGLICKÝ JAZYK
UČEBNICE - str.22
PRACOVNÍ SEŠIT - str.19

3.12.
ČESKÝ JAZYK - písmeno J, slabiky, slova a věty
SLABIKÁŘ - str.14
PÍSANKA 2 - str.5
MATEMATIKA - sčítání v oboru čísel do 8
MATEMATIKA 2 - str.12

2.12.
ČESKÝ JAZYK - písmeno J, slabiky, slova a věty
SLABIKÁŘ - str.14
PÍSANKA 2 - str.4
MATEMATIKA - sčítání v oboru čísel do 8
MATEMATIKA 2 - str.11
PRVOUKA - zima
ČLOVĚK A JEHO SVĚT - str.24

29.11.
ČESKÝ JAZYK - písmeno J, slabiky, slova a věty
SLABIKÁŘ - str.13
PÍSANKA 2 - str.3
MATEMATIKA - sčítání a odčítání do 7, numerace v oboru 0-8
MATEMATIKA 2, s 8/7 - přepsat do sešitu a vypočítat

28.11.
ČESKÝ JAZYK - písmeno J, slabiky, slova a věty
SLABIKÁŘ - str.12
PÍSANKA 2 - str.2
MATEMATIKA - numerace v oboru 0-8
MATEMATIKA 2 - str.10
PRVOUKA - práce v domácnosti
ČLOVĚK A JEHO SVĚT - str.23

27.11.
ČESKÝ JAZYK - písmeno J, slabiky, slova a věty
SLABIKÁŘ - str.12
PÍSANKA 2 - str.2
ANGLICKÝ JAZYK
UČEBNICE - str.20, 21
PRACOVNÍ SEŠIT - str.18

26.11.
ČESKÝ JAZYK - písmeno T, slabiky, slova a věty
SLABIKÁŘ - str.11
PÍSANKA 2 - str.1
MATEMATIKA - numerace v oboru 0-8
MATEMATIKA 2 - str.9

25.11.
ČESKÝ JAZYK - písmeno T, slabiky, slova a věty
SLABIKÁŘ - str.10
PÍSANKA 1 - str.24
MATEMATIKA - numerace v oboru 0-8
MATEMATIKA 2 - str.9
PSANÍ ČÍSLIC - str.7
PRVOUKA - oslavy v rodině
ČLOVĚK A JEHO SVĚT - str.22

22.11.
ČESKÝ JAZYK - písmeno T, slabiky, slova a věty
SLABIKÁŘ - str.9
PÍSANKA 1 - str.23
MATEMATIKA - sčítání a odčítání v oboru čísel do 7
MATEMATIKA 2 - str.8

21.11.
ČESKÝ JAZYK - písmeno T, slabiky, slova a věty
SLABIKÁŘ - str.8
MATEMATIKA - sčítání a odčítání v oboru čísel do 7
MATEMATIKA 2 - str.7
PRVOUKA - oslavy v rodině
ČLOVĚK A JEHO SVĚT - str.22

20.11.
ČESKÝ JAZYK - písmeno T, slabiky, slova a věty
SLABIKÁŘ - str.8
PÍSANKA 1 - str.22
ANGLICKÝ JAZYK
UČEBNICE - str.19
PRACOVNÍ SEŠIT - str.16, 17, 79

19.11.
ČESKÝ JAZYK - písmeno P, slabiky, slova a věty
SLABIKÁŘ - str.7
PÍSANKA 1 - str.21
MATEMATIKA - sčítání a odčítání v oboru čísel do 7
MATEMATIKA 2 - str.6

18.11.
ČESKÝ JAZYK - písmeno S, slabiky, slova a věty
SLABIKÁŘ - str.6
PÍSANKA 1 - str.20
MATEMATIKA - sčítání a odčítání v oboru čísel do 7
MATEMATIKA 2 - str.6
PRVOUKA - členové rodiny
ČLOVĚK A JEHO SVĚT - str.21

15.11.
ČESKÝ JAZYK - písmeno L, slabiky, slova a věty
SLABIKÁŘ - str.5
PÍSANKA 1 - str.19
MATEMATIKA - odčítání v oboru čísel do 7
MATEMATIKA 2 - str.5

