Zprávičky

Edukativně stimulační skupiny pro předškoláky

Z důvodu uzavření ZŠ i MŠ neproběhne 6. lekce.
Materiály 6. lekce si můžete od pondělí 6. dubna vyzvednou v ZŠ.
Vypracované materiály předchozích lekcí můžete odevzdat v ZŠ.

Zápis do 1. tříd

Vážení rodiče, více informací o zápisu hledejte v příslušné záložce v části základní školy.

Edukativně stimulační skupina pro předškoláky

Z důvodu uzavření ZŠ i MŠ neproběhne 5. lekce.
Materiály 5. lekce si můžete vyzvednout v ZŠ.
Vypracované materiály předchozích lekcí můžete odevzdat v ZŠ.

Rodičům i dětem našich předškoláků – jak účelně strávit čas

Pro předškoláky

17. 3. 2020 aktualizovaný formulář pro ošetřovné MŠ

Vzhledem k usnesení Rady města Brna z 16. 3. 2020 jsem aktualizoval formulář pro rodiče dětí MŠ.
Formulář pro MŠ.

16. 3. 2020 nařízení Statutárního města Brna o přijetí krizového opatření

Oznámení o uzavření mateřských škol.

16. 3. 2020 preventivní opatření školy proti šíření infekcí

Přerušuji činnost mateřské školy od úterý 17. 3. do pondělí 23. 3. 2020 včetně.
Více informací v této příloze.
Předvyplněná žádost o ošetřovné pro rodiče dětí MŠ je v této příloze.
Děkuji za pochopení. Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

15. 3. 2020, 22:30, možné přerušení provozu mateřské školy

Vážení rodiče,
vzhledem k očekávanému vývoji událostí a chystané karantény, kterou by měla vyhlásit vláda ČR, vás chci upozornit na možnost přerušení provozu naší mateřské školy. Evidujeme v mateřské škole výrazně nižší počty dětí a dosud jsme školku nezavírali proto, aby ti z vás, kteří potřebují chodit do práce, mohli služeb školky využít. V pátek bylo přítomno 28 dětí z celkového počtu 75 dětí. Pokud mně vláda, bezpečnostní rada města Brna nebo vedení městské části doporučí školku uzavřít, prosím, počítejte s tím, že to udělám. Vím, že to může způsobit problémy v chodu rodin a vašich zaměstnavatelů. Musím ale také chránit nejen děti, ale i zaměstnance školky, aby vám a vašim dětem mohli sloužit, až karanténa bude zrušena.
Děkuji za pochopení. Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

13. 3. 2020 Provoz MŠ v následujícím týdnu

Vážení rodiče,
po poradě s vedením městské části nepřerušujeme provoz mateřské školy v příštím týdnu.
Zároveň vás moc prosíme, neposílejte děti do mateřské školy s příznaky jakéhokoliv onemocnění.
Pokud se situace změní, budeme vás neprodleně informovat.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

6. 3. 2020 Opatření školy proti šíření nemocí

Vážení rodiče,
vzhledem k nárůstu virových onemocnění v ČR a možných obav o vaše děti vás chceme ujistit, že máme dostatek čisticích a dezinfekčních prostředků.
Denně dochází k řádnému úklidu všech prostor, děti mají k dispozici hygienické potřeby ve třídách i na záchodech.
Nevíme o nikom, kdo by v minulých dnech navštívil virem zasažené oblasti nebo se setkal s nemocným a mohl by tak ohrozit zdraví všech ve škole.
Budeme rádi, když podpoříte úsilí učitelů při budování hygienických návyků u dětí. Věřte, že to není pro všechny děti samozřejmé.
Omezení provozu školy nyní není na pořadu dne, ale pokud by se situace tímto směrem vyvinula, budeme vás informovat.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

Brouk Pytlík - 13.2.

Ve čtvrtek 13. 2. jedou střední a předškolní děti, které nelyžují s Lemurem, do Divadla Bolka Polívky na představení Brouk Pytlík.
Odjezd autobusem od MŠ již v 7:30 hodin.
Svačina a pití zajištěno!

EDUKATIVNĚ – STIMULAČNÍ SKUPINKY PRO PŘEDŠKOLÁKY

Zájemci se zapíší jna přiložený papír na stolku u vchodu do MŠ.

Nabídka pro rodiče dětí před vstupem do základní školy:

  • jedná se o přípravu na práci s vaším dítětem pro 1. třídu ZŠ
  • nutná účast jednoho rodiče s dítětem
  • budou probíhat v ZŠ 1x za 14 dnů, bližší informace na schůzce
  • pod vedením p. učitelky Mgr. K. Hladké
  • informativní schůzka bude v mateřské škole
  • zápis a platba (cca 450,-kč) – možno při informativní schůzce v MŠ.

První informativní schůzka v MŠ bude ve středu 15. 1. 2020 v 15:30 hodin ve třídě Berušek.

Mikulášský koncert

V úterý 10.12. pojedou předškoláci na "Mikulášský koncert" do konventu Milosrdných bratří.
Odchod z mš v 8:20 ! Přiveďte děti včas , jedeme MHD.
Návrat: na oběd
Pití a svačina zajištěna.

7.11. 2019 přijede na zahradu mateřské školy "Záchranná stanice Ptačí centrum".

Dětem představí výstavu ze života zařízení pro volně žijící zvířata. Na výstavce se představí celá řada savců a ptáků, zvířat z přírody - pacienti, zvířátka nechtěná, opuštěná a uprchlá z domácích chovů.
Děti mohou na akci přinést tvrdé pečivo, mrkve, jablíčka, piškoty, ovesné vločky apod.

31.10. 2019 proběhne tradiční "Uspávání broučků" s lampionovým průvodem.

Sraz je v 17:00 pod Základní školou na Bosonožském nám..
Půjdeme s rozsvícenými lampiony na zahradu mateřské školy, kde symbolicky "uložíme přírodu" k zimnímu spánku.
Zváni jste všichni!

25. 10. 2019 Přerušení provozu během Vánoc

Vážení rodiče,
provoz mateřské školy bude přerušen. Mateřská škola bude fungovat naposledy 20. 12. 2019 a otevře se znovu ve čtvrtek 2. 1. 2020.
Více informací v přiloženém dokumentu.
Děkuji za pochopení.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

ORIENTAČNÍ LOGOPEDICKÉ VYŠETŘENÍ

Ve středu 9.10. 2019 proběhne v Mš "logopedická depistáž". Toto orientační logopedické vyšetření provede PhDr. Zuzana Širmerová PhD. ze SPC Veslařská. Vyšetření bude probíhat individuálně v kanceláři Mš, při běžném dopoledním provozu, bez přítomnosti rodičů. Se závěrem vyšetření budou rodiče obeznámeni. Týká se oslovených a zapsaných dětí.

22. 7. 2019 Dokumenty ke školní jídelně

V záložce jídelny naleznete informace o stravování v novém škoním roce a přihlášku ke stravování pro nové strávníky - nové děti.