Zprávičky

Uspávání broučků

Na podzim vždy uspáváme přírodu již tradičním programem. Vzhledem k letošní situaci v ulicích Bosonoh, z důvodu budování kanalizace, nebude letos společný lampiónový průvod Bosonohami. Rodiče, kteří se budou chtít akce zúčastnit, mohou přijít se svými dětmi a rozsvícenými lampióny v úterý 27. 10. 2020, v 17 hodin, přímo na zahradu mateřské školy, kde proběhne tradiční program. Při nepřízni počasí, případně z důvodu vyhlášení vládního omezení, může být akce odvolána, nebo přesunuta.

SCHŮZKA S RODIČI

Schůzka s rodiči k začátku školního roku proběhne 3.9. 2020 v 16:30 v MŠ.

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

Milí rodiče předškoláků,
letos bohužel neproběhne tradiční "Rozloučení s předškoláky" společně s rodiči.
S dětmi se však se školkou rozloučíme bez rodičů, 19.6. dopoledne. Děti si mohou přinést aktovku i s pouzdrem. Pokud bude počasí nepříznivé, přesuneme zábavné dopoledne na další týden - datum bude popřípadě upřesněno.
Děkujeme za pochopení.

25. 5. 2020 nabídka pro vrácení přeplatků za MŠ, ŠD a ŠJ

Vážení rodiče,
vydal jsem Rozhodnutí ŘŠ o úplatě v nouzovém stavu.pdf, ve kterém popisuji možnosti, jak můžete využít již dříve zaplacené prostředky za úplatu v mateřské škole, školní družině nebo prostředky na stravné. Dokument je dvoustránkový, vyplněný formulář doručte do školy obvyklým způsobem. Věřím, že si vyberete tu variantu, která vám nejvíce vyhovuje.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Od 25.5. bude fungovat běžný systém odhlašování obědů na tel. čísle 797 972 031.

KROUŽKY V MŠ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU

Probíhat budou pouze kroužky: Polytechnický, logopedie a keramika.
Kdo by již neměl zájem, peníze budou vráceny.

Edukativně-stimulační skupiny pro předškoláky

Z důvodu uzavření ZŠ proběhne 9. lekce v MŠ.
V pondělí 18.5. - 15:30 - 16:30
V úterý 19.5. - 15:30 - 16:30

6. 5. 2020 Termín pro znovuotevření mateřské školy

Vážení rodiče,
na základě informace 1. náměstka primátorky by se mohla mateřská škola znovu otevřít v pondělí 18. 5. 2020. Záleží na tom, zda bude k 17. 5. ukončen nouzový stav vyhlášený Vládou ČR. V přiložených souborech budete mít informace o podmínkách pro znovuotevření školky: Metodická příručka MŠMT, Podmínky pobytu dítěte v MŠ, Čestné prohlášení o bezinfekčnosti dítěte.
Pokud vaše dítě do školky od 18. 5. 2020 nastoupí, oznamte tuto skutečnost nejpozději do 15. 5. 2020, 8.00 hodin mailem na: bendova@skolabosonohy.cz z důvodu zajištění provozu a stravování.
Děkuji. Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

30. 4. 2020 Prázdninový provoz MŠ

Prázdninový provoz MŠ 2020

Edukativně stimulační skupiny pro předškoláky

Z důvodu uzavření ZŠ i MŠ neproběhne 8. lekce.
Materiály 8. lekce si můžete od pondělí 4. května vyzvednout v ZŠ.
Vypracované materiály předchozích lekcí můžete odevzdat v ZŠ.

Edukativně stimulační skupina pro předškoláky.

Z důvodu uzavření ZŠ i MŠ neproběhne 7. lekce.
Materiály 7. lekce si můžete od pondělí 20. dubna vyzvednout v ZŠ.
Vypracované materiály předchozích lekcí můžete odevzdat v ZŠ.