14.11.
ČESKÝ JAZYK - písmeno M, slabiky, slova a věty
SLABIKÁŘ - str.4
MATEMATIKA - sčítání v oboru čísel do 7
MATEMATIKA 2 - str.4/6
PRVOUKA - členové rodiny
ČLOVĚK A JEHO SVĚT - str.21

13.11.
ČESKÝ JAZYK - písmeno M, slabiky, slova a věty
SLABIKÁŘ - str.4
PÍSANKA 1 - str.18
ANGLICKÝ JAZYK
UČEBNICE - str.18
PRACOVNÍ SEŠIT - str.15

12.11.
ČESKÝ JAZYK - písmena, slabiky a slova
SLABIKÁŘ - str.3
PÍSANKA 1 - str.17
MATEMATIKA - sčítání v oboru čísel do 7
MATEMATIKA 2 - str.4

11.11.
ČESKÝ JAZYK - sluchová analýza a syntéza
ŽIVÁ ABECEDA - str.49
PÍSANKA 1 - str.16
MATEMATIKA - sčítání v oboru čísel do 7
MATEMATIKA 2 - str.3
PRVOUKA - opakování
ČLOVĚK A JEHO SVĚT - str.20

8.11.
ČESKÝ JAZYK - písmena, slova
ŽIVÁ ABECEDA - str.48
PÍSANKA 1 - str.15
MATEMATIKA - numerace v oboru 0-7
MATEMATIKA 2 - str.2

7.11.
ČESKÝ JAZYK - písmena, slova
ŽIVÁ ABECEDA - str.48
PÍSANKA 1 - str.14
MATEMATIKA - numerace v oboru 0-7
MATEMATIKA 2 - str.2
PRVOUKA - opakování
ČLOVĚK A JEHO SVĚT - str.20

6.11.
ČESKÝ JAZYK
ŽIVÁ ABECEDA - str. 48
PÍSANKA 1 - str.12, 13
ANGLICKÝ JAZYK
UČEBNICE - str.17
PRACOVNÍ SEŠIT - str.13, 14

5.11.
ČESKÝ JAZYK - slabiky, slova
ŽIVÁ ABECEDA - str.47
PÍSANKA 1 - str.11
MATEMATIKA - číslice 7
MATEMATIKA 2 - str.1
PSANÍ ČÍSLIC - str.5 - napsat dva poslední řádky

4.11.
ČESKÝ JAZYK - slova, věty
ŽIVÁ ABECEDA - str.46
PÍSANKA 1 - str.10
MATEMATIKA - odčítání a odčítání v oboru čísel do 6
MATEMATIKA - str.33
PRVOUKA - listnaté a jehličnaté stromy
ČLOVĚK A JEHO SVĚT - str.18, 19

1.11.
ČESKÝ JAZYK - slabiky, slova
ŽIVÁ ABECEDA - str.45
PÍSANKA 1 - str.8
MATEMATIKA - odčítání a odčítání v oboru čísel do 6
MATEMATIKA - str.32

31.10.
ČESKÝ JAZYK - nové písmeno I
ŽIVÁ ABECEDA - str.44
MATEMATIKA - odčítání a odčítání v oboru čísel do 6
MATEMATIKA - str.32
PRVOUKA
ČLOVĚK A JEHO SVĚT - po str.17

25.10.
ČESKÝ JAZYK - slabika, slovo, věta
ŽIVÁ ABECEDA - str.43
MATEMATIKA - odčítání a odčítání v oboru čísel do 6
MATEMATIKA - str.31 - Procvičuj. - přepsat do sešitu a vypočítat

24.10.
ČESKÝ JAZYK - slabika, slovo, věta
ŽIVÁ ABECEDA - str.42
MATEMATIKA - odčítání v oboru čísel do 6
MATEMATIKA 1 - str.31
PRVOUKA - práce na zahradě a na poli
ČLOVĚK A JEHO SVĚT - str.17

