Domácí úkoly

20.9.
ČJ - ŽIVÁ ABECEDA - str.19 - číst
PSANÍ ČÍSLIC - str.4 - číslice 4 - třetí řádek

19.9.
Čj - Živá abeceda, s 18/číst
M - s 15/Vypočítej.

18.9.
ŽIVÁ ABECEDA - str.17 - řádek u červené pastelky - čtení slabik

17.9.
Psaní číslic - str.3 - šestý řádek - napsat číslici 3
ŽIVÁ ABECEDA - str.16 - naučit se básničku
ŽIVÁ ABECEDA - cvičení u kytičky - přečti písmena v řádcích
ŽIVÁ ABECEDA - str.16 - cvičení u červené pastelky

16.9.
Psaní číslic - str.2 - šestý řádek - napsat číslici 2

12.9.
MATEMATIKA - dole na str.11 - nakresli daný počet hrnečků

10.9.
ČESKÝ JAZYK - ŽIVÁ ABECEDA - str.12 - úkol s červenou pastelkou - namaluj obrázek, kde slyšíš M
ŽIVÁ ABECEDA - naučit se básničku - str.12
MATEMATIKA - vystřihnout číslici 5 a k ní tečky. Vše vložit do desek na čísla
Zítra - pěší výlet do obory Holedná

9.9.
ČESKÝ JAZYK - Moje první psaní - str.7 - nakreslit jablíčko a obkroužit kolem něj
MATEMATIKA - vystřihnout číslici 4 a k ní těčky. Vše vložit do desek na čísla.

6.9.
ČESKÝ JAZYK - Moje první psaní - str.5
MATEMATIKA - vystřihnout číslice 1,2,3 a k tomu tečky. Vše vložit do desek na čísla.

5.9.
ČESKÝ JAZYK - Moje první psaní - str.4
MATEMATIKA - str.4 - cvičení - Pokračuj v řadě - druhý sloupeček

4.9.
ČESKÝ JAZYK - ŽIVÁ ABECEDA - str.2 - vlevo nahoře - tabule - čtení řádků

Děti odevzdaly pracovní sešit Happy house.
Dostaly učebnici Happy house, do které psát nebudeme. Na konci roku ji budou odevzdávat.
Děti dostaly Žákovskou knížku, ve které mají vložený list - Nabídku zájmových kroužků.
Zítra bude výuka podle rozvrhu.

3.9.
ČESKÝ JAZYK - Moje první psaní - str.2 - nakreslit k poslední kočičce nitě
Zítra:
první hodina - ČJ - učebnice ŽIVÁ ABECEDA, Moje první psaní
druhá hodina - M - učebnice MATEMATIKA
třetí hodina - AJ - žlutý pracovní sešit HAPPY HOUSE

Děti odevzdaly Žákovskou knížku. Dostanou ji zítra zpět.

2.9.
Vyplnit první stranu a podepsat poslední stranu Žákovské knížky.
Přinést vyplněné Informace o žákovi a souhlas s fotografováním PRVŇÁCI MF DNES.
Podepsat učebnice.
První hodina ČJ - Živá abeceda, Moje první psaní.
Druhá hodina M - Matematika.
Přinést ručník.