Elektronický zápis do MŠ 2020

Zápis do MŠ 2020.doc
Zápis MŠ Čestné prohlášení o trvalém bydlišti nespádového dítěte.pdf
Zápis MŠ Čestné prohlášení - očkování - vzor.pdf

6. 4. 2020 Informace k odkladům povinné školní docházky

Vážení rodiče,
žádáte-li odklad a máte-li tento odklad projednán s paní učitelkami naší mateřské školy, musíte navštívit Pedagogicko-psychologickou poradnu.
Podle sdělení Dr. Štěpánkové, se kterou jsem dnes mluvil, je poradna pro veřejnost uzavřena minimálně do konce dubna.
Jakmile bude provoz PPP obnoven, prioritně vyřídí odklady povinné školní docházky.
Vy, kteří o odklad budete žádat, vyčkejte s podáním žádosti o odklad do otevření poradny.
Vyhneme se tak byrokratické nepříjemnosti v podobě lhůt ve správním řízení.
Děkuji za spolupráci. Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

Edukativně stimulační skupiny pro předškoláky

Z důvodu uzavření ZŠ i MŠ neproběhne 6. lekce.
Materiály 6. lekce si můžete od pondělí 6. dubna vyzvednou v ZŠ.
Vypracované materiály předchozích lekcí můžete odevzdat v ZŠ.

Zápis do 1. tříd

Vážení rodiče, více informací o zápisu hledejte v příslušné záložce v části základní školy.

Edukativně stimulační skupina pro předškoláky

Z důvodu uzavření ZŠ i MŠ neproběhne 5. lekce.
Materiály 5. lekce si můžete vyzvednout v ZŠ.
Vypracované materiály předchozích lekcí můžete odevzdat v ZŠ.

Rodičům i dětem našich předškoláků – jak účelně strávit čas

Pro předškoláky

17. 3. 2020 aktualizovaný formulář pro ošetřovné MŠ

Vzhledem k usnesení Rady města Brna z 16. 3. 2020 jsem aktualizoval formulář pro rodiče dětí MŠ.
Formulář pro MŠ.

16. 3. 2020 nařízení Statutárního města Brna o přijetí krizového opatření

Oznámení o uzavření mateřských škol.

16. 3. 2020 preventivní opatření školy proti šíření infekcí

Přerušuji činnost mateřské školy od úterý 17. 3. do pondělí 23. 3. 2020 včetně.
Více informací v této příloze.
Předvyplněná žádost o ošetřovné pro rodiče dětí MŠ je v této příloze.
Děkuji za pochopení. Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

15. 3. 2020, 22:30, možné přerušení provozu mateřské školy

Vážení rodiče,
vzhledem k očekávanému vývoji událostí a chystané karantény, kterou by měla vyhlásit vláda ČR, vás chci upozornit na možnost přerušení provozu naší mateřské školy. Evidujeme v mateřské škole výrazně nižší počty dětí a dosud jsme školku nezavírali proto, aby ti z vás, kteří potřebují chodit do práce, mohli služeb školky využít. V pátek bylo přítomno 28 dětí z celkového počtu 75 dětí. Pokud mně vláda, bezpečnostní rada města Brna nebo vedení městské části doporučí školku uzavřít, prosím, počítejte s tím, že to udělám. Vím, že to může způsobit problémy v chodu rodin a vašich zaměstnavatelů. Musím ale také chránit nejen děti, ale i zaměstnance školky, aby vám a vašim dětem mohli sloužit, až karanténa bude zrušena.
Děkuji za pochopení. Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

13. 3. 2020 Provoz MŠ v následujícím týdnu

Vážení rodiče,
po poradě s vedením městské části nepřerušujeme provoz mateřské školy v příštím týdnu.
Zároveň vás moc prosíme, neposílejte děti do mateřské školy s příznaky jakéhokoliv onemocnění.
Pokud se situace změní, budeme vás neprodleně informovat.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