23.10.
ČESKÝ JAZYK - slabika, slovo, věta
ŽIVÁ ABECEDA - str.42
PÍSANKA 1 - str.9
ANGLICKÝ JAZYK
UČEBNICE - str.15 - 16
PRACOVNÍ SEŠIT - str.12

22.10.
ČESKÝ JAZYK - slabiky
ŽIVÁ ABECEDA - str.41
PÍSANKA 1 - str.7
MATEMATIKA - sčítání v oboru čísel 0-6

21.10.
ČESKÝ JAZYK - nové písmeno U
ŽIVÁ ABECEDA - str.40
PÍSANKA 1 - str.6
MATEMATIKA - sčítání v oboru čísel 0-6
MATEMATIKA - str.30 - Procvičuj. - přepsat do sešitu a vypočítat
PRVOUKA - ovoce a zelenina
ČLOVĚK A JEHO SVĚT - str.16

18.10.
ČESKÝ JAZYK - slabika, slovo, věta
ŽIVÁ ABECEDA - str.39
MOJE PRVNÍ PSANÍ - str.31
MATEMATIKA - sčítání v oboru čísel 0-6
MATEMATIKA 1 - str.30

17.10.
ČESKÝ JAZYK - slabiky
ŽIVÁ ABECEDA - str.38
PÍSANKA 1 - str.5
MATEMATIKA - sčítání v oboru čísel 0-6
MATEMATIKA 1 - str.29
PRVOUKA - podzim
ČLOVĚK A JEHO SVĚT - str.15

16.10.
ČESKÝ JAZYK - slabiky
ŽIVÁ ABECEDA - str.37
ANGLICKÝ JAZYK
UČEBNICE - str.12 - 14
PRACOVNÍ SEŠIT - str.10, 11

15.10.
ČESKÝ JAZYK - nové písmenko P
ŽIVÁ ABECEDA - str.36
MATEMATIKA
MATEMATIKA 1 - str.28
PSANÍ ČÍSLIC - str.1, 2, 3 - řádky s číslicí 0

14.10.
ČESKÝ JAZYK
ŽIVÁ ABECEDA - str.35
PÍSANKA 1 - str.4
MATEMATIKA
MATEMATIKA 1 - str.26, 27
PRVOUKA - dopravní prostředky
ČLOVĚK A JEHO SVĚT - str.13

11.10.
ČESKÝ JAZYK - rozklad slova na slabiky, písmenka, skládání slov ze slabik
ŽIVÁ ABECEDA - str.34
PSANÍ ČÍSLIC - str.6 - bez posledního řádku
MATEMATIKA - sčítání, odčítání do 5, slovní úlohy, dopočítání do 5 (např. 3 + kolik = 5 )
str.25

10.10.
ČESKÝ JAZYK - rozklad slova na slabiky, písmenka
ŽIVÁ ABECEDA - str.33
PÍSANKA - str.3
MATEMATIKA - sčítání, odčítání do 5, číselná osa, slovní úlohy
str.24, str.25 - nahoře - obrázky očísluj, doplň řady čísel
PRVOUKA - přecházení vozovky
str.12/cv.1,2

9.10.
ČESKÝ JAZYK - nové písmenko O
ŽIVÁ ABECEDA - str.32
MOJE PRVNÍ PSANÍ - str.28, 29
ANGLICKÝ JAZYK
UČEBNICE - str.11
PRACOVNÍ SEŠIT - str.8, 9

8.10.
ČESKÝ JAZYK - čtení slabik, slov
ŽÍVÁ ABECEDA - str.31
MOJE PRVNÍ PSANÍ - str.33
PÍSANKA - str.2
MATEMATIKA - opakování sčítání, odčítání do 5
str.24 - nahoře

7.10.
ČESKÝ JAZYK - slovo, slabika sa, se, písmeno, rozklad slova
ŽIVÁ ABECEDA - str.29, 30
MOJE PRVNÍ PSANÍ - str.30, 32
PÍSANKA 1 - str.1
MATEMATIKA - odčítání do 5
str.23
PRVOUKA - bezpečnost na vozovce, str.11

