Probrané učivo

20.9.
ČESKÝ JAZYK rozdělení slova na hlásky, pozice písmene M, A ve slově, skládání, rozkládání slabiky MA
Živá abeceda - str.19
Moje první psaní po s 17
Psaní číslic - str.4 - první 3 řádky
MATEMATIKA
Matematika 1 po str.16

19.9.
ČESKÝ JAZYK
Živá abeceda str.11, 18
Moje první psaní po s 16
MATEMATIKA
Matematika 1 po str.15
PRVOUKA
Člověk a jeho svět po s 6

18.9.
ČESKÝ JAZYK - rozložení slova na hlásky, pozice písmene M, A ve slově, nové učivo - slabika - ma
ŽIVÁ ABECEDA - str.17
MOJE PRVNÍ PSANÍ - str.14, 15
ANGLICKÝ JAZYK - nová slovní zásoba - Hello, Goodbye
učebnice - str.6
pracovní sešit - str.3

17.9.
ČESKÝ JAZYK - rozložení slova na hlásky, pozice písmene M ve slově, nové písmeno A
ŽIVÁ ABECEDA - str.10, 16
MOJE PRVNÍ PSANÍ - str.13
PSANÍ ČÍSLIC - str.3
MATEMATIKA
str.13, 14 - horní polovina strany - číslice 3, Doplň čísla., Dokresli. Napiš čísla.

16.9.
ČESKÝ JAZYK - opakování písmene M, vytleskávání slova na slabiky, pozice písmene M ve slově
ŽIVÁ ABECEDA - str.15, 9
MOJE PRVNÍ PSANÍ - str.12
PSANÍ ČÍSLIC - str.1, 2
MATEMATIKA
str.13 - psaní číslic - 1,2, cvičení - Doplň čísla, dokresli obrázky., Vyznač., Dokresli.
PRVOUKA
Člověk a jeho svět - str.5

12.9.
ČESKÝ JAZYK pozice písmene M ve slově, hláskování slov; slova, ve kterých slyšíme M
ŽIVÁ ABECEDA - str.13
MOJE PRVNÍ PSANÍ - str.10
MATEMATIKA - číselná řada 1 - 5, přiřazování - číslice - obrázek, orientace v řadě, první, poslední, hned před, hned za
str.10, 11
PRVOUKA - str.4

10.9.
ČESKÝ JAZYK - řádek, sloupec, začínáme písmenko M
ŽIVÁ ABECEDA - str.12, 8
MOJE PRVNÍ PSANÍ - str.8, 9
MATEMATIKA - číselná řada 1 - 4, dopočítání chybějících obrázků do 4, porovnávání
str.8, 9

9.9.
ČESKÝ JAZYK - řádek, sloupec, hledání odlišností, co do skupiny nepatří, vytleskávání slov na slabiky, orientace v řadě
ŽIVÁ ABECEDA - str.6,7
MOJE PRVNÍ PSANÍ - str.6,7
MATEMATIKA - číselná řada - 1-3, dopočítaní chybějících obrázků do 3, přiřazování obrázek - tečka - číslo, porovnávání
str.6,7
PRVOUKA - učebnice - ČLOVĚK A JEHO SVĚT - str.3

6.9.
ČESKÝ JAZYK - pravolevá orientace, řádek, sloupec, slova začínající na stejnou hlásku, vytleskávání slov na slabiky
ŽIVÁ ABECEDA - str.4,5
MOJE PRVNÍ PSANÍ - str.5
MATEMATIKA - číselná řada 1 - 3, dopočítání chybějících obrázků do 3, přiřazování obrázku k tečce, čísla k tečce
str.5

5.9.
ČESKÝ JAZYK - třídění obrázků podle významu - co patří, nepatří do skupiny obrázků, vytleskávání slov
ŽIVÁ ABECEDA - str.3
MOJE PRVNÍ PSANÍ - str.4 - uvolňovací cviky na procvičení rukou
MATEMATIKA - číselná řada - 1-3, přiřazování k obrázku - stejný počet teček, dopočítání chybějících obrázků do 3
str.3,4
PRVOUKA - orientace ve škole

4.9.
ČESKÝ JAZYK - pravolevá orientace, rádek, sloupec, čtení řádků, hledání stejných tvarů, orientace v mřížce - př. který obrázek je ve druhém řádku a třetím sloupci, hledání stejných tvarů
ŽIVÁ ABECEDA - str.2
MOJE PRVNÍ PSANÍ - str.3 - uvolnění ruky, procvičení prstů, správný úchop pastelky
MATEMATIKA - číselná řada 1 - 5, orientace v řadě
str.2
ANGLICKÝ JAZYK - nová slovní zásoba - Hello!, Mum, Dad, Polly, Jack, Daisy, Otto
učebnice - str.2,3,4,5
pracovní sešit - str.2

3.9.
ČESKÝ JAZYK - pravolevá orientace, vpředu, vzadu, vlevo dole, vpravo nahoře,..., řádek
ŽIVÁ ABECEDA - str.1
MOJE PRVNÍ PSANÍ - str.1,2 - procvičení prstů, uvolnění ruky před psaním

MATEMATIKA - orientace v řadě 1 až 5, nahoře, dole, více, méně, druhý, třetí v řadě, hned před čtvrtým, hned za prvním,...
str.1