6. 3. 2020 Opatření školy proti šíření nemocí

Vážení rodiče,
vzhledem k nárůstu virových onemocnění v ČR a možných obav o vaše děti vás chceme ujistit, že máme dostatek čisticích a dezinfekčních prostředků.
Denně dochází k řádnému úklidu všech prostor, děti mají k dispozici hygienické potřeby ve třídách i na záchodech.
Nevíme o nikom, kdo by v minulých dnech navštívil virem zasažené oblasti nebo se setkal s nemocným a mohl by tak ohrozit zdraví všech ve škole.
Budeme rádi, když podpoříte úsilí učitelů při budování hygienických návyků u dětí. Věřte, že to není pro všechny děti samozřejmé.
Omezení provozu školy nyní není na pořadu dne, ale pokud by se situace tímto směrem vyvinula, budeme vás informovat.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

Brouk Pytlík - 13.2.

Ve čtvrtek 13. 2. jedou střední a předškolní děti, které nelyžují s Lemurem, do Divadla Bolka Polívky na představení Brouk Pytlík.
Odjezd autobusem od MŠ již v 7:30 hodin.
Svačina a pití zajištěno!

EDUKATIVNĚ – STIMULAČNÍ SKUPINKY PRO PŘEDŠKOLÁKY

Zájemci se zapíší jna přiložený papír na stolku u vchodu do MŠ.

Nabídka pro rodiče dětí před vstupem do základní školy:

  • jedná se o přípravu na práci s vaším dítětem pro 1. třídu ZŠ
  • nutná účast jednoho rodiče s dítětem
  • budou probíhat v ZŠ 1x za 14 dnů, bližší informace na schůzce
  • pod vedením p. učitelky Mgr. K. Hladké
  • informativní schůzka bude v mateřské škole
  • zápis a platba (cca 450,-kč) – možno při informativní schůzce v MŠ.

První informativní schůzka v MŠ bude ve středu 15. 1. 2020 v 15:30 hodin ve třídě Berušek.

Mikulášský koncert

V úterý 10.12. pojedou předškoláci na "Mikulášský koncert" do konventu Milosrdných bratří.
Odchod z mš v 8:20 ! Přiveďte děti včas , jedeme MHD.
Návrat: na oběd
Pití a svačina zajištěna.

7.11. 2019 přijede na zahradu mateřské školy "Záchranná stanice Ptačí centrum".

Dětem představí výstavu ze života zařízení pro volně žijící zvířata. Na výstavce se představí celá řada savců a ptáků, zvířat z přírody - pacienti, zvířátka nechtěná, opuštěná a uprchlá z domácích chovů.
Děti mohou na akci přinést tvrdé pečivo, mrkve, jablíčka, piškoty, ovesné vločky apod.

31.10. 2019 proběhne tradiční "Uspávání broučků" s lampionovým průvodem.

Sraz je v 17:00 pod Základní školou na Bosonožském nám..
Půjdeme s rozsvícenými lampiony na zahradu mateřské školy, kde symbolicky "uložíme přírodu" k zimnímu spánku.
Zváni jste všichni!

25. 10. 2019 Přerušení provozu během Vánoc

Vážení rodiče,
provoz mateřské školy bude přerušen. Mateřská škola bude fungovat naposledy 20. 12. 2019 a otevře se znovu ve čtvrtek 2. 1. 2020.
Více informací v přiloženém dokumentu.
Děkuji za pochopení.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

ORIENTAČNÍ LOGOPEDICKÉ VYŠETŘENÍ

Ve středu 9.10. 2019 proběhne v Mš "logopedická depistáž". Toto orientační logopedické vyšetření provede PhDr. Zuzana Širmerová PhD. ze SPC Veslařská. Vyšetření bude probíhat individuálně v kanceláři Mš, při běžném dopoledním provozu, bez přítomnosti rodičů. Se závěrem vyšetření budou rodiče obeznámeni. Týká se oslovených a zapsaných dětí.

22. 7. 2019 Dokumenty ke školní jídelně

V záložce jídelny naleznete informace o stravování v novém škoním roce a přihlášku ke stravování pro nové strávníky - nové děti.