4.10.
ČESKÝ JAZYK - slovo, slabika, písmeno, nové písmenko - S
ŽIVÁ ABECEDA - str.28
MOJE PRVNÍ PSANÍ - str.27
MATEMATIKA - opakování sčítání, odčítání do 4, sčítání do 5

3.10.
ČESKÝ JAZYK - čtení slabik, slov, vět
sešit ČESKÝ JAZYK - čtení slov
MOJE PRVNÍ PSANÍ - str.26
MATEMATIKA - sčítání do 5, číselná osa, slovní úlohy, rozklad čísla
str.22
PRVOUKA - str.10

2.10.
ČESKÝ JAZYK - čtení slabik, slov, vět
ŽIVÁ ABECEDA - str.27
ANGLICKÝ JAZYK
učebnice - str.9, 10
pracovní sešit - str.6, 7

1.10.
ČESKÝ JAZYK - čtení slabik, slov, vět
ŽIVÁ ABECEDA - str.26
MOJE PRVNÍ PSANÍ - str.25
MATEMATIKA - číslo 5, číselná osa, rozklad čísla, porovnávání
MATEMATIKA - str.21

30.9.
ČESKÝ JAZYK - čtení slabik, slov, vět
ŽIVÁ ABECEDA - str.25
MOJE PRVNÍ PSANÍ - str.24
MATEMATIKA - sčítání, odčítání do 4, porovnávání, slovní úlohy
MATEMATIKA - str.20
PRVOUKA - Školní den
ČLOVĚK A JEHO SVĚT - str.9

27.9.
ČESKÝ JAZYK - čtení slabik, slov vět, nové písmenko - E,e
ŽIVÁ ABECEDA - po str 24
MOJE PRVNÍ PSANÍ- po str. 23
MATEMATIKA - sčítání, odčítání do 4
MATEMATIKA po str 19, str.20 - cvičení ke každé kartě napiš dva příklady.

26.9.
ČESKÝ JAZYK - čtení slabik, vět, skládání slov z písmen
ŽIVÁ ABECEDA - po str 23
MOJE PRVNÍ PSANÍ - po str. 22
MATEMATIKA - odčítání do 4
MATEMATIKA po str 19 - bez posledního slovního příkladu
PRVOUKA
ČLOBVĚK A JEHO SVĚTt po str 8

25.9.
ČESKÝ JAZYK čtení slabik, tiskacích i psacích písmen
ŽIVÁ ABECEDA - str.22
MOJE PRVNÍ PSANÍ - str.20, 21
ANGLICKÝ JAZYK
učebnice - str.7, 8
pracovní sešit - str.4, 5

24.9.
ČESKÝ JAZYK
Živá abeceda po str 21
Moje první psaní po str 19
MATEMATIKA
Matematika 1 str. 18

23.9.
ČESKÝ JAZYK
Živá abeceda po str 20
Moje první psaní po str. 18
MATEMATIKA
Matematika 1 po str 17
PRVOUKA
Člověk a jeho svět po str 7

20.9.
ČESKÝ JAZYK rozdělení slova na hlásky, pozice písmene M, A ve slově, skládání, rozkládání slabiky MA
Živá abeceda - str.19
Moje první psaní po s 17
Psaní číslic - str.4 - první 3 řádky
MATEMATIKA
Matematika 1 po str.16

19.9.
ČESKÝ JAZYK
Živá abeceda str.11, 18
Moje první psaní po s 16
MATEMATIKA
Matematika 1 po str.15
PRVOUKA
Člověk a jeho svět po s 6

18.9.
ČESKÝ JAZYK - rozložení slova na hlásky, pozice písmene M, A ve slově, nové učivo - slabika - ma
ŽIVÁ ABECEDA - str.17
MOJE PRVNÍ PSANÍ - str.14, 15
ANGLICKÝ JAZYK - nová slovní zásoba - Hello, Goodbye
učebnice - str.6
pracovní sešit - str.3

17.9.
ČESKÝ JAZYK - rozložení slova na hlásky, pozice písmene M ve slově, nové písmeno A
ŽIVÁ ABECEDA - str.10, 16
MOJE PRVNÍ PSANÍ - str.13
PSANÍ ČÍSLIC - str.3
MATEMATIKA
str.13, 14 - horní polovina strany - číslice 3, Doplň čísla., Dokresli. Napiš čísla.

16.9.
ČESKÝ JAZYK - opakování písmene M, vytleskávání slova na slabiky, pozice písmene M ve slově
ŽIVÁ ABECEDA - str.15, 9
MOJE PRVNÍ PSANÍ - str.12
PSANÍ ČÍSLIC - str.1, 2
MATEMATIKA
str.13 - psaní číslic - 1,2, cvičení - Doplň čísla, dokresli obrázky., Vyznač., Dokresli.
PRVOUKA
Člověk a jeho svět - str.5

12.9.
ČESKÝ JAZYK pozice písmene M ve slově, hláskování slov; slova, ve kterých slyšíme M
ŽIVÁ ABECEDA - str.13
MOJE PRVNÍ PSANÍ - str.10
MATEMATIKA - číselná řada 1 - 5, přiřazování - číslice - obrázek, orientace v řadě, první, poslední, hned před, hned za
str.10, 11
PRVOUKA - str.4

10.9.
ČESKÝ JAZYK - řádek, sloupec, začínáme písmenko M
ŽIVÁ ABECEDA - str.12, 8
MOJE PRVNÍ PSANÍ - str.8, 9
MATEMATIKA - číselná řada 1 - 4, dopočítání chybějících obrázků do 4, porovnávání
str.8, 9

9.9.
ČESKÝ JAZYK - řádek, sloupec, hledání odlišností, co do skupiny nepatří, vytleskávání slov na slabiky, orientace v řadě
ŽIVÁ ABECEDA - str.6,7
MOJE PRVNÍ PSANÍ - str.6,7
MATEMATIKA - číselná řada - 1-3, dopočítaní chybějících obrázků do 3, přiřazování obrázek - tečka - číslo, porovnávání
str.6,7
PRVOUKA - učebnice - ČLOVĚK A JEHO SVĚT - str.3

6.9.
ČESKÝ JAZYK - pravolevá orientace, řádek, sloupec, slova začínající na stejnou hlásku, vytleskávání slov na slabiky
ŽIVÁ ABECEDA - str.4,5
MOJE PRVNÍ PSANÍ - str.5
MATEMATIKA - číselná řada 1 - 3, dopočítání chybějících obrázků do 3, přiřazování obrázku k tečce, čísla k tečce
str.5

5.9.
ČESKÝ JAZYK - třídění obrázků podle významu - co patří, nepatří do skupiny obrázků, vytleskávání slov
ŽIVÁ ABECEDA - str.3
MOJE PRVNÍ PSANÍ - str.4 - uvolňovací cviky na procvičení rukou
MATEMATIKA - číselná řada - 1-3, přiřazování k obrázku - stejný počet teček, dopočítání chybějících obrázků do 3
str.3,4
PRVOUKA - orientace ve škole

4.9.
ČESKÝ JAZYK - pravolevá orientace, rádek, sloupec, čtení řádků, hledání stejných tvarů, orientace v mřížce - př. který obrázek je ve druhém řádku a třetím sloupci, hledání stejných tvarů
ŽIVÁ ABECEDA - str.2
MOJE PRVNÍ PSANÍ - str.3 - uvolnění ruky, procvičení prstů, správný úchop pastelky
MATEMATIKA - číselná řada 1 - 5, orientace v řadě
str.2
ANGLICKÝ JAZYK - nová slovní zásoba - Hello!, Mum, Dad, Polly, Jack, Daisy, Otto
učebnice - str.2,3,4,5
pracovní sešit - str.2

3.9.
ČESKÝ JAZYK - pravolevá orientace, vpředu, vzadu, vlevo dole, vpravo nahoře,..., řádek
ŽIVÁ ABECEDA - str.1
MOJE PRVNÍ PSANÍ - str.1,2 - procvičení prstů, uvolnění ruky před psaním

MATEMATIKA - orientace v řadě 1 až 5, nahoře, dole, více, méně, druhý, třetí v řadě, hned před čtvrtým, hned za prvním,...
str.1